söndag 30 november 2008

Skillnad på råd och beslut

Nu lyfts återigen Lars Calmfors råd om finanspolitiska stimulanser fram. Många har använt hans DN Debatt-artikel som slagträ i debatten om nya stimulanspaket. Troligen har de som lutar sig tyngst mot Calmfors råd inte läst hans artikel särskilt noggrant. Viktigast är att han i artikeln konstaterar att den föreslagna budgeten innehåller cirka 30 miljarder i finansiell stimulans och att tillkommande åtgärder under 2009 bör vara mindre. Han för sedan ett problematiserande resonemang runt olika åtgärders för- och nackdelar. Om man läser artikeln noga finner man att den i många stycken beskriver förslagen som å ena sidan bra å andra sidan dåliga. Råden är inte så svart-vita som de beskrivs i artikelns rubrik och ingress. Bland de olika stimulansåtgärderna finns det också sådana som han direkt avskriver, selektiva branschstöd t.ex. till fordonsindustrin.

Jag tillhör dem som tycker att det är bra att vi har ett finanspolitiskt råd som utvärderar regeringens politik. Det kan till och med vara lite uppfriskande att de ibland lämnar sina råd i förväg. Däremot så är det regering och riksdag som har att ta de skarpa besluten och bära konsekvenserna av sina åtgärder.

Aftonbladet skriver idag om Swedbanks årliga beräkningar av hushållens ekonomi. Av den framgår det tydligt att det blir mer i plånboken nästa år. Därför är det lite egendomligt att all diskussion just nu handlar om en kärvare privatekonomi och behovet av stimulanser. När lönen betalas ut den 25 januari kommer många att upptäcka att de har mer pengar att röra sig med än de hade i år.

SvD Expressen Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 29 november 2008

Bästa versionen?

Tävlingen om den bästa versionen av "Blue eyes crying in the rain" går vidare. Eftersom det är lördag så blir det en mindre tungsint version idag.

Borg håller huvudet kallt

”Stimulanspaket” håller på att bli det nya modeordet. I stort sett varje politiker och debattör uttalar sig om vad som skulle behöva göras för att svänga världsekonomin. Idag tog även finansminister Anders Borg till orda i frågan och det gläder mig att han ånyo visar att han kan hålla huvudet kallt när det ropas runt omkring honom. Det största problemet för Sveriges ekonomi är fortfarande den finansiella krisen. Även om läget lättat något för bankerna sedan stabiliseringspaketet röstades igenom så råder fortfarande extrema förhållanden på lånemarknaden. Flera stora internationella aktörer har lämnat den svenska marknaden och det gör att svenska företag har uppenbara problem med sin finansiering. Av den anledningen är det viktigt att EU:s regler för lånegarantierna modifieras så att svenska banker kan tillåtas fylla tomrummet som uppstått när de internationella aktörerna koncentrerat sig till sina hemmamarknader. Det är bra att Anders Borg nu höjer rösten mot EU-kommissionen och förhoppningsvis kommer de och ECB att genomföra lämpliga modifieringar av regelverken.

En fråga som det inte talats så mycket om är kommuner och landstings ansvar för makroekonomin. Statens budget är i allt väsentligt kontracyklisk det vill säga inkomsterna är större i högkonjunktur (åtstramande) och utgifterna är större i lågkonjunktur (stimulerande). Kommuner och landsting tenderar att agera mycket mera kortsiktigt och närmast bedriva en procyklisk budgetpolitik. Vid högkonjunktur då skatteintäkterna ökar genomförs gärna stora investeringar i idrotts- och kulturanläggningar och vid lågkonjunktur försöker man att minska sina utgifter genom att reducera personalstyrkan. Till del är kommunerna styrda till detta genom balanskraven som anger att kommunerna inte ska driva verksamheten med underskott. Ett överskott för åren 2007 och 2008 kan inte användas för att kompensera ett underskott för 2009. Jag tycker att detta är olyckligt. Inför 2009 borde vi som arbetar med finanspolitik lyfte den debatten. Det är ju gränsande till vansinne att kommunerna under lågkonjunktursåret 2009 antingen avskedar personal alternativt höjer skatten trots att de gjort stora överskott under 2007 och 2008. Vidare borde kommuner och landsting med god ekonomi eftersträva att sträva efter att tidigarelägga investeringar och genomföra dem 2009 och 2010. Jag skrev om detta i en debattartikel i gårdagens nummer av Norrtelje Tidning.

Veckans avsnitt av ”Den politiska talradion” handlar om integration och arbete. Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 28 november 2008

Spara och slösa

När man skriver debattartiklar i rörliga ämnen tar man en risk. Om det dröjer ett par veckor innan artikeln presenteras så riskerar man att den uppfattas som ett "Goddag yxskaft!" när den publiceras. Idag publicerar Norrtelje Tidning en artikel som jag skrev för knappa två veckor sedan. Just då pågick ett rejält budande på hur staten skulle ösa ut pengar. Även om ropen sansats en aning sedan dess så är artikeln lika giltig idag som när den skrevs vilket inte minst framgår av vänsterns rop på extra barnbidrag. Du kan läsa artikeln direkt på Norrtelje Tidnings hemsida.
SvD

torsdag 27 november 2008

Resursförbrukning kan inte få vara målet

Håller moderaterna på att utvecklas till det minst ”politiskt korrekta” partiet? Det finns flera tecken på att så är fallet. Jag tror att det är nödvändigt om vi som ledande regeringsparti ska lyckas driva ett fortsatt förbättringsarbete som gör Sverige ännu bättre. Jag har i tidigare inlägg och radioinslag kommenterat förslagen inom integrationsområdet. Idag skriver biståndsminister Gunilla Carlsson och partisekreterare Per Schlingmann på DN Debatt om hur biståndet borde moderniseras. Jag har mycket länge varit kritisk till den svenska biståndspolitikens fokusering på resursförbrukning. I somras debatterade jag denna fråga i Almedalen med två som hade en diametralt motsatt uppfattning, Bengt Westerberg och Birgitta Ohlsson. Det måste vara biståndets effekt som är målet inte förbrukningen av skattepengar. Det gläder mig att biståndsministern och partisekreteraren har samma åsikt som jag har i denna fråga.

Debattartikelns två avslutande meningar förtjänar att citeras:
”Vi moderater är fast beslutna att fortsätta reformeringen av utvecklingspolitiken. Vår utgångspunkt är alltid ansvaret mot såväl svenska skattebetalare som enskilda människor i utvecklingsländerna.”
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 26 november 2008

Bästa versionen av "Blue eyes crying in the rain"?

Gnäll i sandlådan

Jag har aldrig arbetat med landstingspolitik. Men när jag studerat Stockholms läns landsting från "åskådarplats" har jag slagits av hur enormt politiserat allt verkar göras. När jag jämför med kommunalpolitiken hemma i Norrtälje eller rikspolitiken i riksdagen så verkar det som om de mest grälsjuka politikerna skickas till landstinget. Norrtäljes genom tiderna största konfrontationspolitiker, Håkan Jonsson, sitter numera i landstinget. När han lämnade kommunalpolitiken märktes en tydlig förbättring av arbetsklimatet. Nu hoppas jag att det för de två miljonerna invånarna i Stockholms län skulle blir ett bättre arbetsklimat i landstinget. Om inte Catharina Elmsäter-Svärd, vårt nya finanslandstingsråd, klarar att ändra på kulturen i landstinget då klarar nog ingen det. Vi intervjuade Cathis i "Den politiska talradion" förra veckan. Du kan lyssna på intervjun om du följer denna länk http://dinledamot.wordpress.com/2008/11/20/catharina-elmsater-svard-hos-dinledamotse/
SvD DN

Integration i den politiska talradion

Sedan januari i år har den moderata arbetsgruppen "Integration och arbete" arbetat med att ta fram en ny integrationspolitik. Gruppen är nu klar och deras resultat har väckt stort intresse i medierna. Arbetsgruppens ordförande riksdagsledamot Elisabeth Svantesson gästar i veckan den politiska talradion ”dinledamot.se” för att berätta vad gruppen kommit fram till.

Vi diskuterar bland annat om det går att göra segregerade områden till svenska versioner av ”Silicon Valley”, och det så kallade ”svensk-kontraktet”.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför:Aftonbladet SvD Aftonbladet

Dags för Mona Sahlin att bekänna färg

Trycket börjar nu öka på socialdemokraterna att välja väg i energifrågan. Maud Olofsson gjorde allianssegern 2006 möjlig genom att ge upp den energiöverenskommelse som s, c och v hade. I måndags tog hon ytterligare ett steg mot en öppnare syn på kärnkraft. Men hur ska socialdemokraterna göra? Ska de ta fram en gemensam energipolitik med mp och v eller ska de ansluta sig till en bred fempartiöverenskommelse likt i pensionsfrågan? Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida verkar rekommendera det förra. För Sverige vore det dåligt däremot tror jag att Alliansen skulle vinna röster på ett sådant socialdemokratiskt agerande.

Kortsiktighet skadar

Statsbudgeten som just nu behandlas i riksdagen är en av de mest expansiva i Europa, drygt 30 miljarder i stimulansåtgärder jämfört med 2008. Det av Aftonbladet hyllade brittiska stimulanspaketet som nu föreslås ligger i samma relativa storlek dvs ca 1 % av BNP. Men innan budgeten ens börjat gälla så skriks det högt om att det krävs finansiella stimulansåtgärder. Det som lätt glöms bort är att det kommer en dag imorgon också. De åtgärder som vidtas nu ska vara sådana som även är bra på lång sikt. Jag tycker det är väldigt bra att statsministern och finansministern inte låter sig stressas till kortsiktighet. Att Aftonbladets ledarredaktion är av en annan uppfattning är väl inte så konstigt. I dagens ledare kritiserar man Fredrik Reinfeldt för att han som statsminister försöker tänka långsiktigt. Jag tror att de utgående från sina bevekelsegrunder gör rätt i att kritisera. Om de skulle lyckas med att få statsministern att börja tänka kortsiktigt och populistiskt som Mona Sahlin och Thomas Östros då ökar socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2010.
Vad borde då staten göra. Jag skrev om det igår i ett blogginlägg "Vad som göms i snö kommer upp vid tö".
Aftonbladet

tisdag 25 november 2008

"Min" bank utsedd till bästa bank

Tidigare i höstas utsågs Norrtälje till årets nyföretagarkommun. Nu är det dags för ett nytt pris, denna gång är det Roslagens Sparbank som av tidningen Privata Affärer utsetts till årets bank. För artonde gången i ordningen delar tidningen ut priset. Jag hoppas att Roslagens Sparbank genom utmärkelsen blir ännu mer känd och därigenom attraherar ytterligare kunder. Om man betänker att Norrtälje sommartid har ytterligare runt 150 000 invånare så finns det potential för expansion.
Att jag själv är både kund och huvudman i banken gör ju inte saken sämre.
SvD Roslagens Sparbank Norrtelje Tidning VA

Öppning i energifrågan

Igår skulle jag varit med på Industridagen i Stockholm så blev det dock inte, jag satt istället insnöad i Norrtälje. Däremot kunde jag glatt konstatera att Maud Olofsson gjorde ett uttalande som kan tolkas till en öppning i energifrågan. Ännu mer glädjande är att stockholmcenterns ledare Per Ankersjö stämmer in i kören.

SvD PS

Vad som göms vid snö kommer upp vid tö!

Idag skriver det finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors på DN Debatt. Rubriken gjorde mig en smula bekymrad. Nu ska man dock veta att rubriksättningen sköts av debattredaktören och inte av artikelförfattaren. Om man dock läser hela artikeln så ser man att Calmfors inte helt dragits med i stimulanshysterin. Min finansutskottskollega har myntat att stimulansåtgärder i en lågkonjunktur ska vara ”tajmade, träffsäkra och tillfälliga”. Det mycket kraftiga fall vi nu ser i efterfrågan har till mycket stor del styrts av finanskrisen. Våra exportföretag har inte kunnat sälja sina investeringsvaror pga att kunderna inte kunnat ordna finansieringen. Den efterfrågan kommer inte tillbaka för att vi inom Sverige sänker momsen eller genomför en tillfällig skattesänkning. Dessa åtgärder kan möjligen hålla uppe den privata konsumtionen men detta leder till stor del till att hålla upp importen av konsumtionsvaror. Den nu föreslagna statsbudgeten som är under behandling i riksdagen innehåller finanspolitisk stimulans i storleksordningen 1 % av BNP, det motsvarar ganska väl det som kommer att föreslås inom EU. Jag anser att vi ska vara mycket försiktiga att öka detta ytterligare då vi vet vilka konsekvenser det kommer få när pengarna ska betalas tillbaka. Istället bör fokus för krisåtgärderna vara att säkerställa en återgång till en fungerande finansmarknad såväl nationellt som globalt.

När det gäller den offentliga ekonomin så är det beklagligt att många kommuner har haft en alltför kortsiktig syn på sina finanser. I högkonjunktur har många kommuner varit med och hällt bensin på kapacitetsbrasan och satsat på att bygga kulturhus och idrottshallar. Nu när konjunkturen viker så är det många kommuner som drar in både på sina investeringar och på sin konsumtion. Jag vet inte hur man kan komma åt att kommunerna för en procyklisk finanspolitik. Måhända skulle man modifiera balanskravet och låta kommunerna kvitta underskott mot tidigare överskott. En tänkbar åtgärd nu i kristider skulle vara att göra ett tvåårigt avsteg från balanskravet och tillåta kommunerna att redovisa underskott 2009 och 2010.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 24 november 2008

Kloka ord från Urban Bäckström

Jag missade ekots lördagsintervju med Urban Bäckström men tack vare podradiotekniken så har jag nu kunnat lyssna via datorn. Jag har ibland tyckt att Urban Bäckström brustit lite i trovärdighet och mest uppfattat som ett särintresse. I lördagsintervjun redovisar han sina åsikter tydligt och underbygger dem med en övertygande och ödmjuk argumentation. Programmet rekommenderas och du når det via SR:s hemsida.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Varning för finansiell baksmälla!

Det är lätt att bli finansiellt fartblind denna höst. I tät takt ramlar nu garanti-, stabiliserings och stimulanspaket in på parlamentens bord runt om i världen. Antalet nollor i summorna är så många att det finns risk för att tappa sina referenser. I helgen så spekulerades det i att såväl USA som Storbritannien skulle genomföra rejält stora stimulanspaket. I Storbritanniens fall talade man bland annat om sänkt moms för att få fart på konsumtionen. Med tanke på att Storbritannien redan har en mycket svag statsbudget så låter det som en riktig Döbelns medicin. Man kan fråga sig vilket eftermäle Gordon Brown kommer att få. Det finns en uppenbar risk att han kommer att ihågkommas som finans- och premiärministern som förskingrade arvet efter Margaret Thatcher. Även den nyvalde presidenten Barack Obama sägs förbereda ett stimulanspaket av enorma dimensioner. Detta sägs i större utsträckning vara inriktat på infrastruktur vilket låter klokt med tanke på att USA börjar falla efter inom det området. Men även här har staten mycket svaga finanser. Man får hoppas att både USA och Storbritannien är observanta på när konjunkturen svänger och då handlar snabbt och resolut. Om inte så finns den en uppenbar risk för att dessa stora stimulanspaket kommer att bidra till att höginflationsekonomin gör comeback på 10-talet.

Dagens stora finansiella nyhet, så här långt, är att amerikanska staten går in med kapital i Citigroup. Det låter som en klok och väl avvägd åtgärd. Det ska bli intressant att följa hur stor ägarandel och vilken avkastning på preferensaktierna som statens 20 miljarder köper. Jag tror att världen i övrigt är tacksam för att Citigroup inte fick samma öde som Lehman Brothers.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Bra förslag möter motstånd

Den moderata arbetsgruppen för ”Integration och arbete” har väckt stor uppmärksamhet i helgen. Igår redovisade Per Schlingmann idén runt de så kallade invandrarkontrakten där den invandrade skulle uppmärksammas på de lagar och värderingar som formar det svenska samhället. I dag skriver gruppens ordförande Elisabeth Svantesson tillsammans med kollegan Tomas Tobé på DN Debatt om gruppens arbete för att öka invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden. Gruppen har tagit fram ett helt batteri med åtgärder som ska vända trenden och få våra många invandrare att bli en tillgång istället för ett problem. Jag har bett Elisabeth vara med som gäst i veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se”. Samtidigt som jag inte är förvånad över att det blev reaktioner på förslagen så är det rätt konstigt att så många politiker reagerar med reptilhjärnan när frågan om integration och arbete kommer upp. Statistiken är nedslående och därför krävs det nya angreppssätt och metoder. Jag tror att de allra flesta som lever i Sverige anser att det är helt rimligt att den svenska staten tydligt redovisar för nyanlända hur Sverige fungerar. Likaså tror jag att de allra flesta delar uppfattningen om att arbete är den bästa vägen till integration.
Aftonbladet Mina moderata karameller SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 22 november 2008

Hillary Clinton kan bota européers beröringsskräck

Mycket tyder nu på att Barack Obama kommer att utse Hillary Clinton till utrikesminister. Jag tycker att det är ett både klokt och spännande val. Genom att utse sin bittraste rival, Clintons var hätskare mot Obama än vad McCain var, från valrörelsen till minister visar Obama på storsinthet. Dessutom tror jag att Hillary Clinton kan visa sig vara ett mycket bra val som utrikesminister för USA men också för Europa. Hillary Clinton tror i grunden väldigt mycket på de allra flesta av de idéer som USA är uppbyggt runt och hon kommer troligen att bli en tuff utrikesminister. Samtidigt kommer hon att kunna bidra till att många Europeiska stater kan komma över sin beröringsskräck för USA. Det som får föras till minuskontot är att hon likt Obama stundtals har varit motståndare till frihandel. Vi får hoppas att det experimenterandet huvudsakligen gjordes för att vinna röster under det demokratiska primärvalet. Normalt sett brukar jag inte vilja ha en hycklande och falsk person som USA:s president eller utrikesminister. Men om hycklandet inskränker sig till demokratiska primärvalet och frågan är så viktig som synen på frihandeln då föredrar jag en hycklare framför en protektionist.

Så över till något helt annat. I det senaste avsnittet av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” samtalade jag och Jacob Birkeland med finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd. Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
DN SvD HD YA
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 20 november 2008

Podradio om landstinget


Catharina Elmsäter-Svärd är sedan ett knappt år Stockholms läns landstings främsta politiker. I rollen som finanslandstingsråd har hon det övergripande ansvaret för en verksamhet som omsätter 50 % mer än försvaret och som har över 40 000 anställda. Hur ser hon på sitt uppdrag? Varför hamnar landstingspolitiken så ofta i skuggan av riks- och kommunalpolitiken? Varför röstas majoriteten i Stockholms läns landsting regelmässigt ut av väljarna? Vad tänker Cathis göra för att ändra på det?
Runt dessa frågor samtalar vi i veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se”.
Du kan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 18 november 2008

4:a trots hästsvansen?

Jag har på denna blogg många gånger uttryckt min högaktning för Anders Borg. Betyget blir ännu högre om man vet att jag inte är den som har förutfattade positiva värderingar om män som har hästsvan och ring i örat. Nu har den ansedda tidningen Financial Times genomfört en ranking av Europas finansministrar. Anders Borg hamnar på en fjärde plats. Det verkar som FT, som troligen delar rätt mycket av mina värderingar både om finanspolitik och hästsvansar, har bortsett från det yttre och värderat Anders Borg utgående från hans förmåga som finansminister. Eller är det till och med så att Anders skulle ha kommit ännu högre om FT inte hade några fördomar?
Aftonbladet

Något för Mensa

Nya moderaterna har i många stycken inneburit att vi backat från mer kontroversiella förslag. Därför är det extra upplyftande när den utbildningspolitiska gruppen lyfter fram att även framgångsrika elever behöver uppmuntran. Jag anser att vi måste vårda våra talanger för i den globala världen så är det ett fåtals genombrott som betalar massornas välfärd. Måhända är moderaternas nya förslag någonting för organisationen Mensa.
SvD SvD

Från Norrtälje till Nynäshamn


Igår besökte jag för första gången vår partiförening i Nynäshamn. Vi hade ett trevligt samtal om diverse rikspolitiska frågor. Jag fick också chansen att sätta mig närmare in i den speciella parlamentariska situationen i just Nynäshamn. Det senaste kommunfullmäktigevalet utvecklade sig närmast till ett tvåpartival. Trots att Nynäshamn och min egen hemkommun Norrtälje är de två kommuner i Stockholms län som geografiskt ligger längst ifrån varandra så har vi många likheter. Det ska bli intressant att följa det moderata oppositionsrådet Roland Dehlins fortsatta arbete med att ytterligare flytta fram ställningarna för moderaterna och Alliansen.

Jag ägnade lite tid nu på morgon att läsa ett antal gamla nummer av Nynäshamnsposten. Det var en fascinerande läsning. I varje nummer fanns en stor nyhet där kommunstyrelsens ordförande Ilija Batljan (s) fick bre ut sig när han invigde något skattefinansierat projekt. Jag kan förstå att vårt oppositionsråd har en tuff uppgift med ett sådant medialandskap.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 17 november 2008

Man skulle kunna tro att han hade läst bloggen!

Igår varnade jag för att regeringen skulle dras med i den ”spenderarpsykos” som nu börjar sprida sig bland politiker och debattörer (Stimulera med förstånd). Idag gav finansminister Anders Borg ett lugnande svar. Det känns betryggande med en finansminister som klarar av att tänka långsiktigt även under krisförlopp. De finansiella stimulansåtgärderna som återfinns i statsbudgeten bidrar även till att långsiktigt förbättra den svenska ekonomins funktionssätt. Eventuella tillkommande åtgärder ska också leva upp till det kriteriet.
SvD Aftonbladet DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Bra klarläggande av Per Ankersjö

Jag varnade tidigare idag för att Andreas Carlgren skulle utvecklas till en ny Olof Johansson. Per Ankersjö, centerns ledande lokalpolitiker i Stockholm, kommenterar nu förbifart Stockholm på sin blogg. Det låter bra och jag hoppas att han fortsätter att arbeta för att stockholmarna ska få den viktiga förbifarten och att centern inte återupprepar agerandet runt Öresundsbron.
SvD DN Mitt tidigare blogginlägg i frågan

Han sa likadant om Vin & Sprit

Socialdemokraten Tomas Eneroth arbetar oförtrutet vidare på att hindra staten från att sälja ett antal bolag. Nu hävdar han att riksdagen bör riva upp ett tidigare beslut om försäljning av Nordea och SBAB pga finanskrisen. Riksdagen har inte beslutat att regeringen måste sälja bolagen utan endast gett dem rätt, bemyndigande, att göra det. Om marknadssituationen är dålig kommer givetvis inte staten sälja innehavet men vad är det som säger att finanskrisen inte leder till goda tillfällen för omstruktureringar inom banksektorn. Då vore det väl olyckligt om staten inte hade bemyndigande att göra en god affär för Sveriges skattebetalare. Försäljningen av Vin&Sprit drog in 58 miljarder till svenska staten. Genom att likviden betalades i utländsk valuta som inte växlades in till kronor så har nettoeffekten blivit ännu större då kronans värde försvagats pga den globala finanskrisen. Det var en mycket bra affär för Sveriges skattebetalare. För bolagets anställda i Åhus har Pernod Richards övertagande också öppnat upp för ytterligare expansion.
Ekot
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

En ny Olof Johansson?

Är det så att miljöminister Andreas Carlgren håller på att utvecklas till en ny Olof Johansson. Många tecken tyder tyvärr på det. Minns ni Olof Johansson mannen som ständigt gjorde utspel som skadade den regering han själv satt i. Han avslutade sin ministerkarriär genom att reservera sig mot byggandet av Öresundsbron och därefter avgå ur regeringen. Nu verkar det som om Andreas Carlgren vill axla Olof Johanssons mantel och förstöra Alliansregeringen inifrån. Genom ogenomtänkta utspel om såväl miljöbilsregler lyckades han här om dagen åstadkomma oreda inom fordonsindustrin som redan har det bekymmersamt. Som ansvarig minister har han ett särskilt ansvar att inte skapa osäkerhet genom olika typer av mediala utspel. Idag vill han sätta käppar i hjulen för ”Förbifart Stockholm”. Genom hänvisning till klimatfrågan önskar han troligen fördröja och kanske till och med stoppa projektet. Men saken är väl den att när förbifarten är klar så kommer en mycket stor del av fordonsparken att vara utbytt och inte längre driven av fossila bränslen.

Nu gäller det för Maud Olofsson att se till att Andreas Carlgren inte tillåts utvecklas till en ny Olof Johansson. En fråga hon kan ställa sig är på vilket sätt Sverige hade varit bättre om Öresundsbron inte byggts.
Ekot SvD SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 16 november 2008

Som man frågar får man svar!

Aftonbladet har en internetomröstning där frågan är ”Tycker du pensionsåldern ska höjas?”
Så här långt är det en förkrossande majoritet för nej. Men en sådan här fråga blir rätt ointressant om man inte redovisar lite olika konsekvenser för alternativen. T.ex. hur många arbetande det kommer att gå på varje pensionär eller vilken pension som 50-talisterna kan bedömas få om den förväntade levnadstiden fortsätter att öka. Givetvis är det bra om vi kan ha ett individuellt system där den enskilde får avgöra när man vill gå i pension och ta konsekvenserna för sitt beslut i form av pensionen. Vårt pensionssystem är ju anpassat just för denna typ av val.
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Stimulera med förstånd

Under normala förhållanden så är arbetet i riksdagens finansutskott förvisso viktigt och allvarsamt men samtidigt fritt från överraskningar och spänning. Det senaste året har dock varit långt ifrån något normalår. Förutsägelserna om en global finanskris har under hela året varit frekventa även om ovissheten varit stor om exakt när och i vilken omfattning de uppblåsta bubblorna skulle brisera. De senaste månaderna har dock oron övergått i kris och riksdag och regering har fått vidta ett antal kraftfulla åtgärder för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet. Det är ännu för tidigt att uttala sig om huruvida de vidtagna åtgärderna är tillräckliga eller om ytterligare stabiliseringspaket måste införas. Det står dock klart att den globala finansiella krisen är ett faktum och att den kommer att påverka den reala ekonomin. Tecknen är nu många och klara på att många av världens länder kommer att ha krympande ekonomier under 2009. För Sverige som är en liten och öppen ekonomi innebär detta att vår ekonomi kommer att utsättas för stora prövningar under det kommande året.

När det gäller statens finanser så kommer de att påverkas kraftigt av den försämrade konjunkturen. Statsbudgeten innehåller ett antal automatiska stabilisatorer. Detta innebär att när den ekonomiska aktiviteten avtar så dämpar statens finanser lågkonjunkturen. Skatteintäkterna minskar genom att färre arbetar övertid och genom att fler blir arbetslösa. Samtidigt ökar statens utgifter genom att utbetalningarna av arbetslöshetsersättningar ökar. Utan att det krävs några som helst riksdagsbeslut så kommer staten att bedriva en ekonomiskt stimulerande finanspolitik, helt enligt skolboken. Därutöver finns det i den nu lagda budgetpropositionen finanspolitiska stimulaner på i storleksordningen 30 miljarder. Staten, mycket tack vare finansminister Anders Borg, har under de senaste goda åren haft disciplin att spara i ladorna. Det gör att regeringen har handlingsfrihet att återkomma till riksdagen med ytterligare stimulanser om läget så kräver. Det är dock viktigt att regeringen inte låter sig dras med i den spenderarpsykos som nu börjar sprida sig bland landets politiker och debattörer. Varje fungerande finansdepartement har en lista över åtgärder som kan/bör vidtas vid olika konjunkturlägen. Det är med den kunskapen som grund som förslagen bör tas fram och inte utgående från vad enskilda riksdagsledamöter och intresseorganisationer känner och tycker. Som med allt annat stimulerande så gäller det att dosera rätt, ett alltför vidlyftigt stimulerande idag kommer med automatik att leda till efterverkningar senare.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Ordningen återställd i Stockholm

Normalt sett skulle en opinionsundersökning där den egna sida låg 8,6 procentenheter efter motsidan uppfattas som positiv. Trots att det är nästan två år kvar till nästa riksdagsval så är opinionsläget besvärande. Det finns dock ett antal glädjande detaljer i dagens Sifoundersökning. En är givetvis trenden. Sedan oktobermätningen har avståndet mellan blocken krympt med fyra procentenheter, om den trenden höll i sig så skulle blocken vara lika redan i januari. En annan uppmuntrande detalj är att det är på min hemmaplan som Alliansens framsteg är störst. I stockholmsregionen så är nu Alliansen i klar ledning. Avståndet mellan blocken är nu hela 11,1 procentenheter. 10 december redovisar SCB sin stora undersökning över partisympatierna och då får vi ett ännu bättre kvitto på den lokala opinionen. Jag har gjort en liten sammanställning över opinionen i Stockholmsregionen såsom den framkommit i SCB:s tidigare mätningar.
.............Alliansen svmp
SCB maj 06 54,7 44,1
SCB nov 06 55,5 42,8
SCB maj 07 50,0 48,2
SCB nov 07 49,5 48,6
SCB maj 08 46,6 51,7
Sifo nov 08 54,0 42,9
SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com
Twingly
Andra bloggar om:

lördag 15 november 2008

Dum, dummare, ...

Två av USA:s tre senaste utrikesministrar har varit kvinnor och ändå är det inte fred i världen! Jag tror inte att det på något sätt har att göra med utrikesministrarnas kön. Feministen Birgitta Ohlsson gör nu ånyo en intellektuell kullerbytta. Jag förstår faktiskt inte hur hon får ihop alla sina olika "sanningar". Å ena sidan är hon en stark anhängare av att man inte ska ha någon könsidentitet å andra sidan framför hon nu att kvinnor är bättre som utrikesministrar än vad män är. Jag undrar när det blir dags för partierna att lägga ned sina kvinnoförbund, det verkar som om det är i dessa enkönande miljöer som de värsta fördomarna odlas.
DN

Har Per Åsling talat med sina kommunalpolitiker?

Det finns en koppling mellan utgifter och inkomster. Om man tillåter sig att bortse från den är det enkelt att vara skattepolitiker. Jag tror att det till stor del är det som centern har tillåtit sig att göra när man redovisar sina tankegångar om en ny svensk skattepolitik. Jag kan inte påminna mig att centerpartisterna i riksdagen har varit särskilt aktiva i att försöka minska statens utgifter. Hur som helst delar jag centergruppens uppfattning om att vi ska arbeta för ett lägre skattetryck men för att en sådan politik ska bli möjlig krävs det att man först tar sig an staten och kommunernas utgifter och alltid strävar efter kostnadseffektiva lösningar. Jag undrar verkligen om centerns skattegrupp har berättat det för sina partikamrater ute i kommunerna?
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Led inte svensk fordonsindustri vilse!

Ofta är det bra om man inser sin egen relativa storlek, eller tydligare uttryckt "litenhet". Det är genom att handla med andra länder som Sverige lyfte sig från fattigdom i början av 1900-talet. Därför ska vi vara mycket försiktiga med att införa speciella svenska regler för en produkt som personbilar som är så beroende av internationella standarder och logistiksystem (tankställen). Jag har varit mycket kritisk mot den svenska satsningen på etanoldrift för bilar. Den viktigaste utgångspunkten för min kritik har varit att etanol inte har haft potentialen att bli ett nytt ”världsbränsle” för fordon. En ensidig svensk satsning riskerar därmed att leda in svenska fordonstillverkare på en teknik som försämrar deras möjligheter till den viktiga exporten. I god miljöanda har jag letat upp en debattartikel jag skrev i januari 2007 och återanvänder den här på bloggen. Den är alltså skriven innan IPCC och Al Gore fick Nobels fredspris och moderaterna blev det nya miljöpartiet. Har den överlevt tidens växlingar?

******************
Vid den stora bilmässan i Detroit presenterade världens största biltillverkare, General Motors, en ny eldriven bil. Tack vare den snabba utvecklingen av batteritekniken som skett under de senaste åren är det nu möjligt att bygga en eldriven bil som har samma eller till och med bättre prestanda än en motsvarande bensindriven bil. Efter en uppladdning på cirka tre timmar går bilen att köra i cirka 6 mil. Den stora huvuddelen av alla bilresor som görs är kortare än 6 mil. Elkostnaden för denna resa skulle även med dagens höga elpriser stanna vid 15 kronor! Om behov finns att köra längre än 6 mil mellan laddningarna så går även det bra. Bilen är utrustad med en etanoldriven motor som automatiskt laddar upp batterierna. Mycket tyder också på att batteritekniken kommer utvecklas ytterligare vilket gör det troligt att bilens aktionsradie på enbart el kommer att kunna utökas.

Denna nyhet är mycket spännande för Sverige av flera skäl. Saab autombile i Trollhättan ägs av General Motors. Det finns därför stora chanser till att denna typ av elbil även kommer att tillverkas i Sverige och därigenom säkerställa en svensk personbilsproduktion. Sverige har dessutom goda förutsättningar till att bygga ut vår redan stora elkraftsproduktion. Om stora delar av personbilarna drivs med eldrift ger det en stor vinst för miljön. Bilismens utsläpp av avgaser i form av kväveoxider och koldioxid kan i stort sett upphöra. Dessutom minskar bullerstörningarna då elbilar är mycket tystare än konventionella bilar. En övergång till elbilar innebär också en stor fördel för den svenska nationalekonomin. Istället för att importera bensin och diesel så skulle våra bilar kunna drivas av i Sverige producerad elektricitet. Slutligen så är en växling till elbilar även vara bra ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vårt beroende av instabila oljeländer i mellersta östern minskar dramatiskt.

Men som alltid finns det några svårigheter att övervinna. I detta fall är de i huvudsak politiska. För att denna positiva utveckling ska bli möjlig krävs att vi satsar på en utbyggd produktion av elkraft. Det alternativ som ligger närmast till hands är en utbyggnad av kärnkraften. I regeringsförklaringen så deklarerade regeringen att man redan under denna mandatperiod kommer att pröva kraftindustrins ansökningar om att uppgradera dagens kärnreaktorer. Detta skulle ge ett tillskott på el motsvarande de två reaktorerna i Barsebäck som förtidsavvecklades av den socialdemokratiska regeringen. Vidare avser regeringen bjuda in riksdagens partier till en bred och långsiktig energiöverenskommelse. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi borde lära av Finland. I Finland bygger industrin ny toppmodern kärnkraft. Tillstånd för detta har getts med bred majoritet av den finska riksdagen. En liknande uppgörelse borde vara möjlig i Sverige.

SvD SvD HD DN
Aftonbladet

Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Liknande fråga liknande resultat

Igår redovisades en sifoundersökning där de intervjuade hade fått svara på frågan vem har du störst förtroende för som statsminister Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin? Resultatet blev en tydlig majoritet för Fredrik Reinfeldt (55 % mot 33 %). Idag redovisar Aftonbladet en liknande undersökning även denna gjord av Sifo. Den här gången har frågan istället varit vilket förtroende man har för partiledaren och man har fått välja mellan olika alternativ från ”mycket stort” till ”inget alls”. Även om frågeställningen skiljer sig åt från gårdagens undersökning så blir väljarnas dom den samma. Fredrik Reinfeldt vinner förtroendefrågan med stor marginal. I Aftonbladets undersökning är det 49 % som anger att de har stort eller mycket stort förtroende för Reinfeldt och endast 34 % som har det för Sahlin. Det är också slående att cirka 40 % av de socialdemokratiska väljarna inte anser sig ha ”stort eller mycket stort” förtroende för sin partiledare. Detta torde vara en första signal för att många av dem kan vara på väg att byta parti och komma tillbaka till Alliansen och kanske främst moderaterna.

Så här skrev jag om motsvarande undersökning som redovisades för ett år sedan
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 14 november 2008

Reinfeldt folkets val som statsminister

Idag redovisar Westander PR en Sifoundersökning som visar att svenska folkets förtroende för Fredrik Reinfeldt respektive Mona Sahlin som statsminister. Resultatet är mycket tydligt 55 % känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt och 33 % för Mona Sahlin. Om man samtidigt beaktar att Mona Sahlins ”lag” leder tydligt i opinionen så är skillnaden på 22 procentenheter förödande för Mona Sahlins trovärdighet som statsministerkandidat. Det är till och med så att socialdemokraternas stöd i opinionen är högre än stödet för Mona Sahlin som statsminister. Många socialdemokrater hade nog redan börjat ta en valseger 2010 för given. I takt med att vi kommer närmare valet så kommer Mona Sahlin granskas allt hårdare utifrån rollen som statsministerkandidat. Då tror jag att det kommer att bli allt tydligare att en stor del av svenska folket kommer att föredra den pålitliga regeringen Reinfeldt framför den oprövade regeringen Sahlin.
SvD SvD Sydsvenskan HD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

”Dreamteam” för Alliansen?

Mina kollegor från finansutskottet Thomas Östros (s), Mikaela Valtersson (mp) och Ulla Andersson (v) sägs enligt SvD inte ha kunnat förhandla ihop sig om en gemensam röd-grön uppfattning om det ekonomiska ramverket. Detta borde egentligen inte förvåna. För även om stämningen mellan ledamöterna i utskottet, även över blockgränsen, är väldigt god så är det på flera viktiga punkter en milsvid skillnad i synen på den ekonomiska politiken. Det innebär att Mona Sahlins ”lagbygge” ånyo lyfts upp till partiledarnivån. Om orden som vänsterpartiet uttalar i debatterna betyder något så borde det vara omöjligt för ett modernt socialdemokratiskt parti att acceptera vänstern som en regeringskollega. För egen del tror jag att ett gemensamt s, v och mp alternativ vore en önskemotståndare inför valet 2010.

Genom åren är det många mittenväljare som röstat på socialdemokraterna för att de uppfattat att de erbjudit det pålitligaste regeringsalternativet. Även Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson sade sig i förra veckan God morgon Världen att ha tillhört den skaran. Men inför 2010 torde positionerna vara ombytta. En regering Reinfeldt med fyra års regeringserfarenhet ställs mot Lag Sahlin med ett antal inbyggda spänningar.

Trots att världen under de närmaste åren troligen kommer att genomgå en djup lågkonjunktur, trots att Alliansen legat rejält efter oppositionen i opinionen trots strålande högkonjunktur och trots att all ”uppror” mot FRA, fildelning och äktenskapslagstiftning så tror jag att vi snart kommer att få se att Alliansen räknas som favorit inför valet 2010. 10 december redovisar SCB sin stora halvårsvisa opinionsundersökning. Troligen kommer den röd-gröna sidan även denna gång att ha ett tydligt övertag men jag blir inte förvånad om avståndet mellan blocken reducerats rejält.
SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 13 november 2008

Förmiddag med riksbankschefen


Om Stefan Ingves inte hade blivit riksbankschef borde han ha blivit lärare. Idag har riksdagens finansutskott tillbringat förmiddagen med att ha offentlig utfrågning av riksbankschefen om såväl penningpolitiken som den finansiella stabiliteten. Jag tycker att det var en av de bättre utfrågningarna som vi haft och detta mycket tack vare vår ”lärare”. Här följer några korta personliga reflektioner efter utfrågningen.
Riksbankschefen var klart kritisk till den europeiska processen som ledde fram till införandet av garantiprogrammet. Enligt honom hade det varit bättre med ett enklare system med lägre avgifter. Ett sådant system skulle snabbare ha normaliserat förhållandena på finansmarknaden. Min tolkning är att detta är kritik mot den ”prislista” som tagits fram av den Europeiska centralbanken ECB.
En annan slutsats är att penningpolitiken och säkerställandet av stabiliteten i det finansiella systemet inte är två helt oberoende frågor. Det är en av de viktigare förklaringarna till den snabba revideringen av räntebanorna.
På frågan om varför riksbanken inte agerat tidigare mot den finansiella krisen svarade riksbankschefen något i stil med ”Det är ingen mening att ta hostmedicin innan man fått hosta, den har ingen effekt då”.
Vidare kan man konstatera att ungefär hälften av alla utestående bostadsobligationer numer finns hos staten. Det kommer att bli en grannlaga uppgift att i takt med att marknaden normaliseras återföra dessa till privata händer.
Hela utfrågningen finns tillgänglig via riksdagens webbtv.
DN E24 VA DI SvD Affärsvärlden
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 12 november 2008

Podradio om äktenskapsfrågan


Inom kort kommer regeringen att överlämna en proposition om äktenskapslagstiftningen till riksdagen. I samband med att den behandlas så kommer frågan om könsneutrala äktenskap att avhandlas. I veckan avsnitt av ”Den politiska talradion” samtalar vi om frågan med den moderata riksdagsledamoten och ledamoten av kyrkomötet Hans Wallmark.
Dagen Dagen 11-13 Fokus
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 11 november 2008

Vart leder Mona Sahlin socialdemokraterna när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken?

Valet av Barack Obama till USA:s president öppnar upp för socialdemokraterna att modifiera sin politik visavi USA. Mona Sahlin mycket känslomässiga hyllning till Obama på valnatten kommer ganska snart att utsättas för en test i den reala världen. Inom kort torde Obama vända sig till sina Europeiska vänner och kräva utökat stöd för insatserna i Afghanistan såväl med militära resurser som med bistånd. Samtidigt pågår inom oppositionen, i Sverige, överläggningar om ett fördjupat samarbete. Vänsterfalangen inom socialdemokratin verkar dessutom vara på marsch emot den försvars- och säkerhetspolitik med inriktning på ett insatt insatsförsvar som förespråkats av de socialdemokratiska försvarsministrarna Björn von Sydow och Leni Björklund. Här hamnar Mona Sahlin i ett dilemma. Ska hon ställa sig bakom den svenska regeringen när den tillsammans med våra Europeiska vänner solidariskt ställer upp och ökar vårt engagemang i Afghanistan eller ska hon göra gemensam sak med sina vänstervänner och slå igen dörren i ansiktet på den nyvalde Barack Obama.

I senaste avsnittet av ”Den politiska talradion” kommenterade jag det amerikanska presidentvalet och vad det kommer att ha för konsekvenser för Sverige. Du startar programmet genom att klicka på playknappen.
Aftonbladet SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 10 november 2008

S+MP+V bäst för Alliansen

Trots att Alliansen ligger under rejält i opinionsundersökningarna och att världen är på väg in i en djup lågkonjunktur så börjar jag bli alltmer hoppfull inför valet 2010. Jag har länge hävdat att opinionen kommer att svänga när regeringsalternativen blir tydligare. Den process som nu pågår bland vänsterpartierna (s, mp och v) tror jag spelar Alliansen i händerna oavsett vilken utgången blir. Om det blir s + mp, såsom Mona Sahlin innerst inne verkar vilja ha det, så uppstår interna motsättningar inom s. Detta kan mycket väl leda till att LO inte ställer upp helhjärtat i valrörelsen och att röstningsbenägenheten hos socialdemokrater på vänsterkanten sjunker. Dessutom har Lars Ohly lovat att rösta emot en s + mp regering vilket gör att det regeringsalternativet inte upplevs som särskilt trovärdigt. Om det blir ett s + mp + v alternativ så torde mer högerinriktade socialdemokrater och miljöpartister ta sig en extra funderare på om de inte ska byta block. Jag tror faktiskt att ett tydligt s + mp + v –regeringsalternativ är Alliansens drömmotståndare 2010. Mycket talar enligt min uppfattning för att Mona Sahlin blir den socialdemokratiska partiledare som transformerar socialdemokraterna till ett ordinärt parti. Hon kommer att ha stora chanser att till och med prestera ett lägre valresultat än Göran Persson gjorde 1998. Tidningarna meddelar nu att oppositionens ekonomiskpolitiska talesmän sitter i förhandlingar om spelreglerna för ett samarbete. Imorgon träffas vi när riksdagens finansutskott sammanträder. Vi får se om det då går att uttyda på deras miner hur förhandlingarna går.
SvD Sydsvenskan DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Nu testas krishanteringssystemet

Nu testas det svenska krishanteringssystemet inom finanssektorn. Finansinspektionen meddelade idag klockan 15.00 att man drar in tillståndet för investmentbanken Carnegie. Enligt en förberedd plan övertog Riksgälden 15.02 ägandet av Carnegie och redan 16.15 håller finansmarknadsminister Mats Odell presskonferens tillsammans med Riksgäldens chef Bo Lundgren. På presskonferensen deltar också Peter Norman VD för Sjunde AP-fonden som vid en extra bolagsstämma kommer att utses till ny ordförande för Carnegie.

Hittills har hela processen fungerat väl och detta blir ett bra men tråkigt test av det nya regelverket.
SvD E24 DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Nu skrivs ekonomisk historia

Nu ger sig även Kina in mer aktivt på banan och meddelar att man kommer att försöka motverka lågkonjunkturen genom ekonomiska stimulanser. Vi talar nu om sådana enorma ekonomiska paket att det torde saknas referenser för hur man ska beräkna effekterna. Jag tror att den perioden vi nu genomlever i efterhand kommer att beskrivas som minst lika viktig som när USA gav upp dollarns koppling till värdet på guld.

Det finns ett antal förhållanden som med lätthet inses att de inte är långsiktigt hållbara. Däremot precis som med bolånebubblan är det hart när omöjligt att med någon som helst precision bedöma när det spricker. En sådan här obalans är skillnaden i priset på arbetskraft mellan Europa och USA å ena sidan och Sydostasien å den andra. Det kan inte vara långsiktigt stabilt att samma arbete betalar sig 50 gånger högre i Sverige än i Kina. Vi kommer därför någon gång i framtiden få uppleva en radikal förändring av de relativa lönenivåerna. Hur detta kommer att upplevas i Sverige kommer till stor del bero på i vilken takt produktiviteten höjs inom industrin. Jag tror också att vi inom en inte alltför lång tid kommer att få vara med om en mycket snabb omställning av energisystemen bort från olja och gas och över till nya energikällor och renad kolkraft. Skälet till detta kommer inte i första hand att vara miljöhänsyn, även om de argumenten kommer att användas flitigt, utan ekonomiskt och framförallt säkerhetspolitiskt. USA pumpar varje år över gigantiska belopp till stater där antiamerikanska regimer frodas tack vare dessa petrodollar.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Acceptera att vi har skiljt på kyrka och stat

Den socialdemokratiska debattören och prästen i Svenska kyrkan Helle Klein argumenterar i dagens Aftonbladet för en ökad politisk inblandning i kyrkan. Ja hon använder inte just de orden men meningen är tydlig. Trots att hon själv är prästvigd verkar hon tycka att det är de politiskt valda som vet bäst hur religionen ska uttydas. Genom att anse att det politiskt tillsatta kyrkomötet är bättre lämpat än landets biskopar att definiera äktenskapet så förespråkar Helle Klein enligt min uppfattning en ökad partipolitisering av kyrkan. För egen del anser jag att det vore lämpligt att utvecklingen gick i motsatt riktning. Kyrkan och staten har varit åtskilda sedan 2000. Vi borde istället för att återpolitisera kyrkan se till att ytterligare skilja kyrka och stat åt. Bäst görs detta genom att se till att svensk lagstiftning blir sekulär och undviker religiöst starkt värdeladdade begrepp såsom till exempel äktenskap. Svenska kyrkan borde dessutom köra ut dem ur ”templet” som inte klarar av att skilja på sina förtroendeuppdrag inom de världsliga respektive kyrkliga samfälligheterna.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 8 november 2008

Svensk säkerhetspolitiks Sven Dufva

Igår presenterade försvarsminister Sten Tolgfors planeringsanvisningarna inför den kommande försvarspropositionen. Det hela genomfördes i form att ett presseminarium. Evenemanget finns tillgängligt som video via regeringskansliets hemsida. I dagens SvD har Mikael Holmström föredömligt sammanfattat seminariet och försökt att bedöma vilka kvantiteter det kan komma att handla om. De förändringar i personalförsörjningen som nu genomförs är enligt min uppfattning mycket bra och de skulle ha gjorts för länge sedan. Vid försvarsbeslutet 2004 begicks ett stort misstag då man istället för att reformera i grunden införde ett treterminssystem som redan vid införandet var passé.

Jag har i tidigare inlägg påstått att det är lite tunnsått med starka, kunniga och kompetenta försvarspolitiker. Tydligast åskådliggörs väl det då man studerar försvarsutskottsordföranden Anders Karlssons kommentar till regeringens planeringsanvisningar. Med hjälp av sin ryggradsreflex avvisar han de föreslagna förändringarna med motiveringen att förslaget är dåligt för det skulle kunna leda till ett yrkesförsvar och att vi kommer närmare ett medlemskap i Nato. Är det måhända så att Anders Karlsson är den socialdemokratiska försvars- och säkerhetspolitikens Sven Dufva.

Svensk försvars- och säkerhetspolitik verkar drivas av ett mycket besynnerligt mål. Istället för att inriktas mot att åstadkomma största möjliga säkerhet och frihet för vårt land så verkar många ledande aktörer använda den för inrikespolitiska syften. Vem inom socialdemokraterna är stor nog att likt Ingvar Carlsson med EEC/EG/EU frigöra partiet från en mental låsning? Jag betvivlar att det är Anders Karlsson.
SvD Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Hur lyder motargumenten?

Ett antal riksdagsgruppskollegor ansluter sig nu till den enligt min uppfattning ända långsiktigt hållbara lösningen på äktenskapsfrågan nämligen att det görs en rejäl bodelning mellan kyrka och stat. Jag skrev ett blogginlägg i denna fråga för nästan på dagen ett år sedan. Det ska bli mycket intressant att följa vart denna fråga tar vägen. Jag tycker att det börjar stå alltmer klart att den linje som drivs av de flesta riksdagspartierna, d.v.s. att staten omdefinierar äktenskapsbegreppet men med bibehållen men frivillig vigselrätt för samfunden, är ologisk och ohållbar. Det samfund som vägrar att anpassa sig efter statens normer kommer ganska snart bli anmäld. Det har de senaste dagarna också blivit tydligt att flera ledande politiker verkar anse att samfunden ska anpassa sin tro efter riksdagens beslut. Uttryck som att snart kan ”bröllopsklockorna ringa” hur man ser på utvecklingen. I sådana fall skulle Sverige ta ett stort steg tillbaka mot en statskontrollerad kyrka.
SvD Dagen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 7 november 2008

Bara socialdemokraterna och sverigedemokraterna tappar

Demoskops opinionsmätning som presenteras i dagens Expressen bekräftar nu trenden som redovisades av Synovate. Socialdemokraterna går rejält tillbaka (-5,8) och avståndet mellan blocken krymper. I Demoskops mätning återstår nu endast 5,3 procentenheter av oppositionens tidigare stora ledning, en minskning med hela 8,6 procentenheter sedan senaste mätningen. I november genomför SCB sin stora halvårsundersökning så i december kommer vi att få en bra redovisning av hur opinionsläget ser ut inte bara i Sverige som helhet utan även länsvis. För Alliansens del är det också bra att alla partier går framåt, det kan bidra till att skapa ett visst lugn inom partigrupperna. Personligen tror jag inte alls på scenariot att kristdemokraterna skulle riskera att åka ur riksdagen på grund av deras principiella inställning i äktenskapsfrågan. Jag tror snarare att de vinner ökad respekt.
Expressen SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Rätt och fel i försvars- och säkerhetspolitiken

Idag överlämnar försvarsministern planeringsanvisningarna inför den kommande försvarspropositionen till Försvarsmakten. Det har varit en lång resa men om anvisningarna håller vad ministern förespeglar på dagens DN Debatt så har väntan varit tiden värd. Jag gillar lösningen med stående respektive kontrakterade stridsgrupper. Även idén om att det så långt möjligt är samma organisation som ska användas nationellt som internationellt. Jag har tidigare skrivit om förändringen av värnplikten och jag konstaterar glatt att det förslag som nu föreslås ligger mycket nära det jag talat för sedan länge.

Men även om försvarspolitiken nu verkar få en bra inriktning innebär inte det att allt är bra. För det första blir försvarspolitiken inte bättre än den säkerhetspolitik den omfattas av. Det är säkerhetspolitiken som är strategin. Här haltar det betänkligt. Vi får hoppas att socialdemokraterna kan lösa upp sin mentala låsning och anpassa sin säkerhetspolitiska hållning till verkligheten. Förhoppningsvis ger valet av Barack Obama socialdemokraterna en chans att förändra sin syn på USA och Nato. En annan avgörande fråga handlar om organisationens effektivitet. Forskaren Karl Ydén tog i gårdagens DN upp frågan om officerssystemets bristande anpassning till kärnuppgifterna. Det finns även fortsatt mycket att göra inom försvarsmyndigheterna för att höja produktiviteten. Slutligen står Sverige liksom flertalet andra Europeiska länder inför ett delvis förändrat världsläge. Nedrustningens era efter kalla kriget går mot sitt slut och vi får vara beredda på att vi kommer att behöva satsa relativt sett mer pengar på vår gemensamma fred och säkerhet.

I det senaste avsnittet av den politiska talradion talar vi om det amerikanska presidentvalet och berör bland annat vilka konsekvenser vi tror det kommer få för Sverige. Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 6 november 2008

Dokusåpan fortsätter

Äktenskapsfrågan håller nu på att utveckla sig till en riktig sandlådefråga. Nu tävlar de två riksdagsblockens ”HBT-politiker” om vilken sida som kan införa könsneutrala äktenskap snabbast. Det påminner rätt mycket om två barn som tävlar med varandra om vems pappa som är bäst. Senaste inslaget är att den socialdemokratiska ordföranden för konstitutionsutskottet Berit Andnor tänker försinka det blå laget genom att granska handläggningen av ärendet. Det röda laget är redan samlat för att ändra i sin motion så att deras förslag blir ännu mera ”jättebra”.

För egen del står jag förundrad invid väggen och skådar spektaklet. Den här frågan får riksdagen att framstå som en blandning av Melodifestivalen och Idol. Hur kunde vi hamna här? Är det verkligen det här som svenska folket vill? Jag är skeptisk!
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Naivt och ogenomtänkt

Igår meddelade Fredrik Reinfeldt att regeringens partiledare inte kommit överens i frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning och att man istället skulle låta riksdagens partigrupper driva frågan vidare. Det verkar som om det arbetssättet har blivit det normala i detta komplicerade och känsloladdade ämne. Trots att socialdemokraterna under Mona Sahlins ledning varit väldigt högljudda anhängare av homoäktenskap så lyckades man inte under sina senaste tolv år i regeringsställning driva fram en proposition i ärendet.

Personligen så står jag i denna fråga mycket närmare kristdemokraternas Göran Hägglund än min egen partiledare och Mona Sahlin. Jag tycker att flera av de lösningar som föreslås av kristdemokraterna är mycket mer logiska än de som mitt eget parti framför. Jag har hela tiden haft svårt med det sätt som kampanjen för könsneutrala äktenskap har drivits. I många stycken har den varit antiintellektuell och utgått från att man ska tvinga alla att tänka och tycka lika. Under toleransens baner har man drivit en mycket intolerant kampanj. Jag är av uppfattningen att förslaget att staten ska omdefiniera äktenskapsbegreppet, fortsätta låta trossamfunden sköta myndighetsutövning samt ge trossamfunden rätt att vägra att viga vissa är en ohållbar lösning. Med vändande post torde trossamfunden anmälas för diskriminering och därefter torde en ny process inledas för att lagen ska ändras. Detta förslag skulle därför inte på något sätt vara en lösning på den frågan som man säger sig vill lösa. Den enligt min uppfattning rimliga lösningen är att göra en tydligare bodelning mellan kyrkan och staten. Inför en civilrättslig samlevnadslagstiftning och återlämna äktenskapet till kyrkan.

Maud Olofssons har dessutom en mycket underlig tolkning av partiledaröverenskommelsen. Enligt SvD har hon sagt ”Grundvärderingen om allas lika rätt och värde har varit utgångspunkten. Därför gläds vi nu när lagstiftningen likvärdigt värdesätter kärlek och ger samma möjlighet för alla att gifta sig också i kyrkan, säger Maud Olofsson.” Vad menar hon? Ska staten ta över kyrkan igen? Är det riksdagen som ska bli kyrkans högsta teologiska instans?

Det är intressant att konstatera att medborgarna i den amerikanska delstaten Kalifornien, som i många stycken är mer liberala än vi svenskar när det gäller livsstilsfrågor, i tisdags röstade för att förbjuda samkönade äktenskap. De har gått före men nu uppfattat att man gått in i en återvändsgränd.

Jag rekommenderar också bloggaren Janne Petterssons kommentar i frågan. Trots att han inte delar KD:s uppfattning anser han ändå att deras förslag var helt rimliga.
SvD SvD Dagen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Hear, Hear!

Idag försvarar forskaren och reservofficeren Karl Ydén sin doktorsavhandling ”Kriget och karriärssystemet” vid Göteborgs universitet. Jag har avhandlingen liggande på mitt bord men jag har hittills endast hunnit skumma igenom innehållet. Men utan att ha läst avhandlingen är jag rätt väl insatt i ämnet och jag delar i allt väsentligt Karl Ydéns slutsatser. Det är slående hur en organisation som inte utsätts för en utvecklande konkurrens tenderar att bli alltmer introvert och fokusera mer på interna processer än på utleverans. För fyra år sedan gav överbefälhavaren ut en liten bok, ”Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring”, där han lyfte fram många av de synpunkter som Karl Ydén nu framför. Men trots de goda ambitionerna är det svårt att avläsa några riktigt tydliga förändringar. Även det politiska systemet bidrar till att försvåra Försvarsmaktens fokusering på resultatet. Med några ytterligt få undantag så saknar Sverige genuint kunniga och intresserade försvarspolitiker. Detta tar sig bland annat uttryck i att frågorna till Försvarsmakten ofta berör ämnen som inte har någon tydligare koppling till den operativa förmågan, t.ex. utformningen och lokaliseringen av en musikkår och deltagande i HBT-festivaler.

Jag önskar Karl Ydén lycka till på disputation och framförallt önskar jag honom välkommen upp på den försvarspolitiska diskussionsscenen. Sverige behöver en livaktigare och relevantare försvars- och säkerhetspolitik. Kanhända får vi ha Karl Ydén som gäst i ett kommande avsnitt av ”Den politiska talradion”.

I övrigt rekommenderar jag ÖB:s små böcker ”Vägen Framåt”, ”Här och Nu” samt ”Både och” till läsning. De återfinns, för gratis nedladdning, på Försvarsmaktens hemsida http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Dokument/Publikationer-och-bocker/

DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 5 november 2008

"Den politiska talradion" om amerikanska presidentvalet

I dagens avsnitt av den politiska talradion resonerar vi om konsekvenserna av det amerikanska presidentvalet.
Vilka utmaningar står den nye presidenten inför? Hur sker tillsättningen av det stora antalet politiska tjänstemän? Vad innebär valet av Barack Obama för relationerna mellan USA och Europa? Påverkas Mona Sahlins negativa inställning till USA av valet?

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför.
SvD DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Valet över


Så var då äntligen det amerikanska valet över. Min favoritkandidat kom på en klar men stark andraplats :-)
Även om Barack Obama inte var mitt förstahandsval så tror jag att valet av honom skapar ett antal möjligheter för utvecklingen av de amerikanska förbindelserna med Europa. Det ska också bli intressant att studera hur socialdemokraterna väljer att förhålla sig till den nya amerikanska administrationen.

Trots att valet blev en stor motgång för republikanerna lyckades dock "min ledamot" i Kongressen vinna förnyat förtroende. Joe Wilson vann en klar seger i South Carolinas 2nd district.

Ohio till Obama

Nu kom tillkännagivandet från CNN att Obama kommer att vinna Ohio. Genom att Pennsylvania redan räknats till Obama så är valet i praktiken avgjort. I rösträkningen är det just nu helt jämnt, 72 % av rösterna räknade, i Virginia men vallokalundersökningen pekar på att Obama kommer att vinna även där.

Valvaka i SvT

Jag växlade över till den svenska valvakan och häpnade över hur det svenska valoraklet Sören Holmberg verkade tro att valet var ovisst t.ex. delstaten New York. Man häpnar! Vallokalundersökningen visar att Obama vinner delstaten ungefär 65 % mot 35 %.

Snart avgjort

Jag har studerat de vallokalsundersökningar som genomförts i ett antal nyckeldelstater. Oavsett hur man vrider på resultaten så är det tydligt att Barack Obama med mycket stor sannolikhet kommer att vinna valet. Mycket tyder på att Obama kommer vinna de relativt stora delstaterna Indiana och Ohio som vanns av George W. Bush 2004. Rösterna räknas nu ihop ganska raskt och jag tror att de stora amerikanska nyhetsbolagen inom en timme kommer meddela att Obama vunnit Indiana och Ohio och därmed i praktiken avgjort valet.

tisdag 4 november 2008

Plenifritt

Den här veckan är riksdagen plenifri. Det betyder att det inte är några formella möten i riksdagen utan att ledamöterna har tillfälle att bedriva sitt politiska arbete på annan ort. För de ledamöter som kommer utifrån landet är detta ett bra tillfälle att genomföra besök hemma i sin valkrets. För egen del kommer jag att spendera dagen i Stockholm. Om en stund ska jag ta emot en elev från Upplands Väsby. Han ska som en del i ett elevprojekt följa mig under en arbetsdag. Jag befarar att det inte kommer vara alltför inspirerande att följa mina sysslor under förmiddagen, jag avser nämligen sortera igenom de senaste dagarnas inkomna post samt svara på ett stort antal epostmeddelanden, huvudsakligen om äktenskapslagstiftningen. Vi får se om vår elev är villig att avlägga en rapport här på bloggen efter dagen.

I eftermiddag ska jag delta i en diskussionpanel när organisationen Sustainable Insurance and Finance Development anordnar seminarium om finansieringen av välfärdstjänster. Du kan läsa mer om seminariet på sidan http://sind.nu/seminarier/
Från 02.00 blir det väl att kika på CNN och följa sammanräkningen av det amerikanska valet för att slutligen 04.30 ta en rask morgonpromenad till amerikanska ambassadens "United States Presidential Election Breakfast".

måndag 3 november 2008

Intellektuellt hederligt

Äktenskapsfrågan är både komplex och starkt känsloladdad. Därför är det intressant och värdefullt när ledare med i många stycken diametralt motsatta åsikter samlas till en gemensam åsikt såsom görs på dagens Brännpunkt. Jag har hela tiden haft svårt med det sätt som kampanjen för könsneutrala äktenskap har drivits. I många stycken har den varit antiintellektuell och utgått från att man ska tvinga alla att tänka och tycka lika. Under toleransens baner har man drivit en mycket intolerant kampanj. Jag har här på bloggen under en lång tid förespråkat just den lösning som förespråkas på dagens Brännpunkt. Jag är av uppfattningen att förslaget att staten ska omdefiniera äktenskapsbegreppet, fortsätta låta trossamfunden sköta myndighetsutövning samt ge trossamfunden rätt att vägra att viga vissa är en ohållbar lösning. Med vändande post torde trossamfunden anmälas för diskriminering och därefter torde en ny process inledas för att lagen ska ändras. Detta förslag skulle därför inte på något sätt vara en lösning på den frågan som man säger sig vill lösa.

Tidigare blogginlägg i frågan
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 2 november 2008

Blue Eyes Cryin' in the Rain

Det har blivit populärt att göra sammanställningar av olika videoklipp från You Tube. Jag har funderat ett tag över om jag skulle ha något sådant här på bloggen för att åstadkomma ett litet avbrott från all politik. Efter en stunds genomsökning på nätet insåg jag att där fanns en stor skatt, en stor mängd olika inspelningar av den gamla country-klassikern "Blue Eyes Crying in the Rain". Hör gärna av er med era egna favoritinspelningar.

Mejlbombning riskerar att försämra medborgardialogen

För närvarande får vi riksdagsledamöter väldigt många e-postmeddelanden rörande äktenskapslagstiftningen och fildelning. Jag är personligen lite kluven till användandet av denna användning av epostsystemet. Genom att anordna olika kampanjer där våra e-postlådor fullkomligt flödar över av massmejl riskerar detta viktiga kommunikationshjälpmedel att förlora mycket av sitt värde. Vanlig kommunikation mellan förtroendevalda och väljare riskerar att tappas bort i flodvågen. När organisationer vill visa på ett stort folkligt stöd för en åsikt tycker jag att det är bättre om de samlar in namn och adressuppgifter, gärna e-post, på dem som vill protestera. Därefter skriver de ett mejl där de framför sina argument och bifogar namnlistan. Då kan riksdagsledamoten svara samtliga protesterande utan att epostsystemet blockeras för övriga medborgare.
När det gäller frågan om äktenskap har jag skrivit rätt mycket om det ämnet här på bloggen, du finner mina inlägg om du följer denna länk http://dinledamot.blogspot.com/search?q=%C3%A4ktenskap
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om: