tisdag 26 februari 2008

Kan Jan Nygren reformera socialdemokraternas säkerhetspolitik?

Jag har här på bloggen kritiserat Urban Ahlin och Arne Karlsson för deras syn på säkerhets- och försvarspolitiken. Idag finns det dock anledning att ge beröm till en socialdemokrat. Förre samordningsministern Jan Nygren skriver i SvD om styrningen av försvarspolitiken. I allt väsentligt delar jag hans uppfattning, måhända beror det på att vi båda under många år på nära håll kunnat studera den ofta undermåliga politiska styrningen av Försvarsmakten (ofta en kombination på avsaknad av strategi och en förkärlek för detaljstyrning). Jan Nygren gör det dock lätt för sig genom att inte gå in i detaljerna, det är ju där som djävulen sägs finnas. En annan fråga som det vore intressant att höra Jan Nygrens syn på är säkerhetspolitiken. Vilka erfarenheter har han dragit efter ett antal år i SAAB:s ledning? Är det måhända Jan Nygren som ska leda socialdemokraternas omorientering inom säkerhetspolitiken. Idag går inte försvars- och säkerhetspolitiken i takt. Innan den gör det är det enligt min uppfattning tveksamt att satsa friska pengar på försvaret. Utan en riktig grund i form av säkerhetspolitiken så är det svårt att utforma försvaret och försvarspolitiken.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: