fredag 1 februari 2008

Blir utnämningen av Östros vändpunkten

Idag presenterar opinionsinstitutet Sentio Research sin januarimätning. Avståndet mellan blocken är fortfarande mycket stort 23,2 procentenheter. I december var det marginellt större 23,8. Vi moderater får i denna mätning rekordlåga 19,0 % en nedgång med 1,8 sedan december. Mätningen är gjord 3-17 januari dvs innan Mona Sahlin sparkade Pär Nuder. Om man ska tro vänsterpressen så kommer avskedandet av Nuder att tas emot med jubel av socialdemokratiska sympatisörer. Vi får se vilket utslag det ger i opinionen. Jag har en längre tid förutspått att opinionen kommer vända när socialdemokraterna blir mer konkreta i sin politik och sitt regeringsalternativ. En annan sak som kan komma att påverka opinionen är Nuders ersättare Thomas Östros. I motsats till många andra tror jag inte att bytet kommer att bli ett lyft för socialdemokraterna. Thomas Östros har för övrigt blivit anmäld till konstitutionsutskottet för sitt agerande då socialdemokraterna sålde statliga bolag. Granskningen kommer troligen visa vilken hycklare Östros är. När han var i regeringsställning så deltog han vid försäljningar av statliga bolag, i oppositionsställning har han helt fanatiskt motsatt sig alla tänkbara försäljningar. Jag har svårt att tro att svenska folket vill ha en sådan hycklare som finansminister.
DN DN Aftonbladet

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med att (s) kommer sänka sig själv då de inte presenterar något nytt utan kör på samma saker som de förlorade valet sist på. Men regeringen måste även börja ta "populära" beslut. Särskilt eftersom de varit så dåliga med att förankra de beslut som redan tagits. Jag tror ju exempelvis att om regeringen går vidare med att höja bensinskatten ytterligare så blir det dödsstöten.

Anonym sa...

Bensinskattehöjningen bör man försöka göra till en konsensusfråga, d.v.s. få med alla partier på den så att regeringen kan gardera sig lite grann från dess politiska biverkningar.

Eller så kan man strunta i den och satsa pengarna annorstädes; väljarna är tyvärr sådana att de känner starkare av skatter som tas "från börsen" än dem som tas "från lönekuvertet" och statliga utgifter för miljöåtgärder blir därför populärare än bensinskattehöjningar, även om de kostar skattebetalarna lika mycket och även om de skulle vara mindre effektiva.

Anonym sa...

Jag håller med är.
Hyckleri är skit. Det tycker även svenska folket, det kan man tydligt se i opinonsundersökningarna.
Att innan ett val låtsas som att man ska föra socialdemokratiskt politik, och sen efter valet köra på med klassisk högerpolitik...det är hyckleri!
Men visst är det även hyckleri när sossar säger att de ska föra socialdemokratisk politik, och sedan istället för högpolitik.

Men oavsett så är det uppenbarligen socialdemokratisk politik folk vill ha idag. Hoppas bara att socialdemokraterna själva inser det, i så fall är ni körda.

Göran Pettersson sa...

Du är fel ute när du säger att Alliansen för en annan politik än den man gick till val på. Om du studerar Alliansens valmanifest kommer du finna att det är det man genomför. När det gäller Östros m.fl. så tar de nu till brösttoner när de kritiserar åtgärder som de själva utförde i regeringsställning.

Anders Ljungberg sa...

probmet med regeringen är att de är dåliga på att marknadsförs sig .folk fårförsig att att regeringen slår ner på de svaga och sjuka när regeringen har infört massa förändingar som ska hjälpa de med sjukbidrag folk vill trotts allat också veta vad regeringen har gjort i olika frågor .man ska inte bara göra utan också säga vad man gör