söndag 28 februari 2010

Bengt Westerberg förstår inte kritiken

Bengt Westerberg gör ett försök på dagens DN-debatt att tvätta sig i trycksvärta. Jag tror inte att det kommer att fungera. På sitt klassiska sätt försöker Bengt Westerberg visa att alla hans kritiker har fel och att han har rätt. Vad han dock helt bortser ifrån är att diskussionen om hans ekonomiska girighet inte handlar om huruvida han haft formellt rätt. Domen mot honom är inte en juridisk dom utan en moralisk. Detta verkar Bengt Westerberg inte förstå och det är tragiskt. Inom Röda Korset arbetar ett mycket stort antal människor ideellt. Vid sidan av sina heltidsarbeten lägger de ner mycket tid på att arbeta för Röda Korsets verksamheter. Många av dessa har svårt att acceptera att Bengt Westerberg inte ens verkar inse problematiken med att organisationens ordförande har vad som närmast kan jämställas med ett heltidsarvode för sitt uppdrag.

Bengt Westerberg har blivit en belastning för Röda Korset. Ingenting tyder på att han själv inser detta. Det är väl heller inte troligt att någon enskild människa kan övertyga honom om det. Jag tror inte att det finns någon, människa eller Gud, som Bengt Westerberg har större förtroende för än han har för sig själv.

SvD

lördag 27 februari 2010

Finansutskottets Skånska resa

I förra veckan besökte riksdagens finansutskott Skåne och Danmark. Det blev en rejäl påfyllning med intryck och kunskap. Den som gjorde det starkaste intrycket på mig var kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, Peter Danielsson. Han utstrålade stor entusiasm och framtidstro när han presenterade sin stad och dess utvecklingsmöjligheter. Besöket i Köpenhamn var även det mycket givande och vi fick tillfälle att tala finanspolitik med såväl deras Nationalbank (riksbank), finasdepartement, finansutskott och ekonomiska råd (en oberoende rådgivande myndighet). I veckans avsnitt av Den politiska talradion berättar jag lite utförligare om mina intryck från "Finansutskottets Skånska resa".

Du kan lyssna på programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2010/02/26/fiu-i-skane-och-danmark/

lördag 20 februari 2010

Besök vid OECD

Veckans avsnitt handlar om mitt besök vid OECD. Jag deltog vid två seminarier. Dels mellan OECD och Natos parlamentariska grupp dels ett så kallat högnivå möte mellan parlamentariker från OECD:s medlemsländer. I fokus för diskussionerna var den ekonomiska krisen och dess konsekvenser.

Senaste veckans program kan du höra genom att klicka på spelaren här nedanför. Programmet börjar efter cirka 30 sekunder.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på

tisdag 16 februari 2010

Han kan vara rätt trots att han heter Hans

Anders Borg är en av mina favortipolitiker alla kategorier. Han är inte bara en bra finansminister för Sverige han är dessutom en spännande politiker på den internationella finanspolitiska arenan. Att han dessutom är kvicktänkt, kunnig och trevlig gör inte saken sämre. På ett par punkter tycker jag dock att han har rejält fel. Den ena frågan gäller vikten av att staten inte använder ägandet i AP-fonderna till att politisera näringslivet. Jag tycker att staten ska hålla tassarna borta Anders Borg är snällt tolkat otydlig. Den andra frågan gäller synen jämställdhet. När det gäller jämställdheten så delar nog jag och Anders Borg samma övergripande mål om att alla ska ges samma möjligheter, däremot har vi radikalt olika syn på hur de ska uppnås. Jag vänder mig mycket starkt mot tankarna på att vi ska gå mot en ökad kollektivisering där individer i första hand identifieras av sitt kön. Likaså är jag stark motståndare mot att staten ska gå in och styra vilken könsfördelning det ska vara på styrelseledamöterna i börsbolagens styrelser, detta är en fråga för ägarna.

Jag har därför lite svårt för att inte dra på smilbanden när Anders Borg nu utsett ytterligare en man till statssekreterare i finansdepartementet. Av hittills åtta utsedda statssekreterare i Anders Borgs eget departement har sju varit män. Jag tror säkert att Hans Lindberg är den mest lämpade för jobbet, jag har inget problem med hans könstillhörighet eller att det redan finns en statssekreterare på finansdepartementet som heter Hans. Men bäste Anders Borg hur ska du ha det? Varför ska du pådyvla näringslivet regler som du inte lever efter själv.

söndag 14 februari 2010

Kvinnor och ungdomar avgör för Alliansen

Jag har skrivit det många gånger förr här på bloggen. När regeringsalternativens förslag blir konkretare kommer Alliansen vinna över de Rödgröna. Vi är inte där ännu men i och med den så kallade Superveckan med såväl statsministerkandidatdebatter som partiledardebatter så har det blivit en markant rörelse i opinionen. Jag kan tycka att det är förvånansvärt att de Rödgröna fortsatt leder men Mona Sahlin har lett sina socialdemokrater till ett väljarstöd som till och med ligger under det rekordlåga resultatet i 2006 års val. Oppositionen har länge kommit undan med att bara kritisera. Om något av regeringens förslag varit impopulärt så har oppositionen bara stämt in i klagosången. Men nu nalkas snart sanningens minut för Mona Sahlin och förväntningarna växer. Hon har hjälpt till med att bygga upp dem, i april avser de Rödgröna att presentera sin gemensamma ekonomiska politik. Därefter börjar en lång valrörelse. Mycket tyder på att det blir jämnt. Personligen har jag inget emot att vi vinner stort men det finns möjligen en bra effekt av att det blir jämnt mellan blocken, det torde försvåra för Sverigedemokraterna att nå över 4-% spärren.

I två grupper har Alliansen och Moderaterna stor potential att vinna ytterligare röster. Det är två grupper där vi underpresterar just nu, kvinnor och ungdomar. När det gäller kvinnorna så anser jag att det är viktigt att vi som arbetsgivare i den offentliga sektorn agerar i enlighet med det vi säger i våra program och plattformar och uppvärderar många värdefulla arbetsinsatser. Det är också viktigt att våra många framstående kvinnliga kandidater tar ett par steg framåt och börjar opinionsbilda för moderat politik. Däremot tror jag inte mycket är vunnet på att börja flörta med Gudrun Schymans anhängare. När det gäller ungdomarna så är utmaningen en annan. Här gäller det att nå fram med sakpolitiken. När det Rödgröna slutligen presenterat sina förslag finns det möjlighet att beskriva på vilket sätt alternativen skiljer sig åt för ungdomar. Moderaterna har idag det största ungdomsförbundet, nu gäller det för MUF att också bli den framgångsrikast på att formulera politiken för ungdomarna och vinna deras förtroende.

Efter tre och ett halvt år i riksdagen känns det faktiskt riktigt stimulerande att få ge sig ut i en valrörelse och få argumentera för vår politik.

SvD GP
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com

Andra bloggar om:

torsdag 4 februari 2010

Bra med direkt ägande

Finansmarknadsminister Mats Odell förvarnar idag på DN-debatt att regeringen kommer återkomma till riksdagen med ett antal reformer inom den finansiella sektorn. Jag uppskattar verkligen att Mats Odell drar en lans för det direkta aktieägandet. Ett problem inom näringslivet är att ägandet har blivit för anonymt och tjänstemannastyrt. Istället för att ägas direkt av människor av kött och blod (finansmarknadsministerns ord) så ägs näringslivet av institutioner. Genom att förenkla skattereglerna runt enskilt ägande av aktier blir det förhoppningsvis fler som placerar direkt i aktier istället för i fonder.
Mats Odell lyfter i artikeln också upp AP-fonderna och upplyser om att ett beslut om dessa ska tas av pensionsgruppen tidigt i år. Jag har under det senaste åren blivit alltmer skeptisk till konstruktionen med AP-fonder. Erfarenheten har visat att det trots regelverket är svårt för regeringen att hålla fingrarna borta. Den politiska frestelsen att politisera ägandet verkar bli för stark. Om staten ska fortsätta med dessa buffertfonder är det därför nödvändigt att ytterligare förstärka skyddet mot politisk styrning av ägandet i fonderna. Jag hoppas att pensionsgruppen har insett det.

onsdag 3 februari 2010

Roslagsbostäder bygger

Igår presenterade den rödgröna oppositionen ett utkast till bostadspolitik. Tanken är att man genom subventioner ska få fart på byggandet. Jag är skeptisk. Tidigare subventionsprogram har medfört att byggbranschen inte utsatts för det effektiviseringstryck som varit så positivt för produktiviteten i andra branscher. Subventioner riskerar också att rikta produktionen till det som är subventionerat snarare än det som är efterfrågat. Jag är ordförande för Norrtälje kommuns bostadsbolag Roslagsbostäder AB och vi har så sent som förra veckan haft inflyttning i ett nyproducerat hyreshus. Fastigheten är byggd helt utan subventioner och vi betalar marknadsmässig ränta på lånen. Fastigheten är fullt uthyrd från dag 1 och ger ett positivt kassflöde. Huset är byggt i fabrik vilket gett en lägre produktionskostnad än om vi byggt på plats. Men kanske viktigast av allt, vi har utnyttjat situationen. Lågkonjunkturen kombinerad med avsaknaden av subventioner har medfört att byggarnas marginaler idag är avsevärt lägre än tidigare.

De rödgrönas utspel är dåligt för Sverige men för Roslagsbostäder kan det vara kortsiktigt bra. Många fastighetsägare kommer nu att invänta det ovissa riksdagsvalet för att vid en eventuell rödgrön valvinst kunna bygga med subventioner. Detta torde medföra att det fram till valet kommer att råda fortsatt prispress på bostadsproduktionen. Den avser vi i Roslagsbostäder att utnyttja.
SvD DN

måndag 1 februari 2010

Talar Östros av egen erfarenhet?

Under gårdagens partiledardebatt angav Fredrik Reinfeldt en felaktig faktauppgift. I underlaget han hade fått från finansdepartementet hade man missat att SCB bytt mätmetod mellan 2006 och 2009. Givetvis är det inte bra när statsministerns uppgifter inte stämmer men jag tror att Thomas Östros i sin indignation över det inträffade snarast avslöjar sig själv. Om han är ärlig i sin framförda uppfattning att han tror att felet är medvetet så säger det nog mer om honom själv och hans erfarenheter från den socialdemokratiska regeringen.

Jag tror dock att felet kommer att ha en positiv sak med sig. Fler blir uppmärksammade på att sysselsättningen idag är högre, om än inte så mycket högre som statsministern angav, idag än vid valet 2006. Detta trots att Sverige har drabbats av en global ekonomisk kris vars motsvarighet vi inte skådat sedan andra världskriget. Vi kommer aldrig att få veta hur sysselsättningen hade utvecklats om krisen inte kommit men det torde vara svårt att finna någon som innerst inne tror att siffrorna då hade varit avsevärt bättre. Arbetslinjen innebär att det är fler som ska arbeta och därigenom försörja sig själva och samtidigt bidra till den gemensamma välfärden. Här gick den politiska skiljelinjen mellan Alliansen och Socialdemokraterna vid valet 2006 och rollerna verkar bli de samma vid valet 2010. Alliansens arbetslinje ställs mot de Rödgrönas bidragslinje.
SvD DN Sydsvenskan