lördag 31 januari 2009

Vad anser du som är officer?

Jag tillfrågas ganska ofta om vad jag som officer anser om regeringens försvarspolitik. Så här dagen efter att Försvarsmakten lämnat sitt underlag till regeringen finns det anledning att redovisa mina lite mer personliga färgade kommentarer till underlaget. Under åren 2000-2003 arbetade jag med Försvarsmaktens perspektivplanering och 2003-2006 kunde jag på nära håll följa arbetet med olika underlagsarbeten. Det är därför inga obekanta frågor som kommer upp i underlaget och vissa har dragits i rejäla långbänkar innan de nu blivit myndighetens förslag. Här följer dock ett antal kommentarer till de mer väsentliga delarna i underlaget.

1. Försvarspolitiken vilar på en ologisk och orealistisk säkerhetspolitik. Samtidigt som Sverige i det närmaste ställer ut säkerhetsgarantier till sina grannländer avsäger man sig fördelarna med att ingå i den euro-atlantiska militäralliansen Nato. Våra samhällen och ekonomier är idag så sammanflätade i Europa att det inte längre går för Sverige att agera fristående. Utanförskapet när det gäller Nato skapar både en osäkerhet för Sverige och för våra grannländer. Likaså försvåras en gemensam operativ planering som skulle ha ökat vår gemensamma säkerhet.
2. Den ekonomiska ambitionen anser jag vara för låg och ligga fel i tid. Sverige har en lång tradition att ligga ur fas med sin försvarspolitik. Genom att förändringarna går så långsamt tenderar vi att ligga ur fas med omvärldsutvecklingen. Vi upprustar när världsläget är på väg att förbättras och nedrustar när det börjar skärpa till sig. Jag tror att alla Europas länder inom några år kommer att behöva se över sina prioriteringar och jag tror att vi kommer att få se en omviktning av statsutgifterna med större resurser för inre och yttre säkerhet. Trots regeringens låga ekonomiska ambition med försvaret så lyckas oppositionens partier var och ett att kraftigt underskrida den med mycket god marginal.
3. Personalförsörjningen är den viktigaste delen i underlaget. Jag anser att det är helt rätt att gå över till ett system med anställda respektive kontrakterade soldater. Dagens system där vi utbildar förband för att därefter aldrig använda dem är förkastligt. Det är tragiskt att det tagit så lång tid att komma till den insikten. Tyvärr verkar det tänkt att förändringen ska fortsätta att ta tid och förändringsplanen är synnerligen långdragen. Jag hoppas att pliktutredningen ägnar stor kraft åt hur rekryteringen ska ske. Personligen förordar jag en obligatorisk könsneutral värnplikt på ett par dagar där staten orienterar alla ungdomar om försvaret samt genomför någon form av förberedande mönstring.
4. Jag anser att det är helt rätt att i grunden ha samma förband hemma och borta. Givetvis kan enheterna behöva specialutrustas utgående från insatsen men principen böra vara att vi håller ihop förbanden. Vad avser utrustning av god kvalitet som vi redan har men som för närvarande är mindre efterfrågad internationellt, t.ex. stridsvagnar, anser jag att man bör överväga förrådsställning av överskottet.
5. Jag är glad över att man behåller och utvecklar ubåtssystemet. Detta är en unik förmåga med många användningsområden.

Den viktigaste politiska försvars- och säkerhetspolitiska frågan under de närmaste åren är ”allianslösheten”. Allians för Sverige har kommit överens om att inte lyfta frågan under den här mandatperioden. Vi moderater anser att ett svenskt Natomedlemskap är ett naturligt steg men att det måste vila på en bred parlamentarisk majoritet och ha ett folkligt stöd. Vidare anser vi att ett svenskt medlemskap ska ske i samråd med Finland. Förändringen av den svenska säkerhetspolitiken torde följa samma ordning som medlemsansökan till EG. Först krävs en intern socialdemokratisk omorientering därefter opinionsbildning och slutligen en medlemsansökan. Den socialdemokratiska linjen verkar nu vara att försöka driva utvecklingen i en isolationistisk riktning. Man verkar försöka skrämma väljarna med ord som yrkesförvar och Nato. Att försvarsutskottets socialdemokratiske ordförande Anders Karlsson personligen tror på värnplikt och isolationism betvivlar jag inte, däremot så torde väl de mer internationellt utåtblickande och analyserande delarna av riksdagsgruppen beklaga den socialdemokratiska politiken. I veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” utvecklar jag mina tankar i ämnet. I övrigt anser jag nog att mitt anförande i den allmänpolitiska debatten 19 oktober 2007 fortfarande står sig rätt väl.
Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD SvDSvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 30 januari 2009

Myter runt personalförsörjningen

Mycket av dagens debatt runt Försvarsmaktens underlag till regeringen handlar om personalförsörjningen. Socialdemokraterna verkar att ha bestämt sig för att köra på nostalgivägen. De väljer därför att försöka skrämmas med att vi kommer att få ett hemskt yrkesförsvar. Jag hade anledning för sju år sedan att kommentera frågan i en intervju med tidningen Framsyn. Särskilt rekommenderas den grafiska presentationen av myterna.
SvD DN

Huvudfrågan i bakgrunden

Idag lämnar Försvarsmakten sitt underlag inför den kommande försvarspropositionen. Den politiska debatten riskerar nu att fokuseras runt om några orter förlorar sina militära arbetstillfällen. Den viktiga frågan är dock en helt annan och den torde även denna gång hamna i bakgrunden. Har vi rätt säkerhetspolitiks strategi? Jag har precis skickat iväg en debattartikel till europaportalen.se där jag lyfter fram det egendomliga att socialdemokraterna i Sverige så radikalt avviker säkerhetspolitiskt från sina systerpartier i våra grannländer. I veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” samtalar vi om just den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 29 januari 2009

Besök från Upplands-Bro gymnasietIdag besöktes riksdagen av klass Sp1C från Upplands-Bro gymnasiet. Under de sista minutrarna av besöket så haglade frågorna så jag lovade att besvara de kvarvarande frågorna här på bloggen. Så nu väntar jag på att frågorna ska komma!

Mona Sahlin isolerar Sverige från våra vänner

Mona Sahlins Natohat hejas på friskt av ledarredaktionen på Aftonbladet. Det blir alltmer intressant att följa hur Mona Sahlin för socialdemokraterna längre och längre från systerpartierna i andra europeiska länder. På SvD:s Brännpunkt levererar dessutom den skrapskytten Bo Hugemark en klarsynt analys av vad konsekvenserna är av försvarsberedningens senaste rapport. I veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” samtalar jag och Jacob Birkeland om försvars- och säkerhetspolitiken. Du kan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför.

Aftonbladet SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 28 januari 2009

Partiordförande på livstid?

Mona Sahlin fortsätter att göra kategoriska uttalanden om hur socialdemokraterna kommer att agera när det gäller ett svenskt Natomedlemskap. I somras så utropade hon att socialdemokraterna aldrig skulle gå med på ett medlemskap. Nu väljer hon i en intervju med TV 4 att formulera sig lite annorlunda. Så länge hon lever kommer inte socialdemokraterna att omvärdera sin inställning. Jag undrar hur hon resonerar. Avser hon att förändra socialdemokraternas beslutsordning? Är det så att befattningen som partiordförande dels ska ges rätten att fullt ut bestämma vad partiet ska anse i olika frågor? Tänker hon dessutom förändra regelverket för partiordförandevalet så att befattningen kommer att innehas på livstid? Det rimliga svaret på reporterns fråga hade väl varit "så länge som jag är partiordförande kommer socialdemokraterna inte att ändra uppfattning i Natofrågan!"

Du kan se nyhetsinslaget här på nätet. Jag figurerar också kort i inslaget med en liten kommentar. Senare idag spelar jag och Jacob in ett nytt avsnitt av "Den politiska talradion - dinledamot.se". Vi kommer att använda veckans avsnitt till att diskutera just försvars- och säkerhetspolitiken.

tisdag 27 januari 2009

Nytt sätt att påverka


Min moderate riksdagskollega Mats G Nilsson har lämnat en egen rapport rörande samhällets hanterande av våldtäktsmän till justitieministern. Av det jag hittills kunnat läsa om ärendet så tycker jag att det verkar ligga mycket i Mats synpunkter och förslag. Jag tycker dessutom att Mats G Nilsson visar på hur man som riksdagsledamot i majoriteten på ett bra och enkelt sätt kan vara med och påverka majoritetens politik. Alldeles för ofta så försöker riksdagsledamöter i majoriteten, oavsett om den är borgerlig eller socialistisk, att vinna uppmärksamhet för sina förslag (och/eller sin egen person) genom att lämna motioner till riksdagen. Årligen lämnar riksdagsledamöterna över 4000 motioner som sedan måste utredas av riksdagens tjänstemän för att slutligen, i de allra flesta fall, avslås. En snabbt hopprafsad motion leder till mycket onödigt arbete och riskerar samtidigt att utarma förtroendet för motionsverktyget. För att öka respekten för motionerna borde riksdagens partier råda bot på missbruket av motionsrätten. Mats G Nilsson initiativ är ett bra exempel på hur en enskild riksdagsledamot i majoriteten kan både påverka och synas. För den som i första hand vill påverka sin regerings politik finns det troligen ett ännu effektivare sätt. Det är att följa rådet jag en gång i tiden fick av en general. ”Om du vill ha en idé genomförd, ge bort den!”

SvDAftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 26 januari 2009

Kraftsplittring?

Ett klassiskt misstag som många bloggare begått är att man lämnat ett fungerande koncept. Efter att ha byggt upp en framgångsrik blogg så har man flyttat den till någon annan portal, vanligen driven av en tidning, för att snart finna att man vid flytten förlorat många av sina läsare. Väl medveten om risken ger jag mig nu själv ut på samma resa. Jag tänker inte flytta bloggen ”DIN LEDAMOT I RIKSDAGEN – GÖRAN PETTERSSON” men jag kompletterar den med en blogg på www.norrteljetidning.se. Min tanke är att bloggen i Norrtelje Tidning ska behandla både riks- och kommunalpolitik men med ett tydligare Norrtäljeperspektiv. Dessutom kommer jag fortsätta att driva bloggen ”dinledamot.se – Den politiska talradion” där jag varje vecka publicerar ett nytt avsnitt av just ”Den politiska talradion”. Detta uppfattar kanske många som ett praktexempel på kraftsplittring, jag är en av dem. Men det senaste året av bloggande har gett så mycket positiv feedback så jag är villig att öka arbetsinsatsen och öppna ytterligare en blogg. Men jag uppmanar samtidigt alla läsare av den här bloggen att vara vaksamma. ”Alla tendenser till att riksdagsledamoten försummar denna blogg ska rapporteras!”

söndag 25 januari 2009

Skillnader och likheter

Helgen har bjudit på hela tre olika opinionsundersökningar, fyra om man räknar med Sifos EP-undersökning. Alla tre undersökningarna visar på ett övertag i opinionen för den rödgröna oppositionen. Undersökningarna är också rätt samstämmiga när det gäller resultaten för de enskilda partierna. Men när man räknar samman väljarstödet för de två regeringsalternativen så blir skillnaden mellan mätningarna större. Novus och Sentio redovisar att de rödgrönas ledning ökar och i januari ligger på 10,7 respektive 12,5 procentenheter. Sifo däremot har redovisar ett minskande gap som de mätt till 5,7 procentenheter. Jag har svårt att finna någon direkt förklaring till att undersökningarna skiljer sig så pass mycket åt när det gäller trenderna. Visserligen är sifoundersökningen genomförd under en något senare mätperiod med huvuddelen av intervjuerna genomförda efter partiledardebatten. Att olika undersökningar visar på olika resultat har vi blivit vana vid. För att kunna göra några mer djupgående analyser av vari skillnaderna består så krävs det mer underlag om hur undersökningarna är genomförda. En sak som hade stor inverkan vid mätningarna inför valet 2006 var hur instituten kompenserade för sitt urval av intervjuade. Vissa institut frågade vilket parti den intervjuade röstat på vid förra valet. Det kunde då påvisas att man erhöll ett statistikfel om man till fullo kompenserade för den informationen. Många väljare mindes fel, det fanns en tendens till att man felaktigt ”kom ihåg” att man röstat på ett parti som det gick bra för nu.
Den politiska analysen är dock lättare att göra. De rödgröna har fortfarande en klar ledning i opinionen. Alliansen är dock tillbaka när det gäller storstäderna. Loppet är på intet sätt kört inför 2010.

Undersökningarna i ordning Novus Opinion; Sentio Research; Sifo
Moderaterna 25,5; 25,4; 27,3
Folkpartiet 6,1; 6,5; 6,7
Centern 5,7; 5,5; 5,9;
Kristdemokraterna 5,1; 3,8; 4,4
Socialdemokraterna 38,8; 40,3; 37,7
Vänsterpartiet 6,7; 6,1; 5,7
Miljöpartiet 7,6; 7,3; 6,6
Sverigedemokraterna 3,0; 2,2; 4,3
Övriga 1,6; 3,0; 1,5
Alliansen 42,4; 41,2; 44,3
De rödgröna 53,1; 53,7; 50,0
Antal intervjuer 2000; 1930; 1900
Mätperiod 6-19/1; 6-18/1; 12-22/1

SvD Aftonbladet DN Dagen Bloggaren KAS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 24 januari 2009

”Vad tycker du om svensk försvarspolitik?”

Jag får ofta frågan vad jag som officer anser om Sveriges försvarspolitik. Mitt svar brukar bli att man måste bedöma den utgående från vår säkerhetspolitik. Betyget blir då att försvarspolitiken är ologisk och ogenomtänkt. Men det stora felet är i grunden inte försvarspolitiken utan säkerhetspolitiken. Vi driver en i många stycken ”imponerande” säkerhetspolitik där vi i diverse uttalanden, rapporter och deklarationer utlovar stöd till andra stater vid händelse av konflikt. Däremot ställer vi oss utanför den allians av västerländska demokratier som syftar till att stärka medlemsstaternas gemensamma säkerhet. Försvarspolitiken i sin tur utvecklar försvaret som om vi ingick i en militär allians. Nu höjs röster om att försvarspolitiken ska omformas och bli mer nationellt fokuserad. Detta är logiskt om man avser att gå tillbaka till en mer isolationistisk säkerhetspolitik. Man bör dock vara medveten om att en självständig trovärdig svensk försvarsförmåga inte är möjlig att åstadkomma om man inte är beredd att satsa flera hundra procent mer på försvaret än vad som görs idag och kanske inte då heller. Jag förordar som ni säkert vet inte den linjen. Istället bör Sverige och Finland bli medlemmar i Nato. Europas Natoländer kommer också att behöva förbereda sig på att tiden med sjunkande försvarsanslag är över. Jag är övertygad om att vi när dammet från finanskrisen har lagt sig så kommer vi gå in i en period där Europa återuppbygger sin säkerhet genom ökade försvarsanslag. Jag gillar av princip inte resursförbrukningsmål (jämför biståndet) men jag håller inte för otroligt att man i Europa inom en fem till tioårsperiod är tillbaka på försvarsbudgetar runt 2 % av BNP.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 23 januari 2009

Svaren på gårdagens frågor

Här följer mina svar på de frågor vi inte hann med igår. Hör gärna av er om det är något annat ni vill diskutera eller fråga om.

• Vad tänker ni säga i er valkampanj inför nästa val?
När det gäller valet till Europaparlamentet 7/6 så finns den valplattformen publicerad på www.moderat.se. När det gäller riksdagsvalet 2010 så tror jag att de viktigaste budskapen kommer att vara arbetslinjen och brottsbekämpning.

• Hur tror du att det går för er i nästa val?
I EP-valet 7/6 tror jag att vi får 5 av 18 mandat och 27 % av rösterna. Vid riksdagsvalet tror jag att Alliansen vinner och att vi moderater får 29 % av rösterna.

• Varför skall vår generation rösta på er?
Därför att vi ser till att de som är i min (samma som era föräldras) ålder arbetar. Därigenom skickar vi inte en stor skuld vidare till er som ni måste betala.

• Hur skall ni göra för att vinna dessa väljare?
Genom att vara aktiva där ungdomar finns och förklara vår politik. Det är även viktigt att vi ser till att vi har ungdomar med när vi utformar vår politik.

• Vad tycker du om sättet man väljer in på gymnasiet idag?
Jag tycker att det är bra att man inom Stockholms län har fritt val av skola.

• Hur kommer det sig att du är moderat?
Moderaternas politik stämde bäst överens med vad jag tyckte i olika politiska frågor.

• Vad är det tråkiga och roliga och intressanta, med att vara riksdagsledamot?
Tråkigast är den stora mängden text skriven på kanslisvenska som jag måste läsa. Roligast är när man får förklara politiken för intresserade medborgare.

• Vad är det som gör att man vill sitta i riksdagen?
Det är säkert olika för olika ledamöter. För min del så tyckte jag att jag kunde göra ”jobbet” bättre än många som redan satt i riksdagen.

• Finns det något som är särskilt svårt?
Jag brukar ha svårt att hålla intresset uppe när folk pratar utan att ha något att säga.

• Går det att ha ett annat jobb samtidigt som man är riksdagsledamot?
Det finns inga formella hinder för det. Däremot så kan det kanske vara svårt att hinna med båda sakerna samtidigt.

• Hur blir man politiker?
För egen del ”blev” jag politiker när jag var 35 år gammal. Då anmälde jag mig som medlem i moderaterna och efter några år så fick jag ett förtroendeuppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun. Många av dagens riksdagsledamöter började med politik mycket tidigare än vad jag gjorde. Ofta har man gått med i ett politiskt ungdomsförbund när man gick i gymnasiet.

• Hur ser du på framtiden?
De närmaste två åren kommer att vara tuffa ekonomiskt både i Sverige och i Världen. Men jag är ändå positiv om framtiden. Mänskligheten har hittills tagit sig an och löst ett antal stora utmaningar. Jag tror att vi kommer lyckas även denna gång även om klimatfrågan och terrorismen känns som stora och svårlösta.

torsdag 22 januari 2009

Besök från Walthers Gymnasium och Tullinge Gymnasium

Idag har jag träffast ytterligare två skolklasser. Jag fick bland annat berätta om hur finanskrisen uppstått och svara på frågan om när jag tror att den är över. Jag har inte fått den frågan av någon skolklass tidigare men idag ställdes den av båda klasserna. Tiden rusade iväg när jag pratade med Be08 från Tullinge gymnasiet så vi hann inte prata om alla deras frågor. Jag återkommer därför här på bloggen med svar på de kvarvarande frågorna.

• Vad tänker ni säga o i er valkampanj inför nästa val?
• Hur tror du att det går för er i nästa val?
• Varför skall vår generation rösta på er? Hur skall ni göra för att vinna dessa väljare?
• Vad tycker du om sättet man väljer in på gymnasiet idag?
• Hur kommer det sig att du är moderat?
• Vad är det tråkiga och roliga och intressanta, med att vara riksdagsledamot?
• Vad är det som gör att man vill sitta i riksdagen?
• Finns det något som är särskilt svårt?
• Går det att ha ett annat jobb samtidigt som man är riksdagsledamot?
• Hur blir man politiker?
• Hur ser du på framtiden?

För och emot kvotering

Att tänka nytt är bra. Men en bra konservativ anser inte att det som är per definition är dåligt och att det är klokt att tänka igenom saker och inte bara ändra för ändrandets skull. Det finns nu en uppenbar risk inom de ”nya moderaterna” att ledamöterna drabbas av en ny form av anpasslighet. I sin iver att vinna gillande så föreslår man förändringar utan att tänka igenom vilka konsekvenser det får för dem som vi är satta att representera.
Jag är fortsatt starkt kritisk mot kvotering både inom föräldraförsäkringen som när det gäller bolagsstyrelser. Däremot är jag för en fortsatt könskvotering av äktenskapet.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 21 januari 2009

Besök från Värmdö gymnasium

Idag har jag träffat klass 08Nvc från Värmdö gymnasium. Jag har tagit emot rätt många klasser under min tid i riksdagen men aldrig tidigare har jag fått så många rent politiska frågor. 08Nvc hade varit och tittat när vi hade votering i kammaren och jag lovade att lägga ut ett YouTube-klipp när vi voterade i full hastighet.

Blix om Obama

Aldrig någonsin har en amerikansk presidentinstallation bevakats så ingående i svenska medier. Den politiska talradion – dinledamot.se vill givetvis inte vara sämre utan ägnar veckans avsnitt till ett studiosamtal om Barack Obamas tal och utmaningarna som ligger framför honom. Gäst i studion är riksdagsledamoten Gustav Blix.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför.


SvD
__________________________________________
Andra bloggar om:

måndag 19 januari 2009

Dålig långsiktighet i de kommunala ekonomierna

Statens budget innehåller ett antal automatiska stabilisatorer. Dessa medför att staten snarare dämpar konjunkturförlopp än förstärker dem. När konjunkturen blir sämre så minskar staten sitt skatteuttag i absoluta tal och ökar samtidigt sina utbetalningar bland annat via arbetslöshetsförsäkringen. Kommuner och landsting däremot saknar till stora delar motsvarande stabilisatorer, visserligen minskar skatteuttaget vid lågkonjunktur men inte lika starkt som statens. Läget förvärras dessutom av att många av landets kommun- och landstingspolitiker inte har det politiska ledarskapet att orka hålla i pengarna vid högkonjunktur och istället genomför besparingarna i lågkonjunktur. Men även staten har en del i skulden, det ekonomiska ramverket som omger kommunernas ekonomi borde utvecklas så att det ger bättre stöd till de kommunpolitiker som har ambitionen att inte låta kvaliteten i skolan och omsorgen fluktuera med konjunkturen. Jag utvecklade dessa tankar i ett blogginlägg igår.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 18 januari 2009

Många kommuner gasar i högkonjunktur och bromsar i lågkonjunktur

Nestorn bland svenska nationalekonomer, professor Assar Lindbeck, skriver idag på DN Debatt. Jag håller i allt väsentligt med den gode Lindbeck i hans bedömning av läget och olika åtgärders för- och nackdelar. Men som vanligt innehåller den akademiska professionens råd en allvarlig svaghet. Den underskattar det politiska systemets förmåga att i goda tider återställa stimulanser som gjorts i lågkonjunktur. Denna ofullkomlighet i det politiska systemet gör att man bör vara lite återhållsam med stimulanser för att medicinen inte ska få mycket skadliga biverkningar.

När det gäller frågan om kommunernas ekonomi och det ekonomiska ramverket som styr dem håller jag dock med Assar Lindbeck fullt ut. Dagens system innehåller ett antal makroekonomiskt tveksamma moment. Dessa styrningar gör att kommunerna ofta agerar helt kontraproduktivt för nationens ekonomi. Man gasar i högkonjunktur och bromsar i lågkonjunktur. Jag anser att något borde göras åt detta och vid riksdagens frågestund den 11 december försökte jag med begränsad framgång vinna stöd för detta hos finansministern. Givetvis är det svårt och kanske olämpligt att börja ändra i regelverket mitt under pågående finanskris. Men nog vore det i alla fall lämpligt att påpeka för våra kommuner att det kan vara lämpligt att försöka tidigarelägga samhällsnyttiga investeringar så att dessa kan genomföras under lågkonjunkturen. Det kommunala skatteutjämningssystemet är också en begränsning när det gäller kommunernas ansvar för nationens ekonomi. Om kommun A avskedar anställda så fördelas de därigenom minskade skatteintäkterna över alla kommuner.

Hur som helst här följer riksdagens protokoll från frågestunden den 11 december.
Finanspolitiken i kommuner och landsting
Anf. 64 GÖRAN PETTERSSON (m):
Herr talman! Jag har en fråga till Anders Borg.

Regering och riksdag vidtar nu med anledning av konjunkturläget ett antal åtgärder för att finansiellt stimulera den svenska ekonomin. Samtidigt kommer signaler om att ett antal kommuner och landsting i stället överväger att vidta åtgärder som verkar direkt åtstramande på samma ekonomi. Man stoppar investeringsprojekt och drar ned på sin verksamhet.

Samma kommuner och landsting har däremot i många fall bedrivit en expansiv finanspolitik under den senaste högkonjunkturen. På detta sätt har man många gånger bidragit till att försämra de ekonomiska förutsättningarna i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur.

Staten, landstingen och kommunerna tillhör samma lag. Av den anledningen vore det väl bra om vi finanspolitiskt drog åt samma håll. Jag undrar därför vad finansministern gör för att öka våra kommun- och landstingspolitikers förståelse för den svenska ekonomin. Jag undrar vidare om finansministern kan tänka sig att ta ett initiativ för att utveckla det ramverk som reglerar kommunernas ekonomi i syfte att minska deras procykliska inverkan på ekonomin.

Anf. 65 Finansminister ANDERS BORG (m):
Herr talman! Göran Pettersson ställer viktiga frågor. Låt oss dock ha en blick över hur det kommer att se ut på svensk arbetsmarknad de kommande åren. Exportindustrin drabbas nu hårt. Vi har sett det i fordonsindustrin och kommer att få se det i de råvaruberoende industrierna. Det finns betydande risker på hela vår industrisida. Byggandet bromsas in mycket snabbt. Samma sak gäller servicenäringarna, både finansiell sektor och detaljhandel. Det är alltså en bred inbromsning i privat sektor som är betydligt kraftigare än den inbromsning som sker i kommunsektorn.

Enligt Amsprognosen ligger 10 000 av jobbförlusten på 145 000 på kommunsidan, om jag förstod siffrorna rätt. Det här beror bland annat på att vi har tillfört kommunerna väldigt mycket pengar. Det handlar om arbetsgivaravgiftssänkningar, fastighetsskatten, särskilda statsbidrag och sänkta ungdomsarbetsgivaravgifter.

Det här gör att kommunernas ekonomi för 2009 ter sig något starkare än vad andra delar av ekonomin ter sig. Ramverket har följaktligen spelat en viktig roll i detta. Vi har bättre ordning i offentliga finanser i kommunsektorn än vi tidigare har haft. Men det finns naturligtvis alltid skäl att diskutera ramverket.

Anf. 66 GÖRAN PETTERSSON (m):
Herr talman! Att läget är bra i kommunsektorn instämmer jag i. Problembeskrivningen handlar om att kommuner och landsting under den högkonjunktur vi hade delvis har slängt bensin på brasan. Det var ett antal kommuner och landsting som gjorde stora investeringar i högkonjunktur och som nu när lågkonjunkturen kommer i stället håller igen. Är det inte så att balanskravsreglerna, även om ramverket har varit bra, har en stor potential att utvecklas?

Anf. 67 Finansminister ANDERS BORG (m):
Herr talman! Låt oss ändå vara lite försiktiga med formuleringarna. Hela den svenska ekonomin bromsar nu in relativt kraftigt. Vi ser en tydlig nedgång. Det är naturligtvis så att läget är allra tuffast i exportindustrin, byggindustrin och de tunga basnäringarna. Jag skulle nog beskriva läget som tufft också i kommunsektorn, men den stora kontraktionen sker inom exportindustrin.

Ramverket har betytt att vi nu för första gången på väldigt lång tid har kommuner som i huvudsak under de senaste åren haft god ordning på sina finanser. Det tror jag egentligen att vi inte har upplevt tidigare; den stora omsvängningen skedde 2003–2004. Detta säger mig att ramverket har varit bra.

Man kan naturligtvis alltid diskutera aspekten med gasning och bromsning. Men det är en del av ramverket. Jag vill nog att vi ska se på det i ett helhetssammanhang och inte bara bryta ut kommundelen.

DN Debatt
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Dags att jämföra med ett rödgrönt alternativ

Enligt en undersökning från SKOP så fortsätter väljarnas förtroende för regeringen att öka. Regeringen Reinfeldt åtnjuter nu ett större förtroende än någon svensk regering gjort sedan oktober 2003. Jag tycker att detta är både bra och välförtjänt. Vid den här mätningen var det 34 %, en nedgång med två procentenheter, som angav att de trodde att en socialdemokratisk regering skulle göra ett bättre jobb. Är den frågan verkligen relevant numer? I och med socialdemokraternas uttalade målsättning att efter valet 2010 bilda en koalitionsregering med miljöpartiet och vänsterpartiet borde SKOP omformulera sin undersökningsfråga. Man borde börja mäta väljarnas förtroende för en rödgrön regering. Det skulle vara mycket intressant att se resultatet av en sådan undersökning. Personligen tror jag att Alliansen kommer att fortsätta att gå framåt i kommande opinionsundersökningar i takt med att det rödgröna samarbetet blir allt klarare och konkretare.

SvD HD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 17 januari 2009

Rödgröna arbetsgrupper utsedda

Nu är det rödgröna arbetsgrupperna utsedda. Den intressantaste är grupp nummer 5 som enligt ett socialdemokratiskt pressmeddelande ska ha följande uppgift och lagsammansättning:
”Gruppen för en rättvis och hållbar värld; i strävan efter ett gemensamt ansvarstagande i vår omvärld finns svaren på hur Sverige ska agera aktivt i EU, FN och gentemot omvärlden med en tydlig utrikes- och säkerhetspolitik.
S: Urban Ahlin, vice ordförande utrikesutskottet och Lena Hjelm-Wallén, bla fd utrikesminister
Mp: Annika N. Christensen, fd riksdagsledamot, ledamot i försvarsberedningen och Per Gahrton fd riksdagsledamot och EU-parlamentariker
V: Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Göteborg och Ulla Hoffmann, fd partiledare och riksdagsledamot, Tyresö”

Tänk den som finge bevittna den gruppens möten! Vilket persongalleri! Urban Ahlins personliga åsikter om utrikespolitiken torde väl inte ligga så långt ifrån Carl Bildts. Lena Hjelm-Wallén var som utrikesminister rätt tuff mot sin försvarsminister Thage G. Peterson och förespråkade en betydligt kraftfullare linje när det gällde svenska militära insatser eller som chefen för dåvarande FOA:s TESLA-grupp uttryckte saken: ”Thage ”basker” Peterson och Lena Hjelm-Wallén”. Den tredje, enligt min uppfattning, vettiga ledamoten i gruppen är Annika Nordgren Christensen som gjort sig känd som en stark anhängare av svenska internationella insatser. Dessa tre ska försöka få ihop en rödgrön utrikespolitik tillsammans med den tre politiker som står mycket långt från mittfåran i svensk politik. Miljöpartiet har av någon obegriplig anledning dammat av den rabiate Per Gharton! Vänsterpartiet ställer upp personer som nog av de flesta räknas som tvättäkta kommunister Hans Linde och Ulla Hoffmann. Bäva månde alla sansade socialdemokrater.

Barometern Annika Nordgren Christensen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Skridskofärd på Erken


Idag har jag och hustru tillsammans med ett par grannar spenderat nästan fyra timmar på Erkens is. Vi skrinnade hela sjön runt vilket blev en härlig tur på 32 kilometer. Isen var snöfri och av blandad kvalitet från spegelblank och genomskinlig till skrovlig med infrusna vattenväxter.

fredag 16 januari 2009

Friskt vågat!?

Jag kommer med stor spänning att följa Sten Tolgfors framfart som bloggare. Han kan knappast anklagas för feghet när han som sittande minister för ett sådant engagerande fögderi som försvaret ger sig in i bloggosfären. Dessutom verkar det som om han helt enligt regelboken avser att ha kommentarsfunktionen öppen.

När Staffan Dopping lämnade jobbet som informationsdirektör för Försvarsmakten framförde han kritik mot att vi politiker inte ställt upp och förklarat försvarsreformen. Det verkar som om Sten Tolgfors tagit till sig av den kritiken, även om den i huvudsak var riktad mot den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag önskar försvarsministern lycka till med sin blogg och jag lovar att flitigt läsa och sporadiskt kommentera från min plats på andra sidan vattnet.

SvD Aftonbladet Politikerbloggen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Fredrika Bremergymnasierna/Heurika och Löfströms Gymnasium
I eftermiddag har jag haft besök av två stycken gymnasieklasser, NV06b från Fredrika Bremergymnasierna/Heurika Haninge och dels Sp1s från Löfströms Gymnasium i Sundbyberg. Det blev rikligt med frågor om alltifrån vad jag tjänade (54 500:-/månad) till om jag någon gång röstat för ett förslag som jag inte gillade (ja). Det är alltid värdefullt att få samtal med skolungdomar, det är ju trots allt de som ska leva i det samhället som formas av våra beslut. Jag har på känn att några av de elever jag träffat idag i framtiden kommer att bli förtroendevalda politiker kanske även riksdagsledamöter.

Nästa vecka väntar besök från Walthers Gymnasium i Danderyd och Tullinge gymnasium.

Redo för arbetslivet 2011


Dagens första skolbesök kom från Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Om drygt två år är dessa elever klara för att ge sig ut på arbetsmarknaden inom området Hotell och Restaurang. Ingen i gruppen hade någon anhörig eller bekant som var politiker. Däremot var en av eleverna granne med finansborgarrådet i Stockholm Sten Nordin. Ingen av eleverna såg heller framför sig att de själva skulle engagera sig inom politiken. På frågan varför så var ett genomgående svar att det verkade tråkigt. En tjej gav dock en liten annan vinkling på svaret. Jag känner inte att jag har tid att engagera mig fullt ut och då tycker jag att det är bättre att avstå var hennes tänkvärda kommentar.
Som vanligt överskattade eleverna grovt hur många telefonsamtal från väljarna som jag får ta emot varje vecka.

Omedvetet listigt av kristdemokraterna?

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vid det förra valet 1999 var valdeltagande rekordlåga 38,8 %. Även om intresset för Europafrågor kan tros vara högre än då så är det mycket som tyder på att valdeltagandet kommer att bli lågt. Valet kommer troligen också att ”användas” till väldigt mycket annat än att bara plocka ut vilka personer som ska representera oss i parlamenten i Bryssel och Strasbourg. Det är väl en inte alltför vågad gissning att många väljare kommer att använda sin röst till att skicka en varningssignal till sitt favoritparti inför kommande riksdagsval som, delvis felaktigt, räknas som mycket viktigare. Valresultatet kommer också till mycket stor del avgöras av vilket parti som lyckas mobilisera sina väljare att verkligen gå och rösta. Utmaningen blir särskilt stor när valet avgörs när den svenska naturen är som skönast och dagen efter nationaldagen.

Det parti som verkar ha bäddat för det största engagemanget bland sina kärnväljare är kristdemokraterna. Jag tror inte att det är en medveten taktik men genom nomineringskommitténs avfärdande av medlemmarnas favorit Lennart Sacredeus har man skapat en intern hetta inför valet. Om Lennart Sacredeus slutligen får en plats på valsedeln så tror jag att han har goda chanser att bli vald genom många personröster. Det är säkert många kristdemokratiska kärnväljare som motsätter sig hanteringen av Lennart Sacredeus och på detta sätt vill skicka sitt budskap till partiledningen. Totalt sett torde detta medföra ett ökat valengagemang bland de kristdemokratiska väljarna och därigenom ett högre valresultat.

SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 14 januari 2009

Besök från SP08 Åva gymnasium

Varje år är det många skolklasser som besöker riksdagen. Vi riksdagsledamöter har möjlighet att vara med under 30 minuter och delge våra lite mer personliga erfarenheter av att vara riksdagsledamot. Idag var det SP08 från Åva gymnasium i Täby som var på besök. De gjorde en heldag på riksdagen och inledde med att från åhörarläktaren titta och lyssna på partiledardebatten. Jag har tagit emot rätt många klasser i riksdagen men SP08 från Åva placerar sig nog som den mest pålästa klassen hittills, det kanske man skulle ha förväntat sig av en skola som har haft statsministern som elev.
SP08 berättade också att de troligen kommer att resa till Ukraina på studieresa och jag passade på att bjuda in dem som gäster till "Den politiska talradion".

Partiledardebatten i "Den politiska talradion"

I eftermiddag spelar jag och Jacob in ett nytt avsnitt av "Den politiska talradion". Dagens program kommer helt att kretsa runt partiledardebatten. Du som har vinklingar, synpunkter, frågor etc som du tycker att vi ska ta upp i dagens program släng iväg dem som en kommentar på det här inlägget.

Uppdatering
Nu finns radioprogrammet upplagt på http://dinledamot.wordpress.com

tisdag 13 januari 2009

Ovanligt intressant partiledardebatt

Imorgon hålls det partiledardebatt i riksdagen. Jag tycker att det finns extra stor anledning att vara uppmärksam på vad som sägs i debatten. Trots att oppositionen fortfarande har ett övertag i opinionen så känns det som att vinden blåser statsministern i ryggen. Så här i skridskotider så är det lätt att förstå betydelsen av medvind. Som vanligt kommer nog den mesta uppmärksamheten att gå till de två statsministerkandidaterna. Men imorgon blir det också mycket intressant att studera hur de övriga tre partiledarna från Alliansen agerar. Hur har deras partiers relativt dåliga opinionssiffror påverkat dem? Blir det profilering och utspel? Det kommer även att bli intressant att studera hur Lars Ohly väljer att positionera sig nu när han officiellt är upptagen i det Rödgröna regeringsalternativet. Kommer han trots det fortsätta sin självständiga linje eller har anpassningsprocessen börjat.

Jag och Jacob räknar med att kommentera debatten i morgondagens avsnitt av ”Den politiska talradion”. Hör gärna av dig direkt till bloggen med dina intryck av debatten.
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 12 januari 2009

Mer kapital till bankerna

I flera stora ekonomier i världen har staten gått in med kapital i bankerna. I många fall har staten blivit den största och i en del fall majoritetsägare. Genom att öka bankernas egna kapital ges bankerna möjlighet att låna ut mer pengar. I Sverige lånar de svenska bankerna idag ut i stort sett lika mycket som innan krisen, problemet är snarare att ett antal utländska aktörer lämnat den svenska marknaden. Det finns därför ett behov av ökad utlåning från de kvarvarande aktörerna. Delvis har staten försökt fylla tomrummet genom att man gjort kapitaltillskott till Almi och Svensk exportkredit. Men precis som den tillträdande chefen för Finansinspektionen Martin Andersson anser jag att det vore bra om de svenska bankerna ökade sitt egna kapital. Dagens Industri skriver mycket informativt om på vilka sätt ett sådant kapital kunde tillföras bankerna.
I Sverige har Swedbank redan genomfört en nyemission på 12,4 miljarder och Handelsbanken har tillförts hybridkapital. De två övriga storbankerna, SEB och Nordea, har båda kapitalstarka ägare som mycket väl kan komma att tillföra mer kapital i den ena eller andra formen.
Jag tror att 2009 års viktigaste finanstermer kommer att vara kapitaltäckning, eget kapital och hybridkapital. Jag hoppas att ägarna till de svenska storbankerna tar kloka beslut för sina banker och dess kunder. Denna fråga är mycket viktigare för den svenska ekonomin än de mer populistiska frågorna om räntenettot och chefsbonusar.

DI SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Högerrevolt inom socialdemokraterna?

Jag tror att vi kommer att få uppleva många besvikna, men också en del nöjda, socialdemokrater när konsekvenserna av det rödgröna samarbetet klarnar. Förre försvarsministern Björn von Sydow uttalar nu att han är kritisk till regeringens försvarspolitik. Han vänder sig främst mot försvarets volym framförallt när det gäller slagkraftiga förband. Det finns fog för Björn von Sydows kritik även om som jag framfört ett antal gånger den viktigaste bristen är avsaknaden av en logisk säkerhetspolitik (den militära allianslösheten). Men problemet för Björn von Sydow är att han inte tillhör högerflygeln inom Alliansen utan möjligen högerflygeln hos de Rödgröna. Socialdemokraterna vill under de närmaste åren satsa mindre på försvaret än regeringen och Björn von Sydows allierade vänsterpartiet och miljöpartiet vill under samma tid göra stora neddragningar just på de system som den förre försvarsministern vill se mer av.

I helgen fick vi uppleva ett vänsteruppror inom socialdemokraterna då Morgan Johansson försökte bryta sönder det ekonomiska ramverket. Vi får se vilken effekt Björn von Sydows uttalanden får. Jag kan tänka mig att det är ett antal socialdemokratiska väljare som inte trivs med att deras gamla parti strävar efter att bilda regering med vänsterpartiet och miljöpartiet.

SvD
Bloggaren Wiseman
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 11 januari 2009

Socialdemokraternas särställning på väg att brytas?

Dagens opinionsundersökningar från Demoskop respektive Skop innehåller både positiva och lite mer bekymmersamma siffror. För oss moderater är det givetvis mycket positivt att vi i undersökningarna nu ligger över 2006 rekordhöga valresultat. Det är likaså positivt att Alliansen reducerat oppositionens opinionsövertag och att det nu endast skiljer 6,2 (Demoskop) respektive 5,3 procentenheter (Skop) mellan regeringsalternativen. Däremot är det fortfarande så att oppositionen har ett större väljarstöd än Alliansen och framförallt så lyfter det inte för våra allierade partier.

De interna striderna inom socialdemokraterna mellan skånedistriktet och Mona Sahlin kan mycket väl vara det som krävs för att ytterligare runt 150 000 socialdemokratiska sympatisörer ska byta över till allianssidan och därigenom göra det hela till ett dött lopp. Mer än så är det inte som skiljer mellan regeringsalternativens väljarstöd.

Är det dessutom så att socialdemokraternas position som Sveriges största parti inte är given? Moderaterna har gått kraftigt framåt under det senaste halvåret och avståndet till socialdemokraterna är nu nere i 9,3 procentenheter i Skop och endast 6,6 procentenheter i Demskopmätningen. Kan 2010 bli året då socialdemokraterna tvingas stiga ned från tronen som Sveriges största parti?

SvD Aftonbladet SR Expressen Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 10 januari 2009

Centerpartister för Natomedlemskap

Jag måste erkänna att jag är lite dålig på att följa Västerviks-Tidningen. Av den anledningen missade jag en artikel som kan komma att visa sig vara ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap. Tre av centerpartistiska riksdagsledamöter deklarerar i artikeln att det är dags för Sverige att ansluta sig till försvarsalliansen Nato!
Jag uppmärksammades på artikeln av bloggare "Alliansfritt Sverige" som länkade till den här bloggen i sitt kritiska inlägg om centerpartisternas artikel.

Du finner artikeln här.
Annie Johanssons blogg
Fredrick Federleys blogg
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Lars Ohly skrattar säkert gott

Under de rödgröna förhandlingarna sägs det att socialdemokraternas Thomas Östros benhårt höll fast vid att vänsterpartiet måste acceptera regelverket runt budgeten. Nu har det plötsligt uppstått ett läge där Östros gamle regeringskollega Morgan Johansson argumenterar på ett liknande sätt som vänsterpartiet. De ”upproriska” skåningarna möts dock med rejäl moteld och Östros partikollega i finansutskottet. Hans Hoff ser det hela som ett påhopp på Mona Sahlin och säger enligt SvD:
”Det finns ju inte en borgerlig pr-byrå i världen som kan skada socialdemokraterna så mycket ledningen i Skåne gör med de här utspelen”

Det verkar som om de stridigheter som under lång tid funnits inom SSU nu även flyttat upp till vuxenavdelningen. Givetvis innebär dessa interna stridigheter socialdemokraterna att Mona Sahlins ställning som statsministerkandidat ytterligare försvagas. När hon inte ens vinner förtroende inom det egna partiet så är det väl tveksamt om hon ges förtroende av väljarna. Den som nog gläds mest åt händelseutvecklingen är nog Lars Ohly som återigen kan inkassera en trofé när Mona Sahlin tvingas ta ytterligare steg i hans riktning

I ett tidigare inlägg idag så kommenterade jag varför jag anser att det är rätt att hålla fast vid budgetreglerna. Det är dock viktigt att inte låta principfastheten bli till dumhet. Principer och sunt förnuft måste förenas. Men våra erfarenheter från kriserna på 70-talet visar att det politiska systemet tenderar till att se alla tider som svåra därför krävs en del lite primitivare metoder för att skydda statsfinanserna.

DN SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Tintin i Gaza

Situationen i Mellanöstern känns hopplös. Konflikterna är hätska och historiska. Parterna är många och sinsemellan splittrade. Misstron är enorm. Här finns alla ingredienser för konflikt, religion, olja, etnicitet, historiska oförrätter, klasskillnader m.m. m.m.

Ibland önskar man att Tintin skulle bli verklig och ta sig an situationen i Mellanöstern. Jag undrar hur seriehäftet ”Tintin i Gaza” skulle se ut. Vem skulle vara hjälten och vem skulle vara skurken? Hur skulle upplösningen se ut? Kanske bloggens läsare kan bidra med sina idéer.

Hur som helst idag är det 80 år sedan Tintin såg dagens ljus.

Barometern Aftonbladet HDKristianstadsbladetDN

Ska Sahlin förskingra arvet efter Persson

Många anser att Göran Persson var ett sänke för socialdemokraterna i valet 2006. Det må ha varit så. Jag tror dock att Göran Persson genom sin relativt goda hushållning med statens budget ändå bidrog till att socialdemokraterna i Sverige under hans tio år som partiledare, till skillnad från systerpartierna i Europa, kunde behålla sin dominans av inrikespolitiken. En av de större bedrifterna var införandet och bevarandet av budgetreglerna. Det går att framföra mycket kritik mot detta regelverk. I vissa stycken sätter det en tvångströja på regeringen som i vissa lägen kan uppfattas som varande kontraproduktiv. Man ska dock komma ihåg varför vi har dessa regler. Det politiska systemet har mycket lättare för att ta beslut som innebär nya utgifter än sådana som reducerar förmåner. Därför innehåller budgetreglerna en spärr mot ökade utgifter. I en ideal värld skulle detta inte behövas. Men man kan lite förenklat säga att då vi har att göra med folk såväl anlag för som en historia av alkoholism är det bäst att hålla spriten inlåst.
När vänsterflygeln inom socialdemokraterna nu utmanar Mona Sahlin om budgetreglerna utmanar man samtidigt arvet efter Göran Persson. Det kommer att bli mycket intressant att följa hur denna principiella strid slutar. Det ska också bli intressant att följa vad denna strid kommer att sätta för avtryck i väljaropinionen. Det kan inte uteslutas att ett stort antal väljare på socialdemokraternas högerkant kommer att strömma över till Alliansen.

SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 9 januari 2009

När finanspolitiken blir säkerhetspolitik

Förra årets viktigaste säkerhetspolitiska insats gjordes inte av vare sig Försvarsmakten eller försvarsdepartementet. Istället var det finansminister Anders Borg och utrikesminister Carl Bildt som med stöd av sina departement och riksbanken aktivt bidrog till att slå vakt om säkerheten och stabiliteten i vårt närområde. När den globala finanskrisen med styrkan av en tsunami drog in över oss riskerade den att fullständigt ödelägga de nationella ekonomierna i Island och Lettland. I Islands fall så hade de isländska bankerna varit extremt expansiva och vuxit ohämmat och blivit alldeles för stora för lilla Island. När sedan den globala finansiella krisen slog till så riskerade bankerna att dra med sig hela den isländska staten i fallet. Problemen var för stora för att kunna lösa av Island utan assistans utifrån. Det spekulerades över om Putins Ryssland skulle komma in och ta ekonomisk kontroll över det lilla öriket. En sådan rysk framflyttning i Atlanten skulle allvarligt ha försämrat säkerhetsläget i första hand för vårt grannland Norge men på sikt även för hela Europa. Även ett ekonomiskt sönderfall i Lettland skulle ha allvarliga säkerhetspolitiska konsekvenser. I Lettland finns sedan sovjettiden en stor rysk minoritet. I ett ekonomiskt svårt sargat Lettland så skulle ryssarna kunna underblåsa missnöjet mot den lettiska regimen och driva på krafter som önskar införliva Lettland med det alltmer sovjetinspirerade Ryssland. En ekonomisk krasch i Lettland skulle dessutom ha följdverkningar på våra grannländer Estland och Litauen. En krasch i de baltiska ekonomierna skulle också ha fått allvarliga följdverkningar i Sverige då en stor del av banksystemen i de baltiska länderna sköts av svenska banker.
Tack vare ett samlat och kraftfullt agerande från Internationella valutfonden (IMF), EU och de nordiska- och baltiska länderna tyder nu det mesta på att både Island och Lettland kommer att kunna räddas. Detta är bara ytterligare ett exempel på att det är bra att ha starka och pålitliga allierade redan innan krisen är ett faktum.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Lovar gott för Alliansen

Oppositionen har under i stort sett hela mandatperioden haft ett övertag i väljaropinionen. Under vissa perioder har dessutom övertaget varit uppemot svindlande 20 procentenheter. Jag har sagt det under lång tid, när regeringsalternativen blir klarare så kommer alliansen att stärka sitt väljarstöd. Nu när Mona Sahlin har format sitt rödgröna lag så närmar vi oss den punkten då två regeringsalternativ ställs emot varandra. Det bådar gott för oss i Alliansen att de rödgröna redan flitigt utnyttjar de tillfällen som ges att dela ut tjuvnyp mot varandra.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Statens kärnuppgift

Det senaste året har mycket av debatten på landets bloggar och på tidningarnas ledarsidor handlat om den personliga integriteten. Det har nästan rått total enighet bland ledarskribenter och bloggare att i stort sett inget rättfärdigar något som helst ingrepp på den personliga integriteten. Vidare har det av flera framförts att statens behov av underrättelsetjänst kommer att leda till att Sverige upphör att vara en demokrati. Jag tycker att skyddet av den personliga integriteten är viktigt. Men det är också viktigt att staten skyddar såväl sina medborgare som demokratin från yttre och inre hot. Om den organiserade brottsligheten tillåts få fäste i Sverige så kommer staten inte klara av att upprätthålla rättssäkerheten. Om vittnen hotas till tystnad så överrids lagarna. Det är därför viktigt att vi i Sverige har en stark och väl kontrollerad underrättelsetjänst såväl mot yttre som inre hot. Jag utesluter inte att debatten om dessa frågor under 2009 kommer att innehålla fler perspektiv än den gjorde under 2008. Det är inte alltid som landets ledarskribenter och bloggare är representativa för vad ”vanligt folk” tycker.

Barbro Jönsson, åklagare från Trollhättan, skriver på Newsmill om problemen med organiserad brottslighet i Sverige. I höstas utsattes hon för ett sprängattentat och det hedrar henne att hon trots hot mot sin person fortsätter sin kamp.

DN

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 8 januari 2009

Påverka innehållet i radion

Idag är det dags att spela in årets första avsnitt av "Den politiska talradion - dinledamot.se". Fram till klockan 12 idag så har du möjlighet att lämna tips på vilka ämnen du tycker att vi ska ta upp i programmet. Det går bra att lämna förslagen som kommentarer till det här inlägget.

onsdag 7 januari 2009

Nu gäller det att EU står pall

Idag har ryssarna ytterligare trappat upp det psykologiska kriget mot Ukraina. Det som vid förstone kan tas för en vanlig affärsförhandling har ett antal säkerhetspolitiska kopplingar. Det ryska agerandet runt energileveranser dikteras direkt från Kreml och är snarare fattat på politiska grunder än affärsmässiga. Ryssarna försöker enligt min uppfattning att slå in en kil mellan Ukraina och EU. Genom att skapa en situation där man kan skylla Ukraina för de stoppade gasleveranserna till Europa försöker man försämra Ukrainas chanser att bli Nato- och EU-medlem. Försök inte sprida den stabila europeiska demokratin till vår bakgård verkar vara det ryska budskapet. Bland de länder som prövas hårdast dessa kalla vinterdagar finns ett antal länder som efter andra världskriget hamnade bakom järnridån. Jag hoppas att dessa länder nu visar solidaritet och står emot intressena som vill knyta Ukraina och Georgien närmare det ryska väldet.

SvD DN Tokmoderaten Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 6 januari 2009

Slutsatser för energipolitiken

Fader Frost och “Fader Putin” stärker greppet om Europa. Ukrainas något röriga parlamentariska situation och Rysslands energipolitiska maktambitioner skapar just nu problem för Europa. Flera av Europas länder är beroende av ryska energileveranser och detta nyttjas nu av den ryske ledaren Putin. Genom att strypa gasleveranserna till Europa försöker han slå in en kil mellan de Europeiska länderna och få de ”svagaste” att ge upp Europas stöd för Ukrainas och Georgiens strävanden mot Nato- och EU-medlemskap. Detta visar hur central energipolitiken kommer att bli under de närmaste tio åren. Det är en viktig fråga inte bara för ekonomin utan även för såväl klimatet som säkerhetspolitiken. För Sverige borde slutsatsen vara att satsa på ökad utbyggnad av elproduktionen. Genom att exportera el till kontinenten bidrar vi i positiv riktning till såväl ekonomin, klimatet och säkerhetspolitiken.

SvD Näringsliv skriver idag också intressant om alternativa gasledningar till Europa. Även här är den ryska ledningen med på ett hörn och försöker slå vakt om sitt "energigrepp" om Europa.

SvD DN

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

jobbskatteavdrag.se

En privatperson, Harald Klomp, har tagit fram en webbaserad räknesnurra som beräknar de privatekonomiska effekterna av jobbskatteavdraget. Huruvida Harald Klomp finns i verkligheten eller är en pseudonym känner jag inte till. Dock verkar det, vad jag har kunnat bedöma, som om räknesnurran fungerar. Du finner den på webbadressen http://www.jobbskatteavdrag.se/

Dagens Industri uppmärksammade mig på räknesnurrans existens

söndag 4 januari 2009

Dagens skridskotur

Idag blev det en tvåmila tur på Gavel-Långsjön. Sjöns fina is var täckt med 1-2 centimeter lätt torr snö så det var inget större hinder för skridskoåkningen. När vi kom fram till sjön var man redan i färd med att ploga upp en bana för isracing. Efter att ha sett en EPA-traktor av modellen folkvagn köra runt på isen så var vi rätt säkra på att isen skulle hålla även för oss.

Rätt slutsats tveksam statistik

Tre av mina riksdagskollegor skriver idag om Försvarsmaktens högkvarter. Deras budskap är att Försvarsmakten borde minska storleken på sin högsta ledningsnivå. Jag delar slutsatsen även om jag tycker att de statistikuppgifter som framförs i vissa stycken har drag av hur man ljuger med statistik. Mest missvisande blir uppgiften om antalet fänrikar i Försvarsmakten. Genom att graden är en genomgångsgrad så blir variationerna dramatiska om man under något år har anställningsstopp och därigenom inte tillför några nya fänrikar. Det var just det som hände i samband med försvarsbeslutet 2004. Försvarsmakten var mycket tydlig med att detta var en långsiktigt dålig åtgärd men man fick inget stöd från den dåvarande s-regeringen att göra undantag från de stelbenta anställningsreglerna. Dessutom har det skett ett antal organisationsförändringar mellan de två mättidpunkter som används. Ett antal befattningar som tidigare redovisades på egna enheter har överförts till Högkvarteret. Men trots dessa invändningar så delar jag som sagt slutsatsen. Däremot ställer jag mig lite frågande till kritiken mot att 200 officerare är tjänstlediga. För egen del tror jag att det är bra för försvaret att jag tjänstgör i riksdagen och därigenom frigör löneutrymme som nästan räcker till att avlöna två fänrikar.

På ett par punkter har personalförsörjningen tagit ett par steg framåt sedan jag gick på tjänstledighet hösten 2006. Den ena förbättringen handlar om det införda sökförfarandet till ett antal tjänster. På detta sätt blir det en objektivare och öppnare konkurrens om befattningarna. Detta system borde även kombineras med att graderna blev starkare kopplade till befattningen och endast innehas så länge man har kvar befattningen. Den andra viktiga förbättringen är övergången till ett tvåbefälssystem. Detta innebär att Försvarsmakten förses med fler befäl i trupptjänst samtidigt som det inte med automatik producerar ett antal föredetta truppbefäl som förväntar sig att arbeta i administrativa befattningar fram till ålderspension.

Men att trimma Högkvarteret löser inte Sveriges problem med försvars- och säkerhetspolitiken. Politiken måste ta ansvar uppifrån och då är den första viktiga frågan om strategin är rätt. På den frågan är mitt svar ett klart nej. På grund av mentala och populistiska låsningar klamrar politiken fast vid en ologisk säkerhetspolitik. Vi är idag integrerade i EU och i försvarsberedningens rapporter ställer vi dessutom ut säkerhetsgarantier till våra grannländer. Däremot ställer vi oss utanför det militära samarbetet inom västvärldens försvarsorganisation Nato. Vi bidrar solidariskt vid internationella insatser men vi vill inte ha fördelarna det innebär att få säkerhetsgarantier från starka allierade.

SvD
Bloggarna Wiseman och Staffan Strömbäck kommenterar båda tänkvärt dagens Brännpunktartikel
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 3 januari 2009

Gårdagens skridskoåkning

Igår blev det Sparren-runt en tur på cirka 22 kilometer. Det var tjock alldeles klar kärnis. Det är nog svårt att finna en bättre is än denna. Det rapporteras om ett antal olyckor på isarna under gårdagen så idag på morgonen har jag gjort en extra genomgång av utrustningen. Jag är ingen entusiastisk badare ens på sommaren och ska jag bada vintertid, vilket jag tänker göra mitt bästa för att undvika, så ska doppet vara synnerligen kort.
Väderleksprognoserna börjar varna för snöfall så det är möjligt att de fantastiska isförhållandena snart är historia.

Lätt och svårt vid tillsättningar

Regeringen har under de senaste dagarna fått ta emot mycket beröm för sin utnämningspolitik. Bakgrunden till berömmet är att de nytillsatta statliga cheferna har samma köns- respektive invandrarfördelning som befolkningen. Det är roligt att regeringen nu uppmärksammas för sina konkreta handlingar och att man pekas ut som ett föredöme. Att uppnå dessa nyckeltal är dock en tämligen enkel uppgift och behöver på intet sätt innebära att man gjort bra rekryteringar. En annan del av regeringens reformering av rekryteringsarbetet är enligt min uppfattning mycket viktigare men har inte fått lika mycket beröm. Genom att dels på förhand ta fram kravprofiler för de olika befattningarna och dels öppna för ett ansökningsförfarande så har regeringen bidragit till att vi rört oss bort från kompisstillsättningar och därigenom ökat chansen till att få rätt personer på befattningarna.
När det gäller privata företag så är jag fortsatt av den uppfattningen att det är ägarens exklusiva rätt att tillsätta styrelsen, det är en del av äganderätten.

Aftonbladet DN SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 2 januari 2009

Rätt “toppelever”

Betygsättning är svårt. Dels så gäller det att den betygsättande har tillräcklig kunskap dels om personen som ska betygsättas dels om prestationernas svårighet och hur de kan värderas. Slutligen så krävs det att betygsättaren är oberoende och objektiv. När Sifo genomfört låtit medborgarna betygsätta ministrarna så innehåller mätningen ett antal felkällor. Personer med starka sympatier för eller emot ett parti har troligen tillåtits delta. Frågan är också hur man har hanterat extremvärden. För att jämföra med backhoppning så sorterar man där bort de högsta och lägsta ”betygen”. Det finns också i denna typ av undersökningar en uppenbar risk för att individens betyg blandas samman med regeringens politik inom ett visst område eller kanske till och med vad man tycker om politikområdet överhuvudtaget. När hade vi till exempel en minister med ansvar för invandrarfrågor som fick över 3 i betyg.
Trots alla dessa invändningar så blir resultatet ändå riktigt bra, det vill säga jag tycker ungefär likadant själv 
Dock tycker jag nog att betygsättarna varit snåla med betygspoängen men de har i alla fall valt ut rätt toppresterare.

Aftonbladet SvD Aftonbladet

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Oljans förbannelse?

Aftonbladet skriver idag om den politiska situationen i Norge. Vid vissa opinionsundersökningar så har Framstegspartiet varit Norges största parti. Hur har detta varit möjligt? Åsa Petersen i Aftonbladet resonerar runt att det kan beror på att de norska socialdemokraterna inte varit tillräckligt tydliga i sin vänsterpolitik. Jag tror att förklaringen kan vara en helt annan.

Är det så att gas och olja i stora kvantiteter endast hittas i stater där demokratin har dåliga förutsättningar? Om man studerar sambandet mellan gas- och oljetillgångar och graden av demokrati så skulle man statistiskt kunna bevisa att så torde vara fallet. Givetvis är sambandet något mer komplicerat. Men man kan ändå ganska säkert dra slutsatsen att de stora, nästan arbetsfria, inkomsterna från gas- och oljeexport skapar en grogrund för en särskild sorts politiskt ledarskap. I i stort sett alla stater med stora oljetillgångar härskar idag mer eller mindre enväldiga och alltmer egensinniga ledare. Undantaget skulle möjligen kunna vara Norge.

Det är av klimathänsyn viktigt att världen gör sig mindre beroende av fossila bränslen för sin energiförsörjning. Men jag tror att det är minst lika viktigt att vi gör oss fria från vårt gas- och oljeberoende av politiska skäl. Vi måste sluta göda oljestaternas härskare. Världen behöver inte envåldshärskare med globala ambitioner.

Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Håller Urban Ahlin med?

Den folkpartistiske försvarspolitikern Allan Widman får ofta utstå skarp kritik i försvarskretsar. I vissa fall är kritiken berättigad då Widman gärna i svepande ordalag dömer ut en det ena och en det andra vapensystemet eller uttalar sig om taktiska och operativa frågor. Men när det gäller de frågor som borde vara viktigaste för en försvars- och säkerhetspolitiker, strategin, så är den gode Allan Widman inne på helt rätt spår. Han inser att den svenska säkerhetspolitiken leder oss alldeles fel och han är också beredd att argumentera för sin sak även mot personer som likt Thage G. Peterson slutat lyssna för länge sedan. I dagens SvD lyfter Allan Widman fram en central fråga i den svenska säkerhetspolitiska debatten. Vad tycker socialdemokraterna? Att Mona Sahlin utropar ”Aldrig Nato” från Almedalens scen betyder det något? Är det Thage G. Petersons syn på världen och Europa som är socialdemokraternas? Vad säger Urban Ahlin och Håkan Juholt? Är det gamla ”FNL-Mona” som formulerar socialdemokraternas nya utrikespolitik?
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Knappast troligt

SvD:s ledarredaktion verkar “oroa sig” för att svenska folket inte ska våga skicka nyårshälsningar via SMS nästa år. Skälet skulle vara EU:s direktiv för lagring av trafikdata. Personligen tror jag att denna oro är lika överdriven som många av kommentarerna runt FRA-lagen. Men varför inte utsätta tyckandet för ett litet marknadstest. Jag är medveten om att testet inte är fulländat då det innehåller ett antal störande faktorer men ändå. Jag slår vad om att svenska folket under nyårshelgen 2009/2010 kommer att sända fler SMS än man gjorde under 2008/2009. Någon som sätter emot?

SvD

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 1 januari 2009

Säkert vad?

SvD skriver om att spelbolagen tar emot vad på alla möjliga tänkbara händelser. Mest begåvat verkar vara spelet om huruvida jorden kommer att gå under en viss dag. Det verkar tämligen ofarligt för bolagen att ta emot vad om att jorden kommer att gå under, för det torde väl inte bli aktuellt att behöva betala ut någon vinst den dagen. Eller är fordran på spelbolaget även giltig på andra platser än jorden?
SvD

Skridskoisarna finns i Norrtälje

Årets första blogginlägg handlar inte om politik utan är en hyllning till min hemkommuns fina möjligheter för skridskoåkning.

I Norrtälje har vi nu fantastiska skridskoisar. Efter att vässat formen på den lilla Fyrsjön i Lohärad bar det idag av till Skedviken utanför Rimbo. En tur på blank genomskinlig snöfri is i strålande solsken! Totalt blev det en runda på runt 12 kilometer. Inte ens vinden var särskilt besvärande. Om vädret tillåter blir det nog en tur imorgon också, vi får se om det kanske blir dags för en årspremiär på Erken.
Men som alltid gäller det att ha respekt för naturen och isen. Under december har fyra personer drunknat när de gått genom isen.
SvD