måndag 12 november 2007

Vi har samma atmosfär därför måste klimatutmaningen lösas globalt

Dagens debatt verkar handla om flygets påverkan på klimatet. När det gäller klimatfrågan är det grundläggande att jorden bara har en atmosfär. Alla världens länder delar samma atmosfär. Det innebär att det inte går att lösa klimatfrågan nationellt eller regionalt. Om vi minskar våra koldioxidutsläpp i Norrtälje, Sverige eller EU så löser inte det problemet om motsvarande utsläpp samtidigt ökar i Indien och Kina. Vi måste alltså söka världsomspännande lösningar på problemet. Därför har de förslag som ett antal forskare idag presenterar på SvD Brännpunkt många begränsningar. Vad vi behöver är inte fler regionala regelverk som riskerar att snedvrida konkurrensen och förutsättningarna för företagsetableringar. Vad som istället behövs är ekonomiska styrmedel som minskar de globala koldioxidutsläppen. Det bästa vore en skatt på koldioxidutsläpp som omfattade alla som delar samma atmosfär.

En annan sak som ofta glöms bort är teknikutvecklingen. Jag har sagt det många gånger förr men säger det igen, mänskligheten har inte löst sina problem genom ransonering utan genom utveckling. På samma sätt borde det vara med klimatproblemen och det är här vi bör söka lösningarna.

Dagens eko redovisar idag ett antal intervjuer där flygresenärer får svara på frågan om de köpt utsläppsrätter för att kompensera effekterna av sitt flygande. Systemet med att köpa utsläppsrätter för att stilla sitt samvete tycker jag har stora likheter med försäljningen av avlatsbrev.

2 kommentarer:

peder sa...

Rör inte långdistans flyget!
Turismen är en av de starkaste tillväxtmotorerena i tredjevärlden och har en enorm kvalite som brobyggare mellan civilisationer och allmänn kvalite i människors liv!
Flyget är globalt 3% av utsläpen - varför framgår inte detta?
Jaga istället lokalflygen - lägg ner Stockholm Göteborg etc

Anonym sa...

På lång (mycket lång) sikt är det naturligtvis teknisk utveckling som ska lösa problemet med flygets utsläpp. Men koldioxidsnåla flygbränslen och tillhörande motorer har ännu långt till någon märkbar marknadsandel - delvis på grund av den subvention gentemot andra transportsätt som flyget så länge åtnjutit i form av skattefritt bränsle. Därför behöver flygandet minska de närmaste årtiondena. Och helst i dag. Eller ännu hellre igår.