torsdag 30 april 2009

Så kan det gå!

Min riksdagskollega Fredrick Federley skriver på sin blogg att han har lämnat in en KU-anmälan rörande regeringens beslut att styra AP-fonderna. Jag vet inte om detta är på riktigt eller om det bara är ytterligare ett test av de nya mediernas genomslagskraft. Men om det är sant så är det en naturlig konsekvens av ett dåligt beslut. Som jag skrivit tidigare på bloggen så får vi väl hoppas att denna tråkiga historia ändå har något gott med sig. Jag hoppas att regeringen framöver underkastar beslut av principiell karaktär för en lite mer allsidig politisk granskning än vad som verkar erbjudas inom regeringskansliets väggar.

Uppdatering:
Det var inget skämt, anmälan finns nu på riksdagens hemsida (se länk här nedanför)

Federleys bloggRiksdagenPJ Anders Linder
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

onsdag 29 april 2009

Vem är min favoritkandidat i EP-valet?

Idag har jag en debattartikel om europaparlamentsvalet publicerad i Norrtelje Tiding. Jag lyfter bland annat fram vikten av personvalet. Du finner artikeln på Norrtelje Tidnings hemsida.

söndag 26 april 2009

”Persson och Nuder kom tillbaka – Allt är förlåtet!”

Förväntningarna börjar byggas upp inför första maj. Kommer Mona Sahlin kunna vända den negativa trend som hon har? Kommer hon att fortsätta kräftgången såväl vad avser det personliga förtroendet som väljarstödet för Socialdemokraterna? Kommer vi att få se plakat vid första maj demonstrationerna med texten ”Persson och Nuder kom tillbaka – Allt är förlåtet!”? Jag tror att Mona Sahlin kommer att leverera ett mycket bra första majtal. Publiken kommer att applådera och skratta. Mona Sahlin är en slagfärdig talare som vet hur man håller igång en publik. Gissningsvis blir det rejäla doser av angrepp på moderaterna, kapitalismen och USA. Ett riktigt klassisk FNL-Mona tal dessutom försett med ett antal fyndiga "one liners". Men nu är det inte jobbet som underhållare på Norra Brunn som hon aspirerar på utan uppdraget att vara statsminister och ledare för den svenska regeringen. När det gäller grenen så har jag svårt att se att hon har någon chans i matchen mot Fredrik Reinfeldt. Det som förvånar mig är att denna förtroendefråga inte syns tydligare i väljaropinionen. En röst på de rödgröna partierna är trots allt en röst på Mona Sahlin som statsminister.
Expressen Aftonbladet SvD

Vilken blir slutsatsen?

Igår skrev jag och riksdagskollegan Karl Sigfrid på Svenska Dagbladets Brännpunkt om Moderaternas utveckling till ett statsbärande parti. Vi konstaterade att partiets ökade storlek och därigenom inflytande ställer ökade krav på pragmatiska lösningar. Likaså lyfte vi fram att med en ökad mångfald inom partiet så ökar möjligheterna till en intern och mer intellektuell debatt. Vi skrev artikeln några dagar innan regeringen överraskade oss med sitt beslut om viljan att politisera AP-fonderna. Jag tycker att just det beslutet är exempel på ett beslut som skulle blivit annorlunda om det utsatts för lite kritisk granskning innan det fattades. Jag har svårt att se att någon av regeringsmedlemmarna idag inte skulle vilja ha beslutet “otaget”. Men nu är det tyvärr inte så enkelt att skadan går att göra ogjord. Regeringen har på sätt och vis tagit ett ickereversibelt beslut och skapat en ny praxis. Därför förvånar det inte att Lars Ohly gör vågen. Lite mer förvånande är det kanske att Thomas Östros stämmer in i hyllningskören. Socialdemokraterna under Göran Persson och Pär Nuder har tappert försvarat AP-fonderna mot vänsterpolitikernas önskan till politisering. Måhända är det så att Alliansregeringens beslut hjälpt Thomas Östros att lösa ett internt problem inom vänsterkartellen, tyvärr på samhällets och pensionärernas bekostnad.
Men det tjänar föga att gråta över spilld mjölk. Istället får man försöka göra det bästa av situationen. Det var glädjande att Per Schlingman under intervjun i Aftonbladet och Svenska Dagbladets korseld inte stred passionerat för beslutet. Likaså var AP-fondbeslutet frånvarande i Fredrik Reinfeldts tal vid den kommunala rikskonferensen, om det nu inte var det som avsågs när han talade om vikten av självkritik. Kan det till och med vara så att det olyckliga AP-fondbeslutet medför att regeringen vinnlägger sig om att framgent utsätta sina beslut för en lite mer allsidig politisk kvalitetsgranskning innan de fattas. Om det blir resultatet så tror jag att vi stora möjligheter att ta och befästa positionen som Sveriges ledande och statsbärande parti. Jag är hoppfull att så kommer att bli fallet.
DN SvD

lördag 25 april 2009

Vilket är budskapet?

Idag publicerar SvD en artikel som jag och Karl Sigfrid skrivit. Det ska bli spännande att framåt kvällen ta del av de kommentarer som lämnas till den. Det är måhända en lite annorlunda artikel som lämnar en del till läsaren att fundera över. Av de två första kommentarerna som lämnats på svd.se att döma så har nog inte alla läsare insett det.
Idag är sista dagen av Moderaternas rikskonferens. Jag återkommer i kväll med ett nytt blogginlägg från Lohärad där jag kommenterar och analyserar de kommentarer som lämnats på svd.se under dagen.

fredag 24 april 2009

Anna Maria Corazza Bildt gästar "Den politiska talradion"


I samband med sitt besök på Blidö passade den moderata europaparlamentskandidaten Anna Maria Corazza Bildt på att gästa "Den politiska talradion - dinledamot.se". Du kan lyssna på intervjun genom att trycka på playknappen på spelaren till höger på sidan eller genom att besöka http://dinledamot.wordpress.com/2009/04/23/anna-maria-corazza-bildt-gastar-din-ledamot/

onsdag 22 april 2009

Varning för moralpanik

Det är viktigt att det politiska Sverige inte drabbas av populistisk moralpanik. Frågan runt incitamentsystem är komplicerad. Detta är en mycket viktig fråga för ägarna. Det gäller att utforma systemen så att de långsiktigt bidrar till en företagskultur som överensstämmer med det som ägaren vill uppnå med sitt bolag. När det gäller det statliga bolagen så måste staten fundera på varför man äger dem och därefter som ägare ta fram vilken incitamentsstruktur om någon som gynnar den utvecklingen. När det gäller finansmarknaden så intar den en mellanposition. Genom att de stora finansföretagen kan komma att betraktas som samhällsviktiga och därigenom ”räddas” av staten så finns det anledning för staten att ställa upp vissa villkor. Det är inte rimligt att det statliga skyddsnäten tillåts bidra till att företagsledningarna kan ta stora risker med i förlängningen statens pengar. När det gäller AP-fondernas investeringar så är läget enligt min uppfattning ett helt annant. Här ska investeringarna göras på ett sådant sätt att pensionerna säkras. Här är det inte plats för politiska pekpinnar och styrningar. Om så sker så anser jag att vi är på en mycket farlig väg och istället nyttjar AP-fonderna till att socialisera näringslivet. När förhållandena har stabiliserat sig på marknaden så är det viktigt att många i all hast införda regler ses över. Det får inte vara så att dagens ”antibonus”-trend medför att Alliansregeringen i det närmaste återupplivar löntagarfonderna.
SvD SvD

måndag 20 april 2009

Hear, Hear!

Det finns all anledning att lyssna på Allan Widman och Claes Arvidsson när de idag skriver om svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det är nu det är dags att agera så att vi har rätt säkerhetspolitik när vi behöver den. Men för att supertankern ska gå att vända krävs ett idogt opinionsbildande. Vi som är för ett svenskt Natomedlemskap är upp emot ett folkflertal som under decennier indoktrinerats av staten om utanförskapets förträfflighet. Om jag inte missminner mig så är det till och med så att en minoritet av folkpartiets väljare är för ett svenskt Natomedlemskap. Men frågan om säkerhetspolitiken är för viktig för att vi som politiker bara ska sticka upp ett vått finger i luften för att avgöra den aktuella vindriktningen. Det krävs opinionsbildning och folkbildning. Jag avser att göra mitt bästa för att dra mina strån till stacken.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Skillnaden mellan Isaak och Östberg

Idag publicerar Norrtelje Tidning en artikel jag skrivit om den svenska statens kamp för att få Annika Östberg överförd till Sverige. I artikeln jämför jag hennes fall med Dawit Isaaks. Hela artikeln återfinns här nedanför.
-------------

Häromveckan överfördes den i USA morddömde Annika Östberg till Sverige. Jag har kommenterat händelsen på min blogg som också citerats i Norrtelje Tidning. Då ärendet innehåller många dimensioner så väljer jag att även utveckla mina åsikter i form av denna debattartikel. Jag har all förståelse för att Annika Östberg och hennes anhöriga är glada över förflyttningen och det hopp som den ger dem om en kommande frigivning. Däremot är jag skeptisk ja snarare kritisk till såväl denna som tidigare svenska regeringars stora engagemang i frågan. Än mer kritisk är jag mot stora delar av medias rapportering. Många av mina riksdagskollegor har också, enligt min uppfattning okritiskt, stämt in i hyllningskören. För mig är Annika Östberg ingen hjälte, möjligen ett offer men framförallt en person som krossat en oskyldig familj. Hon är i USA dömd för ett dråp och två mord i det ena fallet på en polisman. Enligt utredningarna har båda morden skett på ett sätt som närmast kan liknas vid avrättningar. Hon är dömd i enlighet med lagen i USA där hon levt sedan 60-talet.

Tänk om tidigare svenska regeringar agerat lika engagerat när det gällt andra svenska medborgare som fängslats utomlands. Mest slående blir väl jämförelsen med fallet Raoul Wallenberg. Ett annat aktuellt fall på svenska medborgare som är fängslade utomlands är journalisten Dawit Isaak. Han är fängslad för att han med pennan slagits för demokratiska reformer i Eritrea.

Jag tycker att det är bra att svenska staten bevakar svenska medborgares intressen även när vi befinner oss utomlands. Men jag tycker att massmediabevakningen av svenskar som begår brott utomlands ofta tenderar att bli nationalchauvinistisk. Det är inte så att man är oskyldig bara för man är svensk och att domstolar är korrupta och inkompetenta bara för att de är utländska. Man är inte oskyldig bara för att man har ljust hår och blå ögon. Man kan fundera över hur svenska regeringar och massmedia hade agerat om det varit Annika Östberg som satt fängslad i Eritrea för att hon krävt demokratiska reformer och Dawit Isaak som varit dömd för polismord i USA.

söndag 19 april 2009

För tidigt att rösta om

Jag röstade ja till Euron vid folkomröstningen 2003 och jag skulle göra det idag också. Däremot anser jag inte att det är tid för att genomföra en ny omröstning. Även om dagens opinionsundersökning tyder på att det finns en knapp majoritet för att införa Euron. Folkomröstningar borde nyttjas med större respekt än att man frågade om samma fråga utan att förutsättningarna ändrats radikalt. Det är dock viktigt att påtala att Sverige inte har något formellt undantag från att ta det tredje steget i EMU och införa Euron. Det finns därför all anledning för de svenska partierna på jasidan att fortsätta sitt opinionsarbete. Förhoppningsvis håller trenden i sig vilket skulle leda till att vi om några år hade en tydlig majoritet för införandet av Euron. Det finns många fördelar med att Sverige tog det tredje steget i EMU-samarbetet. Jag tror också att det kommer att bli helt naturligt i takt med att fler av våra grannländer ansluter sig. Men vi ska givetvis vara medvetna om att ett övergivande av den egna valutan ställer nya krav på vår ekonomi, kraftiga svängningar för exportindustrin kommer då inte längre att dämpas av en sjunkande krona. Å andra sidan tror jag många företag skulle vara mycket glada med att bli av med den osäkerhet som en kraftigt svängande valutakurs innebär.
SvD DN Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

Socialdemokraterna snart inte störst?

I sin aprilmätning (1-18 april) uppmäter Skop en utökad ledning för Alliansen (50,6 mot 45,5). Detta resultat skiljer sig en del från Sifos mätning som jag redovisade i ett tidigare blogginlägg. Ett av skälen kan vara frågeställningarna, ”Vilket parti tycker du bäst om rikspolitiken?” respektive ”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val idag”. Om jag ger mig på en liten amatöranalys. Ändringen av attityd till ett parti föregår ändringen av röstningsbeteende. Det skulle betyda att Skops frågeställning ger svar som bättre uttalar sig om framtiden. Hur som helst så väger det i Skops undersökning jämnt mellan Moderaterna (33,2 %) och Socialdemokraterna (33,8 %). Är det så att vi är på väg mot ett historiskt val 2010, valet då Socialdemokraterna förlorar platsen som Sveriges största parti?
DN SvD

Sahlin kan sänka S ytterligare

I Sifos aprilundersökning leder fortfarande det rödgröna blocket över regeringsalliansen. Avståndet har visserligen krympt ytterligare och rent statistiskt är resultatet nog att se som ett dött lopp, 48,5 mot 47,3. Visserligen så har Alliansen under det senaste året gjort en rejäl opinionsmässig uppryckning och tagit in ett försprång som av vissa så kallade experter ansågs ointagligt. Jag som sysslar med politik på heltid och följer rikspolitiken från insidan är dock förvånad över att Mona Sahlins regeringsalternativ fortfarande har större stöd i opinionen än vad regeringen har. Särskilt förvånansvärt blir det när man beaktar att den tilltänkta statsministern, Mona Sahlin, har ett välförtjänt lågt förtroende hos allmänheten. På något sätt verkar det som om väljarna inte insett konsekvenserna att en rödgrön valseger 2010. Ju närmare valet vi kommer tror jag att detta kommer att bli allt tydligare och då tror jag att möjligheten finns för oss moderater att på allvar utmana Socialdemokraterna om platsen som Sveriges största parti. Det är fullt klart så att det rödgröna samarbetet har förändrat Socialdemokraternas roll i den svenska politiken. Från att under många decennier ha varit normen och det självklara regeringspartiet är man nu ett stort men inte unikt parti. Det kommer att bli mycket intressant att följa den fortsatta utvecklingen inom det rödgröna blocket. Mona Sahlin har bland annat genom sin energipolitik vinkat adjö till industriarbetarna och nu verkar det som om Miljöpartiet vinner de socialistiska miljöväljarna. Hur kommer den socialdemokratiska riksdagsgruppen att agera om Miljöpartiet fortsätter att vinna socialdemokratiska väljare?

Uppdatering 08:10
Aftonbladet rapporterar om att SKOP i sin aprilmätning redovisar att Alliansen leder med 5,1 procentenheter. Några siffror för de enskilda partierna redovisas ej.

SvD SvD
Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 18 april 2009

Moderaternas kommunala rikskonferens i Örebro

Till helgen genomförs Moderaternas kommunala rikskonferens. Tusentals moderata kommunpolitiker samlas då i Örebro för att diskutera politik. Jag och Jacob kommer att ta med oss “Den politiska talradion - dinledamot.se” till konferensen. Vi tänkte nyttja tillfället till att ge alla moderater som vill möjlighet att göra sina röster hörda genom vår podradio.
Mycket av verksamheten vid rikskonferensen kommer att bestå av olika seminarier. För egen del ska jag moderera ett seminarium om gränshandel.

torsdag 16 april 2009

Tokmoderaten utan skyddsnät


I veckans avsnitt av "Den politiska talradion - dinledamot.se" gästas vi av bloggaren Fredrik Antonsson mer känd som "Tokmoderaten". Fredrik har en av landets mest besökta politiska bloggar och hans blogg har en mycket särpräglad stil. Han skriver om politik men den politiska anlysen är ofta halsbrytande och inte sällan gränsande till det absurda. Du finner Fredriks blogg på adressen http://tokmoderaten.blogspot.comtisdag 14 april 2009

Tokmoderaten gästar ”Den politiska talradion”

Imorgon har vi en originell gäst i ”Den politiska talradion – dinledamot.se”. Det är bloggaren Tokmoderaten som är vår gäst. Bakom pseudonymen återfinns Fredrik Antonsson från Sundbyberg. Han är en av bloggosfärens mer originella och lästa politiska bloggare. Jag hoppas att vi kommer att få ett spännande samtal om politisk kommunikation på Internet. I veckan så publicerade Dagens Nyheter en undersökning som visade att riksdagsledamöternas bloggar inte var särskilt framgångsrika i att få kommentarer från sina läsare. Imorgon räknar jag med att riksdagens alla bloggare kommer att få ett antal tips om hur de ska skriva mer spännande bloggar.

Robert Mugabe och Fredrik Schulte i Singapore

Årets påsksmäll får nog tillskrivas min riksdagskollega Fredrik Schulte. Under påskuppehållet passade han på att besöka sina föräldrar som bor i Singapore. Under en shoppingtur så fann han sig helt plötsligt stående bredvid Zimbabwes president Robert Mugabe. När Fredrik förevigade det hela med hjälp av sin mobiltelefon grep presidentens livvakter in och tryckte upp honom mot väggen och tvingade honom att radera fotot. Tråkigt, det hade varit en bra bild att illustrera det här blogginlägget med.
Zimbabwe är en havererad stat och förhoppningsvis så dröjer det inte länge innan presidenten faller. Tyvärr har Robert Mugabe allt för länge fått passivt stöd från många ledare i andra afrikanska stater vilket fördröjt den efterlängtade förändringen i Zimbabwe. Zimbabwe förtjänar bättre än en ledare som åker på shoppingresa till Singapore emedan folket svälter.
DN VA

söndag 12 april 2009

Relativt bra - Absolut dåligt

Idag presenterar DN en genomgång av riksdagsledamöternas bloggar. Man konstaterar att 83 av riksdagens 349 ledamöter har bloggar. Under mars månad har man studerat hur många kommentarer som har lämnats på dessa bloggar. Resultatet är inte särskilt upplyftande för oss riksdagsledamöter, de flesta bloggarna har endast fått ett fåtal kommentarer. För egen del så placerar sig min blogg som nummer nio på listan över mest kommenterade riksdagsblogg. Jag är nöjd med den relativa placeringen även om jag gärna sett att det blivit fler kommentarer än 54. Nu finns det många sätt att mäta huruvida en blogg är framgångsrik eller ej. När jag drog igång mitt eget bloggande för ett och ett halvt år sedan hade jag den mycket ambitiösa målsättningen att jag skulle ha 1000 besökare/dag i genomsnitt. Nivån 1000 besökare om dag har endast uppnåtts ett par enskilda dagar sedan starten och en genomsnittlig dag har bloggen runt 150 besökare. Men samtidigt som besökssiffrorna inte nått upp till den högt ställda målsättningen har bloggen på andra plan varit framgångsrikare än jag anade. Bloggen har en mer initierad läsekrets än vad jag trodde den skulle få. Av besöksstatistiken framgår att det bland besökarna finns ett antal från regeringskansliet, tidningsredaktioner och försvarsmyndigheter. Likaså stöter jag regelbundet på ledande befattningshavare som kommenterar att de läst min blogg. Detta sporrar och om trägen vinner så ska det väl inte vara omöjligt att även nå det uppsatta målet på 1000 besökare/dag. Mitt aprilskämt tycker jag fungerar som en bra kvittens på bloggens betydelse för informationsspridning. Jag möts så gott som dagligen av kommentarer om min kommande kommendering till den finska riksdagen. Förvånansvärt många har inte själva sett den lilla youtubefilmen utan har bara hört via kollegor att jag ska till Finland.

Varför har då så många av riksdagsledamöternas bloggar så få besökare och kommentarer. Jag tror att det till stor del beror på att de är tämligen ointressanta. I många av dem rabblas bara ren partipropaganda utan någon som helst personlig analys. I många fall uppfattas riksdagsledamöternas bloggar som varianter på gamla tiders Pravda. Här tror jag att dagens informationsavdelningar står inför en rejäl utmaning. Politik är en förtroendebransch, jag är långt ifrån säker att allmänheten litar på en organisation som uppvisar uniformitet när det gäller budskap.

DN SvD Expressen

onsdag 8 april 2009

Bra jobbat men fel fråga

Jag tror att jag i frågan Annika Östberg tillhör en mycket liten minoritet men jag har mycket svårt att förstå varför flera svenska regeringar engagerat sig så i frågan. Det är inte så att Annika Östberg dömdes till fängelse när hon slogs för de mänskliga rättigheterna eller var på ett farligt uppdrag för Sverige. Inte heller blev hon utsatt för ett rättsövergrepp och dömdes oskyldig. Hon var istället med och dödade två oskyldiga personer varav en var polis. Leif G W Persson som i denna fråga tillhör samma minoritet som jag gör går till och med så långt att han jämför Annika Östbergs agerande med två av de dömda, Tony Olsson och Andreas Axelsson, för polismorden i Malexander. Hade svenska regeringar och massmedia engagerat sig på samma sätt om det varit en svensk medborgare vid namn Ahmed som dömts för morden? Jag tror inte det och det stör mig. Det är slående att svenska regeringar arbetat mycket hårdare för att få loss en polismörderska än vad man gjorde för att reda ut Raoul Wallenbergs öde. Hursomhelst visar frågan att vi har en statsminister som är duktig på att nå konkreta resultat vid internationella möten. I det här fallet anser dock jag att han har prioriterat fel, lyckligtvis för statsministern, regeringen och Moderaterna så håller inte svenska folket med mig i denna fråga.

Aftonbladet Aftonbladet SvD Expressen

Finanspolitikens Bagdad Bob

Thomas Östros börjar allt mer passa in vid sidan av Mona Sahlin. Hans senaste utspel om att regeringen skulle vara paralyserad för närmast tankarna till ”Bagdad Bob”. Om det är någon organisation som är paralyserad för tillfället så är det väl Östros egna parti och dess stödorganisation LO. Det verkar dessutom som om Thomas Östros verkar ha kommit till insikten att han aldrig blir finansminister. På något annat sätt kan man väl inte tolka hans regelbundna utspel om att staten borde förbruka mer pengar. De uttalandena skulle han ju få äta upp många gånger om ifall han skulle bli finansminister.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

tisdag 7 april 2009

Borg hör råd?

Jag tycker att regeringens satsning på kommuner och landsting är riktigt bra. Generella tillskott utan en massa begränsande detaljstyrning. Dessutom uppskattar jag budskapet om att man tänker utveckla reglerna runt balanskravet. Måhända har man tagit intryck av råd man fått :-)

Hur som helst här följer riksdagens protokoll från frågestunden den 11 december.
Finanspolitiken i kommuner och landsting
Anf. 64 GÖRAN PETTERSSON (m):
Herr talman! Jag har en fråga till Anders Borg.

Regering och riksdag vidtar nu med anledning av konjunkturläget ett antal åtgärder för att finansiellt stimulera den svenska ekonomin. Samtidigt kommer signaler om att ett antal kommuner och landsting i stället överväger att vidta åtgärder som verkar direkt åtstramande på samma ekonomi. Man stoppar investeringsprojekt och drar ned på sin verksamhet.

Samma kommuner och landsting har däremot i många fall bedrivit en expansiv finanspolitik under den senaste högkonjunkturen. På detta sätt har man många gånger bidragit till att försämra de ekonomiska förutsättningarna i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur.

Staten, landstingen och kommunerna tillhör samma lag. Av den anledningen vore det väl bra om vi finanspolitiskt drog åt samma håll. Jag undrar därför vad finansministern gör för att öka våra kommun- och landstingspolitikers förståelse för den svenska ekonomin. Jag undrar vidare om finansministern kan tänka sig att ta ett initiativ för att utveckla det ramverk som reglerar kommunernas ekonomi i syfte att minska deras procykliska inverkan på ekonomin.

Anf. 65 Finansminister ANDERS BORG (m):
Herr talman! Göran Pettersson ställer viktiga frågor. Låt oss dock ha en blick över hur det kommer att se ut på svensk arbetsmarknad de kommande åren. Exportindustrin drabbas nu hårt. Vi har sett det i fordonsindustrin och kommer att få se det i de råvaruberoende industrierna. Det finns betydande risker på hela vår industrisida. Byggandet bromsas in mycket snabbt. Samma sak gäller servicenäringarna, både finansiell sektor och detaljhandel. Det är alltså en bred inbromsning i privat sektor som är betydligt kraftigare än den inbromsning som sker i kommunsektorn.

Enligt Amsprognosen ligger 10 000 av jobbförlusten på 145 000 på kommunsidan, om jag förstod siffrorna rätt. Det här beror bland annat på att vi har tillfört kommunerna väldigt mycket pengar. Det handlar om arbetsgivaravgiftssänkningar, fastighetsskatten, särskilda statsbidrag och sänkta ungdomsarbetsgivaravgifter.

Det här gör att kommunernas ekonomi för 2009 ter sig något starkare än vad andra delar av ekonomin ter sig. Ramverket har följaktligen spelat en viktig roll i detta. Vi har bättre ordning i offentliga finanser i kommunsektorn än vi tidigare har haft. Men det finns naturligtvis alltid skäl att diskutera ramverket.

Anf. 66 GÖRAN PETTERSSON (m):
Herr talman! Att läget är bra i kommunsektorn instämmer jag i. Problembeskrivningen handlar om att kommuner och landsting under den högkonjunktur vi hade delvis har slängt bensin på brasan. Det var ett antal kommuner och landsting som gjorde stora investeringar i högkonjunktur och som nu när lågkonjunkturen kommer i stället håller igen. Är det inte så att balanskravsreglerna, även om ramverket har varit bra, har en stor potential att utvecklas?

Anf. 67 Finansminister ANDERS BORG (m):
Herr talman! Låt oss ändå vara lite försiktiga med formuleringarna. Hela den svenska ekonomin bromsar nu in relativt kraftigt. Vi ser en tydlig nedgång. Det är naturligtvis så att läget är allra tuffast i exportindustrin, byggindustrin och de tunga basnäringarna. Jag skulle nog beskriva läget som tufft också i kommunsektorn, men den stora kontraktionen sker inom exportindustrin.

Ramverket har betytt att vi nu för första gången på väldigt lång tid har kommuner som i huvudsak under de senaste åren haft god ordning på sina finanser. Det tror jag egentligen att vi inte har upplevt tidigare; den stora omsvängningen skedde 2003–2004. Detta säger mig att ramverket har varit bra.

Man kan naturligtvis alltid diskutera aspekten med gasning och bromsning. Men det är en del av ramverket. Jag vill nog att vi ska se på det i ett helhetssammanhang och inte bara bryta ut kommundelen.

DN SvD

måndag 6 april 2009

Spännande middagssällskap

I mitt förra inlägg skrev jag att de informella mötena under konferenser ofta är minst lika värdefulla som de formella föredragen och diskussionerna. Gårdagens konferensmiddag levde upp till mina högt ställda förväntningar. Mitt bordssällskap utgjordes bland annat av den lettiska delegationen, ordföranden för det lettiska kombinerade försvars- och inrikesutskottet, Juris Dalbins, och motsvarigheten till kanslichefen för samma utskott, Imanta Logina. Juris Dalbins var innan han blev parlamentsledamot för drygt tio år sedan försvarschef, motsvarande den svenska ÖB-befattningen, i Lettland. Samtalet spände över många områden med tyngdpunkt på den ekonomiska krisen och dess påverkan på säkerheten i regionen. Vi talade också om det nordiska försvarssamarbetet och givetvis Lettlands övergång till en yrkesarmé. Det senare var Juris Dalbins mycket positiv till och han lyfte samtidigt fram värdet av landets motsvarighet till Hemvärnet. Idag börjar det formella programmet och jag får gissningsvis anledning att återkomma med en rapport.

söndag 5 april 2009

Samma plats olika möten

Idag är jag liksom Barack Obama och Fredrik Reinfeldt i Prag. Vi ska dock delta i olika möten :-)
Den amerikanska presidenten deltar i ett informellt toppmöte mellan USA och EU jag är svensk representant vid den parlamentariska konferensen “Aktuella utmaningar för Europeisk säkerhet”. Vid första anblicken kan det tyckas lite konstigt att jag som är ledamot i finansutskottet deltar. Men det som gör konferensen extra intressant för min del är att den bland annat kommer att avhandla ämnet “Den ekonomiska krisen som ett hot mot Europeisk säkerhet”. Det är sällan man stöter på ett ämne som så väl sammanför mina två politiska specialområden. Det ska bli spännande att höra vad mina Europeiska parlamentskollegor har att säga om risken för att den ekonomiska krisen övergår till en politisk kris med söndring inom Europa. Ikväll ska vi äta middag på ett kloster i centrala Prag. Förhoppningsvis ges det då goda tillfällen att utbyta åsikter och idéer. Inte sällan så är det just dessa informella samtal som utgör det viktigaste utbytet vid den här typen av konferenser.
SvD DN

lördag 4 april 2009

En svala gör ingen sommar, men två...

I morse kommenterade jag den glädjande opinionsundersökningen från Demoskop. Jag varnade då för att sätta allt för stor tilltro till en enskild undersökning. En svala gör ingen sommar. Men nu redovisar även SKOP att Alliansen har övertagit ledningen från Mona Sahlins rödgröna. Visserligen är Moderaternas framryckning inte riktigt lika imponerande i SKOP:s mätning men trots det så är vi uppe jämsides med socialdemokraterna. Är det så att 2009 kommer vara året då Sveriges politiska landsskap ritas om. Är vi på väg mot en situation mer liknande den i andra europeiska länder. Kommer vi få se ett visserligen stort socialdemokratiskt parti men ändå ett parti som inte har en särställning som alltid varande störst? Jag tror att det förhåller sig på det sättet. I och med att socialdemokraterna gav upp sin idé om att söka mandat för en enpartiregering förlorade man sin särart. Mona Sahlin leder nu endast ett stort parti i en allians.
I SKOP:s mätning får Alliansen 48,8 % mot de rödgrönas 46,2. Moderaterna får 33,4 % mot Socialdemokraternas 33,9 %.
Vilken blev då Mona Sahlins reaktion? Hon uppmanar Wanja Lundby-Wedin att lämna AMF:s styrelse! Vi får se vilket avtryck i opinionen som det kraftfulla ingripandet ger.

Aftonbladet SvD

”Man säljer inga julgranar på annandagen”

Rubriken är ett citat av den legendariske företagsledaren Hans Werthén och också titeln på en biografi över honom skriven av Carl Uggla. Att läsa den finns på att göra listan. Däremot verkar det som om Hans Werthéns slutsats inte är giltigt för aprilskämt. Min och Jacobs lilla youtubefilm finner fortfarande nya tittare. En klurig politisk sekreterare vid Moderaterna riksdagskansli konstaterade att aprilskämtet redan haft fler tittare än presskonferensen från partiets partiråd. Det blir väl till att använda resterande delen av april till att förklara för folk varför jag inte ska bli utbytesledamot i Finland. För att ytterligare förstärka teorin om ”The long tail” så infogar jag här en länk till originalinlägget.

Starkare stöd för Lundby-Wedin än för Sahlin

Dagens opinionsundersökningar måste ha kommit som en smärre chock för ledningen inom LO och socialdemokraterna. Halva folket vill att LO:s ordförande avgår och socialdemokraterna får lägre väljarstöd än moderaterna. Bara 20 % av väljarna säger sig dessutom ha stort eller ganska stort förtroende för socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Men precis som en svala inte gör en sommar innebär inte en opinionsundersökning att valet är vunnet. Det är fortfarande nästan ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval men visst börjar det kännas som om vinden har vänt. Det verkar som om socialdemokraterna äntligen har värderats utifrån vad de är här och nu och inte vad de en gång var. Det ska bli intressant att följa dagens kommentarer till de aktuella undersökningarna och jag får säkert anledning att återkomma med ytterligare kommentarer.

Expressen Expressen Ulf Nilsson DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om:

fredag 3 april 2009

Klassisk folkbildning

Den lokala avdelningen av Pappers vid bruket i Hallstavik ger ut en egen tidning. Det är en mycket välgjord och i många stycken läsvärd tidning vid namn Pappersmagasinet. Tidningen verkar ofta i en klassisk folkbildande anda. I några av de senaste utgåvorna har man gått igenom de politiska ideologierna och i det senaste numret avhandlades konservatismen. Redaktören för tidningen, Roger Berglund, kontaktade mig och undrade om jag kunde ställa upp som exempel på en konservativ politiker. Nu uppfattar jag mig kanske inte direkt som urtypen för en konservativ men relativt mina riksdagskollegor så stämmer nog epitet så jag tackade ja till inbjudan. Resultatet finns att läsa i vårnumret av Pappersmagsinet som härmed rekommenderas till läsning. Avsnittet om konservatismen börjar på sidan 6. Läs gärna även tidigare utgåvor av Pappersmagasinet och öka din bildningsnivå om andra ideologier. Om intresse finns så återkommer jag gärna som gäst i Pappersmagasinet, måhända kunde ämnen som finanskrisen och energipolitik vara av intresse.

torsdag 2 april 2009

Dagen efter första april

Gårdagens aprilskämt gav överraskande ny kunskap. Av diskretion tänker jag dock inte namnge vilka som gratulerat till växeltjänstgöringen eller klagat hos gruppledningen att de inte blivit utvalda. Roligast tycker jag dock var att en, här icke närmare specificerad, enhet vid det moderata riksdagskansliet ägnat stor tankemöda åt frågan huruvida jag skulle ha rösträtt i den finska riksdagen eller ej.

onsdag 1 april 2009

Till FinlandI år är det 200 år sedan Finland slutade att vara en del av Sverige. Med anledning av märkesåret kommer de två länderna att genomföra ett utväxlingsprogram omfattande en ledamot från vardera landet. Jag har fått förmånen att vara det svenska bidraget i detta utbyte. Av den anledningen kommer jag under resterande delen av 2009 tjänstgöra i det finska parlamentet. Med anledning av växeltjänstgöringen har jag, på samma sätt som Kungen, Barack Obama och Wanja Lundby-Wedin, spelat in en liten filmsekvens. I filmen berättar jag vilken finsk parlamentsledamot som kommer att ta min plats i den svenska riksdagen och jag kommenterar också Monica Greens KU-anmälan.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson på
Andra bloggar om: