måndag 31 december 2007

Hur kommenterar Aftonbladets ledarsida denna reportageserie?

Idag fortsätter Aftonbladet sin rapportering från svenska biståndsprojekt i Tanzania. Jag kommenterade gårdagens artikel här på bloggen bland annat med att vårt bistånd till Afrika motverkat utvecklingen av marknadsekonomi. Idag går Aftonbladet ännu hårdare fram, jag citerar ur dagens artikel:
” Skolan invigdes av dåvarande presidenten Julius Nyerere. Han var Nordens och framförallt Olof Palmes älskling, en dåtida Nelson Mandela. Hans vision var att Afrika skulle hitta en egen socialism. En vision som slutade i ekonomiskt totalhaveri.
– Ibland undrar jag om inte Tanzania klarat sig bättre utan bistånd, säger konsulten Gudrun Owren med 25 års erfarenhet av bistånd i Tanzania.
– Biståndet höll Nyerere och enpartistaten under armarna. Allt det här med öppnare ekonomi och pressfrihet kom så sent. Många har inte fått del av biståndet utan blivit kvar i sin fattigdom.”
Min slutsats blir densamma som igår. Svenskt bistånd måste inriktas på marknadsekonomi och fungerande samhälleliga institutioner. Korruption och massmissbruk måste bekämpas. Fokuseringen på resursförbrukning som ett självändamål måste få ett slut.

Det ska bli mycket spännande att följa hur Aftonbladets ledarsida väljer att kommentera denna reportageserie. Idag lämnade man walk over.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Jag avböjer jobberbjudandet även om jag tror på arbetslinjen

Den läsvärde vänsterbloggaren Jonas Morian tipsar på sin blogg om ett par jobb för borgerliga bloggare. Eftersom jag är fullt upptagen med att på mina väljares uppdrag vara riksdagsledamot så avstår jag dock från att söka. Som en viktig del i förtroendeuppdraget tänker jag dock fortsätta att blogga och troligen också emellanåt kommentera Jonas Morians inlägg.

Politik är det möjligas konst

I en Brännpunktsartikel i dagens SvD pläderar Carl Eric Stålberg, styrelseordförande för Swedbank och ledamot av regeringens finansmarknadsråd, rationellt och logiskt emot Sveriges höga marginalskatter. Det är lätt att hålla med om allt väsentligt i resonemanget. Den höga marginalskatten gör att Sverige förlorar konkurrenskraft när det gäller kunskapsintensiva sektorer. Problemet är tydligt formulerat men det var heller inte så svårt, det svåra är att finna lösningen, åtminstone om man vill finna en lösning som är politiskt möjlig. Med politiskt möjlig menar jag en lösning som gör att man dels kan få majoritet för den i riksdagen dels kan få väljarnas stöd för att genomföra den. Det är karaktären hos många av dessa randvillkor som i gör politik mer till en konst än en vetenskap.

Låt mig ta några exempel. Slopandet av förmögenhetsskatten var enligt min uppfattning ett långsiktigt bra beslut för Sveriges ekonomi. Beslutet var dock ett politiskt kostsamt beslut. Opinionsmässigt har det varit mycket enkla poäng för socialdemokraterna att hävda att regeringen satsar på miljonärerna istället för pensionärerna. Införandet av en miljöbilspremie är å andra sidan en åtgärd som har varit mycket populär. Denna ”reform” är dock en ineffektiv styrform om det är frågan om att lösa klimatproblemet. Om det är koldioxiden vi vill bekämpa hade det varit mycket effektivare att höja koldioxidskatten och satsa på forskning på teknik som går att använda internationellt. Miljöbilspremien medför endast att investeringsbeslut tas utgående från statliga subventioner. Resultatet av tidigare program för konvertering av värmesystem i villor förskräcker. Det är inte heller säkert att klimatet gynnas av åtgärderna, jag har i ett tidigare inlägg redovisat mina egna överväganden.

Var kan man då finna lösningen? En åtgärd som alltid måste finnas med är en ökad produktivitet i offentlig sektor. Ökad konkurrensutsättning och avveckling av offentliga monopol måste fortsätta. Här finns ytterligare exempel på bra men impopulära åtgärder. Försäljningen av ett antal statliga bolag som delvis hämmat marknadsutvecklingen har inte direkt varit någon röstvinnare! För att ytterligare skapa utrymme för en marginalskattesänkning så skulle jag kunna tänka mig att återinföra en enhetlig momssats. Barnfamiljer skulle kunna kompenseras fullt ut genom ett höjt barnbidrag. Skulle ett sådant ekonomiskt sunt förslag vara en opinionsmässig vinnarfråga? Jag är rädd för att de med längre politisk erfarenhet skulle svara nekande.

Problemet med de höga marginalskatterna är väl känt. Du som vill vara med och lösa problemet är välkommen att bidra. Jag ser fram emot politiskt genomförbara förslag.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

söndag 30 december 2007

Sarkozy bra för Europa trots allt

I ett tidigare inlägg idag skrev jag om den franske presidenten Sarkozys försök att utöva otillbörlig påverkan på sin landsman centralbankschefen Jean-Claude Trichet. Nu ser jag att Rolf Gustavsson tar upp samma ämne i sin krönika i SvD. Trots denna och några olater till anser jag att Sarkozy är bra för Frankrike, Europa och Världen. Det är mycket bra att han redan lyckats förbättra de fransk-amerikanska relationerna. Europa får inte riskera att driva USA till förnyad isolationism gentemot Europa. Det historiska erfarenheterna förskräcker!

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Så går det när resursförbrukningen blir ett självändamål

Det finns likheter mellan bistånd och försvarsanslag. Inom båda politikområdena är det mer fokusering på resurstilldelning och förbrukning än på resultatet. I biståndets fall är det till och med så extremt att resursförbrukningen är kopplad till BNP i Sverige. Intresset för vad biståndet åstadkommer får mindre uppmärksamhet än sifferexercisen. Gissningsvis är det just detta förhållande som lett till att många biståndsmiljarder i många fall varit helt bortkastade. Jag när det gäller vårt bistånd till Afrika finns det tom risk för att biståndet har hållit tillbaka utvecklingen av marknadsekonomi och frihandel. Aftonbladet beskriver i dagens tidning ett misslyckat projekt där Sverige med biståndsmedel försökt bygga upp en pappersindustri i Tanzania. Det bästa bistånd Europa kunde ge till Afrika är att öppna sig för handel på lika villkor. Dessutom borde vårt bistånd inriktas på att bistå med att bygga upp starka institutioner för rättsäkerhet, korruptionsbekämpning och demokratiska fri- och rättigheter. I Aftonbladets reportage så uttalar sig Sidas biståndschef Torbjörn Pettersson om det misslyckade projektet. Han erkänner att detta inte var något lyckat projekt. ”Vi skulle aldrig satsa på något liknande i dag” säger han. Det låter ju bra, man undrar dock vad gårdagens felsatsningar har ersatts av.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant
Andra bloggar om:

Jean-Claude Trichet årets person enligt FT

Financial Times utser årligen ”the Financial Times person of the year”. Årets mottagare av utmärkelsen är chefen för Europeiska Centralbanken (ECB) Jean-Claude Trichet. Jag var personligen skeptisk när denne fransman efter diverse kohandel blev utsedd till centralbankschef. Det kändes som om det fanns en uppenbar risk att banken inte skulle bli så självständig som den borde. ECB har också haft sina utmaningar då Tyskland och Frankrike inte levt upp till den budgetdisciplin som stipuleras i ”Tillväxt- och stabilitetspakten”. Jag tycker dock att Jean-Claude Trichet väl har försvarat bankens oberoende. På senare tid har Frankrikes nye president Nicolas Sarkozy försökt ta befälet över banken. Det har lett till en vänlig men bestämd avspisning från landsmannen i bankskrapan i Frankfurt am Main. Om du följer denna länk så kan du se in intervju som Financial Times har gjort med pristagaren Jean-Claude Trichet. I intervjun utvecklar han bland annat bankens syn på den finansiella instabiliteten.
Även finska Hufvudatadsbladet kommenterar och berömmer Jean-Claude Trichet.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

lördag 29 december 2007

John McCain vinner om han får bli republikanernas kandidat

I skuggan av attentatet på Benazir Bhutto i Pakistan så går det amerikanska primärvalet vidare. Den 3 januari hålls den första omröstningen, i Iowa. Nästa stora värdemätare kommer 9 januari då New Hampshire håller sitt primärval. Som jag meddelat tidigare så är John McCain min favoritkandidat. Hans chanser att vinna det republikanska partiets nominering har dock varit små. De senaste veckorna, helt oberoende av mitt den 17 december deklarerade stöd, har dock stödet för McCain ökat kraftigt. Flera tunga politiska analytiker har lyft fram McCain som den mest valbare kandidaten. När man ställer republikanernas och demokraternas ledande kandidater emot varandra i opinionsmätningar så är John McCain den kandidat som klarar sig bäst. Men så fungerar inte det amerikanska valsystemet, för övrigt inte heller det svenska, för att kunna vinna i det riktiga valet krävs det att du blir nominerad av ditt parti. Det är den processen som praktiskt avgörs genom primärvalen, rent formellt utses partiets kandidat vid partikongressen. För att John McCain ska ha en rimlig chans att vinna republikanska partiets nominering krävs att han klarar sig bra i den inledande omröstningen som hålls i New Hampshire (Iowa har ett förenklat valförfarande så det första egentliga primärvalet hålls i NH). Hans kampanj har en tydlig allt eller inget inriktning med målsättningen att komma minst två i New Hampshire. Om detta inte lyckas kommer troligen luften att gå ur hans kampanj såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Här nedan finner du lite länkar till såväl svensk som amerikansk bevakning av valet och John McCain.

Aftonbladet Rasmussen Report New York Times
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

fredag 28 december 2007

Konservativ finanspolitik gillas av "gråsossar"!

Varför går Anders Borg hem hos sossar frågar sig Lotta Gröning i dagens krönika i Aftonbladet. Som ett av skälen lyfter hon fram politiken han för. Där tror jag att hon har rätt. De viktigaste åtgärderna som Alliansen genomfört är jobbpolitiken. Politiken har styrts bort ifrån skapandet av bidragsberoenden. Det har blivit en större ekonomisk skillnad mellan att ta ett jobb och att inte göra det. Resultaten har inte låtit vänta på sig, ett stort antal arbetslösa har hittat nya anställningar och idag är det fler som arbetar än någonsin. Däremot anser jag att Lotta Gröning har åtminstone delvis fel när hon säger att konservativa moderater tycker illa om Anders Borg. Den finanspolitik som vår finansminister står för, att ha ordning på statens finanser och under ordnade former sänka skattetrycket, är i allt väsentligt konservativ. Jag räknar mig själv till kategorin konservativa och jag håller Anders Borg som en av de absoluta bästa i regeringen. Däremot kan det nog vara så att de moderater som inte lärt känna Anders Borg kan vara lite skeptiska. Det är lätt att döma hunden efter håret.
Hur kommer det sig då att ett antal socialdemokrater gillar Anders Borg. Jag tror att många ”gråsossar” gillar en tydlig finanspolitik som premierar arbete. Likaså tror jag att man uppskattar en finansminister som håller i statens pengar. Det blir intressant att följa opinionen när oppositionen börjar presentera en gemensam ”regeringspolitik”. Eller är det så att vi inte får se någon sådan.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Att behålla min gamla bil är bättre för klimatet!

Miljö- och klimatdebatten behöver lite mer sunt förnuft. Nu präglas den till stor del av total oförmåga att skilja huvudsak och bisak. Klimatfrågan är en stor global utmaning. Genom att atmosfären är gemensam så måste vi lösa denna fråga tillsammans. Sverige står för cirka 0,2 % av världens koldioxidutsläpp. Om vi slutar släppa ut koldioxid i Sverige så kommer det knappt att märkas. Däremot kan Sverige göra stora insatser genom att ta fram ny teknik som är användbar i Sverige och övriga världen. Att satsa på teknik som har en kraftig svensk profil och kräver speciella förhållanden likt tillgång till mycket skog är inte en lösning för världen. Lika missriktat är det att gå på EU-kommissionens linje när det gäller förnyelsebar energi. Mikael Ståldal beskriver detta mycket väl på bloggen ”Bloggregeringen”.

Lika tokigt blir det ibland när det förenklade tänkandet är igång runt miljöbilar. Jag kör själv en fem år gammal Skoda Octavia turbodiesel. Den är inte en miljöbil. I den politiska korrekthetens tidevarv borde väl en riksdagsledamot köra en miljöbil. Av den anledningen satte jag mig ned med penna och papper och lite faktauppgifter för att reda ut vad som var bäst för klimatet. Här är vad jag fann:

En miljöbil släpper ut max 120 gram koldioxid/km
Min bil släpper ut 135 g/km
Skillnad 0,15 kg/mil
Jag kör cirka 2500 mil om året, det gör att min bil släpper ut cirka 375 kg koldioxid mer per år än en miljöbil.
Om jag istället köper en ny miljöbil då hjälper jag väl till att rädda världen? Men den nya bilen måste ju tillverkas. Jag har räknat på vilka koldioxidutsläpp som uppstår då en bil tillverkas. Lågt räknat så ligger koldioxidutsläppen runt 2 000 kg. Det tar alltså över fem år innan den nya bilen är lika bra för klimatet som om jag behåller Skodan! Att det dessutom uppkommer ett antal andra miljökonsekvenser av att tillverka en ny bil har jag inte tagit med i beräkningarna.

Jag tycker att detta lilla räkneexempel visar på hur svår klimatdebatten är. Det finns en uppenbar risk att de miljöåtgärder vi vidtar endast bidrar till att förbättra den egna miljöprofilen. I många fall tror jag att de som tar besluten inte är medvetna om detta, i vissa fall handlar det nog tyvärr om ren cynism.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

torsdag 27 december 2007

En instabil region blev just ännu instabilare

Rapporter från Pakistan meddelar att oppositionsledaren och förre premiärministern Benazir Bhutto dödats i ett bombattentat. Likt sin far, även han premiärminister, har hon dött en våldsam död. En instabil region har just blivit ännu instabilare. Pakistan riskerar att utvecklas till en mardröm för västvärlden. Landet styrs av en president som kommit till makten genom en militärkupp. I gränsområdena till Afghanistan härskar på många ställen Talibaner. Det finns stor risk för att militanta muslimska krafter kan komma att ta över makten i landet. Och som om detta inte var nog, landet förfogar över kärnvapen. Det är svårt att tillämpa sina normala regler på Pakistan, det finns inget givet bästa alternativ. Vi får med oro och spänning följa händelseutvecklingen. För egen del så ska jag nästa vecka resa till Pakistans grannland Indien, de närmaste dagarnas utveckling av läget kommer troligen att avgöra om de indiska myndigheterna är beredda att ta emot oss.

SvD DN Sydsvenskan Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

Podradio om fildelning

Denna veckas avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se ägnas helt åt ämnet fildelning. Gäst i studion är Karl Sigfrid som aktivt driver frågan i riksdagen.
I programmet diskuterar vi bland annat äganderätten och hur den förändras i och med teknikutvecklingen. Vidare diskuteras i vilken grad lagstiftningen måste anpassas till medborgarnas rättsmedvetande. Vill du veta mer om fildelning kan du förutom att lyssna på programmet läsa mer om ämnet på Wikipedia.
För att lyssna på programmet så klickar du bara på denna länk. Tidigare avsnitt finner du på http://dinledamot.libsyn.com Där går det också bra att prenumerera på programmet via RSS. Du kan också prenumerera genom att skicka ett e-postmeddelande med ditt namn direkt till mig på adressen goran.pettersson@riksdagen.se

Idag är det många andra tidningar och bloggare som skriver om fildelning och integritet på nätet med anledning av ett utredningsdirektiv från regeringen. Det finns anledning att återkomma till dessa frågor.

Riksdag och Departement DN Sydsvenskan Aftonbladet Mina moderata karameller

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Andra bloggar om:

onsdag 26 december 2007

Vem vinner i långa loppet?

Aftonbladet publicerar idag (har inte hittat den på nätet ännu) en Sifomätning över väljarnas förtroende för partiledarna. I mätningen uppger 48 % (+7 sedan mars) att de har stort eller mycket stort förtroende för Mona Sahlin emedan samma siffra för Fredrik Reinfeldt är 45 % (- 7 sedan mars). Undersökningen är genomförd 10-13 december. Efter en mycket besvärlig höst var detta undersökningsresultat ganska väntat. Jag tror att dessa siffror på samma sätt som opinionssiffrorna kommer att vända när regeringsalternativen blir tydligare och ställs mot varandra. Det är troligen det som Aftonbladets Åsa Petersen skräms av och därför försöker spela på könsretorik när hon kritiserar Fredrik Reinfeldt. Personligen tycker jag väldigt illa om den typen av argumentation som Åsa Petersen använder. Den om något är väl en härskarteknik.

En slutsats av mätningen är dock att Fredrik Reinfeldt åtnjuter större personligt stöd än summan av Alliansens partier, 45 respektive ca 40. För Mona Sahlin är förhållandet det omvända. Oppositionen har idag ett väljarstöd runt 55 % men bara 48 % har förtroende för oppositionsledaren. Jag tror dessutom att den siffran kommer sjunka ju mer Mona Sahlin träder fram i dagsljuset.

När det gäller opinionssiffrorna för blocken så tror jag att vi fick uppleva en vändpunkt i november-december. Gissningsvis är det på samma sätt när det gäller förtroendet för partiledarna. Det innebär att vi moderater går en ljus vår till mötes.

Undersökningen uppmärksammas av SvD och Dagen

Nu finns även Aftonbladets kommentarer på nätet

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Bloggen på kartan

Efter moget övervägande har jag placerat min blogg på Bloggkartan. Den stora frågan var vilken placering jag skulle välja. Skulle det vara socken, Lohärad, eller den mer kända postadressen/kommunen. Till slut så fick det bli
Norrtälje
. Jag har dock en kommunalpolitisk blogg som för tillfället körs på kvartsfart. När det blir dags att sätta den på kartan så får nog det fina sockennamnet komma till heders.

tisdag 25 december 2007

Rötmånadshistoria i juletid

Igår utlöste SvT:s rapport en ”skattejulbomb”. Eller rättare sagt man förmedlade med hjälp av en tjänsteman på skatteverket ett rättsutslag från regeringsrätten. Med den braskande rubriken att statskassan årligen skulle förlora 60 miljarder spreds skräck och förhoppning bland räddhågsna respektive publicitetssugna politiker. Likt ett knattefotbollslag sprang alla spelarna efter bollen utan att först skaffa sig överblick över planen. Gruppen anfördes av den socialdemokratiske vice ordföranden i skatteutskottet Lars Johansson som närmast krävde alarmberedskap på riksdag och regering. När man läst dessa larmrapporter är det roligt (både i ordets svenska och danska betydelse) att läsa Per Vestbergs blogg. Jag rekommenderar den till läsning. Vidare är det tryggt att veta att vi på finansdepartementet har en synnerligen skattekunnig statssekreterare i form av Ingemar Hansson. Han har under många år arbetat som opolitiskt tjänsteman vid finansdepartementet under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. När den trygge skåningen säger att vi ska sitta ned i båten finns ingen anledning till panik. Om lagen behöver ses över så ska det göras i god ordning. Vi ska inte ha högre bolagsskatt än vi behöver men den ska vara utformad på ett sådant sätt att den upplevs som begriplig och rättvis. Dessutom ska den vara internationellt konkurrenskraftig så att företagen väljer att ha sina huvudkontor i Sverige.

SvD SvD DN DN

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Bloggens läsare ger tummen upp för slopandet av förmögenhetsskatten

Även den senaste enkätundersökningen ådrog sig ett stort intresse. Hela 50 röster avgavs vilket motsvarar cirka 10 % av antalet besökare. En besökare som återvänder till bloggen efter cirka en timme räknas som en ny besökare dock kan man bara rösta en gång. Detta innebär att röstningsandelen bland bloggens läsare är ännu högre än 10 %. Hur blev då resultatet av den senaste enkäten. En majoritet, 70 %, ansåg att det var rätt att avskaffa förmögenhetsskatten. Detta ger ytterligare en indikation på att bloggen har en majoritet av ”borgerliga” läsare men att det också finns ett antal oppositionella besökare.

Nästa enkätfråga blir av ett annat slag. Vem vill du att vi har som gäst i podradion dinledamot.se? Om inget av svarsalternativen faller dig på läppen så går det bra att lämna ditt förslag såsom kommentar till det här inlägget.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Den kapitalistiska välfärdsstaten

Lagom till jul fylldes mitt postfack i riksdagen med ett antal böcker. Den första av dem att bli läst blev ”Den kapitalistiska välfärdsstaten” av Andreas Bergh fil dr i nationalekonomi och verksam vid forskningsinstitutet Ratio. Denna bok är en synnerligen komprimerad snabbkurs i svensk ekonomisk politik från 1870 till idag. I boken delar Bergh ut ris och ros till tidigare regeringar. Han avslutar boken med att förslå sex åtgärder som skulle göra att den kapitalistiska välfärdsstaten skulle kunna bestå. Jag tar mig friheten att lista hans förslag här samt ange hur jag tycker de ska behandlas.

1. Förändra regelverket på arbetsmarknaden i syfte att åstadkomma högre rörlighet och lägre trösklar.

Jag instämmer! Vi får hoppas att arbetsmarknadens parter har samma målsättning nu när man sätter sig ned för att arbeta fram ett nytt huvudavtal. Om parterna inte lyckas finns ett antal vägar att gå. Redan nu har regering och riksdag sänkt trösklarna för långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare. Detta har åstadkommits genom sänkta arbetsgivaravgifter och riktade stöd. Förhoppningsvis når arbetsmarknadens parter fram till ett avtal som minskar dagens inlåsningseffekter, där man trygghetssystemet är så konstruerat att man tvingas kvar på ”fel” jobb.

2. Förändra ersättningssystemen så att de ekonomiska drivkrafterna för arbete ökar.

På denna punkt har Alliansregeringen redan genomfört ett antal reformer. Jag ser gärna att man tar ytterligare steg och bland annat förändrar socialbidragen så att det även där skapas starkare incitament att gå från arbetslöshet till arbete.

3. Ändra det svenska företagsklimatet i syfte att minska dagens snedvridning i förmån för storföretagen.

En viktig åtgärd här är regelförenkling men också regelverket på arbetsmarknaden.

4. Förändra skattesystemet, sänk skatten på rörlig arbetskraft och förmögenheter och höj den på fastigheter och livsmedel.

Instämmer delvis. Förmögenhetsskatten har riksdagen redan hunnit slopa! Skatten på arbete har sänkts men bör sänkas ytterligare. När det gäller skatten på bostadsfastigheter så har det systemet ändrats i grunden. Skattetrycket har sänkts något men framförallt har skatten förändrats från statlig till kommunal samt från löpande till reavinst. Beskattning av bostadsfastigheter är alla skatteekonomers dröm, men det folkliga missnöjet med denna form av beskattning har en återhållande effekt. Jag tycker att det är mycket bra att skatten blir kommunal. Det finns en starkare koppling mellan den kommunala verksamheten och bostadsbyggandet än mellan verksamheten och medborgarnas löner. När det gäller beskattning av livsmedel så anser jag, till skillnad från regeringen, att momsen mycket väl kan höjas till normal momsnivå 25 %. Barnfamiljer och pensionärer skulle kunna kompenseras med höjt barnbidrag respektive höjd garantipension. Är det verkligen rimligt att jag ska få ”rabattmoms” när jag köper chips?

5. Öka försäkringsmässigheten i socialförsäkringarna och inför starkare arbetsincitament.

Instämmer! Det vore bra om vi istället för låga självrisker i socialförsäkringarna stimulerade till privat sparande. Denna sparade buffert skulle då kunna nyttjas i tider av omställning.

6. Reformera utbildningssystemet, öka anställningsbarheten och se till att utbilda mot arbetsgivarnas behov.

Instämmer! Här är Alliansregeringen på rätt väg. Förslagen om bland annat lärlingsutbildning är mycket bra. Den av socialdemokraterna förda utbildningspolitiken har varit skadlig. Framförallt har den högre utbildningen skadats. Högskolorna får inte bli en förvaringsplats för arbetslösa ungdomar. Höj kvaliteten på den högre utbildningen och forskningen.

Slutligen vill jag rekommendera Andreas Berghs bok till läsning. Om du inte blivit övertygad av mina ord så lyssna på Dick Erixons podradiointervju med författaren eller läs bokrecensionerna på Ratios hemsida.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

måndag 24 december 2007

Julradio

Så här på julafton blir det inte så mycket bloggande. Istället passar jag på att slå ett slag för webbradion. Om du klickar på denna länk så kan du höra julavsnittet av dinledamot.se politisk talradio med mig och Jacob Birkeland. I programmet delar vi bland annat ut julklappar till Ulf Adelsohn, Anders Borg, Mikael Odenberg, den samlade oppositionen och till Fredrik Reinfeldt. Podradion återkommer på torsdag (27 dec) med ett nytt program. Då kommer min riksdagskollega Karl Sigfrid och diskuterar den komplicerade frågan runt fildelning, upphovsrätt och äganderätt.

Andra bloggar om:

lördag 22 december 2007

Helt rätt att förbjuda dubbelförsäkring

Kritiken mot regeringens förslag om ändringar i sjukförsäkringen har varit omfattande. Den har kommit såväl från vänster som från höger. Jag har fått förslaget beskrivet för mig av Anders Borg och jag är övertygad om att är en i grunden bra förändring. Däremot tror jag att det kommer vara en fråga som gör att vi tappar väljarstöd. Men jag har sagt det tidigare, en bra politiker genomför en politik som är bra för hela samhället och dess invånare. För att få möjligheten att genomföra bra politik krävs dock att man kan förklara den och vinner väljarnas förtroende. När det gäller de nu föreslagna ändringarna i sjukförsäkringen så är den pedagogiska uppgiften synnerligen svår. Jag gör dock ett ärligt försök att beskriva hur det hänger ihop.

Allt utgår ifrån försäkringsteori och hur vi människor reagerar på ekonomiska styrmedel. När man fastställer en försäkringspremie så räknar man på sannolikheten att försäkringstagaren ska utnyttja försäkringen. All erfarenhet visar att en försäkring med låg eller ingen självrisk nyttjas mer än samma försäkring med hög självrisk. I en ideal värld skulle det givetvis inte vara på detta sätt men vi människor anpassar oss efter de ekonomiska styrmedlen. När det gäller sjukförsäkringen så fungerar det på samma sätt. Om ersättningen är 100 % av lönen så minskar benägenheten att söka sig till ett arbete som man klarar av. Om man har en hemförsäkring så kan man hos de flesta försäkringsbolag välja självrisk. Om jag vill ha en låg självrisk så ökar premien på försäkringen. Försäkringsbolaget tar då med i beräkningarna att risken för att försäkringen nyttjas ökar. Jag känner inte till något försäkringsbolag som godkänner att man dubbelförsäkrar sig, det vill säga tecknar en försäkring hos ett annat bolag som gör att man slipper betala självrisken. En sådan tilläggsförsäkring skulle ställa premieberäkningen på huvudet. Premien är baserad på den avtalade självrisken och inkluderar ett minskat nyttjande av försäkringen. Det är precis på samma sätt med tilläggsförsäkringar i sjukförsäkringen. Genom att teckna en fristående ”självriskförsäkring” så ändras självriskmomentet i grundförsäkringen. Den försäkrade blir mer benägen att nyttja sin försäkring. Jag tror inte något försäkringsbolag skulle acceptera denna konstruktion och inte heller staten bör göra det. Jag ser fram emot att få frågor och kommentarer på ovanstående och jag ska göra mitt bästa att besvara dem.

