tisdag 29 april 2008

Rapport från Washington DC

Gårdagen bjöd på ett antal spännande besök. Efter ett givande morgonmöte på ambassaden träffade vi chefekonomen för bolåneinstitutet (eller snarare bolånemäklaren) Freddie Mac. Vi fick en mycket initierad och pedagoisk genomgång av orsakerna till den amerikanska bolånekrisen. Det blev ett antal slutsatser att ta med sig hem till riksdagen.

Eftermiddagen ägnades åt ett möte med chefekonomen för USA:s motsvarighet till LO. Han visade sig vara en synnerligen hängiven Keynsian som ansåg att den amerikanska penningpolitiken var en stor anledning till de senaste 30 årens relativa tillbakagång för de amerikanska arbetarna. Vi slog ett antal slag för frihandel och jag uppfattade det som att han innerst inne var en frihandelsvän.

En outtalad strategi?

Regeringens beslut om ”Super-JAS” kan synas märkligt. För att förstå beslutet måste man skingra dimridåerna som omger svensk försvars- och säkerhetspolitik. Jag tror att de flesta ledande svenska försvars- och säkerhetspolitikerna är ganska klara på vad Sverige borde göra. Däremot har decennier av förljugen säkerhetspolitik medfört att det är politiskt svårt att göra det som vore bäst för Sveriges säkerhetspolitiska intressen.

Jag har flera gånger tidigare på denna blogg kommenterat avsaknaden av en realistisk svensk säkerhetsstrategi. Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport kom fram till ett resultat som bar tydlig drag av ”design by committee”. Beredningen blandade i sin slutrapport vilt mellan ställningstagandena. Man i det närmaste utställde säkerhetsgarantier till våra grannländer. Vidare intecknade man stöd från andra stater. Man duckade i den reella frågan den om Natomedlemskap. Slutligen nådde man slutsatsen att det största hotet är klimatförändringarna. Med den rapporten som grund blir det inte lätt att ta fram en logiskt sammanhållen försvars- och säkerhetspolitik.

Viljan att stärka det operativa samarbetet med Natolandet Norge är enligt min uppfattning ett steg på vägen mot ett fullt svenskt Natomedlemskap. Det är bra. Men det får inte bli så att ett nordiskt samarbete blir ett substitut för medlemskap. Likaså är det av största vikt att det nordiska samarbetet inte försvagar Norge och Danmarks transatlantiska länk.

Det finns anledning att återkomma till dessa frågor. På torsdag träffar jag och Jacob ett antal amerikanska säkerhetspolitiska experter. Jag kan redan nu utlova att nästa veckas avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se kommer att innehålla ett längre avsnitt med mina slutsatser från besöken i Washington DC.
SvD SvD

torsdag 24 april 2008

Jacob förbereder sig inför besöket på Parris Island

Normalt sett handlar inläggen på den här bloggen om stora rikspolitiska frågor. Idag gör jag dock ett undantag och avhandlar en mindre och mer personlig fråga. Inför vårt besök på Parris Island har Jacob idag besökt en frisör. Jag räknar med att resultatet av hans besök kommer att framgå av kommande fotografier från USA. Intill dess får ni titta på nedanstående filmsnutt från några andras frisörbesök inför inställelsen på Parris Island.

Regelförenkling för hela slanten


Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se ägnas helt åt ämnet regelförenkling. Vår gäst är Jens Hedström som är VD för Näringslivets regelnämnd. Du finner programmet på om du klickar på detta inläggs rubrik.

Kommande gäst på dinledamot.seI nästa veckas avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se får vi besök av folkpartiets gruppledare i riksdagen, Johan Pehrson. Du finner programmet på adressen http://dinledamot.libsyn.com

onsdag 23 april 2008

Insatsförmågan måste sättas i centrum

Mikael Holmström redovisar på svd.se något som sägs vara Försvarsmaktens hemliga lista över föreslagna förbandsnedläggningar. Även om detta är ett arbetsunderlag finns det anledning att tro att detta underlag har stora likheter med det underlag Försvarsmakten ska lämna till regeringen. För varje försvarsbudget borde det finnas en bästa lösning. Är då detta “rätt” lösning på den nu uppställda ekvationen. Jag anser att den frågan är omöjlig att besvara då det saknas avgörande information. Två stora politiska frågor måste besvaras innan det är möjligt att fastställa hur utbildningsförbanden ska organiseras.
Den allt annat överskuggande frågan är säkerhetspolitiken. Försvarsberedningens mycket dubbeltydiga säkerhetspolitiska rapport ger inte de svar som krävs. Ska det svenska försvaret vila på ömsesidiga säkerhetsgarantier eller ej. Om svaret är ja så krävs ett medlemskap i Nato, om svaret är nej så kan inte försvarets utformning vila på snabba insatser från allierade. Den andra frågan som måste besvaras innan man detaljutformar utbildningsorganisationen är personalförsörjningssystemet. Pliktutredningens resultat borde ha en stor påverkan på utbildningsorganisationen.
Svaret på de två frågorna här ovan borde vara enligt följande. Sverige borde anpassa sig till verkligheten och söka medlemskap i Nato. När det gäller personalförsörjningssystemet så är innehållet viktigare än etiketterna. Rätten för staten att rekrytera med hjälp av tvång ska finnas kvar men den ska inte tillämpas annat än i ett radikalt annat säkerhetsläge. Det viktiga är att lagstiftningen medger att Försvarsmakten har handlingsfrihet med sina förband för insatser såväl nationellt som internationellt. Vi kan inte fortsätta att hålla två parallella försvarsmakter där vi först utbildar förband för att sedan bryta sönder dem för att bilda nya bara pga personalförsörjningssystemet. Jag kommer att återkomma till denna fråga efter vår studieresa till USA.
I avsaknad på ett politiskt svar om säkerhetspolitiken borde Försvarsmakten fokusera på frågan om sin egen produktivitet. Fokus borde vara på att få mesta möjliga insatsförmåga för pengarna. Det är också denna faktor som borde granskas hårdast av försvarsdepartementet. Mikael Holmströms slutkommentar ger en vink om att reduceringen av overhead inte varit ledande vid framtagandet av underlaget.
Aftonbladet

Clinton överlevde ännu en rond

Just nu håller Hillary Clinton sitt tacktal efter sin primärvalsvinst i Pennsylvania. Hon lyckas riktigt bra, hon lyfter bland annat fram att Obama har haft överlägsna ekonomiska resurser men ändå förlorat. Genom segern får hon möjlighet att vara kvar i kampen om den demokratiska nomineringen. Nu går valet vidare, 6 maj, till North Carolina och Indiana. I North Carolina har Barack Obama en mycket stor ledning. Däremot ser Indidana ut att bli en ny kraftmätning. Hillary Clinton hänger fortfarande på repen men det är inte omöjligt att hon överlever ytterligare en rond genom att vinna Indiana.
SvD Sydsvenskan

tisdag 22 april 2008

Högre krav än under Vietnamkriget

SvD skriver om att USA försvarsmakt har tvingats sänka kraven på de soldater de rekryterar. Gissningsvis kommer detta att dra igång den svenska debatten om värnpliktssystemets fördelar. Det man dock måste beakta är att USA:s försvarsmakt nu i sex år utkämpat två större väpnade konflikter, Afghanistan och Irak. Dessutom är den kravnivå man nu gör avsteg ifrån mycket hög. En stor andel av de värnpliktiga som vi accepterade i Sverige under allmänna värnpliktens dagar skulle inte fylla kraven för antagning till USA:s försvarsmakt. Likaså var de krav som ställdes på amerikanska värnpliktiga under Vietnamkriget lägre än de krav som tillämpas idag. Jag och Jacob kommer om ett par veckor att besöka amerikanska marinkårens utbildningsdepå för grundläggande soldatutbildning, Parris Island. Efter det besöket kommer vi att kunna ge en förstahandsrapport om statusen på soldatmaterialet.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 21 april 2008

Målkonflikt i Svenska Spel

Hela idén med offentligt ägda bolag är knepig. Aktiebolagsformen är anpassad efter kommersiellt drivna bolag. När staten vill uppnå andra syften med sitt ägande än maximal totalavkastning så blir det målkonflikter. En sådan utspelas nu i Svenska Spel. Efter att bolaget fått en ny ordförande, Margareta Winberg, fann VD för gott att lämna in. Jag är personligen tveksam till att staten behöver ett eget spelbolag nu när spelandet inte längre känner av nationsgränserna. Det bästa hade väl då varit att sätta upp Svenska Spel på försäljningslistan. Den nu inledda utvecklingen torde väl leda till att bolagets marknadsvärde sjunker. I förlängningen tror jag att Svenska Spel kommer att avvecklas oavsett hur mycket regeringen kämpar emot.
VA SvD DN Aftonbladet
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Nytt besök från Rodengymnasiet

Idag var det återigen ett skolbesök från Rodengymnasiet. Denna gång var det årskurs 1 på SPSÄK. De här eleverna är inriktade på jobb inom polisen, tullen, försvaret och socialtjänsten. En fråga som kom upp var frågan om fildelning. Det visade sig att i stort sett hela klassen hade fildelat. Det är ju särskilt intressant då flera av eleverna senare kommer att ha att kontrollera att lagar och regler följs. Slutsatsen av detta är nog att lagstiftning och verklighet inte är i fas när det gäller fildelning. Jag har inte svaret på vad som måste göras men det är helt klart att den nuvarande situationen är ohållbar. Jag fick ett mycket konkret (faktiskt, påtagligt, verkligt) råd från en elev. Politiker får inte använda för svåra ord om man vill att ungdomarna ska lyssna. Jag tycker att alla besöken från Roden varit mycket bra och det känns som om vi har engagerade ungdomar i Norrtälje. Det lovar gott för framtiden. Som vanligt delade jag ut mitt visitkort till alla eleverna och uppmanade dem att hålla kontakten. Precis som från den förra SÄK-klassen så kom frågan om hur jag vågade lämna ut min adress. Det verkar som om utbildningen redan lyckats forma ungdomarna.

NRA viktigare än FT i Pennsylvania

Imorgon kan demokraternas primärval vara över. Om Hillary Clinton inte vinner primärvalet i Pennsylvania tror jag att hon kastar in handduken. För en månad sedan hade hon en övertygande ledning men Barack Obama har tagit in allt mer. En anledning till Obamas upphämtning är troligen TV-reklam, här har Obama spenderat mer än dubbelt så mycket som Clinton. Igår så uttalade dessutom den ansedda tidningen Financial Times sitt stöd för Obama. Nu tror jag dock inte att det har så stor betydelse i Pennsylvania. Mer avgörande för primärvalet där är antagligen hur ett antal osäkra väljare på landsbygden väljer att rösta. Då är antagligen de opinionsundersökningar som redovisades i gårdagens Meet the Press viktigare. Här får vi reda på hur sympatierna är för kandidaterna bland jägare, vapenägare, bowlare och öldrickare.DN DN SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

söndag 20 april 2008

Ytterligare kritik mot etanol som fordonsbränsle

Tidigare idag skrev jag ett längre inlägg om min tveksamhet till den politiskt styrda subventioneringen av etanolbilar. I en artikel i SvD lyfts ytterligare argument emot etanolbilarna fram. Det blir något absurt att Stockholms stad premierar etanolbilar för att de bidrar till att rädda världen, däremot ökar utsläppen av cancerframkallande ämnen i staden. Inom miljöpolitiken gäller det att låta fakta styra över känslorna. Det får inte vara så att man i kampen för klimatet skadar den lokala miljön. Sverige svarar för cirka 0,2 % av världens koldioxidutsläpp. Våra insatser har därför endast betydelse om de kan bidra med tekniköverföring till andra länder. En isolerad svensk reducering av utsläppen saknar betydelse för klimatet.
DN Aftonbladet

Dags för tillnyktring om spritbilarna

Idag skriver både DN:s och SvD:s ledarsidor om avigsidorna med hårdsatsningen på biodrivmedel. Denna gång är fokuseringen på de höjda livsmedelspriserna som har blivit konsekvensen av att jordbruksprodukter används till drivmedel istället för till mat. Detta är bara ytterligare ett exempel på hur politisk klåfingrighet ibland skapar fler problem än den löser. Jag är mycket skeptisk till den politiskt drivna marknadsföringen av etanolbilar. Den nu redovisade inverkan på livsmedelspriserna är bara en av invändningarna. Än allvarligare är enligt min uppfattning att politiken försöker driva teknikutvecklingen i en riktning som inte är globalt hållbar. Det torde inte vara möjligt att producera den mängd etanol som behövs för att göra detta till ett standardiserat bränsle för världens fordon. Om svensk fordonsindustri drivs att satsa på denna nisch så riskerar det att leda till dess marginalisering och i längden avveckling. Det finns även ett antal ekonomiska invändningar mot hur övergången finansieras. Dagens konventionella drivmedel, bensin och diesel, är högt beskattade och drar därigenom in mycket pengar till statskassan. För att etanol ska kunna vara konkurrenskraftigt så beläggs den inte med samma skatter. En övergång från konventionella bränslen till etanol medför således att staten förlorar intäkter. Detta får antingen mötas med sänkta utgifter eller med höjning av andra skatter. Lite förenklat kan man säga att bilisten får betala samma pris men med bensin och diesel går vinsten till staten och för etanol går den till sockerodlaren i Brasilien. Dessutom subventionerar staten inköpet av en etanoldriven bil med 10 000:-. Detta måtte vara en modern form av Ebberöds bank. Staten betalar för att få lägre skatteintäkter.

Men det duger inte att bara klaga man måste komma med konkreta förslag. Jag anser att det är viktigt att vi politiskt inte försöker styra den svenska industrins teknikutveckling, det riskerar bara leda till svenska särlösningar som inte blir konkurrenskraftiga på världsmarknaden. För att de alternativa bränslena långsiktigt ska vara konkurrenskraftiga torde det krävas att de kan produceras till ett pris i närheten av priset för bensin och diesel. Redan idag finns det metoder för att producera elektrisk energi billigare än genom förbränning av olja. Med ökade forskningsinsatser torde det inom ett par decennier torde sol-, våg- och vindproducerad energi kunna vara konkurrenskraftiga alternativ. Vilken lagringsmetod för energin som fordonsindustrin väljer avgörs bäst av industrin själv. Men onekligen inger framstegen inom batteritekniken hopp om framtiden.
För den som av politiskt korrekta skäl just köpt en ny etanolbil finns dock viss tröst. I dagens SvD (jag har inte funnit artikel på nätet än) skriver Peter Sylwan om värdet av högre matpriser. Jag delar många av hans slutsatser. Dock ger de inte stöd för en subventionering av biodrivmedel.

Ledarbloggen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Vad händer när Sahlin kväser skåningarna?

Socialdemokraterna har så här långt haft en opinionsmässigt framgångsrik tid i opposition. Genom att Alliansregeringen satsat på att genomföra nödvändiga förändringar så har oppositionspolitiken kunnat inriktas på kritik just mot förändringen. Det är allmänt känt att det är lättare att bilda opinion mot än för en förändring. Men ju närmare vi kommer valet desto mer kommer kraven på oppositionen att höjas. Nu verkar det dessutom som om Mona Sahlins ledarskap kommer att testas redan innan dess. Socialdemokraternas partidistrikt i Skåne utmanar nu den socialdemokratiska europapolitiken. Mona Sahlin har här fått sin egen opposition. Valet till EU-parlamentet nästa år kan snabbt komma att utveckla sig till ett socialdemokratiskt inbördeskrig. Sören Wibe har redan lämnat det socialdemokratiska partiet och frågan är vilka fler som går samma väg om/när Mona Sahlin kväser den skånska revolten. För inte är det väl så att Mona Sahlin är beredd att förena det socialdemokratiska partiet genom att spela högt med Sveriges europapolitik?
SvD
Uppdatering:
SKOP har gjort en undersökning om Sahlins och Reinfeldts skicklighet och trevlighet. Sahlin leder i kategorin trevlighet. Vi får se hur hennes "trevlighetsindex" kommer att påverkas när hon tar tag i de interna stridigheterna.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

lördag 19 april 2008

PRO från Norrtälje på besök


Igår kom en liten men tapper skara från PRO i Norrtälje på besök till mig i riksdagen. Det är alltid roligt att få visa runt i riksdagshusen. Men jag som tillbringar vardagen i husen har ännu större utbyte av en annan del av besöket, den politiska diskussionen. Över en kopp kaffe och en vetelängd gavs det tillfälle att föra ett samtal om vårt samhälles historia och utveckling.

Varför är det så tyst?

Thomas Gür skriver idag insiktsfullt på SvD:s ledarsida om den bristande svenska säkerhetspolitiska diskussionen och synen på utvecklingen i Ryssland. Jag är villig att instämma. Avsaknaden av en realistisk säkerhetspolitisk strategi gör att försvarspolitiken blir hängande i luften. Försvarspolitiken tenderar därför istället att handla om frågor som borde vara av andra rangen såsom regional- och näringspolitik. Thomas Gür lyfter i sin artikel fram Bo Pellnäs och hans tänkvärda debattartikel på Brännpunkt. Jag vill passa på att lyfta fram ytterligare en artikel nämligen den som Gunnar Hökmark skrev på DN Debatt 22 februari. Tyvärr har den förbigåtts med en nästan total tystnad.
Varför är det så tyst? När börjar den säkerhetspolitiska debatten? Vem kommer att ta ansvaret om den inte börjar i tid?
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

fredag 18 april 2008

Stand in för finansdepartementet

På grund av en hastigt uppkommen knäoperation blev jag inkallad som stand in för finansdepartementet. Uppdraget gällde att presentera vårpropositionen för den moderata gruppen på äldreriksdagen. Med statssekreterare Hans Lindblads mycket detaljrika OH-bilder på USB-minne och Anders Borgs uppmaning "lova inget" ringande i öronen bar det av till Älvsjömässan. En mycket engagerad publik bidrog till att det blev en riktigt spänstig tillställning. Särskilt glädjande var det att 57 av de cirka 70 åhörarna fyllde i en anmälan om önskan till fortsatt information om finanspolitiken. Jag hoppas att kunna skicka ut ett första nyhetsbrev till denna positiva skara redan nästa vecka.
Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avhandlar också vårpropositionen. Du kan höra programmet om du följer denna länk.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Sista dagen och veckan som gått

Under veckan som gått har jag fått uppleva en hel del saker, och också lärt mig en hel del. Detta har varit en väldigt kul vecka, och jag uppskattar verkligen att jag fått vistas här på riksdagen. Det roligaste under veckan måste ha varit radioinspelningen på onsdagen. Det var otroligt kul att se och höra hur de gjorde allt, och dessutom få vara med på ett hörn själv. Det som jag upplevde som mest intressant var nog debatten om vårpropositionen och frågestunden, där tyckte jag att jag fick veta en hel del, och det var också otroligt kul att bara få vara med om en debatt eller så på riktigt, vilket är en roligare upplevelse än att se det på TV. Hur som helst…

Dagen idag började ovanligt tidigt, vilket i och för sig inte är alldeles negativt, jag mötte Göran klockan 08.00 på centralstationen. Därefter tog vi tåget ut till Älvsjö. Väl där tog vi till apostlahästarna till Älvsjömässan, där Göran skulle hålla en föreläsning, eftersom den ordinarie personen som skulle ha talat var sjuk. Jag tror själv att detta föredrag var väldigt uppskattat av åhörarna, eftersom Göran visade sig vara en bra talare. När vi gick ifrån salen så hade Jacob kommit, och då avnjöt vi lite fika vid ingången innan vi åkte tillbaka till riksdagen. Väl tillbaka så gick jag och tog lite lunch. När denna var avnjuten så begav jag mig tillbaks till riksdagen, där jag hjälpte Jacob att samla ihop lite adresser och kopiera ett stort antal papper. När jag hjälpt till med allt detta så tog jag en fika.
Eftersom det är min sista dag har skulle jag vilja uttrycka min tacksamhet mot Jacob och Göran, som har varit jättetrevliga och gjort så att jag haft en jättebra tid här. Sen vill jag också förstås tacka alla som tog sig tid att läsa mina små inlägg.

/Thomas

En utåtriktad dag

Idag blir det utåtriktad verksamhet för hela slanten. Om en liten stund ska jag åka till Äldreriksdagen ute på Älvsjömässan. Som stand in för finansdepartementet ska jag presentera vårpropositionen för den moderata partigruppen. Därefter kommer PRO från Norrtälje på besök i riksdagen. Mellan 17-19 är det kampanj på busstation i Norrtälje. I gårdagens Norrtelje Tidning fanns en insändare av signaturen Sven-Allan. Han undrade vart alla politiker tagit vägen. I valrörelserna är vi synliga på gator och torg. Vår kampanj idag blir en snabb replik, jag hoppas att Sven-Allan tittar förbi. I dagens Norrtelje Tidning finns även en debattartikel om vårpropositionen. Gå gärna in och kommentera den på Norrtelje Tidnings hemsida.

torsdag 17 april 2008

Idag har vår prao haft sin näst sista dag här på riksdagen. Läs nedan vad han tyckte om den.

Den fjärde dagen har jag nu spenderat på riksdagen. Dagen har gått som följande.
Först så fick jag och en handfull andra praoelever en rundtur i Gamla Stan, och fick där veta mer om olika byggnader och sådant. Detta var en relativt lång vandring, och vi var klara med den till lunch. Efter lunchen var konsumerad så begav jag mig till Jacobs kontor där jag fick designa en blankett åt mötet vi ska ha imorgon. När denna var designad hjälpte jag till med att leta adresser till lite olika skolor, men sen så var det dags att gå på frågestunden med Lars Leijonborg, Maud Olofsson, Maria Larsson, Eskil Erlandsson och Åsa Torstensson. Denna pågick till ungefär vid tretiden, och då gick jag tillbaks till Jacobs kontor, och nu sitter jag här och skriver. Imorgon är det min sista dag på riksdagen, och jag hoppas att den blir lika rolig som de föregående.

MUF på Rodengymnasiet

Igår genomförde MUF Roslagen en rekryteringsdrive på Rodengymnasiet. Resultatet var troligen det bästa som någonsin. Hela 20 stycken nya medlemmar noterades. När klasser från Roden besökt mig i riksdagen har jag uppfattat att det funnits ett rätt stort intresse för politik bland de studerande. MUF:s rekryteringsframgång är ytterligare en signal på att det finns ett stort intresse. Det har på senaste tiden talats om att partierna har problem och att antalet medlemmar sjunker kraftigt. Dessutom har många partier en väldigt sned ålderfördelning. För moderaterna i Norrtälje kommun innebär MUF Roslagens värvarframgång att vi förstärker vår position ytterligare och nu kan ta upp kampen med socialdemokraterna att vara kommunens största parti även när det gäller antalet medlemmar (vid riksdagsvalet 2006 blev vi största parti i kommunen). Du kan läsa mer om MUF Roslagens värvningskampanj på Alexander Klaréus hemsida.

Läs Lotta Grönings krönika om partiernas tillbakagång

onsdag 16 april 2008


Dag nr 3 för vår PRAO-elev. Så här var den.

Nu har jag spenderat hela tre dagar på riksdagen, och jag måste säga att det har gått otroligt fort. Idag så har jag fått göra flera olika saker, men dagen har varit centrerad kring radioinspelningar. Först så började dagen med att jag pratade lite med Göran, och sen så gick vi till hans ”studio” i Gamla Stan. Där så hade vi allmänt roligt och så pratade Jacob och Göran ihop ett program. Vid slutet fick jag också vara med och svara på lite frågor. Även fast det var otroligt nervöst att säga några få ord in i mikrofonen, så var det jättekul. Efter det så åt jag lunch. Denna lunch bestod av pizza som jag gick och köpte på en närliggande pizzeria. Jag och Göran åt pizza medan Jacob tog den lite nyttigare inriktningen med tonfisk.

Efter lunchen var avslutad så gick vi tillbaka till riksdagen och författade lite frågor som vi sedan skulle ställa till Johan Pehrson, eftersom han skulle vara med i nästa radioprogram som vi skulle spela in. Vid tvåtiden så mötte vi honom vid Mynttorget, och sedan begav vi oss tillbaks till Görans ”studio”. Där hade vi intervjun med honom, och det tyckte jag också var en upplevelse eftersom han var en rolig person och dessutom en bra politiker. Jag hade ju hört honom tidigare i debatten om vårpropositionen, och han var närmast precis som jag förväntat mig. När vi hållit intervjun med honom så begav vi oss tillbaka till riksdagen, och nu sitter jag här och skriver.
Det ska erkännas, detta var den bästa dagen hittills .

Budgetdebatt och pensioner

I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se samtalar jag och Jacob Birkeland om gårdagens riksdagsdebatt om den ekonomiska vårpropositionen. Vi talar också om pensionärernas situation och om kopplingen mellan arbetslinjen och pensionernas utveckling. Vår PRAO, Thomas Höglund, berättar om vad han gjort hittills i riksdagen. Jacob kör en hissa och dissa och jag avslutar med ett litet slutord.
Om du vill få en påminnelse när vi har producerat ett nytt avsnitt av dinledamot.se så anmäl dig bara till Jacob Birkeland. Då får du varje vecka ett e-postmeddelande från vilket du direkt kan starta det aktuella podradioprogrammet. Denna veckas avsnitt når du om du följer länken.

Hör gärna av dig med synpunkter på programmen. Vi är också väldigt intresserade av att få frågor och förslag på ämnen till programmet.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Arbetslinjen även bäst för pensionärerna

Det talas mycket om att pensionärerna är upprörda på regeringen. Socialdemokraterna har hittills rätt framgångsrikt beskylla regeringen för att ha infört en ”pensionärsskatt”. Jag tror att nästa omgång i kampen mellan arbetslinjen och bidragslinjen kommer att avgöras av just pensionärerna. Vi som företräder arbetslinjen måste bli bättre på att förklara sambanden mellan arbete och välfärdssamhället. Arbetslinjens politik syftar till att fler arbetsföra ska arbeta och på det sätt bidra till att trygga välfärden. Bidragslinjens syfte är mer svårförklarat. Möjligen skulle man kunna uttrycka det som att fler ska få bidrag och därmed vara tacksamma och nöjda. Räkningen kan man sedan skicka till nästa generation som ändå inte har rösträtt på många år.

När det gäller pensionerna så är de kopplade till den totala lönesumman. Om fler arbetar så ökar pensionerna och färre arbetar så slår bromsen i pensionssystemet in och pensionerna fryses.

Jag tänker personligen ägna kraft till att upplysa om detta viktiga samband. Första tillfället blir i kvällens avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. På fredag förmiddag talar jag till de moderata ombuden på Äldreriksdagen på Älvsjömässan. På eftermiddagen får jag besök i riksdagshuset från PRO i Norrtälje.
SvD Brännpunkt SvD Ledare Dagen
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Ett par planeringstips

Inom Försvarsmaktens högkvarter arbetar man nu intensivt med svaren på regeringens frågor. Jag tar mig därför friheten att skicka med ett par tips.

1. Om förutsättningarna är oklara gör antaganden och redovisa dessa tydligt.

Försvarsberedningen efterlämnade ett antal obesvarade frågor. Bland annat förde man ett spekulativt resonemang om solidariska insatser mellan länder. Detta utgör alltför otydliga planeringsförutsättningar. Skriv ett tydligt antagande under vilka förutsättningar planen gäller. Planen bygger på att Sverige har ingått avtal om ömsesidiga försvarsgarantier läs blivit medlemmar i Nato.

2. Ta hand om surdegarna

Under över 10 år har Försvarsmakten klagat på att personalstrukturen inte passar för dagens insatsförsvar. Gör slag i saken och redovisa ett förslag som kommer till rätta med detta även om detta förslag ligger utanför "boxen". Till exempel - Försvarsmakten föreslår att 1000 officerare omplaceras inom staten. Att minska verksamhet (t.ex. hemvärnet) utan att minska antalet officerare på lönelistan ger endast lägre produktivitet utan att sänka kostnaderna mer än marginellt.

Vart går Sören Wibe?

Socialdemokraten Sören Wibe meddelar i dagens DN att han lämnar det socialdemokratiska partiet. Som skäl anger han socialdemokraternas hyckleri rörande europapolitiken. Även om jag har en annan uppfattning än Sören Wibe om europapolitiken så är jag benägen att ge honom rätt när det gäller kategoriseringen av socialdemokraternas handlande. Jag har många gånger sagt samma sak när det gäller socialdemokraternas syn på säkerhetspolitiken. Man driver politiken i en riktning och retoriken på i en annan.
Frågan man nu kan ställa sig och som säkert kommer att ställas under dagen är: ”Vart tar Sören Wibe vägen nu?” Är han måhända junilistans nya toppnamn?

tisdag 15 april 2008

Vår gästbloggare har avverkat dag nummer två här hos oss på riksdagen. Läs nedan hur han upplevde den!

Idag var det min andra dag här på riksdagen, och den var minst lika intressant som den första. Min dag började med att vi skulle på ett regionsmöte. Där hade dock tiden blivit flyttad, så istället så begav vi oss till läsrummet och tog ett par tidningar. Den här läshallen var väldigt fascinerande eftersom det fanns nästan varenda tidning från hela landet, och dessutom en stor del utländska. När vi suttit och läst ett tag så begav vi oss till det flyttade regionsmötet. Vi satt där i runt en halvtimme, och efter det så var det tid att bege sig till plenisalen och höra på debatten om vårpropositionen. I början så upplevde jag detta som en relativt händelselös debatt, men efter ett tag så blev allt intressantare, och jag fick själv lite känslan av att Anders Borg blev lite arg på sluttampen.

Ungefär 12:30 så gick jag ifrån plenisalen och till ledamoten Göran Pettersson som jag praoar hos. Där fick jag veta att jag skulle vara med i ett raidoprogram, och att vi skulle bege oss till Älvsjömässan på fredag. Efter jag pratat med honom så gick jag på en guidad tur runt riksdagen med en klass från Gullmarsgymnasiet. Där fick jag en bättre inblick i hur riksdagen såg ut och vad de olika rummen innebär. Kort och gott så hade jag en riktigt trevlig dag, och jag hoppas att jag kommer att få ha flera sådana.

Small Town America Hits Back

Om en vecka avgörs det demokratiska primärvalet i Pennsylvania. Ännu en gång måste Hillary Clinton vinna för att hålla sig kvar i ”matchen”. Denna gång har hon dock fått oväntat hjälp. Vid ett partimöte i San Fransisco av alla platser lyckades Barack Obama uttrycka sig nedsättande om småstads Amerika. Redan nu finns det en video ute på YouTube som rätt bra beskriver stämningen i den amerikanska småstaden. Musiken som spelas i bakgrunden är John Mellencamps Small Town. John Mellencamp har tidigare spelat på avhoppade kandidaten John Edwards valmöten och han har förbjudit John McCain att använda hans musik på kampanjmöten. Undra hur John Mellencamp kommer agera nu när Small Town Amerika gör sin röst hörd. Originalvideon finns även den tillgänglig på YouTube.
DN Aftonbladet Aftonbladet 04-16

måndag 14 april 2008

Gästbloggare på dinledamot.se!


Under denna vecka har jag och Göran Pettersson besök av Thomas Höglund som är PRAO-elev från Engelbrektsskolan, årskurs 8. Varje dag ca kl 15 00 kommer du att kunna läsa om hans reflektioner från dagen som gått här på bloggen.

Idag var det min första prao-dag här på riksdagen, och jag måste säga att jag är imponerad av många saker här. För det första, storleken på byggnaderna. Det måste jag säga var mycket större än jag förväntat mig, även fast jag varit här en gång förut. Men det som jag tyckte var mest imponerande var ju de som arbetade inne i byggnaden. Det ska erkännas att det inte var helt som jag förväntat mig. Det var en form av öppenhet som jag inte förväntat mig från riksdagen. Jag hade mer förväntat mig någon form av mild rivalitet mellan alliansen och blocket, men detta var mest i debatterna, medan man efteråt kanske gick och tog en fika tillsammans och umgicks i all vänskap. Och jag är som sagt väldigt imponerad av alltihop.

Min dag började med att jag fick en introduktion av Jacob Birkeland om vad som jag skulle göra under veckan, och om jag läste från schemat så fick jag intrycket att jag skulle få en väldigt trevlig vecka med mycket intressanta upplevelser. Efter att ha fått en insikt i vad jag skulle få göra, så fick jag en rundtur i byggnaden. Det var då en väldigt imponerande sådan, som var alltifrån rent vacker arkitekturmässigt och dessutom är det ju en väldigt viktig byggnad. När vi gått igenom det viktigaste i byggnaden, och bara det var mycket, så gick jag på lunch. När jag kom tillbaka fick jag beskedet att jag och Jacob skulle åka till Ropsten och där träffa Fredrik Schulte (moderat riksdagsledamot), där i vilket vi skulle gå till en skola i närheten. Där hade vi ett kortare möte med rektorn för årskursen F-5. När vi avslutat detta så åkte vi tillbaka till riksdagen.

söndag 13 april 2008

Svaga personliga mandat ger en svag riksdag

Tidigare budgetministern Ingemar Mundebo skriver på DN Debatt om sin doktorsavhandling "Hur styrs staten? Resultat av resultatstyrning." Jag tycker att hans beskrivning av det reella förhållandet mellan riksdag och regering i allt väsentligt är riktig. Formellt sett har riksdagen genom grundlagen en i förhållande till regeringen överordnad ställning. I realiteten är förhållandet dock radikalt annorlunda. Skälen till detta är flera man jag tror att vårt valsystem är det viktigaste. De valda ledamöterna har snarare sitt parti än sina väljare att tacka för sitt mandat. Proportionella val i stora valkretsar kombinerat med utjämningsmandat skapar ett parlament med många partier och knappa majoriteter. De knappa majoriteterna kombinerat med ledamöternas svaga personliga mandat gör att majoritetens riksdagsarbete blir osjälvständigt relativt partiledning och därigenom regeringen. Riksdagsledamöterna blir mer en kampanjorganisation som genom sina väljarkontakter kan föra ut regeringens politik.

För att få en riksdag som är mer oberoende relativt partiledning och regering krävs starkare majoriteter och tydligare personliga mandat. Ett valsystem med majoritetsval i enmandatsvalskretsar skulle ge ett självständigare parlament. Konsekvensen skulle i praktiken bli en övergång till ett tvåpartisystem. Det finns dock ingenting som tyder på att grundlagsutredningen skulle föreslå en sådan radikal förändring av grundlagen. Jag tror därför att vi, om än i modifierad form, kommer att fortsätta med den nuvarande faktiska styrkerelationen mellan riksdag och regering.

När jag tar emot besöksgrupper från Stockholms län brukar jag roa mig med att låta besökarna namnge vilka ledamöter som representerar deras valkrets i riksdagen. Svaren är mycket talande. Ytterst sällan kan någon besökare namnge mer än ett par av länets 42 riksdagsledamöter! Jag tycker att detta är ett tydligt bevis på att ledamöterna inte har fått sitt mandat av väljarna utan av partierna.

Hur blåser väljarvinden i Stockholm?

Dagens opinionsundersökning från Sifo visar på samma väljartrend som de senaste mätningarna från andra institut. Avståndet mellan blocken krymper. Enligt Sifo-undersökningen är avståndet nu nere i 13,5 procentenheter en minskning med hela 5,9 på två månader. Förändringarna för de enskilda partierna är relativt små. Det är istället två andra förändringar som sticker ut. Den ena förändringen rör pensionärerna där vi moderater tappar väljarstöd. Jag tror att den förändringen till stor del beror på att vi varit dåliga att förklara bakgrunden till vår satsning på arbetslinjen. Därför är det väldigt bra att många Norrtälje kommuns pensionärsföreningar planerar att komma på besök till riksdagen. Först i raden står PRO i Norrtälje som kommer redan nu på fredag.
Den andra stora skillnaden mellan Synovates och Sifos senaste mätningar gäller väljaropinionen i storstäderna. Synovates mätning som gjordes 13-23 mars visade på ett kraftigt övertag för moderaterna till skillnad från Sifos (31 mars – 10 april) som visar ett tydlig socialdemokratiskt övertag. När det gäller de regionala mätningarna så är resultaten mycket osäkra. I juni redovisas SCB:s stora opinionsundersökning, då får vi en tydligare indikation på hur väljarvindarna blåser i Stockholm.
SvD DN HD Skånska Dagbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

lördag 12 april 2008

Därför blir inte Mona Sahlin statsminister

Idag blev det klart vad som skiljer en "talker" från en "doer". I veckor har Mona Sahlin talat om vad en statsminister ska göra när han är i Kina. Fredrik Reinfeldt har hållit låg profil. Idag när det var på riktigt då levererade statsministern. Det är till och med så att Amnesty delar ut beröm. När vi närmar oss valet 2010 kommer två statsministerkandidater att ställas mot varandra. Jag tror Mona Sahlin kommer att ha mycket svårt att vinna den matchen.
SvD DN Sydsvenskan Dagen HD Aftonbladet

Risk för självgodhet?

I helgen möts världens statsfinansiella tungviktare i Washington. Sverige företräds av trion finansminister Anders Borg, biståndsminister Gunilla Carlsson och riksbankschef Stefan Ingves. Många gånger har vi i Sverige haft olaten att med en dryg besserwisserattityd predika för världens stormakter om diverse ämnen. Grövst blev det väl när Göran Persson skrev brev till ledarna för USA och Storbritannien, två av de länder som räddade världen från diktatur under andra världskriget, och berömde sitt eget arbete för upplysningen om förintelsen.
DN:s artikel inför mötena inom Världsbanken och Internationella valutafonden ger intrycket av att den svenska delegationen ska åka till Washington och tala om för världen hur den ska agera. Jag är dock förvissad att så inte kommer att bli fallet. Förra veckan hade vi alla tre på förberedelsemöte i finansutskottet. Det är en mycket kvalificerad trio som åker till Washington men de är också medvetna om att ”Stolthet går före undergång och högmod går före fall”.
DN

Viktigt att regelrådets arbete präglas av öppenhet

Igår var jag och Jacob på plats Näringslivets regelnämnd höll ett välbesökt seminarium om regelförenkling. Näringsminister Maud Olofsson utgjorde tillställningens dragplåster. Men den som trott att ministern skulle utnyttja seminariet till att släppa några stora nyheter fick anledning att vara besviken. Istället hänvisade hon de flesta frågorna till en kommande proposition till riksdagen som överlämnas på tisdag. Som riksdagsledamot är det givetvis roligt att höra att regeringen väljer att presentera nyheten först i riksdagen men som seminariedeltagare var det aningen snopet att inga nyheter presenterades. Jag hoppas att vi inte får anledning att vara lika besvikna på tisdag.
Ett besked bjöd dock näringsministern på. Det blir ett regelråd. Dess utformning och regelverk får vi dock vänta några dagar på. Regelrådet är en konstitutionellt knepig fråga. Med vår regeringsform finns inget utrymme för en institution som överprövar riksdagen. Jag anser därför att det är viktigt att rådets arbete är öppet för insyn. Om vi i riksdagen väljer att bortse från regelrådets rekommendationer så får vi genom öppenheten istället prövas i kommande allmänna val.

29 november 2007 gjorde jag och Jacob ett podradioprogram om regelförenkling. Du kan lyssna till det om du följer den här länken.
SvD

onsdag 9 april 2008


I veckans program som du hittar här samtalar vi om moderaternas vårkonferens, vi ställer oss också frågan om en riksdagsledamot kan ha uppdrag på sidan om sitt riksdagsarbete? Vi avlutar med att diskutera kring vårpropositionen som kommer 15 april. Vad kan den komma att innehålla? Kan man som moderat vara stolt över den? Vi passar helt enkelt på att spåna lite kring VÅPEN.

Avslutningsvis är det som vanligt hissa och dissa där jag lyfter fram svensk grannsamverkan och försvarsmakten. Göran rundar av med ett par tänkvärda ord kring Ewa Björling som väljer att stödja John McCain i det amerikanska valet.

Tidigare avsnitt av radioprogrammen återfinns på http://dinledamot.libsyn.com/ Programmet kan också avlyssnas via Radio Roslagen Norrtälje 107,8 MHz Hallstavik 104,1 MHz. Fredagar 18.00-18.30 och lördagar 14.00-14.30.

Bravo Björling!

Av undersökningar att döma verkar runt 85 % av den svenska befolkningen stödja någon av de två demokratiska presidentkandidaterna. Det är därför befriande att handelsminister Ewa Björling trots detta uttalar sitt stöd för John McCain. Hon bygger sitt ställningstagande på kandidaternas politik! I den kommande utgåvan av Veckans Affärer finns en artikel om Ewa Björling, intill den utkommer får vi nöja oss med ett litet utdrag på Ekonominyheterna.

Rätt men osäljbart?

Det är lätt att instämma i kritiken mot värnskatten som ett antal kommunstyrelseordföranden framför på dagens DN Debatt. Det finns bara ett litet problem, för att bra förslag ska bli bra politik måste de gå att sälja. Jag är inte säker på att regeringen för tillfället disponerar så mycket lyssnartid hos väljarna att det är möjligt att förklara och försvara ett slopande av värnskatten. En annan viktig marginalskattereform som jag dessutom tror är lättare att vinna gehör för är en höjning av gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt.

Jag har i flera tidigare blogginlägg skrivit om politikens dilemma. Med det menar jag att det som helhetsmässigt är bäst inte alltid vinner uppskattning. Ofta brukar jag lyfta fram två exempel. Slopandet av förmögenhetsskatten var ett för Sveriges ekonomi långsiktigt bra beslut däremot har vi säkert förlorat röster på det. Miljöbilspremien däremot är troligen ett rätt tveksamt styrmedel, den leder till extrema marginaleffekter och snedvridning och ryckigheter i marknaden. Ett bättre styrmedel hade varit att höja beskattningen på de utsläpp man säger sig vilja begränsa. Däremot har införandet av miljöbilspremien troligen inneburit att vi vunnit nya väljare.
För att bra men impopulära beslut ska kunna tas, med bibehållen framgång, krävs opinionsbildning. För egen del är jag villig att bidra till folkbildningen runt värnskattens effekter. I dagens avsnitt av dinledamot.se den politiska talradion avser jag att beröra frågan. Vi lägger ut programmet här på bloggen ikväll. Tidigare avsnitt finns tillgängliga på http://dinledamot.libsyn.com SvD

tisdag 8 april 2008

Skola och skog


Gårdagen ägnade jag i stort sett helt till utåtriktad verksamhet. Första momentet var ett besök från Rodengymansiet i Norrtälje. Denna gång var det en klass från programmet för "Socialt arbete och säkerhet". Många av de som går det här programmet tänker bli poliser, tullare, kustbevakare eller arbeta med socialt behandlingsarbete. Detta var nog den mest aktiva skolgrupp jag kommit i kontakt med här på riksdagen. Vi får se om någon av eleverna antar min utmaning och för fram sina synpunkter här på bloggen.
Därefter bar det av till Huddinge och deras nybyggda Östra gymnasiet. Vi visades runt av en påtagligt stolt rektor. Samtalet via hade med lärarna stärkte mig i uppfattningen att Alliansens skolpolitik är ett steg i rätt riktning. Det blev många bekräftande kommentarer att det inte är bra att skicka eleverna vidare uppåt i skolsystemet innan de har godkända kunskaper.
Dagen avslutades med ett möte i Norrtälje anordnat av LRF. Temat var skogspolitik och inför närmare hundra åhörare fick vi ta del av kraftig kritik mot hur staten och dess myndigheter behandlat enskilda skogsägare. Den nyss presenterade skogspropositionen recenserades av LRF och fick ett positivt helhetsbetyg. Dock ville man se konkret handling innan man var beredd på att applådera. Med mig till Norrtälje hade jag Sofia Arkelsten som med bravur svarade på publikens frågor. I de fall hon inte kunde svaren så SMS:ade hon efter dem från experter i riksdag och departement.

måndag 7 april 2008

Eleverna bloggar om riksdagsbesöket

När jag gick igenom vilka sidor som länkar till min blogg hittade jag en okänd adress. När jag följde länken upptäckte jag att den gick till en av eleverna som varit med på besöket 2 april. Från hennes blogg länkades man vidare till ett antal klasskamrater som även de skrivit om riksdagsbesöket. Det är lärorikt att läsa vad ungdomarna skriver på sina bloggar.
http://davidgd.blogg.se/1207155609_riksdagsbesk.html
http://emeliesundiin.blogg.se/1207170874_cooolt.html
http://ihatetosayitoldyouso.blogg.se/1207168197_onsdag.html
http://pernijah.blogg.se/1207208636_man_kan_inte_lsa_allt.html
http://sharethefun.blogg.se/
http://saranilsssson.blogg.se/1207163074_ntligen_hemma.html

söndag 6 april 2008

Spännande måndag

Morgondagen innehåller ett antal spännande aktiviteter. En klass från Rodengymnasiets program för Säkerhet och socialt arbete kommer på besök till riksdagen. Det är alltid lika spännande att gå prata med gymnasieeleverna och höra deras syn på politiken och framtiden. Därefter bär det av till Huddinge och besök på Östra gymnasiet tillsammans med bland annat riksdagsledamoten Anti Avsan. Därefter ska vi samtala med huddingeborna. Dagen avslutas med ett kvällsmöte i Norrtälje med LRF. Det kommer att bli många frågor runt naturreservat och nyckelbiotoper. Lyckligtvis kommer jag att ha en mycket kunnig kollega med mig, min riksdagskollega Sofia Arkelsten.

Alliansen knappar in

Enligt dagens opinionsundersökning från SKOP så är avståndet mellan Alliansen och oppositionen nu nere i fem procentenheter (44,5 mot 49,5). Givetvis ska man ta varje enskild mätning med en rejäl nypa salt men trenden verkar vara positiv för Alliansen. Mätningar i mars visade dessutom på att vi moderater gick starkt framåt i storstadsområdena. Detta tillsammans pekar mot att vi i länet bör vara tillbaka på väljarstöd på samma nivå som valresultatet 2006.
Imorgon ska jag delta i vår kampanj i Huddinge, då blir det tillfälle att känna av i vilken riktning opinionsvinden blåser.

Du kan läsa mer om undersökningen här:
SvT/text DI Sydsvenskan Dagen

lördag 5 april 2008

190. QRZN

Det senaste dygnet har ägnats åt en moderat förbundskonferens på Ålandshav. Det var runt 400 moderater från Stockholms stad och län som deltog. Fredrik Reinfeldt talade om vikten av en moderat finanspolitik, Gunnar Hökmark talade engagerat om EU som ett fredsprojekt och förbundsledningen tog oss med på en resa till valvakan 2010. Ett annat uppskattat föredrag, om entreprenörskap, hölls av Johan Gustafson. Johan var ett trevligt återseende. Vi tillhörde samma skyttegrupp på krigsskolan Karlberg 1981-82 (190. QRZN). Numer arbetar Johan på företaget Infosphere. Vi bestämde oss för att jag och Jacob ska göra ett studibesök där inom kort.

fredag 4 april 2008

Är detta ett sätt att avveckla Svenska Spel?

Ibland kan till och med Finansdepartementet bjuda på stor komik. Dagens pressmeddelande som avhandlar nomineringen av Margareta Winberg till ordförande för Svenska Spel innehåller ett riktigt roligt citat av Anders Borg. ”Med Margareta Winberg som ordförande förstärker vi inriktningen mot socialt ansvarstagande och folkhälsa. Svensk Spels arbete ska präglas av ansvarstagande, återhållsamhet och måttfullhet, säger finansminister Anders Borg.” Inte trodde jag att någon skulle förknippa Margareta Winberg med orden återhållsamhet och måttfullhet! Personligen tycker jag att det är tveksamt att staten äger ett spelbolag. Om bolaget ska avvecklas via försäljning så borde det naturliga vara att se till att bolagets värde maximeras. Den nu genomförda nomineringen verkar snarare tyda på att man tänker avveckla bolaget via en konkurs.
DN SvD SvD Ekonominyheterna Aftonbladet

Utred innan dom!

Efter att ha sett ett avsnitt av Uppdrag granskning är det lätt att ha en mycket ”tydlig” bild av verkligheten. På ett övertygande sätt presenterar programmet ”fakta” som bygger upp en bild av hjältar och skurkar. Jag minns reportaget för några år sedan om officerare som var dömda för grova brott. I programmet fördes tesen fram att officerare hade en högre brottsbenägenhet än övriga medborgare. Dessutom redovisades det att det fanns ett antal tjänstgörande officerare som var dömda för hot mot rikets säkerhet. Bilden som bibringades tittarna var att det i Försvarsmakten arbetade ett antal dömda storspioner. Även om inga fakta var direkt felaktiga så blev helhetsbilden totalt missvisande. Om man granskade brottstatistiken mer vetenskapligt, vilket Brottsförebyggande rådet gjorde, kunde man konstatera att officerarna hade en väsentligt lägre brottsfrekvens än motsvarande befolkningsgrupp i samhället. När det gällde ”storspionerna” så avsåg det fall där personer hade förlorat en hemlig handling alternativt glömt att låsa ett säkerhetsskåp. I inget av fallen fanns något som helst uppsåt till spioneri.

Nu har Uppdrag granskningen återigen granskat Försvarsmakten. Efter att ha sett programmet är jag beklämd och beredd att utdela en hård ”dom” över flera av de inblandade. Men erfarenheten från tidigare reportage hejdar mig. Vad är det som säger att veckans Uppdrag granskning inte är lika vilseledande som tidigare avsnitt. Det är nog bättre att sitta still i båten intill en grundlig och saklig utredning av händelsen har gjorts.

Aftonbladet1 Aftonbladet2 DN

torsdag 3 april 2008

Dags att fler talar klarspråk

Jag tror att jag och Lotta Gröning tycker helt olika när det gäller om Sverige bör gå med i Nato eller ej. Dock är vi rätt eniga när det gäller hyckleriet i frågan. Istället för att stå upp för sina åsikter så försöker många ledande försvars- och säkerhetspolitiker att stegvis föra Sverige in i Nato. Risken med detta agerande är att vi hamnar mitt emellan. Istället för att få säkerheten det innebär att ingå i alliansen så skapas en otydlighet runt Sveriges säkerhetspolitik. Dessutom blir styrsignalerna till försvaret totalt förvirrade. Ska försvarspolitiken utformas för ett medlemskap eller ej? Försvarsberedningens rapport är ett under av motsägelser i den frågan.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

MUF vänder trenden!

Socialdemokraterna har på tio år tappat nästan hälften av sina medlemmar och har idag 101 000 medlemmar det vill säga lite drygt 1 % av befolkningen. Det är inte mycket till folkrörelse! Om den nuvarande trenden håller i sig så kommer partiet inte ha några medlemmar kvar om femton år. Men det är inte bara socialdemokraterna som har tappat medlemmar utan det har i olika hög grad drabbat alla partier. Men när man träffar ungdomar så får man ändå intrycket att de är intresserade av att ta en aktiv del i utvecklingen av samhället. Partierna har dock varit för dåliga att ta tillvara ungdomarnas intresse. I många fall har ungdomsförbunden istället utvecklats till plantskolor för yrkespolitiker där ungdomar börjar idka korridortaktik för att väljas till olika befattningar. Det är därför väldigt befriande att lyssna på MUF:s ordförande Niklas Wykman. När han förra veckan talade på klubb Janzon så lyckades han på ett mycket bra sätt vinna gehör för sitt ungdomsperspektiv hos en till fysisk ålder medelålders publik. Han uttalade tydligt att MUF:s uppgift är att utforma en politik som svarar mot ungdomarnas verklighet. Jag tror att Niklas Wykman inställning till ungdomspolitiken är en viktigtanledning till att MUF nu är så framgångsrika i att rekrytera nya medlemmar. Under den senaste värvningskampanjen rekryterade man 660 nya medlemmar på en dag!
Du som vill bli medlem i MUF gör det enklast genom att följa denna länk. Om du inte längre är ungdom så är du givetvis också välkommen som medlem i moderaterna. Instruktionerna för hur det går till finner du här.

GP SvD DN

onsdag 2 april 2008

Absolut bra betalt

Lotta Gröning gör idag ett försök att vara bolagsanalytiker. Hon gör bedömningen att Vin & Sprit skulle varit värt mer än 55 miljarder om det blivit kvar i statlig ägo. Jag tror att hon är rätt ensam om den uppfattningen. Anledningen till att vi fick så bra betalt för Vin & Sprit var att köparen Pernod Richard kan integrera bolaget och därigenom göra det mer värdefullt. I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se utvecklar jag och Jacob resonemanget runt försäljningen av Vin & Sprit. Du kan lyssna på programmet genom att följa denna länk.
Aftonbladet

Dagens bloggsvep

På bloggen militära reflektioner kan man ofta läsa bra analyser av vad som sker i den militära världen. Det senaste inlägget handlar om Sveriges och Frankrikes relation. Vi har inte bara att göra med varandra inom bryggeribranschen utan även på det militära planet.

Bloggen mina moderata karameller skriver om integritet på nätet. Hur måna kan vi vara om integriteten? Efter ca sex månader i riksdagshuset som politisk sekreterare är det intressant att se hur tydligt politiker värderar en fråga utifrån vilket perspektiv man har. Vad betyder det att min mail kan bli granskad? Kan en lag som tillåter det tjäna ett större syfte i kampen mot kriminalitet?

Linda Norberg som b.la är aktiv moderat politiker i Nacka skriver idag om NATO. På Svd´s hemsida kan man läsa om hur svenskarna har blivit mer positiva till ett NATO-medlemskap. Den huvudsaklige skribenten på den här bloggen brukar ofta vädrar sina åsikter i NATO frågan på just bloggen. Det ska bli spännande att höra vad han tror den positiva ökningen till NATO-medlemskap kan bero på.

Besök från Rodengymnasiet


Idag har två pigga klasser från samhällsprogrammet på Rodengymnasiet varit på besök i riksdagen. Efter den sedvanliga rundvandringen blev det tid för lite diskussion runt ledamotsuppdrag och politik i allmänhet. Det är slående hur vanligt det är att de man representerar tycker det är konstigt att man har tid att tala med dem.
Den roligaste kommentaren jag fick var "Har du en blogg!?" (Troligen hade vi olika referensramar för vad en blogg kan handla om). Jag svarade: "Ja, den handlar om moderiktiga kalsonger"

Under rundturen berättade jag om hur voteringen går till, om du följer den här länken finner du en liten filmsnutt som visar hur raskt det går.

Podradio om Posten, Vin & Sprit och Nato

Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se avhandlar den lyckade försäljningen av Vin & Sprit samt förslaget till samgående mellan svenska och danska posten. I slutorden berör Natomötet i Bukarest samt den idag publicerade opinionsundersökningen om medborgarnas inställning till ett svenskt Natomedlemskap.

Du kan starta programmet genom att följa denna länk.
Tidigare avsnitt av radioprogrammen återfinns på http://dinledamot.libsyn.com
Programmet kan också avlyssnas via Radio Roslagen Norrtälje 107,8 MHz Hallstavik 104,1 MHz. Fredagar 18.00-18.30 och lördagar 14.00-14.30.

När svänger s och c?

Jag läste just ett strålande blogginlägg. Det är centerpartisten Johan Pettersson som presenterar sina funderingar runt den svenska Natodebatten. Bland annat förordar han att Sverige likt Finland bör utreda konsekvenserna att ett Natomedlemskap. Jag instämmer, i min enda motion till årets riksmöte har jag just krävt den saken.

Den politiska dramaturgin runt Nato påminner mycket om den runt EG-medlemskapet. Den gången var det Ingvar Carlsson som klev fram och svängde den socialdemokratiska skutan. Vem blir det som tar det ansvaret denna gång?

Johan Pettersson blogginlägg ger inspiration så det blir nog en liten Nato-utläggning i dagens avsnitt av den politiska talradion.
SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Bland banker och elever

Idag blir det antagligen svårt att hinna med några fler blogginlägg. Arbetsdagen börjar med att jag och Jacob spelar in veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Programmet kommer att återfinnas här på bloggen under eftermiddagen. Därefter får vi fint besök till finansutskottet. Trion Anders Borg, Gunilla Carlsson och Stefan Ingves ska orientera oss inför Internationella valutafonden och Världsbankens årsmöten. Efter det blir det ytterligare ett par spännande besök, det är två klasser från Rodengymnasiet i Norrtälje som kommer till riksdagen. Jag hoppas att de har med sig ett antal tuffa och utmanande frågor. Dagen i riksdagen avslutas med en lång voteringsomgång då ett antal ärenden ska avgöras. Därefter bär det av till Hallstavik för bankstämma med Roslagens Sparbank.

tisdag 1 april 2008

Två bra dagar för regeringen

De två senaste dagarna har bjudit på två statliga megaaffärer. Gårdagens lyckade försäljning av Vin & Sprit följdes idag av en fusion mellan svenska och danska posten. Affärsupplägget verkar mycket bra och har också vunnit gillande från de flesta inblandade. Fusionen skapar en starkare koncern som bättre kan möta dagens utmaningar. Den socialdemokratiska oppositionen klagar så som blivit regel. Däremot har det kommit positiva signaler från facket på posten. Den svensk-danska fusionen kan dock bli ännu bättre om/när det nya bolaget börsnoteras. Dagens post är inte det gamla postverket utan ett modernt speditionsbolag som arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Det naturliga vore att det bolaget privatiserades. När det gäller brevutdelningen så är den en samhällstjänst som regleras i lag. Den kommer att genomföras oavsett om bolaget posten privatiseras eller inte. Möjligen kan tjänsten komma att handlas upp i konkurrens mellan olika bolag.

Den tidigare presenterade privatiseringen av Systembolaget verkar dock ha drabbats av svårigheter. På grund av något problem med datumet har affären stoppats. Möjligen kan den bli aktuell igen vid samma tidpunkt nästa år.

DN Sydsvenskan HD

Systembolaget privatiseras!

Inför dagens utskottssammanträde med näringsutskottet så meddelade statsrådet Mats Odell att nästa bolag att privatiseras blir Systembolaget. Denna gång sker det inte genom ett auktionsförfarande utan genom en börsintroduktion. En stor del av aktierna (75 %) kommer att delas ut direkt till kunderna, på liknande sätt som när de ömsesidiga försäkringsbolagen börsnoterades. Tilldelning av aktier kommer att ske i förhållande till de inköp som gjorts under perioden 2006-01-01–2008-03-31. Inköp som görs idag kommer att räknas dubbelt. Statsrådet räknar med att regeringen lämnar proposition på ärendet innan sommaren.
DN SvD

Allt som är populärt är inte bra

När jag får frågor om hur det är att vara politiker brukar jag berätta om något som jag kallar politikens dilemma. Den politik som är bra för samhället är inte alltid den som är populär och vice versa. Jag brukar exemplifiera min beskrivning med två beslut som jag som riksdagsledamot varit med om att fatta.
Det första beslutet gällde avskaffandet av förmögenhetsskatten. Detta beslut innebar att staten kortsiktigt fick in mindre i skatt men att samhällsekonomin långsiktigt gynnas. Istället för att kapital flyr landet så satsas pengarna i Sverige. Detta leder till högre tillväxt som i sin tur leder till högre skatteintäkter. Dessutom var lagstiftningen rätt godtycklig så att den som ville och hade resurser kunde genom skatteplanering undvika att betala skatten. Det var ett bra beslut att avskaffa förmögenhetsskatten. Däremot var detta beslut inte populärt. Oppositionen hade enkelt att säga att Alliansen gynnade de förmögna.

Det andra beslutet gällde miljöbilspremien. Detta beslut mottogs mycket positivt av allmänheten och oppositionens kritik var snarast mot att premien inte var högre. Erfarenheterna från denna typ av stöd är dock negativa. De tidsbegränsade stöden skapar ryckighet och när stöden avslutas så går ofta luften ur marknaden. Likaså skapar regelverket runt stödet ett antal konstiga marginaleffekter. Jag räknade på utsläppseffekterna om jag själv skulle byta bil till en miljöbil. Jag konstaterade då att utsläppen från produktionen av en ny bil skulle ta drygt fem år för den nya miljöbilen att spara in. Varför ska bilköp överhuvudtaget subventioneras? Den som inte köper någon bil alls är väl den som borde premieras mest? Om man budgetmässigt analyserar övergången från bensin och diesel till etanol så finner man en annan utmaning. Bensin och diesel är högt beskattade och drar därigenom in stora summor till statskassan. En stor del av dessa intäkter försvinner när fler går över till att köra på etanol. Detta innebär att staten antingen måste sänka sina ambitioner eller höja skatten på något annat.

Nu har regeringen bestämt sig för att satsa ytterligare 240 miljoner för att till sista december 2009 fullfölja det införda programmet. Även om jag inte gillar miljöbilspremien så tycker jag ändå att det är rimligt att man genomför programmet såsom det vara beskrivet. Men det vore intressant om Ekonomistyrningsverket gjorde en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna.
SvD DN