söndag 17 maj 2009

Vem blinkar först?

Det ska bli mycket spännande att följa vilken den politiska reaktionen blir på stödutredningen. Dt brukar vara lätt att nå politisk enighet runt slagorden men lite kärvare när man kommer till detaljerna. Hittills har Socialdemokraterna i ord varit de som slagits hårdast för försvarsindustrin även om orden inte haft teckning i deras budgetförslag. Nu kommer sanningens minut för många försvarspolitiker, är man fortsatt för en prioritering av den operativa verksamheten eller kommer man falla till föga för stödmyndigheternas klagan.
Utredningen finns att tillgå på regeringens hemsida och där finns även presskonferensen filmad. Det är en ovanligt fyllig presskonferens som ger en mycket bra sammanfattning av utredningen.

Presskonferensen Utredningen
Aftonbladet

4 kommentarer:

Anonym sa...

du menar nog "täckning"...

och det borde nog inte bara vara stödmyndigheterna som klagar - stödet kommer ju att bli sämre och det kommer ju att drabba den operativa verksamheten

det är ju ett faktum att utredningen inte haft i uppdrag att utreda hur stödet kan bli bättre

"tillräckligt bra" var ju ett uttryck Hafström själv använde sig av

dessutom har ju en av utgångspunkten varit Materielförsörjningsstrategin som i sig är mycket tveksam vad avser om den kan leda till några besparingar

möjligheterna till besparingar genom att köpa från "hyllan" har ju många (bl a Sossarna) ställt sig mycket tveksamma till (FMV har försökt att köpa från "hyllan" i 10 år, utan några riktigt bra lyckade exempel)

möjligheterna till besparingar genom att köpa i internationellt samarbete är även de utan praktiska exempel

och ett FMV utan teknisk kompetens kommer varken att lyckas särskilt bra med att köpa från hyllan eller vara intressanta som samarbetspartners i internationella utvecklingsprojekt (för det ska ju vara utvecklingsprojekt om man ska kunna dela på utvecklingskostnaderna - där potentiella besparingar utlovats...)

Skeptisk - på gränsen till uppgiven

Mattias sa...

En fråga till dig Göran, kan du garantera att de pengar som eventuellt kan sparas genom de här åtgärderna kommer att gå in i den operativa verksamheten, eller finns risken att de används för att täcka hål i regeringens budget på annat håll? Enligt SVD så är det inte säkert att pengarna som sparas kommer försvaret till godo.

Anonym sa...

Jag tycker att vi skall fortsätta lägga massor av pengar på att ha flera stödmyndigheter som kan motivera dussintals chefstjänster med att myndigheterna minsann måste samverka med varandra. Dessutom måste ju dessa chefer utbildas först, vilket skapar sysselsättning.

Varför bekrymra sig om output, kostnader och bristande effektivitet nu när vi lyckats skapa ett så fint system för att sysselsätta statstjänstemän i centala Stockholm? Dessa kan ju dessutom rotera mellan stödmyndigheterna, för att ytterligare öka samverkan.

Tänk: utan samverkan kommer vi ingenstans i Afghanistan, så därför måste stödmyndigheterna i Stockholm finnas kvar.

Johan sa...

Anonym,

ett annat alternativ är ju att utlokalisera myndigheterna till "provinserna" så att dessa myndigheter ger arbete åt personal som inte är utbildad för att lösa arbetsuppgifterna. Den politiken är väl prövad av förra regeringen...

Svagheten med Hafströmska utredningen är att den inte ser helheten i systemet, dvs. Krigsvetenskapen. Krigsvetenskap underbyggs av ett antal olika teorier, t.ex. teorin om forskning av Operationskonsten, teorin om beväpning, teorin om logistik, osv. Problemet är att de som nu föreslår nermontering av olika myndigheter inget vet om Kriget. De vet en massa om pengar och vad man uppfattar som rationellt.

Göran, du hade rätt när du tidigare resonerade om att det varit för låg civil utbildnigsnivå på officerarna. Försvaret förstår inte behovet, man anar bara här bara kampen om anslagspengarna. Här avspeglas kunksapsbristen om varför det finns olika system. Varför FMV, Pliktverk, FOI, FHS osv. Jo, det är framtaget för att stödja det ständiga behovet av att utveckla Försvarsmakten för att kunna möta det ständigt föränderliga kriget. Det är klart att även dessa ovannämnda organisationer skall följa utvecklingen, men frågan är om det sker med kompetens i botten för utredningen, eller mest med effektivitet.

Nu ökar risken för att Försvarsmakten kan hamna i en situation där de fortsatt okunniga får uttala sig om Försvarsmaktens fortsatta utveckling.