Om mig/About Göran Pettersson

Jag är född 1960 och bor i Lohärad utanför Norrtälje. Efter att i 27 år tjänstgjort som officer hängde jag efter valet 2006 in uniformen i garderoben och tjänar sedan dess som riksdagsledamot med placering först i åtta år i finansutskottet  och från 2014 i utrikesutskottet.


Bio


Lt Col Göran Pettersson

Born 1960 in Stockholm, Sweden. Graduate from the Swedish Military Academy, the Swedish Army’s General staff and War College and holds a Master of Science in Electronic Warfare from the United States Naval Postgraduate School. Most recent active duty position in the Armed Forces, general staff officer and military assistant to the Supreme Commander. Fellow of the Royal Swedish Academy of War Sciences.


Member of Sveriges Riksdag (the Swedish Parliament) for the Moderate Party since 2006 and member of Committee on Finance (2006-2014) and from 2014 members of the comittee on Foreign  Affairs.


Inga kommentarer: