lördag 9 februari 2008

Oviljan att reformera kvarstår

Förre försvarsministern Björn von Sydow skriver på dagens Brännpunkt om värnplikten. Föga förvånande så förespråkar han värnplikt. Under sin tid som försvarsminister (1997-2002) motverkade han de flesta reformförsök av personalförsörjningssystemet. Likaså tycker han att Försvarsmaktens förslag till fast anställd personalsammansättning haltar. Att ha 11 000 officerare, 6 800 soldater och 6700 civila verkar något suspekt. Men skälet till denna absurda obalans hänger till stor del samman med Björn von Sydows ovilja att reformera personalförsörjningssystemet. Kravet på ”klasslöshet” har lett till att alla anställda i uniform har klassats som officerare. Detta har bidragit till att vi har fått en organisation med ”många hövdingar och få indianer”. Det pågår nu ett arbete att förbättra systemet. Dock kommer man nog av ”politisk korrekthet” att behålla ordet officer för alla kategorier även om det är tydligt att vi övergår till ett klassiskt tvådelat system.

Nu tas dock rejäla tag när det gäller soldatförsörjningen. Regeringen har tillsatt en pliktutredning med följande uppgift: ”Den parlamentariska kommittén ska föreslå vilka lagändringar och övriga åtgärder som behövs för att möjliggöra frivillig rekrytering och utbildning av sådan personal som idag tjänstgör enligt lagen om totalförsvarsplikt. Kommittén ska även överväga under vilka förhållanden pliktsystemet bör tas i anspråk och om pliktlagen i så fall bör omfatta både män och kvinnor. Kommittédirektiven antogs av regeringen den 6 december. Kommittén ska vara klar med sitt betänkande den 1 februari 2009.”

Problemet med försvarspolitiken är dock att den svävar fritt utan direkt koppling till säkerhetspolitiken. Jag har skrivit om det tidigare här på bloggen och även talat om det i riksdagen. Men troligen får pliktutredningen, precis som försvarsberedningen måtte ha gjort, utgå från att Sverige i framtiden bryter sin säkerhetspolitiska isolering. Det är bara att önska pliktberedningen lycka till. Jag återkommer under dagen med ett eget förslag till nytt soldatförsörjningssystem. Här är dock redan nu en länk till vad jag tidigare skrivit i ämnet.

Brännpunkt Anförande i riksdagen Motion om Nato
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: