måndag 18 februari 2008

Om Milton Friedman i Norrtelje Tidning

För någon tid sedan skrev socialdemokraten Johan Westerholm en ideologisk finanspolitisk debattartikel i Norrtelje Tidning. Min replik publicerades i dagens utgåva av samma tidning. Då tidningsartikeln inte finns tillgänglig på nätet så publicerar jag den här nedan.
*************************
Socialdemokraten Johan Westerholm försökte med en debattartikel att skrämma läsarna med nationalekonomen Milton Friedman. Då Friedman är död sedan ett drygt år tillbaka och därigenom inte kan försvara sig själv påtar jag mig hans försvar. Milton Friedman hålls av expertisen för att vara en av 1900-talets mest inflytelserika nationalekonomer. Hans forskning har under de senaste tre decennierna påverkat många länders, däribland Sveriges, finans- och penningpolitik. Erfarenheterna har varit mycket goda. I Storbritannien lyckades Margaret Thatcher med hjälp av Milton Friedmans läror att få den brittiska ekonomin på rätt köl. Detta arbete fullföljdes senare av hennes efterträdare John Major och Tony Blair. I USA tjänstgjorde Milton Friedman som rådgivare åt president Ronald Reagan då denne ingöt nytt förtroende i den då haltande amerikanska ekonomin. I Sverige har Milton Friedmans idéer påverkat mycket av den ekonomiska politiken alltsedan mitten av 80-talet. Detta har skett såväl under socialdemokratiska som borgerliga regeringar. Såväl det nya pensionssystemet som penningpolitiken med en oberoende riksbank har tillkommit efter inspiration från Milton Friedmans arbeten. Det Milton Friedman förespråkade var avregleringar och marknadsekonomi. Han var en stark anhängare till individens fri- och rättigheter. Likaså argumenterade han för mänskliga rättigheter och en liberal demokratisyn och emot socialism och fascism. Vidare var han en stark motståndare till olika typer av ”statskapitalism” där staten blandade sig i ägandet av näringslivet.

Till skillnad från socialdemokraternas ledande finanspolitiker så tar Johan Westerholm avstånd från Milton Friedmans forskning. Istället verkar han förorda att Sverige ska vrida tillbaka den finanspolitiska utvecklingen. Hans önskan verkar vara att näringslivet i större utsträckning ska ägas av staten det vill säga en sorts ”statskapitalism”. Jag hoppas att åsikterna som Johan Westerholm framför är hans egna och inte en signal om en omorientering av den socialdemokratiska synen på finans- och penningpolitiken. Det är viktigt för förtroendet för den svenska finans- och penningpolitiken att socialdemokraterna även i oppositionsställning bedriver en ansvarsfull politik. Det finns tyvärr oroande tecken på att Mona Sahlin inte är mogen att ta samma ansvar för finanspolitiken som sin företrädare.

Göran Pettersson, m
Ledamot av riksdagens finansutskott
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly intressant

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: