tisdag 25 november 2008

Vad som göms vid snö kommer upp vid tö!

Idag skriver det finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors på DN Debatt. Rubriken gjorde mig en smula bekymrad. Nu ska man dock veta att rubriksättningen sköts av debattredaktören och inte av artikelförfattaren. Om man dock läser hela artikeln så ser man att Calmfors inte helt dragits med i stimulanshysterin. Min finansutskottskollega har myntat att stimulansåtgärder i en lågkonjunktur ska vara ”tajmade, träffsäkra och tillfälliga”. Det mycket kraftiga fall vi nu ser i efterfrågan har till mycket stor del styrts av finanskrisen. Våra exportföretag har inte kunnat sälja sina investeringsvaror pga att kunderna inte kunnat ordna finansieringen. Den efterfrågan kommer inte tillbaka för att vi inom Sverige sänker momsen eller genomför en tillfällig skattesänkning. Dessa åtgärder kan möjligen hålla uppe den privata konsumtionen men detta leder till stor del till att hålla upp importen av konsumtionsvaror. Den nu föreslagna statsbudgeten som är under behandling i riksdagen innehåller finanspolitisk stimulans i storleksordningen 1 % av BNP, det motsvarar ganska väl det som kommer att föreslås inom EU. Jag anser att vi ska vara mycket försiktiga att öka detta ytterligare då vi vet vilka konsekvenser det kommer få när pengarna ska betalas tillbaka. Istället bör fokus för krisåtgärderna vara att säkerställa en återgång till en fungerande finansmarknad såväl nationellt som globalt.

När det gäller den offentliga ekonomin så är det beklagligt att många kommuner har haft en alltför kortsiktig syn på sina finanser. I högkonjunktur har många kommuner varit med och hällt bensin på kapacitetsbrasan och satsat på att bygga kulturhus och idrottshallar. Nu när konjunkturen viker så är det många kommuner som drar in både på sina investeringar och på sin konsumtion. Jag vet inte hur man kan komma åt att kommunerna för en procyklisk finanspolitik. Måhända skulle man modifiera balanskravet och låta kommunerna kvitta underskott mot tidigare överskott. En tänkbar åtgärd nu i kristider skulle vara att göra ett tvåårigt avsteg från balanskravet och tillåta kommunerna att redovisa underskott 2009 och 2010.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Apropå Calmfors i DN:

Vilken konstig artikel. Att sänkta skatter med låglöneprofil och höjda bidrag stimulerar konsumtionen behöver man väl inte vara professor för att klura ut, det snappar ju vilket pucko som helst. Däremot blir effekten på SYSSELSÄTTNINGEN obetydlig. Det fixar man bara med stora offentliga investeringar. Så jag fattar inte hur Calmfors tänker, gör nån annan? Iofs är det bra fördelningspolitik, och det är ju alltid ett framsteg, så man ska väl inte vara helt negativ. Lite Sven Duva här, tror jag.

Till skillnad från USA har Sverige med utmärkta statsfinanser läge för offensiv finanspolitik. Det har i-n-t-e USA, så det blir nog en tumme av Obamas visioner, tror jag, och därmed dyker hela världsekonomin. Börsens häftiga uppsving i går var en bubbla och här i Sverige måste vi satsa på ökad ekonomisk autonomi, men regeringen sitter passiv och oppositionen presenterar bara fluff och inget egentligt alternativ, så det går nog år pipan härhemmavid också.