onsdag 25 maj 2016

Hultqvist drar hela lasset för regeringen


Senare idag kommer riksdagen troligen med stor majoritet rösta igenom propositionen om värdlandsavtalet med Nato. Försvarsminister Hultqvist har haft att hantera ett eget parti där ett antal socialdemokratiska legendarer slängt maskerna och öppet agiterat mot regeringens linje som syftar till att stärka Sveriges säkerhet. Försvarsministern försöker i en debattartikel i Expressen lugna de sina genom att framföra att värdlandsavtalet inte är det första steget in i Nato. Jag hävdar att han har rätt på denna punkt. Det första steget på vägen till ett svenskt Natomedlemskap togs i och med det svenska EU-medlemskapet vilket innebar att neutralitetspolitiken blev överspelad. Sedan dess har flera steg viktiga steg tagits. Utrikesministern kommer inte närvara i riksdagen vid denna debatt där försvarsminister Hultqvist kommer dra hela det säkerhetspolitiska  lasset för regeringen, måhända skulle det vara att en lämplig ordning att ha även fortsatt.

torsdag 12 maj 2016

Uppdatering av min närvaro på sociala medier


 

När Norrtelje Tidning valde att sluta att ha bloggar av politiker på sin hemsida fick jag anledning att se över att se över min närvaro som politiker på sociala medier. Du befinner dig nu på det som kommer att vara min huvudblogg www.dinledamot.blogspot.com Sedan närmare tio år producerar jag dessutom diverse podcast under kanalnamnet Den politiska talradion. Kanalen har idag fyra olika program. Ett allmänpolitiskt vilket leds av Gül Alci och dess avsnitt återfinns på www.dinledamot.wordpress.com. På den sidan finns även avsnitt av  kanalens utrikespolitiska program, Utrikespolitiska reflexioner. Kanalens försvarspolitiska program, Försvarsradion, finns på sidan www.dinradio.wordpress.com. Tillsammans med riksdagskollegan Jörgen Andersson gör jag programmet Finanspolitiska reflexioner vilket återfinns på sidan www.finanspolitik.wordpress.com.

Den politiska talradion finns även på Facebook där du har möjlighet att ansluta dig till grupper och sidor. Adresserna är enligt följande:

Samlingssida -
 
Förutom detta så twittrar jag också huvudsakligen på svenska under adressen @Dinledamot samt från mitt uppdrag inom Natos parlamentariska församling huvudsakligen på engelska under adressen @MP_Sweden_Nato