torsdag 20 december 2007

Europas småstater behöver Nato

Imorgon har riksdagen en särskild debatt om gasledningen i Östersjön. För den oinvigde är det säkert lätt att bli vilseledd i detta ärende. Det finns många perspektiv på gasledningsfrågan. Rent formellt sett så kommer regeringen att i enlighet med internationella konventioner att få ta ställning till projekt ur miljösynpunkt. Med miljösynpunkt avses här ledningsdragningen inte om man ogillar naturgas. Gasledningen har också en säkerhetspolitisk dimension. Europa och framförallt Tyskland ökar sitt beroende av ryska energileveranser. Jag ogillar detta. Historiskt sett har det aldrig varit bra för europeiska småstater när de stora kontinentalmakterna ingår långtgående samarbetsavtal. Men denna fråga är inte en fråga för regeringens miljöprövning. Det är till och med så att om den typen av argument tillåts komma in i prövningen så försvagas densamma. Oppositionen tar därför på sig ett stort ansvar när man av partitaktiska skäl försöker vinna popularitetspoäng på gasledningsfrågan. Frågan om Europas ökade beroende av ryska energileveranser är snarare en fråga för EU. På dagens Brännpunkt framför Rutger Palmstierna sina synpunkter på konsekvenserna av gasledningen. Jag anser att det ända realistiska alternativet av de han framför är en svensk Natoanslutning. Europas småstater behöver en balanserande allierad. Det behövs en stark transatlantisk länk annars kommer Europas småstater att hamna i kläm.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har naturligtvis helt rätt. Problemet är dock att du inte verkar ha gehör i din partileding.