lördag 2 maj 2009

Vem vill vara rödgrön skuggfinansminister?

Historiskt sett så har finansministrarna i socialdemokratiska regeringar haft en stark ställning emedan de i borgerliga regeringar varit svaga. Nu verkar det som om vi har gått in i en ny era med ombytta roller. Trots att vi har en koalitionsregering så har finansminister Anders Borg en stark ställning, detta är mycket bra för Sverige och enligt min uppfattning också ett trumfkort inför valet 2010. På den rödgröna sidan är det ett mer oklart läge. Den löfteskanonad som de rödgröna partiledarna stått för de senaste dagarna skulle aldrig ha sanktionerats av en stark skuggfinansminister. Måhända var det skälet till att Mona Sahlin i ett tidigt skede bytte ut Pär Nuder mot den mer anpasslige Thomas Östros. Är det till och med så att Socialdemokraterna inte aspirerar på finansminsterposten i eventuell rödgrön regering? Om man granskar löftena lite djupare så borde finanspolitikerna inom Socialdemokraterna bli än mer bekymrade. Nästan alla förslag innehåller negativa incitament för arbete och kapitalförsörjning. Det vidlyftiga löftet till pensionärerna att även de ska få jobbskatteavdrag även om de inte förvärvsarbetar är säkert populärt. Men problemet för ekonomin långsiktigt är att antalet pensionärer per förvärvsarbetande växer, det behövs därför ett skattesystem som stimulerar oss att arbeta längre inte kortare! Likaså är förslaget om att införa en förmögenhetsskatt. Att beskatta de förmögna går hem på första maj. Men verkligheten ser annorlunda ut, i stort sett alla länder i Europa har slopat förmögenhetsskatten, med den stora rörligheten på kapital innebär det att Sverige riskerar att dräneras på välbehövligt kapital. En retorisk framgång blir ett finansiellt bakslag. Ett annat av Mona Sahlins hot/löften var att de med höga inkomster skulle beskattas hårdare. Vi har idag Europas högsta marginalskatter och om ekonomin ska växa vore det bra att sänka dem. Den förra socialdemokratiska statssekreteraren och numera ordförande i SACO Anna Ekström beskriver den höga marginalskattens nackdelar i senaste numret av Handelskammarens tidning. Artikeln finns på sidan 6 och rekommenderas till läsning.
http://www.chamber.se/filearchive/2/26015/HK0309_low.pdf
DN DN SvD Aftonbladet

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Ylva sa...

Gällande Monas hot/löfte om högre skatt för höginkomsttagare... Hon vill/kan inte ens svara på frågan var gränsen för "hög inkomst" går. Det kommer säkert som en "glad" överraskning för många S-anhängare.