tisdag 19 februari 2008

"Jordaxeln går genom det egna tjänsterummet!"

Igår skrev jag om kritiken mot försvarsbyråkratin. Idag har SvD:s debattsidor ytterligare två inslag om tillståndet inom försvaret. Bo Pellnäs är som vanligt slagfärdig i sina formuleringar: ”Varje krigsmakt som har 11 000 officerare och enbart några tusen soldater befinner sig redan per definition i kris.” I en annan insändare skriver två reservofficerare om hur den yrkeskategorin kommit på undantag trots att man utgör ett kostnadseffektivt komplement till yrkesofficerarna. Det blir spännande att höra vad Sveriges Reservofficersförbund har att säga vid dagens presskonferens. Jag tror att det kommer att krävas rätt hårda tag om Försvarsmakten ska få ordning på sitt personalförsörjningssystem. Ansvaret för den uppkomna situationen är delat. Regering och riksdag har i många år hållit fast vid ett personalförsörjningssystem som inte varit konstruerat för att skapa insatsförband. Inom Försvarsmakten har förändringsbenägenheten varit begränsad. Medvetet eller omedvetet så har en medelålders officerskår slagit vakt om sin egen oersättlighet. Jag brukar uttrycka det som att ”Jordaxeln går igenom det egna tjänsterummet”. Mest slående var detta i samband med försvarsbeslutet 2004. Trots att övertaligheten fanns bland stabsofficerare så tvingades ÖB att stoppa antagningen av truppofficerare. I sin bok ”Vägen framåt” kallar ÖB detta för sitt mest korkade beslut. Man kan fråga sig vilken kategori officerare det var som tog fram beslutsunderlaget som visade att det inte var möjligt att behandla olika delar av officerskåren som olika yrkeskategorier.

På torsdag är ordföranden för Reservofficersförbundet gäst hos oss i den politiska talradion dinledamot.se. Du kan höra programmet här på bloggen.

__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
Twingly
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: