lördag 9 april 2011

Första testet av nya doktrinen

Försvarsminister Sten Tolgfors annonserar idag att försvaret köper nya helikoptrar, 15 stycken Black Hawk. Under mycket lång tid har helikopterförmågan varit eftersatt inom försvaret. Anskaffningen av nya helikoptrar har varit en långdragen historia med extrema förseningar. Mycket har detta berott på viljan att vara med och bestämma över detaljer i utvecklingen och utformningen av helikoptrarna. Nu väljs en radikalt annan väg. Istället för att utgående från skräddarsydda svenska krav försöka specialbeställa en helikopter köper staten en väl utprövad produkt. Detta är helt i enlighet med den nya doktrinen för materielförsörjning. Jag tycker att detta doktrinskifte är bra och framförallt realistiskt. Försvarsmaterielens ökade komplexitet, de relativt krympande försvarsanslagen och försvarets internationalisering medför att egenutveckling och svenska särlösningar tillhör en svunnen tid. Beklagligt att det tog så lång tid att detta tänkande skulle få genomslag. Många miljarder skulle kunna ha satsats på försvarsmateriel för operativ effekt istället för grandiosa utvecklingsprojekt.

Från min tid inom Försvarsmaktens perspektivplanering minns jag flertalet uppvaktningar från industrin där de närmast idiotförklarade oss när vi var skeptiska att satsa egenutvecklade system.

DN Aftonbladet Expressen

2 kommentarer:

Per K Eleman sa...

Eller hur Pettersson!

Starkt jobbat att i sin linda hejda utveckling av högkostnads- och högriskprojekt som; HKP14, SEP, VISBY, BAMSE, ARCHER, EXCALIBUR, GLC/NOC, PRIO m fl.

God hushållning...

Anonym sa...

Första testet?

Och Patria då?