söndag 7 december 2008

Glöm inte energins betydelse

De senaste veckorna har debattvågorna gått höga rörande statliga stöd till fordonsindustrin. I dagens DN gör Niklas Ekdahl en mycket bra genomgång av tidigare stödinsatsers effekter. Hans slutsats lyder ” För att behålla denna välståndsbas i framtiden krävs växande småföretag, lägre skatter, bättre skola, rörligare arbetsmarknad, strategisk forskning, tillgång på riskkapital. Däremot behöver vi inte regeringar som håller döende storindustrier under armarna.”
Det ligger mycket i Niklas Ekdahls slutsats men han missar ett viktigt område, energin. Den politiska styrningen genom energipolitiken utgör ett hot mot många industrier och därigenom vår välståndsbas. Genom att frigöra sig från tidigare låsningar i energipolitiken och ge industrin möjlighet att bygga ut ny produktionskapacitet för elkraft skulle vår välfärdsbas inte bara kunna behållas utan även utvecklas.

Statens uppgift är inte att dela ut stöd till olika industrier. Däremot kan industrin kräva att staten inte ska sätta krokben för industrin såsom tidigare gjorts inom energipolitiken. Jag tror att det under de närmaste månaderna kommer att finnas en historisk möjlighet att ingå en bred och hållbar energiöverenskommelse. Jag hoppas att vi lyckas med detta på samma sätt som man åstadkom en fempartiöverenskommelse om pensionssystemet.

I senaste avsnittet av Den politiska talradion diskuterar jag energipolitik med ordförande för SKGS Kenneth Eriksson. Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.


__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: