lördag 1 december 2007

Ett steg i rätt riktning

Börjar det röra sig i energifrågan? Idag skriver Rolf Alsing på DN Debatt att socialdemokraterna måste ändra sig om kärnkraften. På ett pedagogiskt och logiskt sätt och med socialdemokratiska partiglasögon på går han igenom argumenten. Hans slutsats blir att varken Sverige eller socialdemokraterna har något att vinna på socialdemokraternas nuvarande ”kärnkraftspolitik”. Jag instämmer i det allra mesta Rolf Alsing skriver. Dock tycker jag att han blir lite passiv när han endast säger nej till avveckling. Han borde också ta upp problematiken med kärnkraftens utveckling. Det rimliga vore att gamla reaktorer ersattes av nya effektivare och säkrare på samma sätt som inom all annan produktion.

Hur som helst är det glädjande att diskussionen inom socialdemokraterna är igång. För ett drygt år sedan uppmanade jag, i ett anförande i riksdagen (länk), socialdemokraterna att ta sitt ansvar i energifrågan. Jag hoppas att Rolf Alsing blir snabbare åtlydd.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: