måndag 30 juni 2008

1 eller 500 000 epostmeddelanden?

Hur många protestmejl har allmänheten skickat "tack vare" Expressens mejlkampanj? Ja det beror nog på hur man räknar. Riksdagsledamöternas mejlboxar har fått ta emot runt en halvmiljon mejl. Dessa mejl dränker för närvarande all annan epost och medför att vanliga meddelande från medborgarna riskerar att tappas bort. Denna halvmiljon mejl har sänts av cirka 3000 olika avsändare, förhoppningsvis innebär det att det finns 3000 medborgare bakom. När det gäller innehållet i den halva miljonen mejl så är det ett och samma meddelande. Ett automatiskt genererat textmeddelande skrivet av redaktionen på Expressen. Kontentan av allt detta är att riksdagen har fått ett epostmeddelande 500 000 gånger. Särskilt lustigt blir det när man kan konstatera att många av protestanterna är engagerade Internetanvändare som till vardags vänder sig emot nedlusningen av Internet av Spam.

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avdelas helt till frågor om försvarsunderrättelsetjänst, signalspaning och FRA. Under den senaste månaden har jag fått närmare tusen epostmeddelande med oftast starka synpunkter om den så kallade "FRA-lagen". I programmet redovisar jag min syn på frågan samt besvarar de insända frågorna. I det fall du har kvarstående frågor är du välkommen att höra av dig.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
SvD HD
________________
Twingly
Andra bloggar om:

Olika motiv samma slutsats

I april framförde jag kritik mot systemet med miljöbilspremien. Nu har folkpartiets miljögrupp kommit till samma slutsats. Vi använder lite olika argument men slutsatsen blir densamma. Miljöbilspremien riskerar att leda utvecklingen fel. Mina argument är lite mer modesta än folkpartisternas. För egen del argumenterar jag vad miljöbilspremien får för konsekvenser för Sverige medan folkpartisterna argumenterar om hur Sverige kommer att påverka världen i övrigt. Kanske beror denna skillnad på utgångspunkt på våra olika partiers olika uppfattning om Sveriges betydelse för världen. Är det möjligen så att vårt partinamn är väl valt, vi är det moderata partiet.

SvD

söndag 29 juni 2008

Carl Bildt argumenterar vidare

Igår kommenterade jag här på bloggen att Carl Bildt på sin blogg börjat argumentera lite tuffare för FRA och “FRA-lagen”. Idag går han vidare med ett inlägg med titeln “Fri med FRA 2”. Dessutom uppmärksammar Svenska Dagbladet utrikesministerns inhopp i debatten. Det blir intressant att följa när tillnyktringen börjar på ledarredaktionerna. Kan det möjligen bli så att FRA-berusningen kommer att följas av en rejäl “bakfylla”. Det var roligt att höra SvD:s Per Gudmundson i dagens God Morgon Världen. Han har spenderat lite tid utanför tidningsredaktionen. Det blir spännande att se vilka intryck det gett.

Många av mejlen jag får som behandlar FRA-frågan undrar hur jag kan rösta mot mina väljares vilja. Efter att ha samtalat med ett antal av mina väljare hemma i Norrtälje är jag av uppfattningen att jag inte bara röstat efter min övertygelse utan också i enlighet med majoriteten av mina väljares.

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avdelas helt till frågor om försvarsunderrättelsetjänst, signalspaning och FRA. Under den senaste månaden har jag fått närmare tusen epostmeddelande med oftast starka synpunkter om den så kallade "FRA-lagen". I programmet redovisar jag min syn på frågan samt besvarar de insända frågorna. I det fall du har kvarstående frågor är du välkommen att höra av dig.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

________________
Twingly
Andra bloggar om:

Omoget av Expressen

Riksdagsledamöternas epostbrevlådor fylls nu med automatiska mejl om FRA-lagen. Det är Expressen som på sin hemsida erbjuder sina läsare tjänsten att skicka ett standardbrev till alla riksdagsledamöter som röstade ja eller lade ned sin röst i förra veckans omröstning. För närvarande kommer mejlen in i en takt av runt 200 i timmen. Konsekvensen av denna "service" är troligen endast att ett antal andra mejl riskerar att drunkna i bland "Expressenmejlen". Jag har svårt att tro att någon riksdagsledamot tar något större intryck av alla dessa opersonliga mejl. Jag undrar hur de tänkte på expressenredaktionen innan de sjösatte den här idén? Den här typen av tilltag riskerar endast att leda till att riksdagsledamöterna blir mer försiktiga att öppet redovisa sina kontaktuppgifter vilket vore olyckligt. För egen del funderar jag på att skicka svar till alla mejlande.

När röken lagt sig

Dagens artikel på Brännpunkt rekommenderas (jag vågar väl inte skriva anbefalles för då uppstår väl en ytterligare mejlstorm från känsliga läsare :-) ) till läsning. Jag kan förstå GD Ingvar Åkessons frustration över att ”debattglada lekmän bemöts med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas”. När röken lagt sig efter hanteringen av ”FRA-lagen” tror jag att alla partier behöver rannsaka sig själva. Lagstiftning i Sveriges Riksdag får inte utvecklas till en popularitetstävling där talkörer och epostbombardemang får ersätta väl genomarbetade underlag. Jag kan förstå att enskilda ledamöter kan ha svårt att hantera det starka tryck de personligen utsatts för men det får inte innebära att lagstiftningsprocessen utvecklas till en förhandlingssport. Särskilt viktigt är detta när det handlar om frågor om rikets säkerhet och den personliga integriteten.

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avdelas helt till frågor om försvarsunderrättelsetjänst, signalspaning och FRA. Under den senaste månaden har jag fått närmare tusen epostmeddelande med oftast starka synpunkter om den så kallade "FRA-lagen". I programmet redovisar jag min syn på frågan samt besvarar de insända frågorna. I det fall du har kvarstående frågor är du välkommen att höra av dig.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD
________________
Twingly
Andra bloggar om:

Ett rätt men...

I dagens SvD presenterar ordförande för moderatkvinnorna Magdalena Andersson ett förslag om att skattvägen gynna ensamstående föräldrar. Jag tycker hon har rätt när hon lyfter fram fördelarna med en sänkt skatt, jag hoppas hon avser på arbete, framför bidrag. Men jag har ett antal andra invändningar på förslaget. Det viktigaste och tyngsta är normativt. Vilka är skälen till att staten ska ge ekonomiska incitament till att barn ska växa upp med separerade föräldrar? Lagstiftningen borde väl åtminstone vara neutral i den frågan? Finns det därutöver verkligen skäl att ytterligare krångla till skattesystemet? Införandet av systemet sägs kosta mellan en halv och en miljard beroende på avdragets storlek. Jag tror att den kostnaden är underskattad. Genom denna lagstiftning skapar man ekonomiska incitament för ökad dubbelbosättning där barnen tvingas att ha två hem.

Jag tar mig friheten att lägga ett litet förbättringsförslag. Skippa särbehandlingen av singelföräldrar. Inrikta istället avdraget på barnen. Ge föräldrarna ett högre förvärvsavdrag om de har barn (samma summa per barn som fördelas mellan föräldrarna). Bekosta förslaget genom att höja matmomsen. Vi förvärvsarbetande utan hemavarande barn behöver inte ha extra låg moms på just mat. Ge pensionärerna full kompensation för den höjda matmomsen. På det sättet får singelhushållen det bättre utan att staten premierar singelföräldraskapet.

SvD Sydsvenskan

lördag 28 juni 2008

Podradion sänder från Almedalen

Jag och Jacob kommer att göra dagliga sändningar av den politiska talradion från Almedalen. Du som är på plats och har något intressant att berätta är välkommen som gäst.

Carl Bildt argumenterar för FRA-lagen

Jag har under den senaste månaden skrivit rätt många inlägg på den här bloggen till stöd för den så kallade “FRA-lagen”. Vi är ganska få bloggare som argumenterat för behovet av en väl utvecklad underrättelsetjänst. Men idag väger en av bloggvärldens tungviktare, utrikesminister Carl Bildt, in på jasidan med ett mycket starkt inlägg till stöd för underrättelsetjänsten. Någonting säger mig att opinionen i den här frågan håller på att svänga. Gårdagens sifoundersökning visade att majoriteten mot förslaget bara var 11 procentenheter. Av debatten på ledarsidor och på bloggar har man fått intrycket att det knappast fanns några utanför riksdag och regering som stödde lagen.

Idag ger både SvD och DN utrymme för ledningen på Försvarets Radioanstalt (FRA) utrymme till att ge sin syn på myndighetens roll. Generaldirektören Ingvar Åkesson rättar också till en del av de tveksamma argument som använts i debatten. Jag delar Ingvar Åkessons uppfattning att vi på den politiska sidan inte fullt ut tagit debatten om varför lagen är viktig. Jag hoppas att media uppmärksammar Carl Bildts blogginlägg och att du som läser den här bloggen även lyssnar på vårt podradioprogram om “FRA-lagen”.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
Aftonbladet Sydsvenskan
________________
Twingly
Andra bloggar om:

Har kvinnoförbunden tänkt frågan i botten?

Det blir alltid komplicerat när vi lagstiftare kommer in på frågor som handlar om moral. Ett typiskt exempel på detta är sexköplagen. Jag tycker det är självklart att det ska vara straffbart om någon köper sex av ett offer för människohandel och straffet borde vara hårt. Likaså bör sexköp av omyndiga ha ett högt straffvärde. Däremot tycker jag att det är mer tveksamt att den ena partens handlande ska vara straffbart när två myndiga personer i samförstånd har sex mot ekonomisk ersättning. Om staten ska bestraffa köpet så borde väl försäljningen även vara straffbar. Lagen bygger på antagandet att köparen alltid är den starka parten och den säljande är ett hjälplöst offer. Men hur rimlig är lagstiftningen om det visar sig att det är köparen som är den svaga parten och säljaren en cynisk affärsperson? Om vi ska ha en lagstiftning där sexuellt umgänge mot betalning ska vara straffbart borde enligt min uppfattning både försäljning och köp vara brottsligt. Man kan dock fråga sig hur detta stämmer överens med den annars rådande trenden att staten inte ska lägga moraliska värderingar på vad myndiga personer gör frivilligt. Jag tror att kvinnoförbunden i denna fråga har gått vilse och är fast i sin uppfattning att kvinnor per definition alltid är den underlägsna parten. Vad gäller för Marianne 52 som köper sig en afrikansk toyboy? Jag har sagt det förut, det är olyckligt när politiken delas in i olika monokulturer efter kön, etnicitet, sexuell läggning etc. I ett modernt politiskt parti borde det alla individer ha samma rättigheter och behandlas lika. Jag tror dessutom att kvalitén på förslagen blir sämre om man arbetar i monokulturer.

SvD

fredag 27 juni 2008

Rubriksättningen avslöjar åsikten

Dagens Sifoundersökning om allmänhetens inställning till ”FRA-lagen” måste ha kommit som en chock för många aktiva protestanter och de alla journalister som tämligen ensidigt rapporterat om frågan. Efter en månad med nästan total dominans i samtliga media så är endast 47 % av befolkningen motståndare till den omdiskuterade lagen. 36 % anger sig att vara för lagen. Detta innebär att skillnaden mellan ja och nej sidan endast är 11 procentenheter det vill säga till och med mindre än skillnaden mellan de politiska blocken vid de senaste opinionsundersökningarna. Om man beaktar att det vanligen är lättare att få majoritet mot en förändring, 80 % av de röstande var 1955 emot en övergång till högertrafik, blir resultatet ännu positivare för oss som röstade ja. Det är också slående att hela 31 % av de socialdemokratiska väljarna stöder ”FRA-lagen”. Detta innebär att socialdemokraterna i denna fråga är lika splittrade som Alliansens partier.

TT har valt att rubriksätta nyheten med "Svenskarna emot FRA-lagen". Aftonbladet skriver "Folket vill inte ha spionerna". Jag har inte hittat någon tidning som vågat beskriva det som är "nyheten". Vad sägs om rubriken "Folkets motstånd mot FRA-lagen oväntat lågt". Heder åt Lena Mellin i Aftonbladet som faktiskt ger sig på en analys av resultatet.

I övrigt har fokus i frågan mer och mer flyttat över till beslutsgången i de olika partierna. Istället för politiken innehåll blir det nu mer och mer av kändisreportage om olika politikers våndor inför beslutsfattningen. Om vi inte ser upp så riskerar politiken att utvecklas till en realitysåpa där enskilda politiker riskerar att ”överdosera” i sin ambition att fortsätta vara kändisar. Jag är mycket kritisk till förra veckans nattmangling och utpressningsliknande förhandling om ett förslag som legat på bordet i ett år. Riksdagsledamöterna hade haft god tid på sig att fatta sitt beslut och försökt vinna gehör hos sina riksdagskollegor.

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avdelas helt till frågor om försvarsunderrättelsetjänst, signalspaning och FRA. Under den senaste månaden har jag fått närmare tusen epostmeddelande med oftast starka synpunkter om den så kallade "FRA-lagen". I programmet redovisar jag min syn på frågan samt besvarar de insända frågorna. I det fall du har kvarstående frågor är du välkommen att höra av dig.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD Aftonbladet Sydsvenskan Lena Mellin DN
________________
Twingly
Andra bloggar om:

onsdag 25 juni 2008

Podradio om signalspaning


Veckans avsnitt avdelas helt till frågor om försvarsunderrättelsetjänst, signalspaning och FRA. Under den senaste månaden har jag fått närmare tusen epostmeddelande med oftast starka synpunkter om den så kallade "FRA-lagen". I programmet redovisar jag min syn på frågan samt besvarar de insända frågorna. I det fall du har kvarstående frågor är du välkommen att höra av dig.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

________________
Twingly
Andra bloggar om:

tisdag 24 juni 2008

Sahlin skär pipor i vassen

Mona Sahlin uttalar sig nu i den uppmärksammade FRA-frågan. Inte särskilt överraskande fortsätter hon att försöka skära pipor i vassen och vinna popularitet på att misstänkliggöra den viktiga försvarsunderrättelsetjänsten. Det är tveksamt om detta ökar hennes trovärdighet som statsministerkandidat.

I det senaste avsnittet av den politiska talradion dinledamot.se kommenterar jag och riksdagskollegan Gustav Blix frågan om försvarsunderrättelsetjänst. I morgon kväll återkommer jag med ett längre podradioprogram om FRA-frågan där jag besvarar många av de frågor som mejlats till mig under de senaste veckorna.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

DN SvD Aftonbladet Sydsvenskan

________________
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 23 juni 2008

Underläge i halvtid

Det börjar närma sig halvtid i mandatperioden. Läget i väljaropinionen är förvånansvärt stabilt. Oppositionen har enligt den senaste synovatemätningen en ledning över Alliansen med drygt 16 procentenheter. Tidigare mätningar från SCB och Sifo har visat på liknande resultat. Vi har alltså ett rejält underläge att ta igen i andra halvlek. För att Alliansen ska vinna valet 2010 måste vi vinna över cirka 450000 väljare från vänsterblocket. Det är en tuff uppgift men ingen omöjlighet. För att detta ska lyckas är det viktigt att Alliansen förstärks. Det kommer kräva att alla allianspartierna håller igen på egna utspel och agerar som ett sammanhållet regeringsalternativ. När vi kommer närmare valet så kommer väljarnas intresse för statministerkandidaterna och regeringsalternativen att öka. Det kommer då att bli svårare för socialdemokraterna att gömma sig bakom allmänna formuleringar.

Alla nu redovisade mätningar har genomförts innan debatten om FRA kulminerade. Det ska bli intressant att ta del av de kommande mätningarna. Om man skulle tro de många kommentarerna jag fått via e-post så skulle vi få dramatiska förändringar av opinionsläget. Mitt eget tips är att väljarströmmarna kommer att vara marginella.

DN SvD

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Bra med tydlig prislapp

Regeringen är överens om att införa studieavgifter för utländska elever som kommer från länder utanför EU och EES. Detta är ett mycket bra förslag som borde ha införts för länge sedan. Med nuvarande system har svenska skattebetalare stått för notan när andra länder sänt sina elever på utbildning i Sverige detta utan att svenska elever fått samma förmåner i de sändande länderna. Systemet har också inneburit att antalet utländska elever vuxit mycket snabbt och bidragit till ytterligare sänkt kvalitet på den högre utbildningen. Det är bra att svenska universitet och högskolor har utländska elever och det ska de fortsätta att ha. Men det ska inte åstadkommas med att den svenska utbildningen reas ut. Genom att införa ett stipendiesystem så kan de svenska lärosätena få hit utländska elever som bidrar till att höja kvaliteten på utbildningen.
Personligen tycker jag att kostnaderna för den högre utbildningen borde tydliggöras för de svenska eleverna. Idag bibringas de ofta intrycket att de betalar för sin egen utbildning genom att ta studielån. Men sanningen är den att studiebidrag och studielån inte betalar utbildningen utan endast studentens levnadskostnader. Jag tycker att det vore lämpligt att man införde en studieavgift även för svenska studenter. Samtidigt kunde staten införa ett generöst stipendieprogram. På detta sätt skulle det bli tydligare för våra studenter att det är skattebetalarna som betalar deras utbildning och att den är värdefull.

SvD DN

lördag 21 juni 2008

Kommer historien att upprepa sig?

Barack Obama har tagit en övertygande ledning i opinionen inför höstens presidentval. Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av nyhetsmagasinet Newsweek stöds Obama av 51 % av väljarna mot 36 % för John McCain. Det är en mycket stor ledning och det är väl rimligt att säga att valet nu är Obamas att förlora. Dock kan det ske snabba opinionssvängningar inför amerikanska presidentval. På för dagen 20 år sedan ledde demokraten Dukakis över Bush sr med liknande siffror (51 mot 39). På valdagen var det dock Georg H W Bush som stod som övertygande vinnare (53 mot 46).
SvD DN Sydsvenskan

__________________________________________
I det senaste avsnittet av den politiska talradion dinledamot.se kommenterar jag och riksdagsledamoten Gustav Blix frågan om försvarsunderrättelsetjänst.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

Tidigare avsnitt av programmet finner du på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

onsdag 18 juni 2008

Försvarscheferna tar täten!

Försvarscheferna i Sverige, Norge och Finland har idag en gemensam debattartikel i stora dagstidningar i alla tre länderna. Det är tre rutinerade herrar som under lång tid verkat på den europeiska säkerhetspolitiska arenan. Med sitt gemensamma arbete driver de nu på för en realistisk nordisk försvars- och säkerhetspolitik. De är mycket tydliga i sin artikel på att ett fördjupat nordiskt samarbete inte är ett alternativ till EU och Nato. Givetvis borde det vara politiken som gick först och försvarscheferna som följde. Men på grund av det politiska systemets oförmåga så tar försvarscheferna täten i enlighet med den gamla devisen "Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef mera till last än misstag i fråga om val av medel". Svenska försvars- och säkerhetspolitiker uppmanas härmed till läsning. Jag citerar här två meningar ur artikeln i Svenska Dagbladet:

”Ett ömsesidigt förstärkande samarbete i Norden är icke något alternativ till medlemskap i organisationer och allianser som EU och NATO, utan ett nödvändigt komplement för att kunna utveckla efterfrågade militära förmågor.

Ett nordiskt försvarssamarbete, som överbryggar olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, är framtidsinriktat. Vi har presenterat modellen för samarbete i Nato och EU. Reaktionerna har varit positiva och uppmuntrande.”

SvD
________________
Twingly
Andra bloggar om:

tisdag 17 juni 2008

Socialdemokraterna ligger lågt

Idag debatteras frågan om försvarsunderrättelsetjänst i riksdagen. Hela 19 ledamöter är anmälda till talarlistan. Totalt har talarna begärt hela 3 timmar och 2 minuters talartid. Riksdagens största parti socialdemokraterna har anmält bara en talare, Anders Karlsson, och endast 6 minuters talartid. Varför är det så? Arbetet med det nu liggande förslaget började under den socialdemokratiska regeringens ledning. Den nu aktuella propositionen tar mer hänsyn till integritetsfrågorna än de förslag som fanns i det socialdemokratiskt styrda försvarsdepartementet. Jag tror att socialdemokraterna är kluvna över sin spektakulära framgång med att skapa oordning inom den svenska underrättelsetjänsten. Istället för att följa sin klassiska linje att i frågor om rikets säkerhet agera pragmatiskt har socialdemokraterna valt att vinna popularitetspoäng genom att gå emot sin egen traditionella politik. Är det så här socialdemokraterna kommer att agera i säkerhetsfrågor under Mona Sahlins ledarskap.

I det senaste avsnittet av den politiska talradion dinledamot.se kommenterar jag och riksdagsledamoten Gustav Blix frågan om försvarsunderrättelsetjänst.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
SvD
________________
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 16 juni 2008

Därför röstar vi som vi gör!

Imorgon håller riksdagen debatt om försvarsunderrättelsetjänst. Med anledning av det stora intresset för frågan har vi gjort ett extra avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. I programmet samtalar jag och riksdagsledamoten Gustav Blix om signalspaning och den aktuella propositionen. Vi meddelar också hur vi avser att rösta vid onsdagens votering.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD SvD DN Aftonbladet
________________
Twingly
Andra bloggar om:

Den elektroniska kommunikationen är redan avlyssnad!

De senaste veckorna har jag fått hundratals e-postmeddelanden om onsdagens omröstning om ”En anpassad försvarsunderrättelsetjänst” den så kallade FRA-lagen. Jag brukar önska att väljarna ska vara mer aktiva och höra av sig och denna gång verkar jag blivit bönhörd likt kung Midas. Meddelandena har längs hela skalan från bönande till hot uppmanat mig att rösta nej vid onsdagens votering. Vissa brevskrivare har till och med uppmanat mig att visa mod och rösta nej. Som debatten gått de senaste dagarna tycker jag nog snarast att det krävs mer mod att stå upp för en jaröst än att rösta nej.

Frågan om försvarsunderrättelsetjänst är en fråga som innehåller en klassisk målkonflikt. På frågan om vi vill att staten ska skydda vårt demokratiska samhälle mot yttre hot torde de allra flesta medborgarna svara ja. Likaså är det troligen en mycket stor majoritet som svarar nej på frågan om de vill att staten ska kunna läsa deras e-postmeddelanden. Vad lagen om försvarsunderrättelsetjänst försöker åstadkomma är att uppfylla det första utan att åstadkomma det andra. Under framtagandet av propositionen har ett antal av den moderata riksdagsgruppens starkaste försvarare av den personliga integriteten varit med och påverkat den slutliga utformningen. Jag tycker att propositionen med sina regler på ett rimligt sätt väger av mellan dessa två viktiga intressen.

Jag tycker att debatten om ”FRA-lagen” i vissa stycken varit naiv och saknat verklighetsförankring. De flesta debattörerna verkar vara av uppfattningen att Sveriges riksdag kan ta beslut som innebär att deras e-post och telefoni inte blir avlyssnad. Verkligheten är med största sannolikhet en annan. Redan idag torde ett antal länder bedriva signalspaning mot internationell elektronisk kommunikation. I vissa fall erbjuds troligen Sverige information som har inhämtats på detta sätt. Om Sverige saknar egen förmåga att bedriva signalspaning blir vi beroende av andra staters underrättelsetjänster och kommer därför att grunda våra ställningstaganden på ett möjligen begränsat och styrt urval av underrättelser.

Som ni säkert förstått av ovanstående så avser jag att rösta ja till utskottets förslag avseende propositionen om ”En anpassad försvarsunderrättelsetjänst”. Jag gör det inte av partilojalitet eller mot min övertygelse. Jag gör det för att jag anser att det är det bättre av de alternativ som förelagts riksdagen.
SvD SvD Sydsvenskan DN DN Aftonbladet Lena Mellin Propositionen
________________
Twingly
Andra bloggar om:

lördag 14 juni 2008

Ris och ros till försvarsberedningens rapport


I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se kommenterar Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker, försvarsberedningens rapport. Det blir ros till förslagen rörande ny förbandsstruktur och reformeringen av personalförsörjningssystemet. Däremot blir det ris för den bristande logiken rörande alliansfriheten. Programmet avslutas med att jag kommenterar försvarsberedningsledamoten Allan Widmans avvikande mening.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

DN Aftonbladet Sydsvenskan Kristianstadsbladet SvD Lena Askling Aftonbladet__________________________________________
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.

Twingly
Andra bloggar om:

fredag 13 juni 2008

Rätt i sak men politiskt fel?

I dag presenterade Försvarsberedningen sin rapport ”Försvar i användning”. Mycket av uppmärksamheten har riktats mot folkpartisten Allan Widmans avvikande mening. Hans kritik riktar sig mot rapportens farliga övertro på ett nordiskt försvarssamarbete som substitut för ett medlemskap i Nato. Allan Widman skriver:
”Tron på att nordiskt samarbete kan utgöra ett självständigt, säkerhetspolitiskt alternativ saknar förankring i verkligheten. De nordiska länderna kan inte ensamma generera en tillräcklig politisk och militär tyngd.”

Enligt min uppfattning har Allan Widman rätt i sak och jag är övertygad om att den moderata ordföranden Karin Enström är av samma uppfattning. Men tyvärr räcker det inte att ha rätt inom politiken är det helt nödvändigt att också få rätt. Jag tror att det finns två politiska sakförhållanden som gjort att det inte varit möjligt att skriva sanningen redan nu. Det ena förhållandet är att socialdemokraterna är splittrade internt och dessutom skulle de ha skadat sina relationerna till samarbetspartierna v och mp. Det andra förhållandet gäller alliansens överenskommelse. I den påtalas att ingen förändring av Sveriges säkerhetspolitik kommer att genomföras under mandatperioden. Den pragmatiska lösningen har därför blivit att ge socialdemokraterna och centern mer tid till säkerhetspolitisk reformering. Planen förutsätter dock för att vara trovärdig ett svenskt och finskt Natomedlemskap.

Jag har skummat igenom rapporten och så här långt är jag positivt överraskad. Många av förslagen är mycket bra och borde ha genomförts redan för tio år sedan. Jag gillar indelningen av förbanden, personalförsörjningen med kontrakt som skapar militär handlingsfrihet och dessutom bejakandet av att integrera amfibieförbanden i markstridsförbanden.

Jag återkommer imorgon med en djupare analys rapporten. Den gången blir det i form av ett avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Programmet gästas då av Mike Winnerstig säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut. Programmet kommer att vara tillgängligt här på bloggen runt klockan 11 imorgon lördag.
SvD DN DN Sydsvenskan

onsdag 11 juni 2008

En lek är ingen rolig lek om man inte tar den på allvar!

En av de roligaste tilldragelserna under riksdagsåret är den traditionstunga fotbollsmatchen mellan majoriteten och oppositionen. Även detta år spelade jag högerback och tyvärr blev slutresultatet precis som förra året en förlust med 3-1. Jag tycker att båda lagen hade höjt sin kvalitet sedan förra året. Den tidigare allsvenska spelaren Thomas Bodström var dock för svår för oss i majoriteten och han lyckades i första halvlek med att göra tre mål. I andra halvlek lyfte vi upp spelet och hade flera goda chanser att göra fler mål än det som gjordes av Fredrik Malm (fp). Den blöta planen sög musten ur benen och jag fick krampkänning i vaderna. Vi körde lyckligtvis med relativt korta byten och även om min del i det var begränsad så blev det faktiskt inget mål bakåt och ett mål framåt på mina pass på banan. Inför nästa år blir det till att träna med fotbollsskor och boll på mjuk gräsplan!

Bildbevis (mannen i bakgrunden)finns på Sydsvenskans hemsida

SvD Sydsvenskan

Blandad dag i riksdagen

Dagen inleddes med ett frukostmöte om Irak. Iraks sverigeambassadör och Folke Rydén (tidigare utrikeskorrespondent på SvT) talade initierat om situationen i Irak. Det finns anledning att fördjupa sig i detta för hela världen viktiga land. Jag tror att utvecklingen i Irak kommer att påverka situationen i hela regionen.

Efter frukost var det partiledardebatt. Statministern var på bettet vilket lovar gott inför kvällens fight. Som finanspolitiker gladdes jag åt att statens finanser hamnade i fokus under många av replikskiftena. Däremot var det fattigt på europapolitik.

Därefter spelade vi in ett avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Denna gång var våra gäster Walburga Habsburg-Douglas och Peder Wachtmeister. Här blev det till skillnad från partiledardebatten ett tydligt europafokus. Du finner mer information om avsnittet om du följer denna länk

Under eftermiddagen gjorde alliansens ledamöter ett besök hos vår finansminister och för en lektion om olika skatters samhällsekonomiska effekter. Det är alltid ett nöje att besöka Anders Borg, intressanta genomgångar och spänstiga diskussioner.

Nu återstår bara en aktivitet, den stora fotbollsmatchen. Jag spelar som sig bör högerback och ska göra mitt bästa för att stå emot Bodström och Ringholms attacker. Vad jag kunde se i kammaren så är Bodström återställd från sina skador så vi kommer nog få det tufft.

Aftonbladet SvD SvD SvD

––––––––––––––––––––
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.

Politisk talradio om Europapolitik


De två sörmländska riksdagsledamöterna Walburga Habsburg-Douglas och Peder Wachmeister var idag gäster hos den politiska talradion ”Din Ledamot”. I programmet ger de sin syn på Sveriges roll i Europa och EU.

Du kan lyssna på programmet genom att trycka på playknappen på spelaren här nedanför.

––––––––––––––––––––
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.

måndag 9 juni 2008

Varning för ineffektiv detaljstyrning!

Idag är det måndag och då är statsminister Fredrik Reinfeldt regelmässigt på besök i en verksamhet någonstans i Sverige. Denna måndag var det äldreboendet i Distansgatan i Borås som fick besök. I samband med besöket passade statsministern på att ge en hint om den kommande budgetpropositionen. Det blev enligt min uppfattning tre rätt och ett fel. Här kommer statsministerns recept för bättre äldreomsorg samt mina kommentarer därtill.

- Mer resurser (Instämmer, troligen ett rätt starkt samband under förutsättning att man även genomför de övriga punkterna.)
- Större frihet för personalen (Viktig punkt för att erhålla ökad effektivitet men också för att höja yrkets attraktivitet.)
- Effektiviseringar (Nödvändigt för att både kunna höja kvaliteten och lönerna.)
- Tuffare kontroll av vart pengarna från staten tar vägen (Troligen välment men ändå fel. På samma sätt som det är viktigt att ge personalen större frihet ska kommunerna antingen ges frihet eller fråntas ansvaret för äldreomsorgen. Systemet med riktade bidrag leder till en bidragsmentalitet hos kommunerna. Spåren förskräcker med Persson- och Wärnerssonpengar. Ett system som möjligen kunde motverka bidragsmaximerandet vore att införa en statlig äldrepeng som följer individen.)
SvD

––––––––––––––––––––
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger. Alla tidigare avsnitt av programmet finns lagrade på http://dinledamot.libsyn.com/

lördag 7 juni 2008

Clinton kastar in handduken!

Det verkade som om den aldrig skulle komma men till slut låg den där i ringen. Likt en klassisk mästarmatch i tungvikt gick matchen i åtskilliga ronder. Idag kastades så slutligen handduken in i ringen och förhandsfavoriten gav upp matchen. Det blir nu intressant att se hur väl det demokratiska partiet lyckas läka de sår som uppstått under primärvalskampanjen. Med tanke på de hårda ord som Hillary och framförallt Bill Clinton uttalat under kampanjen så ringer dagens hyllningar av Barack Obama lite falskt. Men sån är logiken i amerikanska presidentval, det är inte ovanligt att bittre rivaler från primärvalen slutligen står på samma valsedel såsom president- respektive vicepresidentkandidat. Idag redovisas opinionsundersökningar som visar att en majoritet bland demokraternas väljare vill se Hillary Clinton som vicepresidentkandidat. Jag tror att ett sådant val skulle gynna John McCain. Samtidigt som Hillary Clinton är beundrad av många är det många som misstror henne starkt. Det är tveksamt om hon som vicepresidentkandidat verkligen skulle bidra med ett positivt netto. Som jag sagt tidigare så är min personliga favorit i det kommande presidentvalet John McCain så jag hoppas att Barack Obama väljer att kandidera tillsammans med Hillary och hennes make Bill.
SvD DN Aftonbladet Sydsvenskan

––––––––––––––––––––
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.

torsdag 5 juni 2008

Podradio om podradio

Veckans program är det 30:e i ordningen sedan premiären 15 november 2007. Vi ägnar därför avsnittet till att prata om programmet och titta tillbaka och framåt.
Du kan lyssna på programmet genom att trycka på playknappen på spelaren här nedanför.
Jag hoppas att du lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.
onsdag 4 juni 2008

Därför avvaktar Hillary Clinton?

Så var då slutligen alla amerikanska primärval klara för denna gång. Resultatet blev att ingen av de demokratiska kandidaterna av egen kraft lyckades nå upp till hälften av delegaterna. Det blir alltså de så kallade superdelegaterna som kommer att fälla avgörandet. Rent formellt så är de vid konventet i Denver fria att rösta hur de vill. Dock har de redan börjat tala om hur de avser att rösta. Räknar man in dessa ”röstförklaringar” så har Barack Obama stöd från mer än hälften av delegaterna på konventet. Det har hittills också varit ett antal superdelegater som inledningsvis uttalat stöd för Clinton men som senare hoppat av och uttalat stöd för Obama. Om Hillary Clinton väljer att inte lägga ned sin kampanj så kan det bero på att hon hyser en förhoppning om att något oförväntat ska ske under tiden fram till konventet, en händelse som skulle göra att ett stort antal superdelegater övergav Obama och anslöt sig till Clinton. Det är idag svårt att se vad detta skulle vara men inom politiken sker det ibland tvära vindskiften.

DN SvD Aftonbladet

––––––––––––––––––––
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.