lördag 26 februari 2011

Intryck från ett EU-möte

Under torsdagen och fredagen arrangerade Ungern ett möte för ordförandena för EU:s finansutskott. Jag deltog i mötet som ersättare för vår egen ordförande deltog gjorde också skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow. Som vanligt vid denna typ av möten så bjöd de formella sessionerna på en blandad samling mer eller mindre begripliga inlägg. Det var dock klart att EU:s stater har mycket olika syn på utvecklingen av unionens egna budget. Det är en relativt liten budget, ungefär 1 % av medlemsstaternas BNP, och den största utgiftsposten är jordbruksstöd. Under diskussionerna argumenterade vi tillsammans med representanterna från Nederländerna och Storbritannien för att budgeten skulle reformeras och mer inriktas på framtidsinriktade satsningar såsom forskning och utveckling. Vi pläderade också för budgetrestriktivitet. Glädjande var att vi fick stöd i denna argumentation av en ungersk forskare som ordförandelandet bjudit in som talare vid konferensen.

En viktig del vid denna typ av möten är de informella samtalen som förs på raster och vid måltiderna. Jag hade förmånen att få läget inom svensk politik beskrivet på ett mycket ingående sätt. Det var den nederländske representanten som visade sig ha mycket goda kunskaper om Sverige och svensk politik. Han är gift med en svenska och följer därför svensk politik med intresse. Det är alltid spännande att få ett annat perspektiv på den egna verksamheten. Han var i grunden positiv till de reformer som genomförts i Sverige. Han hade dock ett råd till oss svenska politiker, ni borde bli mer avslappnade och inte driva allt så fundamentalistiskt.

1 kommentar:

Magnus i Solna sa...

Amen to that...
Mer av gamla moderater, mindre av "ställa-livet-till-rätta-åt undersåtarna". Låt människor bestämma över sina egna liv och låt er inte styras av radikalfeminister och populistiska media, dvs i princip all svensk media. Visa ledarskap istället för att vara vindflöjar.