lördag 19 februari 2011

"Where you stand depends on where you sit!"

VD och vice VD för Sveriges Radio går idag på DN Debatt till frontalangrepp mot en reformering av public service uppdraget. I ett högt tonläge slåss de för att SR och SvT ska fortsätta att ha ett brett programutbud. Jag tycker att de har fel. Skälen till att staten via det som idag är SR och SvT ansvarade för rundradiosändingarna har förändrats. När radio och senare TV kom till krävdes en omfattande teknisk infrastruktur. Likaså såg samhället helt annorlunda ut än idag. Att nu fortsätta på samma sätt vore att helt bortse från samhällsutvecklingen. Enligt min uppfattning är det inte rimligt att SR och SvT med licenspengar som i det närmaste är en obligatorisk skatt producerar lekprogram för vuxna och dokusopor. Jag tror på ett smalare och vassare public service. Vi behöver ett SR och SvT som gör de programmen som inte är kommersiellt bärkraftiga men som är samhällsviktiga.

DN
Bloggar Svensk historia Thomas Böhlmark Maria Eriksson

Inga kommentarer: