söndag 13 februari 2011

Penningpolitik - Vetenskap och konst

Vi har en oberoende Riksbank som självständigt beslutar om styrräntan. Den oberoende penningpolitiken har tillsammans med det finanspolitiska ramverket bidragit till Sveriges goda ekonomiska utveckling. Riksbankens räntesättning utsätts regelbundet för kritik. För inte så länge sedan handlade kritiken främst om att Riksbankens bedömning av styrräntans utveckling var felaktig och låg för högt. Nu är den kritiken som bortblåst och nu hörs istället rop på att räntebanan ska höjas. Jag tycker att detta visar på hur komplext det är att bedöma ekonomin. I mycket påminner ekonomiska bedömningar om meterologi. Med goda metoder och rikligt med mätdata kan man göra goda prognoser. Men till skillnad från vädret påverkas ekonomin direkt av vårt agerande. Därför är räntesättningen inte en hård vetenskap utan till stora delar att likna vid en konst.
SvD VA DI Expressen E24

Inga kommentarer: