tisdag 1 april 2008

Systembolaget privatiseras!

Inför dagens utskottssammanträde med näringsutskottet så meddelade statsrådet Mats Odell att nästa bolag att privatiseras blir Systembolaget. Denna gång sker det inte genom ett auktionsförfarande utan genom en börsintroduktion. En stor del av aktierna (75 %) kommer att delas ut direkt till kunderna, på liknande sätt som när de ömsesidiga försäkringsbolagen börsnoterades. Tilldelning av aktier kommer att ske i förhållande till de inköp som gjorts under perioden 2006-01-01–2008-03-31. Inköp som görs idag kommer att räknas dubbelt. Statsrådet räknar med att regeringen lämnar proposition på ärendet innan sommaren.
DN SvD

Inga kommentarer: