söndag 17 november 2013

Uppgiften är klar


Sverige behöver en utvecklingsfokuserad majoritetsregering. Detta uppnås genom att Allianspartierna fram till valdagen 2014  ökar med 11,1 procentenheter (utgående från dagens SIFO-undersökning) vilket motsvarar cirka 700000 röster. En rejäl uppgift men på inga sätt omöjlig. De osäkra väjarna är enligt oktobermätningen från Novus 19,6 %  eller närmare 1,4 miljoner. Ett ännu kraftfullare sätt att åstadkomma en utvecklingsfokuserad majoritetsregering är att vinna över 700000 röster från Socialdemokraterna vilka 2,4 miljoner idag uppger att de skulle rösta på. Vänsterpartiets senaste framgångar i opinionen torde öppna goda möjligheter för Alliansen att vinna över väljare från Socialdemokraternas högerflank.
 
 
 
 
 

9 kommentarer:

Anonym sa...

Uppgiften är att vinna val. En politik som vinner val. Inte en politik för att leda Sverige mot en ljusare framtid. Politik för politiker, inte för väljare. Uppfattat. Klart slut. /väljare som stannar på soffan tills #svpol hamnat på rätt köl igen

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Lyckligtvis är det hög korrelation mellan de två.

Anonym sa...

Ett högmodigt antagande som är svårt att värdera så länge valtaktik har större mediafokus än sakfrågor och visioner om framtidens samhälle. Behöver Sverige verkligen två arbetarpartier? Utan skillnad i politik är det bara individerna vid makten som skiljer för väljarna. Det är inget intresse för väljarna, men uppenbart för de valda. Så länge politik är ett självändamål där min enda roll är att manipuleras för att välja "rätt", så kommer jag att avstå i protest. Jag vill ha politiska alternativ som representerar mina värderingar om på vilka grunder vårt samhälle ska byggas i framtiden. Jag vill ha en politiker som företräder mig, inte sig själva och sin egen karriär. Till att börja med skulle jag nöja mig med åtminstone politisk retorik och mediafokus som antyder att så är fallet.

Anonym sa...

Göran Pettersson har blivit en politruk.

Anonym sa...

Ni har fått för er att er uppgift är att vinna val. Er uppgift är att företräda en grupp av väljare och deras intressen Om den gruppen är stor, så får ni mycket inflytande. Om inte, så är ni ändå företrädare med makt i proportion till gruppens storlek. Det kallas demokrati. Om alla partier företräder en majoritetsgrupp så blir alla andra grupper utan representation och inflytande. Det är inte demokrati.

Anonym sa...

I en demokrati fylls sådana vakuum av nya alternativ, som i brist på alternativ kanske blir starkare än de intressen de egentligen företräder. Gruppen väljares gemensamma intresse är att ha ett avvikande alternativ än dem som uppenbart inte företrädar väljargruppens intressen. Det är inte nödvändigtvis huvudfåran i det alternativa partiets politik som lockar, utan att det är ett alternativ till att rösta på partier man inte delar värderingar med. Det är inte heller en särskilt väl fungerande demokrati, tyvärr. Risken är att man får vad man väljer. I mitt fall blir soffan det enda ansvarsfulla alternativet. Jag uppmanar våra etablerade partier att göra en nykter och självkritisk analys av svensk politik. Landar ni i slutsatsen att problemet ligger hos väljarna, t.ex. att de blivit mer främlingsfientliga, så har ni inte knäckt nöten ännu. Se till hur ni uppfattar och utövar er egen roll i förhållande till vad väljarna kan tänkas önska av er. Vad betyder "representativ demokrati" i praktiken? Vad betyder det att våra politiker arbetar med politik som väl avlönad karriär? Bara att det är lättare att få bra folk, eller kan det påverka fokus och drivkrafter i det gemensamma skrået? Kan politik bli ett särintresse för politiker? Hur kommer väljarna in i den ekvationen? Uppdragsgivare och förutsättning för er existens, eller ett medium och medel för att bedriva politik? Min tolkning är mycket tydlig. Jag gillar inte det jag ser. Nya M är ett flaggskepp för det ruttna, som inte bara undanlåter att skämmas, utan stoltserar med sin korrupta idé. I brist på partier med borgerliga och liberala värderingar som i praktiken företräder mig så väljer jag soffan, i protest. Vakna upp!

Anonym sa...

De nya moderaterna är ett särintresse för maktgalna egoister.

Anonym sa...

Likt s, mp, v, sd, fp, c, kd m.fl.

Anonym sa...

På vilka kriterier raderar du inlägg, tex det tidigare nr 9 i denna tråd?