måndag 28 februari 2011

Glädjande ungdomsresultat

Man ska alltid ta undersökningar med ett par nyport salt. Beroende på hur frågorna är ställda kan man visa nästa vad som helst. Nu har pensionsbolaget AMF låtit genomföra en undersökning bland ungdomar om hur de ställer sig till ett antal ekonomiska frågor. Jag tycker att resultaten är glädjande. T.ex. tycker hela 94 % av ungdomarna att privatekonomi borde ingå i skolundervisningen och 58 % tycker att skolan även ska undervisa om pensionssystemet. I dessa frågor håller jag med majoriteten av ungdomarna.
DN

Inga kommentarer: