söndag 27 oktober 2013

Bankernas skatter finansierar statens reformer


Bankernas vinster har slagits upp stort i media och troligen bidragit till allmänhetens sjunkande förtroende för bankerna. Flera politiker har varit snabba att stämma in i klagosången. Lite sifferanalys ger dock vid handen att en att en stor del av bankernas vinster hamnar i statskassan i form av skatter. De fyra storbankerna bedöms under 2013 göra en samlad vinst på drygt 60 miljarder. Bolagsskatten till staten blir då drygt 13 miljarder. Det är troligt att bankerna delar ut runt 25 miljarder till aktieägarna vilket skulle ge upp till 7,5 miljarder i utdelningsskatt (beroende på var ägandet ligger). Om sedan bankernas vinster resulterar i högre löner och bonusar till ledande befattningshavare så torde det leda till ytterligare skatter till staten. Vid vinstrelaterade lönepåslag på 1 miljard så kommer 500 miljoner tillbaka till staten i form av skatt. Bankernas skatter finansierar följaktligen med god marginal Alliansens föreslagna sänkningar av inkomstskatten i form av ytterligare jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt.
 
Lite förenklat kan man säga att bankerna är en transmissionsmekanism för en skatteväxling som gör det mindre ekonomiskt fördelaktigt att låna och mer fördelaktigt att arbeta.
 

5 kommentarer:

Unknown sa...

Så att bankerna överdebiterar sina kunder är ok eftersom en stor del kommer tillbaka till staten i form av skatter?
Detta är då alltså skatter som indirekt betalas av oss vanliga medborgare men det heter bolagsskatt och utdelningsskatt.
Arma oss svenskar som arbetar, vi betalar världens högsta skatter men får faktiskt väldigt lite tillbaka. Vi har inte ens råd med ett försvar vilket är skamligt utifrån hur mycket politikerna beskattar sina ARBETANDE invånare. Vart tar alla skattepengar vägen????

//Jonas75

Göran Pettersson sa...

Vi som tror på marknadsekonomi kallar inte vinst överdebitering, dock är det viktigt att staten precis som finansmarknadsminister Peter Norman säger ser till att konkurrensen på marknaden fungerar.

Unknown sa...

Vinst = överdebitering? Vem har sagt att det är så?
Överdebitering = oskälig vinst på en oligopolmarknad där statens egen bank är en av de värre.
Precis som elmarknaden.
Ni nysocialister kan säga att ni sänker skatten på arbete vilket kanske är sant men ni tar igen det på andra sätt.
Oskälig elpriser, ränta på uppskov (retroaktivt!), skatt på oskäliga bankvinster mm.

Vart tar alla skattepengar vägen???

//Jonas75

Anonym sa...

Så det är helt OK då att bankerna suger ut oss skattebetalare genom räntor på bostadslån då staten genom olika skatter snor åt sig en del av dessa vinster genom skatter? Konstigt, jag som skattebetalare vill inte betala ännu mer skatt och särskilt inte genom en omväg via banken där redan rika tar sin andel. Jag kommer aldrig mer att rösta på moderaterna för falskare jävlar finns inte....

Anonym sa...

Göran Pettersson har blivit en riktig politruk.