Om vi vill slå vakt om välfärden krävs att våra socialförsäkringssystem inte leder människor iväg från arbetsmarknaden. Socialdemokraternas politik har gjort just det. Alliansens politik som fokuserar på arbetsförmågan istället för arbetsoförmågan leder till att fler är med och bidrar till den gemensamma välfärden. På det sättet blir vi alla vinnare, framförallt de som helt saknar arbetsförmåga och är beroende på att vi övriga arbetar.

DN1 DN2 SvD Sydsvenskan
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Var det ett trendbrott i november?

Synovates decemberundersökning visar på relativt små förändringar i opinionen. Skillnaden mellan blocken är fortsatt stor 17,9 procentenheter även om den minskat från 18,6 i november. De olika opinionsinstituten har ganska redovisar ganska olika resultat. I november uppmätte de skillnaden mellan blocken enligt följande Sifo (13,2), SCB (16,3), Synovate (18,6) och Demoskop (14,0). Jag har en känsla av att Alliansen passerade ett opinionsmässigt bottenläge i november. De hittills inkomna decembersiffrorna motsäger inte det även om förändringarna är små. Under 2008 kommer Mona Sahlin behöva fatta ett antal strategiska beslut. Vad ska hon erbjuda väljarna för alternativ i valrörelsen 2010? Kommer hon att söka mandat för en socialdemokratisk enpartiregering, en s + mp, s+ v, eller s+v+mp. När regeringsalternativen och deras samlade politik blir tydliga tror jag att vi kommer få ett i grunden annorlunda opinionsläge. En väl fungerande regering kommer att ställas mot något helt oprövat.
Inför förra valet så redovisade bloggaren KAS regelbundet statistiska prognoser för opinionen. Hans regressionskurvor gav en mycket god vägledning om vart opinionen var på väg. Tyvärr verkar han att ha lagt ned den verksamheten, eller är det så att han inte vill redovisa dem längre? Om jag inte hittar informationen någon annanstans så får det väl bli att plocka ned statistikböckerna från hyllan och snickra ihop en egen prognos.


Opinionsläget kommenteras av flera redaktioner och bloggare
SvD Sydsvenskan DN
Monica Green
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

fredag 21 december 2007

Helt rätt om soldatförsörjningen

I dag lämnade Försvarsmakten Perspektivstudien ”Ett hållbart försvar för framtida säkerhet” till regeringen. Vad jag har kunnat uttyda vid en snabbläsning är att man nu föreslår en övergång till ett anställt försvar, vilken etikett man slutligen ger det är mindre viktigt. Jag tycker att detta är det rimliga att göra, det är bara tråkigt att man inte tog detta beslut redan inför försvarsbeslutet 2004. Det ska bli spännande att se hur man väljer att detaljutforma alternativet. I texten finns det mycket som andas av en gemensam grundläggande soldatutbildning. Personligen är jag svag för ett system där alla först under ca tre månader utbildas till soldater för att därefter specialisera sig. Amerikanska marinkåren har uttrycket "Every man a rifleman". Fördelen med det systemet är att den som t.ex. sitter i ett flygplan vet under vilka förhållandena de understödda soldaterna verkar.
SvD DN Sydsvenskan

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Oppositionens agerande försvagar Sveriges möjligheter

Om några minuter börjar den särskilda riksdagsdebatten om gasledningen i Östersjön. Det går att följa debatten via webbtv från riksdagens hemsida. Idag dagens SvD reder FN:s tidigare rättschef Hans Corell ut det juridiska läget runt den regeringsprövningen av gasledningsprojektet. Det är tydligt att oppositionen genom sitt agerande i frågan har försvagat Sveriges ställning. Huruvida Mona Sahlin gjorde detta med berått mod eller pga oförstånd får vi antagligen aldrig veta.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Julklappar till Reinfeldt och Borg

Flera tidningar redovisar idag en undersökning från Cision (tidigare Observer). Cision har undersökt hur mycket olika politiker förekommit i toppnyhterna i de stora dagstidningarna, radio och TV. Undersökningen är genomförd under perioden 15 september till 14 december. När jag jobbat tillsammans med media- och informationsfolk så har jag slagits av hur fokuserade de är på volym. Ju mer en organisation eller person syns dess bättre. Jag har varit skeptisk till om detta verkligen stämmer för alla verksamheter. Kan man överföra marknadsföringserfarenheterna från tvättmedelsförsäljning till en förtroendebransch som politik? Jag hoppas att så inte är fallet. Hur som helst så syns nu Fredrik Reinfeldt lika mycket som Göran Persson gjorde. Mätperioden omfattar tiden för Schenströmaffären som troligen i avsvärd grad bidragit till mätresultatet. Det som är glädjande är att Anders Borg kommer två på listan. Det är bra för Sverige att vi har en finansminister som syns och har tyngd i regeringen. Såväl Fredrik Reinfeld som Anders Borg uppmärksammas med julklappar i denna veckas avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Du kan lyssna på programmet genom att klicka på den här länken.
DN SvD
http://media.libsyn.com/media/dinledamot/nr_6_2007-12-20.mp3

torsdag 20 december 2007

Europas småstater behöver Nato

Imorgon har riksdagen en särskild debatt om gasledningen i Östersjön. För den oinvigde är det säkert lätt att bli vilseledd i detta ärende. Det finns många perspektiv på gasledningsfrågan. Rent formellt sett så kommer regeringen att i enlighet med internationella konventioner att få ta ställning till projekt ur miljösynpunkt. Med miljösynpunkt avses här ledningsdragningen inte om man ogillar naturgas. Gasledningen har också en säkerhetspolitisk dimension. Europa och framförallt Tyskland ökar sitt beroende av ryska energileveranser. Jag ogillar detta. Historiskt sett har det aldrig varit bra för europeiska småstater när de stora kontinentalmakterna ingår långtgående samarbetsavtal. Men denna fråga är inte en fråga för regeringens miljöprövning. Det är till och med så att om den typen av argument tillåts komma in i prövningen så försvagas densamma. Oppositionen tar därför på sig ett stort ansvar när man av partitaktiska skäl försöker vinna popularitetspoäng på gasledningsfrågan. Frågan om Europas ökade beroende av ryska energileveranser är snarare en fråga för EU. På dagens Brännpunkt framför Rutger Palmstierna sina synpunkter på konsekvenserna av gasledningen. Jag anser att det ända realistiska alternativet av de han framför är en svensk Natoanslutning. Europas småstater behöver en balanserande allierad. Det behövs en stark transatlantisk länk annars kommer Europas småstater att hamna i kläm.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

onsdag 19 december 2007

Ny sheriff sökes

På många nivåer i USA är sheriffen en vald befattningshavare. Idag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt en svensk variant. Den nye rikspolischefen ska sökas via annons. Med tanke på det genomslag nyheten fått så torde annonskostnaderna bli blygsamma. Regeringen söker en medborgarnas rikspolischef. Det ska bli spännande att följa rekryteringskampanjen.
SvD Dagens Eko Tidningen Dagen
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:


http://www.dagen.se/dagen/TTNews.aspx?ID=2390&newsType=Inrikes

I längden vinner alla på öppen konkurrens

Igår meddelade EG-domstolen dom i det så kallade Vaxholmsmålet. Den här typen av ärenden är komplicerade och domen bör nog gås igenom av experter innan man allt för tvärsäkert uttalar sig om vad den innebär. Men så mycket står dock klart, nuvarande lagstiftning ger inte facket rätt att agera så som man gjorde i Vaxholm. Vi har i Sverige en tradition med avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, samtidigt har lagstiftningen varit relativt begränsad. Det är nu tydligt att vår lagstiftning och våra avtal inte har följt med i utvecklingen mot en inre europeisk marknad. Det kommer därför att krävas en modernisering. I det arbetet är det viktigt att alla parter visar god vilja. Svensk industris stora framgångar bygger inte på att vi byggt murar runt Sverige. Istället är Sverige ett av världens mest frihandelsvänliga länder. Svensk fackföreningsrörelse har stött frihandelslinjen trots att denna inneburit hård konkurrens från utlandet. Men det är via konkurrensen vi fått starka bolag som klarat sig bra på den globala marknaden. Byggnads har gått en delvis annan väg. Istället för att bejaka konkurrens och effektivitet har man försökt bygga murar runt Sverige. Denna politik har lett till avtal som framförallt gött en stor förbundsapparat. Nu har ett par domar gått Byggnads emot. Det är som sagt tid att modernisera den svenska lagstiftningen och de svenska avtalen. Om detta ska lyckas krävs troligen att Byggnads blir mer som de andra fackförbunden.
DN SvD Ekot Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

tisdag 18 december 2007

Majoritet för ny kärnkraft

Opinionsinstitutet Synovate presenterade idag en undersökning om allmänhetens inställning till nybyggnation av kärnkraft. Hela 52 % förordar antingen att gamla reaktorer ersätts med nya (26 %) eller att ytterligare nya reaktorer byggs (26 %). Endast 43 % är emot att några nya reaktorer byggs. Det verkar som om svenska folket är mer positiva till kärnkraft än dess valda representanter. Är det måhända så att opinionen kommer driva politikerna i denna fråga.

SvD, Sydsvenskan, Dagens Industri, Helsingborgs Dagblad
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Carin Jämtin tar strid med LO i energifrågan

För några veckor sedan skrev jag om att det kom positiva energipolitiska signaler från socialdemokraterna. Då var det Rolf Alsing som skrev på DN Debatt att socialdemokraterna måste ändra sig om kärnkraften. Senare har också LO-tidningen uppmärksammat energifrågan på ett bra sätt. Idag sätts dock locket på dessa progressiva vänsterkrafter. Carin Jämtin utvecklar i SvD sin syn på energipolitiken. Carin Jämtin är inte vem som helst i dessa frågor, hon leder socialdemokraternas rådslag om klimatet. Hennes önskan att vid ett maktskifte åter dra igång avvecklingen av kärnkraften är en tydlig signal att hon vill att socialdemokraterna ska göra upp med miljöpartiet och vänsterpartiet. Därigenom verkar det som om en bred uppgörelse om energipolitiken ligger långt borta. Vad tycker Mona Sahlin? Är det inte dags att ge sig till känna snart? För ett drygt år sedan höll jag följande anförande i riksdagen. Jag tycker inte att det förlorat i aktualitet. (länk)
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

måndag 17 december 2007

John McCain är min kandidat

Det stundar primärval i USA. I början av januari drar det loss och då ska demokraterna och republikanerna välja sina respektive presidentkandidater. Efter ett moget övervägande så har jag skaffat mig en egen favorit. Jag ger mitt stöd till senator John McCain från Arizona. John McCain har inte bara fått perspektiv på livet genom fem och ett halvt år i nordvietnamesiskt fångläger. Han har även under flera perioder på ett mycket bra sätt tjänat sitt land i senaten. John McCains politiska ledarskap är en bra kombination av övertygelse och pragmatism. I amerikanska kongressen har han ofta sökt breda blocköverskridande lösningar. Ett tydligt exempel på att John McCain är uppskattad utanför sitt eget parti är att förre demokratiske vicepresidentkandidaten Joe Liberman idag uttalade sitt stöd.
Idag ligger John McCain efter i opinionsundersökningarna och dessutom har han en mycket begränsad kampanjkassa. För att ha en möjlighet att vinna den republikanska nomineringen kommer det antagligen krävas att han kommer topp två i valet i New Hampshire samt följer upp det med ett bra resultat i South Carolina. Vi får anledning att återkomma till valet till vad som fortfarande är världens viktigaste befattning.

SvD Helsingborgs Dagblad Dagen New Hampshire Union
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
http://knuff.se/url/dinledamot.blogspot.com/

Andra bloggar om:

Majoritet för Natomedlemskap

Den senaste enkäten här på bloggen har just stängt. Denna gång var frågan: ”Anser du att Sverige bör gå med i Nato?”
Hela 50 besökare har valt att besvara enkäten, 30 med ja och 20 med nej. Det var kanske inte förvånande att bloggens läsare är mer Natopositiva än allmänheten i övrigt. Det är också roligt att veta att bloggen har läsare som inte nödvändigtvis instämmer i allt jag skriver.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

EQT, förmögenhets- och fastighetsskatt

Idag blir en spännande dag på ”jobbet”. På förmiddagen ska jag göra besök på mytomspunna EQT. Det blir intressant att höra vad Sveriges ledande riskkapitalbolag har att berätta. I eftermiddag har jag sedan det stora nöjet att rösta bort såväl förmögenhetsskatten som den statliga fastighetsskatten. När det gäller borrtagandet av förmögenhetsskatten så tycker jag att det är det bästa beslutet vi tagit hittills. Det är en skadlig skatt. Tyvärr är det samtidigt en skatt som är väldigt lätt att driva opinion för. Men jag har sagt det förut, vi måste orka ta beslut som är bra för landet inte bara populära. När det gäller fastighetsskatten verkar det nu som i stort sett alla är missnöjda. Organisationen Villaägarna som tidigare argumenterat för att man ska betala skatt först i och med att man realiserat en vinst är nu negativa även till det. Rent samhällsekonomiskt är det bra att beskatta fastigheter istället för förvärvsinkomster. Det tidigare systemet hade dock löpt amok och en reformering var nödvändig. I det nya systemet så blir fastighetsskatten kommunal. Det är en mycket bra förändring. I många stater är fastighetsbeskattningen kopplad till den lokala nivån. Det är faktiskt rimligare att det förhåller sig så än omvänt. Staten som har huvudansvaret för finans- och arbetsmarknadspolitiken borde snarare ha beskattningsrätten på förvärvsinkomster. Kanhända är omläggningen av fastighetsskatten ett första steg mot ett radikalt förändrat skattesystem.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
http://knuff.se/url/dinledamot.blogspot.com/2007/12/eqt-frmgenhets-och-fastighetsskatt.html

Andra bloggar om:

söndag 16 december 2007

Skattebetalarna ska inte finansiera dagdriveri!

Diskussionen om riksdagsledamöternas avgångsvederlag går vidare. Idag utför Per Gudmunson på SvD en veritabel sågning av ett antal fd riksdagsledamöter. Det är bara att hålla med. Dagens regelverk får orimliga konsekvenser. Det visar bara att ekonomiska styrmedel är effektiva. Samtidigt är det helt klart att ledamotskapet inte är ett jobb utan ett förtroendedrag. Det ska därför inte omfattas av samma regler rörande anställningsskydd som vanliga anställningar. Men varför inte individualisera inkomstgarantin. Låt ledamöterna själva svara för sina inkomstförsäkringar. Ta bort ledamöternas särskilda pensioner och avgångsvederlag och höj istället grundarvodet. Ledamoten får sedan själv teckna eventuella inkomstförsäkringar. Detta skulle motverka skatteplanerande genom att inte ta ut lön från sitt bolag som Göran Persson samt ”dagdriveri” på skattebetalarnas bekostnad som ledamöterna Inga Lantz och Maud Ekendahl. Denna förändring skulle stämma mycket väl med Alliansens syn på att det ska löna sig att arbeta. Johan Ingerö beskriver detta mycket väl på sin blogg.

Läs mer om inkomstgarantin i SvD och Aftonbladet.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Jorden räddas inte av populism

Klimatförändringarna utgör en stor utmaning för mänskligheten. Under vår vandring på jorden har vi framgångsrikt hanterat stora utmaningar förut. Dagens utmaning har ett antal unika egenskaper. Det krävs åtgärder i det korta perspektivet trots att konsekvenserna kan förväntas först om åtskilliga decennier. Vidare är utmaningen global, vi delar alla samma atmosfär. Det krävs alltså ett globalt perspektiv på klimatpolitiken. Trots att frågan är såväl global som långsiktig så präglas den svenska klimatpolitiken av såväl överdrivet nationellt fokus som populistisk kortsiktighet.

I förra veckan presenterade Björn Carlén, sekreterare vid Expertgruppen för miljöstudier, rapporten ”Sveriges klimatpolitik – värdet av utsläppshandel och valet av målformulering”. Rapporten är en svidande kritik mot den hittills förda svenska utsläppspolitiken. Björn Carlén konstaterar: ”Sverige svarar för ca 0,2 % av de globala växthusgasutsläppen och kan inte påverka klimatet genom utsläppsminskningar på hemmaplan.” Studien visar att den hittills förda svenska klimatpolitiken 2012 kostar Sverige 10-13 miljarder om året utan att bidra till att minska de globala utsläppen. Vidare visar studien att satsningar på internationellt användbara tekniklösningar är effektivare för den globala klimatpolitiken än satsningar på lösningar framtagna för unikt svenska förutstättningar. Rapporten borde vara obligatorisk läsning för alla politiker och debattörer som engagerar sig i klimatfrågan.

PJ Anders Linder lyfter på SvD ledarsida fram en annan vansinnig konsekvens av klimatpolitisk populism. Sverige regering för samtal med EU-kommissionen om EU:s krav på svensk förnyelsebar energi. Såväl Fredrik Reinfeldt som Maud Olofsson har framfört att kommissions utgångskrav får orimliga och kontraproduktiva konsekvenser. Mona Sahlin och Thomas Östros har kritiserat dessa ställningstaganden. Läs PJ Anders Linders ledare så inser du varför Mona Sahlin inte är ett alternativ som statsminister.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Är vi igenom turbulensen?

Fredagens analys av opinionsläget låg ganska rätt. Idag presenterade Sifo sin väljarbarometer som genomförts 3-13 december, rapporten kommenteras bl.a. av SvD nyhetsplats och ledarblogg, Aftonbladet och Dagen. Även i denna mätning har oppositionen ett stort övertag, 13,7 procentenheter. Men precis som i Demoskops decembermätning så noterar Sifo en uppgång för oss moderater. Det verkar som om vi är igenom höstens turbulens, men ännu så har vi många väljare att vinna tillbaka från sofflocket. För socialdemokraterna förhåller det sig precis tvärt om. Enligt Sifo består huvuddelen av socialdemokraternas uppgång av att partiet vunnit tillbaka soffliggare. Jag har sagt det tidigare men det tål att upprepas. Opinionen kommer att vända när socialdemokraterna närmare valet tvingas bli mer konkreta om sin politik och sitt regeringsalternativ.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

lördag 15 december 2007

Utmattning som förhandlingsmetod

Utmattning används ofta som en metod vid förhandlingar. Personligen tycker jag att det är ett synnerligen obegåvat sätt att enas om viktiga frågor. Varför ska man ta viktiga beslut då omdömesförmågan är nedsatt? Hur som helst nyttjades utmattningsmetoden vid miljömötet på Bali. SvD beskriver mötets upplösning på Internet. En viktig skillnad mot tidigare är att USA denna gång är med. Det är lite slående att denna ändring skett under George W Bush presidentskap. När motsvarande förhandlingar fördes i Kyoto så var det USA som förhindrade en bred uppgörelse. Vem var det då som företrädde USA? Jo ingen mindre än Al Gore var närvarande och representerade USA. Huruvida hans agerande då var beräknande för en kommande presidentvalskampanj eller om han nu helt plötsligt fått nya insikter kan jag bara gissa.
I förra veckan talade samme Al Gore inför Sveriges Riksdag. Många av mina riksdagskollegor har, enligt mig okritiskt, hyllat hans framförande. Det var ett dramaturgiskt starkt tal, personligen tycker jag att det var överspel. Jag tycker likheterna mellan Al Gore och Mikael Odenberg är slående. När de var i ledande ställning förde de en politik, när de blivit entledigade så blir de pånyttfödda. De åker världen respektive landet runt och säger det som publiken vill höra. Al Gore har nu begåvats med såväl en Oscar som Nobels fredspris. Mikael Odenberg har hittills som tecken på sin nyvunna "hjältestatus" fått en egen fangrupp på Facebook och risken är väl att han inväljs som ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com


Andra bloggar om:

fredag 14 december 2007

Har vi rätt riksdagsledamöter?

Aftonbladet följer idag upp ett avsnitt av TV 3:s insider om riksdagsledamöternas fallskärmsavtal. Det här med ersättningar till förtroendevalda är alltid knepigt. Men helt klart är det något som är fel när fd riksdagsledamöter inte lägger två strån i kors för att ordna sin egen försörjning genom arbete. Kan det verkligen vara så att tjänstgöringen i riksdagen gör en mindre anställningsbar? Många av mina riksdagskollegor hävdar detta. Jag tror att den som inte är anställningsbar efter att ha tjänstgjort i Sveriges Riksdag inte var särskilt efterfrågad innan heller. Är det verkligen bra att vi låter oss representeras av ledamöter som inte är anställningsbara? För ett och ett halvt år sedan gjordes reglerna om och blev stramare än tidigare. Det finns nog skäl att fortsätta reformeringen av systemet. Jag tror att det är bra om vi har en riksdag som består av ledamöter som tack vare sin kompetens även kan få jobb utanför Helgeandsholmen. Länk till Aftonbladet .
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Gryning eller skymning?

Igår presenterade SCB sin stora undersökning av partisympatierna. Resultatet är ingen rolig läsning för oss i Alliansen. SCB redovisar en skillnad mellan blocken på hela 16,3 procentenheter. Mätningen genomfördes under perioden 29 oktober till 25 november. En period som mycket präglades av diskussionerna runt Schenström. Det har redan publicerats mätningar av andra institut som har haft senare mätperioder. Den senaste var Demoskops som publicerades 12 december och hade mätperioden 29 november till 6 december. Den mätningen visade att trenden vänt för oss moderater och att vi var på väg upp. Skillnaden mellan blocken var fortfarande stor, 9,8 procentenheter, men avsevärt mindre än den som SCB mätte upp månaden innan. Oavsett hur man vänder och vrider på siffrorna så är det tydligt att det för närvarande finns en tydlig socialistisk majoritet i väljarkåren. Det är därför en viktig uppgift under det kommande året att föra ut Alliansens politik och påverka opinionen.

Du kan läsa Göran Eriksson SvD och Jonas Morians kommentarer till undersökningen genom att följa länkarna.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

torsdag 13 december 2007

Dinledamot.se - Politisk talradio!***** På grund av tekniska problem kan programmet endast avlyssnas om du har stereoljud. Vi räknar med att kunna lösa de tekniska problemen under nästa vecka*****

I vanlig ordning har vi i dag spelat in ännu ett radioprogram. I veckans program diskuterar vi huvudsakligen ämnena klimat och penningpolitik. Som vanligt avslutas programmet med "Hissa och dissa" och avslutningsord med Göran Pettersson.

På tisdagen hade vi förmånen att få lyssna till anföranden av Al Gore och Rajendra K. Pachauri i andra kammarsalen här i riksdagen. På grund av detta och det pågående klimattoppmötet på Bali spenderar vi en stor del av programmet till att diskutera klimatfrågan.

Klicka här eller på länken till höger för att lyssna på det senaste avsnittet.


/Jacob
onsdag 12 december 2007

Motion om förutseende försvarsplanering

Claes Arvidsson skriver idag på SvD:s ledarblogg om den svenska Nato-debatten: ”I Sverige är det inte någon som knystar. I stället: Tipp tapp, tipp tapp, tippi tippi, tipp tapp.”
Jag kan glädja Claes Arvidsson med att jag motionerat i frågan. Här finner du min motion. Det blir intressant att höra med vilka motiv försvarsberedningen kommer att avslå min motion.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

tisdag 11 december 2007

Intresset och osäkerheten ökar

Penningpolitik är normalt sett inte det ämne som drar till sig störst allmänt intresse. På sistone har det dock skett en förändring. Om man beaktar vilken påverkan penningpolitiken har även på vår privatekonomi är det föga förvånande. Idag beslutar den amerikanska centralbanken om sin styrränta och den 18 december fattar vår egen riksbank sitt beslut. Samtidigt som allmänhetens intresse har ökat har också svårighetsgraden tilltagit. Före sommaren sa en närmast enad analytikerkår att riksbanken låg för lågt i sin bedömda räntebana. Nu hörs ett antal röster från samma kår ropa efter räntesänkningar. Den enkla sanningen är väl den att den svenska ekonomin inte allena bestäms av beslut och förhållanden i Sverige. Hur som helst är systemet med en oberoende riksbank en mycket bra lösning. Penningvärdet hanteras av experter som till sin hjälp har en stab av kompetenta analytiker. Vi slipper dessutom politisk taktiserande med penningvärdet som insats. Däremot så borde vi ha realistiska förväntningar på riksbankens möjlighet att prognostisera den globala ekonomins utveckling flera år framåt.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

måndag 10 december 2007

Gör upp om energin innan basindustrin går under

Idag kom ytterligare ett tråkigt besked från pappersindustrin. Denna gång var det Holmens i Hallstavik som meddelade att man överväger att lägga ned driften vid en av sina pappersmaskiner. Skälet är bristande lönsamhet på grund av höga ved- och elkostnader. Det är tyvärr så att den förda energipolitiken tillsammans med sjunkande dollarpris har en stor skuld i frågan. Jag hoppas att centern och socialdemokraterna klarar av att revidera sin energipolitik så att vi får en bred och realistisk överenskommelse. Idag så leder politiken till en konstlad kamp om råvaran där prima massaved eldas upp i subventionerade kraftvärmeverk.

SvD
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Jag kommer att följa testamentet när jag nominerar

Fredsforskaren Jörgen Johansen framför i Sydsvenskan att den norska nobelpriskommittén bröt mot Alfred Nobels testamente när man tilldelade årets fredspris till FN:s klimatpanel och Al Gore. I testamentet stipuleras att priset ska tilldelas den ”som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”.
Som riksdagsledamot har jag nomineringsrätt till fredspriset. När jag nyttjar denna rätt nästa år tänker jag följa Alfred Nobels testamente. Dock tänker jag på onsdag gå och lyssna till klimatpanelens ordförande Rajendra K. Pachauri och Al Gore när de talar i riksdagen.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Kristdemokraterna lika många som socialdemokraterna

Under förra veckan hade jag en enkätfråga här på bloggen. Frågan löd ”Vilket parti sympatiserar du med?”
Under veckan kom det in hela 50 svar. Givetvis har en sådan här internetundersökning ett antal svagheter men den ger i alla fall en viss indikation på hur besökarkretsen ser ut. Resultatet såg ut så här m 32%, c 10, fp 8, kd 14, s 14, v 2, mp 0 och inget/annat 20. Det spännande är att det inte bara är moderater som besöker bloggen. Studerar man varifrån läsarna kommit till bloggen så finner man att många kommit ifrån artikellänkar i dagspressen. Givetvis kan detta vara en bidragande orsak till åsiktsfördelningen. En länk i tidningen Dagen ger kanske en högre andel kristdemokrater emedan en länk i Aftonbladet drar till sig socialdemokrater. Det finns anledning att återkomma med en ny internetundersökning.

Glöm inte den transatlantiska länken

Efter att försvarsberedningens rapport publicerades har det talats mycket om ett nytt nordiskt försvarssamarbete. Tankarna runt detta presenterades förra året i överbefälhavarens lilla bok ”Både och”. Idag har Sydsvenskan en mycket bra artikel som belyser hur ett samarbete skulle kunna gå till. När man för dessa diskussioner är det dock viktigt att man inte glömmer bort en viktig grundförutsättning. Ett nordiskt försvarssamarbete får inte innebära att den nordiska arenan frikopplas från EU och Nato. Säkerhetspolitiken får inte regionaliseras. Vår säkerhet bygger ytterst på att vi är integrerade i ett större samarbete. Jag citerar därför ur ÖB:s bok ”Ett ökat nordiskt försvarssamarbete kommer naturligtvis aldrig att vara en ersättning för det europeiska och transatlantiska samarbetet. Det är en självklarhet att ett framtida fördjupat nordiskt försvarssamarbete alltid måste vara stabilt förankrat i det europeiska och transatlantiska samarbetet. En stark nordeuropeisk röst underbyggd av en väl koordinerad nordisk militär förmåga framstår emellertid som allt viktigare för att vi nationellt och gemensamt skall kunna hävda våra säkerhetspolitiska intressen även i dessa vida samarbetsformat.”

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.comAndra bloggar om:

söndag 9 december 2007

Anders Borg har både kunskap och insikt

Förra veckan var finans- och skatteutskottets moderata ledamöter på besök hos Anders Borg. Vi fick då under informella former möjlighet att diskutera diverse frågor runt finans- och skattepolitiken. I dag får samme Anders Borg ”hjälp” i sitt arbete av såväl PJ Anders Linder och Niklas Ekdal. Råden, eller snarare kritiken, handlar om de stora överskotten i statens finanser. Jag anser mig själv tillhöra skaran budgethökar och jag är mycket nöjd med hur Anders Borg och finansdepartementet lyckats inmuta budgetdisciplin i den övriga regeringen. Erfarenhetsmässigt så är koalitions- och minoritetsregeringar notoriska överspenderare. Samtidigt har jag stor sympati för argumenten att vi borde investera för framtiden. Här är det dock viktigt att skilja på vad som är förtäckt konsumtion och vad som verkligen är framtidsinriktade investeringar. Många av landets region- och kommunalråd talar om de stora samhällsekonomiska vinsterna som skulle uppstå vid väg- och rälsinvesteringar i just deras region. Men sanning är att endast ett litet fåtal av dessa storslagna planer verkligen medför den ekonomiska tillväxt som förespeglas. Enklast prövas tron på kalkylerna genom att regioner och kommuner erbjuds att medfinansiera investeringarna. Lackmustestet ger då vid handen om det är en investering för tillväxt eller konsumtion. På ett liknande sätt förhåller det sig med investeringar i utbildning och forskning. Rätt genomförd är dessa investeringar mycket bra satsningar. Men i många fall så är det helt andra faktorer än ökat välstånd och välfärd som fått styra. Massintagningen till universitet och högskolor som drevs igenom av den socialdemokratiska regeringen har snarast hämmat den högre utbildningen. Likaså har politiseringen av forskningen knappast bidragit till att ge oss de tekniska genombrott som hjälper till att lösa mänsklighetens utmaningar. Alliansregeringen har gjort ett antal bra insatser för den högre utbildningen. Vi får dock hoppas på att Lars Leijonborg inte går vilse bland alla krav på politisk korrekthet framför kompetens och releveans.

PJ Anders Linder anför att det vore bra om det privata sparandet kunde öka. Jag håller med. Tyvärr är det inte så enkelt att man bara kan föra över sparandet. Genom många decenniers styrningar har staten uppfostrat sina medborgare att inte spara. Denna indoktrineringskampanj har varit framgångsrik och en utskiftning av statligt sparande skulle troligen i stor utsträckning slängas direkt på konsumtionsbrasan med ökad överhettning som följd. Jag medger att detta är ett ”von oben” resonemang, staten vet bättre än individen. PJ Anders Linder föreslår ändringar i beskattningen för att stimulera fler att spara till en egen buffert. Hans förslag om att ge full skattefrihet för inkomster som stoppas in för sparande innehåller nog ett antal tekniska fallgropar. Men varför inte införa ett grundavdrag även på ränteinkomster. På så sätt skulle det bli mer lönsamt att spara till sin egen buffert.

Förra veckans samtal med Anders Borg har ytterligare förstärkt min uppfattning om att vi har rätt person som finansminister. Jag kan intyga att finansministern har god insikt i de frågor som PJ Anders Linder och Niklas Ekdal lyfter fram. Men statens kassakista måste också skyddas från konsumtionsintresserade politiker. Därför krävs vad som ibland uppfattas som en kamrerfilosofi.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

lördag 8 december 2007

Men varifrån får du vätgasen?

Min utskottskollega Per Åsling (c) skrev igår en krönika på Politikerbloggen. I krönikan slår han ett slag för vätgasdrivna bilar. Han menar dessutom att vi behöver en vätgasstrategi. Jag tror tyvärr att detta är helt fel väg att gå. Det är inte politiken som ska detaljstyra teknikutvecklingen. Istället borde politiken sätta regler för sådant som skadar. Om det är koldioxidutsläppen som är problemet borde vi genom ekonomiska styrmedel styra bort från dessa utsläpp. I sin krönika utelämnar Per Åsling en central fråga. Varifrån kommer vätgasen? Sanningen är att det krävs energi för att åstadkomma vätgasen. Att hävda att vätgasbilar endast släpper ut vatten är lika korrekt som att hävda att det inte kommer några utsläpp från elbilar. Men på vilket sätt alstras elen? Är det måhända dags för centern att helt ge upp sitt motstånd mot kärnkraft? I storleksordningen två reaktorer producerar tillräckligt mycket el för att driva hela den svenska fordonsparken. Om energin lagras i batterier eller i form av vätgas är en teknisk fråga.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

fredag 7 december 2007

Förutsägbart men otillräckligt av marincheferna

Vid nästan alla neddragningarna inom flottan under de senaste 20 åren har tidigare marinchefer protesterat högljutt. Argumenten har varit väldigt liknande de som nu har framförts i ett brev till regeringspartiernas ledare som refereras i SvD. Jag upplever att kritiken på grund av sin förutsägbarhet haft väldigt liten effekt. Istället för att slåss emot den ”senaste” neddragningen så borde dessa kunniga herrar lyfta debatten ett par nivåer. Sverige har idag en försvarspolitik som inte hänger ihop med vår nuvarande säkerhetspolitik. En småstat som Sverige har mycket begränsade förutsättningar att självständigt hålla en allsidig försvarsförmåga. Jag bedömer att det skulle krävas ett uthålligt försvarsanslag på tre-fyra gånger dagens nivå för att kunna upprätthålla nödvändig bredd och djup.

Försvarsberedningens rapport som presenterades i tisdags är mycket otydlig när det gäller alliansfrågan. Å ena sidan ställer man i det närmast ut säkerhetsgarantier till andra stater å andra sidan orkar man inte ta ställning till en svensk anslutning till Nato.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.comAndra bloggar om:

Hur mycket har riksdagens, regeringens och Försvarsmaktens senfärdighet skadat insatsförmågan?

Om två och ett halvt år kommer riksdagen att kunna fatta ett beslut om soldatförsörjningen. Beslutet borde ha tagits redan i början av 90-talet. DN skriver idag på ledarsidan att beslutet kanske till och med att det borde ha fattats redan på 70-talet. När jag var kadett på Karlberg 81-82 hade vi övning i försvarsdebatt. Vid ett tillfälle var ämnet just värnplikten. Min uppgift var att argumentera för yrkesförsvar. Jag minns än idag mycket väl lärarens slutord: ”Du har argumenterat så starkt för ett yrkesförsvar att du nog till och med har övertygat dig själv!”

Det största misslyckandet med Försvarsmaktens underlag inför 2004 var enligt min uppfattning att man inte drev frågan om att lämna värnplikten. Att bestämma om en grundorganisation innan man tagit ställning i denna fråga är minst sagt olyckligt. Det fanns starka uppfattningar inom Försvarsmakten för att försöka bevara värnplikten och fokuseringen på utbildning istället för insats. Ett byråkratargument var att man inte kunde ta fram ett ekonomiskt underlag på ett system för vilket man saknade erfarenhetssiffror.

Nu blir det i alla fall en utredning och av direktiven och debatten att döma så blir det radikala förändringar. Jag hoppas att resultatet inte i blir en politisk kompromiss som är ännu sämre än dagens system. Vad som behövs är ett system som kan personalförsörja insatsförband med vilka staten har handlingsfrihet såväl nationellt som internationellt såväl idag som vid höjt beredskapsläge.

Jag tar mig också friheten att återigen länka till en fem år gammal artikel i tidningen Framsyn. Jag tycker att den är lika sann idag som för fem år sedan.

Regeringens pressmeddelande
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.comAndra bloggar om:

onsdag 5 december 2007

Mike Winnerstig analyserar försvarsberedningens rapport
I det senaste avsnittet av det politiska talradioprogrammet dinledamot.se kommenterar Göran Pettersson och Mike Winnerstig försvarsberedningens rapport. Frågor som behandlas i programmet är bristen på analys, riskerna med en regionaliserad säkerhetspolitik, synen på Nato och politik kontra vetenskap. För att höra programmet följer du denna länk.

Försvarsberedningens rapport kommenteras idag på nästan alla landets ledarsidor. Det som framförallt belyses är frågan om vad beredningen verkligen säger om en anslutning till Nato.

DN ledare DN-Henrik Brors DN-Olof Winjbladh SvD-Mikael Holmtröm SvD ledare Sydsvenskan-Tiina Meri Aftonbladet ledare Expressen ledare Norrtelje Tidning ledare

Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Läs även andra bloggares åsikter om

tisdag 4 december 2007

Pär Nuder fortsätter att skylla på Riksbanken

Idag skriver min finansutskottskollega Pär Nuder på DN Debatt. Det är inte ofta finans- och penningpolitiken debatteras på detta sätt. I artikeln framför han kritik mot riksbanken och regeringens finanspolitik. För finansminister Anders Borg skapar detta en omöjlig debattsituation. Vi har, vilket Pär Nuder också stöder, en oberoende riksbank. Detta gör att finansministern inte ska ge sig in på att debattera riksbankens agerande. Pär Nuder däremot kan tillåta sig att uttrycka åsikter om penningpolitiken, han är ju inte längre finansminister.
När det gäller finanspolitiken så har nog Pär Nuder svar att vänta från finansministern, trots att han idag är i Bryssel och försvarar Sveriges färger på ekofinmötet. Pär Nuder anför att regeringens finanspolitik skulle ha varit för expansiv. Han får ringa stöd för det i de prognoser som redovisats av Konjunkturinstitutet och Riksbanken. Det han förtiger i sin artikel är hur det förhåller sig med den socialdemokratiska budgetmotionen. Istället för åtgärder som ökar arbetskraftsutbudet föreslår socialdemokraterna att den ekonomiska skillnaden mellan att ta ett jobb eller att låta bli ska minskas. På det sättet minskar arbetskraftsutbudet med ökade överhettningstendenser som följd.

I vissa stycken odlar Pär Nuder genom sin återkommande kritik av Riksbankens tidigare räntebeslut en sorts dolkstötsteori. Det ska ha varit Riksbanken som avgjorde valet 2006. Det står givetvis Pär Nuder helt fritt att tycka så. Men om man studerar utvärderingen av Riksbanken lite bredare än Pär Nuders två favoritmeningar så finner man att Riksbanken stått sig väl i sina prognoser jämfört med övriga prognosinstitut. Valet 2006 förlorade nog socialdemokraterna snarare på att man saknad en vision för utvecklingen av Sverige samt att väljarna var trötta på Nuders chef.
Det är i dagsläget synnerligen svårt att vara centralbankschef såväl i Sverige som i EU, Storbritannien och USA. På grund av den huslånebaserade finanskrisen kombinerad med ökad inflation så finns det motstridiga styrbehov. På torsdag redovisar ECB sitt ställningstagande och 11 december kommer FED med sitt besked.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

måndag 3 december 2007

Försvarets vecka i politiken

Idag var det debatt om försvarsbudgeten i riksdagen. Det blev rätt mycket en strid om vem som sparat mest och utan underlag. Tydligt är att socialdemokraterna har den mest inkonsekventa försvarspolitiken av alla, vilket inte säger lite. Debatten finns refererad i DN. Imorgon presenterar försvarsberedningen sin rapport om läget i omvärlden. Vi får se om slutsatserna överlevt det tillrättalagda ryska valet. Dessutom har värnpliktsfrågan åter blivit aktuell inför den kommande parlamentariska utredningen. DN.se har idag flera bra artiklar på ämnet. Jag tar mig också friheten att länka till en fem år gammal artikel i tidningen Framsyn. Jag tycker nog att mina och dåvarande försvarsanlytikern Karl-Henrik Henrikssons åsikter står sig rätt väl. Är det tom så att vi kommer att få rätt.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Carl Bildt kommenterar det ryska valet

Det känns befriande att även utrikesminister Carl Bildt kommenterar det ryska valet. Det är viktigt att västvärlden inte försöker bortförklara de demokratiska övertramp som nu sker i Ryssland. De historiska spåren i Europa förskräcker.

Carl Bildts blogginlägg kommenteras av DN

Ubåtsofficeren Gunnar Wieslander blir statssekreterare på UD

Den politiska ledningen på UD fick ett spännande tillskott förra veckan när regeringen utsåg kommendören Gunnar Wieslander till statssekreterare hos handelsminister Ewa Björling. Jag känner Gunnar Wieslander som en mycket engagerad och kunnig officer, såväl i rollen som svensk utsänd officer till EU som ubåtskapten på internationell övning i Medelhavet samt som företrädare för ubåtsvapnet vid försvarets framtidsstudier. Vilken hans viktigaste roll blir vid UD får väl framtiden utvisa. Även om Gunnar är placerad hos handelsministern så utesluter jag inte att han även kommer att ges tillfälle att dela med sig av sina säkerhetspolitiska erfarenheter.
Biståndsminister Gunilla Carlsson får även hon en ny medarbetare. Det är Mikael Eriksson som blir ny pressekreterare. Han har tidigare tjänstgjort som politiskt sakkunnig hos Carl Bildt. Mikael har verkligen visat framfötterna under sitt år vid UD och avancerat från brevsvarare via befattningen som politiskt sakkunnig till rollen som pressekreterare. Bra jobbat Micke!

Försvarsmaktens hemsida
UD:s pressmeddelande

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

söndag 2 december 2007

När kompetensen får tala

Läste med stor glädje om en gammal god arbetskamrat i dagens SvD. Jag och Ewa Skoog-Haslum arbetade tillsammans på försvarets perspektivplanering några år i början av seklet. Nu är Ewa just hemkommen från en tjänstgöring som fartygschef utanför Libanons kust. Det är befriande att läsa om hennes syn på subgrupperingar och nätverk. Denna artikel borde vara obligatorisk läsning för alla förespråkare av kvotering och subgruppering efter kön och etnicitet.
Kanske kan vi få örlogskapten Skoog-Haslum som gäst i något av de kommande webbradioprogrammen!
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Gasledningen och europeisk säkerhetspolitik

Svenska Dagbladet har idag ett par artiklar av klassiskt folkbildande snitt. Artiklarna handlar om Ryssland och den planerade tysk-ryska gasledningen. Båda artiklarna rekommenderas för läsning. På ett mycket illustrativt sätt beskriver man såväl de miljö-, juridiska och säkerhetspolitiska konsekvenserna av gasledningen. En gotländska av etnisk börd påtalar sin oro för det tysk-ryska samarbetet och ser likheter med det beryktade Molotov Ribbentrop avtalet. I sin artikel om Framtidens Ryssland går Mikael Holmström inte lika långt men han påpekar ändå konsekvenserna av de europeiska stormakternas beroende av rysk energi. Han skriver ”Sveriges säkerhetspolitisk har i hundratals år byggt på att balansera Ryssland i öster med en stormakt i väster.” Vidare finns i artikeln en karta över europeiska länder i Rysslands närhet. Förutom Sverige och Finland så har alla stabila demokratier valt att bli medlemmar i Nato. Vi bildar istället grupp tillsammans med Vitryssland, Ukraina och Moldavien. När kommer omprövningen?
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Mål och medel i sjukvården

Igår skrev jag om risken för sammanblandning av mål och medel för jobbpolitiken. Idag skriver sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt och partisekreterare Per Schlingman på DN Debatt om samma sak när det gäller sjukvården. Det är en bra och kostnadseffektiv sjukvård som är målet, ägande- och organisationsformer är möjligen ett medel. Fokus måste ligga på att sjukvården löser sina uppgifter och har nöjda och väl vårdade patienter.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

lördag 1 december 2007

Försvarsministern pressades med fel frågor

I ekots lördagsintervju så pressades försvarsminister Sten Tolgfors hårt av SR:s Tomas Ramberg. Grillningen avsåg inte försvarspolitiken utan hans religiösa övertygelse. I vårt stark sekulariserade land vore det rimligt att den religiösa övertygelsen tilläts vara en privat fråga. Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair har i en BBC intervju vittnat om hur han hållit sin tro hemlig för att inte riskera att klassa som en ”knäppgök”. Hur är det egentligen ställt med vårt toleranta samhälle?
Sten Tolgfors redovisade också att han ser framför sig att staten inte i nuvarande omvärldsläge kommer att personalförsörja Försvarsmakten med hjälp av pliktlagen. Det är klokt, nu gäller det också att utforma personalförsörjningssystemet så att fokus blir på användbara insatsförband. Det som behövs är längre kontraktstider och sammanhållna förband istället för dagens system som fokuserar på utbildning.
Försvarsministern presenterade idag även nya utredningsdirektiv för Försvarsberedningen. En av uppgifterna blir att redovisa förslag till fortsatt utveckling av militära bi- och multilaterala samarbeten. Vi får se om Försvarsberedningen har mod nog att föreslå det uppenbara, att Sverige borde söka medlemskap i Nato.
På tisdag presenteras Försvarsberedningens rapport om omvärldsläget. På onsdag morgon kommer jag att tillsammans med en mycket kunnig gäst att kommentera den i webbradion.


Dagen SvD
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Parkinsons svenska lag

För några år sedan läste jag om boken Parkinsons lagar. Denna gång hade jag kommit över en svensk utgåva av boken. Den innehöll ytterligare en lag formulerad av Cyril Northcote Parkinson, Parkinsons svenska lag. När jag idag sökte efter boken kunde jag inte finna den men lagen kunde jag återfinna på Henrik Alexandersson blogg. Lagen lyder "Sikta på välstånd och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning och du får allt annat än välstånd."

Igår tillsatte moderaterna en arbetsgrupp som ska ta fram ett program för ”Jobb, välfärd och kunskap”. Det känns tryggt att Anders Borg leder gruppen. I annat fall skulle det finnas risk för att några övernitiska ”nya moderater” skulle ha blandat ihop mål och medel.

Aftonbladets och Svenska Dagbladets ledarsidor har diametralt olika uppfattningar om målet för den moderata arbetsgruppen är bra för Sverige eller inte. Det visar om inte annat att frågorna berör.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om: