söndag 31 januari 2010

Klokt om jämställdhet

De senaste veckorna har Moderaternas ledande radikalfeminister skapat rubriker. Jag kan inte säga att jag är särskilt imponerad över tankegodset som redovisats som partiets jämställdhetsprogram. Det är även slående att man väljer att gå på kontrakurs mot flera viktiga liberala principer och istället propagerar för mer kollektivism och grupptänkande. I dagens SvD har jämställdhetsdebattören Maria Ludvigsson en mycket tänkvärd krönika. Jag skulle vara mycket bekvämare om hennes krönika låg till grund för den moderata jämställdhetspolitiken än den moderata arbetsgruppens rop på reglering och kollektivism.

Peter Wolodarski är även han inne på könsfrågan i sin ledarkrönika. Det är slående hur lätt det är att tro att alla motgångar beror på personens kön. Vi måste komma bort från den förlamande könsfokuseringen. Kan vi inte få vara människor och individer.

I veckans avsnitt av den politiska talradion samtalar vi om Spykers köp av SAAB, kraven på könskvotering och bonusar. Du finner programmet om du följer den här länken.

Uppdatering 100201
Den socialdemokratiske bloggaren Johan Westerholm påpekar helt riktigt att jag inte är fullärd i den feministiska nomenklaturen. Jag använde i mitt inlägg ordet radikalfeminister, detta begrepp har tydligen en exakt definition. Även om de moderater jag skrev om delar mycket av radikalfeminismens idéer så är det nog felaktigt att kalla dem radikalfeminister. Korrekt vore att skriva radikala feminister. Tack Johan för din värdefulla kommmentar.

onsdag 27 januari 2010

Vem får pengarna?

Jag tycker att mycket av debatten runt bonusar präglas av politisk populism. I första hand borde ersättningssystemen vara en fråga för bolagens ägare. I de fall då banker fått statligt stöd eller då deras verksamhet är avhängig av statliga utfästelser så är läget lite mer komplicerat och i de fallen är det rimligt att staten är med och reglerar. Det är viktigt att vi nu inte dras med i någon sorts tävling om vem som kan ha störst begränsningar i ersättningssystemen. FC Barcelona skulle inte ha vunnit Champions Leauge om de inte kunde rekrytera förstklassiga fotbollsspelare, samma sanning gäller för många andra branscher. En fråga som helt glömts bort i debatten om bonusarna är frågan om vem som får pengarna. Enligt min uppfattning torde det mesta hamna hos stat och kommun. Om banken avsätter 100 miljoner för bonusutbetalningar så torde de få betala arbetsgivaravgifter och därefter får bonustagarna betala kommunal- och statlig skatt. Av de 100 miljonerna torde runt 80 % gå till skatt. Vi kanske bör tänka oss för så att denna typ av utbetalningar inte flyttas iväg från Sverige.
SvD DN

måndag 25 januari 2010

Förslaget till valsedel

Så har då slutligen nomineringskommittén för Moderaterna i Stockholms stads meddelat sitt förslag till valsedel. De har i mycket hög grad följt provvalsresultatet. Ett par sittande ledamöter saknas i förslaget och gissningsvis har de valt att dra sig ur den fortsatta nomineringsprocessen. Här följer hela förslaget (källa Christer G Wennerholms blogg).
1 Fredrik Reinfeldt
2 Beatrice Ask
3 Lena Adelsohn Liljeroth
4 Maria Abrahamsson
5 Mats G Nilsson
6 Sofia Arkelsten
7 Anna König Jerlmyr
8 Mats Rudin
9 HG Wessberg
10 Mats Johansson
11 Johan Forsell
12 Gustav Blix
13 Jessica Rosencrantz
14 Amir Adan
15 Margareta Cederfelt
16 Cecilia Brink
17 Anton Abele
18 Christoffer Järkeborn
19 Mohamoud M. Enow
20 Tobias Sjö
21 Marianne Watz
22 Edvard Unsgaard
23 Sten Collander
24 Kahin Ahmed
25 Kristoffer Tamsons
26 Helena Widegren
27 Joar Horn
28 Berthold Gustavsson
29 Hanna Broberg
30 Staffan Sjödén
31 Winston Håkanson
32 Per Hagwall
33 Pia Helleday
34 Charlotte Broberg
35 Datevig Mardirossian Lönn
36 Leif Magnusson
37 Louise du Rietz-Svenson
38 Jonas Nilsson
39 Birgitta Holm
40 Margareta Hedelius
41 Annika Sandström
42 Michaela Friberg Storey
43 Lars Wesslau
44 Lars Almquist
45 Mahmood Fahmi
46 Jeppe Samuelsson
47 Lars Sporrong
48 Kristina Lutz
49 Billy Östh
50 Kristofer von Beetzen

SvD DN

Idag köpte jag SAAB

Turerna runt SAAB verkar vara inne i ett avgörande skede. Ärligt talat vet jag inte vad man ska tro, det ena mer till synes osannolika affärsupplägget har följts av ett nytt. Jag kan ha viss förståelse för att General Motors varit tveksamma till upplägg som inneburit att man som betalning för SAAB erhållit aktier i den nye SAAB-ägaren. Vi får hoppas att Spyker lyckas samla kapitalstarka och seriösa investerare som kan ge SAAB en långsiktig lösning. För egen del så passade jag idag på att köpa SAAB, dock inte bolaget utan en begagnade 9-5 Biopower. Jag återkommer med resonemang runt valet av bränsle.

söndag 24 januari 2010

Statsministerkandidaterna avgör valet

Sifos januariundersökning visar ganska små förändringar jämfört med decembermätningen. Gissningsvis har båda mätningarna präglats av den mycket uppmärksammade debatten om sjukförsäkringen. Jag är därför hoppfull om att januarimätningen kommer att utgöra bottennivån för Alliansen under valåret 2010. Det skiljer nu runt tio procentenheter mellan blocken och vi i Alliansen har en rejäl utmaning att ta oss an. Det är dock på intet sätt ett hopplöst läge. Ju närmare valet vi kommer så kommer Mona Sahlin & co att behöva bli mer konkreta rörande sin egen politik. Jag tror dessutom att Moderaterna har mycket goda chanser att vinna över många socialdemokratiska väljare. Framförallt väljare som röstade på Socialdemokraterna 1998-2006 för att de uppskattade Göran Perssons ansvarsfulla ledarskap. Bland dessa väljare finns det många som känner sig mer hemma med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg än med Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

Om Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Feministiskt initiativ hålls under 4 %-spärren så kan det räcka med runt 48 % för att få majoritet i riksdagen. Jag har skissat på fullt tänkbart scenario där Alliansen står som vinnare.

M vinner över 4 procentenheter från S, 1 procentenhet från MP och 1 procentenhet från SD
C vinner över 1 procentenhet från MP (liberala miljöfokuserade storstadsbor)
KD vinner en procentenhet från M.
S vinner en procentenhet från SD

Alliansen 48,5 %
Rödgröna 47 %
SvD DN GP Aftonbladet

torsdag 21 januari 2010

The Blues Brothers vinner över Jönssonligan

Aftonbladets Katrine Kielos jämför i sin ledare Fredrik Reinfeldt och Anders Borg med the Blues Brothers. Hon missar dock några viktiga delar i sin analys. Precis som the Blues Brothers är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg på en ”mission from god”. I the Blues Brothers fall handlade det om att rädda deras gamla skola i Anders och Fredriks fall så är uppdraget bredare det handlar om att rädda välfärdens kärnverksamheter (skolan, vård, omsorg etc). Uppdraget innebär att sätta Sverige i arbete, om inte alla som kan är med och bidrar genom eget arbete så kommer välfärdssystemet falla samman som ett korthus. Alternativet till det svenska svaret på The Blues Brothers är den rödgröna Jönssonligan. Ledaren för det rödgröna gänget har en plan, genom att höja bidragen till dem som inte arbetar så tror man att den gemensamma kakan ska växa och därigenom möjliggöra att finansiera välfärden. Katrine Kielos verkar föredra Jönssonligan, jag föredrar The Blues Brothers. Roligt nog verkar Barack Obama också sätta tilltro till Anders Borg. Hans finansministerium har i alla fall hört av sig och tackat för råden runt stabiliseringsavgifter på finanssektorn.


SvD

tisdag 19 januari 2010

Ju mer de är tillsammans

Både idag och igår har de rödgröna presenterat gemensam politik. Jag tycker att det är bra. Det är först när det finns två konkreta alternativ som väljarna verkligen kan ta ställning till regeringsalternativen. Det är dock långt kvar till ett regeringsprogram och jag tror att vi kommer att få vänta till vårpropositionen och oppositionens vårmotion innan vi har ett mer komplett rödgrönt regeringsalternativ. Det kommer att bli intressant att studera opinionsundersökningarna som följer efter att oppositionen har presenterat sin alternativa ekonomiska politik. Jag är hoppfull om resultatet. Ju mer de är tillsammans ju gladare vi blir

Bilar kräva dessa vätskor!?

Idag skriver Sören Wibe på SvD Brännpunkt mycket kritiskt om etanol som fordonsbränsle. Kritiken riktar sig mot etanolanvändningens betydelse för de totala koldioxidutsläppen. Det finns mycket tänkvärt i Sören Wibes resonemang även om jag tycker att han i vissa stycken drar det lite långt och ensidigt. Hur skulle t.ex. ökade livsmedel och foderpriser påverka konsumenternas konsumtion? Jag har hela tiden varit mycket skeptisk till mycket av satsningarna runt etanol. Jag har kommenterat frågan ett antal gånger här på bloggen. Här kan du läsa vad jag sagt tidigare och granska ifall mina kommentarer har bestått tidens tand.
http://dinledamot.blogspot.com/search?q=etanol

söndag 17 januari 2010

Dags för Folk & Försvar

I dag börjar Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. Forskningsledaren Mike Winnerstig vid FOI tog tillfället i akt att ha en intressant debattartikel på DN Debatt. Tyvärr faller väl även denna artikel på det säkerhetspolitiska debatthälleberget. Detta är allvarligt. Den politiska oviljan att verklighetsanpassa säkerhetspolitiken har många konsekvenser. SvD beskriver idag hur försöket att samtidigt vara med och vara utanför lett till en orimlig lösning när det gäller ledningssystemen.

Men är det så att droppen börjar urholka stenen? I dagens God morgon världen höjdes flera röster för att debatten borde ske öppnare. I eftermiddag får vi höra vad Folk & Försvars ordförande Sture Nordh har att säga i saken. Intill dess får ni hålla till godo med mina och Jacob reflektioner i Den politiska talradion. Programmet startar du genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

torsdag 14 januari 2010

Talk is cheap!

Jan Björklund skriver idag tillsammans med partikollegorna Birgitta Ohlsson och Allan Widman på SvD:s Brännpunkt. Man levererar en rätt omfattande åtgärdslista för försvaret. Jag tycker att det är bra att försvarsfrågan får mer uppmärksamhet men jag är tveksam till om det folkpartistiska utspelet är något annat än ett spel för gallerierna. De förslag man för fram riskerar att antingen endast vara av kulisskaraktär eller så är de början till nya svarta hål i försvarsbudgeten. Som sista punkt i programmet skriver man ”Vi inser att ökade försvarsambitioner kan komma att kräva ökade ekonomiska ramar. Vi är i så fall beredda att fatta sådana beslut under nästa mandatperiod.” Observera att trots den digra önskelistan så använder man ändå endast ordet kan. Det är dock så att det är när man kommer fram till finansieringen som förslagställarnas ärlighet testas. Jag hade hyst större tilltro till det folkpartistiska utspelet om det även hade innehållit förslag till finansiering. Hur ser folkpartiets finansieringsförslag ut? Är man beredda att släppa sin låsning vid 1 % målet för biståndet? Vill man införa en ytterligare värnskatt? Som sagt utan finansieringsförslag blir det mest snack. Talk is cheap!

På söndag börjar Folk&Försvars rikskonferens i Sälen. Jag kommer inte vara på plats i Sälen men räknar med att följa evenemanget via SvT 24. Det är inte otroligt att jag kommer att återkomma med kommentarer om det som utspelar sig i Sälen. Senare idag kommer jag att spela in ett avsnitt av Den politiska talradion om just försvars- och säkerhetspolitik. Programmet kommer att finns tillgängligt på nätet framåt kvällen, adressen är www.dinledamot.wordpress.com.

DN Mitt i steget

onsdag 13 januari 2010

Säkerhetspolitisk debatt efterlyses

Idag skriver akademiekollegorna Ulf Henricsson och Annika Nordgren Christensen mycket tänkvärt på SvD Brännpunkt. Ämnet som avhandlas är den närmast obefintliga svenska säkerhetspolitiska debatten. De förordar att det borde göras en utredning om för- och nackdelar med ett svenskt natomedlemskap. Jag håller med. Jag skrev en motion till riksmötet 07/08 i ett liknande ämne. Motionen återfinner du här. Ett enigt försvarsutskott avslog motionen. Ack, ack, ack, så rädd man kan vara för kunskap.

Jag hoppas att Ulf Henricsson och Annika Nordgren Christensens artikel öppnar upp för mer av säkerhetspolitisk debatt. Om så är fallet lovar jag att återkomma i ämnet.

SvD

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

tisdag 12 januari 2010

Spela boll - Spela kula

Jag komma att tänka på dikten "Spela kula" av Sten Selander när jag läste att baseballspelaren Mark McGwire erkänt att han varit dopad när han slog rekordet för antalet homeruns på ett år. Det klassiska rekordet innehades av Babe Ruth som 1927 slog 60 homeruns under den ordinarie säsongen. 1961 slogs rekordet av Roger Maris, 61 homeruns men då hade säsongen utökats med ett antal matcher och det innebar att rekordet länge redovisades med en * som förklarade detta. 1998 var det dags för nästa rekordputsning då Mark McGwire slog 70 homeruns. Jag kan inte komma ifrån känslan av att både säsongsförlängningen och Mark McGwires dopning har berövat baseballvärlden på ett unikt rekord.
Aftonbladet

Bra steg mot likabehandling

Jag är en stark förespråkare för likabehandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder o.s.v. Därför är jag mycket nöjd med regeringens beslut att avskaffa den så kallade positiva särbehandlingen vid antagningen till universitet och högskolor. Dessa så kallade positiva särbehandlingar gör att fokus sätts på de egenskaper som man istället borde bortse ifrån. Även inom politiken har särbehandlingen blivit vanlig. Istället för att frigöra sig från gamla snedvridande normer har man skaffat sig nya. Det blir lätt en överdriven fokusering på just kön, andra betydligt viktigare egenskaper kommer i skymundan. Sällan lyfts t.ex. politisk åskådning fram trots att detta borde vara av större betydelse än t.ex. kön.

Könskvoteringen blir också allt underligare i takt med att könsbegreppet blir alltmer urvattnat. Trenden är tydlig att vi går mot ett samhälle där den enskilde själv tillåts välja sitt kön.


DN SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com

Andra bloggar om:

fredag 8 januari 2010

Vem gör vad?

Jag har fyllt kökspannan med ved och öppnat spjället på max. På det sättet bidrar jag till att minska elförbrukningen och kanske bidrar till att rädda oss från elavbrott. Däremot låter jag adventljusstakarna brinna. Jag undrar hur de gör som bidrog till att stänga Barsebäck?

Aftonbladet

Lyssna på Urban Bäckström!


Svenskt Näringsliv med vd Urban Bäckström och chefsekonom Stefan Fölster i första ledet kommer ofta med uppmaningar till regeringen. Tyvärr har väl råden ibland blivit lite väl ensidiga. Under högkonjunkturen så uppmanade man regeringen att gasa och sänka skatterna och när finanskrisen slog till så återkom man med precis samma ordination.

Nu återkommer Urban Bäckström och Stefan Fölster (dagens DN Debatt) med råd denna gång om hanterandet av AP-fonderna. Denna gång tycker jag regeringen har all anledning att beakta råden. Jag tycker att det är uppenbart att det stora offentliga ägandet som finns i AP-fonderna är en risk. Det verkar som om innehavet har en närmast magisk dragningskraft på regeringsmedlemmar oavsett partifärg. Likt Tolkiens härskarring så faller även den mest rättrådige för frestelsen att sätta på sig ringen och utnyttja makten det ger. När AP-fonderna reformeras är det därför av största vikt att det byggs in rejäla säkerhetsbarriärer så att fonderna inte blir ett statligt maktinstrument över det privata näringslivet. Om dessa säkerhetsbarriärer inte går att åstadkomma är troligen den bästa lösningen att skifta ut pengarna.

Före jul gästade Urban Bäckström Den politiska talradion och presenterade då sina tankar bland annat runt AP-fonderna. Du kan lyssna på programmet här på nätet om du följer den här länken. Jag avslutar därför med att upprepa rubriken. Lyssna på Urban Bäckström!
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

torsdag 7 januari 2010

Jobbskatteavdraget

Idag kritiserar SvD:s PJ Anders Linder Alliansen för att vi varit dåliga på att torgföra jobbskatteavdraget. Jag kan i mycket hålla med honom om det. Men om något varit dåligt får man väl bättra sig. För egen del var jag i tisdags medförfattare till en debattartikel i ämnet i Norrtelje Tidning. Förhoppningsvis leder den till ett antal repliker så att ämnet blir ordentligt genomdiskuterat.

När det gäller PJ Anders Linders uppmaning om att uppmärksamma Harald Klomps pedagogiska hemsida om jobbskatteavdraget så tar jag till mig rakt av. Här är länken http://www.jobbskatteavdrag.se/

tisdag 5 januari 2010

Anne-Marie Pålsson om riksdagsarbetet


Ekonomiska klubben var ett radioprogram som sändes under många år i Sveriges Radio. Jag tillhörde den trogna lyssnarskaran som än ibland sänder programmet en tanke. En av de flitigt återkommande paneldeltagarna var nationalekonomen Anne-Marie Pålsson. Anne-Marie blev senare riksdagsledamot för Moderaterna. Nu har hon bestämt sig för att åtta år i riksdagen får räcka och hon ställer inte upp för omval. Vi hade nöjet att ha Anne-Marie som gäst i Den politiska talradion och här utvecklar hon sin syn på Sveriges Riksdag och regeringsformen.
Du kan lyssna på programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2010/01/04/anne-marie-palsson-i-den-politiska-talradion/

Eller så kan du ladda ned programmet genom att följa den här länken.

Borg och Pettersson om jobbskatteavdraget

Idag är jag medförfattare till Anders Borg på en debattartikel om det förstärkta jobbskatteavdraget, artikeln finns publicerad i Norrtelje Tidning. Det är både roligt och viktigt att slå ytterligare ett slag för denna reform som så många tagit del av men så få uppmärksammat.

Jag undrar om jag får vara med som medförfattare någon gång i framtiden på en artikel där samme person meddelar att värnskatten har avskaffats?

måndag 4 januari 2010

Kronprinsessan i Afghanistan

Året börjar riktigt bra, först meddelade Expressen att man avser att ha en redaktion i Afghanistan och därefter släpps nyheten att Kronprinsessan Victoria just genomfört ett besök vid det svenska förbandet. Bra jobbat kronprinsessan!
SvD Aftonbladet Expressen DN

Expressen i Afghanistan

Expressen kommer under 2010 satsa lite extra på rapporteringen från Afghanistan och bland annat ha en journalist, Terese Cristiansson, stationerad där. Jag tycker att det är mycket bra gjort. Konflikten i Afghanistan borde på ett mycket tydligare sätt än idag vara en del av den svenska politiska debatten. När riksdag och regering skickar trupp på svåra uppdrag utomlands så vore det rimligt om förbandets insatser uppmärksammades i Sverige. Likaså innebär det svenska truppbidraget att Sverige länkas samman både med Afghanistan och de andra nationer som har ställt upp. Jag kommer med intresse att följa Expressens rapportering.
Expressen

Dags att börja Twittra?

Jag har bloggat sedan drygt två år tillbaka. Framgången har väl varit växlande. Under FRA-debattens mest intensiva dagar hade bloggen uppemot 1000 unika besökare om dagen, under andra perioder har besökartalet legat klart under 100. Likaså har det växlat i antalet kommentarer som lämnats till blogginläggen. Nu har nästa informationstekniska innovation börjat rota sig bland riksdagspolitikerna, Twitter. Så här långt har jag stått emot frestelsen. Vad jag hittills sett av Twittrande tycker jag inte riktigt passar mig och mitt ledamotskap. Men idag har SvD en större genomgång av riksdagspolitikerna och deras Twittrande, måhända är det dags för mig att ändra uppfattning.
SvD Tokmoderaten

lördag 2 januari 2010

Rött gillar grönt?

Igår skrev jag i ett blogginlägg om opinionsläget. Enligt min uppfattning så innebär Miljöpartiets allt starkare ställning inom det rödgröna blocket en fara för Socialdemokraterna och en möjlighet för Alliansen och kanske framförallt Moderaterna. Traditionella socialdemokratiska väljare med industribakgrund har ofta svårt för Miljöpartiet. Om Miljöpartiet blir allt tyngre inom det rödgröna blocket kan dessa traditionella Socialdemokrater välja att antingen röstskolka eller rösta på ett parti som ligger närmare deras värderingar när det gäller energipolitik och tillväxt. Idag har Göran Skytte en krönika i SvD som är inne på ett angränsande område. Han lyfter fram den enorma spännvidden som finns hos de rödgröna när det gäller bl.a. synen på bilen och infrastruktur.

Mitt inlägg igår fick mothugg av två socialistiska bloggare. De hävdade att samarbetet mellan Socialdemokraterna och LO var mycket gott och att mitt resonemang snarast var ett moderat önsketänkande. Vi får se om de återkommer med kommentarer på Skyttes krönika.

Mitt i steget Kadir Meral
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

fredag 1 januari 2010

Valspurt med komplikationer

Vid valet till riksdagen 2006 blev Moderaterna största parti i Norrtälje kommun. Visst vore det roligt att efter valet 2010 få stoltsera med samma titel för hela landet. Men trots att avståndet mellan S och M nu enligt den senaste opinionsmätningen från Skop är nere i 2,2 procentenheter så kommer den kampen att ha ett antal förhinder. Kristdemokraterna noterar nu ett resultat under 4 % och Centerpartiet närmar sig samma spärr med god fart. Det torde därför kunna bli aktuellt att borgerliga väljare väljer att lägga sin inte på sitt favoritparti utan på det näst bästa. Av den anledningen så kommer Moderaterna troligen att ha ett visst handikapp mot Socialdemokraterna. Miljöpartiets fortsatta framgångar kommer att aktualisera en annan fråga, hur ställer sig socialdemokratiska kärnväljare till en rödgrön regering där Socialdemokraterna endast svarar för lite drygt hälften av ministrarna? Min erfarenhet att LO-medlemmar från industrin är att de är mycket skeptiska till Miljöpartiet. Måhända kommer det att vara svårt för Socialdemokraterna att mobilisera dessa väljare, kanske de hellre ser en förlust i valet 2010 som i sin tur leder till ett ledar- och politikbyte inom Socialdemokraterna.
DN SvD Aftonbladet Expressen TV 4
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om: