fredag 29 februari 2008

Tjänstemännen avgör

Trots att avståndet mellan blocken minskat med hela 5,6 procentenheter mellan januari och februari mätningen så ligger inget enskilt partis förändring utanför felmarginalen. Fortfarande anger en mycket stor andel, 17 %, av väljarna att de är osäkra på vilket parti de skulle ha röstat på om det vore val idag.

Den intressantaste informationen i DN blir dock en halvkviden visa. Temos opinionsanalytiker Nicklas Källebring säger: ”Socialdemokraterna backar signifikant i storstäderna och förorterna”. Tydligen är det bland tjänstemännen som opinionsförskjutningen går fortast. För att kunna dra några längre slutsatser på regioner och yrkeskategorier krävs det rätt stora undersökningar. Temo har intervjuat knappt 2000 väljare och det torde ge en mycket grovskalig bild av väljarsympatierna. En bättre bild får vi troligen först i juni när SCB presenterar sin stora Partisympatiundersökning. SCB brukar intervjua drygt 9000 väljare och har då möjlighet att ge redovisa opinionen uppdelad i bland annat valkretsar och yrkeskategorier.

Det har talats väldigt mycket om moderaternas inbrytning bland LO-medlemmar. Men en kategori som är minst lika avgörande är faktiskt Saco-medlemmarna. Här vägde det ganska jämnt mellan moderaterna och socialdemokraterna vid SCB:s senaste mätning, knappt 30 % för vardera partiet.

Men som det har sagts många gånger tidigare. Det finns bara en mätning som gäller och det är valresultatet.

I veckans avsnitt av den politiska talradion diskuterar jag och Jacob Birkeland med Norrtelje Tidnings politiske chefredaktör Reidar Carlsson Alliansregeringens första år i Rosenbad. Vi berör också opinionsläget och förutsättningarna inför valet 2010. Du finner programmet på http://dinledamot.libsyn.com

DN SvD Sydsvenskan Aftonbladet

torsdag 28 februari 2008

Statsministern hos BBC

Det är intressant att lyssna på Fredrik Reinfeldt när han förklarar Alliansens och nya moderaternas politik på engelska. Jag tycker intrycket är väldigt bra. Dessutom lyckas han klämma in lite reklam för Sverige som ”Tax heaven” genom att nämna att vi varken har arvsskatt eller förmögenhetsskatt. Bra jobbat!

Avsnittet om Europas utveckling är synnerligen bra.

Du kan se intervjun via Internet på BBC:s hemsida.

Läs Dick Erixons kommentarer på hans blogg.

Därför finns det skäl för Hillary Clinton att inte kasta in handduken

I det demokratiska partiet höjs det nu allt fler röster om att Hillary Clinton ska ge upp och deklarera att hon är besegrad. Om hon inte vinner minst ett av primärvalen i Ohio och Texas på tisdag så kommer hon utsättas för ett hårt tryck att kasta in handduken. Det finns dock skäl för henne att inte göra det trots att hennes vinstchanser för tillfället synes mycket små. Det demokratiska partikonventet hålls först i slutet av augusti. Det är först då som partiet formellt bestämmer vem som ska bli dess kandidat i presidentvalet som avgörs 4 november. Vid konventet kommer det att finnas 4048 röstberättigade delegater. 3253 av dessa kommer att vara fördelad på kandidaterna i enlighet med utgången av primärval och nomineringsmöten. 795 delegater utgörs av olika förtroendevalda och partitjänstemän som enligt stadgarna inte är bundna av att rösta på endera av kandidaterna, dessa kallas i folkmun för ”Superdelegater”. Om Clinton stannar kvar som kandidat och deltar i de kvarvarande primärvalen är det mycket troligt att Barack Obama inte kommer att vinna de 2025 delegater som krävs för att bli nominerad vid partikonventet. Valet av presidentkandidat kommer då att avgöras hur de så kallade superdelegaterna röstar.

Det är trots allt nästan ett halvår till partikonventet. I amerikansk politik så svänger opinionen snabbt. Amerikanska opinionsinstitut har redan börjat genomför undersökningar där de ställer Barack Obama respektive Hillary Clinton mot John McCain. I dagsläget leder Obama över McCain emedan McCain leder över Clinton. Hur kommer det att påverka superdelegaterna om opinionsläget är det omvända i mitten av augusti?

Aftonbladet SvD

onsdag 27 februari 2008

Rundradiopremiär


Huvuddelen av dagen har ägnats åt den politiska talradion. Jag och Jacob har spelat in ett nytt avsnitt. En nyhet för denna gång är att programmet även kommer att sändas via närradion i Norrtälje, Radio Roslagen. På det sättet räknar vi med att öka lyssnarskaran väsentligt. Gäst i vårt första rundradioprogram är chefredaktören för Norrtelje Tidning Reidar Carlsson. Vi räknar med att lägga ut programmet här på bloggen under morgondagen och fredag 18.00 är det rundradiopremiär. Programmet går i repris lördag 14.00. Radio Roslagen kan höras i Norrtälje med omnejd på frekvens 107,8 och i Hallstavikstrakten på 104,1. Hör gärna av dig med kommentarer till programmet.

Vilken kandiat är bäst för Sverige?

Den amerikanska primärvalskampanjen verkar gå mot sitt slut. När det är klart vilka som blir partiernas kandidater vidtar den långa presidentvalskampanjen. Valet avgörs först i november. Ur svenskt perspektiv anser jag att det är två frågor som är av stor vikt. Den första är utrikespolitiken. Vilken politik kommer näste president att driva gentemot Europa. Får vi se ett mer isolationistiskt USA? Jag anser att det är väldigt viktigt att USA bibehåller sina nära relationer med Europa. Givetvis måste Europas stater ta ett ökat ansvar för sin egen säkerhet men det är samtidigt viktigt att det finns en stark återförankring gentemot USA.
Den andra viktiga frågan är synen på frihandel. Här kommer det oroande signaler från de demokratiska kandidaterna. Hur mycket detta beror på rent röstfiske är svårt att uttala sig om. Men nedanstående videoklipp från gårdagens debatt ger en uppfattning om kandidaternas otydliga stöda för frihandel. NAFTA-avtalet som diskussionen handlar om är ett frihandelsavtal mellan USA, Kanada och Mexico som drevs igenom av Bill Clinton.


Aftonbladet SvD

Enkelt, tydligt och konsekvent - Vägen till framgång

När socialdemokraten Peter Hultqvist KU-anmälde regeringen, för utnämningen av Mikael Odenberg, så skrev jag att detta kommer visa sig vara ett skott i den egna foten. Idag skriver vice statsminister på SvD Brännpunkt om regeringens utnämningspolitik. Det är redan möjligt att se KU-förhöret framför sig. Alliansens stegvis reformerade utnämningssystem med kravprofiler, öppenhet och konkurrens kommer att ställas mot socialdemokraternas svågerpolitik.

Givetvis hade det varit mycket bättre om näringsdepartementet kommunicerat sitt tillvägagångssätt tydligare i samband med utnämningen av Mikael Odenberg. Tydlighet är också vad som efterlyses av P J Anders Linder. Jag är villig att hålla med honom.

Det var tydligheten som var Alliansens starka vapen i valrörelsen. Det gemensamma valmanifestet redovisade vad en kommande regering skulle genomföra. Trots att regeringen nu gör det man sagt så säger sig många väljare inte känna igen sig. Jag tror att detta har att göra med bristande tydlighet från regeringen när reformerna presenteras. När jag är ute och talar om regeringens politik vid olika partimöten så märker jag att medlemmarnas inställning till kritiserade förslag oftast försvinner om man enkelt och tydligt förklarar de bärande motiven för förslagen. Jag tror att man vinner på att ”kalla en spade för en spade”.
Brännpunkt P J Anders Linder
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

tisdag 26 februari 2008

Clinton ligger under inför slutronderna

Hillary Clinton börjar alltmer likna en boxare i underläge. Inför de sista ronderna ligger hon under stort på poäng och måste därför vinna på knock out. Detta gör att hon nu byter kampanjstil och går till attack på Barack Obama. Ikväll är det TV-sänd debatt från Ohio, möjligen får vi då se en mer sluggande Hillary Clinton. Hennes problem är dock att denna mer aggressiva stil inte uppskattas av hennes väljare. Vid den senaste debatten fick hon till och med burop från publiken när hon spetsade till argumenten. Men som sagt en boxare som ligger under stort på poäng inför de sista ronderna har inte så många möjligheter.

Det är dock långt kvar till presidentvalet som hålls först i november. Jag tror att demokraterna löper en stor risk att det innan dess blir uppenbart att de valt fel kandidat. Barack Obama har på mycket kort tid vunnit ett mycket starkt stöd. Men stödet har han vunnit främst på entusiasmerande tal. När hans politik kommer att granskas närmare tror jag att han kommer att få det avsevärt svårare med väljarna.

De senaste opinionsundersökningarna visar att Clinton fortfarande leder i Ohio men att det väger helt jämnt i Texas. De flesta valanalytikerna i USA hävdar att Clinton troligen behöver vinna båda delstaterna för att kunna ro hem nomineringen. I Texas försvåras dessutom Clintons ambitioner av valsystemet. Endast två tredjedelar av delegaterna fördelas via primärvalet. Den resterande tredjedelen fördelas vid speciella nomineringsmöten. Det har tidigare visat sig att Obama presterar bättre vid nomineringsmöten än vid primärval.
Aftonbladet SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Kan Jan Nygren reformera socialdemokraternas säkerhetspolitik?

Jag har här på bloggen kritiserat Urban Ahlin och Arne Karlsson för deras syn på säkerhets- och försvarspolitiken. Idag finns det dock anledning att ge beröm till en socialdemokrat. Förre samordningsministern Jan Nygren skriver i SvD om styrningen av försvarspolitiken. I allt väsentligt delar jag hans uppfattning, måhända beror det på att vi båda under många år på nära håll kunnat studera den ofta undermåliga politiska styrningen av Försvarsmakten (ofta en kombination på avsaknad av strategi och en förkärlek för detaljstyrning). Jan Nygren gör det dock lätt för sig genom att inte gå in i detaljerna, det är ju där som djävulen sägs finnas. En annan fråga som det vore intressant att höra Jan Nygrens syn på är säkerhetspolitiken. Vilka erfarenheter har han dragit efter ett antal år i SAAB:s ledning? Är det måhända Jan Nygren som ska leda socialdemokraternas omorientering inom säkerhetspolitiken. Idag går inte försvars- och säkerhetspolitiken i takt. Innan den gör det är det enligt min uppfattning tveksamt att satsa friska pengar på försvaret. Utan en riktig grund i form av säkerhetspolitiken så är det svårt att utforma försvaret och försvarspolitiken.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 25 februari 2008

Alla stora måste vara med!

USA ställer krav för att gå med på bindande åtaganden när det gäller utsläpp av växthusgaser. Kraven är tämligen enkla och begripliga. De stora ekonomierna måste alla omfattas av utsläppsbegränsningarna. För egen del tycker jag att detta är en självklarhet. Om vi inte har samma regler så innebär avtalen endast att den koldioxidalstrande industrin flyttar till länder utanför avtalet. På det sättet uppfyller vi våra åtaganden nationellt men det blir ingen förbättring på global nivå. Jag blir inte överraskad de vanliga USA-hatarna kommer att kritisera den amerikanska ståndpunkten.
SvD

Svårbedömt läge gav oenig direktion

Jag har just läst igenom protokollet från Riksbankens senaste penningpolitiska möte. Det var en ovanligt svår beslutssituation. I ena vågskålen så fanns det höga kapacitetsutnyttjandet tillsammans med inflationen och framförallt inflationsförväntningarna. I den andra vågskålen fanns den globala finansiella oron med dess konsekvenser. Direktionen var oenig i sitt beslut. Vice riksbankscheferna Lars Nyberg och Irma Rosenberg reserverade sig mot höjningen av reporäntan och den penningpolitiska rapporten och dess huvudscenario.

Imorgon har vi i finansutskottet en offentlig utfrågning av riksbankschefen Stefan Ingves. Jag tror att utfrågningen kommer att kretsa runt riksbankens kommunikationspolicy och faktumet att marknaden blev så pass överraskad av beslutet. Vidare är det möjligt att oppositionen kommer att försöka få riksbankschefen att skylla räntehöjningarna på finanspolitiken. Det är dock något svårt att se finanspolitiken som expansiv när det har blivit mer lönsamt att arbeta än att låta bli. Dessutom har staten gjort ett överskott på över 100 miljarder under 2007 vilket väl knappast är ett tecken på att man varit expansiv.

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-TV.
Riksbankens protokoll finns på deras hemsida.

Ekonominyheterna DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Systemet måste anpassas till dagens verklighet

Officersyrket har varit öppet för kvinnor i snart 28 år. Men trots att man därigenom stadfäst att både män och kvinnor har förutsättningar att tjänstgöra vid militära förband har värnplikten förblivit en skyldighet endast för män. Jag undrar hur det låtit om förhållandena mellan könen hade varit det omvända. Nu är dock värnplikten på väg ut eller i alla fall tillämpningen av den. Det har tillsatts en pliktutredning som ska ta fram ett nytt soldatförsörjningssystem som bygger på frivillighet. Statens rätt att kalla in folk med tvång ska dock finnas kvar men endast användas när omvärldsläget så kräver. Jag är benägen att ropa ”äntligen”. För sex år sedan intervjuades jag av tidningen Framsyn i just denna fråga. Jag kan konstatera att utvecklingen nu går i den riktningen som jag och Karl-Henrik Henriksson förespråkade.

DN Debatt skriver avgående generaldirektören för Pliktverket, Björn Körlof, just om den könsdiskriminerande mönstringsplikten. Det vore väl en enkel sak att ändra på detta.

I ett tidigare inlägg här på bloggen presenterade jag ett förslag till hur ett nytt soldatförsörjningssystem skulle kunna se ut.
Veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se handlar om en annan del av personalförsörjningssystemet nämligen reservofficerarna. Du finner programmet på dinledamot.libsyn.com
SvD Aftonbladet Sydsvenskan Dagen
__________________________________________
Andra bloggar om:

söndag 24 februari 2008

Peter Hultqvist skjuter sig i foten

Så kom då det förväntade nästa steget i utnämningssåpan. Socialdemokraten Peter Hultqvist har anmält regeringen till konstitutionsutskottet. Jag tror att hans anmälan kommer att visa sig vara ett skott i foten, den egna. För även om det begåtts misstag, framförallt informationsmässiga, vid utnämningen av Mikael Odenberg så har regeringen inte brutit mot några regler. Dessutom har utnämningsprocessen varit avsevärt bättre än den var på regeringen Perssons tid. I fallet Odenberg har en extern konsult använts för att granska att kandidaten var lämplig för befattningen. Jämför med när regeringen Persson utnämnde Ingbritt Irhammar till chef för Jordbruksverket. Läs gärna Aftonbladets artikel om den utnämningen. Ett annat gott argument för att ”återanvända” Mikael Odenberg är rent ekonomiskt. Mikael Odenberg har efter tiden som minister och många år i riksdagen rätt till inkomstgaranti. Den utbetalas inte nu när han får lön som generaldirektör. Detta gör att den faktiska lönekostnaden för staten bara blir runt hälften av vad den skulle ha blivit för en extern rekryterad GD.
DN DN

Svensk försvars- och säkerhetspolitik hänger inte ihop

Socialdemokraterna fortsätter att framhärda med sina inkonsekventa försvars- och säkerhetspolitik. I en dagens SvD upprepar deras ledande utrikes- respektive försvarspolitiker, Urban Ahlin och Anders Karlsson, paritets konstlade inställning till ett svenskt Natomedlemskap. Sverige har nu hamnat mitt emellan stolarna. Detta är den absolut sämsta säkerhetspolitiska lösningen. Vi saknar allsidig förmåga att ensamma möta militära hot. Vi deltar solidariskt i insatser internationellt. Vi frånsäger oss möjligheten att få förberedd militär hjälp när hot mot Sverige uppstår.

Jag har tidigare hyst stort hopp om Urban Ahlin. Jag har trott att han haft förmågan att göra den säkerhetspolitiska analysen. Jag trodde att hans pliktskyldiga hyllande av den militära alliansfriheten endast var hyckleri och partitaktik. Gissningsvis har jag haft fel. Urban Ahlin är troligen inte en hycklare! Detta förbättrar tyvärr inte läget för den svenska säkerhetspolitiken.

Det är dags för någon självständig socialdemokrat att träda fram och säga några sanningar om säkerhetspolitiken. Vem tar på sig denna viktiga roll? Säkerhetsfrågan är allt för viktig för att få offras på partitaktikens altare.

Jag tror att det kommer att gå med Natoanslutningen som det gick med övergången till högertrafik. Risken är dock att socialdemokraternas låga förändringsbenägenhet gör att nödvändiga förändringar inte hinner göras i tid.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

lördag 23 februari 2008

Världens framgångsrikaste moderatförening

Ikväll så är jag gäst på Blidömoderaternas årsmöte. Det är tredje året i rad och kan väl nästan räknas som en tradition. Jag tror att Blidömoderaterna är världens mest framgångsrika moderatförening. Nästan 10 % av alla medborgare i socken är medlemmar i moderaterna. Det ska bli spännande att ta del av vad dessa skärgårdsbor har för frågor och synpunkter om rikspolitiken.

USAF förlorar 5 % av B-2 flottan i en krasch!

Alla flygplantyper råkar förr eller senare ut för en krasch. Det amerikanska bombflygplanet B-2 har intill idag varit förskonat från förstörande missöden. Men nu meddelas att en B-2:a har störtat i samband med start från en flygbas på Guam. De två i besättningen sägs sköt ut sig och sägs vara i gott skick. Det som gör denna krasch speciell är det extremt låga antalet B-2:or. Genom förlusten av ett plan så har den totala styrkan reducerats med 5 %. Nu finns det totalt sett i världen 20 B-2:or kvar. Styckepriset för en B-2:a är runt 8 miljarder kronor! Framtiden får utvisa om B-2:an utgjorde toppen på en utveckling där varje ny vapenplattform var markant dyrare än sin företrädare. Det är detta fenomen som gör att budgetjämförelser mellan försvarskostnader på 50-talet jämfört med nu slår så snett. Gissningsvis kostade en division J-29 Tunnan i fast penningsvärde ungefär lika mycket som en rote 39 Gripen.
SvD MSNBC
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly

Tveksamt om småjusteringar hjälper

Frågan om det svenska valsystemet har kommit att bli aktuell. Bakgrunden är dels den pågående grundlagsutredningen dels rapporter om att de politiska partierna tappar medlemmar. Röster har höjts för att personvalsinslaget ska ökas. Per Gudmundson för i dagens SvD fram en stark argumentation för detta efter att uthärdat en eftermiddag på riksdagens åhörarläktare. Jag tror dock att man måste se valsystemet som en helhet och där det inte räcker med att justera personvalssystemet för att få bättre, starkare och tydligare riksdagsledamöter. Det svenska proportionella valsystemet leder till att majoriteten i riksdagen blir mandatmässigt svag. Idag har Alliansen endast en majoritet på 7 mandat i ett parlament med hela 349 ledamöter. För att regeringen inte ska hamna i regelbundna utpressningssituationer från några enskilda riksdagsledamöter krävs därför en sträng partidisciplin. Lite förenklat kan man säga att valsystemet leder till att den ideale ledamoten är lojal och färglös snarare än självständig och färgstark. Om vi istället hade ett valsystem med majoritetsval i enmandatsvalkretsar så skulle förhållandet bli ett annat. Då skulle partierna behöva ställa upp med kandidater som kunde vinna direkt stöd hos väljarna. Majoritetsförhållandena i riksdagen skulle också bli mycket tydligare. En vinst med några procentenheter skulle vanligen resultera i en tydlig majoritet på runt 50 mandat. Med en stark majoritet i ryggen skulle regeringspartiet/partierna kunna tillåta ledamöterna lite mer frihet, vilket dessa också skulle kräva som motprestation för att de ”vunnit” valet åt partiet. Dick Erixon har på sin blogg gjort en uppdelning av Sverige i 249 enmandatsvalkretsar. Det är en intressant läsning. Men grundlagsutredningen är inte beredd att gå så långt i sina förslag. Istället har vi att vänta oss olika former av modifieringar av personvalssystemet. Bland annat talas det om att man ska slopa dagens 8 %-spärr för inval i riksdagen. För egen del hade slopande av 8%-regeln inneburit en femteplats bland moderaterna i valkretsen Stockholms län. Med tanke på att vi fick 17 mandat och att jag stod på 13 plats så var detta givetvis varit en uppmuntrande ”uppflyttning”. Men den var knappast ett tecken på ett starkt personligt mandat. Det krävdes endast 422 personröster för att nå denna ”framskjutna” placering.
Expressen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Vad är det man har mätt?

DN presenterar idag en intressant undersökning som gjorts av Synovate. Man har frågat 1011 personer frågan: "om socialdemokraterna vinner valet 2010 men behöver stöd för att bilda regering, är du då för eller emot att man bildar regering tillsammans med vänsterpartiet/miljöpartiet/både vänsterpartiet och miljöpartiet?" Resultatet kan tolkas på många sätt. Det mest uppenbara är nog det att viljan att bilda hos socialdemokratiska väljare att bilda en koalitionsregering om vänsterblocket vinner valet 2010 har ökat. Men frågan är för öppen för att man verkligen ska kunna göra någon djupare analys av resultatet. Vilka är de andra alternativen? Alternativet med en socialdemokratisk minoritetsregering är av frågeställningen att döma utesluten. Kvarstår då en borgerlig minoritetsregering vilket torde vara ett svagt alternativ eftersom det förespeglade valresultatet skulle ha förutsatt en valförlust. Som alltid i denna typ av undersökningar så är resultaten starkt beroende på hur frågorna formuleras och i vilket sammanhang de presenteras.

När regeringsalternativen blir klarare så tror jag att vi kommer att få se ganska stora förskjutningar i väljaropinionen. Det vore intressant om något undersökningsbolag började göra väljarundersökningar där väljarna fick välja mellan två regeringsalternativ, Alliansen (m+c+fp+kd) och Vänsterblocket (s+v+mp).
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

fredag 22 februari 2008

Bättre men ännu inte bra

Regeringens utnämningsmakt fortsätter att ställa till problem. Det verkar ha varit många kockar inblandade när Mikael Odenberg fick jobbet som generaldirektör för Svenska kraftnät. Den närmaste tiden torde utvisa vem som gjort vad och varför. Intill dessa fakta finns tillgängliga är jag nog benägen att hålla med Stefan Attefall (kd). Hur som helst har en extern kraft värderat och godkänt Mikael Odenberg för jobbet. Det är ett viktigt steg framåt. Tidigare socialdemokratiska regeringar har gjort gentjänster som lett till att vissa myndigheter fått chefer som saknat förmågan att lösa arbetsuppgifterna. En annan, dock underordnad, faktor är lönefrågan. I och med att Mikael Odenberg får lön som generaldirektör behöver staten inte betala ut hans inkomstgaranti från regering och riksdag. Detta gör att ekvationen för staten blir förmånligare än om man skulle ha anställt någon annan.

DN SvD SvD

Hade vi lämnat ut Göring?

Verkligheten är fylld av målkonflikter. I Sverige utvisar vi inte personer om de riskerar att drabbas av dödsstraff, tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling. Samtidigt vill vi inte bli en tillflyktsort för världens terrorister och massmördare. Var för sig har de två målen starkt stöd hos befolkningen men vad gäller när de ställs emot varandra. Jag tror att ett grundläggande fel vi begår är att vi utgår från den svenska ”världsordningen” när vi sätter upp regler för brott begångna i en ”annan värld”. Med dagens regeltillämpning så skulle Sverige inte ha utvisat Herman Göring och Heinrich Himmler till Nürnbergrättegången, Adolf Eichmann till Israel eller Saddam Hussein till domstolen i Irak. Är det verkligen rimligt? Det är enkelt att vara beslutsfattare när man bara har att följa regler. Det är först när två mål inte är förenliga som beslutsfattaren prövas. Då krävs pragmatik, här har vi mycket att lära av britterna.
SvD Gudmudsons blogg

Är folkpartiet redo att överge 1 % fundamentalismen?

Förändring av synsätt tar lång tid men när de slutligen händer går det ofta fort. Är det måhända det vi upplever nu när det gäller sambandet mellan fredsoperationer och bistånd. I Sveriges riksdag har det funnits starka biståndskrafter. Det stora intresset har varit inriktat mot nyckeltalen. Men inte de nyckeltalen och frågorna man skulle kunna trott, det vill säga kommer skattepengarna till användning? Leder det svenska biståndet till en positiv utveckling för länderna och dess befolkning? Nej det nyckeltal som tilldragit sig störst intresse är biståndets storlek i relation till BNP/BNI. Det viktigaste verkar ha varit att vi förbrukat tillräckligt mycket skattepengar så att man har kunnat känna sig duktig. Likheten med medeltidens avlatsbrev har varit påtaglig. Men nu håller något på att hända. Allt fler talar om att vi ska se flexiblare på biståndsbudgeten. Framförallt är det spännande att det kommer signaler från folkpartiet att man kan tänka sig att finansiera en förlängd insats i Tchad genom en minskning av biståndet. Är vi framme vid ”the Tipping Point”?

SvD ledare SvD Norrtelje Tidning (ledaren) SR Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Tänkvärda ord av Gunnar Hökmark

Dagens DN Debatt av Gunnar Hökmark ger en mycket bra beskrivning av hur energifrågan är på väg att bli Europas viktigaste säkerhetspolitiska fråga. Många Europeiska stater låter sig gradvis fångas in i det ryska gasnätverket. Det ökande beroendet av ryska energileveranser kombineras dessutom med krympande militär förmåga. Ovanpå detta finns hos flera stora Europeiska stater en minskande vilja att solidariskt ställa upp för Nato. Detta är mycket oroande tecken. I takt med att Europas större stater fås mer beroende så kommer Ryssland att kunna öka trycket såväl på sina tidigare annekterade stater som på de forna satellitstaterna.

Det behövs mer än på länge en Europeisk säkerhetspolitisk debatt. Energi- och säkerhetspolitiken går inte att avhandla separat. Likaså är det viktigt att banden mellan Europa och USA snarare förstärks än försvagas. Här blir det av stor betydelse vilken väg som USA:s näste president väljer. Jag hoppas verkligen att den frågan inte tappas bort i den kommande valrörelsen i USA.

För Sveriges och Finlands del är utvecklingen oroande, som små randstater i Europa hamnar vi under hårt tryck om Europas stora stater blir rysslandsberoende. Vår region behöver en säkerhetspolitisk lösning som backas upp med reell militär förmåga. Denna förmåga kan inte upprätthållas av de nordiska länderna isolerat utan det krävs en återförsäkran till USA. Det naturliga vore att Sverige och Finland likt Norge, Danmark och de baltiska staterna blev medlemmar i Nato. Samtidigt kommer det också att krävas att de nordiska länderna tar sitt ansvar och inom Nato förstärker sin egna militära förmåga. Sverige behöver såväl en ny säkerhetspolitik som en ny försvarspolitik. För mig är ordningsföljden given. Grunden måste byggas först. En ny säkerhetspolitisk inriktning gör det möjligt att göra rätt satsningar på försvaret. Att med en överspelad säkerhetspolitik som grund försöka utforma försvaret riskerar bara att leda till felsatsningar.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

torsdag 21 februari 2008

Nu märks det vem som är statsminister

Statsminister Fredrik Reinfeldt var huvudet högre än oppositionen i dagens frågestund. Oppositionen gick till en samlade attack och försökte misstänkliggöra honom för hans kritik mot klimatberedningens yviga slutsatser. Statsministern stod dock på sig och hävdade det enda rimliga, att man ska ha ett bra beslutsunderlag när man fattar viktiga beslut. Det är mycket viktigt att känslor och tyckande inte får dominera när stora och strategiska beslut ska fattas. Jag har tidigare hänvisat till Konjunkturinstitutets analyser av tidigare miljöpolitik. Det är viktigt att den expertisen nyttjas även nu och dessutom innan man fattar beslut som kan komma att påverka samhället under mycket lång tid.
SvD

Carl B Hamilton visar vägen!

Jag har tidigare kritiserat sifferexercisen runt biståndspolitiken. Många politiker verkar tycka att det är viktigare att vi förbrukar en viss summa pengar än att det blir några positiva effekter av biståndet. Biståndsminister Gunilla Carlsson har varit en frisk fläkt inom detta politikområde och trots att hon är satt att förvalta 1 % hysterin så har hon infört mycket nytt tänkande.

De högljuddaste borgerliga förespråkarna för förbrukningens egenvärde har funnits inom folkpartiet. Därför är det upplyftande att Carl B Hamilton (fp) nu uttalar sig för att militära säkerhetsinsatser borde kunna betalas via biståndsbudgeten. Utan den säkerhet som skapas genom insatserna blir i många fall hjälpen till de nödställda omöjlig. Nu verkar det dock vara så att det bokföringsmässigt inte är "tillåtet" att flytta pengar som är registrerade för bistånd. Men inför kommande budgetar skulle väl utrikesdepartementet kunna lyfta ut 1 miljard från biståndsbudgeten och placera den som reserv. Om det bästa för det nödställda är en säkerhetsoperation så nyttjas pengarna till det. Om det istället någon annan åtgärd har högre effekt då satsar man pengarna där.

I dagens avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se intervjuas ordföranden för Sveriges Reservofficersförbund Wictor Phalén. Han talar bland annat om reservofficerarnas viktiga roll vid internationella insatser.
Du kan lyssna på programmet genom att följa länken http://media.libsyn.com/media/dinledamot/2008-02-21.mp3
Tidigare avsnitt finns tillgängliga på adressen http://dinledamot.libsyn.com

SvD

Misshushållar Försvarsmakten med reservofficerarna?


I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se diskuterar vi Försvarsmaktens möjligheter att använda reservofficerare. Gäst är ordföranden för Sveriges Reservofficersförbund Wictor Phalén. Du kan lyssna på programmet genom att följa länken http://media.libsyn.com/media/dinledamot/2008-02-21.mp3
Tidigare avsnitt finns tillgängliga på adressen http://dinledamot.libsyn.com

Ytterligare ett skäl till att vi borde gå med i Nato

Jag får ofta frågan varför jag är en så stark anhängare av att Sverige ska gå med i Nato. Ofta framförs argumentet att vi istället borde bygga upp ett eget europeiskt försvar fritt från USA. Jag brukar framföra tre argument.
1. Historien. USA har räddat Europa ett antal gånger. De två mest uppmärksammade är väl första och andra världskriget. Men minst lika viktiga är kalla kriget samt förhindrandet av ett kommunistiskt maktövertagande av Asien (Koreakriget, vietnamkriget och försvaret av Japan).
2. Europa behöver en balanserande kraft. I många århundraden utgjordes den av England och senare Storbritannien. Idag utgörs den till del av USA.
3. Det är USA som har de militära musklerna. Även om Europas stater totalt sett satsar stor pengar på sina försvar så är effekten liten. Det blir många försvarsdepartement, generaler och musikkårer. Men det är USA som har vapnen och de insatsberedda förbanden.

I natt demonstrerade amerikanska flottan punkten 3. Med hjälp av en modifierad luftmålsrobot lyckades man skjuta ned en satellit som riskerade att störta på jorden. Det är nog många av mina gamla amerikanska skolkamrater från Naval Postgraduate School som stolta går till jobbet idag.

Här är en liten videofilm från NBC som visar förberedelserna inför nedskjutningenAftonbladet SvD DN
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.comtwingly

Andra bloggar om:

onsdag 20 februari 2008

Ekonomisk realism istället för populism

Igår kommenterade jag Fredrik Reinfeldt och Anders Borgs sansade kommentarer till klimatberedningen. Idag skriver SvD/TT om statsministerns tveksamhet till de järnvägssatsningar som klimatberedningen föreslår. Om vi ska få en bra svensk klimatpolitik krävs det att vi frigör oss från ett förutfattat tänkande om vad som är miljömässigt fint respektive fult. Idag besökte finansutskottet Konjunkturinstitutet. KI gör bland annat analyser på hur väl miljöpolitiken fungerar. I många fall visar det sig att politiken endast i begränsad grad löser de problem som avses. I vissa fall sker det också till mycket stora samhällskostnader. Det behövs mer vetenskapligt angreppssätt inom klimatpolitiken. Jag ser fram emot att läsa KI:s analys av klimatberedningens rapport. På KI:s hemsida finns ett stort antal tänkvärda rapporter att ladda ned.

Det är uppmuntrande att bloggen har fått så många läsare, det sporrar till att göra frekventa inlägg. Särskilt rolig var gårdagens uppmärksamhet. Kvällspostens Peter J Olsson skrev om mitt inlägg om klimatberedningen. Hans rubrik på inlägget, ”Så tycker även Göran” fick mig att dra på smilbanden.

________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.comtwingly

Andra bloggar om:

Intervjuobjekt!

Idag besöktes Göran av tre elever från Rodengymnasiets medialinje. Eleverna gick i årskurs ett och hade fått som uppgift att spela in en informationsfilm om riksdagen. Göran ställde upp som livs levande riksdagsledamot. Hela filmen riktar sig till barn i 12 års ålder, så det gällde att tänka efter noga så att förklaringarna blev förståeliga för dem som har 6 år kvar till röstberättigande ålder. Något som visade sig vara mycket svårare än väntat. Hur förklarar man kortfattat riksdagens arbete utan att bli långdragen och inför en 12 åring uppfattas som tråkig? Fråga Göran.

Göran och jag ser med spänning fram emot slutprodukten!

Dags för Hillary Clinton att kasta handskarna?

Barack Obama vann som väntat primärvalet i Wisconsin. Däremot var marginalen till Hillary Clinton avsevärt större än vad opinionsundersökningarna förutspått. När rösterna i stort sett är färdigräknade leder Obama med 58 % mot Clintons 41 % en skillnad på hela 17 procentenheter. I förra veckan visade opinionsundersökningar ett avstånd mellan kandidaterna på 4 till 8 procentenheter. Denna trend är dåliga nyheter för Hillary Clinton. 4 mars avgörs primärvalen i de två stora delstaterna Texas och Ohio. Clinton har haft ett stort opinionsövertag i båda dessa stater. Under förra veckan ledde hon med mellan 9 och 21 procentenheter i Ohio och mellan 2 och 16 procentenheter i Texas. Men om Clinton inte lyckas bryta den nu rådande trenden löper hon stor risk att förlora valen i Ohio och Texas om 14 dagar.

Logiken talar nu för att Barack Obama blir demokraternas presidentkandidat. Men amerikansk politik har sin egen logik. I mycket liknar den professionell tungviktsboxning. Innan avgörandet har fallit är det alltid möjligt att komma tillbaka och vinna. Clintons är kända fighters och har kommit tillbaka från till synes omöjliga situationer tidigare. Om Hillary Clinton under de närmaste två veckorna lyckas vända valvinden har hon gjort en imponerande comeback.
SvD DN Sydsvenskan
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

tisdag 19 februari 2008

Statsministern sätter stopp för lekstugan

Den parlamentariska klimatberedningen har utvecklats till en politisk lekstuga. Likt små barn i en sandlåda har olika ledamöter försökt bräcka varandra i vem som kan vara ”duktigast”. Utan att närmare studera konsekvenserna har man bräckt varandras bud. När dammet lagt sig står oppositionen som överlägsen segrare i grenen överbud. Inte nog med att man har det högsta budet, en reduktion av koldioxidutsläppen med 40 %. Man har dessutom infört begränsningen att dessa reduktioner måste ske i Sverige även om det är 50 gånger dyrare än att genomföra samma reduktioner på någon annan plats på globen. Klimatfrågan är global. Atmosfären känner inte av nationsgränserna. Om vi vill bidra till att rädda klimatet gör vi det bäst genom att genomföra åtgärderna där de har störst effekt. Socialdemokraternas snävt nationella syn på utsläppsfrågan är i grunden vansinnig. Men beredningen har också roat sig med att i sann centralstyrd planekonomisk anda uttala sig om hur samhället ska utformas.

Lyckligtvis är det inte klimatberedningen som styr landet. Anders Borg var i lördagens ekointervju mycket tydlig med att förslagen måste granskas även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Klimatåtgärderna får inte slå ut den industri som skapar välståndet som gör att vi kan vidta åtgärderna. Vidare är det viktigt att man analyserar de olika förslagen så att vi vidtar åtgärder som är kostnadseffektiva. Idag har dessutom Fredrik Reinfeldt meddelat att han inte anser att Sverige redan nu ska binda upp sig. De svenska åtgärderna måste sättas in i ett internationellt sammanhang. Sverige står för 0,2 % av världens koldioxidutsläpp. Om vi i Sverige isolerat minskar våra utsläpp med 100 % så kommer det ändå inte påverka klimatet. Därför är det helt avgörande att vi fortsätter att driva klimatfrågan internationellt.
SvD1 SvD2 Ledarbloggen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

"Jordaxeln går genom det egna tjänsterummet!"

Igår skrev jag om kritiken mot försvarsbyråkratin. Idag har SvD:s debattsidor ytterligare två inslag om tillståndet inom försvaret. Bo Pellnäs är som vanligt slagfärdig i sina formuleringar: ”Varje krigsmakt som har 11 000 officerare och enbart några tusen soldater befinner sig redan per definition i kris.” I en annan insändare skriver två reservofficerare om hur den yrkeskategorin kommit på undantag trots att man utgör ett kostnadseffektivt komplement till yrkesofficerarna. Det blir spännande att höra vad Sveriges Reservofficersförbund har att säga vid dagens presskonferens. Jag tror att det kommer att krävas rätt hårda tag om Försvarsmakten ska få ordning på sitt personalförsörjningssystem. Ansvaret för den uppkomna situationen är delat. Regering och riksdag har i många år hållit fast vid ett personalförsörjningssystem som inte varit konstruerat för att skapa insatsförband. Inom Försvarsmakten har förändringsbenägenheten varit begränsad. Medvetet eller omedvetet så har en medelålders officerskår slagit vakt om sin egen oersättlighet. Jag brukar uttrycka det som att ”Jordaxeln går igenom det egna tjänsterummet”. Mest slående var detta i samband med försvarsbeslutet 2004. Trots att övertaligheten fanns bland stabsofficerare så tvingades ÖB att stoppa antagningen av truppofficerare. I sin bok ”Vägen framåt” kallar ÖB detta för sitt mest korkade beslut. Man kan fråga sig vilken kategori officerare det var som tog fram beslutsunderlaget som visade att det inte var möjligt att behandla olika delar av officerskåren som olika yrkeskategorier.

På torsdag är ordföranden för Reservofficersförbundet gäst hos oss i den politiska talradion dinledamot.se. Du kan höra programmet här på bloggen.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

"The winner takes it all!"

TT/SvD meddelar att John McCain övervägt att använda ABBA-låten ”Take a chance on me” som kampanjlåt under primärvalet i Wisconsin. På grund av bland annat licensproblem valde han att avstå. Med tanke på skillnaderna mellan republikanernas och demokraternas tilldelningsprincip av delegater kanske en annan ABBA-låt hade varit ännu mer passande. För utan republikanernas system med majoritetsval hade även John McCain varit indragen i en långdragen valprocess. Därför borde kanske låten ”The winner takes it all” varit passande.

måndag 18 februari 2008

Vad hade Adam Smith tänkt om dagens nationalekonomi

För någon månad sedan läste jag med stor behållning ”Adam Smiths Om folkens välstånd” av P J O’Rourke utgiven på svenska av Timbro. På drygt 200 lättsamma sidor behandlar O’Rourke Adam Smiths omfattande 1700-talsverk. Jag brukar roa mig med att härleda dagens ekonomiska politik till Adam Smith. Därför var det med stor behållning jag läste amerikanen O’Rourkes underhållande tolkning av The Wealth of Nations. På Timbros hemsida finns dessutom några spännande videoklipp där författaren, O’Rourke inte Adam Smith, presenterar sin bok. Men intresset för boken stoppade inte där. Idag så togs den upp i P1-programmet Obs. Det verkar som om professor Lars Magnusson inte haft lika stor behållning som jag hade när han läste boken. Obs går att lyssna till via SR:s hemsida.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Välkommet nytillskott i bloggvärlden

Ekonominyheterna drar i gång en ny blogg. Det är fondförvaltaren Pekka Kääntä som ska skriva personligt om Makroekonomi. Inte illa! I sitt första inlägg börjar han med att såga Riksbankens senaste räntebeslut. Nästa vecka genomför finansutskottet en offentlig utfrågning av riksbankschefen. Jag undrar vad Pekka Kääntä skulle ställt för frågor om han hade haft möjligheten.

Hur som helst, det är roligt att det dragits igång ytterligare en makroekonomisk blogg. Jag får säkert anledning att besöka och kommentera den ytterligare.

Några tidigare inlägg på min blogg
Om Milton Friedman i Norrtelje Tidning
Rätt och fel av Anders Borg

Kan en byråkrati reformera sig själv?

På dagens Brännpunkt delar Peter Lundberg ut en rejäl ”känga” åt de statliga försvarsbyråkratierna. Idag är Peter Lundberg VD för säkerhets- och försvarsföretagen och man skulle därför kunna tro att han endast agerar i egen sak. Men han har inte ändrat uppfattning sedan han fick sin nya befattning. 2005 utredde Peter Lundberg på regeringens uppdrag försvarsförvaltningen. Rapporten finns på nätet och det gör också en bildpresentation som Peter Lundberg presenterade vid Folk & Försvars rikskonferens i Sälen 2006.

Jag har skrivit om det tidigare. Försvaret måste höja sin produktivitet. Arbetet är påbörjat men det drivs mer av tvång än genuin vilja. Detta är givetvis helt naturligt. En byråkrati arbetar alltid emot förändringar som reducerar dess egen storlek och inflytande. För varje förslag om reduceringar från ledningen finns en mångfald av motargument från ”byråkratin”. Många av oss minns säkert den brittiska TV-serien ”Yes minister”. Ibland tror jag att det förhåller sig på ett liknande sätt inom försvaret.

Men det är inte bara materielförsörjningen som har produktivitetsproblem. Det samma gäller för personalförsörjningen. Här har Försvarsmakten i många år drivit en fruktlös kamp mot regeringen. Nu verkar det dock som om man äntligen lyckas få reformera befälssystemet och komma bort från det politiskt motiverade enbefälssystemet. På en annan punkt verkar det däremot som om Försvarsmaktens egen byråkrati håller emot. Det gäller frågan om reservofficerssystemet. Det är inte utan att man får känslan att det är yrkesofficerare som medvetet eller omedvetet motverkar reservofficerarna. Imorgon håller Sveriges Resevofficersförbund presskonferens. Enligt inbjudan så kommer man då att presentera ett förslag som visar att Försvarsmakten skulle kunna spara 1,5 miljarder/år. Det finns anledning att återkomma i denna fråga.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Om Milton Friedman i Norrtelje Tidning

För någon tid sedan skrev socialdemokraten Johan Westerholm en ideologisk finanspolitisk debattartikel i Norrtelje Tidning. Min replik publicerades i dagens utgåva av samma tidning. Då tidningsartikeln inte finns tillgänglig på nätet så publicerar jag den här nedan.
*************************
Socialdemokraten Johan Westerholm försökte med en debattartikel att skrämma läsarna med nationalekonomen Milton Friedman. Då Friedman är död sedan ett drygt år tillbaka och därigenom inte kan försvara sig själv påtar jag mig hans försvar. Milton Friedman hålls av expertisen för att vara en av 1900-talets mest inflytelserika nationalekonomer. Hans forskning har under de senaste tre decennierna påverkat många länders, däribland Sveriges, finans- och penningpolitik. Erfarenheterna har varit mycket goda. I Storbritannien lyckades Margaret Thatcher med hjälp av Milton Friedmans läror att få den brittiska ekonomin på rätt köl. Detta arbete fullföljdes senare av hennes efterträdare John Major och Tony Blair. I USA tjänstgjorde Milton Friedman som rådgivare åt president Ronald Reagan då denne ingöt nytt förtroende i den då haltande amerikanska ekonomin. I Sverige har Milton Friedmans idéer påverkat mycket av den ekonomiska politiken alltsedan mitten av 80-talet. Detta har skett såväl under socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Såväl det nya pensionssystemet som penningpolitiken med en oberoende riksbank har tillkommit efter inspiration från Milton Friedmans arbeten. Det Milton Friedman förespråkade var avregleringar och marknadsekonomi. Han var en stark anhängare till individens fri- och rättigheter. Likaså argumenterade han för mänskliga rättigheter och en liberal demokratisyn och emot socialism och fascism. Vidare var han en stark motståndare till olika typer av ”statskapitalism” där staten blandade sig i ägandet av näringslivet.

Till skillnad från socialdemokraternas ledande finanspolitiker så tar Johan Westerholm avstånd från Milton Friedmans forskning. Istället verkar han förorda att Sverige ska vrida tillbaka den finanspolitiska utvecklingen. Hans önskan verkar vara att näringslivet i större utsträckning ska ägas av staten det vill säga en sorts ”statskapitalism”. Jag hoppas att åsikterna som Johan Westerholm framför är hans egna och inte en signal om en omorientering av den socialdemokratiska synen på finans- och penningpolitiken. Det är viktigt för förtroendet för den svenska finans- och penningpolitiken att socialdemokraterna även i oppositionsställning bedriver en ansvarsfull politik. Det finns tyvärr oroande tecken på att Mona Sahlin inte är mogen att ta samma ansvar för finanspolitiken som sin företrädare.

Göran Pettersson, m
Ledamot av riksdagens finansutskott
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

söndag 17 februari 2008

Har vi verkligen prioriterat rätt?

Den svenska styrkan till Tchad riskerar att skickas hem strax efter att den kommit på plats. Skälet är att pengarna är slut. Bakgrunden till detta är att händelseutvecklingen i Tchad försenade insättandet av styrkan. Det är något galet när budgeten begränsar insatsen. Egentligen borde försvarsdepartementet ha budgeten för uppsättandet och beredskapshållningen av förbanden och utrikesdepartementet ha medlen för själva insatsen. Det är inte rimligt att operativa insatser bestäms av en budget som beslutats under ett annat läge. Därför borde staten ha en reserv för kostnader som uppstår i samband med insats.
SvD

Rätt och fel av Anders Borg

I lördags var Anders Borg gäst i Ekots lördagsintervju. På ett pedagogiskt och tålmodigt sätt förklarade finansministern regeringens politik och de olika turerna runt några förslag. Jag tillåter mig att kommentera några av ämnena som diskuterades.

Anders Borg visade sig skeptisk till idén med en obligatorisk A-kassa. Jag instämmer. Man ska kalla saker vid deras rätta namn, om ”Arbetslöshetsförsäkringen” blir obligatorisk är det en skatt. Det finns statliga tjänstemän som har fullmaktstjänster och därför inte kan sägas upp, även om deras myndighet läggs ned. Deras risk för att bli arbetslösa är därför i stort sett obefintlig. Det är därför rationellt av dem att inte teckna en försäkring mot arbetslöshet. Om de tvingas in i A-kassan är det en skatt.

En annan fråga som var uppe var klimatpolitiken. Här tycker jag nog att Anders Borg gick lite långt då han tog årets varma vinter som bevis på klimatförändringarna. Minns han inte att 70-talets gröna vintrar följdes av ett antal kalla vintrar på 80-talet. Däremot var det mycket glädjande att höra att han inser att klimatfrågan är global. Resonemanget om ”koldioxidläckage” är mycket centralt. Om vi belägger svensk basindustri med koldioxidskatter som gör att den flyttar från Sverige så har inget gjorts för att förbättra den globala situationen. Jag har ofta framfört att klimatdebatten alltför ofta blir snävt nationell det är skönt att höra att vi har en finansminister som har det globala perspektivet. Lika positivt är det att höra att Anders Borg anser att utsläppen är problemet och inte trafiken. Om dagens fordonspark övergår att köra på t.ex. klimatvänligt producerad el så är inte utsläppen längre ett problem. Om det bara var transportmedlets utsläpp med dagens teknik som avgjorde valet så borde segelskutor och hästdragna pråmar vara det självklara valet.

Även den stora infrastrukturfrågan var föremål för utfrågning. Här var det framförallt frågan om privat finansiering som väckte intresse. Det här är en svår fråga där debatten ofta präglas av begreppsförvirring. Kodordet är Offentlig Privat Samverkan (OPS). Men bakom detta begrepp döljer sig väsensskilda system. Många debattörer och politiker klarar inte av att se denna skillnad. Jag gör ett försök att reda ut begreppen.

Exempel 1, ”Budgettrixarlösningen”
Istället för att finansiera infrastrukturen via statsbudgeten så lånar vägverket pengarna av en privat aktör. Vägverket betalar därefter årligen kapitalkostnader till den privata aktören. Genom att låna pengarna har alltså staten ingått ett långsiktigt åtagande. Detta är endast ett sätt att kringgå budgetlagen och utgiftstaket. Rent finansiellt är det också en synnerligen dålig affär. Svenska staten kan med sin höga kreditvärdering låna pengarna billigare via Riksgälden. Det var detta förslag som diskuterades i lördagsintervjun och finansministern uttryckte sitt motstånd. Här delar jag helt hans åsikt.

Exempel 2, ”Avgiftsfinansierad privat infrastruktur”
Den privata aktören bygger infrastruktur och underhåller och driver den. Den privata aktören finansierar sin investering genom att ta ut trafikavgifter. Denna lösning innebär inte att staten intecknat kommande skatteintäkter. Statsfinansiellt är detta enligt min uppfattning en mycket bra lösning. Jag hoppas att finansministern är av samma uppfattning.

Exempel 3, ”Kombinationsalternativ”
Staten finansierar investeringen via statsbudgeten och tecknar ett långsiktigt avtal om driften. En privat aktör bygger och driver anläggningen. Vinsten med detta alternativ är att den privata aktören som drivs av vinstintresse kommer att söka den bästa totalekonomiska lösningen. Finansministern torde inte ha något att invända mot detta alternativ.

Tyvärr blev diskussionen runt OPS för ytlig och därigenom tvingades inte Anders Borg att tydligt redovisa vad har är för respektive emot.

Lördagsintervjun rekommenderas för avlyssning. Du kan höra den på din dator om du följer den här länken.

SvD DN Expressen Ekonominyheterna
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Stort avstånd mellan blocken och mellan ”Stor” och ”Liten”

Här om dagen kommenterade jag de senaste opinionsundersökningar från Demoskop och SKOP. Möjligen var jag påverkad av ett önsketänkande. Jag tyckte mig kunna ana ett trendbrott. Bloggen Bent hade synpunkter på mitt analyserande och det är nog han som kan sträcka på sig nu. I dag redovisar SvD Sifos februarimätning. Denna mätning ger inget belägg för en vändning till Alliansens fördel snarare tvärtom. Avståndet mellan blocken uppmäts till hela 19,4 procentenheter. Analyser av väljarnas beslutsprocess inför valet 2006 visar att den svenska väljarkåren förändrats. Ett tydligt drag är att rörligheten blivit mycket högre. Vidare är det en stor andel av väljarna som gör sitt slutliga val väldigt sent. Detta gör att vi troligen kommer att få se större rörlighet i opinionen än vad som gällt tidigare. Vidare kommer valrörelserna att bli ännu mer avgörande. I det amerikanska primärvalen böljar majoriteten fram och tillbaka. Måhända är det ett förhållande som vi även kommer att få se i Sverige.

Avståndet mellan blocken är stort. Likaså har de två stora partierna, socialdemokraterna och moderaterna, förstärkt sin ställning. Totalt stöder 66,9 % de två största partierna. Vi har delvis fått ett tvåpartisystem. De övriga fem riksdagspartierna i mätningen får 28,9 %. Om polarisering mellan stora och små fortsätter så kommer sannolikheten för att några av de mindre partierna kommer att komma nära 4 % gränsen att öka. Vi får se på vilket sätt detta påverkar partiernas agerande.
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

lördag 16 februari 2008

Natodebatten lever

Det har blivit rejäl fart i Natodebatten. Det är bra! Försvarsminister Sten Tolgfors har den delikata uppgiften att som minister företräda regeringens uppfattning samtidigt som moderaterna har en delvis annorlunda uppfattning i Natofrågan. Alliansen är överens om att inte Natofrågan inte står på agendan under denna mandatperiod, men det innebär inte att all politisk debatt ska tystna. Att det är på ett sätt nu innebär inte att det behöver vara så för evigt. Resonemangen om när en svensk Natoanslutning kan ske innehåller en paradox. Det hävdas ofta att vi har inget behov av att gå med i Nato nu för säkerhetsläget är så pass gott. Saken är dock den att det är just då det är som lämpligast att byta säkerhetspolitik. När omvärldsläget försämrats så kan en förändrad säkerhetspolitik ytterligare öka spänningarna. En annan egendomlighet i den svenska debatten gäller artikel 5 och ömsesidiga säkerhetsgarantier. I den svenska debatten framhålls ofta att vi gärna ställer upp och gör insatser i andra delar av världen men att vi inte vill ha garantier att andra kommer till vår undsättning. Jag har mycket svårt att förstå logiken i detta.
Hur som helst, vi rör oss i rätt riktning. Vi som minns hur processen gick inför den svenska EG-ansökan är medvetna om att omvärderingar av politiska ställningstaganden tar lång tid men när de sker kan det gå fort.

Riksdagsanförande Motion om Nato

SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

fredag 15 februari 2008

Vem skapar välståndet

Mona Sahlin gör sitt bästa för att få klimatberedningen till att bli en skönhetstävling. Måhända är det trendmässigt helt rätt. Det är idag avsevärt fler svenskar som följer Idol och Schlagerfestivalen än som har anknytning till industrin. Dock är såväl klimat- som energifrågan allför viktiga frågor för att styras av kortsiktiga popularitetssträvanden. Det är också viktigt att veta vem och vad det är som alstrar det välstånd som gör att majoriteten kan ägna sig åt skönhetstävlingar och annan förströelse.
DN

torsdag 14 februari 2008

Hillary Clinton ger inte upp utan strid

Många bedömare har redan räknat ut Hillary Clinton. De som känner henne hävdar dock att hon inte är den som ger sig i första taget. Den som varit med ett tag vet att amerikanska valvindar kan svänga snabbt. Clinton ligger efter i de två delstater, Hawaii och Wisconsin som håller primärval på tisdag. I Wisconsin är dock marginalen ganska liten, 4 % enligt senaste mätningen. Om hon lyckas vinna Wisconsin så är det inte omöjligt att hon lyckas vända valvinden.
I ett tal idag skärper hon kritiken av Barack Obama. Du kan se talet om du följer den här länken.

Aftonbladet

Romney sluter upp bakom McCain

Från USA meddelas att Mitt Romney under dagen kommer att annonsera att han sluter upp bakom John McCain. Han kommer dessutom att uppmana sina delegater att rösta på John McCain vid konventet. Detta innebär att John McCain är uppe i drygt 1100 delegater. Det krävs 1191 för att vinna majoritet. Delstaterna Washington och Louisiana har ännu inte fördelat sina delegater efter valmöten och primärval. Mycket tyder på att John McCain kommer att få en stor majoritet av de delegaterna. Om så blir fallet så är han endast ett fåtal delgater ifrån att ha 1191. Gissningsvis passerar han den gränsen redan vid valen nästa vecka.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Podradio om vänsterns samarbetsförmåga och räntehöjningen

I veckans avsnitt av den politiska talradion dinledamot.se samtalar jag och Jacob Birkeland om oppositionens försök att bilda allians, valet 2010 och riksbankens räntehöjning. I mitt slutord kommenterar jag den utrikespolitiska debatten som hölls i veckan.
Om du vill få en påminnelse när vi har producerat ett nytt avsnitt av dinledamot.se så anmäl dig bara till Jacob Birkeland. Då får du varje vecka ett e-postmeddelande från vilket du direkt kan starta det aktuella podradioprogrammet. Denna veckas avsnitt når du om du följer länken.

Hör gärna av dig med synpunkter på programmen. Vi är också väldigt intresserade av att få frågor och förslag på ämnen till programmet.
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Andra bloggar om:

Så fungerar penningpolitiken - En populärversion

Igår skrevs det spaltkilometer om riksbankens beslut att höja reporäntan. Kritiken från bankernas analytiker var omfattande. I mycket berodde kritiken på att analytikerna blev överraskade. Det är givetvis inte bra om riksbankens informationspolicy bidrar till att skapa ryckighet på marknaden. Jag tror dock att detta är ett övergående problem. När marknaden anpassat sig till riksbankens sätt att informera kommer de här problemen att försvinna. Sakförhållandet är ju faktiskt det att riksbanken inte radikalt har ändrat sin bedömning sedan tidigare. Däremot har marknaden börjat spekulera och diskontera att riksbanken skulle komma att radikalt ändra sin bedömning.

Jag har ännu inte i detalj studerat riksbankens penningpolitiska rapport. Om två veckor får vi dessutom ytterligare bakgrund till beslutet då riksbanken offentliggör protokollet från tisdagens penningpolitiska möte. Riksbankens för marknaden överraskande beslut tycker jag visar att vi har en oberoende riksbank med stark integritet. Beslutet kan också ses som ett tecken på den starka svenska finanspolitiken.

Sverige har enligt lag en oberoende riksbank vars uppgift det är att slå vakt om prisstabiliteten. Detta uttolkas som att riksbanken genom styrräntan ska ”reglera” inflationen så att den på två års sikt ligger på 2 % (+- 1 %).

Jag gör ett försök att lite populärt beskriva penningpolitikens olika aktörer och dess roller.

Riksbankens direktion är domaren. Direktionen är oberoende och deras beslut ska fattas utan avseende på vad övriga aktörer anser. Direktionens rättesnöre är lagen (regelboken).

Regeringen har ingen roll i penningpolitiken. Man har endast att anpassa sig efter de beslut som riksbanken fattar.

Riksdagen med sitt finansutskott stiftar lagen. Man följer också upp riksbankens arbete. Genom regelbundna utfrågningar belyser man också riksbankens bedömningar och beslut. Däremot så ger man inga anvisningar till vilka enskilda beslut riksbanken bör fatta när det gäller penningpolitiken.

Riksbanksfullmäktige har som sin viktigaste uppgift att rekrytera direktionsmedlemmar. Däremot har man ingen möjlighet att avsätta direktionsledamöter under pågående mandatperiod.

Det är alltid svårt att förenkla. Den som vill bättra på och/eller korrigera ovanstående beskrivning är hjärtligt välkommen.
DN Ekonominyheterna

Uppdatering - Här är en tankeväckande artikel från Dagens Industri
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Alliansen vinner när oppositionen blir konkretare

I söndags redovisade Demoskop att oppositionens försprång krympt med 5,2 procentenheter sedan januari. Idag redovisar SKOP en liknande trend. Enligt SKOP:s mätning är avståndet mellan blocken nu nere i 7,7 procentenheter. Det innebär att om oppositionen tappar 4 procentenheter till den borgerliga sidan så har Alliansen ånyo majoritet. Med tanke på att det är två och ett halvt år till nästa val så känns inte det som en särskilt dramatisk uppgift. För någon månad sedan var det många som ansåg att oppositionens försprång var ointagligt och att valet 2010 redan vara avgjort. Det är också viktigt att komma ihåg att huvuddelen av intervjuerna för denna mätning är gjorda innan diskussionen om vänsterblockets regeringsalternativ tog fart. Jag tror Alliansen kommer att ha mycket att vinna på att regeringsalternativen blir tydligare. I kvällens avsnitt av den politiska talradion så diskuterar vi just den frågan.
SvD DN Sydsvenskan ________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

onsdag 13 februari 2008

Riksbanken överraskar marknaden

Riksbanken meddelade idag att man höjer reporäntan med 25 punkter till 4,25 %. Marknadens olika bedömare var splittrade mellan en bibehållen ränta och en sänkning. Riksbanken visade sig nu vara mer hökaktig än marknaden väntat. Jag har inte hunnit läsa den penningpolitiska rapporten så jag får återkomma med min analys av skälet till avvikelsen mellan marknadens och riksbankens bedömningar. 26 februari genomför vi i finansutskottet en offentlig utfrågning av riksbankschefen. Senast då kommer vi att få svar på frågorna om hur riksbanken har resonerat. Du som vill kan med fördel kommentera penningpolitiken här på bloggen.

Riksbanken Ekonominyheterna Ekonominyheterna DN Sydsvenskan
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

Sverige borde lära av Norge

I den utrikespolitiska debatten gick socialdemokraten Urban Ahlin hårt åt utrikesminister Carl Bildt och den svenska utrikespolitiken. Han lyfte flera gånger fram Norge och deras socialdemokratiske utrikesminister som föredöme. På åtminstone en punkt kan jag hålla med Urban Ahlin om att Norge ligger före Sverige. Norge, med en socialdemokratisk utrikesminister, är medlemmar i Nato. Det borde även Sverige vara. Urban Ahlin borde lära av sin norske partikollega!
Aftonbladet SvD
________________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com

Andra bloggar om:

"All Hat No Cattle"

Hillary Clinton var kvällens stora förlorare. Men hon stod för det bästa citatet. När hon talade till väljare i El Paso så definierade hon sin politiska motståndare med Texas citatet “All hat no Cattle”. Orden var explicit avsedda för George W Bush men som CNN:s kommentator konstaterade så var det samtidigt en passning till Barack Obama.

Som varande boskapsägare har jag lätt för att uppskatta Texas citatet!

Detta får bli denna tidiga morgons sista inlägg om gårdagens primärval. Snart bär det av till Stockholm för veckans joggingtur med Jacob Birkeland. Därefter blir det utrikespolitisk debatt. Efter ett lunchmöte med en gammal värnpliktig så avslutas arbetsdagen med ett möte med moderata bloggare.

DN

Protektionismen frodas när demokraternas kamp hårdnar

The Potomac Primary är avgjort och de stora segrarna är Barack Obama och John McCain. För republikanernas del innebär resultatet troligen resultatet att Mike Huckabee fortsatta kampanj blir alltmer marginaliserad. Allt tyder dock på att han kommer att fortsätta kampanja intill John McCain har vunnit en majoritet av delegaterna. På den demokratiska sidan är Hillary Clinton illa ute. Hon kommer nu troligen att vässa sina budskap och mer öppet populistiskt försöka vinna vänsterfalangen av den demokratiska väljarkåren. Detta gör att demokraternas kandidater tvingas röra sig vänsterut vilket kan göra dem känsliga vid det ”riktiga” valet i november. I sina tal i kväll har såväl Obama som Clinton slagit an protektionistiska toner. Detta är oroande för det världen minst av allt behöver är ett protektionistiskt USA. Förhoppningsvis slipper vi det, John McCain är trots allt en stor vän av frihandel!

Hillary Clintons talar i El Paso Texas
Lägg märke till alla vallöften samt utspel mot frihandel

SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Clinton tar till populistisk retorik för att vända valvinden

Hillary Clinton hänger på repen. Men hon är en slugger, just nu talar hon i El Paso Texas. Det är ett rejält populistiskt tal. Hon har redan lovat publiken ett sjukvårdssystem som det kongressledamöterna har. Dessutom har hon lovat att kongressen inte ska få höja sina löner utan att höja minimilönerna. Vidare lovar hon att ta fram billig klimatvänlig energi så att drivmedelspriserna går ned.
Vad vi nu upplever är en kandidat som inser att hennes kampanj är illa ute. Hon satsar nu allt på att vinna tillbaka initiativet. Taktiken hon valt är att bli mer populistisk och försöka vinna vänsterfalangen av det demokratiska partiet.

Vallokalundersökningen låg fel

CNN visste vad de gjorde när de tog sin egen vallokalundersökning med en nypa salt. När drygt 60 % av rösterna räknats visar resultaten att John McCain kommer att vinna Virginia. För en vecka sedan ledde McCain med runt 20 procentenheter men sedan dess har försprånget krympt ihop snabbt. Med en seger i Virginia får John McCain hela 63 ytterligare kandidater. Detta gör att han nu snabbt närmare sig en även teoretiskt ointaglig ledning.
SvD DN

Vallokalundersökningarna tyder på att Huckabee vinner Virginia

CNN säger att de inte kan avgöra vem som vinner det republikanska primärvalet i Virginia. När jag studerar vallokalsundersökningarna visar dock dessa att mycket tyder på att Huckabee vinner. Detta skulle vara ett mycket generande bakslag för John McCain och innebära att det republikanska primärvalen går vidare.
På demokraternas sida innebär Barack Obamas stora framgång i Virginia att han tar initiativet över favoriten Hillary Clinton.
SvD DN Aftonbladet

tisdag 12 februari 2008

Partiledningen föredrar mp, s-väljarna föredrar v

I lördags så lättade miljöpartiets Maria Wetterstrand på förlåten när det gäller vänstersidans samarbetsplaner. I ekots lördagsintervju berättade hon att socialdemokraterna och miljöpartiet närmat sig varandra och att Mona Sahlin talat direkt till miljöpartiets riksdagsgrupp. Hon konstaterade också att vänsterpartiet hittills valt att ställa sig vid sidan. Detta visar på det dilemma som socialdemokraterna har med sitt samarbete. Partiledningen samarbetar helst med miljöpartiet. Många av väljarna, framförallt inom industrifacket, ogillar miljöpartiet och ser hellre ett samarbetet med vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill helst stå fria från både socialdemokraterna och miljöpartiet. Dagens höga opinionssiffor bidrar också till att socialdemokraterna inte nödvändigtvis ser behovet av ett brett vänstersamarbete.
Det är fortfarande drygt två och ett halvt år kvar till valet. Alliansen bildades drygt två år före valet 2006. Det blir intressant att se om vänstersidan lyckas formera sig på samma sätt inför valet 2010. Jag tror att vi kommer få se ett mycket jämnare opinionsläge när vänsteralternativet blir klarare. När de dessutom ska presentera konkreta förslag tror jag att Alliansen har goda chanser att återta ledningen.
SvD Aftonbladet

Potomac Primary

För några dagar sedan såg primärvalen i Washington DC, Maryland och Virginia ut att vara rena formsaker. Barack Obama och John McCain ledde på alla platser med närmare 20 procentenheter. Dock har det från tidigare primärval visat sig att opinionsundersökningar ibland har legat väldigt fel. Av de senaste mätningarna kan man se att det skett stora förändringar. Obama har fortsatt ett mycket starkt övertag men för John McCain har försprånget i Virginia krympt betänkligt. En närmare analys av resultatet visar att det är de konservativa väljarna som verkar föredra Huckabee. Jag tror att detta i mycket är en klassisk amerikansk tradition. Amerikanen har väldigt lätt för att identifiera sig med den lill mannen med dåliga odds. Om John McCain skulle förlora Virginia så är det till allvarlig skada för hans kampanj. Även om det inte torde hota nomineringen så innebär det att hans republikanska mandat blir försvagat. Du kan läsa opinionsinstitutet Survey USA:s analys av opinionsläget om du följer den här länken. Survey USA är det institut som hittills haft de mest rättliggande prognoserna.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

måndag 11 februari 2008

Enighet genom otydlighet?

Svenska Dagbladet redovisar spekulationer om klimatberedningens arbete. Enligt dessa så skulle beredningen uppnå enighet om kärnkraften genom ett språkligt konstnummer. Är detta parlamentariska beredningars öde? "Enighet genom otydlighet!" När Försvarsberedningen presenterade sin rapport för någon tid sedan så kunde man konstatera att alla ledamöter var nöjda. Men vad stod det egentligen? Skulle vi gå med i Nato eller ej? Om SvD har rätt i sina spekulationer om klimatberedningen så är resultatet lika otydligt. Vad ska hända med kärnkraften? Är det utveckling eller avveckling. Jag har sagt det tidigare, Sverige behöver en bred energiöverenskommelse!
Klimatberedningen redovisar sin rapport 4 mars, moderaternas representant Sofia Arkelsten har lovat att samma dag komma till podradion och utsättas för grillning.

Rätt blev fel blev rätt

Statsminister Fredrik Reinfeldt meddelade idag att regeringen inte kommer att lägga gå vidare med det omdebatterade förslaget om takbegränsning i sjukförsäkringen. Denna relativt lilla del av det viktiga sjukförsäkringspaketet har ådragit sig mycket kritik och blivit livligt diskuterat under den senaste månaden. Grunden till förslaget är bra. Vi måste komma bort ifrån de offentliga försäkringssystemen som gör att man inte har något för att man söker sig tillbaka till arbetsmarknaden. Men för att lyckas med en systemförändring som denna måste man ha stödtrupperna med sig samt ha ett väl genomarbetat förslag. På denna punkt var förarbetet bristfälligt, när det började blåsa runt förslaget så visade det sig att flera riksdagsledamöter inte var så insatta att de kunde stå upp och försvara förslaget. När dessutom remissinstanserna visade på administrativa svagheter i förslaget så var det dags att ta konsekvenserna. Trots att förslagets grundidé är riktig så är det rätt att dra tillbaka förslaget. Lärdomen som regeringen bör dra är att ytterligare arbeta igenom sina förslag innan man ”släpper ut dem”. Dessutom bör man lägga kraft på att utbilda ”fotsoldaterna” så att de kan stå upp för förslagen när det börjar blåsa. Vill man reformera så får man vara beredd på att det kommer bli kritik. Det är helt naturligt, vi människor är av naturen skeptiska till förändring.

Men inget ont som inte har något gott med sig. Diskussionen om olika försäkringars inlåsningseffekter har varit nyttig. Även Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström, som varit mycket kritisk till regeringsförslaget, erkände idag att det är viktigt att parterna inte sluter avtal som motverkar arbetslinjen. Ibland är det så politiskt att man har den största långssiktiga påverkan på det politiska tänkandet när man förlorar detaljfrågan men vinner idédebatten.

SvD SvD DN Sydsvenskan

Ytterligare sällskap på nätet

Tidningen Dagen skriver om en nystartad webbradiokanal, Refugen. Webben ger helt nya möjligheter. Man behöver inte längre äga dyr infrastruktur för att bygga upp en radiostation. Sedan tre månader tillbaka sänder jag och min politiske sekreterare Jacob Birkeland varje vecka politisk talradio under programnamnet dinledamot.se
Programmen finns tillgängliga på www.dinledamot.libsyn.com.

En fråga som kom bort

Igår var det debatt mellan finansminister Anders Borg och Thomas Östros hans motsvarighet i Mona Sahlins skuggregering. Det blev en lågmäld och vårdad tillställning. Thomas Östros höll regeringen ansvarig för bristen på arbetskraft inom vissa sektorer. Han menade att detta berodde på att regeringen dragit ned på arbetsmarknadsutbildningen i högkonjunktur. Här tycker jag att han fick komma undan alldeles för enkelt. Trots att den socialdemokratiska regeringen han själv tillhörde satsade mycket stora pengar på arbetsmarknadsutbildning så har Sverige brist på vissa kompetenser. Skälet till detta är att istället för att inrikta utbildningen mot vad som näringslivet efterfrågar använde programmen till att gömma undan arbetslösa från arbetslöshetsstatistiken. Det är i lågkonjunktur man bör göra utbildningssatsningarna inte under högkonjunktur med rådande arbetskraftsbrist. Det är den förra regeringens missgrepp under lågkonjunkturen som orsakat bristerna vi ser idag.
Under det senaste året har Thomas Östros varit en av oppositionens högljuddaste kritiker av försäljningen av statliga bolag. Igår låg han lågt i den frågan. Kan det måhända bero på att hans hyckleri har kommit upp till ytan? Idag skriver Norrtelje Tidning om just den saken.
SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

söndag 10 februari 2008

Liten fråga för Sverige - Stor fråga för Norrtälje

Det är mycket bra att regeringen utreder vistelsebegreppet. I takt med att det blir vanligare att man bor längre tider i det som tidigare kallades fritidshus så har dagens stela systemet blivit föråldrat. Det gäller att hitta ett system som blir rättvist mellan kommunerna utan att den enskilde hamnar i kläm. Norrtäljes kommunalråd, min gode vän Kjell Jansson, förklarar detta mycket väl i Dagens Nyheter. Detta må vara en relativt liten fråga för Sverige men det är en stor fråga för "fritidshuskommuner" och fritidsboende.
DN

Det är demokraterna som bestämt att valen i Michigan och Florida inte ska ge några delegater

Aftonbladet skriver att demokraterna har blivit av med sina delegater från delstaterna Michigan och Florida. Sanningen är att det är det demokratiska partiet som beslutat att dessa två val inte ska ge några delegater. Det är alltså inte staten som beslutat om detta utan demokraterna själva. Nu vill Hillary Clintons kampanj att Michigan och Florida ska få röstande delegater vid konventet. Även detta kommer att bli en fråga för det demokratiska partiet. Frågan är givetvis delikat. Om man går Clinton till mötes så kommer det att uppfattas som om man stöder favoriten och ändrar reglerna under matchens gång. Om man inte går henne till mötes så kommer inte väljarna i två stora delstater att vara representerade vid konventet. Det är det demokratiska partiet som åstadkommit röran och som också har att lösa den.

Finns det substans bakom de fantastiska talen?

Demokraternas primärvalskampanj utvecklar sig till en holmgång av klassiskt snitt. Partietablissemangets kandidat Hillary Clinton står mot utmanaren Barack Obama. Utmanaren har fått stöd från ett antal avhoppare såsom Ted Kennedy och blir ett allt större hot mot favoriten. Demokraterna står nu inför ett stort dilemma. Vid konventet i slutet av augusti är det möjligt att ingen av kandidaterna har vunnit en majoritet genom valen. I så fall kommer avgörandet att fällas av de många superdelegater som demokraterna har. Detta är ledande partifunktionärer som själva kan välja vilken kandidat de ska välja. Om Barack Obama har vunnit fler delegater än Hillary Clinton men superdelegaterna ändå väljer Clinton till partiets kandidat tror jag att demokraterna kommer att få svårt i presidentvalet.

Jag har nu hört Barack Obama tala till sina anhängare tre gånger. Han har en fantastisk förmåga att trollbinda sina åhörare. Men från att blivit mycket imponerad första gången börjar jag nu bli alltmer skeptisk. Finns det någon substans bakom det fantastiska talet? Igår så avvek talet lite från tidigare versioner. Obama talade direkt om vad han skulle utföra under sin första mandatperiod som president. Det blev en önskelista som skulle ha fått jultomten utbränd. Det verkade inte finnas någon begränsning för en amerikansk presidents makt.

Obama seglar nu i stark medvind. Det förekommer nu många opinionsundersökningar som visar att han skulle vinna över John McCain om de ställdes mot varandra i presidentvalet. Men det mycket lång tid kvar till presidentvalet i november. Om Obama ställs mot John McCain får han vara beredd på att det inte kommer att räcka med hänryckande tal. Hans politiska förslag kommer att granskas och värderas.

Mycket talar för att Barack Obama kommer att vinna en majoritet av delegaterna i de primärval som avgörs på tisdag (Maryland, Virginia och District of Columbia). Om majoriteten blir mycket stor är det är inte omöjligt att detta skapar en dominoeffekt som gör att Hillary Clintons kampanj hamnar i brygga.
SvD Aftonbladet DN
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Alliansen knappar in 5,2 procentenheter

Så kom det då äntligen lite roligare opinionsresultat. Trots att oppositionen fortfarande har övertaget i opinionen har avståndet krympt rejält. I Demoskops januarimätning var avståndet mellan blocken 19,0 procentenheter, nu har avståndet minskat med 5,2 procentenheter till 13,8. För oss moderater innebär också Demoskops februarimätning en efterlängtad vändning. Ökningen från januari är hela 4,4 procentenheter och resultatet 25,1 % är inte långt ifrån valresultatet 2006.
Det finns säkert många skäl till opinionssvängningen. En anledning kan mycket väl vara hur Mona Sahlin hanterade frågan avsättandet av Pär Nuder.
Hela undersökningsresultatet finns på SvT:s hemsida.

SvD

Försvars- och säkerhetspolitiken måste gå i takt

Det pågår nu ett antal parallella försvars- och säkerhetspolitiska debatter. Det är dels frågan om historien, Sverige under kalla kriget. Hetast är debatten om ubåtskränkningarna och hur dessa kan förklaras säkerhetspolitiskt. En ofta förekommande slutsats är att Sovjetunionen inte litade på Sveriges ”neutralitet”.

En annan debattråd hänger ihop med Försvarsberedningens långtgående slutsatser om beroenden och internationella samarbeten i rapporten ”Säkerhet i samverkan”. Rapporten är ett mästarexempel på ”enighet genom otydlighet”. Försvarsberedningen går mycket långt i sina resonemang om hur Sverige ska agera när grannländer hotas. Man lyckas dessutom uttala sig om hur dessa grannländer förväntas agera om Sverige är hotat. Samtidigt så undviker man med politisk korrekthet den självklara frågan om Natomedlemskap.

Den tredje tråden utgörs av debatten runt värnplikten. Regeringen har tillsatt ytterligare en ”Pliktutredning”. Det blir mycket spännande att följa utredningen. Men den har en mycket svår uppgift. För att välja rätt i ”soldatförsörjningsfrågan” krävs att man har den säkerhetspolitiska inriktningen klart för sig. Man kan jämföra utredningens dilemma med det som fanns hos Väg- och vattenbyggnadsverket under 50-talet. Den kommande högertrafiken var förutsägbar. Samtidigt var de politiska signalerna otydliga. Hur gör man då när man ska planera nya motorvägars vars dragning till stor del påverkas om landet har höger- eller vänstertrafik.
SvD (ubåtar) DN (Ryssland)

Mike Huckabee vann inga delegater i Louisiana

Partiernas system för att fördela delegater är komplicerat. Det märks tydligt att USA är en federation och därigenom har man mycket lokal beslutatnderätt även inom partierna. I Louisiana fördelar republikanerna sina delegater i flera steg. Vid gårdagens primärval var det möjligt för den segrande kandidaten att vinna 20 av delstatens 47 republikanska delegater. För att göra detta så krävdes dock att den vinnande kandidaten fick över 50 % av de avgivna rösterna. Mike Huckabee fick flest röster, ca 44 %, men nådde inte upp till 50 %-gränsen. Därför tilldelades inga delegater igår utan det hela kommer att avgöras nästa lördag (02-16) på republikanernas delstatskonvent.
Aftonbladet SvD

lördag 9 februari 2008

Förslag till nytt soldatförsörjningssystem

Jag utlovade i mitt tidigare inlägg ett förslag till nytt soldatförsörjningssystem. När jag arbetade med Försvarsmaktens perspektivplanering 00-02 försökte vi tyvärr utan framgång att få gehör för detta system.

Här kommer förslaget i korthet.
1. Gör värnplikten allmän omfattande både män och kvinnor.
2. Genomför värnplikten i form av ett par dagars försvarsupplysning och en förberedande mönstring. Detta moment kan med fördel genomföras på landets gymnasieskolor av försvarets personal.
3. Låt de som valts ut gå vidare till en mer omfattande mönstring.
4. Ta efter mönstring med frivilligheten som grund ut efterfrågat antal till utbildning.
5. Genomför en centraliserad tremånaders grundläggande soldatutbildning (GSU).
6. Efter godkänd GSU får soldaterna söka till olika förband där fortsatt befattnings- och förbandsutbildning genomförs. Här skrivs också kontrakt. Den som inte vill gå vidare till förbandsutbildningen kan placeras i ett nytt Hemvärn.
7. Det utbildade förbandet hålls samman och genomför insatser som förband.

För att skapa en lämplig personalomsättning så skrivs kontrakt där olika typer av förmåner utfaller om man fullföljer hela perioden (3-5 år). Exempel på förmåner kan vara premier eller olika typer av förstärkta studiestöd. Genom utformningen av belöningssystemet kan man delvis styra vem som söker till utbildning.

SvD
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om: