tisdag 20 september 2016

Valövervakning i Moskva

Åter i riksdagen efter att ha tillbringat ett antal dagar i Moskva som valövervakare för OSSE av det ryska parlamentsvalet. OSSE:s preliminära rapport från valövervakningen återfinner du här I de vallokalerna jag övervakade tillsammans med socialdemokraten Anna Wallén var stämningen god och valprocedurerna följdes med en vänlig disciplin. Vallokalerna var huvudsakligen lokaliserade i skolbyggnader och de flesta valfunktionärerna var lärare.


lördag 16 juli 2016

Erdogan avsätter 2700 domare


Erdogan verkar nyttja den klassiska metoden att under tumultet vid ett barslagsmål inte inrikta sig på dem som startade bråket utan i stället nyttja tillfället till att nita några man inte gillar.

DN

tisdag 21 juni 2016

Peter Eriksson Löfvens nya belastning?


Peter Eriksson avslöjade vid regeringens presskonferens om bostadspolitiken sin syn på sin förhandlingsmotpart då han valde att omformulera ordspråket ”man kan leda en häst till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka.” Peter Erikssons val av åsna istället för häst kan vara en indikation på att Stefans Löfvens val av ersättare till Mehmet Kaplan kan skapa nya problem för statsministern om han avser att leva upp till sina ord om samarbetsregering.

Över till de få konkreta förslagen. Mycket är rimligt framförallt då det gäller viljan att korta handläggningstider. Jag gillar förslaget runt taket för uppskovsbeloppet framförallt att det görs tidsbegränsat vilket skapar incitament för att handla. Likaså positivt för att få igång rörligheten på bostadsmarknaden är idén om att ha särskilt gynsamma  regler för den som flyttar till en mindre bostad. Det förslaget skulle kunna sänka trösklarna för personer med utflugna barn att flytta till något mindre och därigenom öppna upp för barnfamiljer. Finansministerns kritik av byggbranschens bristande produktivitetsutveckling instämmer jag i, dock tror jag att åtgärden med investeringsstöd riskerar att göda en bransch som redan har låg produktivitet.

Bostadspolitisk dag

Dagen torde gå i bostadspolitikens tecken.
Alliansföreträdarnas artikel om varför de lämnar regeringens samtal om bostadspolitiken.

söndag 5 juni 2016

Produktivitet grunden för välstånd 

Saco verkar av rapporterna därifrån att ha hållit ett mycket intressant makroekonomiskt seminarium på Sandhamn. Tyvärr verkar de tongivande deltagarna bland andra socialdemokraten Jens Henriksson inte varit villiga att se möjligheterna till produktivitetshöjningar inom välfärdssektorn. Möjligen är detta en tydlig signal om att regeringens fientliga inställning till ett marknadsekonomiskt synsätt inom produktionen av välfärdstjänster vunnit gehör hos de anpasssliga.

onsdag 25 maj 2016

Hultqvist drar hela lasset för regeringen


Senare idag kommer riksdagen troligen med stor majoritet rösta igenom propositionen om värdlandsavtalet med Nato. Försvarsminister Hultqvist har haft att hantera ett eget parti där ett antal socialdemokratiska legendarer slängt maskerna och öppet agiterat mot regeringens linje som syftar till att stärka Sveriges säkerhet. Försvarsministern försöker i en debattartikel i Expressen lugna de sina genom att framföra att värdlandsavtalet inte är det första steget in i Nato. Jag hävdar att han har rätt på denna punkt. Det första steget på vägen till ett svenskt Natomedlemskap togs i och med det svenska EU-medlemskapet vilket innebar att neutralitetspolitiken blev överspelad. Sedan dess har flera steg viktiga steg tagits. Utrikesministern kommer inte närvara i riksdagen vid denna debatt där försvarsminister Hultqvist kommer dra hela det säkerhetspolitiska  lasset för regeringen, måhända skulle det vara att en lämplig ordning att ha även fortsatt.

torsdag 12 maj 2016

Uppdatering av min närvaro på sociala medier


 

När Norrtelje Tidning valde att sluta att ha bloggar av politiker på sin hemsida fick jag anledning att se över att se över min närvaro som politiker på sociala medier. Du befinner dig nu på det som kommer att vara min huvudblogg www.dinledamot.blogspot.com Sedan närmare tio år producerar jag dessutom diverse podcast under kanalnamnet Den politiska talradion. Kanalen har idag fyra olika program. Ett allmänpolitiskt vilket leds av Gül Alci och dess avsnitt återfinns på www.dinledamot.wordpress.com. På den sidan finns även avsnitt av  kanalens utrikespolitiska program, Utrikespolitiska reflexioner. Kanalens försvarspolitiska program, Försvarsradion, finns på sidan www.dinradio.wordpress.com. Tillsammans med riksdagskollegan Jörgen Andersson gör jag programmet Finanspolitiska reflexioner vilket återfinns på sidan www.finanspolitik.wordpress.com.

Den politiska talradion finns även på Facebook där du har möjlighet att ansluta dig till grupper och sidor. Adresserna är enligt följande:

Samlingssida -
 
Förutom detta så twittrar jag också huvudsakligen på svenska under adressen @Dinledamot samt från mitt uppdrag inom Natos parlamentariska församling huvudsakligen på engelska under adressen @MP_Sweden_Nato