fredag 12 december 2008

Varför uppmärksammas inte exportkrediterna?

I nästa vecka kommer riksdagen att besluta om ett par stora åtgärder av stor principiell betydelse. Den ena, stödpaket till fordonsindustrin, har fått mycket stor uppmärksamhet. Det andra, utvidgningen av garantierna till Svensk Exportkredit AB (SEK), har gått nästan spårlöst förbi. Så här är det ofta inom politiken att vissa frågor är avsevärt mer publika än andra, det råder inte alltid proportionalitet mellan ärendenas betydelse och vilken uppmärksamhet de drar till sig.
En avgörande faktor till att det slagit i stort sett stopp för svensk exportindustri är att det är en djupfryst finansieringssituation runt om i världen. Scanias VD Leif Östling beskrev detta mycket väl i gårdagens Dagens Industri. Av den anledningen så kommer riksdagen redan nästa vecka att besluta om att utöka SEK:s möjligheter att med statliga garantier öka sina kreditramar. Det är inga småbelopp det handlar om utan den nya ramen blir hela 450 miljarder kronor. Lite förenklat kan man säga att staten på detta sätt startar ytterligare en bank. Skälet till detta är att finanskrisen har medfört att ett antal internationella banker kraftigt har minskat sina engagemang i Sverige. Trots att de svenska bankerna inte minskat sin utlåning så upplever många företag att det har blivit svårare att få krediter. I detta extrema läge så vidtar staten dessa ovanliga åtgärder och ökar sin utlåning till företagen genom såväl Almi som Svensk Exportkredit AB. Under normala marknadsförhållanden skulle jag varit emot ett ökat statligt engagemang på lånemarknaden men det vi nu upplever är exceptionellt och då fordras exceptionella åtgärder.
När det gäller den mer publika frågan, stödet till fordonsindustrin, så är jag i grunden skeptisk. Staten ska inte gå in och med skattebetalarnas pengar försöka förhindra en marknadsmässig strukturomvandling. Men samtidigt är det viktigt att det råder konkurrensneutralitet och därför är det bra att man nu inom Europa behandlar alla fordonstillverkare lika. Därför är det nödvändigt att även den svenska staten går in och vidtar åtgärder. Det paket som presenterades igår verkar dessutom vara väl avvägt och trots de stora talen ändå begränsat. Inriktningen ska vara att åtgärderna bidrar till att möjliggöra en framtidsinriktad strukturomvandling av fordonsindustrin.

Aftonbladet SvD SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Talet om fordonsklustret istället för bilindustrin är ett försök att kamuflera den goda gamla stödpolitiken känd från varvsindustrin. Ty, vad skall underleverantörerna producera med stöd av statliga krediterna? Jo, delar på lager av produkter som inte går att sälja! Detta har republikanerna i USA begripit och vänt tummen ned.

Redan nu har Sveriges valuta på ett halvår förlorat 10% av sitt värde gentemot Euron. Volvo/Saab skulle ha sålt massvis med bilar i Eurorummet om deras produkter hade varit marknadsmässiga. Så är inte fallet. Sverige har således inte råd med en ytterligare skuldsättning genom ogenomtänkta satsningar.

Låt marknadskrafterna råda och sopa rent efter de missbedömningar som har gjorts under de feta åren på Volvo och Saab! Om de är så bra som de själva säger så kommer de att bestå även vid en insolvenz.

Investor

Anonym sa...

"Volvo/Saab skulle ha sålt massvis med bilar i Eurorummet om deras produkter hade varit marknadsmässiga"
Vakna! H E L A fordonsindustrin står stilla, och det beror inte icke marknadsmässiga produkter.

Man blir så trött på dessa ständigt åtrkomande komentarer överallt om att det är produkterna det är fel på. Menar du att BMW, Opel, Audi Mercedes alla hux flux har fel produkt.....