lördag 9 maj 2009

Stämma med världens största moderata förbund

Idag har moderaterna i Stockholms län hållt förbundsstämma. Med sina runt 10 000 medlemmar är länsförbundet (vilket är Stockholms län exklusive Stockholms stad) landet och därigenom hela världens största länsförbund. Det torde därför inte vara helt oviktigt vad som beslutas vid denna stämma. Förutom ett antal val till styrelser och kommittéer så behandlade stämman ett antal motioner. Här var det mycket glädjande att stämman skickade tydliga signaler till partiet. Dels så sa man "Där statlig kontroll finns (ex AP-fonderna) skall enbart direktiv finnas som skyddar och gynnar den intressegrupp fonderingarna är avsedd för. Dels så gick man emot förbundsstyrelsen och röstade för att partiet inte ska genomdriva ytterligare kvotering i föräldraförsäkringen. Det senare kan också sägas utgöra en "vaccinering" mot annat kvoteringsivrande t.ex. inom de börsnoterade bolagen. Jag tycker att stämman var klok i båda fallen.

Efter stämman bar det av till Norrmalmstorg och den moderata valupptakten. Det börjar kännas att vi närmar oss ett val. I takt med att valtemepraturen tilltar så ökar också intresset.

Inga kommentarer: