onsdag 10 december 2008

Viktig fråga liten uppmärksamhet

Ett stort och viktigt ärende är med hög fart på väg igenom riksdagen. Frågan handlar om utökade låneramar för Svensk Exportkredit AB (SEK). Den globala finansiella krisen har medfört att svensk exportindustris stora kunder inte har kunnat erhålla finansiering och därigenom inte kunnat ”lösa ut” de varor man sedan tidigare beställt. Detta har i sin tur inneburit att det slagit i stort sett stopp för den svenska exportindustrin. Samtidigt som stor kraft nu läggs på att lösa upp propparna i det globala finansiella systemet så vidtar regeringen ett antal åtgärder för att understödja exportföretagen. En viktig åtgärd är att ytterligare öka ramarna för exportkrediter. Redan tidigare har riksdagen beslutat om att via kapitaltillskott öka SEK:s kapitalbas och därigenom möjliggöra ökad utlåning. Nu tar vi ytterligare steg för att öka möjligheterna att främja svensk export genom att bevilja SEK möjlighet att låna i riksgälden samt få statliga garantier för sin upplåning.

Mycket av debatten har handlat om enskilda tiondels procent på räntan till bolånekunder. Den stora ekonomiska frågan för Sverige är dock en helt annan. För oss som är en liten, öppen och synnerligen exportberoende ekonomi är det av största vikt att handelssystemet fungerar. På grund av den globala finansiella krisen så har systemet kraschat. Regering och riksdag vidtar nu åtgärder för att återställa ordningen, för allas skull får vi verkligen hoppas att det lyckas.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: