lördag 30 april 2011

Även socialdemokrater tar avstånd från Juholts Libyenutspel

Gårdagens utspel från Håkan Juholt att Socialdemokraterna kräver hemdragande av det svenska flygförbandet från Libyen möter nu även intern socialdemokratisk kritik. Widar Andersson skriver i dagens ledare i tidningen Folkbladet:
"Det enda respektabla och anständiga sättet att lufta sin tveksamhet är emellertid att överlägga med regeringen. Nu väljer Juholt i stället att göra ett utspel som snabbt understöds av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Kriget i Libyen är på riktigt. FN mandatet handlar bokstavligen om att försöka förhindra fortsatt våld och fortsatta mord av civila. Socialdemokraterna är ett presumtivt regeringsbildande parti. Jag kan inte undgå att känna ett oroande obehag inför hur Håkan Juholt agerar i frågan om det svenska mandatet i Libyen. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna bör inte ingå i den krets av partier där Socialdemokratisk utrikes- och säkerhets-politik förankras."

Jag instämmer i Widar Anderssons kritik. Imorgon drar cirkusen Juholt vidare. Då lämnar han huvudstaden för att förstamaj tala i Falun och Borlänge. Vi får se vad citatmaskinen Juholt kan leverera för överraskningar då. Jag skulle kunna tro att mer ansvarsfulla socialdemokrater redan börjar längta tillbaka till tiden då Mona Sahlin var partiordförande och ännu mer till när Göran Persson var det.

Sverige, partiet, sig själv

Mänskligheten, Sverige (och dess invånare), partiet, sig själv i den ordningen är det önskvärt att en partiledare prioriterar när han eller hon ställs inför svåra prioriteringar. Jag tror också att våra hittillsvarande statsministrar i allt väsentligt haft den prioriteringsordningen i sitt undermedvetna när de utövat sitt ämbete. Givetvis har det inte varit hundra procentig uppfyllnad av det ena målet innan något gjorts åt ett lägre prioriterat mål.

När det gäller Socialdemokraternas nye partiledare så har det kommit in något nytt i svensk politik. Jag upplever det som att vi Socialdemokraterna har fått en partiledare som har en annan prioriteringsordning än tidigare ledare. Juholts agerande tyder på att han prioriterar sig själv först, partiet som nummer två och Sverige som nummer tre. Låt mig ge några exempel.

När Håkan Juholt valde att undanhålla informationen om sin särbos/kulbos bedrägeridom för valberedningen förbättrade han sina egna chanser att bli partiledare. Om informationen kommit ut innan han föreslagits av valberedningen hade det troligen skadat hans chanser att bli partiledare men däremot skyddat hans särbo/kulbo och partiet.

När Håkan Juholt i sitt installationstal skapade osäkerhet rörande pensionsöverenskommelsen så bidrog han till skada vår gemensamma ekonomi. Juholt som är en känd taktiker inser säkert att hans parti kan vinna kortsiktiga vinster på att förespegla förändringar av pensionssystemet. Men den långsiktiga kostnaden för Sverige skulle vara mycket stor.

När Håkan Juholt tvingar igenom svenska begränsningar rörande den svenska Libyeninsatsen så vinner han säkert poäng inom vänsterkretsar i Sverige. Däremot skadas både Sveriges anseende och på sikt vår egen säkerhet. Vår säkerhet bygger idag på en ömsesidig solidaritet, när Sverige ställer sig vid sidan om när vår medverkan är efterfrågad minskar andra staters benägenhet att komma till vår hjälp när det behövs.

Jag har i svensk politik inte stött på någon politiker som likt Håkan Juholt verkat så genuint road och eggad av att få bestämma. Ledare likt Ingvar Carlsson tog sitt uppdrag på stort ansvar och verkade snarast tyngda av att vara den som bestämde. Människor som sporras av makten bör man hålla ögonen på och göra sitt bästa för att de inte bereds tillfället att få något större inflytande. Av den anledningen tänker jag fortsätta med att hålla ett öga på Håkan Juholt och arbeta aktivt för att han inte ges mer inflytande.

Synovate redovisar idag att läget i opinionen är tämligen stabilt. Expressen kommenterar det med att vi inte har sett någon Juholteffekt ännu. Vi får se om det blir någon och i sådana fall vilken den blir. Kan Håkan Juholt måhända vinna tillbaka lite väljare som gått från Socialdemokraterna till Sverigesdemokraterna?

SvD DN Expressen DN

fredag 29 april 2011

Låter Juholt som en kommunist?

Med viss munterhet läser jag att statsvetaren Lars Lewin tycker att Håkan Juholt debattartikel om skillnader i människosyn för tankarna till den unge Marx. Med tanke på den upprördhet mitt blogginlägg med rubriken "Juholt låter allt mer som en kommunist" skapade hos vänsterbloggare så ska det bli intressant att följa utvecklingen.

Igår spelade jag och Maria Abrahamsson in ett nytt avsnitt av "Två nyanser av blått" där vi bland annat diskuterade runt Juholts kulturutspel. Du finner avsnittet på programmet hemsida http://riksdagsradion.wordpress.com

måndag 25 april 2011

Ingen erfarenhet av oppositionspolitik

Jag har sedan 1998 haft diverse politiska förtroendeuppdrag först i Norrtälje kommun och sedan 2006 i riksdagen. Under hela perioden har mitt parti, Moderaterna, varit en del av majoriteten. Jag har därför ingen erfarenhet av att vara oppositionspolitiker. Det har förvånat mig hur oppositionen ofta springer på alla bollar istället för att försöka ta fram ett sammanhållet alternativ till majoritetens politik. Särskild förvånad har jag varit över hur mina partikollegor i kommuner med långvarigt rött styre ägnar sig åt ren missnöjespolitik där man sökt vinna billiga poäng genom att fokusera på bisaker. I många stycken låter oppositionen rätt lika oavsett politisk färg.

Om en opposition ska vinna ett val krävs att den kan visa på ett framtidsinriktat alternativ inte bara kritisera delar av majoritetens politik.

Expressens Malin Siwe beskriver saken väl i dagens Expressen.

lördag 23 april 2011

Skyll inte på flygförbandet

Försvarsutskottets nye ordförande, socialdemokraten Peter Hultqvist, ger nu exempel på den sämsta sortens politiskt ledarskap. Först driver hans parti igenom en ologisk begränsning av den svenska insatsen i Libyen. När det absurda i uppgiftsställningen kommer till allmänhetens kännedom då väljer han att kritisera dem som skickats iväg att lösa uppgiften. Dessutom verkar det rätt tveksamt om Peter Hultqvist som ordförande för försvarsutskottet direkt kontaktar Försvarsmakten. Försvarsmakten ska inte styras från riksdagen utan regeringen.

Jag har skrivet om det förut men det förtjänar att upprepas. Håkan Juholts ingripande i utformningen av beslutet om den svenska insatsen i Libyen var synnerligen missriktat. Hans tal om sin speciella hänsyn om drogade barnsoldater var ytterligare exempel på att fyndiga uttalanden inte är samma sak som politiskt ledarskap.
SvD Wiseman's Wisdoms

Fotnotspolitikens konsekvenser

29 mars kommenterade jag i ett blogginlägg den svenska fotnotspolitiken rörande insatsen i Libyen. Istället för att helhjärtat ställa upp bakom FN-resolutionen tvingades regeringen av Socialdemokraterna att inta en egendomlig mellanposition. Detta innebär att vi är med och bidrar i insatsen men att vi samtidigt inte är med fullt ut.

Sverige bygger sin säkerhet tillsammans med andra länder, framförallt i EU. Det innebär att vi för vår säkerhet är beroende av andra länders solidaritet med oss. Det är därför mycket olyckligt att vi inte ställer upp fullt ut när vår insats efterfrågas.

På vilket sätt det mänskliga lidandet blir mindre av att den svenska insatsen för skyddet av civilbefolkningen inte innefattar insatser mot markmål får väl ställas till den mångårige försvarspolitikern Håkan Juholt.

SvD

fredag 22 april 2011

Jag formulerade mig illa

Gårdagens blogginlägg rörande Håkan Juholts DN-debattartikel om de enligt honom dramatiska förändringarna av kulturpolitiken drog många besökare till bloggen. Av kommentarerna och länkningarna att döma var det mycket vänsterfolk på besök igår. Dessa tillfälliga besökare verkade mycket upprörda och framförallt för dem utvecklar jag idag mina tankar i gårdagens inlägg.

Håkan Juholt verkar med sin debattartikel vilja skapa en bild av en regering som vill krossa kulturen. Han gör det genom att med mycket starka ord beskriva skillnaderna inom kulturpolitiken. Han hävdar också att dessa skillnader i kulturpolitik skulle härröra från en skillnad i människosyn. Detta sätt att argumentera är djupt demagogiskt och här vanligtvis hemma hos ledare och folkförförare inom extrem organisationer. I Juholts fall vänder han sig likt kommunistledare emot marknaden.

Vad är det då som gjort Juholt så upprörd? Han för fram några konkreta förändringar som Alliansregeringen genomfört.

Alliansen har tagit bort den fria entrén till de statliga museerna. Fri entré vid flertalet statliga museer förslogs i budgetpropositionen 2003. Försöket pågick i full skala vid 19 statliga museer under åren 2005 och 2006. Fri entré har följaktligen funnits under två av de alla år som vi har haft en Socialdemokratisk regering. Innebär det att de andra regeringscheferna Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson hade en annan människosyn än Håkan Juholt?

Nacka kommun planerar att lägga ut driften av sina bibliotek på entreprenad. Detta innebär fortsatt att verksamheten är gemensamt finansierad och styrs av bibliotekslagen och lokalt beslutade politiska inriktningar. En stor del av landet förskolor drivs idag på samma sätt i enskild regi, offentligt finansierade och reglerade i lag och av lokala politiska beslut. Om en ändring av driftsformen av bibliotek är så upprörande tycker då Juholt också att förskolor i enskild regi visar på en annan människosyn? Om inte varför tycker han i sådana fall att bokutlåning i enskild regi är allvarligare än barnomsorg?

Regeringen har slutat att utse nya konstnärer som ska få livslång statlig inkomstgaranti. Jag kan se argument både för och emot denna form av statlig förläning. Wikipedia har en lista på dagens 157 innehavare av statlig inkomstgaranti. Jag har svårt att tro att dessa personers kulturverksamhet på något dramatiskt sätt blivit mer kreativ och självständig för att deras statliga belöning varit livslång.

På en punkt var mitt inlägg igår dåligt formulerat. Jag tycker inte att Juholts syn på kulturpolitiken är kommunistisk. Däremot börjar han mer och mer låta som en kommunist när han agiterar. Hans försök att få små politiska skillnader att framstå som avgrunder, att ställa grupper emot varandra och att utmåla motståndaren som representant för en annan människosyn är oroande. Sverige behöver en ansvarsfull opposition med en oppositionsledare som kan utgöra en trovärdig statsministerkandidat. Sverige behöver inte en oppositionsledare som med demagogiska tal och artiklar försöker vilseleda sina åhörare.

Bloggar som kommenterade gårdagens inlägg:
Alliansfritt Sverige Ekonomisten Röda Berget Thomas Böhlmark Mitt i Steget Roger Jönsson Peter Andersson In your face Högbergs Tankar Badlands Hyena

torsdag 21 april 2011

Juholt låter allt mer som en kommunist

Uppdatering 23 april 09.00
En stor del av läsarna av just detta inlägg kommer från en sida på Facebook. Eftersom huvuddelen av dessa besökare endast läser just detta inlägg så väljer jag att uppdatera det med texten från det inlägg jag gjorde i går i det aktuella ämnet kulturpolitik och människosyn.

Gårdagens blogginlägg rörande Håkan Juholts DN-debattartikel om de enligt honom dramatiska förändringarna av kulturpolitiken drog många besökare till bloggen. Av kommentarerna och länkningarna att döma var det mycket vänsterfolk på besök igår. Dessa tillfälliga besökare verkade mycket upprörda och framförallt för dem utvecklar jag idag mina tankar i gårdagens inlägg.

Håkan Juholt verkar med sin debattartikel vilja skapa en bild av en regering som vill krossa kulturen. Han gör det genom att med mycket starka ord beskriva skillnaderna inom kulturpolitiken. Han hävdar också att dessa skillnader i kulturpolitik skulle härröra från en skillnad i människosyn. Detta sätt att argumentera är djupt demagogiskt och här vanligtvis hemma hos ledare och folkförförare inom extrem organisationer. I Juholts fall vänder han sig likt kommunistledare emot marknaden.

Vad är det då som gjort Juholt så upprörd? Han för fram några konkreta förändringar som Alliansregeringen genomfört.

Alliansen har tagit bort den fria entrén till de statliga museerna. Fri entré vid flertalet statliga museer förslogs i budgetpropositionen 2003. Försöket pågick i full skala vid 19 statliga museer under åren 2005 och 2006. Fri entré har följaktligen funnits under två av de alla år som vi har haft en Socialdemokratisk regering. Innebär det att de andra regeringscheferna Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson hade en annan människosyn än Håkan Juholt?

Nacka kommun planerar att lägga ut driften av sina bibliotek på entreprenad. Detta innebär fortsatt att verksamheten är gemensamt finansierad och styrs av bibliotekslagen och lokalt beslutade politiska inriktningar. En stor del av landet förskolor drivs idag på samma sätt i enskild regi, offentligt finansierade och reglerade i lag och av lokala politiska beslut. Om en ändring av driftsformen av bibliotek är så upprörande tycker då Juholt också att förskolor i enskild regi visar på en annan människosyn? Om inte varför tycker han i sådana fall att bokutlåning i enskild regi är allvarligare än barnomsorg?

Regeringen har slutat att utse nya konstnärer som ska få livslång statlig inkomstgaranti. Jag kan se argument både för och emot denna form av statlig förläning. Wikipedia har en lista på dagens 157 innehavare av statlig inkomstgaranti. Jag har svårt att tro att dessa personers kulturverksamhet på något dramatiskt sätt blivit mer kreativ och självständig för att deras statliga belöning varit livslång.

På en punkt var mitt inlägg igår dåligt formulerat. Jag tycker inte att Juholts syn på kulturpolitiken är kommunistisk. Däremot börjar han mer och mer låta som en kommunist när han agiterar. Hans försök att få små politiska skillnader att framstå som avgrunder, att ställa grupper emot varandra och att utmåla motståndaren som representant för en annan människosyn är oroande. Sverige behöver en ansvarsfull opposition med en oppositionsledare som kan utgöra en trovärdig statsministerkandidat. Sverige behöver inte en oppositionsledare som med demagogiska tal och artiklar försöker vilseleda sina åhörare.

Bloggar som kommenterade gårdagens inlägg:
Alliansfritt Sverige Ekonomisten Röda Berget Thomas Böhlmark Mitt i Steget Roger Jönsson Peter Andersson In your face Högbergs Tankar Badlands Hyena

Slut på uppdateringen.
***

Håkan Juholt är verkligen inte nyansernas mästare. Däremot verkar han att vara en slagkraftig citatmaskin som eldar vänsterfalangen inom svensk politik. Nu senast lyfter han i en artikel på DN-debatt kulturpolitiken. I artikeln uttrycker han att hans förtvivlan är stor för att kulturarbetare ska försörja sig själva och att Nacka kommun prövar ett nytt sätt att driva biblioteksverksamheten. Han anser vidare att dessa förändringar visar att alliansens politiker har en annan människosyn. Jag är efter att ha läst Juhots senaste utspel benägen att hålla med honom på den punkten. Det verkar som om Håkan Juholt präglas av den kommunistiska synen på samhället, kulturen och individen. Jag är glad över att jag inte har den människosynen.
DN Expressen
Bloggar: Medelklass

onsdag 20 april 2011

Politiska bloggarnas topplista

På sajten Politometern listas 2081 svenska politiska bloggar. Bloggarna rankas också efter en hemlig algoritm efter hur inflytelserika de är. Bloggarna är dessutom indelade efter politiskt parti eller inriktning. Denna blogg rankades förra veckan som nr 9 av 261 moderata bloggar och som nr 96 bland alla 2081. Bloggen har under ganska lång tid pendlat mellan plats 8 och 12 på den moderata ”topplistan”.

Roligt är också att Den politiska talradions fyra radiobloggare klättrar på listan. Originalprogrammet dinledamot.se ligger på plats 110 respektive 992. Den relativt nystartade Försvarsradion har haft en snabb besökstillväxt och ligger på plats 134 respektive 1110. Finanspolitiska reflexioner som jag gör tillsammans med min riksdagskollega Elisabeth Svantesson har tagit sig upp till plats 183 respektiv 1540. Sist av de fyra radiobloggarna ligger Två nyanser av blått på plats 184 respektive 1543. Jag har dock en aning om att det sista programmet som jag gör tillsammans med riksdagskollegan Maria Abrahamsson kommer att klättra på topplistan.

Varning för lånefinansierad konsumtion

Uppdatering 210725
Läser med glädje PJ Anders Linders utlovade "moralkaka" i dagens SvD. Frågan är hur väl dagens politiska system klarar av den pedagogiska uppgiften att förklara varför systemet med belöning på kredit är långsiktigt skadlig. Jag är huvudman i en fristående sparbank och den delar fortfarande ut Lyckoslanten, med en moderniserad Spara och Slösa, till barn.
***

Kreditvärderingsföretaget UC redovisar att 12 % av samtliga bolånetagare under förra året höjde sina lån trots att de bodde kvar. Det är uppenbart att en del av dessa lån har gott till konsumtion. Beaktande det låga ränteläget och att skattesystemet genom avdragsrätten gynnar lånande så är det inte särskilt förvånande. I dagsläget är realräntan om man beaktar skatteeffekterna till och med negativ. Jag anser att detta är av ondo. Det har på senare tid varit mycket fokus på statsskulden, jag tycker att det är bra att den nu är på väg ned till en låg och förhoppningsvis långsiktig nivå. Däremot är det oroande att hushållens skuldsättning vuxit både snabbt och uthålligt. Jag anser att det finns behov att se över skattesystemet när det gäller kapitalbeskattningen. Är det verkligen rimligt med dagens nivå på ränteavdrag. Förra året gjorde jag ett litet youtubeinslag i den frågan, jag har inte ändrat uppfattning i frågan sedan dess.

Idag meddelade Riksbanken att man höjer reporäntan med 0,25 % till 1,75 %. Detta innebär att räntan fortfarande är mycket låg men att färden mot en mer normal ränta fortsätter. Men trots Riksbankens räntehöjning så är inflationen fortsatt högre än räntan efter skatteavdraget, det vill säga realräntan är negativ.SvD DI Expressen Aftonbladet DN DN SvT

måndag 18 april 2011

Behövs det måhända en försvarsutredning

Försvarsutskottets ledamöter träter för tillfället om huruvida det behövs en luftförsvarsstudie eller inte. Saken är nog den att det krävs en rejäl utredning av hela försvaret. Efter ett decennium av omfattande förändringar av försvaret är det behov av en grundlig genomgång av hela försvaret. Problemet är dock att för att en dylik utredning ska bli meningsfull så krävs det att man har ramvillkoren klara. Vilket är syftet med det svenska försvaret, i vilket sammanhang kommer det in och vilken är den övergripande försvarsstrategin. Är det fortfarande som försvarsberedningen pekade ut klimatförändringarna som är det stora hotet?

Det är hög tid för många av staterna i Europa att ta tag i utvecklingen av sin försvarsförmåga. Sverige utgör inget undantag. Men en utredning av försvarsstrukturen blir meningslös om man först inte svarar på de övergripande frågeställningarna.
SvD SvD

söndag 17 april 2011

Grattis och beklagar Finland

Över 90 % av rösterna i det finska riksdagsvalet är nu räknade. Moderaternas systerparti Kokoomus verkar att bli största parti. Det är bra, Kokoomus har flera skickliga ledande politiker som kan göra mycket nytta för både Finland och EU. Vad som är mindre bra är att det nationalistiska populistpartiet Sannfinländarna gör ett mycket starkt val och blir näst eller tredje största parti. Det borgar för att det kommer att bli mycket svåra regeringsförhandlingar.

Centerpartiet som innehavt statsministerposten är valets stora förlorare. Det visar att det inte är givet att det parti som har statsministerposten är det parti i en koalition som gynnas i opinionen.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien sammanträder

Jag är sedan 2003 ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Det är ett medlemskap som jag sätter stort värde på särskilt sedan jag sedan 2006 är tjänstledig från Försvarsmakten. Imorgon sammanträder akademien och då ska vi bland annat besluta om att ta in några nya ledamöter. Vi ledamöter kommer också att orienteras om akademiens projekt "Försvar efter 2014". Jag tycker att det är mycket vällovligt av akademien att ta sig an uppgiften att genomföra en till Försvarsdepartementet och Försvarsmakten parallell försvarsplanering. Det ska bli mycket intressant att följa arbetet och förhoppningsvis har jag möjlighet att bidra aktivt i projektet.

Vid morgondagens möte får vi också en genomgång av generallöjtnant Jan Salestrand som ska tala om Försvarsmaktens utmaningar 2014 och den kommande planeringsprocessen.

"Historisk" jämförelse

De rödgröna har i senaste Sifoundersökningen lika stort väljarstöd som regeringspartierna. Är det ett tecken på att Alliansregeringen under denna mandatperiod har ett lägre stöd i väljaropinionen än man hade under förra mandatperioden? Fullt klart är att Alliansregeringen idag inte har egen majoritet i riksdagen vilket man hade under förra mandatperioden. Men om man jämför stödet i opinionen nu jämfört med samma tid in i förra mandatperioden blir bilden en annan. Sifos aprilundersökning 2007 registrerade stödet för de rödgröna till 53,8 % mot 41,4 % för Alliansen. Av detta kan man säkert dra många slutsatser, frågan är dock vad de är värda. Kanske är det läge att säga som partisekreterare för partier med vikande opinionssiffror brukar säga. "Det är bara valresultatet som räknas!"

Sifo 2007 GP Aftonbladet

lördag 16 april 2011

Bravo Borg!

Jag har under en viss tid försökt få gehör för en ändring när det gäller skatten på lånat respektive eget kapital. När finansministern propagerat för ökat eget kapital i bankerna så har han hävdat att forskningen ger stöd för att detta totalt sett inte skulle göra upplåningen dyrare. Detta har inte varit helt korrekt, genom att det svenska skattesystemet favoriserar lånat kapital framför eget kapital så blir det dyrare med eget kapital. Av en intervju i Dagens Industri verkar det nu som om finansmininstern har tänkt till och öppnar upp för att korrigera skatten mellan lånat och eget kapital. Jag kan inte säga något annat än BRAVO!

Dagens Industri

Jag hoppas att Juholt läser dagens Aftonbladet

Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skriver idag mycket tänkvärt om insatsen i Libyen på Aftonbladets ledarsida. Hans analys utmynnar i att det är aktuellt för Sverige att omvärdera begränsningarna för den svenska insatsen. Jag håller med Anders Lindberg och jag hoppas att hans ledare läses av ledaren för Socialdemokraterna. Det var Håkan Juholt som med sitt egendomliga resonemang om barnsoldater förhindrade att Sverige helhjärtat kunde ställa upp och med en aktiv insats verkar för att FN-resolutionen genomdrevs.

SvD Expressen

fredag 15 april 2011

Han tänker nog så stort han förmår

Förre socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt ger idag ett antal råd till Håkan Juholt. I en artikel i Expressen uppmanar han Juholt och Waidelich att tänka större. Det är ett gott råd och Feldt lyfter bland annat fram de demografiska utmaningar som samhället står inför. Juholt har ju visat sig att vara en synnerligen handlingskraftig person, dock verkar det stå sämre till med omdömet. Under sin korta tid som partiordförande har han hunnit med att både skapa osäkerhet runt pensionssystemet, en utav pelarna i den svenska ekonomiska politiken, som att bidra till en intellektuell härdsmälta när det gäller den svenska insatsen i Libyen.

Det ligger mycket i Kjell-Olof Feldts råd. Jag betvivlar att Juholt har förmåga att ta dem till sig och att omsätta dem i ekonomisk politik. Jag tror att han gör så gott han kan. Han förmår helt enkelt inte att tänka större. Däremot verkar han en synnerligen god förmåga att leverera fyndiga kommentarer. Jag tror personligen att Juholt passar bättre på Norra Brunn än i Rosenbad.

Expressen

Blandad vecka

Veckan har förflutit i snabb takt. Det har varit en intressant vecka med blandat innehåll. En stor del av måndagen ägnade jag åt skolpolitik. Vi hade kombinerat utbildnings och nämndsammanträde med Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun. På tisdagen var det dags för riksdagen och fokusering på finanspolitik. Onsdagen tillbringade jag i Bryssel för ett möte mellan EU-parlamentets budgetkommitté och dess motsvarigheter i medlemsstaternas nationella parlament. Jag hann också med att litet cafémöte med en gammal arbetskamrat från Försvarsmakten. På torsdagen var det återigen dags för finanspolitik. Finansutskottet anordnade en offentlig utfrågning om de kommande Europeiska regelverken för banker. Idag fredag så är det tid för sammanfattning.

Mina intryck från veckan har jag samlat i tre stycken radioprogram.

Möte med budgetkommittén behandlas i veckans avsnitt av dinledamot.se finner du om du följer denna länk.

Utvecklingen av EU:s militära sammarbete behandlas i veckans avsnitt av Försvarsradion. Programmet finner du här.

söndag 10 april 2011

Floskelmästaren Juholt

Jag sitter just nu och lyssnar på Agendas intervju med Håkan Juholt. Maken till floskelpolitiker tror jag aldrig att jag har stött på. Varje fråga besvaras med högtravande intetsägande floskler. Jag har mycket svårt att tro att detta kommer vara framgångsrikt hos väljarna.
På ja och nej frågorna var han dock klar även om det är rätt tveksamt vad han avsåg med svaren.

SvT

lördag 9 april 2011

Ytterligare ett argument mot statligt ägande

Istället för att fokuserat ägna sig åt de viktiga frågorna rörande reglering av finansmarknaden har vår finansmarknadsminister behövt ägna de gångna veckorna åt att svara på frågor om ersättningarna till direktörer i statliga bolag. Arbetet är inte färdgit och för ministern väntar troligen utfrågningar i konstitutionsutskottet. Jag tycker att detta är ytterligare ett bra exempel på varför staten bör renodla sin roll. Staten ska sätta ramarna genom lagar och regleringar men man bör undvika att själv samtidigt vara en aktör på banan. När staten går in som ägare i näringslivet uppstår ett antal problem. Staten klarar inte av att agera affärsmässigt utan dagsaktuella politiska behov tillåts prägla ägandet av bolagen. I dagens SvD argumenterar nationalekonomen Christian Westerlind Wigström för att staten ska öka sitt ägande av näringslivet. Han tror att det går att skapa ett vattentätt skott mellan politiken och den statligt ägda aktiefond han pläderar för. I teorin är detta säkert möjligt men den politiska verkligheten ser annorlunda ut. Betänkt att inte ens Alliansregeringen trots tydliga skrivningar i lagen klarat av att motstå frestelsen att vara inne och peta i AP-fondernas styrning av bolagen.

Första testet av nya doktrinen

Försvarsminister Sten Tolgfors annonserar idag att försvaret köper nya helikoptrar, 15 stycken Black Hawk. Under mycket lång tid har helikopterförmågan varit eftersatt inom försvaret. Anskaffningen av nya helikoptrar har varit en långdragen historia med extrema förseningar. Mycket har detta berott på viljan att vara med och bestämma över detaljer i utvecklingen och utformningen av helikoptrarna. Nu väljs en radikalt annan väg. Istället för att utgående från skräddarsydda svenska krav försöka specialbeställa en helikopter köper staten en väl utprövad produkt. Detta är helt i enlighet med den nya doktrinen för materielförsörjning. Jag tycker att detta doktrinskifte är bra och framförallt realistiskt. Försvarsmaterielens ökade komplexitet, de relativt krympande försvarsanslagen och försvarets internationalisering medför att egenutveckling och svenska särlösningar tillhör en svunnen tid. Beklagligt att det tog så lång tid att detta tänkande skulle få genomslag. Många miljarder skulle kunna ha satsats på försvarsmateriel för operativ effekt istället för grandiosa utvecklingsprojekt.

Från min tid inom Försvarsmaktens perspektivplanering minns jag flertalet uppvaktningar från industrin där de närmast idiotförklarade oss när vi var skeptiska att satsa egenutvecklade system.

DN Aftonbladet Expressen

fredag 8 april 2011

Vill du veta mer om Annie Johansson


I Centerpartiet pågår just nu en intern debatt om partiledarposten. En av personerna som det talas om som möjlig kommande partiledare är riksdagsledamoten Annie Johansson. Jag hade för en tid sedan förmånen att ha Annie Johansson som gäst i Den politiska talradion. Du som vill skapa dig en egen uppfattning om vem Annie är och vad hon står för kan göra det genom att lyssna på programmet.

Du startar det genom att klicka på denna länk.

SvD

Bravo Hökmark!

På onsdag åker jag till Bryssel på uppdrag av riksdagens finansutskott för att delta i ett möte mellan EU-parlamentets budgetkommitté och medlemsstaternas parlaments motsvarande kommittér och utskott. På mötet ska vi diskutera såväl de nationella budgeterna som EU-budgeten. Budskapet från det svenska finansutskottet är tydligt. EU måste visa mer budgetrestriktivitet och dessutom måste långtidsbudgeten reformeras. Mer bör satsas på tillväxtfrämjande forskning och utveckling och mindre på reformfördröjande stöd och bidrag.

I dagens Expressen drar EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark en lans för en liknande inriktning.

torsdag 7 april 2011

Isabella Löwengrip gästar Den politiska talradion

Svaret på veckans gåta är Isabella Löwengrip. Isabella driver bloggen Blondinbella. I programmet samtalar vi om ungt entreprenörskap. I nedanstående film berättar jag historien om riksdagsledamoten som bad mig ordna Isabellas autograf. Veckans gissningstävlan får väl handla om vilken riksdagsledamot det var.Du kan lyssna på radioprogrammet med Isabella om du följer den här länken.

Dagens Media

onsdag 6 april 2011

Dagens ledtråd

Vem är veckans gäst i Den politiska talradion?

Här följer de tidigare givna ledtrådarna:
Läser en MBA i Zürich och har just startat en tidning i Sverige.
Förekommer just nu i en reklamkampanj i riksmedia.

Dagens ledtråd:
Det rör sig om en ung entreprenör som nyttjat Internet för att bygga upp sin företagsgrupp.

Fortfarande för svårt? Här får du ytterligare en ledtråd.
Gästen förknippas med orden ljus och klocka.

tisdag 5 april 2011

Veckans radiogäst

Igår påbörjade jag en gissningstävling om vem som kommer vara gäst i Den politiska talradion. Här följer en ny ledtråd.

Läser en MBA i Zürich och har just startat en tidning i Sverige.

Gårdagens ledtråd.
Förekommer just nu i en reklamkampanj i riksmedia.

Ny ledtråd kommer imorgon och på torsdag kommer svaret.

måndag 4 april 2011

Skarp salva från Hildebrandt

Författaren och krigsreportern Johanne Hildebrandt är ny kolumnist i SvD. I sin första kolumn levererar hon en skarp salva mot tvehågsna politiker i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet.

Johanne Hildebrandt förtjänar att lyssna till, hon har under långt tid på ett mycket engagerat sätt i klassisk krigreporter anda följt de svenska internationella insatserna.
SvD

Rätt kombination?

Socialdemokraterna har varit mest framgångsrika när de kombinerat en intellektuell internationalist som statsminister med en pragmatisk högersosse som finansminister. Huruvida dagens kombination, Juholt - Waidelich, uppfyller framgångskriterierna är för tidigt att avgöra. Dock verkar Waidelich av svaren i dagens SvD-intervju att döma att kunna räknas som en högersosse. Däremot är det väl mer tveksamt om Juholt kan räknas som en intellektuell internationalist.

Om ett par veckor gör är det dags för ekonomisk debatt i riksdagen. Vid vårpropositionens överlämnande så kommer Borg och Waidelich att mäta krafterna i kammaren. Det riktiga testet på Waidelich inflytande kommer dock först till hösten då Socialdemokraterna ska presentera en egen budgetmotion.

Veckans radiogäst

På torsdag har vi en ny gäst i Den politiska talradion. Jag tänkte att läsarna skulle få delta i en liten gissningstävlingen om vem gästen är. Här kommer den första ledtråden.

Förekommer just nu i en reklamkampanj i riksmedia.

söndag 3 april 2011

Håkan Juholts vecka kommenteras av Den politiska talradion

Håkan Juholts första vecka som ledare för Socialdemokraterna har varit händelserik. I veckans avsnitt av Två nyanser av blått kommenterar Maria Abrahamsson och jag hans första vecka "på jobbet".

Du finner detta och tidigare avsnitt av Två nyanser av blått på sidan http://riksdagsradion.wordpress.com

Den politiska talradion innehåller fyra olika program, Försvarsradion, dinledamot.se och Finanspolitiska reflexioner. Du kan läsa mer om du följer den här länken.

DN SvD Expressen

Nora4you Alltid rött Partistaten Högbergs tankar Tokmoderaten In your face

lördag 2 april 2011

Den politiska talradion växer

Den politiska talradion växer. Från början var Den politiska talradion synonymt med det radioprogram som jag och min politiske sekreterare spelade in en gång i veckan. Sedan ett par månader tillbaka har dock Den politiska talradion fått en annan innebörd och är idag namnet på radiostationen som har flera radioprogram.

Vi fortsätter att nu på fjärde året producera programmet dinledamot.se. I programmet samtalar jag och min politiske sekreterare Erik Hagström om aktuella politiska frågor. Emellanåt har vi någon gäst i programmet.
Programmet har en egen blogg där de senaste årens program finns för avlyssning. Adressen till bloggen är http://dinledamot.wordpress.com

Programmet Försvarsradion vänder sig till lyssnare som är intresserade av försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Programmet leds av Erik Hagström. Oftast gästas programmet av gäst med anknytning till området. Hittills har Försvarsradion gästats av Svenska Dagbladets Claes Arvidsson, Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman, Jacob Westberg från Försvarshögskolan, ledamoten av utrikesutskottet Mats Johansson, Allmänna försvarsföreningen ordförande Stefan Ring, ordföranden för utrikesutskottet Karin Enström, ledamoten av försvarsutskottet Johan Forssell, Förbundsordföranden för Fredsbaskrarna Bo Wranker, försvarsanalytikern Mike Winnerstig och slutligen denna vecka av redaktören för Krigsvetenskapsakademiens debattsida på nätet Johan Wiktorin. Samtliga program finns för avlyssning på sidan http://dinradio.wordpress.com

I programmet Finanspolitiska reflexioner samtalar jag och min finansutskottskollega Elisabeth Svantesson om aktuella ekonomiska frågor. Tanken är att programmet på ett populärt sätt ska förklara komplicerade frågor. Hur vi har lyckats så här långt kan du höra på programmets hemsida http://finanspolitik.wordpress.com

Slutligen innehåller radiostationen ett program med namnet Två nyanser av blått. I detta program är det tänkt att jag och min riksdagskollega Maria Abrahamsson ska gnabbas runt aktuella politiska frågor. I en liten lättsammare ton ska vi dela ut smockor till dem som vi tycker förtjänar det. Emellanåt tänker vi ta hjälp av gäster. Våra stapplande försök kan du lyssna på på sidan http://riksdagsradion.wordpress.com
Hör gärna av dig om du har synpunkter och idéer avseende Den politiska talradion.

fredag 1 april 2011

Juholts utrensningar fortsätter

Media rapporterar att Juholts utrensningar i partiledningen fortsätter. Efter att Östros avsatts planeras nu motsvarande hantering av såväl gruppledaren Sven-Erik Österberg som ordföranden för civilutskottet Maryam Yazdanfar. Inbördeskrig brukar ge upphov till flyktingströmmar. Av den anledningen har Moderaterna i största hemlighet organiserat en grupp för mottagning av Socialdemokratiska riksdagsledamöter på flykt undan en hårdhänt ledare. Tanken är att i första hand rikta in sig på att ta emot socialdemokratiska ledamöter som genom sin utbildning och regeringserfarenhet fallit i onåd hos den nya ledaren för Socialdemokraterna. Eftersom det parlamentariska läget är så pass jämnt är detta projekt högprioriterat. Jag har från vanligtvis välunderrättad källa fått veta att statsministern troligen kommer att presentera två avhoppare vid en presskonferens senare idag.

DN SvD SvD Expressen Aftonbladet Expressen