lördag 28 februari 2009

Meningen med livet?

Ibland brukas det sägas att en man ska plantera ett träd, skriva en bok och uppfostra ett barn. För politiker skulle jag vilja lägga till ytterligare en uppgift nämligen att säkerställa återväxten. Nu menar jag inte att vi som är politiker ska välja våra egna efterträdare och därigenom i filosofisk bemärkelse förlänga våra politiska karriärer genom att göra våra efterträdare till kopior av oss själva. Däremot tycker jag att vi som idag har politiska förtroendeuppdrag ska arbeta aktivt med att intressera och stötta ungdomar som vill engagera sig i det politiska arbetet. Moderaterna i Norrtälje har nyligen dragit igång ett projekt för att rekrytera och stötta ungdomar till att kandidera för kommunalpolitiska förtroendeuppdrag. Det är med stor glädje som jag verkar i projektet som en sorts mentor och fadder för våra unga blivande kommunalpolitiker. På torsdag i nästa vecka så kommer vi att ha en första träff med intresserade ungdomar och jag tänkte återkomma här på bloggen med information om projektet. Det kan ju tyckas att vi är väldigt tidigt ute, valet ligger ju fortfarande ett och ett halvt år bort. Men det är mycket som måste göras innan våra ungdomskandidater kan ta plats i Norrtälje kommunfullmäktige i oktober 2010. Dels så behöver ungdomarna skolas i hur det kommunalpolitiska systemet fungerar såväl formellt som informellt dels så måste ungdomarna bli kända för sina väljare. För att fungera fullt ut som förtroendevald så krävs det att man är känd bland dem som man är satt att representerad. Det ska kännas naturligt att kontakta “sin ledamot” och framföra synpunkter. Av bland annat den anledningen är det viktigt att det i Norrtälje kommunfullmäktige även finns yngre ledamöter. Idag är fullmäktiges yngste ledamot en moderat, jag tänker arbeta för att Moderaterna efter valet har förstärkt sin position och är Norrtäljes ledande ungdomsparti.

Imorgon gratis öl!

Det lär ha funnits en irländsk pub som hade en skylt med samma text som rubriken på det här inlägget. Skylten hängde där precis som moroten på stången framför åsnan. I torsdags morse förepelade jag läsarna att jag på eftermiddagen skulle återkomma med en rapport från utfrågningen av riksbankschefen. Nu har jag fått en kommentar på bloggen som efterlyser mitt blogginlägg och undrar vilken eftermiddag jag menade. Med skamligt rodnande kinder kommer här min korta redovisning.

Det blev en mycket bra utfrågning där frågorna på det stora hela var både välformulerade och relevanta. Med sedvanlig skicklighet undvek riksbankschefen att trassla in sig i de partipolitiska frågorna och höll sig till frågorna om penningpolitiken. Han var mycket tydlig på frågan om riksbanken skulle styra växelkursen. Han raka svar var nej riksbankens uppgift är att genom räntan styra inflationen. Trots det mycket kärva läget ingöt riksbankschefen ändå visst tålmodigt lugn. Alla finanskriser har ett slut och till slut repar sig ekonomierna. Han hade också en rak och enkel förklaring till att ekonomin emellanåt kommer i kris, hans råd var att orka hålla emot under de goda åren. Hela utfrågningen går att se på riksdagens webbtv på www.riksdagen.se

Vart går industriarbetarna när de kliver upp från soffan

Febraruimätningen från Synovate visar att avståndet mellan blocken krympt rejält. Nu skiljer endast 3,9 procentenheter. Antalet osäkra väljare har i den senaste mätning hög. Min tolkning av detta är att Socialdemokraterna förlorat många väljare till soffan. Det är troligt att det till stor del handlar om industriarbetare som nu ser att deras åsikter i flera viktiga frågor nu ligger närmare Alliansens än Mona Sahlins. Nästa steg blir troligen avgörande för valutgången 2010, vart går de när de kliver upp från soffan? På dagens DN debatt för statsvetaren Tommy Möller ett intressant resonemang om en trolig utveckling av valrörelsen 2010. Han förutspår att statsministerkandidaterna kommer att få en ökad betydelse. Skälet till detta skulle vara den allt tydligare blockindelningen med två förutbestämda regeringsalternativ. Jag delar Tommy Möllers uppfattning och har själv fört liknande resonemang här på bloggen tidigare.

Slutligen vill jag puffa för en mycket bra sammanställning och statistisk analys av de olika väljarundersökningarna. Det är bloggaren KAS som har återupptagit sin analys av opinionsundersökningarna. Vi står ibland rätt långt ifrån varandra politiskt men hans statistiska trendanalyser hör till de bättre. Inför valet 2006 var det mycket intressant att följa dem.

I senaste avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” samtalar vi med Gunnar Hökmark om utvecklingen inom EU. Du finner programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com


DNLedare DNDN DebattSvD__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

fredag 27 februari 2009

Återbesök från SPF Grindslanten


Idag hade jag nöjet att visa en grupp från SPF Grindslanten i Sollentuna runt i riksdagshusen. Som vanligt uppmanade jag besökarna att hålla kanalen till riksdagsledamoten öppen. Vi får se om jag blir "åtlydd".

torsdag 26 februari 2009

Utfrågning av riksbankschefen

Om en halvtimme börjar finansutskottets utfrågning av riksbankschefen. Ett par gånger om året genomförs dessa öppna utfrågningar om penningpolitiken. Under finanskrisen har ett antal frågor även handlat om den finansiella stabiliteten. Dagens utfrågning torde beröra en del nya ämnen. Hur fungerar penningpolitiken när räntan närmar sig nollpunkten? Hur ser Riksbankens exitplan ut när det gäller bostadsobligationer? Kronförsvagningen och dess konsekvenser?
Jag återkommer i eftermiddag med kommentarer och synpunkter. Utfrågningen direktsänds i SvT 24.

Jag har aldrig varit medlem i studentkåren

När jag i början av 80-talet var kadett på Karlberg så läste vi några kurser vid Stockholms Universitet. Det var ämnena sociologi och pedagogik som lästes och om jag inte missminner mig så var omfattningen 13 poäng (enligt det gamla systemet) i vartdera ämnet. Trots att kurserna genomfördes av Stockholms Universitet så var vi inte medlemmar studentkåren. Bakgrunden till det sades vara vad som hade hänt vid kårvalet några år tidigare. Då hade nämligen kadetterna gjort gemensam sak och begett sig till kåren och avlagt sina röster i kårvalet. Eftersom valdeltagandet då liksom nu var rätt begränsat så hade kadettrösterna markant påverkat valresultatet. Det är väl inte otroligt att denna manifestation påverkade processen som ledde till att Karlbergskadetterna inte längre ansågs behöva tvångsanslutas till studentkåren. Jag minns än hur vår sociologilärare brukade jämföra sina klasser han hade på Stockholms Universitet respektive Karlberg. Han hade ett uttryck som etsat sig fast, ”Sociologi läses bara av militärer, poliser och kommunister!”

SvD Sydsvenskan

onsdag 25 februari 2009

Den politiska talradion med Gunnar Hökmark

I veckans program av den politiska talradion får vi besök av europaparlamentarikern Gunnar Hökmark. Vi passar på att diskutera frågor som rör den finansiella krisen, säkerhetspolitik och utvecklingen i Ryssland mm. Sittandes i ekonomiutskottet och industriutskottet i europaparlamentet har han en god inblick i EU-arbetet för att få ordning på vår gemensamma ekonomi. Hur hanterar egentligen EU den finansiella krisen?
Vi talar även om utvidgningsarbetet som innebär att få fler länder anslutna till Europeiska Unionen. Hur ser EUs framtid ut?


Du lyssnar genom att trycka på Play-knappen:All hat and no cattle?

Under det amerikanska primärvalet anklagade Hillary Clinton Barack Obama för att vara ”All hat but no cattle” på svenska skulle det väl snarast kunna jämföras med ”Mycket snack men lite verkstad”. Igår talade Barack Obama till den amerikanska kongressen och det står helt klart att han hur som helst är en stor talare. Som svensk parlamentariker blir man lätt lite avundsjuk. Den svenska politiken kännetecknas inte direkt av medryckande tal i riksdagen. Det har till och med blivit så duktigt och tråkigt att de stora talen inte ens innehåller pausering som ger tillfälle för applåder. Men frågan är nu om Barack Obama kommer att leva upp till förväntningarna och visa sig vara mer än en brilliant talare. Det är en farlig väg han anträder med kraftigt underbalanserad budget. Han har dessutom inte lyckats ta full kontroll över demokraterna i kongressen utan reformpaketet innehåller mycket ”valfläsk” det vill säga man har köpt ledamöternas lojalitet genom att lägga in deras favoritprojekt. Juryn är fortfarande ute när det gäller frågan om Barack Obama är ”All hat and no cattle”.
SvD DN HD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 22 februari 2009

Säkerhetspolitisk debatt

Gårdagens inlägg om svensk försvars- och säkerhetspolitik gav upphov till många, långa och engagerade kommentarer. Det är upplyftande att konstatera att det finns engagemang för de lite större frågorna inom området, jag började misströsta när riksdagen främst engagerade sig i detaljbesluten runt Marinens muskikår. Det stora engagemanget gör att jag väljer att kommentera inläggen via ett nytt blogginlägg.

Ett svenskt och finskt medlemskap i Nato skulle enligt min uppfattning skapa en större säkerhet för regionens alla småstater. Genom ett samordnat agerande skulle de enskilda ländernas försvarsförmåga tillsammans få en större effekt. Dessutom skulle ett svenskt och finskt Natomedlemskap undanröja alla osäkerheter runt ländernas agerande vid ett eventuellt angrepp på grannländerna. Givetvis skulle också Natomedlemskapet underlätta förberedelser för förstärkningar från innehavarna av alliansens reella militära förmåga.

Några av kommentatorerna framför invändningar mot ett svenskt Natomedlemskap och jag lämnar här mina kommentatorer.
“Sverige skulle inte accepteras som medlem i Nato!”
Sverige skulle välkomnas med öppna armar. Jag har hört direkt från ett flertal högt uppsatta representanter att godkännandet av en svensk ansökan är en ren formsak.
“Sverige skulle behöva satsa mer på sitt försvar om man blev medlem!”
Sverige satsar idag lika stor andel av BNP på försvaret som många andra europeiska länder som är medlemmar. Det är helt klart att det inom Nato trycks på för att Europas stater ska satsa mer på sitt försvar. Liknande påtryckningar kommer troligen riktas mot Sverige.

Jag hoppas att den säkerhetspolitiska debatten fortsätter. Jag tänker att dra mitt strå till stacken. Du som vill delta i debatten är välkommen att lämna dina kommentarer här på bloggen. För en knapp månad sedan ägnade vi veckans avsnitt av “Den politiska talradion - dinledamot.se” till just försvars- och säkerhetspolitiken. Du kan lyssna på programmet direkt via Internet om du följer den här länken.

Biskoparna ger sig inte och det gör de rätt i!

På dagens SvD Brännpunkt återkommer fyra biskopar med sin kritik mot det förslag till könsneutrala äktenskap som en stor majoritet av riksdagsledamöterna sägs stå bakom. Jag tillhör, sedan länge meddelat, i denna fråga inte riksdagsmajoriteten. Jag har uppriktigt svårt att förstå invändningarna mot biskoparnas förslag att göra en tydlig skillnad på statlig myndighetsutövning och kyrkans verksamhet. Än underligare blir det när man beaktar att många som driver frågan om att kyrkan ska vara myndighetsutövare själva varken är med i kyrkan och saknar dess tro. Den nu liggande sexparti motionen är enligt min uppfattning ett uttryck för politisk trendkänslighet. Man verkar se på äktenskapet som någon sorts event liknande en deltävling i melodifestivalen. Tänk om man istället lyssnat på Hans Wallmark då hade vi kunnat få en mer genomtänkt lagstiftning. Här nedan finner du de motion Hans Wallmark skrivit i frågan. Du kan även lyssna på den radiointervju som jag och Jacob Birkeland gjorde med Hans förra året.

Motionen
Radio med Wallmark
SvD

lördag 21 februari 2009

Klokt av Katrine Kielos

”Vi får absolut inte lämna de forna kommunistländerna i sticket.” Med de kloka orden avslutar Katrine Kielos sin krönika i dagens Aftonbladet. Hon beskriver hur den ekonomiska krisen riskerar att skaka om de nya demokratierna i östra Europa. Jag håller helt med henne om att vi har en stor uppgift att bistå våra allierade. Om vi misslyckas så riskeras att den demokratiska utvecklingen kastas flera decennier tillbaka i tiden. Samtidigt som det är viktigt att Sverige erhåller goda garantier för de pengar vi bistår länderna med i nödlån så är det nödvändigt att dessa frågor också tillåts att värderas i ett säkerhetspolitiskt sammanhang. Men det finns ytterligare områden där vi borde ha en helhetssyn. Ett sådant område är just säkerhetspolitiken. Våra baltiska grannars och vår egen säkerhet och stabilitet skulle tjäna på om Sverige och Finland allierade sig och blev medlemmar i Nato. Jag hoppas att det inom socialdemokratin snart öppnas upp för mer fritänkande i den frågan.
Aftonbladet

Bra förslag från arbetsgrupperna

Det är inte alltid jag jublar över resultaten från de moderata arbetsgrupperna. Men de senaste dagarna har det presenterats en del resultat som jag tycker varit riktigt bra. Idag lyfter arbetsgruppen för ungas villkor fram ett intressant förslag. De ifrågasätter systemet med böter för unga förbrytare. Det viktiga med straffen är att de upplevs som relevanta, konsekventa och rättvisa. Därför kan bötesstraff för ungdomar slå helt fel. I många fall är det föräldrarna som betalar och därigenom får inte straffet effekten som avsågs. Den moderata arbetsgruppen föreslår istället att ungdomar i ökad utsträckning ska dömas till arbetstjänst, jag tycker att det låter helt rimligt. Tidigare i veckan redovisade arbetsgruppen för immigration ett antal förslag. Störst uppmärksamhet fick förslaget om möjligheterna att återkalla medborgarskap som erhållits genom bedrägeri, hot eller muta. Förslaget mötte mycket kritik och bland andra MUF:s förbundsordförande Niklas Wykman skärpte tonen. Idag beskriver Thomas Gür på ledarsidan i SvD förslagets för- och nackdelar mycket väl, artikeln rekommenderas varmt.

Säkerhetspolitiken måste reformeras

Under den senaste veckan har försvarsfrågan åter igen varit aktuell. Det började med att värnpliktsfrågan fick sig en rejäl duvning vid Kungliga krigsvetenskapsakademien vintersymposium. Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta men vad jag kunnat läsa mig till av SvD-journalisten och akademiledamoten Mikael Holmströms referat så höjdes många röster mot den reformering av soldatförsörjningen som redovisats. Igår handlade debatten om kommunikationssystemet till Gripen versionerna C/D. Idag så skriver Bo Pellnäs om huvudstadens luftförsvar. Alla dessa tre ämnen visar hur tokigt det kan bli om man strategin och taktiken inte hänger ihop. De tre förändringarna, soldatförsörjning, stridsledningslänk och jaktbasering utgår enligt min uppfattning från en säkerhetspolitisk lösning vi inte har valt. Alla tre förändringarna, jaktbaseringen i mindre grad, är logiska om Sverige vore medlem i Nato. Gissningsvis har också förändringarna skett utgående från antagandet att en säkerhetspolitisk förändring endast varit en tidsfråga. Men nu verkar det att ha slagit stopp i maskineriet. Det rödgröna fördjupade samarbetet verkar leda till att socialdemokraterna tar ett par steg vänsterut när det gäller säkerhetspolitiken. De förändringsbenägna krafter skjuts i bakgrunden eller anpassar sig och fram träder i stället krav på ett bevarat säkerhetspolitiskt utanförskap. Detta kryddas med krav på mer värnplikt och isolerad nationell inriktning. Det man bortser ifrån är att teknikutvecklingen medfört att även om försvarsbudgeten återfördes till 50-talets relativa storlek, vilket torde innebär en ökning med ett par hundra procent, så skulle anslaget inte medge inköp av de system som krävs för en självständig och allsidig försvarsförmåga. Idéerna om ett ökat nordiskt försvarssamarbete är intressant. Men är det inte så att det också är en del i en process mot ett Natomedlemskap. Inte kan det väl vara så att ledande svenska socialdemokrater tror att deras partikamrater i Norge avser att försvaga sin säkerhetslina till USA i utbyte mot en militärallians med Sverige. Snarare är det pragmatiska krafter i Sverige och Finland som genom att förpacka förslaget i ett nordiskt omslagspapper tar ytterligare ett steg närmare ett svenskt och finskt Natomedlemskap. Jag tycker det är dags att sluta hyckla. Det är dags att ta Natodebatten. På samma sätt som socialdemokraterna under Ingvar Carlsson reformerade sin syn på ECC/EG är det nu dags för Mona Sahlin att reformera partiets säkerhetspolitik och göra upp med Nato-låsning. Tyvärr är jag inte särskilt hoppfull till att hon är mogen den uppgiften.
SvD DN

fredag 20 februari 2009

Besök i verkligheten

Idag genomförde jag mitt andra verksamhetsbesök inom ramen för moderaternas projekt "Välkommen till verkligheten". Denna gång var det ett äldreboende i Vallentuna som besöktes. Det var en härlig personalgrupp som delade med sig av sina synpunkter om äldrevården. De var så positiva till och engagerade i sin verksamhet att jag uttryckligen fick fråga om det inte var något som de tyckte kunde bli bättre. En sak som kom upp som jag inte tänkt på tidigare var effekterna på alla anställda i omsorgen när det framförs kritik mot missförhållanden. En annan sak som framfördes var utvecklingen under de senaste 15 åren mot att de som kommer till äldreboenden är allt mer sjuka. Härigenom har arbetsinnehållet ändrats och blivit tyngre. Jag avslutade med att uppmana alla att hålla kontakt med sina politiker. Jag hoppas att några av de anställda på Vårdbo hör av sig till mig. Det var också roligt att höra att vi var hjärtligt välkomna igen om ett år på ett uppföljningsbesök.

onsdag 18 februari 2009

Den politiska talradion om SAAB


Den här veckan väljer vi att avhandla en rad ämnen som är aktuella, störst tyngdpunkt läggar vi dock vid Saab-krisen. Vi ställer oss frågorna, vad har Saab en gång varit? Vad är Saab nu? Hur ser ägarförhållandena ut? Varför går staten inte in med pengar i företaget?

Vi diskuterar även Ipred-lagen, den uppmärksammade DN-debatt artikeln med rubriken ”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare” (2009-02-17). Avslutligen talar vi kring Göran Pettersson senaste besök i Bryssel som representant för finansutskottet. Ett möte där ca 27 europeiska länder möttes för att diskutera den ekonomiska krisen.

Lyssna genom att klicka på play-knappen:

SvD Aftonbladet

tisdag 17 februari 2009

Bernadottegymnasiet på besök


Igår kom en klass från Bernadottegymnasiet på besök i riksdagen. Bernadottegymnasiet är inriktad på att ge en förberedande utbildning för elever som vill arbeta inom "uniformsyrken" (polis, militär, kustbevakning, tull etc). Jag träffar rätt många gymnasieklasser i riksdagen och ofta går det på program med en speciell yrkesinriktning. Jag undrar om jag skulle ha gissat att den här klassen var inriktad mot "uniformsyrken" om jag inte vetat om det? Det klassiska besöksfotot från trappen i gamla riksdagshuset blev tyvärr väldigt suddigt så besöket får illustreras med ett foto från finansutskottets sessionsal istället. Jag uppmanade klassen att hålla kontakten, vi får se hur väl jag lyckades med det.

söndag 15 februari 2009

Ungdomar sökes till politiska uppdrag!

I går hade jag det stora nöjet att delta vid årsmötet med Sveriges mest framgångsrika moderatförening nämligen Blidömoderaterna. Ingen annanstans i landet är så stor del av befolkningen medlemmar i partiet som i Blidö. Nästan var tionde blidöbo är medlem i Moderata samlingspartiet. Men trots dessa framgångar står man även moderaterna på Blidö inför utmaningar. På årsmötet tog man därför upp frågan om hur man kan bli bättre på att engagera de yngre. Om det politiska systemet ska fungera så krävs det precis som inom en idrottsförening återväxt. Jag anser att detta är en väldigt viktig framtidsfråga. Av den anledningen lägger jag rätt mycket kraft i riksdagen på att ta emot skolklasser som vill komma på besök. Redan imorgon får jag besök av en klass från Bernadottegymnasiet. Det som är extra roligt är att besöket sker på initiativ från en moderat ungdomspolitiker från Hallstavik. Några veckor senare är det dags att ta emot en praktikant. Det är en elev från Roslagens Högskola som ska arbeta tillsammans med mig under en vecka. Den 20 mars är det dags för ungdomens riksdag, 349 elever från 145 klasser kommer till Stockholm för att under en dag ta över riksdagen. Jag kommer att agera ordförande för ett utskott och från Norrtälje deltar dessutom elever från Norrtälje enskilda gymnasium. Jag funderar nu över på vilket sätt jag kan bidra till att förbättra återväxten bland förtroendevalda. Du som har förslag och idéer eller kanske själv vill aktivera dig, hög av dig!

Förtroendefrågan avgör

Dagens opinionsundersökning från Sifo utgör ett avbrott från trenden att Alliansen knappar in på oppositionen. Visserligen är förändringen liten och inom den statistiska felmarginalen men jag hade nog trott att energiöverenskommelsen redan nu skulle gett ett tydligt utslag till regeringens fördel. Mätningen är genomförd under perioden 2-12 februari alltså huvudsakligen efter att energiuppgörelsen presenterades 5 februari. Om man bryter ner undersökning på regional nivå blir det lite positivare toner för oss i Stockholmsregionen. I Stockholm leder Alliansen över de rödgröna med 54 mot 42. Det är nu drygt ett och ett halvt år till nästa riksdagsval. Jag tror att vi under den perioden kommer att få uppleva stora skiftningar i opinionen. Ju närmare vi kommer valdagen tror jag också att fokus kommer att hamna mer på de olika regeringsalternativen och framförallt deras ledare. Här tror jag att förtroendet för statsministern kommer att väga tyngre och tyngre när väljarna väljer parti. Idag tyder allt på att Fredrik Reinfeldt kommer att gå segrande ur en sådan jämförelse.
SvD Ledarbloggen Aftonbladet

lördag 14 februari 2009

Förtroendet för Sahlin sjunker ytterligare

I veckan publicerades en opinionsundersökning som visade att svenska folket har ett avsevärt större förtroende för Fredrik Reinfeldt än Mona Sahlin när det gäller förmågan att vara statsminister. Trots att dubbelt så många hyser förtroende för Reinfeldt än för Sahlin så leder oppositionen, i vissa fall stort, i alla opinionsundersökningar. Jag att socialdemokraterna ändå är oroade för det bristande förtroendet som deras statsministerkandidat åtnjuter. När vi om ett och ett halvt år är uppe i valrörelsen som kommer det att bli mycket fokus på just statsministerkandidaterna. Jag utesluter inte att vi då kommer att kunna få se stora väljarflöden direkt mellan socialdemokraterna och moderaterna. Förre metallbasen Göran Johnsson är inne på ett liknande tema på dagens DN Debatt. Han menar att Sahlins samarbete med V och MP har medfört att det socialdemokratiska förändringsarbetet har avstannat. Han lyfter särskilt fram energipolitiken och EU som frågor där det råder stor oenighet inom det rödgröna laget. Det är intressant att han lyfter fram att så många som 22,5 % av LO:s medlemmar röstade på Alliansen vid förra valet. Jag har länge hävdat att LO borde frigöra sig från socialdemokraterna och börja representera sina medlemmar istället för ett parti. Detta har blivit mycket tydligt under de senaste veckornas energidebatt. Nuvarande ordföranden för IF Metall Stefan Lövden har vridit sig som en mask. För att slutligen som den partistyrelsemedlem han är ställt in sig i partiledet och gått emot sina medlemmars vilja.

I veckans avsnitt av ”Den politiska talradion” avhandlas just energipolitiken och Mona Sahlins agerande i densamma.

DN Debatt

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Per Albins barnbarn på besök i riksdagen


Igår var förening SPF Värmdöringen på besök hos mig i riksdagen. Efter lunch i riksdagsrestaurangen blev det en grundlig rundvandring i riksdagshusen med besök i både finansutskottet och platsen för KU-förhören, andrakammarsalen. För en av besökarna var ledamotshuset (fd kanslihuset) en känd plats. Hon hade lekt där som barn, hon var nämligen barnbarn till förre statsministern Per Albin Hansson. Jag uppmanade besökarna att höra av sig med sina synpunkter och också ta med sig vänner och bekanta på ett återbesök i riksdagen. Vi får se hur väl jag lyckades med mina förmaningar.

tisdag 10 februari 2009

Bra med bankvinster

Morgonen har bjudit på rapporter från två av de svenska storbankerna, Handelsbanken och Nordea. I båda fallen rapporteras om relativt goda vinster under fjärde kvartalet. Likaså väljer båda bankerna att sänka sina utdelningar. Nordea meddelar också att man avser genomföra en stor nyemission. Jag uppskattar alla dessa besked. Genom sina vinster och begränsade utdelningar ökar bankerna sina möjligheter att öka sin utlåning. Härigenom fyller de svenska bankerna ut det tomrum som skapades när utländska finansiärer drog sig hemåt. Detta är mycket viktigt för den svenska ekonomin och det är detta som är huvudfrågan. Tyvärr blir ofta mediafokus på en annan för helheten mer underordnad fråga, bankernas räntemarginaler. På torsdag kommer Swedbank med sin rapport och då vet vi hur 2008 slutat för alla de fyra svenska storbankerna. Hittills har bankerna genomfört eller aviserat nyemissioner på sammanlagt runt 54 miljarder. Därutöver har Handelsbanken tagit in hybridkapital och staten har annonserat att man är beredd att gå in med 50 miljarder. Sammantaget skulle detta innebära att de svenska bankerna tillfördes lite drygt 100 miljarder kronor i primärkapital vilket ganska väl borde motsvara den utlåningskapacitet som de utländska bankerna dragit bort från Sverige.
SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 9 februari 2009

Vårda den transatlantiska länken

Idag presenterade den förre norske försvars- och utrikesministern Thorvald Stoltenberg sina förslag till ett nordiskt säkerhetssamarbete. Kommentarerna har varit i stort sett positiva. Vad det är viktigt att inte tappa bort i detta nordiska rus är vikten av att vi inte isolerar och regionaliserar vår säkerhet. Även om de nordiska länderna fördjupar sitt samarbete så måste den transatlantiska länken vårdas och helst förstärkas. När det kommer till reell militär förmåga så spelar de nordiska länderna och USA i helt olika divisioner. Att Sverige och Finland genom ett fördjupat nordiskt samarbete till del kan åka snålskjuts på Norge och Danmarks Natomedlemskap är bra. Det är dock viktigt att deras lina västerut inte försvagas.

SvD SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

När generalen blir gammal blir han kristdemokrat?

Förre chefen för Försvarsmaktens högkvarter generallöjtnant John Kihl har under den senaste tiden publicerat flera debattartiklar i Svenska Dagbladet om försvarspolitiken. Medförfattare har varit Per-Egon Johnasson och Dag Sundström från Interpares Management Consultants. Det finns dock ett antal andra intressanta samband mellan de två konsulterna än att de arbetar i samma företag. Per-Egon Johnasson är, precis som framgår av hans undertecknande av artikeln, tidigare statssekreterare. Dessutom har han under många år varit partisekreterare för kristdemokraterna. Även Dag Sundström har en partipolitisk bakgrund inom kristdemokraterna. Är det måhända så att kristdemokraterna har rekryterat en ny medlem i form av den pensionerade generallöjtnanten Johan Kihl? Om så är fallet kan vi nog se fram emot en spännande utveckling av kristdemokraternas försvars- och säkerhetspolitik. Under mina tio år i högkvarteret hade jag förmånen att vid ett antal tillfällen tjänstgöra hos Johan Kihl. Det var sällan tråkigt och ibland var visionerna halsbrytande och långt utanför det politiskt korrekta. Om det nu är så att kristdemokraterna lyckats värva Johan Kihl är de och livaktigheten i försvarspolitiken att gratulera. Så över till några kommentarer runt vad trion Kihl, Johansson och Sundström föreslår i sin senaste artikel. Som vanligt i svensk försvars- och säkerhetspolitisk debatt utelämnas den grundläggande frågan, säkerhetspolitiken. Jag hoppas att trion återkommer med ytterligare artiklar där de granskar den svenska säkerhetspolitiken, vad anser de om försvarsberedningens utställda säkerhetsgarantier kombinerat med en svensk milirär ”allianslöshet”? Författarna lyfter också upp frågan om avvägningen mellan beredskap och volym samt värnplikten. Jag anser att det finns en uppenbar risk att den viktiga personalförsörjningsfrågan förminskas till att handla om ja eller nej till värnplikt. Jag är av uppfattningen att det inte är möjligt att använda tvång som rekryteringsmetod om detta tvång inte berör alla. Det är inte rimligt att en minoritet av befolkningen skulle tvingas genomföra militärtjänstgöring utan marknadsmässig ersättning emedan andra slipper. Därför är i dagens omvärldsläge, där allmän värnplikt inte är aktuell, endast olika former av frivillig rekrytering möjlig. Däremot finns det ingen anledning att göra soldatrollen till ett livstidsyrke. Genom relativt korta anställningstider (4-8 år) skapas också efterhand reserver i form av tidigare anställda. En annan fördel med frivillig rekrytering är att anställningskraven kan utformas så att soldaterna och därigenom deras förband är tillgängliga för insatser såväl nationellt som internationellt.

Brännpunkt
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

söndag 8 februari 2009

Obama, Sahlin och Garthon

Före lite drygt tre månader sedan var jag på amerikanska ambassadens valvaka. Bland dem som från scenen analyserade valresultat fanns en helt lyrisk Mona Sahlin. Hon var mycket hoppfull om Barack Obama och såg verkligen fram emot skiftet av administration i Washington. Det ska därför bli mycket intressant att följa hur Mona Sahlin kommer att ställa sig till Obamaadministrationens ökad krav på sina Europeiska vänner. Signalen som nu kommer från Washington är att USA önskar att Europas länder tar ett större ansvar för de gemensamma insatserna i Afghanistan. Vilket blir Mona Sahlins svar på Obamas vädjan? Av hennes utspel i försvarsdebatten de senaste veckorna så kan man snarast tolka henne som att hon vill dra ned på de internationella insatserna. De rödgröna har dessutom i dagarna dragit igång arbetet i sina arbetsgrupper. I gruppen för utrikespolitik ingår ingen mindre än Per Garthon! Det är knappast troligt att Barack Obama skulle ha mycket till stöd att förvänta från Sverige om olyckan var framme och vi efter valet 2010 fick en rödgrön regering.
SvD SvD

lördag 7 februari 2009

Har Sahlin bestämt (s)ig?

De senaste dagarnas debatt har kretsats mycket runt Alliansens klimat- och energiuppgörelse. Rent allmänt så tycker jag inte om den typ av politisk planstyrning som uppgörelsen innehåller men beaktande att energipolitik har blivit något av detaljregleringarnas eldorado så är det nog bara att bortse från det. På det stora hela är det en mycket bra uppgörelse. Det är bra att vi ser energibranschen som en framtidsbransch och el som en möjlig exportvara. Likaså öppnar uppgörelsen för utländska investeringar i förnyelsebar energiproduktion i Sverige. Vi har i Sverige mycket goda produktionsförutsättningar viket gör att länder med sämre förutsättningar men större behov och efterfrågan kan komma att förlägga investeringarna i Sverige. Det som diskuterats mest de senaste dagarna är uppgörelsens uttalande om kärnkraften. Jag tycker att det är mycket bra att man öppnar för byggandet av nya effektivare och säkrare reaktorer. Dock är det olyckligt att man håller fast vid sifferexercisen och reglerar antalet reaktorer. Detta riskerar att skapa en situation där konkurrensen försämras. Ett problem vi haft med den avreglerade elmarknaden har varit att produktionen varit reglerad. Därigenom har marknadskrafterna inte tillåtits verka. Jag har påtalat problemet och jag är hoppfull om att det kommer beaktas när lagen slutligen utformas.

Klimat- och energiöverenskommelsen innebär att den politiska kartan ritas om. Antingen kan Mona Sahlin inta en pragmatisk hållning och ansluta sig till Alliansens uppgörelse. I sådana fall säkrar hon sin ställning hos industrifacken men försvagar samtidigt sin ställning hos vänsterpartiet och miljöpartiet. De inledande kommentarerna tyder på att Mona Sahlin kommer att välja Lars Ohly och Peter Eriksson framför IF Metall och Pappers. Ett sådant val kan skapa en i grunden ny svensk politisk karta. Det kan öppna upp för nya stora moderata inbrytningar inom LO-kollektivet framförallt inom industrin.

På dagens Brännpunkt försöker socialdemokraternas näringspolitiske talesperson Tomas Eneroth det att framstå som om socialdemokraterna söker en bred uppgörelse men om man läser artikeln lite noggrannare finner man att den endast är ute efter att vinna över kärnkraftsfientliga centerpartister till det rödgröna blocket. Jag konstaterar också med stort intresse att Norrtäljes mest initierade socialdemokratiske B-loggare, Kristian Krassman, nu bloggar frenetiskt för att försvara ett fortsatt fördjupat samarbete med mp och v. Aftonbladets ledarsida arbetar enträget vidare med att stärka upp Sahlins intagna linje. Det finns all anledning att tro att Mona Sahlin redan bestämt sig, det blir Ohly och Eriksson.
SvD SvD Aftonbladet

fredag 6 februari 2009

Riksdagens irrfärd

Nu sällar sig också nio biskopar i Svenska kyrkan sig till den skara som tycker att det gått alldeles snett i frågan om så kallade könsneutrala äktenskap. Jag delar deras uppfattning om att lösningen där samfunden fortsätter att bedriva myndighetsutövning men samtidigt tillåts diskriminera utgående från sin tro är ohållbar. Likaså tycker jag att det är egendomligt att jag som riksdagsledamot ska ta mig rätten att omdefiniera äktenskapet. Den rimliga lösningen är den som nu även biskoparna framför, en tydligare bodelning mellan det världsliga och det religiösa. Staten sköter det som faller på staten och låter bli att lägga sig i det som faller på kyrkan.

För någon tid sedan gästade Hans Wallmark ”Den politiska talradion – dinledamot.se”. Vi fick då tillfälle att samtala om dessa frågor. Du kan lyssna på programmet direkt via din dator. Du finner programmet om du följer den här länken.

SvD DN Debatt
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

torsdag 5 februari 2009

Ett stort steg både för Alliansen och Sverige

Just nu sitter regeringen i sammanträde. 10.30 håller man presskonferens om energiöverenskommelsen. Jag väntar med att kommentera uppgörelsen till efter presskonferensen men intill dess kan ni ju läsa vad jag skrivit i ämnet kärnkraft här på bloggen under de senaste åren.
Länk till kärnkraftsinlägg

SvD

onsdag 4 februari 2009

Rekommenderad läsning

Nationalekonomen Danne Norling beskriver på sin blogg på ett mycket bra sätt mekanismerna bakom bankstödet. Han lyfter också fram en aspekt som jag själv har berört tidigare, kritiken av bankerna. Jag tycker att våra två ministrar på finansdepartementet har hanterat den finansiella krisen väldigt bra. På en punkt har jag dock varit kritisk och det gäller kritiken mot incitamentsystemen i bankerna. Givetvis har det funnits svagheter i dessa system men det är i första hand en ägarfråga och ägarna får nu ta konsekvenserna av sin bristande kontroll och insikt. Däremot har media och allmänheten snarast uppskattat finansministerns olika utfall mot bankledningarna och det har gjort att de viktiga åtgärderna som regeringen vidtagit hamnat i medieskuggan. Danne Norlings beskrivning av bankstödet anbefalls till läsning. I senaste avsnittet av "Den politiska talradion - dinledamot.se" samtalar jag och Jacob Birkeland bl.a. om bankstödet och det statliga sorgebarnet SAS.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

Feltänkt om energi- och miljöpolitik

Jag tycker att energidebatten fel fokus. Istället för att betrakta ”koldioxidfri energi” som en vara som det finns stor internationell efterfrågan på försöker man se varje enskild nation som en isolerad enhet. Det verkar vara ett självändamål att Sverige ska vara självförsörjande på ”koldioxidfri” energi och när den produktionen uppnås finns ingen som helst anledning att producera mer. Att det skulle gå att exportera ”koldioxidfri energi” vilket både skulle vara bra för ekonomin och miljön bortser man helt ifrån. Om samma argument användes på övriga varor och tjänster så skulle världshandeln förlamas. Volvo skulle bara tillåtas tillverka bilar till svenskar. AB Volvo och Scania skulle få dra ned sin produktion med runt 90 % om de bara skulle tillverka lastbilar för den svenska marknaden. Sverige har mycket goda förutsättningar för elproduktion. En utbyggd elproduktion i Sverige skulle också vara bra för den svenska basindustrin även om kraftindustrin utökade sin export. På grund av överföringsförluster så torde priset vara som lägst närmast produktionsenheten och därigenom så får svensk basindustri en konkurrensfördel mot sina kontinentala konkurrenter. Svensk och Europeisk energi- och miljödebatt måste frigöra sig från sitt inskränkta nationella tänkande. Klimatfrågan är global och det finns ingen anledning att frångå frihandelstankarna när det gäller ”koldioxidfri energi”.

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

tisdag 3 februari 2009

Podradio om bankpaketet

För många moderater kan dagens besked om bankpaketet verka lite egendomligt. Är det så att staten vill ta över bankväsendet? Jag som följt ärendet sedan i höstas tycker att dagens besked är mycket bra. På grund av exceptionella händelser så har ett antal internationella finansiärer lämnat Sverige vilket lett till allvarliga finansieringsproblem för de svenska företagen. Väl fungerande företag riskerar att gå under pga av att de får sina krediter uppsagda. De svenska bankerna lånar idag ut mer pengar än tidigare men behoven är ännu större. Vi diskuterar saken vidare i veckans avsnitt av "Den politiska talradion - dinledamot.se". Du kan lyssna på programmet om du följer den här länken.
SvD

Natodebatt på Europaportalen

Jag blev förra veckan kontaktad av TV 4 när de önskade ett uttalande om försvaret. Istället för att kommentera det då inte överlämnade underlaget från Försvarsmakten valde jag att istället kommentera vår haltande säkerhetspolitik. Det uttalandet fick troligen till följd att reportern pressade Mona Sahlin i frågan. TV-inslaget i sin tur fick till följd att Europaportalen kontaktade mig och önskade en debattartikel. Hur som helst nu finns artikeln på www.europaportalen.se och jag hoppas att den leder till välbehövlig debatt.

Ambitionsdriven anpasslighet?

Fyra av mina ärade riksdagskollegor, dessutom partikamrater på stockholmsbänken, är idag ute och hotar ägarna av börsbolag. Man vänder sig mot ägarnas suveräna rätt att välja vilka personer som ska representera dem i bolagsstyrelser. För mig är det en självklarhet att ägarrätten inte ska inskränkas på det sätt som de hotar med. Denna gång gäller frågan kön och mina politikerkollegor verkar vara av uppfattningen att de vet bäst hur en styrelse ska väljas ut. Men samma resonemang som de nu för om kön kan man säkert föra om etnicitet, ålder, utbildning, social bakgrund m.m. Men saken är den att de privata ägarna ska ha rätt att bestämma dessa frågor själva även om vi politiker skulle tro att bolagen därigenom går sämre. I en marknadsekonomi så rättar marknaden till dessa ofullkomligheter. Bolag med dåliga styrelser slås ut av bolag med bättre styrelser. Jag tycker att mycket i den moderata reformeringen varit väldigt bra men det bekymrar mig när en del ledamöter i sin iver att var ”mest förändringsbenägna” tappar bort sin ideologiska kompass. Det är väl inte så att de drabbats av ambitionsdriven anpasslighet?

SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

måndag 2 februari 2009

3:56:42

1980 sprang jag mitt första marathonlopp. Tiden 3:56:42 utgör fortfarande mitt personliga rekord. Jag har dock föresatt mig att jag under mandatperioden ska göra en rejäl utmaning av rekordet. Under förra året blev det två marathonlopp, Stockholm (5:13:18) och Månkarbo (4:52:53). Följdaktligen behöver jag förbättra mig nästan med en timme för att kunna utmana tiden från 1980 då jag var 20 år gammal. Det kommer att krävas en rejäl träningsinsats för att slå ett nytt personbästa. Nu konstaterar jag att USA:s nye president tränar sex dagar i veckan! Om han hinner med det så borde väl jag göra det också. Jag tror att jag får ge Jacob i uppgift att hålla efter mig.
Aftonbladet

söndag 1 februari 2009

Öppna och stängda dörrar

I helgen har socialdemokraterna och kristdemokraterna genomfört partisamlingar. Kristdemokraterna nyttjade tillfället till att redovisa en öppning i energifrågan. Partiledaren Göran Hägglund meddelade att kristdemokraterna nu är för att gamla kärnkraftsreaktorer byts ut mot nya säkrare och effektivare. Om man beaktar att en ny reaktor har en runt 60 % högre effekt så innebär dessa uppväxlingar en rejäl öppning för kärnkraften i Sverige. Jag är dock tveksam till att staten ska fortsätta med reaktorräknandet. Det rimliga vore väl snarare att staten satte upp regelverket ur miljö- och säkerhetssynpunkt och lät industrin avgöra om man var villig att investera. Ett av problemen vi har med energimarknaden är att det inte råder markandsmässighet när det gäller möjligheten att bygga ny kapacitet. Men kristdemokraternas budskap är ändå positivt och tillsammans med Maud Olofssons tidigare deklaration, att vi måste sluta tjafsa om kärnkraften, innebär att vi nu står nära en energiuppgörelse inom Alliansen. Mona Sahlin talade också energi på sin partisammandragning i Västerås. Hennes besked var också tydligt och som vanligt kategoriskt. Hon vill inte utveckla kärnkraften utan istället avveckla den. Jag tycker det är tragiskt att socialdemokraterna har en ledare som har så svårt att ingå breda och långsiktiga uppgörelser som sätter Sverige framför partipolitiken. Det ska bli intressant att se hur industrins företrädare inom LO kommer att reagera. Redan idag skriver ett antal socialdemokratiska kommunalråd på Expressens debattsida och uttrycker sina synpunkter på Mona Sahlins energipolitik.

SvDExpressenAftonbladetMitt anförande i Riksdagen om energipolitik
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om: