fredag 15 maj 2009

Marie Hafström kan knappast beskyllas för att vara blödig

Idag redovisade Försvarsmaktens förre generaldirektör Marie Hafström sin utredning om försvarets stödmyndigheter. Min gamla arbetskamrat kan inte anklagas för att vara blödig. Om den svenska förvaltningen innehöll fler av hennes sort skulle vi nog få mer pang för pengarna inom många verksamheter. Jag har bara hunnit skumma rapporten men ger mig ändå på att kommentera ett par av förslagen.

Nedläggningen av Försvarshögskolan
Jag tycker att det är ett rimligt förslag. Den svenska officersutbildningen har på grund av diverse historiska felsteg blivit helt fel konstruerad. Genom återinförandet av ett tvåbefälssystem så togs ett första steg till att rätta till utbildningen. Jag brukar ofta hänvisa tillbaka till 1948 när min far tog studenten. Då krävdes studentexamen för att bli antagen till officersutbildning. 1948 var det färre än 5 % av årskullen som tog studenten. Det innebar att det närmast var krav på en spetsutbildning för att få påbörja officersutbildningen. Idag fortsätter runt 50 % av årskullen sina studier på universitet och högskolor. Trots detta har kravet för antagning till officersutbildningen varit gymnasieexamen. Från att 1948 krävt en utbildning i topp krävs idag en utbildning under genomsnittet. Förslaget från utredaren är att den forna balansen ska återställas och att kraven på de blivande officerarna ska vara att de har en högre civil utbildning än idag. Inomverksutbildningen, vilken är synnerligen dyr, ska istället ägnas åt det som är unikt för det militära inte att studera allmänna akademiska ämnen.

Nedläggningen av Pliktverket
Med tanke på de friktioner som funnits mellan Pliktverket och Försvarsmakten under de senaste tio åren synes det vara en rationell åtgärd att lägga ned Pliktverket. Däremot tror jag att utredningen underskattar kostnaderna för rekrytering när Försvarsmakten ska övergå till att rekrytera dem som vill vara med på hela paketet, det vill säga både utbildning och insats. Jag har resonerat runt personalförsörjningen tidigare här på bloggen och jag torde få anledning att återkomma i frågan.

Sammanslagningen av Totalförsvarets Forskningsinstitut och Försvarets Materielverk
Samtidigt som det är självklart med en effektiv myndighetsstruktur är det en oroande när det inte finns möjligheter till en ”second opinion”. Jag tycker dock att sammanslagningen verkar rimlig. Vi är en liten stat med en relativt liten försvarsmakt då kan vi inte hålla oss med stödmyndigheter dimensionerade för något helt annat.

Som synes tycker jag att de nu föreslagna åtgärderna är logiska. Det innebär dock inte att jag anser att vi har en logisk försvars- och säkerhetspolitik. Min största invändning, och den är stor, gäller säkerhetspolitiken. Den nuvarande militära allianslösheten kombinerad med en politisk förkärlek att ställa ut förmenta säkerhetsgarantier är en farlig brygd. I ett förändrat omvärldsläge skapar den både säkerhetsproblem genom sin otydlighet och låsningar genom sin överskattning av den egna förmågan. Det är hög tid att några ansvarsfulla ledande politiker tar ett par steg framåt och börjar opinionsbilda för ett svenskt Natomedlemskap.
Aftonbladet SvD DN

10 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, Hagström är inte blödig. Hon är också totalt inkompetent. Utredningen är en parodi på statlig utredning. Den saknar all konsekvensanalys, är endast en kameral produkt där endast förutbestämda beställda siffror räknas och behovsanalysen lyser med sin totala frånvaro.

Att denna parodi till utredning ska ligga till grund för ett beslut är förstås upprörande, men tyvärr inte förvånande. Så blir det förstås i alla fall. Den passar ju som hand i handske med den politiska nomenklaturans totala avsaknad av kompetens i denna och andra frågor, vilket du demonstrerar här genom dina oinitierade och ... kommentarer. Ibland (läs alltid) önskar man att man skulle, istället för folk som låtsas veta någonting, få folk som vet någonting om de beslut de skall fatta som politiska företrädare.

Göran Pettersson sa...

Det verkar som om vi inte tycker lika du och jag.
Det kan vara så att du har rätt att jag är oinitierad. Jag vill dock påpeka att jag under de senaste tio åren bl.a. varit:
- Utbildningschef/avdelningschef vid Försvarshögskolan
- Chef för sektion för Försvarsmaktens perspektivplanering
- Ställföreträdande chef för utvecklingsstaben
- Militärassisten åt två överbefälhavare och i den befattningen följt ett mötena med direktionen/försvarsmaktsledningen under närmare tre år

Göran Pettersson sa...

Förlåt jag glömde ett par saker. Jag har också varit Försvarsmaktens ämnesexpert i den statliga utredning som gjorde en översyn av Totalförsvarets forskningsinstitut. Därutöver är jag ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Anonym sa...

Göran !

Du har rätt & "anonym TNR 152158" har fel. Inte omöjligt att den anonyme idag är avlönad av någon av de överdimensionerade och ineffektiva myndigheter som Marie föreslår avvecklas eller integreras i FM eller övriga samhälleliga institutioner.

På FHS har enligt trovärdiga källor förstämningen varit stor idag då insikten spridits att man satsat på fel häst.

Delar till fullo Din syn att vi hade behövt fler av Maries kaliber med skinn på näsan och tydlighet i sitt ledarskap. Vi som sett henne på nära håll kan skriva under på att någon blödig liten tant är det då inte.... ;-)

Anonym sa...

Du får ursäkta göran men din lista på vad du gjort sista 10åren är väl inte så mycket värd om du inte inser att det hänt ganska mycket sedan du var chef på FHS och direkt inblandad i perspektivplanering etc. FHS är ju något helt annat idag än det var för bara 3år sedan. FHS ansvar för officersutbildningen har precis börjat att hitta sina ramar och det är ett jättebra steg mot att få en riktig kvalitetsstämpel på officerarna i framtiden. Och jag undrar fortfarande vad alternativet är till att lägga ned de verk som nämns i utredningen? För inte inbillar ni er väl att funktionerna inte kommer att behövas alls?? De behövs och vad kommer dessa då att kosta att köpa in? USA har ett system som innebär att de köper in forskning från "friliggande" universitet men där funkar det p.g.a att det har varit så sedan WW2, att skapa samma system i Sv kommer ta många många år, kunskapstappet kommer bli avsevärt och det kommer med all sannolikhet att kosta mer pengar än vad FHS gör idag. Sedan kan säkert alla verken rationalisera och bli bättre men lägga ner dem är vansinne. Vilka skall t. ex sköta urvalet av anställda till FM? Ja detta blev mycket längre än jag tänkt mig, summa kardemumma: Vad är alternativen och vad kostar det?

Anonym sa...

Jag ifrågasätter inte dina meriter, men det ändrar inte det faktum att utredningen är ett hafsverk och att du uppenbarligen inte har förmåga att inse det.

Som "anonym" sa kan det vara så att vissa delar av stödmyndigheterna är överdimensionerade men det betyder inte att dessa tjänster inte behövs. Du påstår att jag talar i egenskap av anställd hos en "överdimensionerad och ineffektiv myndighet", vilket kan ifrågasättas på mycket goda grunder. Var saknas kompetensen att bedriva myndigheter effektivt, hos FM eller stödmyndigheterna? Jag föreslår att du studerar revisionsberättelser..

Vissa materielprojekt förtjänar förvisso att läggas ner, framförallt inom flygsidan, men det blir knappast resultatet av denna utredning.
Det mest sannolika scenariot är att utredningens förslag genomförs och att man finner att man behöver expert- och provningsstöd i materielprocessen och att kostnaderna blir marginellt mindre (även om man köper från hyllan behövs någon sorts framförhållning, läs forskning, kravspecifikationer och kontroll av kravuppfyllelse). "Restmyndigheten" växer ikapp med kraven från FM, nedläggningskostnaderna blir gigantiska (personalavvecklingskostnader, miljöskulder från skjutfält, osv.) och allt slutar på ett stort negativt minus. Samtidigt har man slaktat mer än ett halvsekels uppbyggd oersättlig materielförsörjnings- och försvarsforskningskompetens som kommer att kosta åtskilliga miljarder att bygga upp när behovet uppstår.
Oinitierade officerare och andra från FM som inbillar sig ha denna kompetens, kommer (eventuellt, om de förstår detta) att finna att de helt saknar denna, inte har någon att fråga, blir lätta offer för säljare av försvarsmateriel och saknar kon när båset är tomt..
FM är oerhört bortskämd vad avser expertstöd, att en f.d. officer inte förstår det är symptomatiskt.
Dessutom, att denna slaktade organisation skulle vara av intresse för seriöst utlandssamarbete är rena idiotin.

Anonym sa...

FMV är överbyråkratiserat och FHS en kostsam kuliss. På FMV förvaras övertaliga yrkesofficerare och på FHS finns inte den nödvändiga vetenskapliga kvaliteten (tag bara exemplet med fuskarprofessorn i krigsvetenskap). Statsvetare blir inte automatisk mer kompetenta för att de anställs av FHS och ingengörer blir inte mer kompetenta av att få lönen från FMV.

Anonym sa...

MEN FÖR I HELVETE!

Politikerna förstår inte följande:
Det handlar inte om att man med ekonomiska mått kan avgöra om det är kostnadseffektivt att lägga ned en organisation och starta en ny.
Operativt blir kostnaderna oftast skyhöga, då utredaren inte räknar på humankapital...
Lika lite kan man förvänta sig att en organisation som ständigt reformeras skall kunna få någon kontinuitet. Tänk er själva att ni får veta att ni skall få sparken imorgon, sedan hör tvärt om och sedan sparken igen. Trygghet är en grundläggande förutsättning...

Anonym sa...

Jag blev helt chockad när jag fick höra på nyheterna om utredningen och blev genast orolig för min vän som arbetar inom försvarsmakten. Genast ringde vännen som också var chockad och ansåg att kvinnan hade något emot män personligen.

Det låter orimligt att det svenska försvaret ska verkligen dra ner på kvalíten i utbildningar och göra omorganiseringar på grund av en enda utredning som anser att det finns inget behov av försvar genom att lägga ner alltihopa. Detta låter radikalt orealistiskt.

Vigo Silfverlin sa...

Hej Göran,

Kan du informera hur jag kan få reda på vad som händer nu? När fattas beslut i denna fråga?

Tacksam för snabbt svar.