tisdag 15 oktober 2013

Föredömligt kort intern nomineringsprocess


I USA är det politiska systemet delvis paralyserat. En faktor som starkt bidragit till låsningarna är nomineringsprocesserna inom de två stora partierna. De interna processerna är i stort kontinuerligt pågående och leder till att moderata pragmatiker slås ut av testuggande populister som utfärdar ultimativa utfästelser.

I Stockholms län genomför Moderaterna nu sin interna nomineringsprocess inför nästa år riksdagsval. Under perioden 15 oktober ges medlemmarna möjlighet att ge sina preferenser i en rådgivande omröstning en s.k. försöksnominering. Därefter utarbetar en nomineringskommitté ett förslag till valsedel som den 13 januari underställs en nomineringsstämma för fastställande. Efter denna föredömligt korta process lägger vi all kraft på  att vinna väljare så att vi efter valdagen ånyo i Alliansen kan forma en majoritetsregering.

Inga kommentarer: