fredag 30 november 2007

Med Anders Borg mot framtiden

Partistyrelsen har utsett Anders Borg att leda arbetsgruppen för jobb, välfärd och kunskap. Jag tycker det är ett mycket bra val. Dessutom ingår i gruppen Christina Husmark Pehrsson, Sven Otto Littorin, Margareta Pålsson, Gustav Douglas, Elisabeth Unell, Niklas Wykman och Catharina Elmsäter Svärd. Det här är enligt min uppfattning den viktigaste av partiets arbetsgrupper. Det är denna grupp som ska ta fram politiken som ska ställas mot socialdemokraternas i valet 2010. Med Anders Borg och Niklas Wykman i samma lag känns det som om laguttagningen varit riktigt lyckad.
DN:s bevakning av presentationen av arbetsgruppen handlar mest om dagens opinionssiffror. På sätt och vis tycker jag att det blev en bra inramning. Det är denna arbetsgrupp som ska ta fram programmet som inte bara för Sverige vidare utan även vänder opinionsvinden.
Du finner mer information om arbetsgruppen och dess direktiv på moderaternas hemsida.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Blandade analyser av opinionsläget

Dagens opinionsundersökning från Synovante kommenteras flitigt av landets nyhetsredaktioner och bloggare. Många av kommentarerna är ganska intetsägande och av arten att man inte kan lita på undersökningar. Men jag har hittat två vänsterdebattörer som jag i detta ärende instämmer med.

Gamle LO-ordföranden Stig Malm uttryckte i SvT sin förvåning över att socialdemokraterna går framåt trots att de inte presenterar någon egen politik. Lite skämtsamt avslutade han sin analys på följande sätt: ”Det måste bli en strategi för socialdemokraterna att vara tysta fram till nästa val.”
En av landets ledande vänsterbloggare Jonas Morian är inne på samma linje. Han uppmanar på sin blogg Mona Sahlin att börja leverera egna besked om vilken politik hon vill föra.

Jag har sagt det tidigare. När socialdemokraterna börjar redovisa vilken politik de vill föra och tillsammans med vem så kommer opinionsläget ändras radikalt.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Mer om vindkraft

Igår uttryckte jag mitt stöd för vindkraftverk i skogsmark. Ett motiv som jag inte fick med var effekterna för skogsbruket. Byggandet av vindkraftverk i våra stora skogar kommer att medföra behov av att dra fram vägar. Dessa vägar kommer också att kunna nyttjas av skogsbruket. Det blir därigenom en investering med dubbel avkastning. Vindkraftparker i skogen kommer inte att hindra skogsbruket istället får marken ytterligare ett användningsområde. På dagens DN debatt skriver två företrädare för Energimyndigheten om vindkraft. Jag kan hålla med om mycket av det de framför. Dock är jag direkt emot subventionering av en utbyggnad av vindkraften. Historien visar oss att de projekt som inte är ekonomiskt bärkraftiga på egna meriter inte heller är framtidens lösningar. Däremot är de uppgörelser om vindkraftutbyggnad som gjorts mellan kraftindustrin och skogsbolagen mycket positiva. Genom ett samarbete har man hittat en lösning med två vinnare.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Vad avgör valet 2010

Dagens opinionsundersökning från Synovate, som redovisas i DN, visar likt de övriga institutens novembermätningar på ett stort övertag för oppositionen. Synovate uppmäter en skillnad mellan blocken på hela 18,6 %. Andelen osäkra väljare har minskat men är fortfarande hela 16,4 %. Avståndet mellan blocken är i mätningen 18,6 procentenheter vilket motsvarar cirka 1 miljon röster. För att återfå majoriteten krävs det följaktligen att vi under de dryga 1000 dagar som återstår till valet vinner över 500 000 väljare. Jag tror att det är fullt möjligt. Socialdemokraterna kommer att behöva fatta ett antal svåra strategiska beslut. Vilket regeringsalternativ ska man gå till val med 2010? Ska man erbjuda väljarna en socialdemokratisk enpartiregering eller kommer man söka mandat för en rödgrön två- eller tre partiregering. Hur villiga kommer samarbetspartierna att vara förvandlas till brickor i ett socialdemokratiskt valtaktiserande? Ju närmare valdagen vi kommer så kommer regeringschefsalternativen att få ökad betydelse hos väljarna. I valrörelsen 2010 så kommer Fredrik Reinfeldt att ha varit statsminister i nästan fyra år. I andra ringhörnan så kommer vi att finna Mona Sahlin som blev minister redan 1990. Den ledare som bäst kommer att kunna redovisa en politik för fortsatt utveckling kommer att vinna. Jag tror att chanserna att Fredrik Reinfeldt går vinnande ur den förtroendeomröstningen är mycket goda.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

torsdag 29 november 2007

Podradio från Älmsta!

Efter att ha producerat vårt tredje program vågar vi nog nu kalla radioprogramsatsningen för en återkommande veckotradition.

I dagens program tas följande upp:

1. Besök på "fältet". Vi har besökt redovisningsbyrån i Älmsta AB. Där träffade vi Bo Garland som har ca 30 års erfarenhet av att hjälpa företagare som upplever regelkrångel som något som sätter käppar i hjulen för deras verksamhet.

2. Kommentar kring brittiska finansdepartementets besök. Vad kan vi lära av varandra?

3. Hissa & Dissa samt avslutningsord
Håll till godo! Göran & Jacob

Klicka HÄR för att lyssna!

Nytt besök!


I går besökte åtta herrar från högkvarterets godsmottagning oss på riksdagen. Efter en rundtur i husen där vi b.la tittade in i 1:a kammaren, plenisalen, bankhallen, kulvertarna mm så mötte vi upp med Björn Weiland som är ansvarig vid godsmottagningen här på riksdagen. Där genomfördes en uppskattad rundtur och godsmottagningarna jämfördes. Stor tack till Björn!

Ikväll ca kl 18 00 läggs det ut ett nytt program av "dinledamot.se - politisk talradio".
Ni kan b.la lyssna till en intervju med Bo Garland, redovisningskonsult. Vi diskuterar även det brittiska finansdepartementets besök mm.

Vill du komma på besök? Maila; goran.pettersson@riksdagen.se eller jacob.birkeland@riksdagen.se

Vindkraft i skogen

Jag har varit mycket skeptisk till vindenergi. Jag har inte tyckt att det relativt sett marginella energitillskottet stått i proportion till ingreppet i naturvärd miljö. På senare tid har dock vindenergisatsningarna ändrat karaktär. Istället för att bygga vindkraftverk i det natursköna öppna landskapet så har det börjat projektera stora vindkraftparker i det öde skoglandskapet. Även om vindenergin inte kommer att kunna ersätta vattenkraft och kärnkraft så erbjuder den ett bra komplement. Det är därför mycket positivt att man nu hittat lösningar som möjliggör utbyggnad av vindkraft utan att stora naturvärden går förlorade. DN skriver idag om en vindkraftsatsning i Piteås ödeskogar. Den satsningen är ett bra exempel på ovanstående resonemang.

_________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

onsdag 28 november 2007

Krisen i Northern Rock för britter till Sverige


Under två dagar besöker en delegation från det brittiska finansutskottet Sverige. De har fått ett särskilt uppdrag att utreda lagstiftningen runt bankkriser. Den utlösande faktorn till uppdraget är höstens händelseutveckling i USA och Storbritannien som bland annat ledde till statligt stöd till den brittiska banken Northern Rock. Igår kväll hade den brittiske ambassadören samlat en spännande grupp politiker och statstjänstemän med erfarenhet från den svenska bankkrisen 1992. Diskussionen vid middagsbordet var mycket tankeväckande och gav anledning till ytterligare reflektioner angående vår lagstiftning och regeltillämpning. Idag kommer britterna på besök hos oss i riksdagens finansutskott. Jag får anledning att återkomma till det mötet i morgondagens webbradioprogram.

_________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

tisdag 27 november 2007

Slutsatserna måste dras ett steg längre

Sir Nicholas Stern redovisade 2006 i sin rapport de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna. Han lyfte fram ett klassiskt samband, kostnaden om man agerar tidigt eller sent. Samma samband finns inom många andra politikområden, problemet är bara att man inte vet vilken tidig information som är korrekt och vilken som är ”falsklarm”. Ett klassiskt misstag var Storbritanniens, Frankrikes och USA:s agerande inför andra världskriget. Ett tidigt agerande gentemot Tyskland hade troligen lett till en annan utgång. Men som sagt, vi kommer aldrig att få veta vilka förutseelser som är riktiga. Istället måste vi göra riskbedömningar. Utvecklingen i Ryssland oroar. Ett allt mer pacifistiskt Europa tittar åt andra hållet när demokratin trycks tillbaka i Ryssland. Dessutom skapar Tysklands ökade beroende av rysk energi en beroendeställning som borde oroa oss små stater. Det är viktigare än på mycket länge att vårda de transatlantiska förbindelserna. Ett pacifistiskt Europa isolerat från USA är ett scenario som med hög sannolikhet kommer att leda till stora långsiktiga kostnader.

Aftonbladet skriver idag om ämnet på sin ledarsida. Man missar dock att dra slutsatserna i botten. Det är dags för den verklighetsförankrade delen av socialdemokratin att börja agera. Sverige behöver anpassa sin försvars- och säkerhetspolitik så att den ger säkerhet i vårt närområde nu och i framtiden.

Frågan runt den rysk-tyska gasledningen behandlas idag på SvD:s ledarsida. Jag tycker dock att Reidar Carlsson på Norrtelje Tidning sammanfattar situationen bäst i dagens ledare i tidningen och på nätet.

Läs gärna mitt anförande i riksdagen i ämnet försvars- och säkerhetspolitik (länk).

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

måndag 26 november 2007

Även de egna tveksamma till Mona Sahlins debattstil

Jonas Morian gör en klok analys av Mona Sahlins påhopp på Fredrik Reinfeldt. Han tycker precis som jag att tonen är oroande. Vidare efterfrågar han att Mona Sahlin ska kommunicera det socialdemokratiska alternativet. Mona Sahlin har verkligen varit aktiv i debatten de senaste dagarna. Jag bedömer att det kommer att gynna Alliansen. Ju mer Mona Sahlin syns och tvingas att försöka förklara vad det är hon vill desto tydligare kommer det framgå att det saknas ett trovärdigt regeringsalternativ på oppositionssidan.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Sätt kraft bakom orden - Gå med i Nato

Tillsammans med sina allierade Lars Ohly och Peter Eriksson blåser Mona Sahlin till strid mot Ryssland och Tyskland om den planerade gasledningen i Östersjön. Artikeln i SvD innehåller också ett starkt stöd för de baltiska länderna och Polen. Det är ett spännande utspel och jag undrar om det endast är för ”inrikes konsumtion” eller om det signalerar en önskan om en tuffare svensk utrikespolitik mot Ryssland. Men om man ska spela tufft mot Ryssland krävs reell styrka att sätta bakom kraven. Därför stämmer vänsterpartiernas utspel väldigt dåligt med deras syn på säkerhetspolitik. Det är i lägen som detta man vill veta att man har starka allierade. Här är ytterligare ett skäl till att Sverige borde ansluta sig till Nato.

Artikeln kommenteras bland annat av Ekot och TV 4.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Värnpliktsutredningen

Flera tidningar och bloggar skriver om den kommande pliktutredningen. Jag anser att frågan om soldatutbildningssystemet är central för försvarsutformningen. Vägvalet i denna fråga avgör vilken försvarsmakt vi får. Oviljan att reformera personalförsörjningssystemet har varit avgörande för tillkortakommandena med försvarets reformering. Viljan att skapa ett insatt insatsförsvar har varit tydlig men oviljan att ställa om ”produktionsapparaten” har gjort att det som producerats fortfarande varit anpassat för nationellt försvar med stöd av beredskapslagar. Förslag till ny utformning har funnits men malts ned såväl internt inom Försvarsmakten som politiskt. Redan sommaren 2004 presenterade ÖB i sin bok ”Vägen Framåt” en idé till en soldatförsörjning (sid 42-47), tyvärr blev resultatet av försvarsbeslutet något mycket mindre radikalt.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

söndag 25 november 2007

Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt, vem kommer väljarna att välja?

Mona Sahlin levererar en ordentlig urladdning på dagens DN Debatt. I ovanligt kraftiga ordalag så anklagar hon regeringen för svek och mörkläggning. Kritiken är mycket egendomlig. Mona Sahlin må ogilla regeringens politik, det är en av oppositionens huvuduppgifter att just opponera, men att säga att regeringen genomför en annan politik än den man gick till val på stämmer dåligt. Den politik som nu genomförs är den som Alliansen redovisade i sitt valmanifest. Likaså är det fel att påstå att regeringen säger en sak och genomför en annan. Kampen för full sysselsättning är inte en kamp för högre bidrag och fler arbetsmarknadsprogram som kan lura arbetslöshetsstatistiken. Nej full sysselsättning kan bara åstadkommas genom att ekonomins funktionssätt förbättras. En viktig del i detta arbete är att det måste bli lönsammare att arbeta än att låta bli. Mona Sahlin framför också i sin debattartikel direkt kritik mot Fredrik Reinfeldts ledarskap och hon anför att förtroendet för honom sjunker. Här tror jag Mona Sahlin ägnar sig åt verklighetsflykt. När vi kommer till valrörelsen 2010 så kommer en sak bli väldigt tydlig för väljarna. De kommer att få välja mellan två möjliga regeringschefer, Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Om inte förr så kommer det då att bli en kraftig ström av väljare direkt från socialdemokraterna till moderaterna.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

lördag 24 november 2007

Brittiska synen på den finansiella oron

I förra veckan hade vi som sagt en offentlig utfrågning om finansiell oro. Utfrågningen går att återuppleva via webbtv på riksdagens hemsida. För att ytterligare beslysa problematiken förmedlar jag här en länk till en brittisk intervju i ämnet :-)

Sluta sopa problemen under mattan

Jag vet, det heter inte förtidspensionering. Men problem försvinner inte för att man ger det ett nytt namn. En av de största utmaningarna vi står inför i det svenska samhället är att bryta trenden med att vi ”försäkrar ut” allt fler från arbetsmarknaden. På sätt och vis har vi i Sverige byggt upp ett system där vi köper oss fria från den arbetskraft som inte kan prestera 100 %. Resultatet har blivit att en sjunkande andel av befolkningen får jobba hårdare och hårdare. I längden håller inte detta synsätt. Därför måste trenden brytas och framförallt måste antalet unga som förtidspensioneras (jag fortsätter att kalla det så) radikalt minskas. Lotta Gröning beskriver i sin krönika i Aftonbladet mycket väl det politiska misslyckandet. Regeringen genomför nu ett antal reformer. Nyfriskjobb och halvtaktsjobb ger långtidssjuka och förtidspensionärer en ny chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Likaså har man förslag på väg där man kommer att sätta fokus på arbetsförmågan istället för arbetsoförmågan. Det här är för hela välfärdssamhällets framtid viktiga reformer. I torsdags beskrev tidningen Dagen ett mycket olyckligt moment 22 förhållande som uppstått på arbetsplatsen Refugen. Ärendet tas också upp av på SvD.se. Det aktuella fallet visar att mycket arbete finns kvar att göra när det gäller lagstiftning och regeltillämpning. Problem måste lösas inte döljas.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

torsdag 22 november 2007

Podcastingen fortsätter!

Då var det dags att lägga ut program nr 2! Klicka på följande länk för att komma till det senaste programmet av, Dinledamot.se politisk talradio!

I detta program tar vi b.la upp vårt möte på Atlant puben. Vi diskuterar även den finansiella oron som vi alla lätt kan känna av. Hur påverkar den människor i vardagen? I programpunkten "hissa och dissa" resonerar vi lite kring den organiserade brottsligheten som tar mark i vårt samhälle. Avslutningsord hålls som vanligt av Göran Pettersson. För att kommentera programmet är du välkommen att maila till

goran.pettersson@riksdagen.se
jacob.birkeland@riksdagen.se

Al Capone fälldes för skattebrott

Aftonbladets Ingvar Persson lämnar i sin ledarkrönika välförtjänt beröm till justitieminister Beatrice Ask. Det är hennes initiativ att samla ett antal myndighetschefer till samarbete i kampen mot den organiserade brottsligheten. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att även ta in myndigheterna som arbetar med ekonomisk brottslighet i samarbetet. Det var trots allt genom att fälla honom för skattebrott som man slutligen lyckades sätta Al Capone bakom lås och bom.

Öppen utfrågning om finansiell oro

Förmiddagen bestod av tre olika möten inom ramen för finansutskottet. Det viktigaste var den öppna utfrågningen om den finansiella oron. Som vanligt är det lättare att uttala sig om läget än att sia om framtiden. Utfrågningen kommenteras redan på Dagens Industris, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets hemsidor. Min egen slutsats av föredragningarna är att läget fortfarande är osäkert men att det svenska finansiella systemet denna gång var ovanligt väl rustat för att möta en sådan här ”kris”. En lärdom är dock att vi måste ha lagstiftning rörande statligt stöd till finansföretag på plats innan en allvarlig kris inträffar. Arbetet med ny lagstiftning pågår på finansdepartementet. Det finns anledning att hålla ögonen på det arbetet.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

Sämre väder på väg?

Konjunkturinstituet redovisade igår sin lönebildningsrapport för 2007. DN och ekonominyheterna har kommentarer om rapporten. Rapporten lyfter fram det som många befarat, årets avtalsrörelse ledde till för stora löneökningar. Detta ställer ytterligare krav på finanspolitiken att utöka arbetskraftsutbudet för att motverka att arbetskraftsbristen leder till ytterligare löneglidning med försämrad konkurrenskraft som följd. Den globala finansiella oron komplicerar bilden ytterligare. Idag genomför riksdagens finansutskott en offentlig utfrågning i just det ämnet. Det går att följa utfrågningen direkt på Internet via riksdagens webb-TV. Jag får även anledning att komma tillbaka i ämnet i kvällens podradio sändning.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

Fullsatt på Atlantpuben

Igår var jag och Jacob på Svenska Atlantkommitténs Atlantpub. Det var fullsatt och trevlig stämning med öl, hårt bröd och korv. Kvällens föredragshållare var Johan Tunberger som talade på temat ”Försvarseländet”. Jag kände igen många av hans slutsatser från mitt eget arbete med försvarets perspektivplanering 2000-2003. Vi får hoppas att den kommande pliktutredning orkar genomföra den genomgripande förändring av soldatförsörjningssystemet som Försvarsmakten inte vågade föreslå inför 2004 års försvarsbeslut. Jag hoppas att få Johan Tunberger som gäst i något av de kommande avsnitten på webbradion.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

onsdag 21 november 2007

Rättmätligt beröm till Anders Borg

Per Dahl på tidningen Barometern hyllar i en ledare Anders Borgs tal igår på Handelskammaren. Tidningen tar dessutom det friska greppet att lämna med en länk till Handelskammarens hemsida där bildpresentationen och talet finns som mp3-fil. Här finns ett ypperligt tillfälle för alla intresserade att höra talet och bilda sig en egen uppfattning. Idag blir det debatt i kammaren om ramarna för statsbudgeten. Anders Borg är på plats och försvarar tillsammans med finans- och skatteutskottens majoritet regeringens färger. För egen del ska jag tala i det viktiga men inte lika inspirerande ämnet Lagen om offentlig upphandling. Vi får se, det går kanske att göra något av det.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

tisdag 20 november 2007

Ta oljevapnet från oljestaterna

Förre tyske utrikesministern Joschka Fischer har en mycket tänkvärd krönika i dagens DN. Han avslutar med orden ” Självklart kommer dessa förändringar att skapa många mäktiga förlorare. Dessa kommer inte att ge upp sin makt utan kamp. För närvarande ser de fortfarande ut att ha övertaget, vilket bekräftas av att det är så mycket prat och så lite handling. Det är just detta som måste förändras.” Joschka Fischers förutsägelse går att tolka på flera olika sätt. De stora förlorarna om världen blir oberoende av koldioxidfri kraftgenerering är framförallt de stater som byggt sitt välstånd på utvinning av olja och gas. Jag tror att vår värld blev mycket bättre om dessa stater fick minskad makt.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

Intolerant tolerans

En av dagens viktigaste ledare kommer tyvärrinte att ha så många läsare som den förtjänar. Det är teologen m.m. Magnus Malm som på tidningen Dagens ledarsida skriver om bristen på riktig åsiktsfrihet. Hans ord är mycket tänkvärda. Jag har själv ofta framfört att debattklimatet i många stycken blivit mer intolerant. Den som inte tycker ”rätt” ska brännmärkas. Vi har rörelser som driver på mot åsiktsfrihet och kallar det tolerans. Moderaternas partistämma tog ett beslut om könsneutrala äktenskap. Jag anser, vilket jag skrivit om här på bloggen, att vi istället för att omdefiniera äktenskapet skulle ha återlämnat det till kyrkan. Men en bra sak i partistämmobeslutet var att vi tydligt gav trossamfunden rätt att handla efter sin övertygelse. Jag befarar att det bara är en tidsfråga innan krav kommer att ställas på att alla samfund och präster, med hot om straff, ska tycka lika. Jag hoppas att jag har fel.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

måndag 19 november 2007

Hoppfullt om energipolitiken

En av frågorna jag har särskild bevakning på i riksdagen är energipolitiken. Vid förra årets allmänpolitiska debatt valde jag att tala just i det ämnet, du finner mitt anförande om du följer den här länken. Det är glädjande att Alliansen rör sig i rätt riktning, nu gäller det bara att centern tar ytterligare ett steg i rätt riktning. Får de måhända hjälp av sitt ungdomsförbund? Idag hade Rapport ett hoppfyllt inslag om allianspartiernas ställningstaganden.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

När kommer Alexander?

SvD skriver idag om förhandlingarna om den framtida infrastrukturen i Stockholmsregionen. Det är ingen lätt uppgift Carl Cederschiöld har fått, grundproblemet är att tidigare regeringar satsat alldeles för lite på Sveriges tillväxtmotor Stockholm. För hela Sveriges bästa krävs nu en rejäl satsning. Vi måste tänka nytt. På torsdag anordnar riksdagens trafikutskott en öppen utfrågning om finansieringen av trafikens infrastruktur. Utfrågningen direktsänds via riksdagens webb-tv. Ibland blir diskussionerna runt alternativa finansieringsformer något förvirrad. Det finns debattörer som tror att man kan lösa de finansiella utmaningarna genom att bara låna upp pengarna från privata aktörer. Ett sådant resonemang är helt galet, staten har den bästa kreditvärdigheten och lånar billigast via riksgälden. Det som krävs är istället ett rejält nytänkande där privata operatörer ges större ansvar och friheter att bygga och driva infrastruktur. Inslaget av brukaravgifter måste också ökas. På det sättet så kommer den framtida infrastrukturen att byggas ut där det finns potentiella behov och inte där det finns starka regionpolitiker. För att lösa Stockholms trafikproblem krävs ett alexanderhugg, vem blir det som håller i svärdet?

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

En kommande pliktutredning måste sätta försvarets behov främst

SvD:s Brännpunkt fortsätter generaldirektören för pliktverket Björn Körlof sin kamp om namnet på etiketterna. Efter att tidigare ha förlorat kampen om den allmänna värnplikten verkar han nu slåss för en frivillig värnplikt. Är det inte något orimligt i just denna kombination? Vad försvaret behöver är ett personalförsörjningssystem som sätter behoven främst. Att vara soldat är inget vanligt jobb därför behöver försvaret en speciell lagstiftning runt sin personalförsörjning. Jag kan tänka mig att man behåller mönstringsplikten men att eventuell efterföljande utbildning och insats görs i form av anställning. Försvaret måste också använda sina utbildade soldater effektivare, därför behövs en utveckling av dagens anställningsformer och beredskapskontrakt. Jag hoppas att den kommande pliktutredningen sätter behoven i fokus och inte ägnar sin kraft till att hitta politikerstyrda kompromisser.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Frågorna hopar sig!

Aftonbladet kräver idag att Mona Sahlin ska ge svar om Sveriges säkerhetspolitik. Jag ställde själv samma fråga i riksdagens allmänpolitiska debatt (länk). I frågan om Nato befinner sig troligen Mona Sahlin i ett dilemma. Under många år har Sverige, med en socialdemokratisk regering, gradvis närmat sig Nato. Huvuddelen av de svenska soldaterna som tjänstgör utomlands gör det under Nato:s befäl. Den säkerhetspolitiska utvecklingen talar också för ett svenskt medlemskap. Samtidigt så har socialdemokraterna inrikespolitiskt inte gjort upp med sin gamla isolationistiska politik när det gäller säkerhetspolitiken. Det kommer därför krävas att Mona Sahlin visar lika stort ledarskap som Ingvar Carlsson gjorde när han vände socialdemokraternas uppfattning om medlemskap i EU.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

söndag 18 november 2007

Vändpunkten nära?

Dagens opinionssiffror från Sifo (publicerade i bl.a. SvD ) var ingen rolig läsning även om de inte kom som någon överraskning. Avståndet mellan blocken är nu hela 13,2 procentenheter vilket motsvarar cirka 730 000 röster. Förra veckan uppmätte opinionsinstiutet Sentio Research ännu sämre siffror men det är väl föga tröst. Det krävs nu att vi börjar vinna tillbaka väljare direkt ifrån socialdemokraterna. För att Alliansen återigen ska bli större än vänsterblocket krävs att 370 000 av dagen vänstersympatisörer ska komma tillbaka till Alliansens partier. Det är en stor men realistisk uppgift. Jag tror dessutom att vi kommer att få hjälp med den av vänsterpartierna själva. Ju mer deras "spretande" politik utsätts för granskning desto fler tillfälliga vänsteranhängare kommer vända åter till Alliansen.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Globala problem kräver globala lösningar

SvD har idag flera artiklar om FN:s klimatpanel. FN står inför en stor utmaning som organisation. Här finns en uppgift som endast kan lösas globalt, har det någonsin funnit en för FN bättre anpassad uppgift?

Jag är i grunden för att beskattningsrätten ska vara nationell. Det är en viktig princip att det finns en tydlig koppling mellan beslutanderätten, konsekvenserna och ansvarsutkrävandet (vanligen genom allmänna val). När det gäller klimatproblemens lösning är jag dock ambivalent. Konsekvenserna av våra utsläpp av växthusgaser är globala. Det kommer därför att krävas globala lösningar. Jag har i många tidigare inlägg här på bloggen framfört att jag tror på mänsklighetens förmåga att finna nya lösningar och att ransonering inte brukar vara den metod vi väljer. Men för att skapa ytterligare incitament för nya lösningar krävs ett globalt solidariskt system som gör att det inte lönar sig att fortsätta att släppa ut växthusgaser. Ett globalt handelssystem med utsläppsrätter alternativt en växthusgasskatt skulle vara ekonomiska styrmedel som drev på utvecklingen. Men om systemet inte blir globalt så riskerar det att endast snedvrida konkurrensen och i förlängningen leda till handelshinder och protektionism.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Kamerornas intåg på redaktionen

Dagens Nyheter skriver idag om förestående ändringar i Sveriges Television. Det gäller att framförallt Aktuellt ska genomgå en större förvandling och bli mer av ett fördjupningsprogram. Den riktigt stora nyheten är att man dessutom kommer att släppa in kamerorna på redaktionen och under dagen beskriva redaktionens arbete. Öppenhet är ofta bra men jag är lite tveksam till om det är rätt att göra om redaktionsarbetet till ett ”realitydrama”. Det finns en risk för att kamerornas närvaro leder till att redaktionen snarare agerar än arbetar journalistiskt rätt. Vem står på tur att följas av kameror dagen lång, är det möjligen riksdagen. Jag har faktiskt funderat på att komplettera dagens blogg med korta videosnuttar från riksdagen. Men någon kamera som ständigt följer arbetet blir det inte tal om, åtminstone inte ännu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

lördag 17 november 2007

Nu krävs nationell uppslutning

Dagens Nyheter har idag ett antal artiklar om kriminella gäng. Bland annat beskriver man utmaningarna för små kommuner där det skett etablering av kriminella MC-gäng. Det är viktigt att det blir nationell politisk enighet runt bekämpningen av den organiserade brottsligheten. Vi politiker måste lägga prestigen åt sidan och ta tag i detta växande samhällsproblem tillsammans. Frågan får inte fastna i ”organisationsträsket”. Jag hoppas att justitieminister Beatrice Ask lyckas med sin föresats att ena de svenska myndigheterna. Initiativet att kalla till sig alla relevanta myndigheter är bra. På torsdag får vi se hur myndigheterna besvarade utmaningen.

Lyssna på politisk talradio på www.dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

fredag 16 november 2007

På regeljakt i Norrtälje!

Göran Pettersson har under hösten arbetat med att samla in förslag på de "krångligaste och irrelevantaste" reglerna som företagare stöter på i sitt företagande. Eftersom han kommer från Norrtälje har det blivit naturligt att höra sig för i just den trakten angående vilka förbättringar
och förändringar som efterlyses bland lokala företagare. Detta kan man se som en liten del i det stora arbetet regeringen för gällande regelförenkling.
På torsdagskvällen hade Norrtälje kommun tillsammans med Roslagens Sparbank, Nordea
och Handelsbanken anordnat en företagarträff för traktens företagare. Detta var ett ypperligt tillfälle att ta in nya synpunkter och förslag från människor som dagligen brottas med regelverk som tar tid och pengar från kärnverksamheten. Många samtal hölls med företagare från trakten som hade synpunkter på dagens regelsystem.

Även många visitkort utbyttes och Göran kommer att återkomma med en uppföljning i hur arbetet går.
På bilden ser ni Dan Löfgren (Näringslivschef i Norrtälje) och Göran Pettersson

torsdag 15 november 2007

Podradio!


Nu går det att lyssna på första programmet av "dinledamot.se politiks talradio med Göran Pettersson och Jacob Birkeland"

Klicka på länken till höger eller här

Läs även andra bloggares åsikter om


Riksbankschefen i riksdagen och i media

Idag genomförde finansutskottet en offentlig utfrågning av riksbankschefen. Dessa utfrågningar hålls två gånger om året och för min del var detta den tredje utfrågningen. Det blev en bra utfrågning som lyfte fram ett antal utmaningar för riksbanken och penningpolitiken. Man kan se hela utfrågningen via webb-TV på riksdagens hemsida. När man läser rapporteringen i Dagens Industri undrar man om vi verkligen var med på samma möte. DI har satt rubriken "Ingves fick på pälsen". I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns TT:s beskrivning av samma möte och deras uppfattning stämmer bättre med min.

Nästan helt rätt, Lotta Gröning!

Lotta Gröning framför i Aftonbladet att LO borde frigöra sig från socialdemokraterna. I det avseende tycker jag att hon har helt rätt. Jag tror LO skulle få en mycket större trovärdighet hos oss andra riksdagspartier om man blev en partipolitiskt oberoende fackförening. Trots att jag hyser stor respekt för Wanja Lundby Wedin som person så har jag svårt att lita på hennes avsikter när hon uttalar sig som LO-ordförande. Hon sitter trots allt i socialdemokraternas partistyrelse och organisationen hon företräder verkar som en socialdemokratisk kampanjorganisation. Lotta Gröning föreslår i sin artikel att LO ska kalla sig ”oberoende socialdemokratisk”, här tycker jag att hon har fel. Ta steget fullt ut och frikoppla LO från partipolitiken, här har LO mycket att lära av Saco och TCO.

Läs även andra bloggares åsikter om

Öppen utfrågning av riksbankschefen

Idag klockan 09.00 håller finansutskottet en öppen utfrågning av riksbankschefen. Utfrågningen sänds i SvT 24 direkt. Utfrågningen har en särskild form vilket innebär att partierna får ställa en fråga per omgång. Detta system innebär att de små partiernas ledamöter får många chanser medans vi i de större partierna sällan får chansen att ställa någon fråga. Jag är dock förhoppningsfull att de bra frågorna ska komma upp i alla fall. Du kan läsa mer om utfrågning på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5414&utskutfrID=895&utskutfrrm=200708.

onsdag 14 november 2007

Bildbevis!


Här har ni bevis på att träningskläderna har varit på. Nästa gång hoppas vi kunna återkomma med en bild från Djurgården där vi brukar hålla till när vi springer.- Jacob

Bland pengar och kottar

Idag blir en lång dag med ett blandat innehåll. Jag har redan skickat iväg en insändare till Norrtelje Tidning om regelförenkling. ”Senare” idag så blir det lite fysisk träning. Jag har gett min Jacob (min politiske sekreterare) i uppgift att se till att jag springer minst en gång i veckan. Så 07.15 bär det av på en runda runt Djurgården. Jacob får lägga upp bildbevis här på bloggen. Därefter så blir det seminarium om budgetlagen under ledning av finansutskottets kanslichef. När det är slut bär det av till kammaren för dagens debatter inom finansutskottets ansvarsområden. Debatterna avbryts 16.00 för votering. Ikväll är riksdagens skogsindustrigrupp bjuden till Skogsindustrierna. Temat för kvällens möte är kampen om råvaran. Det blir en spännande dag med viktigt och blandat innehåll. Vi får se om jag hinner emellan och skicka några rapporter på bloggen.

tisdag 13 november 2007

Är detta botten?

Dagens Nyheter redovisar idag en väljarundersökning från opinionsinstitutet Sentio Research. Skillnaden mellan "regeringsalternativen" är hela 18,8 %. Vi i Alliansen har ett rejält opinionsarbete framför oss. Om det ska bli en andra mandatperiod så krävs det att vi vinner tillbaka drygt 9 % från vänstersidan. Detta kommer vi inte att klara själva utan vi kommer att behöva ha hjälp av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Jag tror att chanserna för att vi ska få en sådan hjälp är goda. När vänsterpartierna kommer att behöva redovisa ett samlat regeringsalternativ så tror jag att opinionen kommer att svänga. För egen del tar jag dagens opinonsundersökning som tändvätska. Nu gäller det att bli bättre på opinionsbildning. Nu ska vi vinna tillbaka majoriteten, procentenhet för procentenhet.

Andra bloggar om:

Man ska inte döma hunden efter håren

SvD har idag en trevlig artikel om Anders Borg. Jag har lätt att förstå varför författaren har gjort ett så positivt porträtt av finansministern, det är helt enkelt lätt att tycka om ”grabben”. Jag måste medge att jag var mycket skeptisk till valet av finansminister. Måhända är jag ibland lite konservativ, men jag undrade: ”Passar verkligen en kaxig hårdrocksfan med hästsvans och ring i örat som moderat finansminister?” Nu ett år senare inser jag att jag hade helt fel. Jag får ofta frågor från äldre partimedlemmar om Anders Borg, många ställer sig mycket tveksamma till honom. Ofta blir medlemmarna överraskade när jag berättar att Anders Borg är min favorit i regeringen. Hur är det ordspråket lyder? ”Man ska inte döma hunden efter håren!”

Läs även andra bloggares åsikter om

Åter i uniform

Igår var det första gången på ett drygt år som jag drog på mig uniformen. Det finns ingen anledning till oro, det är inte höjd beredskap. Anledningen till klädbytet var firandet av Kungliga krigsvetenskapsakademiens högtidsdag. Det formella årsmötet avhölls i Börshuset och högtidsdagen avslutades med middag på Karlberg. Akademiens styresman Bo Huldt höll ett par mycket uppskattade tal där han satte in Sveriges säkerhetspolitiska läge i ett historiskt sammanhang. När talet blir publicerat i "Gula tidskriften" ska jag se till att det blir läst av de moderater i riksdagen som arbetar med säkerhetspolitiska frågor.

Det blir mycket spännande att följa akademiens fortsatta arbete med det så kallade småstatsprojektet. Jag hoppas att jag kommer att ha möjlighet att delta aktivt i arbetet.

måndag 12 november 2007

Nytt besök från Rodengymnasiet


Ännu ett givande besök är nu avklarat. Den här gången var det en NV-klass årskurs tre som hade tagit tillfället iakt att besöka riksdagen. Många bra frågor ställdes. Ämnen som berördes var betygssytemet, företagande, skattemoral, mm.

Som politisk sekreterare brukar jag följa med under turen. Varje gång förundras man över hur priviligerad man faktist är att få bo i Sverige och i en stabil demokrati.

Vill du, din klass, din arbetsplats eller kanske bara ett kompisgäng besöka riksdagen är du/ni välkommen att höra av dig till jacob.birkeland@riksdagen.se eller goran.pettersson@riksdagen.se
Vi tar gärna emot besök och guidar runt.Trött? =)

Matpriserna och räntan

DN skriver idag om de ökande matpriserna. Under flera år har priset på mat utvecklats mycket svagt. Därigenom har matpriserna bidragit till att hålla tillbaka inflationen. Nu verkar det som om stigande världsmarknadspriser kommer att slå igenom även i den svenska prissättningen. Detta är ytterligare en faktor som riksbanken har att beakta. En av grundpelarna i den svenska ekonomin är den oberoende riksbanken. Den har till uppgift att genom penningpolitiken upprätthålla ett fast penningvärde. Genom att reglera räntan så styr riksbanken den långsiktiga inflationen. Är då detta en lätt uppgift? Enligt min uppfattning så är det en uppgift som kräver en blandning av vetenskap och konst. Antalet parametrar såväl hårda (statistik etc) som mjuka (människors förväntningar och reaktioner) är enormt. Förutom vädret så är räntesättningen den frågan som flest medborgare har synpunkter på. Det är bra att denna svåra uppgift sköts av en myndighet som genom lagstiftningen är oberoende från regering och riksdag. Att som LO förespråka en hårdare politisk styrning av riksbanken vore att riskera prisstabiliteten och därigenom den trygga finanspolitiken.

På torsdag genomför finansutskottet en offentlig utfrågning av riksbankschefen. Vi får se om han då även kommenterar de stigande matpriserna.

Vi har samma atmosfär därför måste klimatutmaningen lösas globalt

Dagens debatt verkar handla om flygets påverkan på klimatet. När det gäller klimatfrågan är det grundläggande att jorden bara har en atmosfär. Alla världens länder delar samma atmosfär. Det innebär att det inte går att lösa klimatfrågan nationellt eller regionalt. Om vi minskar våra koldioxidutsläpp i Norrtälje, Sverige eller EU så löser inte det problemet om motsvarande utsläpp samtidigt ökar i Indien och Kina. Vi måste alltså söka världsomspännande lösningar på problemet. Därför har de förslag som ett antal forskare idag presenterar på SvD Brännpunkt många begränsningar. Vad vi behöver är inte fler regionala regelverk som riskerar att snedvrida konkurrensen och förutsättningarna för företagsetableringar. Vad som istället behövs är ekonomiska styrmedel som minskar de globala koldioxidutsläppen. Det bästa vore en skatt på koldioxidutsläpp som omfattade alla som delar samma atmosfär.

En annan sak som ofta glöms bort är teknikutvecklingen. Jag har sagt det många gånger förr men säger det igen, mänskligheten har inte löst sina problem genom ransonering utan genom utveckling. På samma sätt borde det vara med klimatproblemen och det är här vi bör söka lösningarna.

Dagens eko redovisar idag ett antal intervjuer där flygresenärer får svara på frågan om de köpt utsläppsrätter för att kompensera effekterna av sitt flygande. Systemet med att köpa utsläppsrätter för att stilla sitt samvete tycker jag har stora likheter med försäljningen av avlatsbrev.

Överger Mona Sahlin Göran Perssons finanspolitik?

Dagens ledare i Aftonbladet tar upp en fråga som jag tror blir central i valrörelsen 2010, hur ska socialdemokraterna betala sina välfärdssatsningar? Under Göran Perssons tid som finans- och statsminister har socialdemokraterna i många stycken fört en ansvarsfull budgetpolitik. Även om man inte genomfört några viktiga reformer för att få ekonomin att fungera bättre så har man i alla fall sett till att i stort sett balansera inkomster och utgifter. Med Mona Sahlin vid rodret hörs nya signaler. Redan årets socialdemokratiska budgetmotion andas att det är nya tider. Socialdemokraterna, troligen mot Pär Nuders råd, öppnar för nya budgetprinciper där man låter kommande generationer stå för dagens utgifter. Är Sverige på väg att få en ny politisk karta? En karta där det är de borgerliga partierna som står för den ansvarsfulla finanspolitiken och socialdemokraterna som kännetecknas av att försöka att både äta kakan och ha den kvar? Jag tror att så är fallet. Alliansregeringen har surrat sig vid masten, man kommer inte att tillåta sig att riskera statens finanser för kortsiktiga opinionsvinster. Garanten för denna politik är finansdepartementet och dess chef Anders Borg. Jag tänker lämna allt stöd jag kan från min plats i finansutskottet.

Andra bloggar om:

söndag 11 november 2007

Risk och chans i företagandet

Socialdemokraterna annonserar nu att man vill skapa ett skyddsnät för företagare. Det är en idé som redan värderats i alliansen. En viktig invändning som kommit fram är att företagande närmast per definition ska innehålla risktagande. Om risken och chansen lyfts bort ur företagandet försvinner de momenten som skapar utvecklingen och tillväxten. För att få ett gott entreprenörsklimat krävs troligen att vi dels förenklar regelverken men också att vi premierar eller i alla fall inte bestraffar den som tar risker och lyckas. PJ Anders Linder är inne på samma linje i ett inlägg på ledarredaktionens blogg. På tisdag så träffar alliansens ledamöter och ersättare i näringsutskottet statssekreterare Jöran Hägglund. Det är han som håller i departementets arbete med regelförenklingar. Det ska bli spännande att få en lägesredovisning från departementet. Arbetet med regelförenkling finns med på min topplista över ärenden jag driver och bevakar i riksdagen.

Andra bloggar om:

Befogad kritik men fel lösning

Claes Arvidsson ondgör sig i dagens ledare på myndigheten Forum för levande historia. Jag förstår kritiken mot att myndigheten tenderar att ha svårt att hålla historien om kommunismens övergrepp levande. Men jag tror att hela idén runt myndigheten är fel. Det är viktigt att vi inte blir historielösa och framförallt är det viktigt att vi kommer ihåg de gånger mänskligheten gått vilse i sin vandring med förtryck och folkmord som följd. Men staten bör vara försiktig med att inrätta särskilda opinionsbildande myndigheter. Det är bättre att ämnet historia får en tydligare plats i skolan och att universitet och högskolor även håller vår historia levande genom undervisning och forskning.

Andra bloggar om:

Låt stat och kyrka skiljas åt

Prästen Yngve Kalin framförde i gårdagens SvD synpunkter om partipolitisering inom kyrkopolitiken. Lidingös kommunstyrelseordförande Paul Lindquist, dock ej i den rollen, kommenterade också artikeln på sin blogg. Trots att jag är såväl riksdags- och kommunpolitiker och samtidigt förtroendevald inom Svenska kyrkan håller jag helt med Kalin och Lindquist. För egen del har dock mitt förtroendeuppdrag i kyrkan ingen koppling till mitt ”borgerliga” parti. Första gången jag fick ett förtroendeuppdrag skedde det genom ett val på kyrkstämman i Lohärads församling. Jag fick förtroendet att representera min församling i det pastoratsgemensamma kyrkorådet, numera namnändrat till kyrkonämnden. Senare har jag också tjänstgjort i församlingens kyrkoråd och i det pastoratsgemensamma kyrkofullmäktige. För mig är det självklart att kyrkan och staten ska vara skilda åt. Jag tycker dessutom att den utvecklingen gått för långsamt. Vi skulle ha sluppit mycket av debatten runt könsneutrala äktenskap om rågången mellan kyrka och stat hade varit tydligare. I mycket så har debatten handlat om symbolfrågor och att de som driver på för en förändring vill att staten ska omdefiniera religiösa begrepp. Istället borde de religiösa begreppen ha flyttats ut från den världsliga lagstiftningen.

Hur som helst nu har vi ett antal partistämmobeslut även om de inte är perfekta. Jag hoppas likt Paul Lindquist att vi vid kommande partistämmor kan ta ytterligare steg mot att frigöra kyrkan från staten.


Andra bloggar om:

lördag 10 november 2007

Tillbaka från Karlberg

Gårdagens konferens på Karlberg med Svenska Atlantkommittén var mycket givande. Visserligen var innehöll anförandena från de officiella representanterna från de olika länder inga friare tankar, men i den efterföljande debatten fick jag ett delvis nytt perspektiv. Här lyftes bland annat fram betydelsen av Frankrikes ändrade attityd till Nato och vilka konsekvenser detta får för Sverige och Finland. Så länge Frankrike har stått utanför Natos militära samarbete (1966 under Charles de Gaulle) har det varit enklare för andra EU-stater att inte avstå från att vara medlem i Nato. Ett franskt återinträde i Nato kommer att förändra situationen.

Andra bloggar om:

fredag 9 november 2007

Åter till Karlberg

Idag är det konferens med Svenska Atlantkommittén på Karlberg. Det är alltid roligt att återvända till sin gamla skola. Idag är det ett också ett högintressant program. Bland annat så kommer Nato:s generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer att tala under rubriken "Nato after Riga - Implications for Nordic Defence Cooperation". Ett annat spännande framförande blir den Dr Pauli Järvenpääs i ämnet "Nordic Defence Cooperation - a Finnish view". Konferensen ger också möjlighet för vår relativt nye försvarsminister Sten Tolgfors att utveckla sina tankar om "Enhanced Nordic Defence Cooperation in a Euro-Atlantic Context". Jag har tidigare i blogginlägg hyst förhoppningar om att Sten Tolgfors ska bidra till att reformera den svenska säkerhetspolitiken. Vi får se om den förhoppningen var mer än en förhoppning.

Andra bloggar om:

Kan kriget mot terrorismen vinnas?

Per Ahlin gjorde mig på dagens ledarsida i DN uppmärksam på en intressant artikel i Foregin Affairs. Det är Philip H. Gordon som drar upp förutsättningarna för att kriget mot terrorismen ska kunna sluta i en seger. Bland många faktorer lyfter Gordon upp västvärldens oljeberoende. Jag instämmer helt i detta.

Idag är det en väldig fokusering på klimatfrågan och med anledning av det så försöker vi i västvärlden minska vårt oljeberoende. Tyvärr kommer klimatfrågan inte att avgöras av om vi i västvärlden lyckas överge oljan. Klimatfrågan är global och med den ökade förbrukningen av fossila bränslen som sker i Kina och Indien så kommer västvärldens åtgärder endast att ha en marginell betydelse. Om vi verkligen värnar om klimatet så vore det bättre att fokusera forskningen på nya energikällor, framförallt sådana som bygger på solen respektive vågenergi.

Men det finns ett annat mycket viktigt skäl för västvärlden att göra sig av med sitt oljeberoende. Dagens stora oljereserver finns i huvudsak i Mellanöstern, Ryssland och Latinamerika. I många fall är det i stater som tack vare sina stora oljetillgångar inte har reformerats i en demokratisk riktning. Bristen på demokrati är i sig en grogrund för fundamentalism och militärism. Genom att västvärlden gör sig oberoende av olja så kommer dessa oljeproducerande staters möjligheter minska.

Andra bloggar om:

torsdag 8 november 2007

Signaler om avmattning

Idag har tre av världens viktigaste centralbankschefer varit ute på arenan. I Frankfurt meddelade chefen för ECB, Jean-Claude Trichet, att ECB håller räntan oförändrad. Det var ett väntat beslut men när det gäller vad ECB gör här näst så är analytikerna mer tveksamma. I London meddelade BOE att man behåller räntan oförändrad på 5,75 %, även detta beslut var väntat även om det förkommit spekulationer om en sänkning. Slutligen i Washington DC så framträdde chefen för FED, Ben Bernanke, inför kongressens gemensamma ekonomiska kommitté. Han varnade för att den amerikanska ekonomin troligen kommer bromsa in märkbart samtidigt som det finns en fortsatt risk för inflation.

På torsdag genomför riksdagens finansutskott en offentlig utfrågning av riksbankschefen Stefan Ingves. Gissningsvis kommer många av av våra frågor att vara desamma som i den amerikanska kongressen.


SvD om BOE, SvD om FED, DN om ECB, ECB

Andra bloggar om:

Ny kompetens till statsrådsberedningen

Regeringen har utsett HG Wessberg till statssekreterare i statsrådsberedningen. Jag har tidigare lite skämtsamt sagt att vi kanske går mot en renässans för medelålders män i kostym, är det måhända så att jag hade rätt. Både DN och SvD skriver i sina inledande kommentarer om HG Wessbergs köp av svarta tjänster, jag skulle dock vilja lyfta fram ett annat och som jag anser viktigare förhållande. HG Wessberg är väl insatt i försvars- och säkerhetspolitiken. Det är bra att statsministern får en person i sin personliga stab med den profilen. HG Wessberg arbetade under ett antal år som chef för dåvarande Försvarsstabens informationsavdelning. Den nye statssekreteraren är också ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Vi får hoppas att han kommer att följa akademiens arbete rörande småstaternas försvarspolitiska förutsättningar.

Andra bloggar om:

Internetsatsningen går vidare

Under den senaste veckan har jag bloggat lite intensivare. Gensvaret har varit överraskande starkt. Jag har tidigare haft runt 10 unika besökare per dag men under senaste veckan dagsgenomsnittet ökat till runt 100. Igår besöktes bloggen av 170 unika besökare. Detta ger givetvis mersmak och jag tänker under den närmaste månaden ytterligare utveckla min närvaro på Internet. Hemsidan kommer att uppdateras och flytta till adressen dinledamot.se. Arbetet fortsätter också med att dra igång en webbradiostation. Jag räknar med att det blir premiär fredagen den 16 november. Adressen för stationen blir dinledamot.libsyn.com. Jag och Jacob räknar med att producera 30 minuter politisk talradio i veckan. Om du har några förslag till vad du tycker bör ingå i internetsatsningen så hör av dig.

Andra bloggar om:

Vem förtjänar DN:s beröm?

Dagens Nyheters ledarsida skriver idag om det svenska bidraget till EU:s snabbinsatsstyrka. Man avslutar ledaren med orden: ”Av alla pengar vi lagt på försvaret sedan 1989 är detta de bäst använda.”

Jag minns mycket väl när idéerna till det svenska engagemanget föddes i samband med att EU:s säkerhetsstrategi presenterats i december 2003. Det fanns en uttalad vilja hos Försvarsmaktens ledning att ”EU battle group” skulle kunna tjäna som motor i transformeringen av Försvarsmakten. Ett aktivt substantiellt svenskt deltagande skulle också medföra att vår internationella integrering skulle påskyndas. Frågan var av stor strategisk betydelse. Plantan har sedan vårdats väl och snart är det dags för leverans, Sverige övertar ansvaret för beredskapen för EU:s snabbinsatsförmåga. Det som är slående i den beskrivna processen är att detta viktiga politiska vägval inte initierades från politisk nivå utan ifrån myndigheten Försvarsmakten. Jag tycker att det är ett tydligt exempel på hur passiv och fel fokuserad den svenska försvarspolitiken har varit. Även den skulle behöva reformeras i grunden! Men då måste våra försvarspolitiker höja sig ett antal nivåer och sluta se Försvarsmakten i första hand som en del av närings- och arbetsmarknadspolitiken. Skyddet mot yttre hot är en av statens kärnuppgifter, det är den uppgiften som ska lösas på bästa möjliga sätt.

Jag har sökt efter en SvD-artikel på nätet utan att finna den. Den skrevs troligen i början av 2004 och beskrev mycket pedagogiskt vad en battle group skulle vara. Författare var Mikael Holmström och jag bedömer att hans artikel spelade en viktig roll när den ”nya” försvarspolitiken formades. Om artikeln finns kvar på nätet och någon vet var skulle jag uppskatta att få en länk.

Andra bloggar om:

Andra bloggar om:

onsdag 7 november 2007

Förundrad åskådare

Natten till igår hade hustru inbrott i sin bil när den stod parkerad på en pendlarparkering. Idag kan jag läsa om en kraftinsats från rättsväsendet. Som lagstiftare ska jag inte lägga mig i hur myndigheterna utför sina uppdrag. Jag hoppas att det är min brist på juridisk utbildning som gör att jag för tillfället är en förundrad åskådare.

Bo Pellnäs tar ställning i Natofrågan

Den säkerhetspolitiske kommentatorn överste Bo Pellnäs tar idag på SvD Brännpunkt klar ställning för ett svenskt Natomedlemskap. Pellnäs har erfarenhet från ett flertal internationella uppdrag, huvudsakligen på Balkan. I sin artikel skickar han en välriktad passning till oss politiker. Han skriver: ”Politiskt tycks dock frågan vara omöjlig att hantera. Risken för att tiden aldrig blir mogen på grund av partiernas ängsliga omsorger om tänkbara väljargrupper. Vår oförmåga att agera gör att den möjlighet som ännu ligger öppen i värsta fall går förlorad.”

Jag instämmer fullständigt i detta påstående och jag avser fortsätta att driva på i anslutningsfrågan.

Andra bloggar om:

Mänsklighetens nya utmaningar

Trots att utvecklingen går framåt så är vissa av mänsklighetens frågor i stort sett desamma. För tillfället står klimatfrågan i fokus. Det verkar som om beslutsfattare och forskare är indelade i två olika grupper som driver två helt olika linjer. Den ena skolan säger att vi måste minska vår konsumtion av energi och ändra vårt sätt att leva. Genom att ransonera koldioxidutsläppen så kan vi minska uppvärmningstakten. Troligen leder inte detta till att vi långsiktigt kan bevara dagens livsbetingelser på jorden men ”undergången” kan fördröjas. Den andra skolan som jag tillhör tror på mänsklighetens fantastiska förmåga att finna nya lösningar. Har vi kunnat skicka en människa till månen så borde vi också kunna finna nya sätt att producera energi. När befolkningen ökade och tillgången på vilt minskade så löste mänskligheten inte problemet genom att långsamt tyna bort. Istället utvecklade man förmågan att odla mat, man började med jordbruk. När bilarna på 70-talet förstörde miljön och riskerade att allvarligt skada oss människor löste man inte problemet genom att förbjuda bilar utan man tog fram blyfri bensin och katalysatorrenade motorer. Lösningen på klimatproblemet kommer inte att kunna lösas genom att vi förbrukar de fossila bränslena i lite långsammare takt, lösningen ligger snarare i att vi hittar nya bättre energikällor. Därför är det också viktigt att vi bedriver en politik som stödjer detta. En politik som genom ekonomiska styrmedel stödjer utvecklingen av ny klimatvänlig teknik är att föredra framför subventioner av ransonering. En av regeringens populäraste miljöreformer är miljöbilspremien. Trots att den är populär så är den ett mycket dåligt styrmedel, istället för att befrämja utvecklingen av nya bränslen så stödjer den delvis ransoneringstanken. Ett bättre styrmedel vore att beskatta det som vi vill ha bort, koldioxiden.

På DN:s ledarsida förordar Niklas Ekdal ökade resurser till forskning. Jag kan hålla med honom om det, men jag tror inte att detta nödvändigtvis behöver innebära att staten ska satsa mer pengar. Om vi nyttjar de ekonomiska styrmedlen rätt så kommer det finnas en ekonomisk logik för det privata näringslivet att ta fram ny teknik.

Andra bloggar om:

tisdag 6 november 2007

Företagarträff i Rimbo

I morse hade kommunen bjudit in Rimbos företagare till frukostmöte. Det var god uppslutning med ca 45 företagare. Diskussionen handlade mest om vägar, industrimark och villatomter. Det är tydligt att Rimbo har en fantastisk potential, men för att utvecklingen ska ta fart krävs det att samhället växer. Förhoppningsvis kommer de nya villatomterna vid Midsjön att bidra till den efterfrågade tillväxten.

Sluta hyckla om säkerhetspolitiken

Jag läser ofta Lotta Grönings krönika på Aftonbladet.se. Vanligtvis har vi en liknande syn på olika företeelser även om våra slutsatser blir olika. Igår skrev hon bland annat följande om den svenska stridsgruppen till EU: "Att vi kanske får vänja oss vid att det kommer hem kistor prydda med svenska flaggan omgivna av militära hedersbetygelser har inte hamnat i folks medvetande. Förmodligen inte heller det faktum att Sverige knappast kan räkna sig som alliansfritt. Det ligger antagligen i maktetablissemangets intresse att inte tala så högt om den här stridsstyrkan."

Jag delar Lotta Grönings uppfattning om att svenska politiker hycklar om säkerhetspolitiken. Kanske inte alla, en del är säkert bara rejält dåligt insatta. Det är dags att vi gör upp med den ologiska säkerhetspolitiken och påbörjar en rejäl folkupplysningskampanj om de säkerhetspolitiska realiteterna.

måndag 5 november 2007

Adam Smith i försvarsdebatten!

De dagar finansutskottet sammanträder brukar jag ha på mig någon av mina Adam Smith slipsar. Jag tycker faktiskt att hans mer än 200 år gamla idéer kan tjäna som vägledning även idag. Därför var det extra roligt att läsa professor Panu Poutvaaras Brännpunktartikel i dagens SvD. Han sammanför alla mina politiska specialområden i en enda artikel och dessutom hänvisar han till Adam Smith. Den svenska försvarspolitiken har kommit till vägs ände och nu krävs det politiska krafttag för att få den på rätt väg igen. Ett antal gamla ”sanningar” måste omvärderas. Det duger inte att bara skrapa på ytan. Jag tänker då främst på personalförsörjningssystemet (såväl avseende soldater som befäl), den militära allianslösheten och materielförsörjningen. Nu tillsätts en utredning av pliktsystemet och det talas om att en särskild grupp ska granska materielförsörjningen. Risken med detta arbetssätt är att frågorna utreds var och en för sig.

I en annan Brännpunktsartikel i dagens SvD sågar generalmajor Sverker Göranson och konteramiral Jörgen Ericsson den folkpartistiske försvarsutskottsledamoten Allan Widman med fotknölarna. Det är ovanligt att ledande befattningshavare i Försvarsmakten så tydligt markerar mot företrädare för riksdag och regering. Bland annat skriver de båda officerarna ”Innan man fattar beslut om grundorganisation bör ansvariga politiker besvara några basala frågor.” Dessa basala frågor hänger starkt samman med de gamla ”sanningarna”.

Göranson och Ericsson slår också ett slag för Försvarsmaktens perspektivstudie som levereras i december. Det ska bli spännande att läsa den som representant för mottagarna. Jag har under ett antal år arbetat i Försvarsmakten och då i arbetet med perspektivstudier. Om du följer de här länkarna så kan du läsa om hur vi tänkte då, länk1 länk2.

Publikdragande rubriker

På dagens DN Debatt skriver tre representanter för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) om den svenska innovationspolitiken. Det är en intressant artikel som lite överraskande för att komma från SNS lyfter fram att staten borde ta en aktivare roll. För att få denna ganska ospännande artikel publicerad har dock författarna kryddat den med lite text med hög trendfaktor. Man sätter fokus på statsministern och dömer ut politiken för att statsministern personligen inte leder regeringens arbetsgrupper om bland annat globalisering. Taktiken lyckades och DN har försett debattartikeln med rubriken ”Reinfeldt osäkert kort som välståndsbyggare”. Artikelförfattarna är att gratulera! Jag hoppas dock att detta inte har blivit en framgång på innehållets bekostnad, risken finns att de fick uppmärksamheten de sökte men att ingen tog till sig det väsentliga budskapet i artikeln.

Igår kväll blev jag uppringd av en journalist som frågade om jag någon gång betalt svart för tjänster. På fem sekunder rannsakade jag mitt 47-åriga liv och konstaterade att så nog hade skett. Hur var det den där gången då jag körde av vägen och stack till den hjälpsamme bärgaren en sedel eller den där festen där man betalade inträdesavgift, betalade arrangören verkligen skatt för artisterna? Jag försökte också att dra mig till minnes om jag betalade prästen som vigde mig och min hustru men minnet svek mig. Jag inser att det blir ytterligare förhör och att jag kommer korsförhöras runt frågan. Jag får väl leva med att jag då kommer att uppfattas som en så kallad ”myndighetsvan” person när jag får svara ”jag kommer faktiskt inte ihåg”.

söndag 4 november 2007

3:12-reglerna och regelförenkling

Arbetet med regelförenkling går vidare. På tisdag kommer jag att vara med på kommunens frukostmöte med företagare i Rimbo och då finns säkert möjligheter att ta emot synpunkter från "verkligheten". I förra veckan bidrog tidskriften Ekonomisk Debatt med ytterligare underlag rörande 3:12-reglernas brister. Det är en svidande kritik som utdelas och det blir allt klarare för mig att något måste göras. Systemet är krångligt och ger upphov till negativa effekter som inte lagstiftaren kan ha avsett.

Om du följer den här länken så kan du lyssna på ett avsnitt av radioprogrammet Blå Timmen där vi diskuterar arbetet med regelförenkling.

Bloggen på plats - Podradion på väg

Nu börjar saker och ting att fungera med bloggen. Igår lyckades jag äntligen att installera en automatping. Dessutom är bloggen nu ansluten till ett antal besöksräknare. Igår hade bloggen hela 60 stycken unika besökare vilket jag finner synnerligen förvånande. Möjligen var det ett antal sökmotorer som scannade av adressen. I nästa vecka går arbetet med podradion vidare, jag hoppas att den ska finnas tillgänglig för nedladdning under andra halvan av månaden. Jag och Jacob har redan spelat in ett första testprogram och det är möjligt att vi lägger ut det på nätet inom någon vecka.

Nästa vecka kommer jag förutom att arbeta med podradion att ägna mig åt två vitt skilda ämnen nämligen Roslagsbostäder AB och Nato. När det gäller Roslagsbostäder AB så kommer vi att ha en presideträff om kommande nybyggnation i Norrtälje tätort. Jag hoppas att vi ska hitta några bra lösningar som gör att vi på ett ansvarsfullt sätt kan nyproducera hyresrätter. Jag är övertygad om att det är bra för Norrtäljes utveckling och dess näringsliv om det finns hyresrätter till överkomliga priser.


När det gäller Nato så kommer jag att delta på Svenska Atlantkommitténs konferens på Karlberg. Det är ett mycket spännande program och det är alltid roligt att få komma tillbaka till sin gamla skola.

lördag 3 november 2007

Lotta Gröning har nästan 1000 gånger fel!

I sin bloggkrönika i Aftonbladet skriver Lotta Gröning om Mats Odells otacksamma uppdrag att sälja statliga bolag. Det är en erkänt pedagogiskt svår uppgift att genomföra en förändring. Trots att beslutet att minska det statliga ägandet vilar på stadig grund när det gäller logiken är det svårt att få beslutet populärt. Nationalekonomerna är i stort sett samlat av uppfattningen att den svenska ekonomin kommer att utvecklas bättre om staten minskar sitt direkta ägande i näringslivet. Men trots detta är det enklare att driva opinionsbildning mot försäljningen. Det förhöll sig på ett liknande sätt för drygt femtion år sedan när det gällde att övergå till högertrafik.

Lotta Gröning tycker vidare att priset för kronjuvelerna är för lågt. Hon anger att priset förväntas bli 220 miljoner. Här ligger Lotta Gröning totalt fel i sin bedömning. Försiktigt räknat så bedöms de nu föreslagna försäljningarna att ge 150 miljarder.