torsdag 19 december 2013

Går kanske lika bra med fikonlöv

Ett par av mina riksdagskollegor upprör sig för närvarande över olika konstverk som utsmyckar riksdagens lokaler. Tur att de inte var aktiva i det lokala styret av Florens på 1500-talet för då hade nog Michelangelos staty av David riskerat att förpassas till ett förråd.
SvD

onsdag 11 december 2013

Lagen gäller även för lagstiftare!


 

 

Ledamöterna i Sveriges riksdag har många olika yrkes- respektive studiebakgrunder. Utbildningsnivån är låg om man jämför med andra länders parlament slående är också den låga andelen juridskt skolade i riksdagen. På senare år har Socialdemokraternas historiska mångtalighet av fackliga ombud börjat matchas av mitt eget partis "yrkesekvivalent", politiska tjänstemän.

Vid dagens debatt rörande riksdagsordning konstaterar jag tryggt att Moderaterna företräds av juris doktor Andreas Norlén. Tyvärr är nog oppositionen så fastlåst i sina ställningstagande att de inte inser vikten av att en lagstiftande församling visar respekt inför lagen genom att följa den.

söndag 8 december 2013

De rödgröna har blivit rödare!


Dagens Demoskopundersökning innehåller ett antal intressanta signaler. Stödet för Alliansen som det enda trovärdiga regeringsalternativet stärks genom ökningarna för såväl C, FP och KD. På den rödgröna sidan har S planat ut på historiskt låga 33%. Ännu viktigare är V:s ökning kombinerad med MP:s tillbakagång. Det rödgröna regeringsalternativet blir på detta sätt mycket rödare och öppnar för Allianspartierna att vinna över liberala och ickesocialistiska S- och MP-sympatisörer. Nu blir det nio månaders valspurt för att ge Sverige en Alliansregering med majoritet i riksdagen.

onsdag 20 november 2013

Framåt praktikanter sökes


De senaste två somrarna har jag haft praktikanter från Princetonundervisning tjäntgörande hos mig i riksdagen. Det har varit stimulerande att arbeta med dessa begåvade och framåt ungdomar. På Princeton pågår just nu ansökningsprocessen för nästa sommars praktikantprogram. Jag har anledning att tro att förra årets praktikanter är goda ambassadörer för mitt program i riksdagen. Här är ett foto på en utav dem tillsammans med New Jerseys nyligen omvalde guvernör Chris Christie.
 

söndag 17 november 2013

Uppgiften är klar


Sverige behöver en utvecklingsfokuserad majoritetsregering. Detta uppnås genom att Allianspartierna fram till valdagen 2014  ökar med 11,1 procentenheter (utgående från dagens SIFO-undersökning) vilket motsvarar cirka 700000 röster. En rejäl uppgift men på inga sätt omöjlig. De osäkra väjarna är enligt oktobermätningen från Novus 19,6 %  eller närmare 1,4 miljoner. Ett ännu kraftfullare sätt att åstadkomma en utvecklingsfokuserad majoritetsregering är att vinna över 700000 röster från Socialdemokraterna vilka 2,4 miljoner idag uppger att de skulle rösta på. Vänsterpartiets senaste framgångar i opinionen torde öppna goda möjligheter för Alliansen att vinna över väljare från Socialdemokraternas högerflank.
 
 
 
 
 

söndag 27 oktober 2013

Bankernas skatter finansierar statens reformer


Bankernas vinster har slagits upp stort i media och troligen bidragit till allmänhetens sjunkande förtroende för bankerna. Flera politiker har varit snabba att stämma in i klagosången. Lite sifferanalys ger dock vid handen att en att en stor del av bankernas vinster hamnar i statskassan i form av skatter. De fyra storbankerna bedöms under 2013 göra en samlad vinst på drygt 60 miljarder. Bolagsskatten till staten blir då drygt 13 miljarder. Det är troligt att bankerna delar ut runt 25 miljarder till aktieägarna vilket skulle ge upp till 7,5 miljarder i utdelningsskatt (beroende på var ägandet ligger). Om sedan bankernas vinster resulterar i högre löner och bonusar till ledande befattningshavare så torde det leda till ytterligare skatter till staten. Vid vinstrelaterade lönepåslag på 1 miljard så kommer 500 miljoner tillbaka till staten i form av skatt. Bankernas skatter finansierar följaktligen med god marginal Alliansens föreslagna sänkningar av inkomstskatten i form av ytterligare jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt.
 
Lite förenklat kan man säga att bankerna är en transmissionsmekanism för en skatteväxling som gör det mindre ekonomiskt fördelaktigt att låna och mer fördelaktigt att arbeta.
 

fredag 18 oktober 2013

Mycket glädjande att utbildning/skola ges en central plats på vår partistämma

Att ordna tillgång till en bra utbildning är enligt min uppfattning  samhällets viktigaste jämlikhetsåtgärd. Därför tycker jag att det är upplyftande att utbildning och skola spelar en så central roll på Moderaternas partistämma. För egen del bidrar jag till debatten med nedanstående konferensbidrag som jag presenterade vid en konferens vid OECD i Paris.


Importance of Education in Enhancing Social Mobility: The Need for Continuing to Improve Access to Education and Adopting Good Pedagogy

Social Mobility as Key Driving Force for Inclusive Growth

Social mobility based on meritocracy increases competiveness and promotes long-term growth. The prime engine for social mobility is education.

Focus on education and trust the market forces, and you will achieve both growth and inclusiveness. Searching for equality through redistribution of wealth tends to hamper growth and fails to create long-term inclusiveness. In this contribution to the workshop on inclusive growth, I discuss a number of factors in the field of education that are important to promoting social mobility and long-term growth.

 

In this paper for OECD workshop on inclusive growth, I would like to share my thoughts on social mobility and argue that education is the prime engine for enhancing upward mobility. Social mobility, the individuals’ ability to move from one socioeconomic class to another, reflects the society’s justice, fairness and openness, and is the key to inclusive and balanced growth. In modern societies, education has become an increasingly crucial factor in determining which jobs people enter and in deciding their socioeconomic position. Therefore, quality education can serve as a springboard for individuals from disadvantaged backgrounds to leap into an upper social stratum and contribute to greater social mobility. Expanding and improving public education system has been vital to promoting social mobility thus far. In the second half of the 20th century, most OECD nations witnessed high absolute rates of social mobility primarily due to relocation of jobs from manual labor to professional sectors. Such mobility was greatly facilitated by comprehensive educational reforms that expanded public school systems and endorsed the kind of education that would prepare individuals for professional careers. Although we do not expect a comparable shift in the occupational structure in terms of scale in the near future and a consequent radical increase in social mobility, I believe that we can continue to promote mobility through expansion of and improvement in the education systems, given that recruitment in the job market remains overall meritocratic.

Although providing educational opportunities for underprivileged youths through expansion of public education system has been instrumental in promoting social mobility, we must recognize that it is not a panacea to social inequalities. In the past, efforts to reduce the achievement gaps among students of different economic backgrounds have focused on building sound school systems, but not necessarily on improving the quality of education itself. Governments in many countries especially in Europe and North America have taken quite drastic interventionist approaches in reforming the school systems, but they have been usually hands-off when it came to pedagogy, leaving it to the teachers’ discretion. We must continue improving and expanding public school systems, but now it is also time for a different type of educational reform, one targeted at the quality of teaching. We should encourage teachers to adopt good methods of instruction that are most effective in helping low-achieving students from disadvantaged backgrounds. We must make more resources available to teachers that can be utilized in classroom initiatives directed at low-achieving students. We should also train teachers to help students understand the importance of education in breaking the cycle of intergenerational poverty and motivate them to pursue higher education.

Furthermore, in my opinion, a good pedagogy must also emphasize developing students’ emotional strength. Teachers should help students from disadvantaged backgrounds become more resilient in the face of failures and challenges. Many researches have reported that underprivileged students’ inability to deal with setbacks can be detrimental to social mobility. They find that youths from disadvantaged backgrounds tend to consider a minor failure, such as performing poorly on a test, as reflective of a bigger failure, and are more likely to give up on overcoming their failures than are those who are more economically privileged. Training teachers to help students develop emotional strength through experiences beyond the classroom, such as volunteering and sports, would be crucial in teaching them not to fear challenges and move forward in their lives.

Lastly, I want to emphasize that we must also examine and attempt to solve inequalities within the educational system itself. It is true that in some aspects, educational systems ironically end up reinforcing social inequalities rather than reducing them. Education qualifications often times serve as means through which many upper-middle class families pass on their socioeconomic advantages. In many countries with developed public school system, it is not uncommon for wealthy families to deliberately relocate to areas that are reputed for having good schools, drive up house prices, and consequently exclude poorer families from access to quality schools. Furthermore, even in higher education, competitive universities are dominated by children of those in the highest economic quintile, who themselves had received elite education. Some critics condemn this paradox of formation of a hereditary meritocratic class, and even take the pessimistic view that all education hinders social mobility. These inequalities within the education system itself are indeed pressing problems that must be tackled, yet they should not discredit the value of education in increasing social fluidity. They are problems to be solved, not excuses for hampering the efforts to increase underprivileged youths’ access to educational opportunities and improve their school experience. We should recognize the importance of education in aiding disadvantaged youths realize their potential and catapult themselves up the socioeconomic spectrum, and continue investing in the future of our society through education.

Pengarna avgör inte svenska val


Amerikanska politiker och politiskt intresserade fokuserar ofta på de svenska partiernas finanser i tron att det finns ett starkt samband mellan valfondernas storlek och framgången vid valet. Genom valsystemets utformning som inte ger polariserande persondueller och TV-reklamens begränsade inverkan så avgörs valrörelserna av andra faktorer. Vid folkomröstningen om införandet av euron hade jasidan ett förkrossande övertag då det gällde ekonomiska resurser trots det lyckades man inte ens få sympatisörerna till de partier som stod på jasidan att gå och rösta ja.
 
Dettta sagt så innebär inte det att större resurser är att föredra.
 

 

onsdag 16 oktober 2013

En ny valarbetare gör sin stämma hörd

Löfvens gamle parhäst Karl-Petter Thorwaldsson utvecklar sig alltmer till att vara en av Alliansens bästa valarbetare, otippat.
Expressen

Spänningen ökar


Riksmötet har fått en flygande start och det känns i luften att valdagen rycker närmare. Budgetbataljen har tvingat såväl S som MP att bekänna färg. Dagens partiledardebatt  ger ytterligare en möjlighet för Alliansens partiledare att argumentera för fördelarna för Sverige med en Allianregering med egen majoritet i riksdagen efter valet 2014.
Tillbringar dagen i riksdagens plenisal med datorn på bänken.

tisdag 15 oktober 2013

Föredömligt kort intern nomineringsprocess


I USA är det politiska systemet delvis paralyserat. En faktor som starkt bidragit till låsningarna är nomineringsprocesserna inom de två stora partierna. De interna processerna är i stort kontinuerligt pågående och leder till att moderata pragmatiker slås ut av testuggande populister som utfärdar ultimativa utfästelser.

I Stockholms län genomför Moderaterna nu sin interna nomineringsprocess inför nästa år riksdagsval. Under perioden 15 oktober ges medlemmarna möjlighet att ge sina preferenser i en rådgivande omröstning en s.k. försöksnominering. Därefter utarbetar en nomineringskommitté ett förslag till valsedel som den 13 januari underställs en nomineringsstämma för fastställande. Efter denna föredömligt korta process lägger vi all kraft på  att vinna väljare så att vi efter valdagen ånyo i Alliansen kan forma en majoritetsregering.

måndag 14 oktober 2013

Pristagaretillkännagivande i krisens skugga


Minns ni Lars Ekborgs sketch om byn där alla kvinnorna var så fula att när alla ställde upp i byns skönhetstävling var det ingen som vann. Lite får man samma känsla inför dagens tillkännagivande av vinnaren av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne det så kallade Nobelpriset i ekonomi.  Men trots de senaste årens kaos inom världsekonomin torde priskommittén funnit någon förtjänt forskare som med modeller och teorier kunnat beskriva och förklara några ekonomiska fenomen.
 

söndag 13 oktober 2013

Pjäserna formerade för ett klassiskt parti


Med tio månader kvar till valet ser vi nu hur pjäsernas formerats till vad som ser ut att bli ett klassiskt parti.

 

Det vore bra för Sverige om Alliansen efter valet 2014 kan forma en majoritetsregering. För att göra det krävs att M, FP, C och KD under de närmaste tio månaderna vinner över 11,2%-enheter från oppositionen och från soffan. Det innebär att 772000 väljare måste vinnas över från de rödgröna, Sverigedemokraterna och soffan. En rejäl, men inte omöjlig uppgift. De senaste veckorna har visat att vi kommer att få hjälp av de rödgröna. I stort sett dagligen görs utspel som visar att Löfven inte har ett samlat regeringsalternativ utan om Alliansen inte får majoritet så kommer Sverige kastas in i en parlamentarisk situation som riskerar den ekonomiska stabilitet som Alliansregeringen skapat.

 

Med tio månader kvar till valdagen krävs det för att vi ska kunna fortsätta utveckla Sverige att vi varje månad vinner 77000 väljare i en riktig långspurt. Förra veckans partiledardebatt med en samlad Allians  med en taggad Fredrik Reinfeldt var ett bra avstamp mot ett förnyat och förstårkt mandat från väljarna.

 

lördag 5 oktober 2013

Ekonomiska politiken gisslan på båda sidor av Atlanten


Hur man formulerar en fråga påverkar starkt vilket svar man får. Expressen har genomfört en opinionsundersökning där man frågat ”Vad tycker du om ett femte jobbskatteavdrag?” och givit svarsalternativen ”bra åtgärd”, ”dålig åtgärd”, ”vet ej”. Resultatet de fick var 47, 35 respektive 18% d.v.s. närmast identiskt väljaropinionen för de partier som  stödjer de olika förslagen. Jag skulle tro att man skulle fått ett liknande resultat om man ställt samma fråga om det fjärde jobbskatteavdraget då det förslaget var under behandling i riksdagen. Om man istället idag skulle ställa frågan ”är du för att fjärde jobbskatteavdraget slopas?” Tror jag att det skulle bli runt 60% nej och endast runt 20% ja och samma 18% vet ej.

Jag tror att det är det dessa välkända fenomen som gör att de rödgröna så intensivt bekämpar regeringens skattesänkningsförslag. De vill undvika att behöva gå till val på att ta bort två då populära och accepterade skattesänkningar. Socialdemokraterna har på nära håll studerat amerikanska kampanjmetoder. Deras agerande mot skattesänkningarna påminner dock mer om republikanernas än demokraternas taktiserande runt den ekonomiska politiken. Lyckligtvis kommer nog denna taktik att slå tillbaka på Socialdemokraterna snabbare än de anat. Att riskera det finansiella ramverkets styrka och hålla budgetprocessen gisslan för att vinna opinionspoäng kommer inte belönas av väljarna som är intelligentare än många politiker tror. Det innebär att om ett år riskerar Socialdemokraterna finna att opinionsvinsten från skattesänkningsmotståndet varit lättflyktig emedan försöket att kringgå ramverket tillsammans med V, SD och MP långsiktigt skadat deras trovärdighet.
Expressen

fredag 20 september 2013

På uppdrag till Vietnam


Imorgon reser jag till Vietnam, jag är tillsammans med en expert från Internationella Valutafonden (IMF) inbjuden av det vietnamesiska finansutskottet att föreläsa för dem inför deras arbete med att ta fram en ny budgetprocess. Jag har träffat huvuddelen av ledamöterna tidigare då de besökte Sverige men också vid möten vid Internationella Valutafonden i Washington. Vietnam som fortfarande formellt är et kommunistiskt land har sedan mitten av 80-talet slagit in på en marknadsekonomisk väg vilket lett till en mycket snabb ekonomisk utveckling. Denna lilla avstickare är bara ännu ett exempel på hur vår ekonomi blir allt mer globaliserad. Det är därför nödvändigt vilket SEB: chefsekonom Robert Bergqvist sa senast jg träffade honom att politikerna också blir mer globaliserade. Jag får säkert anledning att återkomma med mina intryck från mötet med det vietnamesiska finansutskottet.

lördag 14 september 2013

Utbildning bästa biståndet

Dagens pusselbit i det som på onsdag redovisas som den kompletta statsbudgeten är en150 miljoner kronors bit för stipendier för studenter från fattiga länder företrädesvis i Afrika.  Detta är ett riktigt vinna-vinna projekt. Vi ger bistånd på det bästa sättet genom kunskap och kompetens samtidigt får vi toppelever till våra universitet som senare kan bidra till utvecklingen i sina hemländer och dä även vara goda ambassadörer för Sverige.

Ekot

söndag 18 augusti 2013

Vad heter "jobbskatteavdrag" på engelska?


Så här års brukar många riksdagsledamöter åka på språkkurser till England respektive Frankrike. För egen del har jag denna likt förra sommaren förkovrat mig i engelska genom att ta emot engelskspråkiga praktikanter. Men praktikantprogrammets bidrag till riksdagsledamöternas språkförkovran har inte inskränkt sig bara till min person. Jag har låtit dem genomföra två podradiointervjuer intervjuer med två riksdagskollegor. Resultatet finner du här nedan. Emellanåt framförs det kritik mot riksdagsledamöternas kunskaper i engelska. Därför är det glädjande att vi i Moderaterna har så dugliga representanter som Karl Sigfrid och Henrik von Sydow som klarar av att föra en diskussion på engelska i så pass komplicerade ämnen som konstitutionella frågor respektive skattepolitik. Rannsaka gärna dig själv! Visste du vad ”jobbskatteavdrag” heter på engelska.

 

Du kan lyssna på programmet där praktikanterna David Will och Laura Slater samtalar med Karl Sigfrid om konstitutionsutskottets arbete, genom att klicka på denna länk

 

Du kan lyssna på programmet där praktikanterna Eu Na Noh och Tanner Smith frågar ut skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow om svensk skattepolitik i allmänhet och moderat skattepolitik i synnerhet. Du startar programmet genom att klicka på denna länk

onsdag 14 augusti 2013

Försvars- och säkerhetspolitisk folkbildning


 

Som den försvarsintresserade riksdagsledamot jag är förfäras jag ofta över den brist helhetssyn sakkunskap som präglar den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Troligen i försök att vinna politiska poäng präglas debatten många gånger av drastiska överdrifter. I ett försök att bidra till en mer initierad och saklig försvars- och säkerhetspolitisk debatt har jag i sommar låtit specialstudera den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Resultatet redovisar jag nu i form av fyra podradioprogram. Intresset verkar att vara relativt stort. Redan efter en vecka på nätet har de fyra programmen haft över 600 nedladdningar. Du kan lyssna på programmen i en extern spelare genom att klicka på länkarna här nedanför. Du finner fler podradioprogram om försvars-och säkerhetspolitik på Försvarsradions hemsida

 

Avsnitt 1 (introduktion till programserien med Göran Pettersson och Laura Slater)

Avsnitt 2 ( Laura Slater intervjuar USA:s förre försvarsattaché i Stockholm, Bruce Acker om den ryska flygövningen i påskas)

Avsnitt 3 ( Laura Slater intervjuar Bruce Acker om ”enveckas” försvaret och Nato:s bevekelsegrunder för en insats i östersjöområdet)

Avsnitt 4 ( Laura Slater intervjuar Bruce Acker om det militärindustriella komplexet)


Ekot SvD

söndag 11 augusti 2013

Nytt bränsle till Nato-debatten

Jag hoppas att jag med hjälp av sommarens praktikantgranskning av den svenska försvarsdebatten bidragit till att förse Nato-debatten med nytt bränsle. Lyssna gärna på min och Lauras podcast här

DN

fredag 9 augusti 2013

Svensk försvars- och säkerhetspolitisk debatt granskad

Jag har under sommaren låtit en av mina praktikanter, Laura Slater, specialstudera den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. I sitt arbete har hon intervjuat ett antal såväl svenska som internationella experter inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. På Försvarsradion kan du lyssna på hennes tre intervjuer med den tidigare amerikanske försvarsattachén Bruce Acker.  Om du klickar på denna länk kan du lyssna till en podcast där jag och Laura introducerar intervjuerna samt att jag redovisar ett antal egna reflektioner rörande den försvars- och säkerhetspolitiska debatten.

 

torsdag 1 augusti 2013

Rysk flygövning "baktände"


En av mina fem sommarpraktikanter från Princetonuniversitetet, Laura Slater, har idag en debattartikel publicerad i Norrtelje Tidning. På måndag genomför hon tillsammans med mig en workshop i riksdagen om svensk försvars-och säkerhetspolitisk debatt. Workshopen utgör en form av examensarbete för Lauras praktiktjänstgöring hos mig. Jag räknar med att Laura Slater under augusti kommer att återkomma med ytterligare artiklar rörande svensk försvars-och säkerhetspolitisk debatt. Vid Princeton studerar Laura political science. Hon har bland annat gjort fördjupningsarbeten om beslutsprocesser och då detaljstuderat Jimmy Carters beslut att försöka frita den amerikanska gisslan på amerikanska ambassaden I Teheran, operation Eagle claw. http://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Eagle_Claw
Laura Slater är dessutom en undergraduate fellow av James Madison programmet vid Princeton.
Här följer texten till Lauras artikel som idag är pulicerad i Norrtelje Tidning:


Rysk flygövning”baktände”

Rysslands flygövning i Finska viken och Östersjön den 29 mars skapade en intensiv försvarsdebatt i Sverige. Som ny betraktare av den svenska försvarsdebatten har jag förvånats över den stora uppmärksamheten ytliga snabbanalyser från vissa försvarsdebattörer erhållit. Ju mer jag har studerat händelsen, desto tydligare har det blivit att debatten som följt av den ryska flygövningen har grundats på överdrifter och bristande analys av helheten.

Enligt den informationen jag har funnit gick förloppet till enligt följande: Två ryska bombplan och fyra jaktplan lyfte från baser nära Sankt Petersburg. De flög över Finska viken i internationellt luftrum; bildligt sett med ena vingspetsen i Finlands luftrum och den andra vingspetsen i Natolandet Estlands dito. Jag har inte funnit någon indikation på att Finland reagerade med att skicka upp flygplan.

Två danska Natoplan lyfte från sin bas i Litauen. De skickades inte upp för att möta de ryska planen, utan bara för att observera planen. Nato hade troligen information om de ryska flygplansrörelserna redan när hjulen lämnade asfalten. Det är talande att de trots detta valde att inte möta de ryska planen. De ryska planen flög heller aldrig in i svenskt luftrum.

Den här artikeln är baserad på information från öppna källor, samt samtal med svensk och internationell expertis med djup sakkunskap. Jag har inte funnit några uppgifter på att Försvarsmakten haft i sin instruktion att ha flygplan i ständig incidentberedskap. Det finns för övrigt anledning att anta att detta även gällde under det kalla kriget.

Vilka Rysslands intentioner med flygövningen var kan vi bara spekulera i. Den långsiktiga effekten kan dock mycket väl bli ett svenskt närmande till ett Natomedlemskap. Jag har svårt att tro att det var Rysslands strategiska idé med flygövningen.

Laura Slater
Princeton University

fredag 19 juli 2013

New hampshire 2016!?

Jag hade förmånen att på plats i New Hampshire följa det republikanska partiets primärval i januari 2012. Nu öppnar vice presdienten Joe Biden för att kandidera. Det skulle kunna inebära att vi kan se fram emot ett mycket intressant primärval i New Hampshire 2016 om Biden ställs mot Rodham Clinton. De befolkningstäta delarna av New Hampshire gränsar till Massachusettes där framförallt i staden Boston det irländska och katolska arvet fortfarande är framträdande. Måhända kan detta gynna Joe Biden.
Ekot

söndag 7 juli 2013

Full fart framåt med praktikanterna


Mina fem praktikanter från Princeton har fått en flygande start på sin två månaders tjänstgöring hos mig i riksdagen. Första veckan fick de rycka in som assistenter vid riksdagens stora OECD-konferens för parlamentariker. Förra veckan seglade de till Visby och Almedalen med Fria moderata studentförbundet. De har också hunnit med att spela in två avsnitt för Den politiska talradion. Laura och David har intervjuat riksdagsledamoten Karl Sigfrid om konstitutionsutskottets arbete. Laura har intervjuat en initierad observatör av svensk försvars- och säkerhetspolitik. Veckan som kommer bjuder på nya utmaningar i form av intervju med skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow samt möte med den amerikanske ambassadören.

måndag 10 juni 2013

Rätt antagande redan 2008


När debatten om den så kallade FRA-lagen rasade som intensivast 2008 så brukade jag påpeka att svensk Internettrafik på internationella nät troligen redan var avlyssnad av utländska underrättelsetjänster. Den senaste tidens avslöjande visar att svensk Internettrafik på internationella nät var avlyssnad oavsett vilket beslut riksdagen fattade om försvarsunderrättelsetjänsten. 
 
Ekot      Aftonbladet                                                                                                                                                                                                                                                

torsdag 6 juni 2013

Sänkt inkomstskatt botemedlet mot hushållens skuldkvot med mildast biverkningar


Den ekonomiska samarbetsorganisationen (OECD), Internationella valutafonden (IMF) och EU-kommissionen har samtliga tämligen nyligen utvärderat Sveriges ekonomiska politik. De lyfter samtliga fram Sverige som ett föredöme när det gäller finanspolitiken. De är också samstämmiga när det gäller farorna för svensk ekonomi. Alla tre betonar riskerna med hushållens höga skuldsättning. De förordar på känt nationalekonom manér sänkta ränteavdrag och höjda fastighetsskatter för att dämpa skuldtillväxten. IMF intar en något mer försiktig inställning då de betonar att åtgärderna bör införas långsamt och stegvis för att undvika att de utlöser ett bostadsprisfall som skulle drabba hela ekonomin och därigenom orsaka större skada än problemet reformen var avsedd att lösa. Jag tycker att såväl OECD, IMF som EU-kommissionen i sina förslag missar det bästa och politiskt enklaste förslaget kanhända beroende på att de bortsett från vissa detaljer. Ränteavdragets utformning gör att det innehåller två självreglerande funktioner. Den första och enklaste är att det endast är de första 100000 i underskott av kapital som berättigar till 30% avdrag, för underskott över 100000 är avdragseffekten endast 21%. Detta innebär att vi nu i storstadsregionerna börjar närma oss de prisnivåer på bostäder där köparna nått brytpunkten på avdragsrätten (lån på 3,3 miljoner vid en ränta på3% ). Den andra mindre välkända självreglerande funktionen är att ränteavdraget till sin konstruktion är en skattereduktion. Skattereduktionen kan endast göras av inkomstskatt och fastighetsavgift. Om inkomstskatten sänks så minskas automatiskt avdragsmöjligheterna. Det bästa sättet i rådande konjunkturläge att minska hushållens skuldsättning i förhållande till disponibel inkomst vore att sänka inkomstskatterna genom ytterligare jobbskatteavdrag samt höjd brytpunkt för statlig skatt. Dessa båda skattesänkningar skulle öka den disponibla inkomsten för många hushåll samtidigt som den skulle minska möjligheterna för ränteavdrag och därigenom premiera en amorteringskultur. Effekterna skulle dessutom bli tämligen milda varför reformerna inte skulle riskera att utlösa ett bostadsprisfall. Därutöver bidrar dessa två inkomstskattesänkningar till att öka arbetskraftsutbudet varför de inte torde vara inflationsdrivande. Därutöver är det för den finansiella stabiliteten lämpligt att fortsätta att öka bankernas krav på kapitaltäckning framförallt genom höjda riskvikter på bostadslån. Det är viktigt att bankerna redan nu i sin kreditgivning beaktar konsekvenserna av sänkta inkomstskatter och höjda riskvikter och diskonterar detta vid sin rådgivning. Det vore bra för Sveriges ekonomi om vi utan drastiska ingrepp fick ett tydligt trendbrott avseende hushållens skuldsättning. En arbetsutbudshöjande inkomstskattesänkning är dessutom en långsiktigt strukturellt bra reform. Om trendkurvan för hushållens skuldsättning skulle brytas så kan det heller inte uteslutas att Sveriges ekonomi skulle få ytterligare stimulans genom beslut från Brunkebergstorg.
 

 

fredag 31 maj 2013

IMF, OECD och EU-kommissionen om Sverige


Så har då Sveriges ekonomi granskats av såväl OECD, IMF och EU-kommissionen. Slutsatserna är ganska likalydande. Sveriges offentliga finanser är välskötta och starka. Alla tre organisationerna påtalar riskerna med hushållens höga skuldsättning. IMF:s råd att gå varsamt fram när denna obalans rättas till är mycket klok så att korrektionsreformen inte utlöser ett prisfall som skadar ekonomin mer än problemet som den var tänkt att lösa. Alla tre organisationernas experter verkar ha missat att ränteavdragets konstruktion innebär att en sänkt inkomstskatt medför en automatisk reducering av avdragsrätten. Detta medför att ytterligare jobbskatteavdrag och höjning av brytpunkten för statlig skatt inte bara är konjunkturmässigt och strukturellt (ökat arbetskraftutbud) bra åtgärder de verkar dessutom hämmande på låneekonomin och premierar amortering.
 

onsdag 15 maj 2013

Sverige nämns regelbundet som ett fördöme när det gäller "Inclusive growth"- "Inkluderande tillväxt


Det är tragiskt att följa debatten runt OECD:s rapport om inkomstfördelning. Ett antal vänsterdebattörer vantolkar undersökningen och svartmålar situationen i Sverige. Jag har under de senaste tre åren deltagit vid ett flertal seminarier med OECD. Jag deltog dessutom på en personlig inbjuda från generalsekreteraren vid OECD:s och Ford Foundations gemensamma workshop om inkluderande tillväxt. I alla sammanhang har Sverige lyfts fram som det ledande exemplet på hur man med bra ekonomiska reformer kan åstadkomma inkluderande tillväxt. När jag besökte OECD:s center i Washington uttalade centrets chef det mycket klart och tydligt. Ni är bäst i klassen oavsett hur man mäter.

 

Här följer ett antal kommentarer till den svenska debatten:

·      Inkomstskillnaderna har ökat gradvis sedan början av 1990-talet. Det ser vi även internationellt. För svensk del förklaras detta av att de som tjänar allra mest har dragit ifrån, men också att utanförskapet växte och befästes.

·      Den stora ökningen skedde under socialdemokratiska regeringar fram till 2006. [86% av de ökade inkomstskillnaderna 1995–2010 uppstod under socialdemokratiska regeringar, dvs. fram till 2006]

·      Jämfört med de flesta andra länder har Sverige en mycket jämn inkomstfördelning. Detta blir ännu tydligare om man även omfattar offentligt finansierade välfärdstjänster (vård, skola och omsorg). Med det utvidgade inkomstmåttet hade Sverige i den senaste internationella jämförelsen (obs! 2007) den lägsta inkomstspridningen i OECD-området.

·      Regeringens främsta mål har från dag ett hösten 2006 varit att få fler i arbete. Flera reformer som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt och stärker incitamenten till arbete har genomförts. På sikt kan denna politik framförallt förväntas gynna dem som i dag har låga inkomster och står utanför arbetsmarknaden. Sedan dess har sysselsättningen ökat med 200~000 och utanförskapet minskat med 200 000. Denna utveckling leder i förlängningen till minskade skillnader och ökad sammanhållning.

 

Vad borde prioriteras? Ytterligare jobbskatteavdrag som på ett bra sätt kombinerar tillväxt och ökade incitament till försörjning via förvärvsarbete. Dessutom satsningar på utbildning som jämnar ut förutsättningarna för en ekonomisk karriär.

SvT
 

 

söndag 12 maj 2013

Sänkt inkomstskatt kan bidra till att hejda skuldtillväxten


 

Ytterligare jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt torde kunna bidra till att hejda ökningen av skuldsättningen. Jag har i tidigare blogginlägg påpekat att utformningen av skattereduktionen för ränteavdrag har en inbyggd automatisk stabilisator i form av den lägre avdragsrätten(21%) över 100000. En annan sällan uppmärksammad automatisk stabilisator är att avdraget är just en skattereduktion det krävs följaktligen att man har andra skatter (kommunal, statlig inkomstskatt eller fastighetsavgift) att kvitta emot. Detta innebär att en inkomsttagare med medianinkomst (22971 kr/mån) slår i avdragstaket vid ett avdrag på 63024 kr vilket motsvarar en ränta på212 700/år vilket vid 3% ränta motsvaras av ett lån på lite drygt 7 miljoner. Många banker räknar idag på att de potentiella kunderna ska klara en ränta på 6% och då skulle lånetaket i detta fall vara 3,5 miljoner.
 För en inkomsttagare med en inkomst vid brytpunkten för statlig skatt (35520:-/mån) är avdragstaket 111456 kr.

Dessa automatiska stabilisatorer innebär att ökningen av hushållens skuldsättning snart kommer att hejdas utan nya politiska beslut. Dock skulle ett ytterligare jobbskatteavdrag samt en höjning av brytpunkten för statlig skatt ge många hushåll ekonomiska incitament för lägre skuldsättning och amortering.

Jag hoppas att bankernas rådgivare är uppmärksamma på dessa egenskaper i skattesystemet.

 

Utan att beakta dynamiska effekter torde ett ytterligare jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt delvis finansieras genom att skatteavdragen för räntor blir mindre. De dynamiska effekterna skulle dessutom kunna ge en lägre skuldsättning, vilket skulle skapa förutsättningar för en mer expansiv penningpolitik med lägre räntor och därigenom i det korta perspektivet lägre skatteavdrag som följd.

Expressen Affärsvärlden
 

 

 

 

fredag 10 maj 2013

Euron i enlighet med "Mastrich-fördraget"

EU-komissionens ordförande Barroso påtalade i ett tal att Sverige inte har något formellt undantag mot att införa Euron som valuta. Han har förvisso formellt rätt men det avsåg Euron i enlighet med Mastrich-fördraget. Sedan dess har Eurozonen brutit mot i stort sett alla bärande delar i uppgörelsen rörande Euron, (stabilitets-och tillväxtpakten och no-bail ou klausulen). Därför är frågan inte aktuell intill eurozonens länder fått ordning på den gemensamma valutan. Därefter följer en svensk process som inkluderar vinnandet av brett parlamentariskt och folkligt stöd för ett införande.
Aftonbladet

måndag 6 maj 2013

Låt oss alla vara människor

Vilken hade reaktionen blivit om Anna Hedenmo inlett partiledardebatten med att påpeka att ingen av partiledarna var färgad? Jag tycker att man ska kunna kräva av programledare i SvT att de betraktar partiledarna i en partiledardebatt som företrädare för sina partier och åsikter inte företrädare för sin DNA. Kvoteringstänkande är begränsande och leder till stam- och klanmentalitet. Kan vi inte alla få vara människor kort och gott.
DN SvT Aftonbladet

torsdag 2 maj 2013

Han hade i alla fall tur med vädret

Första maj bjöd på ett strålande vårväder. Det var nog det med dagen som gladde Socialemokraternas ledare mest. I övrigt bjöd dagen på en upseendeväckande spricka inom den socialdemokratiska familjen. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson slog i sitt tal an en ny finanspolitisk ton. Till publikens jubel argumenterade han emot det finanspolitiskaramverket med samma argument som brukar framföras av Vänsterpartiet. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt skickade i sitt tal förföriskainbjudningar till Socialdemokraternas vänsterfalang. Löfven kan knappast ha varit nöjd med hur dagen utvecklade sig politiskt. Men han hyade i alla fall tur med vädret!
DN SvD Ekot

fredag 19 april 2013

Två imponerande politiker

Med Christine Lagarde vid IMF
Igår begravdes en av de enligt min uppfattning två mest imponerande under min livstid aktiva politikerna, samma dag hade jag förmånen att få träffa den andra av de två.

tisdag 16 april 2013

Utrymme för Riksbanken

Avdragstaket skapar utrymme för Riksbanken. Riksbanken är suverän när det gäller de penningpolitiska besluten och direktionen är i lag hindrad från att ta instruktioner. Här kommer dock en liten reflektion rörande skattesystemets inbyggda stabilisator som skulle kunna vara ett argument för att det finns utrymme för en räntesänkning. Det är endast de första 100000 i räntor som är avdragsgilla med 30% därutöver är avdragseffekten endast 21%. Vid dagens ränteläge på bostadslån(3,00% uppnår en räntebetalare avdragsgränsen vid en lånesumma på 3,33 miljoner.Mäklarstatistiken visar att genomsnittsvillan i stor-Stockholm genomsnittsbostadsrätten i centrala Stockholm har passerat den gränsen. Detta innebär en kraftig höjning av de faktiska lånekostnaderna vilket borde ha en åtstramande effekt på skulduppbyggnanden och ge utrymme för Riksbanken att sänka räntan. SvD DN

Keep Calm and Carry on!

Är i Washington DC för att som medlem av Parliamentarikernätverket för Världsbanken och Internationella Valuta fonden följa ”vårmötena med dessa båda organisationer. Gårdagens bombattentat i Bosten påverkar givetvis livet i Washington DC. Följer dock det gamla brittiska mottot från 1939 ”Keep calm and carry on” ”Behåll lugnet och fortsätt som vanligt!”

fredag 12 april 2013

Avdragstaket skapar utrymme för räntesänkning

Avdragstaket skapar utrymme för Riksbanken. Riksbanken är suverän när det gäller de penningpolitiska besluten och direktionen är i lag hindrad från att ta instruktioner. Här kommer dock en liten reflektion rörande skattesystemets inbyggda stabilisator som skulle kunna vara ett argument för att det finns utrymme för en räntesänkning. Det är endast de första 100000 i räntor som är avdragsgilla med 30% därutöver är avdragseffekten endast 21%. Vid dagens ränteläge på bostadslån(3,00% uppnår en räntebetalare avdragsgränsen vid en lånesumma på 3,33 miljoner.Mäklarstatistiken visar att genomsnittsvillan i stor-Stockholm genomsnittsbostadsrätten i centrala Stockholm har passerat den gränsen. Detta innebär en kraftig höjning av de faktiska lånekostnaderna vilket borde ha en åtstramande effekt på skulduppbyggnanden och ge utrymme för Riksbanken att sänka räntan. SvD DN

söndag 7 april 2013

Med Ford och Fawlty i Paris

Förra veckan när riksdagen var plenifri hade jag nöjet att delta i en workshop på ämnet ”Inclusive growth”. Det var OECD:s generalsekreterare Angel Gurría som med stöd av the Ford Foundation samlat oss,ett drygt femtiotal personer i Paris för att under ett par dagar samtala om ämnet. När jag såg den preliminära deltagarlistan insåg jag att detta skulle bli ett spännande möte. Deltagarförteckning innehöll ett antal professorer och chefer för diverse internationella organisationer. När jag avkrävdes att ange titel insåg jag att det föreslagna Mr skulle framstå anonymt bland ett antal Prof, Sir och Lady. Jag löste det hela genom att använda min formellt korrekta titel Överstelöjtnant (Lieutenant colonel). När jag anlände till möteslokalen hälsades jag av en av mötesarrangörerna med ett hurtigt ”good morning colonel!” med ens kände jag mig nästan förflyttad till Fawlty Towers. Jag kunde under diskussionerna konstatera att ett stort antal av deltagarna anslöt sig till det skriftliga bidrag som jag lämnat som handlade om social rörlighet. I ett av de avslutande passen kallades jag fram på scen för att framföra mina åsikter. Jag valde då att betona ledarskapet och då framförallt det politiska ledarskapets betydelse. Jag berättade om min amerikanske officerskollega som valdes in i Kongressen och fick frågan ”hur kan du byta från det mest respekterade yrket till det minst respekterade?” Därefter framförde jag att många politiker begår ett klassiskt misstag och överskattar väljarnas kunskap samtidigt som man underskattar deras intelligens. Väljarna belönar politiker som vågar genomföra sunda reformer. Valfläsk som är så vanligt i bl.a. USA vinner ingen respekt. Jag framförde dessutom att jag var förvånad över att så många av workshopdeltagarna uttalat sig negativt om marknadsekonomi då jag uppfattade OECD som varande en pro-marknadsekonomisk enklav i Paris. Jag hann också få med att jag anser attAdam Smiths teorier är fortsatt giltiga. På den efterföljande mottagningen berättade ordföranden för the Ford Foundation att han hade tagit intryck av mitt inlägg och låtit det påverka sitt slutanförande, jag blev dessutom bjuden att besöka the Ford Foundation i New York. OECD:s generalsekreterare avslutade workshopen med att bjuda in alla deltagarna till ett nytt möte i höst.

onsdag 3 april 2013

Har motionen påverkat?

Huvuddelen av de enskilda motionerna som riksdagsledamöterna lämnar in avslås. Det har också blivit riksdagens beslut rörnde de fåtal enskilda motioner jag lämnat in. Men trots avslag i riksdagen kan en motion påverka. En fråga eller ett perspektiv på en fråga kan uppmärkssammas. Jag fick en gång ett råd av en gammal general "Om du vill ha en idé genomförd, ge bort den!" I vilken grad min motion från 2008 haft någon betydelse i processen vet jag ej men jag kan uppskattande konstatera att Straffprocessutredningen som idag överlämnar sina förslag till regeringen verkar vara inne på samma linje som jag var i min motion2008/09 Ju:406 Ekot

söndag 24 mars 2013

Värnskatten och Trollkarlen från Oz

Författarna till boken ”Svenska citroner”, Sven-Olof Daunfeldt och Fabian Wallen kritiserar i en Brännpunktsartikel i dagens SvD slutsatserna rörande värn skatten som den moderata arbetsgruppen ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning” redovisar i sin slutrapport som finns att läsa på sidan http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/ansvar_for_ekonomin_och_sysselsattning.pdf Daunfeldts och Wallens beskrivning om hur värnskatten infördes är korrekt och visar på riskerna med att införa tillfälliga icke tidsbegränsade skatter. . De framför också de ofta redovisade nationalekonomiska argumenten mot våra höga marginalskatter. Om detta är de dock inte oeniga med den moderata arbetsgruppen som i sin rapport skriver ” Givet våra tydliga ambitioner att genomföra skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat, gör vi i dag bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett eventuellt framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts.” Jag kommer under början av april på personlig inbjudan från generalsekreteraren för OECD Angel Gurría att delta i en workshop som OECD arrangerar tillsammans med the Ford Foundation på temat ”Inclusive growth”. I inbjudan lyfter generalsekreterare Gurría fram utvecklingen vi ser i många länder där samhällen slits isär och där ojämn fördelning av tillväxtens frukter hämmar tillväxten. OECD har återkommande i sina årliga rapporter om de svenska skatterna påtalat vikten av att Sverige sänker sina höga marginalskatter. På senare tid har dock råden från OECD allt mer kommit att betona vikten av att fokusera på tillväxthämmande skattekilar i inkomstskatten. OECD är en organisation med mycket nationalekonomisk expertis och som ofta uppfattas vara en stark förespråkare för marknadsekonomiskt grundade reformer. Det finns således stöd från tung ekonomisk expertis för den moderata arbetsgruppens slutsatser avseende skattepolicy när det gäller frågan om det dessutom är bra politik så avgörs den som bekant av väljarna och där får vi resultatet först 2014. Jag har svårt att se att Alliansen med Moderaterna kommer att utmanas av ett regeringsalternativ som kommer att erbjuda lägre marginalskatter för höginkomsttagare under nästa mandatperiod än vad den moderata arbetsgruppen gör i sin rapport. När det gäller workshopen om Inclusive growth får jag anledning att återkomma, jag har ombetts att bidra med ett skriftligt debattinlägg på valfritt tema. Jag valde at skriva om den sociala rörlighetens betydelse för ”Inclusive growth” och utbildningssystemets centrala roll i att åstadkomma social rörlighet. Jag skickar gärna mitt workshopinlägg till alla av bloggens läsare som så önskar. Daunfeldt och Wallen avslutar sin debattartikel med att framföra att de tror att Anders Borg kommit fram till sin slutsats rörande prioriteringsordningen rörande reformer för att han likt lejonet i Trollkarlen från Oz var i avsaknad av en egenskap. Jag delar inte deras uppfattning utan tycker som jag framfört ovan att det finns goda argument för den prioriteringsordning som arbetsgruppen redovisat, med detta menar jag dock inte att den som likt Daunfeldt och Wallen förordar en annan prioriteringsordning för ändringar av inkomstskatten skulle vara i avsaknad av de egenskaper som lejonet och Dorothys två följeslagare var.

lördag 23 mars 2013

Fallande bostadspriser hämmar Nederländernas ekonomi.

The Economist skriver i veckans nummer om den svaga ekonomiska utvecklingen i Nederländerna. IMF:s ekonomer identifierar hushållens förväntningar och relativt låga konsumtion som de avgörande faktorerna bakom den svaga ekonomiska utvecklingen. Skälet till hushållens pessimism härleds till fallande bostadspriser. Nederländerna har under de senaste decenniet haft en stark bostadsmarknad med stora prisuppgångar, nu har dock trenden vänt och priserna gick ned 6% förra året och de har fallit med 16,6% från toppnoteringen. En av anledningarna till att man fick så här uppblåsta priser står att finna i skattereglerna, bostadsräntor har varit fullt avdragbara mot inkomst av tjänst vilket i många fall gett en avdragseffekt på hela 52%. Vad finns det som talar emot att vi får se en liknande utveckling i Sverige? Utformningen av de svenska ränteavdragen gör att vi troligen inte kommer att få se samma utveckling som i Nederländerna utan snarare en stabilisering av bostadspriserna runt nuvarande nivå. Det är endast de första 100000 i räntor som är avdragsgilla med 30% därutöver är avdragseffekten endast 21%. Genomsnittspriset för en villa i Stor-Stockholmsområdet är nu uppe i 3,921 miljoner och en bostadsrätt i samma område är uppe i 2,366 miljoner. Det innebär att hushåll med bara en räntebetalare redan vid en ränta på 3,0 % får reducerade ränteavdrag och en marginalavdragseffekt på 21% för lån på en genomsnittsvilla belånad upp till bolånetaket. För en genomsnittlig bostadsrätt slår hushållet med en lånebtalare i avdragstaket vid en räntesats på 5,0% För hushåll med två räntebetalare nås avdragstaket vid 6 % för villa respektive 10,0 % för bostadsrätten. Denna avdragsbegränsning torde medföra att vi undviker det nederländska scenariot.

tisdag 19 mars 2013

Kloka modifieringar från eurogruppen

Eurogruppen har undergårdagskvällen enats omde modifieringar på krispaketet till Cypern som jag förutspådde i gårdagens blogginlägg. Jag tycker att detta är mycket lovande och hanteringen av cypernkrisen kan komma att visa sig vara en historiskt viktig uppgörelse inom eurosamarbetet. Nederländerna och Tyskland ha rejält satt ned foten. Ekot

måndag 18 mars 2013

Befriande klarspråk från statsministern

I Agenda visade Fredrik Reinfeldt exempel på varför han har det välförtjänt överlägset starkaste stödet bland väljarna när det gäller frågan om vem de har störst förtroende för som statsminister. Med pondus stod han upp för två grundläggande principer som måste råda samtidigt i en rättsstat, "lagen gäller och överträdelser accepteras inte och beivras" samt "lagen gäller lika för alla". Att han dessutom var klok och kylig nog att inte låta sig lockas att lägga sig i polisens operativa arbete var ytterligare ett exempel på vad som gör honom särdeles lämplig för ämbetet han innehar. DN

Modifieringar kommer att behövas

I gårdagens blogginlägg hyllade jag eurogruppens krisuppgörelse med Cypern. Berömmet kvarstår även om jag tror att uppgörelsen kommer att behöva modifieras så att den träffar med bättre precision. Gissningsvis måste engångsskatten på mindre tillgodohavanden reduceras. Det viktiga är dock att inflytandet från ryska oligarker med kremlkoppling över en medlemsstat i EU upphör. SvD DN

lördag 16 mars 2013

Tyskland stoppar den kravlösa ekonomiska eftergiftspolitiken

Cypern har utgjort ett rejält problem för EU. Inte bara att landet styrdes av en kommunistisk president dessutom var det ryska inflytande över medlemsstaten betydande. Det är därför lovande att Eurogruppen fått igenom så långtgående krav för att genomföra det krispaket man nu godkänt för Cypern. Engångsskatten på banktillgodohavanden inklusive de ryska är en tydlig kraftdemonstration. Förhoppningsvis är detta ett tecken på att Eurogruppen under sin nederländske ordförande påhejad av Tyskland ochmed stöd av bland annat Finland slagit in på en ny linje och att den kravlösa ekonomiska eftergiftspolitiken är på väg att mönstras ut. Ekot SvD

lördag 2 mars 2013

Vad var det jag sa?

Med risk för att framstå som dryg så väljer jag att låta dagens blogginlägg utgöras av en länk till ett inlägg jag gjorde för knappt ett år sedan. http://dinledamot.blogspot.se/2012/03/daligt-baddat-for-eftertradaren.html

tisdag 26 februari 2013

Årets Princetonpraktikanter

Förra sommaren hade jag en praktikant från Princetonuniversitetet tjänstgörande hos mig i riksdagen. Praktikanten, Yuliya Barsukova var en synnerligen begåvad och produktiv ung dam. Under sin dryga månads tjänstgöring hann hon med att som programledare spela in ett antal avsnitt av Den politiska talradion. Hon arrangerade ett seminarium om finansiering av start ups samt skrev och fick publicerat två artiklar i svenska dagstidningar, dels en om Pussy Riot i Nya Wermlands-Tidningen dels en om utvecklingen i Ryssland som vi skrev tillsammans och som publicerades i Svenska Dagbladets webb-utgåva. Princetonsuniversitetets utvärdering av förra årets praktiktjänstgöring utföll mycket väl och vi har nu upprättat ett reguljärt praktikantprogram. Till sommarens praktiktjänstgöring fanns det ett mycket stort synnerligen kvalificerade sökanden. Princetonuniversitetet genomförde ett första urval och därefter fick jag intervjua de tolv sökanden som Princetonuniversitet funnit mest lämpade. Jag hade möjlighet att göra detta dels på plats i Princeton och dels via Skype. Efter att jag hade intervjuat alla de utvalda sökanden fick jag lämna mina önkemål till universitetet. Det var ett minst sagt generöst erbjudande, det kändes som att ha första valet i varje omgång av draften (sättet spelare väljs till lag i de amerikanska professionella lagsporterna). Efter ett moget övervägande valde jag ut fem toppstudenter som ska få praktisera hos mig i sommar. Här följer en presentation av årets laguppställning från vänster på bilden tagen på Pricetonuniversitetet: David Will, studerar religion, skriver för Daily Princetonian, ordförande för Republikanernas studentförening vid Princeton. David är uppvuxen i Washington DC i en politisk familj. Davids pappa är USA:s mest respekterade konservativa politiska kommentator hans mamma har bland mycket annat arbetat som talskrivare åt President Reagan. David har redan börjat arbeta åt mig, i januari hade vi en gemensam debattartikel publicerad i Washington Examiner. David har, precis som Neil Armstrong den högsta graden inom de amerikanska pojkscouterna, Eagle Scout. Om/när han blir alltför stolt över detta påminner jag honom om att även filmaren/författaren/västerdebattören Michael Moore är Eagle Scout. Laura Slater,studerar Amerikansk politik och internationella relationer. Hon tillhör universitetets simlag som är på elitnivå. Laura har simmat 50 och 100 yards fritt på 23:64 respektive 51:90 som jämförelse kan nämnas att Therese Alshammars svenska rekord lyder på 22:58 respektive 48:76. Eu Na Noh, är sydkoreansk medborgare studerar ekonomi och statsvetenskap. Hon gick ut en av USA:s mest välrenomerade privatskolor, Phillips Exeter Academy med extraordinära betyg. Hon har vunnit åtskilliga skrivarpriser och varit med om att starta och vara chefredaktör för theExonian online Phillips Academy’s prisbelönta skoltidning. Eu Na har dessutom hunnit med att vara praktikant vid en av kandaternas kampanjstab vid det senaste sydkoreanska presdidentvalet. Anna Lukasiewicz, kanadensisk medborgare boende i USA. Studerar statsvetenskap, har praktiserat vid Delawares kommission för hälsovård, har genomfört ett omfattande arbete 4000 timmars tjänstgöring som volontär bland annat vid sjukhus. Tanner Smith, studerar statsvetenskap med inriktning på finansiell matematik. sittter i styrelsen för Tiger Investments, Princetons investerings klubb. Tanner har studerat Economics of European integration vid London School of Economics (LSE). Han tillhör universitets lag i snowboard. Även Tanner har gjort omfattande välgörenhetsarbete bland annat åt Frälsningsarmén.

söndag 24 februari 2013

Passerar Hollande Eurons Rubicon?

F När Frankrike och Tyskland bröt mot stabilitets- och tillväxtpakten och därefter nyttjade sin styrka till att undgå ekonomisk bestraffning därför anträdde man den väg som kommit att leda till den allvarliga kris för euron som vi levt med under de senaste åren. I Tysklands fall fanns det extraordinära skäl till att man inte klarade stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Man hade på kort tid absorberat ett utarmat ÖstTyskland och därigenom läkt ett europeiskt sår förorsakat av andra världskriget och kalla kriget. I Frankrikes fall handlade det istället om historiskt slapp finanspolitik. Tyskland återställde snabbt sin konkurrenskraft och statsfinanser genom ett antal ambitiösa reformer. Eurokrisen har fört med sig införandet av diverse förstärkta ramverk av vilket finanspakten är ett. Nu står eurozonen snart inför ett nytt test. Frankrike under ledning av den socialistiske presidenten Hollande är med god fart på väg att bryta mot Finanspakten. Om detta sker tror jag att det innebär att han och Frankrike korsar Rubicon. Tyskland borde inte kunna acceptera att Frankrike utan extraordinära skäl med uppsåt och utan bestraffning bryter mot det gemensamma relverket. Om det sker så blir det enligt min uppfattningett första viktigt steg i upplösandet av euron. SvD

lördag 2 februari 2013

Rätt kompetens har aldrig fel kön! förutom i kvoteringsivrarnas Värld

Telia Soneras styrelse har misslyckats med sin uppgift, i Ekot hävdar Folksams Carina Lundberg Markow att en bidragande orsak skulle varaatt man inte rekryterat kvinor. Av Telia soneras åtta ordinarie styrelseledamöter(37,5 %) bland annat ordföranden för revisionsutskottet är kvinnor. Kan det måhända varit så att ägaren staten varit så mån att rekrytera kvinnor att man låtit den begränsat viktiga egenskapen kön fått gå före andra egenskaper, min uppfattning är fortsatt att en bra styrelsekandidat aldrig har fel kön. Ekot