måndag 4 april 2011

Rätt kombination?

Socialdemokraterna har varit mest framgångsrika när de kombinerat en intellektuell internationalist som statsminister med en pragmatisk högersosse som finansminister. Huruvida dagens kombination, Juholt - Waidelich, uppfyller framgångskriterierna är för tidigt att avgöra. Dock verkar Waidelich av svaren i dagens SvD-intervju att döma att kunna räknas som en högersosse. Däremot är det väl mer tveksamt om Juholt kan räknas som en intellektuell internationalist.

Om ett par veckor gör är det dags för ekonomisk debatt i riksdagen. Vid vårpropositionens överlämnande så kommer Borg och Waidelich att mäta krafterna i kammaren. Det riktiga testet på Waidelich inflytande kommer dock först till hösten då Socialdemokraterna ska presentera en egen budgetmotion.

Inga kommentarer: