torsdag 15 maj 2014

Stefan Löfven borde följa Odysseus exempel

Nedanstående artikel har jag idag publicerad i pappersutgåvan av Norrtelje Tidning.

De svenska Socialdemokraterna har varit ett av världens mest framgångsrika vänsterpartier mycket tack vare att man, med undantag av några korta irrfärder i efterdyningarna av 60-talets vänstervåg, bejakat marknadsekonomin. Men nu utsätts Socialdemokraterna av sirenernas locktoner i form av Jonas Sjöstedts vänsterparti, det under Gustav Fridolins ledning alltmer socialistiska Miljöpartiet och den nu till scenen återkomna mästersirenen Gudrun Schyman med sitt Feministiskt Initiativ.

 

I Sverige har vi en väl utbyggt via skatter gemensamt finansierad välfärdssektor. De företag som levererar varor till och utför tjänster för välfärdssektorn gör det ofta enligt marknadsekonomins principer. Volvo och Mercedes som i konkurrens levererar ambulanser, likt Getinge som levererar medicinteknisk utrustning till landstingen gör detta med vinstintresse vilket är en av marknadsekonomin grundprinciper. Detta leder till en fortlöpande kvalitetsutveckling och produktivitetshöjning. Medborgarna får tack vare detta mesta och bästa möjliga välfärd för resurserna.

 

I flera debattartiklar i Norrtelje Tidning har artikelförfattarna argumenterat mot att marknadsekonomins grundprinciper ska gälla även inom den offentligt finansierade sektorn.

Den skotske filosofen Adam Smith, allmänt ansedd som den moderna nationalekonomins grundare, myntade i sitt verk Nationernas välstånd begreppet ”den osynliga handen”. En viktig marknadsekonomisk princip – att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället eller kollektivet.

 

Genom egennyttan gynnar han ofta samhället mer än när han verkligen eftersträvar detta.  ”Jag känner inte till att särskilt mycket gott någonsin åstadkommits av de som driver handel till samhällets gagn”, skriver Adam Smith i Nationernas välstånd. 

 

Smith framhöll att det är bagarens egennytta vi har att tacka för att vi har bröd på bordet, inte hans människokärlek. Självintresse, konkurrens, utbud och efterfrågan i samverkan hjälper till att reglera marknaden.

 

Det är oroande att Stefan Löfven inte likt Odysseus låtit sin besättning tillslutna sina öron med vax samt surra honom vid masten till skydd mot sirenernas locktoner och därigenom hindra att skeppet går i kvav. Denna fråga visar enligt min uppfattning att Stefan Löfven inte ska ges ansvaret för att styra fartyget Sverige på det osäkra världshavet.

 

Göran Pettersson, M

 

onsdag 7 maj 2014

Löfven& Andersson vårdslösare än Juholt

Den svenska statsfinasiella stabiliteten vilar på ett antal pelare (budgetlagen, pensionssystemet och den oberoende centralbanken) som beslutats med bred parlamentarisk majoritet. Under sin korta tid som partiledare och ekonomiskpolitisk talesperson har Stefan Löfven respektive Magdalena Andersson lyckats ifrågasätta och skapa osäkerhet runt två av dem (budgetlagen och nu den oberoende centralbanken). Juholt angrep i sitt första förstamajtal som partiledare på pensionsssystemet. Föga anade jag då att han skulle få en efterträdare som skulle vara ännu vårdslösare med förutsättningarna för de svenska statsfinanserna.

DN SvD DI

lördag 3 maj 2014

Ukrainakrisen visar på betydelsen av den transatlantiska länken

USA:s försvarsminister Chuck Hagel betonar Europas ansvar för den gemensamma säkerheten. Jag har redan tidigare bland annat i en debattartikel i SvD tillsammans med en amerikansk kongressledamot påtalat Europas ansvar för de transatlantiska förbindelserna.Alliansen har redan aviserat en höjning av de svenska försvarsinvesteringarna med till på sikt storleksordning 0,2 procentenheter av BNP. Storleken på försvarsanslaget är alltid hett diskuterat i försvarskretsar jag är kritisk till den ofta kraftiga fokuseringen på nivån påresursförbrukningen snarare än på relevant förmåga, input istället för output. Detta sagt är det positivt att Sverige tar täten i en europeisk kursändring mot en jämnare bördefördelning med USA för Europas säkerhet

DN


torsdag 1 maj 2014

Göran Persson vill återinföra den allmänna värnplikten

Det sägs att vi medelålders män systematiskt överdriver våra idrottsliga meriter från ungdomen, i Göran Perssons fall verkar det vara dugligheten som soldat som han minns fel, denna glömska leder hon nu fel i slutsatsen om försvarets personalförsörjningssystem.

Aftonbladet


När rätt man är en kvinna

När Christine Lagarde utsågs till chef för IMF var jag skeptisk, inte för att hon var kvinna utan fransyska. Jag tyckte att det var olämpligt med en chef från ett ledande euroland när eurozonen var i så stort behov av stöd och speciellt med en chef från Frankrike somså flagrant brutit mot grundreglerna för euron. Jag har sedan dess i grunden ändrat uppfattning. Christine Lagarde har visat att hon kunnat frigöra sig från sitt franska arv och hon är idag enligt min uppfattningen av Världens viktigaste och starkaste politiska ledare. Nu tar hon och IMF sig an den ukrainska utmaningen också.Tunnelbanebutler och innovationskatapulten får sällskap

Firma Jämtin & Löfven verkar kunna producera idéer i samma takt som uppfinnaren i Lorry. Det senaste utspelet som görs på självaste första maj är att SBAB ska tillföras 3 miljarder i eget kapital för att ägna sig åt politiskt styrd utlåning till bostadsbyggnadsprojekt. Spåren av politiskt motiverad utlåning förskräcker jag säger bara Freddie Mac och Fannie May. Det är tydligt att åtta år i opposition har dränerat socialdemokratin på kompetens inom finaspolitiken och att man lämnat över till PR- och kommunikationsfolket.
Expressen

IMF tar täten i återuppbyggnaden av Ukraina


rainas Premiärminister Arsenij Jatsenjuk har en mastodontuppgift. Ryssland har annekterat en del av hans land, Krim, och bedriver ett fortsatt informationskrig mot Ukraina uppbackat av sammandragning av stora militära styrkor vid Ukrainas gräns. Samtidigt har han övertagit en ekonomi på gränsen till sammanbrott. FN tittar sin vana troget förlamat på. Glädjande är att IMF igår beslutade att genomföra ett större stödprogram med tydliga krav på ansvarsfulla reformer som när det genomförts kommer att skapa förutsättningar för att ett ekonomiskt stabilt Ukraina kan utvecklas. Detta vore bra inte bara för Ukrainas folk utan även i förlängningen för alla ryssar som vill se ett demokratiskt Ryssland.
 

 

 

 

Det "rödgröna" regeringsalternativet blir allt rödare för varje dag som gårInte nog med att Miljöpartiet under Gustav Fridolins ledning visat sig att vara ett radikalt vänsterparti som tar avstånd från marknadsekonomin och valfrihet inom den offentligt finansierade sektorn. Partiet vars politik han härmar. Vänsterpartiet fortsätter att vinna framgångar i väljaropinionen. Detta tvingar Löfven allt längre vänsterut i sin strävan att hålla samman sitt parti som är på väg mot sitt näst sämsta valresultat sedan 1924. Vänsterpartiernas presentationer av sina ekonomiska vårmotioner bringade ingen klarhet i vilken gemensam ekonomisk poltik det s.k. rödgröna regeringsalternativet avser att föra. Alliansen behöver öka med 12,7 procentenheter för att få egen majoritet i riksdagen många av dessa torde utgöras av traditionella Socialdemokrater som inte vill se en regering som är i händerna på Miljö- och Vänsterpartiet.