söndag 7 december 2014

Kort avbrott från inrikespolitiken

Under måndagen och tisdagen lämnar jag de inrikespolitiska förvecklingarna åt andra och utgör istället tillsammans med ytterligare en moderat och två socialdemokratiska riksdagskollegor den svenska delegationen vid Natos: parlamentarikerförsamlings Transatlantiska forum i Washington D.C. Det blir två intensiva dagar fyllda av föreläsningar av ledande forskare och säkerhetspolitiska experter om den transatlantiska säkerheten i skuggan av den ryska aggressionen i Ukraina. Denna typ av evenemang ger förutom det formella programmet goda möjligheter att från sina parlamentskollegor uppdatera sig på stämningsläget i de olika ländernas parlament. Jag utgår från att jag kommer att få ett antal frågor om läget i svensk politik från mina europeiska kollegor. Jag återkommer senare i veckan med en längre rapport om mötet.