onsdag 31 december 2008

Om inte om varit

Två av Sveriges viktigaste beslutsfattare skriver idag på landets ledande debattsidor. På DN Debatt redovisar riksbankschefen Stefan Ingves i god folkbildningsstil finanskrisens förlopp och Riksbankens vidtagna åtgärder. Ett förlopp som lyfts fram är investmentbanken Lehman Brothers konkurs i mitten av september. Idag ses beslutet att inte rädda Lehman Brothers som ett fatalt felbeslut av de allra flesta i finansbranschen. Man kan i många stycken jämställa det med det ”heroiska” beslutet att försvara kronkursen i början av 90-talet. Jag är benägen att hålla med men det finns ett par stora men. Var de två ”felbesluten” en investering i framtiden, en sorts omvänd Döbelnsmedicin? Genom att ta beslut som gjorde stor skada i det korta perspektivet motverkade man långsiktigt skadliga beteenden. I Sveriges fall på 90-talet så öppnade man upp för en avsevärt ansvarsfullare budgetpolitik och sa adjö till systemet med höga nominella löneökningar, devalveringar och inflationsspiral som gällt under 70- och 80-talet. När det gäller beslutet att inte rädda Lehman Brothers så kan det komma att påverka finansbranschens prissättning på risk samt också öka skepsisen för finansiella produkter som man inte till fullo förstår att analysera.
På samma folkbildande sätt som Stefan Ingves beskriver finanskrisen tar statminister Fredrik Reinfeldt läsarna igenom den från och med imorgon gällande statsbudgeten. Minns ni hur debatten gick för ett drygt år sedan? Det var då regeringen kritiserades från de allra flesta håll för att man inte släppte på bromsen och satte sprätt på mer av statens överskott. Anders Borg försvarade återhållsamheten med att det är under de goda åren regeringar tenderar till att begå de största misstagen genom att inte orka hålla i pengarna. Nu ser vi fördelarna med att regeringen orkade spara i ladorna. Jämfört med de flesta andra länder i Europa går vi in i denna exceptionella lågkonjunktur med torrt foder i ladorna och det kommer att behövas. Om socialdemokraterna inte förlorat valet 2006 så skulle läget idag troligen ha varit annorlunda.

Nu går vi in i ett 2009 som finansiellt ser ut att bli synnerligen krävande. För världens ekonomi är det nödvändigt att den finansiella krisen löses ut på ett ordnat sätt. Jag tror att vi kommer att få uppleva ytterligare dramatiska händelser. När ekonomin slutligen vänder så kommer världens regeringar att ställas inför nya prövningar. Då kommer det krävas rask åtstramning för att medicinen som patienten fick för att överleva lågkonjunkturen inte medför kraftig överhettning och hyperinflation. Det kommer en tid då världens regeringar och centralbanker ska ta tillbaka stor del av den likviditet som man nu tillfört marknaden och då privat kapital ska ersätta staterna som ägare av bankerna. Jag tror att jag får anledning att återkomma i detta ämne ett antal gånger under nästa år.

SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 30 december 2008

Sälj skulden!

Riksrevisionen framför i en rapport till regeringen allvarlig kritik mot hur CSN och Försäkringskassan hanterar indrivandet av studielån från dem som är bosatta utomlands. Det har kommit varningssignaler tidigare om att dessa lån närmast per automatik är att räkna som osäkra fordringar. Ett radikalt grepp vore att staten sålde sin fordran till företag som har större vana på att driva in skulder även på en internationell marknad. Såsom systemet fungerar, eller rättare sagt inte fungerar, idag så riskerar det att skada inte bara landets skattebetalare utan även respekten för ingångna avtal och skulder.
Vi har redan tidigare inom den moderata gruppen i finansutskottet diskuterat denna fråga. Med Riksrevisionens rapport i ryggen finns det all anledning till att ta ett nytt tag med frågan.

DN SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 28 december 2008

Nuder kom tillbaka allt är förlåtet!

Nästan så uttrycker sig Lena Askling på Aftonbladets ledarsida. Hon börjar oroa sig för att Mona Sahlins lag inte håller måttet och önskar sig därför att det förstärks med bland andra Pär Nuder. Samtidigt på SvD:s brännpunkt så verkar de två socialdemokraterna Thage G. Peterson och Anders Ferm snarast önska att Olof Palme åter fick leda socialdemokratin.

Jag måste tillstå att den ledarskapsuppgift som Mona Sahlin tagit på sig verkar i stort sett omöjlig. Hon ska leda ett trepartisamarbete med så disparata krafter som Lars Ohly och Peter Eriksson. Samtidigt ska hon hantera sitt eget parti där spännvidden är enorm när det gäller utrikespolitiken. På vänsterkanten finns USA-hatarna. I retoriken har Mona Sahlin anslutit sig till denna grupp. I Almedalen i somras drabbades hon snarast av retroberusning från sin FNL-tid och utropade från talarstolen ”Aldrig Nato”. Thage G. Peterson måtte ha jublat samtidigt som de mer moderna och progressiva krafterna inom socialdemokratin torde ha bitit sig i tungan. På den andra kanten torde det finnas ett antal riksdagsledamöter som anser att Sveriges socialdemokrater borde föra en utrikespolitik mer liknande den som förs av systerpartierna i de allra flesta andra europeiska staterna. Till denna grupp tror jag att såväl dagens utrikespolitiske talesman Urban Ahlin som Pär Nuder kan räkna sig.

I riksdagen stödde socialdemokraterna regeringens förslag att utöka det svenska militära deltagandet i Afghanistan. Det skulle ha varit intressant att få lyssna på diskussionen i den socialdemokratiska riksdagsgruppen inför det beslutet. När ärendet slutligen voterades i kammaren var det två socialdemokrater som röstade emot. Den ene var min kollega från Norrtälje Jan Emanuel Johansson som för tillfället var inne och tjänstgjorde. Den andre var hör och häpna den gruppledaren för den socialdemokratiska riksdagsgruppen Sven-Erik Österberg (se hur ledamöterna röstade).

SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 26 december 2008

En öppning i energifrågan?

Idag träder ett par färgstarka centerpartister upp på banan och meddelar att det är dags att Sverige bygger nya kärnkraftverk. Det är företrädare för stureplanscentern som gör sina röster hörda. Jag hoppas att Stureplanscenterns utspel om kärnkraften har haft ett högre mål än att bara få mediauppmärksamhet på en nyhetstorr annandag jul. De närmaste veckorna lär visa hur det förhåller sig med den saken. Trots sin stora omorientering inom många politikområden så är centern fortfarande ett rejält drivankare för Alliansen när det gäller energi- och säkerhetspolitiken. I takt med att deras riksdagsgrupp omsätts så verkar det bli allt färre som kan förklara poängen med deras traditionella ställningstaganden inom dessa två politikområden.

SvD HD Namn DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

onsdag 24 december 2008

Rätt svar – Fel fråga?

Efter att ha följt den finanspolitiska debatten från första parkett under det gångna året så är det självklart för mig att Anders Borg är rätt svar på frågan ”Vem tror du har bäst förutsättningar att leda Sverige ur den ekonomiska krisen? Är det Anders Borg eller Thomas Östros?” Det är glädjande att en majoritet av det svenska folket enligt en sifoundersökning har kommit fram till samma svar. Östros har nu ägnat drygt två år till att gnälla om i stort sett allt som regeringen företagit sig. Att vara gnällspik är ingen uppbygglig träning inför att iträda sig ansvarsfulla regeringsuppdrag. Därför är det nog bäst att Thomas Östros får fortsätta att vara i opposition under resten av sin politiska karriär.

Jag har inte sett hela sifoundersökningen men jag ställer mig lite frågande till utformningen av själva frågan. ”Vem tror du har bäst förutsättningar att leda Sverige ur den ekonomiska krisen? Är det Anders Borg eller Thomas Östros?” Var man inte ute efter vem av de två i rollen som finansminister som skulle ha haft bäst förutsättningar? Med den nu nyttjade frågeställningen så blir ju svaret Anders Borg om man tolkat frågan ordagrant och anser att finansministern har bättre möjligheter än oppositionens ekonomisk politiske talesperson.

Förhoppningsvis så innehöll intervjuerna ett inledande stycke som undanröjde eventuella missförstånd rörande frågan.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 20 december 2008

När Mona Sahlin blir tydlig förlorar hon väljare

På ett år har Mona Sahlins socialdemokrater enligt Synovates opinionsundersökningar tappat knappt 400 000 väljare. Enligt samma mätningar så har vi moderater under samma period vunnit runt 300 000 väljare. Om samma trend skulle fortsätta så skulle det vid valet 2010 så skulle socialdemokraterna inte längre vara Sveriges största parti. Nu är nog oddsen ganska höga för en sådan händelseutveckling men trots allt har socialdemokraternas uppgörelse med vänsterparitet och miljöpartiet öppnat för ett nytt politiskt landskap i Sverige. Jag tycker att mycket tyder på att de svenska socialdemokraterna nu alltmer kommer att likna sina systerpartier i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Man är ett stort parti men man har förlorat sin status som det självklart ledande partiet i landet. Jag har länge hävdat att Alliansen kommer att knappa in på oppositionen när regeringsalternativen blir tydligare. Den senaste mätningen från Synovate verkar tyda på att så är fallet. Det formella bildandet av det rödgröna regeringsalternativet har snarast lett till förlorade väljarsympatier. Jag tror att socialdemokraternas vänsterkoalition kommer att ge stora möjligheter för oss moderater att vinna över tidigare socialdemokratiska väljare. Alliansen måste, för att få förnyat mandat, under de knappa två åren som är kvar till nästa riksdagsval vinna över cirka 300 000 väljare från vänsterblocket. Det är en stor men på intet sätt omöjlig uppgift.
DN DN Aftonbladet SvD SvD

I det senaste avsnittet av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” sammfattar vi om finanskrisen och kommenterar ett antal av de viktigaste politiska händelserna.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.


__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 19 december 2008

Idag beslutar riksdagen om statsbudgeten

Idag når riksdagens budgetdebatt sin slutstation efter många dagars debatterande. Någon gång under sen eftermiddag är troligen alla utgiftsområden färdigdebatterade så att finansutskottet kan samlas och justera sitt betänkande över hela statsbudgeten. Därefter återsamlas hela riksdagen och tar det formella beslutet. Men innan dess återstår några ämnen att debattera. För egen del ska jag upp i debatten strax efter klockan nio för att debattera utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Det blir väl inte världens mest spännande debatt. Det som möjligen kan höja debattemperaturen är vänsterpartiets förslag att lägga ned Konjunkturinstitutet.

torsdag 18 december 2008

Den politiska talradion om finans och kris

Ganska ofta talar vi finanspolitik i den politiska talradion. Det har inte blivit mindre av den varan nu när världens ekonomier måste hanterar den största ekonomiska krisen på mycket lång tid.

I veckans program tar vi upp vad FED:s sänkning av USA:s motsvarighet till Sveriges styrränta egentligen får för effekt. Vad innebär det att ”räntevapnet” nu är förbrukat? Vi blickar även ut i världen för att se hur andra länder påverkats av finanskrisen. Slutligen tittar vi tillbaka till 1930-talet och konstaterar hur den ekonomiska krisen då utnyttjades av negativa politiska krafter för att nå makten. Hur ser den risken ut i idag?
Nästa vecka gästar riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr den politiska talradion

tisdag 16 december 2008

Politikens dilemma

Jag brukar ofta berätta för besökare i riksdagen om politikens dilemma. Ett politiskt beslut som är bra för Sverige bestraffar de som fattat det opinionsmässigt samtidigt som ett dåligt beslut belönas. Som exempel på det förra brukar jag ta avskaffandet av förmögenhetsskatten och som ett exempel på det senare brukar jag nämna iförandet av en miljöbilspremie. Du finner flera inlägg här på bloggen om du söker på de två orden ”förmögenhetsskatt” respektive ”miljöbilspremie”. När det gäller den nu pågående finanskrisen så verkar det också finnas liknande ”politiska dilemman”. Införandet av en bankgaranti på 1500 miljarder var bra, likaså att starta en stabilitetsfond och klarlägga hur banker på obestånd skulle tas över. Dessa åtgärder möttes mest av kommentarer av att politikerna gick in och räddade bankfolket emedan annat näringsliv inte fick samma stöd. Detta trots att åtgärderna i finanssektorn inte syftade till att rädda bankerna utan det finansiella systemet och därigenom i förlängningen allt svenskt näringsliv. Finansministerns skäll på bankernas utlåningsmarginaler har dock vunnit stor folklig och massmedial uppskattning trots att det antagligen vore mycket bättre för Sverige om bankerna gjorde vinster och byggde upp sitt egna kapital och därigenom kunde öka sin utlåning. Problemet för Sveriges ekonomi just nu är inte att villaägarna har för låg köpkraft. De har fått höjda löner, sänkta skatter, sänkt ränta, lägre energikostnader och sjunkande inflation. Problemet är istället att finansmarkanden har stramats åt genom att ett antal finansiärer har lämnat den svenska marknaden. De svenska bankerna har inte haft finansiella muskler att fylla tomrummet.
Det bra beslutet som jag beskrev, bankgarantin, behöver dock förbättras. Därför är det viktigt att Sverige och våra allierade fortsätter att hålla tryck på EU så att regelverket förenklas så att ispropparna i det finansiella systemet kan lösas upp.

P J Anders Linder skriver klokt om frågan på såväl ledarsidan som ledarbloggen
I förra veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” utvecklar jag mina tankar runt bland annat finanskrisen. Du kan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 14 december 2008

Veckans undersökningar ställer fler frågor än de besvarar

I veckan redovisades två stora opinionsundersökningar dels SCB:s stora halvårsvisa dels Sifos månadsundersökning. Båda undersökningarna ger upphov till fler frågor än de besvarar. Skälet till detta är mätperiodernas överlappande av stora politiska händelser. När de Rödgröna förra veckan formerade sig till ett regeringsalternativ ritades den svenska politiska kartan om. Jag tror att detta kommer vara den enskilt viktigaste faktorn för valutgången 2010. De två opinionsmätningarna som nu har presenterats har helt (SCB 27 oktober till 24 november) eller delvis (Sifo 1 till 11 december) genomförts innan det historiska Rödgröna regeringsalternativet offentliggjordes söndagen 7 december.
Båda undersökningarna visar att oppositionen leder klart, 12,9 procentenheter hos SCB 7,2 procentenheter hos Sifo.
Frågan jag ställer mig är vilken opinionspåverkan som bildandet av det Rödgröna regeringsalternativet har? Svaret på den frågan torde delvis finnas i råmaterialet till Sifoundersökning. Runt en tredjedel av intervjuerna har troligen genomförts efter offentliggörandet av samarbetet. Hur skiljer sig resultatet från de intervjuerna från dem som genomfördes i början av mätperioden?
Göteborgs Posten redovisar en snabbt genomförd specialundersökning som visar att många storstadsväljare är skeptiska till en Rödgrön regering. Det finns alltså all anledning att med spänning emotse kommande opinionsundersökningar.
För moderaterna i Stockholms län visade SCB:s undersökning att vi var tillbaka på rekordresultatet från valet 2006, (38,1 % nu mot 38,4 % vid valet). Jag antar att Sifos undersökning om den bryts ned på valkretsar visar ett liknande resultat.

I veckans avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” kommenterade jag bland annat SCB:s opinionsundersökning och bildandet av de Rödgröna.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD SvD ledare P J Anders Linders blogg Aftonbladet DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 12 december 2008

Varför uppmärksammas inte exportkrediterna?

I nästa vecka kommer riksdagen att besluta om ett par stora åtgärder av stor principiell betydelse. Den ena, stödpaket till fordonsindustrin, har fått mycket stor uppmärksamhet. Det andra, utvidgningen av garantierna till Svensk Exportkredit AB (SEK), har gått nästan spårlöst förbi. Så här är det ofta inom politiken att vissa frågor är avsevärt mer publika än andra, det råder inte alltid proportionalitet mellan ärendenas betydelse och vilken uppmärksamhet de drar till sig.
En avgörande faktor till att det slagit i stort sett stopp för svensk exportindustri är att det är en djupfryst finansieringssituation runt om i världen. Scanias VD Leif Östling beskrev detta mycket väl i gårdagens Dagens Industri. Av den anledningen så kommer riksdagen redan nästa vecka att besluta om att utöka SEK:s möjligheter att med statliga garantier öka sina kreditramar. Det är inga småbelopp det handlar om utan den nya ramen blir hela 450 miljarder kronor. Lite förenklat kan man säga att staten på detta sätt startar ytterligare en bank. Skälet till detta är att finanskrisen har medfört att ett antal internationella banker kraftigt har minskat sina engagemang i Sverige. Trots att de svenska bankerna inte minskat sin utlåning så upplever många företag att det har blivit svårare att få krediter. I detta extrema läge så vidtar staten dessa ovanliga åtgärder och ökar sin utlåning till företagen genom såväl Almi som Svensk Exportkredit AB. Under normala marknadsförhållanden skulle jag varit emot ett ökat statligt engagemang på lånemarknaden men det vi nu upplever är exceptionellt och då fordras exceptionella åtgärder.
När det gäller den mer publika frågan, stödet till fordonsindustrin, så är jag i grunden skeptisk. Staten ska inte gå in och med skattebetalarnas pengar försöka förhindra en marknadsmässig strukturomvandling. Men samtidigt är det viktigt att det råder konkurrensneutralitet och därför är det bra att man nu inom Europa behandlar alla fordonstillverkare lika. Därför är det nödvändigt att även den svenska staten går in och vidtar åtgärder. Det paket som presenterades igår verkar dessutom vara väl avvägt och trots de stora talen ändå begränsat. Inriktningen ska vara att åtgärderna bidrar till att möjliggöra en framtidsinriktad strukturomvandling av fordonsindustrin.

Aftonbladet SvD SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 11 december 2008

Debattartikel i Norrtelje Tidning

Om några minuter börjar dagens möten. Istället för ett blogginlägg så hänvisar jag därför i all hast till min debattartikel som finns i dagens Norrtelje Tidning. Det går bra att lämna kommentarer till artikeln antingen här på bloggen eller via Norrtelje Tidnings kommentarsfunktion. Du finner artikeln på adressen http://www.norrteljetidning.se/nyheter/debatt/id/4660

onsdag 10 december 2008

Blixt Gordon i underhuset

Imorgon är det frågestund i riksdagen. Ett antal ministrar kommer till kammaren för att svara på ledamöternas frågor. Jag har fått nöjet att vara moderaternas prioriterade talare och jag tänkte ställa en fråga till Anders Borg runt kommuner och landstings agerande i låg- respektive högkonjunktur. Utfrågningen sänds direkt i SvT 24 och SvT 2 med början 14.00. En frågestund i den svenska riksdagen är en tämligen stillsam tillställning så Anders Borg kan nog inte räkna med ett lika ljudligt bemötande som Gordon Brown fick i det brittiska underhuset. Anledningen till munterheten var att Gordon Browns tunga slant när han skulle säga att man räddat bankerna och istället sa att man räddat världen.I veckans avsnitt av den politiska talradion avhandlar vi tre ämnen. Finanskrisen, de Rödgröna och opinionsundersökningen från SCB.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Viktig fråga liten uppmärksamhet

Ett stort och viktigt ärende är med hög fart på väg igenom riksdagen. Frågan handlar om utökade låneramar för Svensk Exportkredit AB (SEK). Den globala finansiella krisen har medfört att svensk exportindustris stora kunder inte har kunnat erhålla finansiering och därigenom inte kunnat ”lösa ut” de varor man sedan tidigare beställt. Detta har i sin tur inneburit att det slagit i stort sett stopp för den svenska exportindustrin. Samtidigt som stor kraft nu läggs på att lösa upp propparna i det globala finansiella systemet så vidtar regeringen ett antal åtgärder för att understödja exportföretagen. En viktig åtgärd är att ytterligare öka ramarna för exportkrediter. Redan tidigare har riksdagen beslutat om att via kapitaltillskott öka SEK:s kapitalbas och därigenom möjliggöra ökad utlåning. Nu tar vi ytterligare steg för att öka möjligheterna att främja svensk export genom att bevilja SEK möjlighet att låna i riksgälden samt få statliga garantier för sin upplåning.

Mycket av debatten har handlat om enskilda tiondels procent på räntan till bolånekunder. Den stora ekonomiska frågan för Sverige är dock en helt annan. För oss som är en liten, öppen och synnerligen exportberoende ekonomi är det av största vikt att handelssystemet fungerar. På grund av den globala finansiella krisen så har systemet kraschat. Regering och riksdag vidtar nu åtgärder för att återställa ordningen, för allas skull får vi verkligen hoppas att det lyckas.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 9 december 2008

Avgörandet närmar sig!

Det börjar att dra ihop sig till ett avgörande i energifrågan. Inom kort väntas klimatriktlinjerna från EU att komma och därefter är det väl troligt att regeringen kallar till energiöverläggningar. Det kommer troligen att bli politisk konst i den högre skalan då vetenskap, ekonomi och politisk profilering ska föras samman till en ansvarsfull energipolitik. Hur kan då en bred uppgörelse se ut? För egen del hoppas jag att den bland annat tydligt pekar ut att planeringen kan börja för att byta ut dagens reaktorer mot nya som både är effektivare och säkrare. Den planeringen måste börja snarast för att reaktorerna ska kunna ersätta dagens om cirka femton år. För att nå en bred uppgörelse så kommer det troligen krävas att utbyggnaden av vindenergi subventioneras kraftigt så att den kan utgöra ett tredje ben i svensk elförsörjning.

På torsdag hålls det ett intressant frukostseminarium i riksdagen om den europeiska kärnkraftsutvecklingen. Nästa vecka bjuder också på en intressant interpellationsdebatt just om energipolitiken jag hoppas få möjlighet att kunna vara med.

Förra veckans avsnitt av ”Den politiska talradion” handlade också om energifrågan. Gäst var Kenneth Eriksson som är ordförande för basindustrins organisation SKGS. Du kan lyssna på programmet om du klickar på playknappen på spelaren här nedanför.
Ny Teknik SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 8 december 2008

Prioritera rätt uppgift!

Anders Borg har just nu ett antal tuffa uppgifter. Det som fått mest uppmärksamhet i media är den uppgiften som jag tycker är minst viktig och som jag dessutom tycker är tveksam om det verkligen är finansministerns uppgift, jag tänker då på finansministerns ”kamp” mot bankernas utlåningsräntor. Jag är långt ifrån säker på att Sverige tjänar på att bankerna blir oförsiktiga vid prissättningen av risk för att tillfredsställa en kortsiktig publik fokusering på räntenettot. Till de enligt min uppfattning viktigare uppgifterna hör räddningsaktionerna för våra nära vänner Island och Lettland. Dessa två länder har av delvis olika skäl försatt sig i prekära ekonomiska lägen. Jag anser att det är viktigt att Sverige tillsammans med IMF och andra nordiska aktörer går in och tar ansvar för våra närstående länder och förhindrar att de dras in i andra intressesfärer. Men den viktigaste uppgiften för finansministern är att få fart på det finansiella blodomloppet. Här har Anders Borg höjt rösten mot EU-kommissionen. De gemensamma reglerna för garantipaketen har missat ett antal viktiga aspekter. Svenskt näringsliv lider nu kraftigt av kreditbristen. Dels har exportindustrins kunder inte haft förmåga att ta emot beställda leveranser på grund av bristande finansiering dels har näringslivet svårt att finansiering i Sverige då flera finansiärer har dragit ner sina balansräkningar och lämnat Sverige. Av dessa anledningar är det mycket viktigt att det Europeiska garantisystemet skyndsamt ses över så att finansiellt sunda företag kan erbjudas den nödvändiga finansieringen.
SvD Dagens PS
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Sahlin, Ohly, Obama och Ringholm

På valnattens morgon den 5 november var det en närmast rörd Mona Sahlin som hyllade Barack Obama för hans seger i det amerikanska presidentvalet. Frågan är om hon då förstod vad som väntade. För de mer initierade bedömarna stod det redan då klart att den nya amerikanska administrationen ganska snart skulle knacka på de europeiska regeringsdörrarna och fordrande uppmana till truppförstärkningar i Afghanistan. Detta är också regeringens politik men var står egentligen Mona Sahlin i frågan. Inte har hennes situation blivit lättare av att hon nu har fördjupat sitt samarbete med vänsterpartiet och Lars Ohly. Även inom socialdemokratin protesteras det mot det svenska deltagandet i Afghanistan och från ”Gubbhyllan” utslungar Bosse Ringholm sina protester. Kommer Mona Sahlin att lyssna på vänsterfalangen och slå igen dörren i ansiktet på den nyvalde amerikanske presidenten som hon alldeles nyligen hyllat? Blir samarbetet med de tidigare kommunisterna viktigare? Om så är fallet så visar det tydligt att socialdemokraterna har slagit in på en ny utrikespolitisk linje och precis som inom den ekonomiska politiken lämnat den mer sansade linje som företräddes av Göran Persson. FNL-Mona is back!
SvD
Vart leder Mona Sahlin
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 7 december 2008

Hur kommer vi att minnas 7 december 2008?

Söndagen den 7 december 2008 kan mycket väl vara dagen då den politiska kartan i Sverige ritades om. Genom dagens uppgörelse mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet så har Sverige fått två tydliga regeringsalternativ. Jag tycker att detta är mycket bra. Nu kan de två alternativens politik jämföras mot varandra och väljarna får också en klarare bild av vad som kan förväntas beroende på vilken konstellation som vinner valet 2010. Koalitionen med vänsterpartiet kommer att medföra att socialdemokraterna kommer att tvingas vänsterut. Detta innebär att Mona Sahlin kommer att få svårt med sin reformering av den socialdemokratiska politiken. Det här öppnar fältet för oss moderater att vinna röster från högerflanken inom socialdemokraterna. Även om det idag skiljer hela 10 procentenheter mellan blocken så skulle jag vilja påstå att läget är synnerligen öppet. För att återvinna majoriteten så krävs det att Alliansen vinner över 5 procentenheter från vänsterblocket en uppgift som jag inte på något sätt tror är omöjlig nu när lagen är formerade. För egen del så tror jag att Lars Ohly och Peter Eriksson kommer att vara bra för Alliansen i valrörelsen 2010.
AB AB SvD SvD DN DN Sydsvenskan Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

I väntan på SCB

Dagens opinionsundersökning från Demoskop är en av de mindre som görs, endast 1011 personer är intervjuade vilket torde innebära att felmarginalerna är större i denna undersökning än i de större undersökningarna från SCB, Sifo och Synovate. Trots det säger erfarenheten att även de små undersökningarna ofta fångar upp opinionsvindarna tämligen väl. Dagens undersökning visar åter på ett avstånd mellan blocken på runt 10 procentenheter. På onsdag redovisar SCB sin stora undersökning och då får vi en ytterligare bättre bild av opinionsläget. En sak som är slående i Demoskops undersökning är att s och m tillsammans har nästan 69 % av väljarnas stöd och de övriga riksdagspartierna endast 28 %.

Att vänstern under Lars Ohly går framåt och får hela 7,7 % i mätningen kan tolkas på många olika sätt. Är det så att Sverige blivit mer vänstervridet och att fler kan tänka sig att rösta på den ”reformerade” kommunisten? Eller är vänsterns framgångar bara ett resultat av att allt fler väljare på vänstersidan insett att Mona Sahlin inte har formatet att bli en ny svensk statsminister?
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Kämpa för folkkapitalismen!

P J Anders Linder skriver idag om ägandets betydelse. Han påtalar bland annat att ingen ledande politiker talat om detta sedan Anne Wibble gjorde det som finansminister. För egen del så brukar jag när tillfälle ges lyfta frågan och jag har även skrivit om det här på bloggen http://dinledamot.blogspot.com/2008/01/anne-wibble-hade-rtt-om-privat-sparande.html
Dock håller jag som ödmjuk riksdagsledamot med om att jag knappast stämmer in på beskrivningen ledande. Men är inte P J Anders Linder ändå lite snål mot vår finansmarknadsminister Mats Odell, han borde väl ändå räknas till gruppen ledande politiker. Hur som helst, det finns all anledning att fortsätta att kämpa för folkkapitalismen.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Glöm inte energins betydelse

De senaste veckorna har debattvågorna gått höga rörande statliga stöd till fordonsindustrin. I dagens DN gör Niklas Ekdahl en mycket bra genomgång av tidigare stödinsatsers effekter. Hans slutsats lyder ” För att behålla denna välståndsbas i framtiden krävs växande småföretag, lägre skatter, bättre skola, rörligare arbetsmarknad, strategisk forskning, tillgång på riskkapital. Däremot behöver vi inte regeringar som håller döende storindustrier under armarna.”
Det ligger mycket i Niklas Ekdahls slutsats men han missar ett viktigt område, energin. Den politiska styrningen genom energipolitiken utgör ett hot mot många industrier och därigenom vår välståndsbas. Genom att frigöra sig från tidigare låsningar i energipolitiken och ge industrin möjlighet att bygga ut ny produktionskapacitet för elkraft skulle vår välfärdsbas inte bara kunna behållas utan även utvecklas.

Statens uppgift är inte att dela ut stöd till olika industrier. Däremot kan industrin kräva att staten inte ska sätta krokben för industrin såsom tidigare gjorts inom energipolitiken. Jag tror att det under de närmaste månaderna kommer att finnas en historisk möjlighet att ingå en bred och hållbar energiöverenskommelse. Jag hoppas att vi lyckas med detta på samma sätt som man åstadkom en fempartiöverenskommelse om pensionssystemet.

I senaste avsnittet av Den politiska talradion diskuterar jag energipolitik med ordförande för SKGS Kenneth Eriksson. Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.


__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

lördag 6 december 2008

Vad händer nu med våra könspolitiker?

I riksdagen motioneras det flitigt om olika frågor som kretsar runt könsbegreppet. Bland annat ogillar man att flickor inte får heta Bengt eller att ett äktenskap endast kan ingås mellan en man och en kvinna. Likaså är det många motioner som kräver att vi ska kvotera olika saker utgående från just könet. Dessutom förekommer också krav på lagstiftning där ett kön ska pekas ut i lagstiftningen, antingen som särskilt ondskefullt eller drabbat. Nu verkar det som om Australiens officiella övervakningskommission för mänskliga rättigheter kommit fram till något som kan komma att göra alla dessa könspolitiker sysslolösa. Kommissionen föreslår att man ska etablera ett tredje könsbegrepp ”intersex”. Det blir spännande att följa hur detta kommer att påverka våra könspolitiker. Kommer man framöver att kräva att representationen i bolagsstyrelser kvoteras i tre grupper? Undra i sådana fall i vilka procentsatser.
Aftonbladet SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 5 december 2008

Är Thomas Östros en ny Göran Persson?

I dagens interpellationsdebatt kom frågan om socialdemokraternas finanspolitiska historia upp. Vi var rätt eniga om att socialdemokraterna under Göran Perssons tid som finans- och statsminister fört en tämligen stram finanspolitik och därigenom bidragit till Sveriges sunda statsfinanser. Genom Göran Perssons fasthet hölls de värsta spenderarna stången. Nu har Göran Persson lämnat scenen och i hans ställe som tilltänkte finansminister har Thomas Östros trätt in. Idag är Thomas Östros ånyo ute och pläderar för att staten ska spendera mer pengar på diverse olika projekt. En finansministers tunga uppgift är inte att komma med nya populära förslag till hur man kan spendera skattepengarna. Istället har han den viktiga uppgiften att hålla igen fackministrarna. Om man har en finansminister som låter pengarna rulla då är snabbt riket på ruinens brant. Nej Thomas Östros är inte någon ny Göran Persson, det är inte heller Mona Sahlin.
SvD DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Äganderätt ja - Kvotering nejIdag ägnade jag förmiddagen åt att delta i ett par interpellationsdebatter i riksdagen. I den första försvarade jag äganderätten mot Eva-Lena Jansson (s) som vill att vi politiker ska bestämma mer över vem som sitter i bolagens styrelser. I sin önskan att nå ett jämställt samhälle önskade Eva-Lena Jansson in inskränkning av ägarnas rätt att själva fritt välja vem som ska representera dem i bolagets styrelse. Tillsammans med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni försvarade jag ägarens rätt att bestämma själv.

I den andra debatten var det socialdemokraten Monica Green som ville att kommunminister Mats Odell skulle skicka mer pengar till kommunerna. Båda debatterna återfinns på riksdagens hemsida.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Rätt inriktning på stimulanspaketet

Jag brukar betrakta mig som budgethök. Därför har jag under den senaste tiden känt viss oro för att Reinfeldt och Borg inte skulle orka stå emot alla krafter som verkat för ökade stimulanser för ökad privatkonsumtion. Idag när regeringen presenterade sitt stimulanspaket så kan jag konstatera att paret Reinfeldt Borg hållit spenderarna stången. Det nu föreslagna paketet innehåller i allt väsentligt de delar som jag själv förespråkat.
ROT-avdraget medför en stimulans inom byggsektorn och kommer därigenom att vara träffsäkert på en bransch där arbetslösheten riskerar att stiga snabbt. Dessutom innebär åtgärden långsiktigt att svartjobben minskar. Dock måste åtgärden långsiktigt kombineras med en översyn av reglerna på arbetsmarknaden så att även byggbranschen effektiviseras.
Förstärkta arbetsmarknadsåtgärder vinner också mitt gillande. Det är vid lågkonjunktur som det ska satsas på arbetsmarknadsutbildning inte i högkonjunktur.
För min egen hemkommun, Norrtälje, är paketet närmast en fullträff. Satsningen på ROT-avdrag kommer att ha en direkt påverkan på alla de hantverkare som vi har boende i kommunen. Om det samtidigt gör en del svarat jobb vita så kommer Norrtälje kommuns skatteinkomster att förstärkas. Jag hoppas nu att den sänkta räntan kombinerat med den kraftiga skatterabatten kommer att leda till att många fritidsboende beställer arbeten på sina fritidshus inför den kommande sommaren.
SvD Ledarbloggen DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Finans- och penningpolitik

Finans- och penningpolitiken har för ovanlighetens skull stått i rampljuset de senaste dagarna. För egen del har också de gångna dagarna varit fyllda av finanspolitik. I utskottet har vi haft besök av såväl OECD:s delegation som studerat ekonomin i Sverige, ordföranden för finanspolitiska rådet Lars Calmfors och professor John Hassler från Stockholms universitet. Det har varit givande diskussioner om vad staten kan och bör göra med anledning av den globala ekonomiska krisen. Mitt under redovisningar kom också beskedet från riksbanken att man sänker reporäntan med hela 175 punkter. Beslutet gillades av samtliga närvarande föredragshållare.

Det har givits många goda råd och om vad som borde göras men minst lika viktigt så har de varnats för vissa åtgärder. Alla rådgivarna har återkommit till att eventuella åtgärder ska följa 3T-regeln (Temporary, Timely and Targeted).

Det finns även andra komplikationer med denna typ av åtgärder. Ett meddelande om att man planerar att t.ex. sänka momsen på utombordare medför att försäljningen avstannar i väntan på momssänkningen. När momssänkningen är införd ökar försäljningen för att sedan stanna av när momsen återställs. Detta skapar en ryckig marknad som inte är optimal.

Jag tror att jag får anledning att återkomma med ytterligare kommentarer om stimulanspaket senare idag.

Intill den har du möjlighet att lyssna på senaste avsnittet av Den politiska talradion där jag och Jacob Birkeland samtalar om energipolitik med industrimannen Kenneth Eriksson från SCA. Du startar radion genom att klicka på playknappen på spelaren här nedanför.
Aftonbladet SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på http://dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

torsdag 4 december 2008

Den politiska talradion om energifrågan


Basindustrin i Sverige sysselsätter 400 000 människor och har ett exportvärde på ca 275 miljarder kronor. En förutsättning för att industrin ska kunna prestera på bästa sätt är att energibehovet säkerställs. Var ska energin komma ifrån, och hur ska den produceras?

Den politiska talradion Dinledamot.se gästas av Kenneth Eriksson som är ordförande för SKGS och Chief Operations Officer vid SCA. Med honom diskuterar vi hur energibehovet och elförsörjningen gentemot basindustrin ska hanteras. Vi tar även upp politikens viktiga roll i frågan samt diskussionen kring förnyelsebar energi. Slutligen ställer vi oss frågan, saknar basindustrin riktiga affischnamn?SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret)
-----------------------------------------------------------------
Tidigare avsnitt finner du här: http://dinledamot.wordpress.com/

tisdag 2 december 2008

Minns Östros och Sahlin British Leyland?

Nu verkar det som om även Thomas Östros har hoppat upp på ”förstatliga Volvo”-vagnen. Det är mycket förvånande då han annars brukar vara rätt så vettig i frågor som gäller frihandel, konkurrens och privat företagande. Givetvis visade han ju en helt annan sida under processen med att sälja statliga bolag men det var väl inte p.g.a. övertygelse utan av rent populistiska skäl. Att Thomas Östros nu hänger sig till att förorda förstatligande av personbilsindustrin visar nog snarast på hur hårt Mona Sahlin håller i sina underhuggare. För inte kan det väl vara så att Thomas Östros verkligen tror på det han säger?

Hur som helst så rekommenderar jag alla som tror att svensk personbilsindustri skulle vinna på att förstatligas att studera det brittiska exemplet. 1975 så gick den dåvarande labourregeringen in och tog över huvuddelen av ägandet av den brittiska fordonsindustrin. Vem minns idag British Leyland? Jag hoppas verkligen inte att vi får en motsvarighet i Sverige, ”Svenska bil”. Det kanske finns de som kommer ihåg ”Svenska varv”?

Nej lösningen för svensk personbilsindustri står antagligen att finna inom någon annan livskraftig fordonskoncern. Jag tror att vi under den närmaste tiden kommer att få se ett antal spekulanter på banan.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 1 december 2008

Volvo mår bäst i en fordonskoncern

Det är svårt att fullt ut förstå vad det är som händer just nu. Den stora politiska frågan verkar vara huruvida staten bör gå in och köpa Volvo. Utan vidare analys verkar en majoritet av svenska folket kommit fram till att det nog vore bra om staten köpte Volvo. Den alltid lika snabbfotade Mona Sahlin har stämt in i kören. Dock är hon en slug politiker så hon har försett sitt löfte med en klassisk Brask-lapp. Om Volvo är ett framtidsföretag som ingen vill köpa då borde staten gå in, om däremot Volvo inte är ett framtidsföretag bör staten avstå. Om man vänder och vrider lite på socialistledarens argument så finner man att staten nog aldrig behöver gå in och ta över Volvo. För om det inte finns någon intresserad köpare så torde företaget knappast gå att klassificera som ett framtidsföretag.

För egen del tror jag att Volvo kommer att må bäst om det integreras i en annan fordonskoncern. I och med att Ford blir tydligare med att Volvo är till salu så torde ett antal intressenter att dyka upp på scenen.

Absolut knäppast är dock Göran Johanssons uttalande. Jag har alltid tyckt att han har varit en tillgång för sin stad och att han skött sitt uppdrag väl. Men nu verkar det som att han har dragit ur proppen. I ett konspiratoriskt uttalande av sällan skådat slag framför han att regeringen skulle vilja att det gick dåligt för Volvo och Göteborg för att det skulle gynna Alliansen vid nästa val. Det är till att ha åldrats snabbt efter meddelandet om avgången.
SvD SvD Aftonbladet DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Obama gör en Reinfeldt

Idag blev det offentligt att Barack Obama avser att göra Hillary Clinton till sin utrikesminister. Man kan väl snarast jämföra detta med när Fredrik Reinfeldt utsåg Carl Bildt till sin utrikesminister. Det är ett vågat drag att till sin underlydande utse en person som i många stycken är mer känd och med mer utstrålning. Jag var själv mycket skeptisk till Reinfeldts val men medger nu villigt att det blev riktigt bra. Med tanke på den auktoritet som Obama har hanterat sin roll som ”president elect” så tror jag att han kommer att kunna hantera en utrikesminister Clinton väldigt väl också. Vi får se om jag får fel ännu en gång.
SvD DN Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Dags för s att börja oroa sig?

Man ska alltid ta enskilda opinionsmätningar med en nypa salt, särskilt så om de är relativt små. Den idag publicerade undersökningen från SKOP omfattar bara drygt tusen intervjuer och är en av de mindre som genomförs. Dessutom är mätperioden väldigt lång 27 oktober till 26 november vilket gör att det är svårt att säga hur väl resultatet är representativt för läget just nu. 10 december redovisar SCB sin stora opinionsundersökning och den omfattar cirka 9 000 intervjuer. Då får vi ett bättre underlag för hur opinionen ser ut i Sverige.

Men med alla dessa förbehåll kan jag ändå tillåta mig några kommentarer runt resultaten i SKOP-undersökningen. Avståndet mellan blocken är nu nere i endast 3,1 procentenheter. Detta torde få strategerna hos socialdemokraterna att börja bli nervösa. Till detta kommer att väljarna enligt tidigare mätningar har ett avsevärt större förtroende för Fredrik Reinfeldt än för Mona Sahlin. Sammantaget torde detta göra socialdemokraterna mycket bekymrade. Är det över huvudtaget troligt att de kommer att kunna mobilisera fackföreningsrörelsen att driva en aktiv valkampanj för Mona Sahlin och hennes vapenbröder i miljöpartiet? Jag tvivlar!
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Vad säger Mona Sahlin nu?

Jag har länge efterfrågat en öppnare säkerhetspolitisk debatt. Idag fick jag som jag ville även om det inte var de progressiva krafterna inom socialdemokratin som stod för startskottet. Istället var det en stor skara Natomotståndare som i en Brännpunktartikel lyfte fram bristen på säkerhetspolitisk debatt. Jag tycker att undertecknarna har rätt när de påtalar att det förs en falsk säkerhetspolitisk diskussion i Sverige. Under en mycket lång tid har den svenska försvars- och säkerhetspolitiken stegvis förändrats för att idag strategiskt bygga på ett europeiskt samarbete. I försvarsberedningens rapporter framgår det mycket tydligt att Sverige räknar med att hjälpa våra grannländer i händelse av konflikt och att vi också räknar med att själva få hjälp om vi bli attackerade. Samtidigt fortsätter många, framförallt socialdemokrater, att lyfta fram vår militära alliansfrihet. Egendomligast blev det nog när Mona Sahlin från talarstolen i Almedalen utropade ”Aldrig Nato”. Jag kan bara se två förklaringar till hennes uttalande. Antingen är hon helt bortkommen när det gäller den svenska försvars- och säkerhetspolitiken eller så är hon en hycklare av högsta rang.

Endast ett fåtal av de många undertecknarna till dagens debattartikel är för mig kända namn. Men i några fall är jag rätt bekant med deras politiska gärning. Per Gahrton, Gudrun Schyman och Maj Britt Theorin är ju kända namn som tidigare gjort sig kända för diverse radikala utspel.

Det blir intressant att följa hur socialdemokraterna hanterar detta utspel. Min gissning är att de kommer att försöka tiga ihjäl frågan. De mer utrikespolitiskt moderata krafterna inom socialdemokraterna vågar sig väl knappast upp på banan. Risken är då uppenbar att de kommer att slås ned av en utrikespolitiskt alltmer populistisk partiledare i form av Mona Sahlin. Jag tror att många socialdemokrater redan längtar tillbaka till tiden då partiet leddes av Göran Persson.
SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om: