tisdag 26 juni 2012

The Paul Krugman blues

Jag delar väl inte alltid Paul Krugmans ordinationer när det gäller europeisk ekonomisk politik. Men jag håller med trubaduren om att han oftast är slagfärdig.

Historien om små grodorna

Varifrån kommer midsommaraftonens huvudnummer Små grodorna? Jag tror att Rolf K Nilsson gett mig en viktig ledtråd när han på Facebook la ut en länk till denna marsch. Det förklarar ju också varför sången kom att handla om just grodor.

torsdag 21 juni 2012

Paneldebatter i Almedalen

Almedalen närmar sig. Genom åren har det blivit rätt många paneldebatter i olika ämnen. I vissa fall har man efteråt undrat varit ställde jag upp på detta. Jag minns särskilt en debatt om diskriminering med Gudrun Schyman där publiken nästan enbart bestod av aktiva sympatisörer till FI. Schymans grundinställning var att vita medelålders heterosexuella män saknade rätt att tala om diskriminering. Ljusare är minnet från utfrågningen in domkyrkan där jag hoppade in som ersättare för Fredrik Reinfeldt. Måhända var utfrågarna lite besvikna över den kraftiga nedgradering så första frågan blev: "Vad är fint med Göran Pettersson?" Jag svarade: "Jag är Guds avbild." Därefter var prästerna på teologisk reträtt. I år har jag hittills tackat jag till att vara med i tre paneler. Alla tre verkar lovande. En panel handlar om svenska bankers förmåga eller oförmåga att ta till sig ny teknik, är det så att man ligger efter de afrikanska bankerna?! I en annan panel ska vi diskutera svensk exportkredit och dess betydelse för svensk industri. Den tredje panelen anordnas av Hyresgästföreningen och handlar om hyresrättens betydelse för tillväxten. Panelen innehåller bland andra VD för Stockholms börsen Jens Henriksson och Sigtunas starke man Anders Johansson. Du kan läsa mer om detta seminarium om du följer den här länken.

måndag 18 juni 2012

Valsystemet räddade uppgörelsen temporärt

Det mesta tyder nu på att det grekiska valet resulterade i en parlamentarisk majoritet för det stödpaket som den grekiska regeringen ingått med EU och IMF. Det är bra. Men för att en regering ska lyckas med en sådan här tuff reformering så krävs ett folkligt stöd och det saknas. En majoritet av väljarna har röstat för partier som motsatte sig uppgörelsen. Det var valsystemet som ger det största partiet 50 extra mandat som avgjorde majoritetsförhållandena. Dessutom var valdeltagandet lågt vilket ytterligare försvagar det folkliga mandatet. Tyvärr har de grekiska väljarna inte varit villiga att sluta upp bakom uppgörelsen. Man vill fortfarande äta kakan och ha den kvar. Detta gör att jag är mycket tveksam till att en ny grekisk regering kommer lyckas att genomföra reformerna. Hur mycket mer kraft ska läggas på att få pusselbiten Grekland att passa in i det europeiska pusslet? DN Ekot SvT

lördag 16 juni 2012

Två välkomna S-förslag

Jag har haft det lite svårt med den politiska motivationen på sistone. Det Stefan Löfven har sagt har legat ganska nära mina åsikter. Förvisso har uttalandena varit vaga men har välvilligt kunnat tolkas som att han förstått och stött grunderna för en marknadsekonomi. Till skillnad från många andra har han inte hetsat mot företagens vinster utan i många stycken uttalat stöd för kapitalismen. Men nu börjar förslagen dugga in som gör att det börjar kännas lättare att uppamma motivation att behålla Socialdemokraterna i opposition. Gissningsvis är detta bara början på eftergifter till vänsterfalangen inom det tidigare stora partiet. Här kommer några kommentarer till de senaste utspelen. S lovar heltid till alla inom offentlig sektor. Jag delar mycket av analysen som man gör att kommuner och landsting kommer att behöva arbeta för att lösa sina rekryteringsutmaningar. Det är mycket möjligt att ett medel för att lyckas är just att erbjuda heltidstjänster. Men perspektivet i förslaget är i grunden felaktigt. Målet är att på ett effektivt sätt leverera heltidstjänster. Om det kan göras effektivare och billigare genom deltidstjänster så ska man nyttja det. Kommunen och landstinget är inte till för de anställda utan för medborgarna. Personaltjänsten är ett medel för att uppnå målet, bra välfärdstjänster. De andra förslaget är många politikers favoritprojekt att könskvotera styrelserna i börsnoterade bolag. Varför denna synnerligen lilla fråga är så populär bland politiker av olika partifärg har jag svårt att förstå. Men trots frågan relativt lilla enskilda vikt är den principiellt viktig. Om man börjar politisera styrningen av börsbolag på detta sätt kan det mycket väl följas av nya pekpinnar. Styrelsen i ett bolag utses av ägarna, den som tror på marknadsekonomi och äganderätt inser att staten ska hålla sig borta från denna fråga. För övrigt är väl denna ständiga indelning i kön något vi skulle försöka komma bort ifrån. Jag hoppas nu inte att oroliga själar inom Alliansen kommer att göra utspel om att vi ska gå ännu längre än Socialdemokraterna och kräva kvotering även vad avser ålder, etnicitet och bostadsort (jag tror för övrigt att styrelserna är ännu mindre ett tvärsnitt av landet när det gäller de kriterierna). Kanske kommer man inte att nöja sig med S mål att det underrepresenterade könet ska inneha minst 40 % av platserna. Får vi kanske höra kravet att varje kön ska ha minst 60 % av styrelseposterna. Aftonbladet SvD DN

Omåkt av Mora-Nisse

En av Sveriges allra folkkäraste idrottmän, Mora-Nisse, har gått ur tiden 94 år gammal. Jag har faktiskt ett personligt idrottsminne av Mora-Nisse. Jag har blivit omåkt av honom i skidspåret mellan Sälen och Mora. För egen del hasade jag fram på laggarna då Mora-Nisse med lätthet spänstade förbi utropande att det går lätt idag. Vad kan man utläsa av denna information? Kanske såväl något om såväl min ålder som min förmåga som skidåkare. DN SR SvD

tisdag 12 juni 2012

Bra där kära kollegor

Folkpartisterna Olle Schmidt och Carl B Hamilton lyfter i en Brännpunktartikel fram en makroekonomisk obalans som jag har bekymrat mig över en längre tid, hushållens skuldsättning. Riksbankschefen, IMF, OECD och EU-kommissionen har kommit med återkommande varningar om att de svenska hushållens ökade skuldsättning inte är långsiktigt hållbar. Jag tycker att det är hög tid att ta tag i problemet. En lösning skulle kunna vara en skatteväxling. Reducera gradvis ränteavdragen och reducera samtidigt skatten på arbete genom ytterligare jobbskatteavdrag och flyttade brytpunkter för den statliga skatten. För de flesta hushållen skulle en sådan reform vara i stort sett neutral och den skulle bidrag till att göra lånefinansierad konsumtion dyrare. SvD

söndag 10 juni 2012

Inga universallösningar passar

Det pågår nu en internationell debatt om hur man bäst kommer ur den statsfinansiella krisen. I vissa fall agerar nog debattörerna med sin ideologiska reptilhjärna när de argumenterar för att ökad offentlig konsumtion respektive neddragningar alltid är rätt väg. Jag är av uppfattningen att läget skiljer sig åt i olika länder och att därför måste även ordinationen bli olika. När det gäller Grekland så är problemet strukturellt och inte konjunkturellt. Det saknas väsentliga delar för att staten ska fungera. Dessutom saknas folkligt stöd för att genomföra nödvändiga reformer. Utan att den grekiska befolkningen i grunden inser detta och tar tag i dessa problem är det meningslöst att skicka pengar. Jag har under lång tid ansett att det bästa vore att låta Grekland lämna så väl euron som EU om man inte på allvar tar tag i sina fundamentala problem. När det gäller Spanien är jag mycket mer optimistisk. Här är krisen av ett annat slag. En spekulationsbubbla inom fastighetssektorn, delvis beroende av det konstlat låga ränteläget genom euron, har försatt staten i en prekär situation. Spanien har med sin nya regering vid spakarna genomfört ett antal strukturellt sunda reformer. Jag anser att en offentlig intervention i den finansiella sektorn med hjälp av ekonomiskt stöd från eurozonen är en bra åtgärd. Den spanska staten har visat reformvilja men om den samtidigt ska hantera finanssektorn blir uppgiften övermäktig. Det är dock viktigt att pengarna används klokt och att de privata ägarna får ta första smällen. De som ropar på större offentliga utgifter för att få fart på ekonomin bortser från att det är just den politiken som har fört vissa länder in i krisen. Utan strukturellt fungerande ekonomier är det inte fruktbart att kasta in nya friska pengar. Skulduppbyggnaden idag kommer att behöva betalas av nästa generation. SvD DN SvD SR

lördag 9 juni 2012

Ryssommar!

Om elva dagar slår rikdagens talman klubban i bordet och önskar riksdagsledamöterna en trevlig sommar. Enligt planerna ska riksdagen inte samlas igen förrän till riksmötets öppnande 18 september. Riksdagen stänger dock inte igen i tre månader utan viss verksamhet fortgår. Det är högst troligt att EU-nämnden kommer kallas till möte för att delge regeringen riksdagens syn inför olika ministermöten inom EU. Om krisen inom eurozonen fördjupas kan det inte uteslutas att finansutskottet, där jag själv är ledamot sedan sex år tillbaka, återkallas. För egen del kommer jag under riksdagens sommaruppehåll ägna rätt stor del av min tid till frågor relaterade till Ryssland. För två månader sedan tackade jag ja till att under juli och augusti ha en praktikant. Praktikanten, Yuliya Barsukova, studerar europeisk politik vid Princeton Universitet i USA. Jag tycker att det är viktigt att vi riksdagsledamöter vidgar våra vyer och bygger internationella nätverk. Jag är dessutom en stark anhängare av goda transatlantiska relationer vilket gjorde valet enkelt när det kom en förfrågan från en student vid ett amerikanskt toppuniversitet. Men betydelsen av detta praktikantprogram kan visa sig att vara större än jag från början hade tänkt mig. Yuliya Barsukova är rysk medborgare. Utvecklingen i Ryssland har slagit in på fel väg. Det kommer många oroande tecken från Kreml. Putin har efter sitt återinträde som president vidtagit ett antal åtgärder för att begränsa oppositionens möjligheter. Det görs även uttalanden som kan tolkas att man närmast vill gå tillbaka till Sovjetunionens dagar. General Makarovs uttalande vid sitt besök i Finland är ytterligare ett exempel på att utvecklingen går i fel riktning. Därför kommer det för min del att bli en ryssommar såsom mentor för en praktikant. Genom att förse henne med goda exempel på hur ett demokratiskt samhälle kan organiseras hoppas jag kunna inspirera denna unga person till att ta aktiv del i utvecklingen av sitt hemland. Hennes två månader långa program kommer ha ett omfattande innehåll utgående från uppdraget som riksdagsledamot. Jag räknar med att vi förutom riksdagen kommer att besöka departement, myndigheter, organisationer och företag. Yuliya Barsukova kommer dessutom att få delta i Jarl Hjalmarson Stiftelsens sommarskola inriktad mot ungdomar från Östeuropa och Kaukasus. Jag hoppas att årets praktiktjänstgöring kan bli början på ett långvarigt praktikantsamarbete med studenter från Princeton Universitet. Vår säkerhet skapas inte enbart och kanske inte heller främst genom vapenmakt. Det är ett centralt svenskt säkerhetsintresse att våra grannländer är stabila demokratier. I sommar kommer jag därför att fortsätta mitt arbete för svensk säkerhet, denna gång dock utan uniform. DN SvD

söndag 3 juni 2012

Välkommen tillbaka Andreas Cervenka

SvD Näringslivs journalist Andreas Cervenka är tillbaka. Det gör att vi har att se fram emot nya tänkvärda och spetsigt formulerade artiklar om svåra ekonomiska frågor. I höstas gästade Andreas Cervenka Den politiska talradion och vi samtalade då om eurokrisen. Det finns kanske anledning att lyssna på programmet och se hur väl våra bedömningar stått sig. Du finner programmet om du följer den här länken. Det går också att lyssna på programmet genom att klicka här. SvD SvD blogg