torsdag 31 december 2009

Uppfordrande nyårsläsning

För en person som har mer gemensamt med Sparslantens Spara än med dess Slösa (beklagar alla yngre läsare av bloggen men om ni inte känner till de två karaktärerna så läs vidare om dem på sidan http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php?title=Spara_och_Sl%C3%B6sa&redirect=no ) så var dagens två debattartiklar av statsminister Fredrik Reinfeldt respektive riksbankschefen Stefan Ingves mycket uppmuntrande läsning. Statsministern redogör mycket tydligt för sin vision om Sverige. Ett land där man inte tror att välståndet skapas ur varm luft utan eget och andras arbete. Riksbankschefen lyfter i sin debattartikel fram behovet av eget kapital, dels hos bankerna men också hos hushållen i form av belåningsgrader och amorteringskrav. Han skickar dessutom en tydlig passning till riksdag och regering att det gäller att ta lärdom av den senaste krisen och tydligare reglera de olika myndigheternas ansvarsområden. Här finns väl den viktigaste kritiken från tiden efter 90-talskrisen. Trots att man i allt väsentligt hanterade den bankkrisen väl så föll den snabbt i glömska och följdes inte upp med lagstiftning. Skulden för detta faller tungt på regeringen Persson men även Alliansregeringen var sena ur startblocken. Nu gäller det att ta lärdom och agera med både kraft och eftertanke. Stabil lagstiftning och inte populistiska utspel förordas!

Jag tycker att dagens två debattartiklar utgör en god grund för bygget av Föregångslandet Sverige. Vi kan se fram emot en valrörelse där de två politiska alternativen Arbetslinjen och Bidragslinjen ställs emot varandra. Det opinionsmässiga utgångsläget är tydligt, Alliansen ligger under. Men Fredrik Reinfeldts nyårsartikel andas påminner mycket om Ferdinand Fochs klassiska kommentar under slaget om Marne 1914. ”Min center viker tillbaka. min högra flank retirerar. Omöjligt att manövrera. Situationen utmärkt. Jag anfaller!”

Läs gärna en annan tolkning av de två debattartiklarna. Det är socialdemokraten Johan Westerholm som i sin välskrivna blogg Mitt i steget lite kluvet verkar argumentera för ett annat angreppssätt. Så blir det när man hamnat i fel lag och har att försvara Slösas politik.

Uppdatering 10:04
På en punkt håller jag inte med statsministern, jag är inte nöjd intill även de som kan men inte vill har ett arbete.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

onsdag 30 december 2009

Som Solna och Sundbyberg

Idag var det intressant att lägga Aftonbladets respektive Expressens ledarsidor bredvid varandra. De behandlade samma ämne, pensioner och pensionärer. Deras angreppssätt var helt olika. Det blev lite grann som att jämföra syskonkommunerna Sundbyberg och Solna. Trots att båda haft goda förutsättningar att blomstra har de lyckats väldigt olika. I Solna där man sett till möjligheterna har man utvecklats från en nedsliten förortskommun med miljonprograms bostäder till en av Sveriges mest dynamiska och framgångsrika kommuner. I Sundbyberg misslyckas man och om igen. Senaste försöket var att skapa en kommunal galleria. Att Solna har varit moderatstyrd under ett antal mandatperioder emedan Sundbyberg är Stockholmsregionens uthålligaste socialdemokratiska näste är troligen en viktig förklaring till skillnaden.

Jobbskatteavdraget är en framtidsreform som långsiktigt leder till att fler arbetar och därigenom bidrar till att den gemensamma kakan blir större. Det vinner vi alla på i längden, framförallt de äldre som är beroende av äldreomsorg. På det sättet blir Sverige mer som Moderaternas Solna än Socialdemokraternas Sundbyberg.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

måndag 28 december 2009

Är mer centralstyrning verkligen lösningen på problemet?

Mer specialdestinerade statliga bidrag skulle enligt debattörerna Thomas Idergard och Johan Kreicbergs vara lösningen på problemet att administrationen växer inom den kommunala sektorn (DN Debatt). Jag håller med om mycket av deras problembeskrivning men deras förslag på lösning tycker jag är mycket olämplig. Ett av de viktigare skälen till att administrationen vuxit inom kommunal sektor är just den statliga nivåns klåfingrighet. Har det inte varit system där bidrag ska sökas så har det varit regler om handlingsplaner och andra hyllvärmare. Många gånger har dessa pekfingerregler slagit hårdast mot de små kommunerna. Det kräver en nästan lika stor absolut insats att ta fram en handlingsplan för något centralt uppfattat behjärtansvärt ämne för en liten kommun som för en stor. Nej lösningen på problemet med en ökande administration ligger inte i mer detaljstyrande från staten. Jag tror att en bättre metod är en utveckling av konkurrensen. Det visar sig att verksamheter som utsätts för konkurrens tenderar att satsa på kärnverksamheten och begränsa sin administration. Likaså har den kommunala revisionen en viktig uppgift. Den borde i större utsträckning även ägna sig åt att granska om skattebetalarna får valuta för sin inbetalda skatt.

Men låt oss slippa nya Wärnersson- och Perssonpengar.

Aftonbladet

lördag 26 december 2009

Twelve Days of Christmas

Kalkonen uppäten, i alla fall stora delar av den, och gästerna har sjungit Twelve Days of Christmas. Tyvärr finns vårt uppträdande inte bevarat så bloggens läsare får hålla till godo med Mupparna och John Denver.

tisdag 22 december 2009

Man vinner inte riksdagsval på utrikespolitik

…men det är inte så dumt att ha den bäste statsministerkandidaten i sitt lag.
Fredrik Reinfeldt markerade med sitt jultal att han är tillbaka i inrikespolitiken. Trots att han genomfört sin period som ordförande för EU på ett mycket bra sätt så har vi moderater samtidigt fått uppleva vikande opinionssiffror. Givetvis var statministerns goda insats förväntad och ingen överraskning och dessutom så är väl den svenska politiska erfarenheten att man inte vinner några riksdagsval på utrikespolitik. Men det känns ändå bra att tillhöra laget som har Fredrik Reinfeldt som statsministerkandidat vid nästa val.

Jag tycker att det är mycket bra att Reinfeldt är rak och tydlig och klarsynt tar till sig opinionsundersökningarna, vi ligger efter, rejält efter. Det krävs nu en rejäl uppryckning och tempohöjning för att Sverige nästa mandatperiod inte på nytt ska svänga in på bidragslinjen. Gårdagens jultal visade att Fredrik Reinfeldt är beredd att ta sig an uppgiften att leda uppryckningen. Nu gäller det bra att de andra partiledarna i Alliansen har kraften att ladda om efter EU-ordförandeskapet och ta tag i sina partiers sviktande väljarstöd.

Aftonbladet DN SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 20 december 2009

Nyttig tillnyktring

I Sverige finns enligt min uppfattning en överdriven tilltro till FN. Jag tror att den senaste klimatkonferensen kan ha bidragit till att denna övertro har reducerats något. Det är något underligt att en organisation som ger vetorätt till diktatorer som förtrycker sina folk hyllas som demokratisk. Personligen har jag mycket svårt att se hur det ska gå att åstadkomma ett fungerande globalt system för utsläppen av växthusgaser. Vissa länders hela försörjning bygger på försäljning av fossila bränslen och de torde i det längsta motsätta sig alternativt strunta i ett globalt avtal. Nej klimatfrågan behöver nog lösas på ett annat sätt än via ransonering. Egentligen förhåller det sig väl inte annorlunda än temperaturregleringen i ett växthus. Se till att du har tillräckligt med energi för stödvärme under vintern och skaffa instrålningsskydd för sommaren.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

lördag 19 december 2009

Radio om socialförsäkringsdebatten

Veckans avsnitt av Den politiska talradion ägnar vi åt debatten runt socialförsäkringen. Vi svarar inte på alla detaljfrågor utan resonerar mer om huvuddragen och tankegångarna bakom förändringarna. Vi får säkert anledning att återkomma i ämnet.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på

onsdag 16 december 2009

En Pyrrhusseger?

De senaste veckornas debatt runt socialförsäkringarna har inledningsvis inte gynnat regeringen. Men frågan är om Socialdemokraterna inte är på väg att vinna en Pyrrhus-seger. När debatten fokuseras på alternativen kommer två faktum att framträda tydligare. Det ena är den tydliga skiljelinjen i svensk politik mellan Alliansens arbetslinje och Socialdemokraternas gömma problemen linje. Det andra är Socialdemokraternas överdrivna retorik. När deras budgetalternativ granskas närmare så kommer man upptäcka att det inte finns täckning för allt de yvigt lovar i den upprörda debatten. Med anledning av socialförsäkringsfrågans aktualitet tänkte jag ägna veckans avsnitt av Den politiska talradion till att kommentera frågan. Programmet kommer att finnas tillgängligt här på bloggen imorgon. Intill dess får du hålla till godo med förra veckans program där vi samtalar med Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström.

Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på http://dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

måndag 14 december 2009

Captain on the bridge!

I amerikanska flottan möts fartygschefen av kommandot ”Captain on the bridge” när han personligen kliver upp på kommandobryggan. När Fredrik Reinfeldt idag deklarerar att han är tillbaka och ämnar ta befälet över inrikespolitiken så tycker jag att det är att jämställa med när fartygschefen äntrar kommandobryggan då situationen är bekymmersam. Särskilt lovande tycker jag att det är att vår statsminister inte duckar för opinionsmätningarna utan rakt ut signalerar att det nu kommer att krävas krafttag. Så ska det låta!

SvD Expressen

Ytlig mångfald riskerar att leda till politisk enfald

Så här i nomineringstider så kommer ofta debatten om mångfald på valsedlarna upp. Jag kan ibland tycka att den debatten blir lite ytlig och tråkig. Med apotekarvåg mäts listan när det gäller egenskaperna kön, ålder och etnicitet. Det som däremot ofta helt bortses från är politiska värderingar och kandidatens kompetens och karaktär. Moderaterna är ett stort parti som rymmer många olika politiska inriktningar men aldrig har jag hört detta diskuteras när valsedeln ska komponeras. Hur som helst har medlemmarna i den valkrets jag tillhör, Stockholms län, röstat fram en lista med rimligt jämn fördelning mellan könen. För egen del hamnade jag på sjunde plats i provvalet. Med tanke på att vi idag har 17 mandat så får väl det anses som mycket fast mark. Framför mig på listan har jag fyra kvinnor. Om någon könskvoteringsfanatiker kommer föreslå att jag flyttades upp till plats fem för att uppnå varannan man varannan kvinna på listan så kommer jag vänligen men bestämt att motsätta mig det. Det ska bli intressant att höra hur våra mer uttalade könskvoterare ställer sig till listan. Den som koncentrerar sig mer på yttre egenskaper än politiskt innehåll kan säkert göra affär av att det råder en kraftig överrepresentation av kortklippta män och blonderade kvinnor bland de tio toppnamnen i Stockholms län.

SvD SvD


Lyssna gärna på Den politiska talradion, nytt program varje vecka. Denna vecka samtalar vi med Urban Bäckström om bland annat politisk klåfingrighet.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 13 december 2009

Dags för uppryckning

Det finns en kultur inom partierna när det gäller att kommentera opinionsundersökningar. Om undersökningen visar en framgång för det egna partiet så framförs ofta saker som partiet gjort som förklaring, om undersökningen istället visar en tillbakagång för det egna partiet så blir kommentarerna oftast i stil med ”det är bara valresultatet som är intressant”. För Alliansens partier gäller det nu att ta till sig resultatet av de senaste mätningarna och inte agera som Bagdad Bob och stoppa huvudet i sanden.

Den analys jag tänkte skriva om tillståndet är redan skriven. PJ Anders Linder hann före och du kan läsa den på Svenska Dagbladets ledarsida.

För oss moderater gäller det nu att ta tag i situationen och efter julhelgen vända trenden för att på valdagen vara ikapp och förbi oppositionen. För att det ska lyckas måste vi ta till oss av kritiken från EU-valet. Vi måste inrikta oss på framtiden och kunna peka ut hur vi vill utveckla Sverige.

Jag tycker att läget är allvarligt. Men tack vare den ökade väljarrörligheten så är läget inte hopplöst. Snabba förluster kan förbytas till snabba vinster. Vi moderater har fortfarande möjlighet att utmana Socialdemokraterna om platsen som Sveriges största parti. Om det lyckas skulle det kunna räcka för att helt utradera oppositionens försprång. Jag håller det inte för omöjligt. Ju närmare valet vi kommer desto större fokus kommer det att bli på statsministerfrågan. Någon gång torde den frågan få genomslag i opinionen.
SvD
SvD
GP
Expressen
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

lördag 12 december 2009

Opinionsläget i Norrtälje

I torsdags redovisade SCB sin stora undersökning av partisympatierna. Undersökningen är så pass stor att det med rimlig statistisk säkerhet går att särredovisa regioner. För valkretsen Stockholms län (länet förutom staden Stockholm) redovisar undersökningen följande resultat.
Moderaterna 45,2 %
Centerpartiet 1,5 %
Folkpartiet 9,2 %
Kristdemokraterna 1,3 %
Socialdemokraterna 27,1 %
Vänsterpartiet 5,4 %
Miljöpartiet 7,4 %
Övriga partier 3,3 %

Om detta hade varit valresultatet så skulle troligen Centerpartiet och Kristdemokraterna inte ha fått något mandat i riksdagen från valkretsen Stockholms län. Jag har roat mig med att jämföra SCB-undersökningens resultat med valresultaten för senaste riksdagsvalet i Stockholms län och kommunfullmäktigevalet i Norrtälje. Givetvis innehåller sådana här tranformeringar många osäkerheter men jag tycker ändå att de kan tjäna som viss vägledning om opinionsläget i Norrtälje.
Transformerat till valresultat i kommunfullmäktige i Norrtälje så skulle SCB-undersökning motsvara följande resultat.
Moderaterna 34 % (21 mandat + 3 jämfört med idag)
Centerpartiet 3,7 % (2 mandat – 6)
Folkpartiet 7,4 % (5 mandat oförändrat)
Kristdemokraterna 0,9 % (1 mandat – 2)
Socialdemokraterna 34,4 % (21 mandat + 2)
Vänsterpartiet 5,0 % (3 mandat oförändrat)
Miljöpartiet 6,4 % (4 mandat +1)
Övriga partier 2,5 % (0 till 2 mandat beroende på hur rösterna sprids mellan olika partier)
Ytterligare 2 mandat kommer att delas ut men det kommer att ske med mycket knappa marginaler.
Mandatmässigt väger det alltså helt jämnt mellan de borgerliga partierna och de övriga, fördelningen av de sista mandaten i kommunens två valkretsar skulle bli avgörande.
Nu tror jag dock att det finns ett par viktiga invändningar mot denna transformering. För det första är en opinionsundersökning inte samma sak som ett valresultat. För det andra så har framförallt Centerpartiet en mycket stark partiorganisation i Norrtälje. Det gör att opinionstappet i länet i övrigt inte får fullt genomslag i Norrtälje. Så även med veckans relativt dåliga resultat i opinionen så är nog den borgerliga majoriteten i fortsatt men knapp ledning i Norrtälje kommun. Nu gäller det för alla de borgerliga partierna att kavla upp ärmarna och genomföra en bra valrörelse.

fredag 11 december 2009

Urban Bäckström om politisk klåfingrighet


Veckans gäst i Den politiska talradion är Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström. I programmet får han bland annat frågan om vad han anser om Nya Moderaterna. Du kan lyssna på programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/12/10/urban-backstrom-i-den-politiska-talradion/ eller ladda ned det genom att klicka på denna länk.

torsdag 10 december 2009

Skrämmande nöjd

Jag måste erkänna att det känns lite ovant. Jag är nöjd över ett resultat trots att jag inte vann. Är det måhända ett tecken på att jag blivit medelålders och börjat tappa min vinnarinstinkt. Hur som helst sjundeplaceringen i Moderaternas provval inför riksdagsvalet 2010 känns riktigt bra. Resultatet skickar en tydlig signal att jag ska vara kvar i riksdagen nästa mandatperiod och det med ett starkt mandat från våra medlemmar. Idag har vi 17 mandat så plats nummer 7 får betecknas som en närmast kassaskåpssäker plats.

Extra stärkande blir resultatet om man beaktar att jag stod på baksidan av valsedeln. Jag har gjort en liten analys av resultaten och det är mycket tydligt att vi elva kandidater som hade förpassats till baksidan genomgående fått färre röster. Även om man räknar bort Fredrik Reinfeldts poäng så har kandidaterna på baksidan av valsedeln fått runt 30 % lägre poäng. Det har känts som att vi elva har åkt på träskidor och framsidans kandidater tävlat på plastskidor.

Du finner provvalsresultatet på sidan http://www.moderaterna.net/provval/?type=rd&a=lan

onsdag 9 december 2009

Provvalsresultatet

Om knappt tio timmar offentliggörs provvalsresultaten för Stockholms stad och län på www.moderaterna.net
Fram tills dess får ni hålla till goda med mina spekulationer http://dinledamot.blogspot.com/2009/11/vallokalen-har-stangt.html

Vi får se hur mycket fel jag hadde.

lördag 5 december 2009

Valrörelsen avgör

Dagens Skop-mätning visar att det väger helt jämnt mellan blocken. Igår redovisade Demoskop ett radikalt annat resultat med de rödgröna i ledningen med 6 procentenheter. Många hävdar att väljarkåren är mer rörlig än tidigare och att det därigenom blir allt svårare att prognostisera valresultat. Jag tror att det ligger mycket i det påståendet. Min enkla sammanfattning av opinionsläget blir därför att det väger så pass jämnt mellan blocken att valet 2010 kommer att avgöras under valrörelsen.
SvD DN Aftonbladet

torsdag 3 december 2009

Ytterligare ett tecken

Om en vecka redovisas SCB:s stora undersökning av partisympatierna. Då får vi en bra indikation om opinionsläget inför valåret 2010. När det gäller förtroendet för partiledarna så leder Fredrik Reinfeldt mycket klart över Mona Sahlin. Nu kommer även signaler om att väljarnas förtroende för Moderaterna ökar i ett antal frågor. Samtidigt sjunker förtroendet för Socialdemokraterna. När kommer dessa resultat slå igenom fullt ut i partisympatierna? Förhoppningsvis sker det allra senast på valdagen.
DN Expressen

Internationalen med olika inlevelse

Socialdemokraterna ställer sig bakom ett förslag att utvidga lagen så att det blir straffbart att uppmana folk till terroristbrott. Vänsterpartiet är av annan uppfattning. Kan det måhända bero på att de två systerpartierna sjunger Internationalen med olika inlevelse?
SvD

Anna Björklund - ung och arg


Efter valet nästa år hoppas Anna Björklund att få vara med och bestämma i Norrtälje kommun, därför kandiderar hon till kommunfullmäktige. I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar vi med Anna. Vad tycker hon om dagens partipolitik? Vad har hon för tips?
Anna har en mycket välskriven och välbesökt blogg. Den handlar inte så mycket om politik men den är läsvärd.
Du startar programmet genom att klicka på playknappen.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om: