tisdag 12 maj 2009

Olyckligt för både regering och näringsliv

Debatten om regeringens beslut att politisera ägandet i AP-fonderna går vidare. Jag tycker att det är tråkigt för både regeringen och näringslivet men tyvärr är det nödvändigt. Frågan kan tyckas marginell och statsministern har försökt tona ned beslutet genom att påtala att direktiven de facto inte kommer att ha någon inverkan då AP-fondernas innehav i varje enskilt bolag är begränsat i storlek. Men även om det i och för sig är riktigt så är beslutet normerande och skapar en stor osäkerhet om statens maktambitioner med det mycket stora aktieinnehavet i AP-fonderna. För näringslivet är frågan olycklig av ett annat skäl. När näringslivstopparna tar strid mot ett politiserande och förstatligande av näringslivet med hjälp av AP-fonderna så kan de upplevas som giriga och endast intresserade av sina egna bonusar. Deras trovärdighet blir lägre än om frågan istället hade handlat om att regeringen ville använda AP-fonderna för att stärka näringslivet i Blekinge eller satsa på vindkraftverk eller ekologisk matproduktion eller fler män med färgblindhet i bolagsstyrelserna. För egen del är jag ingen stor anhängare av det bonussystem som utvecklats inom en del företag. Men jag är kraftfull motståndare till att regeringen använder innehavet i AP-fonderna till att utöva statligt inflytande över näringslivet. Den utvecklingen i sig är skäl nog till att överväga konstruktionen med buffertfonder som placerar pengar i svenskt näringsliv.

I helgen beslutade förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms län i alla fall för att anta ett företagspolitiskt program i vilket man skickar en tydlig signal till regeringen. En av de största applåderna gavs för följande tilläggsyrkande som röstades igenom utan motförslag:
”Staten ska begränsa sitt inflytande över företag i största möjliga mån för att slå vakt om den fria företagsamheten. Där direkt statligt ägande finns skall företagets bästa tas största möjliga hänsyn till. Där statlig kontroll finns (ex AP-fonderna) skall enbart direktiv finnas som skyddar och gynnar den intressegrupp fonderingen är avsedd för.”

SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: