torsdag 31 december 2009

Uppfordrande nyårsläsning

För en person som har mer gemensamt med Sparslantens Spara än med dess Slösa (beklagar alla yngre läsare av bloggen men om ni inte känner till de två karaktärerna så läs vidare om dem på sidan http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php?title=Spara_och_Sl%C3%B6sa&redirect=no ) så var dagens två debattartiklar av statsminister Fredrik Reinfeldt respektive riksbankschefen Stefan Ingves mycket uppmuntrande läsning. Statsministern redogör mycket tydligt för sin vision om Sverige. Ett land där man inte tror att välståndet skapas ur varm luft utan eget och andras arbete. Riksbankschefen lyfter i sin debattartikel fram behovet av eget kapital, dels hos bankerna men också hos hushållen i form av belåningsgrader och amorteringskrav. Han skickar dessutom en tydlig passning till riksdag och regering att det gäller att ta lärdom av den senaste krisen och tydligare reglera de olika myndigheternas ansvarsområden. Här finns väl den viktigaste kritiken från tiden efter 90-talskrisen. Trots att man i allt väsentligt hanterade den bankkrisen väl så föll den snabbt i glömska och följdes inte upp med lagstiftning. Skulden för detta faller tungt på regeringen Persson men även Alliansregeringen var sena ur startblocken. Nu gäller det att ta lärdom och agera med både kraft och eftertanke. Stabil lagstiftning och inte populistiska utspel förordas!

Jag tycker att dagens två debattartiklar utgör en god grund för bygget av Föregångslandet Sverige. Vi kan se fram emot en valrörelse där de två politiska alternativen Arbetslinjen och Bidragslinjen ställs emot varandra. Det opinionsmässiga utgångsläget är tydligt, Alliansen ligger under. Men Fredrik Reinfeldts nyårsartikel andas påminner mycket om Ferdinand Fochs klassiska kommentar under slaget om Marne 1914. ”Min center viker tillbaka. min högra flank retirerar. Omöjligt att manövrera. Situationen utmärkt. Jag anfaller!”

Läs gärna en annan tolkning av de två debattartiklarna. Det är socialdemokraten Johan Westerholm som i sin välskrivna blogg Mitt i steget lite kluvet verkar argumentera för ett annat angreppssätt. Så blir det när man hamnat i fel lag och har att försvara Slösas politik.

Uppdatering 10:04
På en punkt håller jag inte med statsministern, jag är inte nöjd intill även de som kan men inte vill har ett arbete.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

onsdag 30 december 2009

Som Solna och Sundbyberg

Idag var det intressant att lägga Aftonbladets respektive Expressens ledarsidor bredvid varandra. De behandlade samma ämne, pensioner och pensionärer. Deras angreppssätt var helt olika. Det blev lite grann som att jämföra syskonkommunerna Sundbyberg och Solna. Trots att båda haft goda förutsättningar att blomstra har de lyckats väldigt olika. I Solna där man sett till möjligheterna har man utvecklats från en nedsliten förortskommun med miljonprograms bostäder till en av Sveriges mest dynamiska och framgångsrika kommuner. I Sundbyberg misslyckas man och om igen. Senaste försöket var att skapa en kommunal galleria. Att Solna har varit moderatstyrd under ett antal mandatperioder emedan Sundbyberg är Stockholmsregionens uthålligaste socialdemokratiska näste är troligen en viktig förklaring till skillnaden.

Jobbskatteavdraget är en framtidsreform som långsiktigt leder till att fler arbetar och därigenom bidrar till att den gemensamma kakan blir större. Det vinner vi alla på i längden, framförallt de äldre som är beroende av äldreomsorg. På det sättet blir Sverige mer som Moderaternas Solna än Socialdemokraternas Sundbyberg.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

måndag 28 december 2009

Är mer centralstyrning verkligen lösningen på problemet?

Mer specialdestinerade statliga bidrag skulle enligt debattörerna Thomas Idergard och Johan Kreicbergs vara lösningen på problemet att administrationen växer inom den kommunala sektorn (DN Debatt). Jag håller med om mycket av deras problembeskrivning men deras förslag på lösning tycker jag är mycket olämplig. Ett av de viktigare skälen till att administrationen vuxit inom kommunal sektor är just den statliga nivåns klåfingrighet. Har det inte varit system där bidrag ska sökas så har det varit regler om handlingsplaner och andra hyllvärmare. Många gånger har dessa pekfingerregler slagit hårdast mot de små kommunerna. Det kräver en nästan lika stor absolut insats att ta fram en handlingsplan för något centralt uppfattat behjärtansvärt ämne för en liten kommun som för en stor. Nej lösningen på problemet med en ökande administration ligger inte i mer detaljstyrande från staten. Jag tror att en bättre metod är en utveckling av konkurrensen. Det visar sig att verksamheter som utsätts för konkurrens tenderar att satsa på kärnverksamheten och begränsa sin administration. Likaså har den kommunala revisionen en viktig uppgift. Den borde i större utsträckning även ägna sig åt att granska om skattebetalarna får valuta för sin inbetalda skatt.

Men låt oss slippa nya Wärnersson- och Perssonpengar.

Aftonbladet

lördag 26 december 2009

Twelve Days of Christmas

Kalkonen uppäten, i alla fall stora delar av den, och gästerna har sjungit Twelve Days of Christmas. Tyvärr finns vårt uppträdande inte bevarat så bloggens läsare får hålla till godo med Mupparna och John Denver.

tisdag 22 december 2009

Man vinner inte riksdagsval på utrikespolitik

…men det är inte så dumt att ha den bäste statsministerkandidaten i sitt lag.
Fredrik Reinfeldt markerade med sitt jultal att han är tillbaka i inrikespolitiken. Trots att han genomfört sin period som ordförande för EU på ett mycket bra sätt så har vi moderater samtidigt fått uppleva vikande opinionssiffror. Givetvis var statministerns goda insats förväntad och ingen överraskning och dessutom så är väl den svenska politiska erfarenheten att man inte vinner några riksdagsval på utrikespolitik. Men det känns ändå bra att tillhöra laget som har Fredrik Reinfeldt som statsministerkandidat vid nästa val.

Jag tycker att det är mycket bra att Reinfeldt är rak och tydlig och klarsynt tar till sig opinionsundersökningarna, vi ligger efter, rejält efter. Det krävs nu en rejäl uppryckning och tempohöjning för att Sverige nästa mandatperiod inte på nytt ska svänga in på bidragslinjen. Gårdagens jultal visade att Fredrik Reinfeldt är beredd att ta sig an uppgiften att leda uppryckningen. Nu gäller det bra att de andra partiledarna i Alliansen har kraften att ladda om efter EU-ordförandeskapet och ta tag i sina partiers sviktande väljarstöd.

Aftonbladet DN SvD Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 20 december 2009

Nyttig tillnyktring

I Sverige finns enligt min uppfattning en överdriven tilltro till FN. Jag tror att den senaste klimatkonferensen kan ha bidragit till att denna övertro har reducerats något. Det är något underligt att en organisation som ger vetorätt till diktatorer som förtrycker sina folk hyllas som demokratisk. Personligen har jag mycket svårt att se hur det ska gå att åstadkomma ett fungerande globalt system för utsläppen av växthusgaser. Vissa länders hela försörjning bygger på försäljning av fossila bränslen och de torde i det längsta motsätta sig alternativt strunta i ett globalt avtal. Nej klimatfrågan behöver nog lösas på ett annat sätt än via ransonering. Egentligen förhåller det sig väl inte annorlunda än temperaturregleringen i ett växthus. Se till att du har tillräckligt med energi för stödvärme under vintern och skaffa instrålningsskydd för sommaren.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

lördag 19 december 2009

Radio om socialförsäkringsdebatten

Veckans avsnitt av Den politiska talradion ägnar vi åt debatten runt socialförsäkringen. Vi svarar inte på alla detaljfrågor utan resonerar mer om huvuddragen och tankegångarna bakom förändringarna. Vi får säkert anledning att återkomma i ämnet.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på

onsdag 16 december 2009

En Pyrrhusseger?

De senaste veckornas debatt runt socialförsäkringarna har inledningsvis inte gynnat regeringen. Men frågan är om Socialdemokraterna inte är på väg att vinna en Pyrrhus-seger. När debatten fokuseras på alternativen kommer två faktum att framträda tydligare. Det ena är den tydliga skiljelinjen i svensk politik mellan Alliansens arbetslinje och Socialdemokraternas gömma problemen linje. Det andra är Socialdemokraternas överdrivna retorik. När deras budgetalternativ granskas närmare så kommer man upptäcka att det inte finns täckning för allt de yvigt lovar i den upprörda debatten. Med anledning av socialförsäkringsfrågans aktualitet tänkte jag ägna veckans avsnitt av Den politiska talradion till att kommentera frågan. Programmet kommer att finnas tillgängligt här på bloggen imorgon. Intill dess får du hålla till godo med förra veckans program där vi samtalar med Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström.

Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på http://dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

måndag 14 december 2009

Captain on the bridge!

I amerikanska flottan möts fartygschefen av kommandot ”Captain on the bridge” när han personligen kliver upp på kommandobryggan. När Fredrik Reinfeldt idag deklarerar att han är tillbaka och ämnar ta befälet över inrikespolitiken så tycker jag att det är att jämställa med när fartygschefen äntrar kommandobryggan då situationen är bekymmersam. Särskilt lovande tycker jag att det är att vår statsminister inte duckar för opinionsmätningarna utan rakt ut signalerar att det nu kommer att krävas krafttag. Så ska det låta!

SvD Expressen

Ytlig mångfald riskerar att leda till politisk enfald

Så här i nomineringstider så kommer ofta debatten om mångfald på valsedlarna upp. Jag kan ibland tycka att den debatten blir lite ytlig och tråkig. Med apotekarvåg mäts listan när det gäller egenskaperna kön, ålder och etnicitet. Det som däremot ofta helt bortses från är politiska värderingar och kandidatens kompetens och karaktär. Moderaterna är ett stort parti som rymmer många olika politiska inriktningar men aldrig har jag hört detta diskuteras när valsedeln ska komponeras. Hur som helst har medlemmarna i den valkrets jag tillhör, Stockholms län, röstat fram en lista med rimligt jämn fördelning mellan könen. För egen del hamnade jag på sjunde plats i provvalet. Med tanke på att vi idag har 17 mandat så får väl det anses som mycket fast mark. Framför mig på listan har jag fyra kvinnor. Om någon könskvoteringsfanatiker kommer föreslå att jag flyttades upp till plats fem för att uppnå varannan man varannan kvinna på listan så kommer jag vänligen men bestämt att motsätta mig det. Det ska bli intressant att höra hur våra mer uttalade könskvoterare ställer sig till listan. Den som koncentrerar sig mer på yttre egenskaper än politiskt innehåll kan säkert göra affär av att det råder en kraftig överrepresentation av kortklippta män och blonderade kvinnor bland de tio toppnamnen i Stockholms län.

SvD SvD


Lyssna gärna på Den politiska talradion, nytt program varje vecka. Denna vecka samtalar vi med Urban Bäckström om bland annat politisk klåfingrighet.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 13 december 2009

Dags för uppryckning

Det finns en kultur inom partierna när det gäller att kommentera opinionsundersökningar. Om undersökningen visar en framgång för det egna partiet så framförs ofta saker som partiet gjort som förklaring, om undersökningen istället visar en tillbakagång för det egna partiet så blir kommentarerna oftast i stil med ”det är bara valresultatet som är intressant”. För Alliansens partier gäller det nu att ta till sig resultatet av de senaste mätningarna och inte agera som Bagdad Bob och stoppa huvudet i sanden.

Den analys jag tänkte skriva om tillståndet är redan skriven. PJ Anders Linder hann före och du kan läsa den på Svenska Dagbladets ledarsida.

För oss moderater gäller det nu att ta tag i situationen och efter julhelgen vända trenden för att på valdagen vara ikapp och förbi oppositionen. För att det ska lyckas måste vi ta till oss av kritiken från EU-valet. Vi måste inrikta oss på framtiden och kunna peka ut hur vi vill utveckla Sverige.

Jag tycker att läget är allvarligt. Men tack vare den ökade väljarrörligheten så är läget inte hopplöst. Snabba förluster kan förbytas till snabba vinster. Vi moderater har fortfarande möjlighet att utmana Socialdemokraterna om platsen som Sveriges största parti. Om det lyckas skulle det kunna räcka för att helt utradera oppositionens försprång. Jag håller det inte för omöjligt. Ju närmare valet vi kommer desto större fokus kommer det att bli på statsministerfrågan. Någon gång torde den frågan få genomslag i opinionen.
SvD
SvD
GP
Expressen
Aftonbladet
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

lördag 12 december 2009

Opinionsläget i Norrtälje

I torsdags redovisade SCB sin stora undersökning av partisympatierna. Undersökningen är så pass stor att det med rimlig statistisk säkerhet går att särredovisa regioner. För valkretsen Stockholms län (länet förutom staden Stockholm) redovisar undersökningen följande resultat.
Moderaterna 45,2 %
Centerpartiet 1,5 %
Folkpartiet 9,2 %
Kristdemokraterna 1,3 %
Socialdemokraterna 27,1 %
Vänsterpartiet 5,4 %
Miljöpartiet 7,4 %
Övriga partier 3,3 %

Om detta hade varit valresultatet så skulle troligen Centerpartiet och Kristdemokraterna inte ha fått något mandat i riksdagen från valkretsen Stockholms län. Jag har roat mig med att jämföra SCB-undersökningens resultat med valresultaten för senaste riksdagsvalet i Stockholms län och kommunfullmäktigevalet i Norrtälje. Givetvis innehåller sådana här tranformeringar många osäkerheter men jag tycker ändå att de kan tjäna som viss vägledning om opinionsläget i Norrtälje.
Transformerat till valresultat i kommunfullmäktige i Norrtälje så skulle SCB-undersökning motsvara följande resultat.
Moderaterna 34 % (21 mandat + 3 jämfört med idag)
Centerpartiet 3,7 % (2 mandat – 6)
Folkpartiet 7,4 % (5 mandat oförändrat)
Kristdemokraterna 0,9 % (1 mandat – 2)
Socialdemokraterna 34,4 % (21 mandat + 2)
Vänsterpartiet 5,0 % (3 mandat oförändrat)
Miljöpartiet 6,4 % (4 mandat +1)
Övriga partier 2,5 % (0 till 2 mandat beroende på hur rösterna sprids mellan olika partier)
Ytterligare 2 mandat kommer att delas ut men det kommer att ske med mycket knappa marginaler.
Mandatmässigt väger det alltså helt jämnt mellan de borgerliga partierna och de övriga, fördelningen av de sista mandaten i kommunens två valkretsar skulle bli avgörande.
Nu tror jag dock att det finns ett par viktiga invändningar mot denna transformering. För det första är en opinionsundersökning inte samma sak som ett valresultat. För det andra så har framförallt Centerpartiet en mycket stark partiorganisation i Norrtälje. Det gör att opinionstappet i länet i övrigt inte får fullt genomslag i Norrtälje. Så även med veckans relativt dåliga resultat i opinionen så är nog den borgerliga majoriteten i fortsatt men knapp ledning i Norrtälje kommun. Nu gäller det för alla de borgerliga partierna att kavla upp ärmarna och genomföra en bra valrörelse.

fredag 11 december 2009

Urban Bäckström om politisk klåfingrighet


Veckans gäst i Den politiska talradion är Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström. I programmet får han bland annat frågan om vad han anser om Nya Moderaterna. Du kan lyssna på programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/12/10/urban-backstrom-i-den-politiska-talradion/ eller ladda ned det genom att klicka på denna länk.

torsdag 10 december 2009

Skrämmande nöjd

Jag måste erkänna att det känns lite ovant. Jag är nöjd över ett resultat trots att jag inte vann. Är det måhända ett tecken på att jag blivit medelålders och börjat tappa min vinnarinstinkt. Hur som helst sjundeplaceringen i Moderaternas provval inför riksdagsvalet 2010 känns riktigt bra. Resultatet skickar en tydlig signal att jag ska vara kvar i riksdagen nästa mandatperiod och det med ett starkt mandat från våra medlemmar. Idag har vi 17 mandat så plats nummer 7 får betecknas som en närmast kassaskåpssäker plats.

Extra stärkande blir resultatet om man beaktar att jag stod på baksidan av valsedeln. Jag har gjort en liten analys av resultaten och det är mycket tydligt att vi elva kandidater som hade förpassats till baksidan genomgående fått färre röster. Även om man räknar bort Fredrik Reinfeldts poäng så har kandidaterna på baksidan av valsedeln fått runt 30 % lägre poäng. Det har känts som att vi elva har åkt på träskidor och framsidans kandidater tävlat på plastskidor.

Du finner provvalsresultatet på sidan http://www.moderaterna.net/provval/?type=rd&a=lan

onsdag 9 december 2009

Provvalsresultatet

Om knappt tio timmar offentliggörs provvalsresultaten för Stockholms stad och län på www.moderaterna.net
Fram tills dess får ni hålla till goda med mina spekulationer http://dinledamot.blogspot.com/2009/11/vallokalen-har-stangt.html

Vi får se hur mycket fel jag hadde.

lördag 5 december 2009

Valrörelsen avgör

Dagens Skop-mätning visar att det väger helt jämnt mellan blocken. Igår redovisade Demoskop ett radikalt annat resultat med de rödgröna i ledningen med 6 procentenheter. Många hävdar att väljarkåren är mer rörlig än tidigare och att det därigenom blir allt svårare att prognostisera valresultat. Jag tror att det ligger mycket i det påståendet. Min enkla sammanfattning av opinionsläget blir därför att det väger så pass jämnt mellan blocken att valet 2010 kommer att avgöras under valrörelsen.
SvD DN Aftonbladet

torsdag 3 december 2009

Ytterligare ett tecken

Om en vecka redovisas SCB:s stora undersökning av partisympatierna. Då får vi en bra indikation om opinionsläget inför valåret 2010. När det gäller förtroendet för partiledarna så leder Fredrik Reinfeldt mycket klart över Mona Sahlin. Nu kommer även signaler om att väljarnas förtroende för Moderaterna ökar i ett antal frågor. Samtidigt sjunker förtroendet för Socialdemokraterna. När kommer dessa resultat slå igenom fullt ut i partisympatierna? Förhoppningsvis sker det allra senast på valdagen.
DN Expressen

Internationalen med olika inlevelse

Socialdemokraterna ställer sig bakom ett förslag att utvidga lagen så att det blir straffbart att uppmana folk till terroristbrott. Vänsterpartiet är av annan uppfattning. Kan det måhända bero på att de två systerpartierna sjunger Internationalen med olika inlevelse?
SvD

Anna Björklund - ung och arg


Efter valet nästa år hoppas Anna Björklund att få vara med och bestämma i Norrtälje kommun, därför kandiderar hon till kommunfullmäktige. I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar vi med Anna. Vad tycker hon om dagens partipolitik? Vad har hon för tips?
Anna har en mycket välskriven och välbesökt blogg. Den handlar inte så mycket om politik men den är läsvärd.
Du startar programmet genom att klicka på playknappen.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

måndag 30 november 2009

Flera intressanta förslag

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) presenterar idag en rapport om förvaltningen av AP-fonderna. Jag tycker att de lyfter fram ett antal intressanta förslag som förtjänas att studeras närmare. Särskilt gillar jag deras förslag att stärka AP-fondernas fokus på sin huvuduppgift att utgöra buffert för pensionssystemet. Metoden de föreslår är att jämställa AP-fonderna med riksbanken och ge dem ett stärkt oberoende. Erfarenheterna av en oberoende riksbank är goda och jag tycker det är väl värt att värdera förslaget närmare. Ett par andra förslag för att minska AP-fondernas politisering av näringslivet redovisas, investeringarna skulle kunna genomföras i form av derivat eller så skulle AP-fonderna likt den norska oljefonden förbjudas att investera i inhemska aktier. Jag tycker derivatidén är spännande men den behöver utredas ytterligare. På vilket sätt skulle det påverka marknaden om AP-fonderna handlade derivat motsvarande en aktieportfölj på 800 miljarder.
Hur som helst, ESO-rapporten förtjänar att studeras närmare och jag räknar med att den kommer att bli föremål för ytterligare debatt och diskussion.

DN Expressen Aftonbladet

söndag 29 november 2009

Inkonsekventa lagstiftare

Sanna Rayman skriver idag mycket klokt och tänkvärt om politikers oförmåga att respektera lagarna inom migrationspolitiken. För att få ett rättsäkert system så ändrades lagen för ett antal år sedan. Det innebär att besluten fattas av domstolar. Det är en klassik uppdelning lagstiftarna stiftar lagen, domstolarna tillämpar den. Men inom migrationspolitiken har många lagstiftare svårt att hålla sig borta från tillämpningen och önskar överpröva domstolarnas beslut. Denna överprövning sker dels genom opinionsbildning mot domstolarnas beslut men också genom förslag om lagstiftning som obstruerar myndigheternas möjligheter att verkställa domarna. Det är inte utan att man imponeras av myndigheternas tålamod med sina politiska herrar.

lördag 28 november 2009

The Long Tail

Begreppet "The Long Tail" avser fenomenet att Internet har medfört att gamla publiceringar lever vidare. Tidigare begränsades utbudet av vad som var ekonomiskt försvarbart att lagerhålla. Idag när lagerhållningskostnaden för elektroniskt material är i det närmaste obefintlig finns även gammalt material tillgängligt. För egen del märker jag detta genom att gamla blogginlägg ibland får nytt liv. Vi får se om det blir en sådan effekt idag. Satirsajten Badland hyena uppmärksammade igår ett inlägg jag gjorde för ett halvår sedan. Mitt inlägg handlade då om svagheterna i vårt valsystem, du finner inlägget på sidan http://dinledamot.blogspot.com/2009/07/valsystemets-svagheter.html
Badland hyena lyckas givetvis med sin vanliga finess vantolka mitt inlägg. Du finner deras t.ex. här http://locutus.blogg.se/2009/november/ett-stort-kliv-framat-for-demokratin.html

fredag 27 november 2009

Gemensamma är nyckelordet

Anders Borg och Mats Odell skriver på dagens DN Debatt om behovet av att EU fattar beslut om tillsynen av bankerna. Även om jag inte tror att man kan reglera bort alla framtida risker så tycker jag att planerna är i allt väsentligt bra. Jag uppskattar framförallt att man lyfter fram att reglerna rörande bonusar ska vara gemensamma. Det har ibland i den svenska debatten förekommit yttranden om att Sverige borde gå före och ha "förgyllda/goldplated" regler. Erfarenheterna från tidigare dylika moraliska särlagstiftningar förskräcker, jag hoppas att våra två ministrar minns den så kallade valpskatten.

Sahlin har delvis rätt

Mona Sahlin varnar för att det kommer att uppstå ett politiskt kaos om Sverige får en mioritetsregering efter valet. Jag tror att hon har rätt i det fallet att hon väljs som regeringschef. Men det stämmer nog också utifall att hon väljs som regeringschef för en majoritetsregering. Jag är fortfarande hoppfull om att väljarna kommer inse att det som är bäst är att ge Fredrik Reinfeldt fortsatt förtroende att leda en Alliansregering med majoritet i riksdagen.
SvD DN Aftonbladet Expressen

onsdag 25 november 2009

Radioplaner

För drygt två år sedan drog jag och min politiske sekreterare Jacob igång "Den politiska talradion - dinledamot.se". Till dags dato har vi gjort över 100 program. Hur ska vi gå vidare med radion? Vilka gäster ska vi ha? Lämna gärna dina synpunkter här på bloggen. På sidan http://dinledamot.wordpress.com finner du ett antal tidigare avsnitt av vårt radioprogram.

måndag 23 november 2009

Vallokalen har stängt

Så var då slutligen röstningen i provvalet över. Nu vidtar en röstsammanräkning som endast går marginellt snabbare än den i Florida 2000 och Afghanistan 2009. Resultatet ska vara klart 9/12 och 10/12 så offentliggörs det.

Jag vill passa på att tacka alla er som röstat och dessutom bjuda på en liten spekulation om valresultatet.

Jag gissar följande, att:
- 2900 utnyttjade sin rösträtt.
- Fredrik Reinfeldt fick flest röster, 2877.
- Danderyd hade högst absolut valdeltagande och Nykvarn högst relativt.
- Jag fick 732 röster vilket räckte till en sjätteplats.
- Sittande riksdagsledamöter placerade sig väl men att Johnny Munkhammar, Sedat Dogru och Edip Noyan bröt sig in bland dem.

Någon som vågar sig på en egen spekulation om utgången?

lördag 21 november 2009

Herding cats

Imorgon ska jag valla kor men ikväll får det duga med att hålla reda på hemmets fyra katter. Det är nog en minst lika svår uppgift.

fredag 20 november 2009

Den tredje världsberömde belgaren?

Herman van Rompuy är ingen europeisk Obama, Bush, Clinton eller Reagan. Men så valdes han inte heller till att bli europeisk president utan permanent ordförande för EU. Personligen tycker jag att det är synd att fördraget blev så urvattnat, jag tycker det hade varit bra om EU fått en ännu tydligare ledning. Det hade också varit spännande om man hade vågat sig på att välja en person med mer lyskraft, min personliga favorit var Tony Blair. Men som sagt uppdraget är inte att lysa och leda utan att mäkla och kompromissa. Till den uppgiften framstår Herman van Rompuy var ett utmärkt val. Huruvida han nu blir den tredje världsberömde belgaren är mer tveksamt, men framtiden får utvisa om han kan ta plats bland Tintin och Hercule Poirot. Men som vanligt gäller regeln med tillräckligt låga förväntningar blir man aldrig besviken.

Jag tycker att utnämningen av Catherine Ashton till utrikesminister är spännande. En kvinna som har lotsat Lissabonfördraget genom det brittiska överhuset måste ha både kraft och list. Det ska bli spännande att följa hennes arbete som EU:s utrikesminister.

DN
DN SvD SvD

tisdag 17 november 2009

Risk för dubbel politisk styrning

Det här med offentligt ägda bolag är inte lätt, jag har egen erfarenhet som ordförande för ett kommunalt bostadsbolag. Å ena sidan vill ägaren att bolaget ska ge god ekonomisk avkastning samtidigt vill ägaren ställa ett antal andra politiskt betingade krav. DN skriver idag tänkvärt om riskerna att Vattenfall kommer att användas för en dubbel politisk styrning av energipolitiken. Först styr politiken genom att fatta beslut om subventionering av vindkraft via elcertifikat. Därefter kan regeringen gå in i rollen som ägare av Vattenfall och styra energipolitiken en gång till genom att driva politik i bolaget.

Det finns alltid riks för maktberusning när någon tilldelas ett inflytelserikt ämbete. Det är därför viktigt att se till att konsekvenserna av maktberusningen begränsas. Därför är det viktigt att det statliga ägandet av näringslivet är begränsat och omgärdat av restriktioner. Detta gäller såväl det direkta ägandet som det som finns via AP-fonderna.

söndag 15 november 2009

Socialdemokraternas svaghet avgör valet

Dagens Sifoundersökning genomfördes efter att Socialdemokraterna avslutat sin så kallade Jobbkonferens. Av opinionsundersökningen att döma var den ingen succé bland väljarna. Dock är, trots Socialdemokraternas tillbakagång, läget mellan blocken tämligen stabilt. De rödgröna får 48,9 % och Alliansen 44 %. Sverigedemokraterna går framåt i mätningen och får nu hela 5,8 %. För oss som varken vill ha Sverigedemokraterna som vågmästatre i riksdagen eller Mona Sahlin som statsminister är uppgiften glasklar. Alliansen behöver fram till valet vinna fler röster. För att först och främst bli större än de rödgröna krävs det att knappt 200 000 väljare byter från de rödgröna till Alliansen. Men det i sig räcker inte för att få absolut majoritet i riksdagen. Antingen behöver Alliansen vinna runt 350 000 väljare från de rödgröna eller så måste Sverigedemokraterna pressa tillbaks under 4 %-spärren. Allt detta ska åstadkommas samtidigt som inget av allianspartierna faller under samma 4 %-spärr. Trots att mindre än ett år är kvar till valet så tror jag att detta är fullt genomförbart. Valet är en fråga både om statsminister och regeringsalternativ. Statsministerfrågan torde bli viktigare ju närmare valet vi kommer. Ju svagare Socialdemokraternas väljarsiffror blir desto orimligare kommer det att framstå att ge Mona Sahlin uppdraget att bli regeringsbildare. 2006 gjorde Socialdemokraterna ett historiskt dåligt valresultat, mycket tyder på att Mona Sahlin är på väg att slå det rekordet. Moderaternas stora uppgift fram till valet är att vinna ytterligare väljare från Socialdemokraterna. Dessutom måste vi öka vårt stöd bland ungdomarna, vi har idag landets största ungdomsförbund men hittills har det inte avspeglat sig i väljarstödet. Jag tror att det även inom miljöpolitiken är viktigt att vi har ungdomarna med oss, här har Sofia Arkelsten en stor uppgift framför sig.
Med tio månader kvar till valet så ligger vi efter men läget är på inget sätt hopplöst. Det kommer dock krävas mycket goda insatser och vi får hoppas att vi slipper fler distraherande utspel från reservatmoderater.
SvD DN Aftonbladet Expressen GP

lördag 14 november 2009

När börjar väljarna straffa S för Bodström och Sahlin?

Säga vad man vill om den Socialdemokratiska ledarduon Mona Sahlin och Thomas Bodström men visst ger de ofta ett ungdomligt intryck. I dessa dagar då ungdomlighet är något upphöjt så kanske det kan leda till valframgångar. Jag tror dock inte ungdomligheten är spelad utan helt naturlig trots många levnadsår. Problemet för duon är dock att väljarna troligen hellre ser mer mogna personer på de befattningar som Sahlin och Bodström eftersträvar. Katrine Kelios på Aftonbladet ger det goda rådet att stoppa in Bodström i bollhavet. Hon tävlar i spetsighet med ledarsidan på Svenska Dagbladet som konstaterar att Thomas Bodström blir först med att lämna Sverige om Socialdemokraterna vinner valet.

Expressen SvD DN

fredag 13 november 2009

Tre kandidatfilmer

Så här långt så leder Johnny Munkhammars kampanjfilm när det gäller antalet tittare. Jag undrar vilken av nedanstående tre filmer som rankas högst som kampanjfilm?Johnny Munkhammar
Anti Avsan

Riksdagskandidater från Danderyd


Den vecka gästades Den politiska talradion av två unga riksdagskandidater från Danderyd, Fredrik Wevle och Christian Hoas. Hör vad de har att säga om sina hjärtefrågor och om hur de tror att det fungerar i riksdagen. Om en månad vet vi hur det gick för dem i Moderaternas provval.


Du kan lyssna på programmet om du följer den här länken


Det går också bra att ladda ned programmet, klicka i så fall på den här länken

.

onsdag 11 november 2009

Energi, media och meritvärde

Dagen bjuder på en varierad meny. E.ON kommer till riksdagen för att informera om hur de ser på miljö- och energifrågorna. Det blir intressant, det händer mycket inom området just nu och utvecklingen går verkligen i den riktning som jag förespråkat. Mitt första anförande i riksdagen handlade just om energifrågan och jag kan bara konstatera att regeringen numer har nästa exakt samma åsikt. Du finner inlägget om du följer den här länken.

Efter E.ON-besöket är det dags för ett möte med trettio journalister. De är på kurs i riksdagen för att få lära sig hur riksdagen fungerar. Min uppgift är att berätta om hur en riksdagsledamot kan nyttja sociala medier. Jag hoppas att det blir lärorikt både för dem och för mig.

Dagen avslutas på Karlberg där föreningarna Kustjägarna, Fallskärmsjägarna och Militärtolkarna genomför ett seminarium om hur militärtjänstgöring ska marknadsföras och meritvärderas. Det ska bli roligt att både träffa gamla kollegor och att höra hur det här projektet utvecklats under de tre åren jag suttit i riksdagen.

tisdag 10 november 2009

Regleringskonst

På dagens DN Debatt skriver Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson och chefsekonomen Lars Frisell tänkvärt om bostadslånemarknaden. De aviserar att Finansinspektionen kommer att skärpa tillsynen av bankernas kreditverksamhet. Det är lovvärt. Samtidigt som kreditgivning är en viktig byggklots i det ekonomiska systemet är det viktigt att den övervakas och inte tillåts skapa kriser som skett två gånger under de senaste tjugo åren. Förra veckan genomförde riksdagens finansutskott en utfrågning av riksbankschefen Stefan Ingves. Han framförde då ovanligt skarp och tydlig kritik mot såväl bankerna som inspektionen av dem. Men precis som med stimulanspolitiken så är det viktigt att ”regleringspolitiken” är väl avvägd. Det får inte bli så att det politiska systemet nu överreagerar och i populistiskt driven kraftfullhet överreglerar bankmarknaden. Till denna fråga får jag säkert anledning att återkomma.

Vi ägnade det senaste avsnittet av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” till att kommentera finansutskottets utfrågning av riksbankschefen. Du finner programmet om du följer den här länken.

Du kan även ladda ned programmet genom att klicka på den här länken.

DN SvD

måndag 9 november 2009

Dagen till ära

Ronald Reagan i Berlin

Hur att undvika ett W

Den svåra uppgiften för världens finans- respektive penningpolitiker är att stimulera ekonomin lagom mycket. Om åtstramningen kommer för tidigt så är det risk att förloppet från mitten av 30-talet upprepar sig och ekonomin går in i en ny lågkonjunktur, beskrivs ibland med en kurva liknande ett W. Om åtstramningen kommer för sent eller är för svag så riskeras hög inflation och en återgång till sjukan på 70-talet med hög inflation och arbetslöshet. Idag redovisade Anders Borg nya ekonomiska prognoser som ser bättre ut än de som fanns i budgetpropositionen. Läget är dock fortsatt svagt och det finns fortfarande goda skäl till att bibehålla såväl en expansiv penning- som finanspolitik. Men nu gäller det att vara vaksam och ha åtgärderna förberedda för finansiell åtstramning. En stor fördel med jobbskatteavdraget är att det har två effekter, på sätt och vis både stimulerande och åtstramande. Dels innebär avdraget en stimulans av den privata konsumtionen genom att det ger de förvärvsarbetande mer pengar, dels bidrar avdraget till att öka arbetskraftsutbudet och därigenom verka återhållande på en kommande arbetskraftsbrist. Konstruktionen bidrar också till att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det lönar sig bättre att ta ett jobb utanför sitt tidigare yrke eller arbetsregion.

Expressen SvD DN
Andra bloggare i samma ämne Kent Persson Den hälsosamme ekonomisten Mitt i steget

Släpar partisympatierna efter?

SKOP redovisar idag en undersökning som visar att väljarna har stort förtroende för regeringen. 57 % anger att de tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb. 35 % tror att en S-regering skulle vara sämre och 29 % tror att den skulle vara bättre. Jag undrar om frågan verkligen är ställd så, en ren S-regering torde väl inte vara aktuell.

Opinionsläget är nu enligt följande. Väljarna har avsevärt större förtroende för Fredrik Reinfeldt än för Mona Sahlin. Väljarna tycker att Alliansregeringen gör ett bättre jobb än vad en S-regering skulle göra. Däremot så är det fortfarande ett övertag för den rödgröna oppositionen när det gäller partisympatierna. När kommer svängningen där? Om de rödgröna vinner valet nästa år så blir konsekvensen att Mona Sahlin blir statsminister.

Nu under november genomför SCB sin stora undersökning av väljarsympatierna. Den redovisas i december. Den undersökningen bryter ned resultaten i diverse olika grupper som lön, region, facktillhörighet m.fl. Det ska bli mycket intressant att försöka tolka de resultaten.

DN SvD Aftonbladet

söndag 8 november 2009

Egon Frid förklarar sig

Det är ofta jag inte delar Egon Frids politiska åsikter. Men under mina tre år i riksdagen har jag lärt känna honom som en mycket rar och hyvens vänsterpartist. Därför tycker jag uppriktigt synd om honom när han nu hängs ut som en 11/9-skeptiker och. På sin blogg skriver Egon Frid om hur han drogs in i den här härvan och hur han ångrar att han skrev på uppropet. Om det var samma naivitet som fick honom att bli vänsterpartist framgår inte av bloggen.
Aftonbladet TV 4

lördag 7 november 2009

Vilka är för kvotering?

Några korta rader innan jag ska iväg på våran lokala kandidatutbildning. Sanna Rayman har idag en mycket viktig ledare i SvD. Läs den!

Det hade säkert varit av intresse för väljarna att få veta vilka som förespråkar mer av kvotering. Kanske Sanna Rayman skulle gräva lite djupare och granska vilka som stod bakom den moderata rapporten hon hänvisar till.

SvD

fredag 6 november 2009

Medlemsbesök i riksdagen

Igår anordnade länsförbunden i Stockholms stad och län ett möte för nya moderata medlemmar. Jag var en av nio riksdagsledamöter som visade runt i riksdagshusen. Särskilt roligt tyckte jag att det var att en av medlemmarna påtalade att han var en regelbunden lyssnare på "Den politiska talradion".

Jag hoppas att ett antal av besökarna tar fasta på min inbjudan att komma tillbaka till riksdagen tillsammans med vänner och bekanta.

torsdag 5 november 2009

Finansutskottets utfrågning av riksbankschefen


I veckans avsnitt av ”Den politiska talradion” samtalar vi runt finansutskottets utfrågning av riksbankschefen Stefan Ingves. Hör hur finansutskottet förbereder sig inför en utfrågning. Vilka frågor ställde utskottet? Vad svarade riksbankschefen?

Du kan under den närmaste veckan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren här under. Programmet finns också lagrat på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/11/05/den-politiska-talradion-om-penningpolitiken/DN SvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

onsdag 4 november 2009

Påfyllning av intryck

Idag blir det rikligt med tillfällen att ta in nya intryck. Jag kommer nämligen att träffa tre gymnasieklasser. Varje år besöks riksdagen av ett stort antal elever och ett inslag i deras besök är att de ska få träffa en riksdagsledamot. Jag brukar försöka klämma in några möten med skolklasser varje vecka. Det är ett av många värdefulla sätt att få fylla på med intryck och ofta komna ur andra perspektiv än ens egna. Igår talade jag med en klass ifrån Rudbeck i Sollentuna och idag kommer jag ta emot klasser från Igelstavikens gymnasium i Södertälje, Tibble fria gymnasium i Täby och Rudbeckskolan i Sollentuna. Det ska bli spännande att höra vad dessa ungdomar vill fråga.

måndag 2 november 2009

Månadsmöte i Norrtälje

Det blåser medvind för Moderaterna i Norrtälje. Det var runt 60 medlemmar på kvällens månadsmöte och god stämning. Kretsordföranden Leif Gunnerhell hade en mycket nogrann och pedagoisk genomgång om reglerna för provvalsröstningen. Många medlemmar hade dessutom läst notisen i Norrtelje Tidning om att jag var placerad på valsedelns baksida. Måhända går det att vända nackdelen till en fördel.

söndag 1 november 2009

Mer Ohly och Internationalen önskas!

Lars Ohly fick starka applåder från ombuden på Socialdemokraternas kongress. Det är ett tydligt tecken på att det i det krympande Socialdemokratiska partiet finns kvar en kärntrupp som tror på socialismen. Det förvånar mig föga, trots att partiledningen oftast uppträder som om de representerar ett parti förankrat i mitten av det politiska Sverige så frodas bland medlemmarna mer revolutionära drag. Personligen tycker jag att det är bra att Lars Ohly får tala till de socialdemokratiska ombuden och stå på scenen med Mona Sahlin. Det kan tjäna som en ögonöppnare för de mindre socialistiska sympatisörerna till Socialdemokraterna. Det är just dessa väljare som kommer att avgöra valet 2010. Så jag ser fram emot mer knutna nävar, mer uppmaning till kamp och givetvis mer sjungande av Internationalen Socialdemokrater och Vänsterpartister tillsammans. Varför inte ett gemensamt första majtåg med eldiga tal och krav på uppror.
SvD DN Aftonbladet

Bidragskongressen avslutad

Socialdemokraterna försöker med ord dölja sin egentliga politik. Man säger sig vilja minska "klyftorna" mellan de som arbetar och de som lever på pension. Hur det ska gå till säger man inte så mycket om. Men metoden kommer att innebära att man höjer skatten för dem som arbetar och drar in pengar till värdfärdssamhället, man höjer bidragen till de som inte arbetar och man låter pensionärerna behålla ungefär samma skatt som med regeringens politik. Problemet med Socialdemokraternas politik är att den möjligen skulle gå ihop rent statiskt men genom att minska det ekonomiska utbytet av att ta ett jobb så kommer andelen förvärvsarbetande att minska. Dessutom tänker man ta bort avdragsrätten för hushållsnära tjänster och därigenom förloras åtskilliga arbetstillfällen inom den vita sektorn och svartjobben ökar igen.

Socialdemokraterna kallade sin kongress för jobbkongressen, det hade varit riktigare att kalla den bidragskongressen.

SvD

Kryssa mig inte!

Så här i provvalstider överöses vi av uppmaningar att kryssa olika kandidater i provvalet. Jag har dock en lite annorlunda uppmaning, kryssa inte! Läs istället instruktionen noga, av den framgår att kandidaterna ska rangordnas med siffror. En valsedel med kryss torde bli ogiltigförklarad. Instruktionen är lite oklar på hur rangordningen kommer att användas men av erfarenhet vet jag att systemet brukar användas enligt följande.

Vid riksdagsvalet (Stockholms län) kommer rangordningssiffrorna att översättas till poäng enligt följande:
1 ger 17 poäng
2 ger 16
3 ger 15
osv till
17 som ger 1 poäng

I landstingsvalet (NO) gäller följande:
1 ger 10 poäng
2 ger 9 poäng
3 ger 8 poäng
osv till
10 som ger 1 poäng


Man måste markera minst 5 kandidater i båda valen. Man får markera upp till 10 kandidater i landstingsvalet och upp till 17 kandidater i riksdagsvalet.
Rösterna blir relativt sätt mer värda om man endast markerar 5 kandidater. Vid riksdagsprovvalet 2005 var det ungefär hälften av valsedlarna som endast innehöll fem markeringar. Endast en tredjedel av valsedlarna innehöll det maximala antalet markeringar (10 den gången).
Som sagt kryssa inte och läs instruktionen innan du tar fram kulspetspennan!

lördag 31 oktober 2009

En extremt inflytelserik blogg

Jag har bloggat i drygt två år och totalt har det blivit över 1000 blogginlägg. Bloggen har bidragit till att jag fått många nya politiska kontakter och jag tror mig veta att den även är läst av maktens män och kvinnor. Jag rankar min blogg som ett av mina viktigaste verktyg för opinionsbildning och påverkan. På siten inflytande.se så kan man granska hur högt olika bloggar rankas just i avseende på inflytande. Det är ett grovt verktyg men även det håller min blogg högt. Du finner resultatet om du följer länken http://www.inflytande.se/blog/dinledamot.blogspot.com/

Göran Pettersson och Fredrik Schulte om "kandidatförhören"


Så fick då slutligen, efter två års väntan, min riksdagskollega Fredrik Schulte vara med som gäst i "Den politiska talradion". Vi har arbetat rätt mycket tillsammans under våra tre år i riksdagen. Inför provvalet så har vi anordnat gemensamma så kallade kandidatförhör dit medlemmar har bjudits in för att granska oss inför beslutet om vem som ska representera dem i riksdagen. Om just dessa kandidatförhör handlar veckans avsnitt av "Den politiska talradion" som du kan lyssna på direkt här på nätet.
Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.torsdag 29 oktober 2009

Love and marriage

Vad har Frank Sinatras gamla slagdänga med politik att göra? Jag möjligen kan man konstatera att det inte går att separera frågorna om parti och statsminister. Om de rödgröna vinner valet nästa år så blir inte Fredrik Reinfeldt statsminister. Idag är väljarna splittrade. När det gäller partisympatier så är det ett knappt men ändå tydligt och framförallt långvarigt försprång för de rödgröna, när det gäller uppskattningen och förtroendet för statsministerkandidaterna så leder Fredrik Reinfeldt med åtskilliga hästlängder före Mona Sahlin. När vi kommer till valdagen så går de inte att separera de två valen, en röst på de rödgröna är en röst för Mona Sahlin som statsminister. Precis som i sången regering och statsminister hänger ihop som häst och vagn.

SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

onsdag 28 oktober 2009

En röst från/på baksidan

I många idrotter brukar man tala om otur i lottningen. Vanligast förekommande är det väl i idrotter som påverkas av vädret. På den tiden skridskomästerskapen hölls utomhus så spelade ofta väderförhållandena in på de inbördes resultaten. I skidåkning så skiftade föret. Lottningen kommer nog inte visa sig vara helt oväsentlig när det gäller det nu aktuella provvalet. Givetvis är det fördelaktigare att stå tidigt i presentationen, det är därför det i telefonkatalogen finns fler firmor med namn som börjar på de första bokstäverna i alfabetet. Av den anledningen så lottas det om vilken bokstav kandidatförteckningen ska börja med. Men oturen i lottningen kan ta sig andra uttryck. Man har gjort valsedeln tvåsidig och några av oss har placerats på baksidan! Men preics som i skidåkning och skridskoåkning så lönar det sig inte att klaga på oturen utan istället får man ta i lite hårdare så man blir framgångsrik trots de yttre omständigheterna.

Kampanjfilmen

Jag utlovade i provvalstexten jag skickade in för en månad sedan utlovade jag en kampanjfilm. Under inspelningen av densamma upptäckte jag att det var svårt att hitta en rimlig ton. Därför valde jag istället att göra något helt annat, resultatet finner du här. Mottagandet har varit extremt blandat från hyllningar till sågningar. Här kommer dock filmen i oklippt version och utan skyddsnät.
För dig som är känslig för försök till humor rekommenderas istället provvalsbroschyren.

Provvalskampanj

Ikväll blir det kandidatutfrågning i Österåker. Det är moderatföreningen i Österåker som bjudit in ett antal riksdagskandidater på presentation och utfrågning. Imorgon tänkte jag spela in två avsnitt av "Den politiska talradion". I det ena kommer jag samtala med Fredrik Schulte runt de kandidatförhör han och jag underkastat oss i riksdagen. Vilka frågor ställde medlemmarna och vilka blev våra svar. I det andra programmet är det Karl Sigfrid som är gäst och även här kommer samtalet att kretsa runt det nu pågående provvalet.

Dags att fokusera på valet

Igår redovisade United Minds att avståndet mellan de politiska blocken ökar till de rödgrönas fördel. Idag redovisade Synovate att samma avstånd minskar och i stort sett är utraderat. Det finns många möjliga förklaringar till skillnaderna i resultaten men frågan är hur meningsfullt det är att spekulera i dessa. Snarare börjar det bli hög tid att istället rikta in sig på nästa års val. Uppgiften för Alliansen är att vinna stöd hos ytterligare 5 % av väljarkåren vilket skulle ge en tydlig egen majoritet i riksdagen. Det är bättre att fokusera på det än teoretiska resonemang om hur vi ska agera om vi inte vinner en riksdagsmajoritet.

För egen del ska jag först avverka det partiinterna provvalet som börjar idag. Med ett starkt mandat därifrån så blir det dags att ta sig an förberedelserna och genomförandet av nästa års valrörelse.

DN Expressen
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com

Andra bloggar om:

tisdag 27 oktober 2009

Fortsatta kandidatförhör

Jag och Fredrik Schultes kandidatförhör fortsätter. Idag handlade frågorna främst om skattepolitik och försvars- och säkerhetspolitik. Det är både roligt och lärorikt att få svara på medlemmarnas frågor och på torsdag kommer vi att sammanfatta våra intryck i form av ett radioprogram. Det blir ett specialavsnitt av "Den politiska talradion". Men bara för du inte kommit på något kandidatförhör är inte chansen över att ställa frågor. Skicka dem till goran.pettersson@riksdagen.se och skriv provvalsfrågor i rubriken så återkommer jag med svar här på bloggen.

måndag 26 oktober 2009

Obama rekommenderar riksdagsledamot

Jag hade ambitionen att göra en kampanjfilm. Men efter att ha tittat på ett antal kollegors försök så insåg jag att en dylik film bara riskerar att bli patetisk. Jag tog mig då före att genomföra något ännu svårare, att göra en kampanjfilm som dessutom skulle innehålla avsiktlig humor. Här är resultatet. Jag är medveten om att domen kommer att vara rättvis och hård, men vi hade i alla fall roligt när vi spelade in filmen. Jag hoppas att du förutom att titta på filmen tar dig tid att studera min provvalsbroschyr som du finner om du följer den här länken.

söndag 25 oktober 2009

Ytterligare kandidatförhör i riksdagen

Idag har jag och Fredrik Schulte underkastat oss ytterligare förhör från moderata partimedlemmar i Stockholms län. Idag kretsade diskussionerna främst runt jobbskatteavdraget och pensionärsföreningarnas kritik. Jag redovisade bland annat mina positiva erfarenheter från en stor mängd besök i riksdagen från pensionärsföreningar. Eftersom en av de utfrågande dessutom var ordföranden för Moderata seniorer i Stockholms län så kom vi överens om att bjuda in alla seniorföreningar till riksdagen. Jag ser fram emot att dra mitt strå till stacken och rusta våra seniorer med goda argument inför nästa års valrörelse.

Feldt klär av Östros skattepolitik

Det är härligt med kloka fristående experter. Idag levererar två tungviktare inom svensk finans- och skattepolitik, Kjell-Olof Feldt och Sam-Olof Lodin en salva på DN Debatt. Jag håller i allt väsentligt med dem i deras kritik. På en punkt är dock kritiken lite inkonsekvent. De anser att jobbskatteavdragets utformning är onödigt krånglig, men det beror till stor del den tidigare utformningen av grundavdraget och den så kallade LO-puckeln som inte löstes i 1991 års skattereform som de hyllar.

Särskilt glädjande är att de båda debattörerna dels sågar Socialdemokraternas förslag till att återinföra en för Sverige skadlig förmögenhetsskatt dels klär av Socialdemokraternas retorik om att de minskar skatteskillnaden mellan förvärvsarbetande och pensionärer.

Artikeln rekommenderas till läsning!

DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

lördag 24 oktober 2009

Fortsatta kandidatförhör

Jag och min riksdagskollega Fredrik Schulte har inför det moderata provvalet i Stockholms län anordnat ett stort antal kandidatförhör. Vi har bjudit in medlemmar i länet att komma till riksdagen för att granska oss två lite närmare. Det har blivit intressanta samtal med ibland överraskande vinklingar. Idag kretsade utfrågning främst runt skolan. Imorgon får vi bland annat besök av en pensionerad överste som lovat att grilla oss med frågor om skatt på pensioner och försvaret.

fredag 23 oktober 2009

SPF Botkyrka på besök i riksdagenIdag hade jag nöjet att guida runt en grupp från SPF Botkyrka i riksdagen. Vi hann också med att diskutera äldrefrågor över en kopp kaffe. Jag hoppas att fler föreningar tar tillfället i akt att besöka oss riksdagsledamöter det är alltid bra att få fler perspektiv på verkligheten.

torsdag 22 oktober 2009

Intryck från kandidatutbildningen


Ikväll har jag agerat inhoppare på kandidatutbildningen i Stockholm. Det är ett bra drag i organisationen i Stockholm och ikväll hade närmare 200 kandidater samlats för att fylla på med information och argument. Mycket talar för att vi kommer att komma väl rustade till nästa års valrörelse.

Filmtips till Marianne Samuelsson

Förre landshövdingen Marianne Samuelsson har fått nya arbetsuppgifter. Hon ska utreda myndigheternas etiska riktlinjer rörande sexköp. Jag skickar med en liten filmsnutt som kanske har bäring på uppdraget.


SvD DN

tisdag 20 oktober 2009

Gustav Blix om Göran Pettersson


"Genom sin skärpa, nyfikenhet och kunskap är Göran inte bara min kanske roligaste samtalspartner i riksdagen, utan också en viktig tillgång både för den moderata riksdagsgruppen och för riksdagen som helhet."

Gustav Blix, moderat riksdagsledamot från Stockholm, ledamot av utrikesutskottet

måndag 19 oktober 2009

Sofia Arkelsten om Göran Pettersson


"Det bästa med Göran Pettersson är hans genuina informationsarbete. Han skapar inte bara politik utan berättar också om den på enkla och bra sätt genom bloggen, Fejjan, små filmer och framförallt radion. Det är en modern och personlig inställning till riksdagsuppdraget som jag inspireras av. Och så har han humor också. Det behövs här."

Sofia Arkelsten, moderat riksdagsledamot från Stockholm, miljöpolitisk talesperson.

Moderaternas primärval

Det har talats mycket om behovet av ett ökat personval inom svensk politik. Inom mitt eget parti Moderaterna lyfts det ofta fram att vi borde reformera det svenska personvalssystemet. Grundlagsutredningen tog ett litet steg i riktning mot ett stärkt personval genom att sänka spärrgränsen för personval till riksdagen från 8 till 5 % av rösterna. Samtidigt verkar starka krafter inom Moderaterna för att man centralt ska styra utformningen av valsedeln. Tydligast blev väl detta vid nomineringarna inför europaparlamentsvalet då Anna Maria Corazza Bildt flyttades bort från den valbara plats hon tilldelats av väljarna i provvalet. Väljarna valde dock att på valdagen ”rätta till” ordningen.

Inom mitt eget partiförbund, Stockholms län, så har medlemmarnas provval haft en mycket stark ställning och i allt väsentligt varit ledande vid utformningen av valsedeln. Man kan därför säga att det Moderata provvalet är att likna vid ett amerikanskt primärval. Men det finns dock stora skillnader. Trots att provvalet i praktiken avgör vilka som representerar partiet i riksdagen så är det tämligen okänt. Valrörelsen kan närmast jämföras med någon sorts hemlig operation. Det sker heller inte mycket av debatt om varför man borde rösta på kandidat A men inte på kandidat B. Jag tycker det är tråkigt. Den moderata riksdagsgruppens förmåga påverkas starkt av vilka som ingår i den. Likaså vore det bra om medlemmarna tydligare kunde sända signaler till ledamöterna om vilka de är nöjda med och vilka de vill ha ersatta.

För egen del får jag nog räkna dagen som starten för min ”provvalskampanj”. Idag får nämligen ett antal förtroendevalda moderater ett brev från mig. I utskicket argumenterar jag varför jag söker ett förnyat och stärkt mandat som riksdagsledamot.

Nästa vecka kommer provvalshandlingarna att skickas ut till förbundets närmare 10 000medlemmar och då börjar också själva omröstningen.

Du får gärna vara med och hjälpa till i "provvalskampanjen" hör av dig till mig på adressen goran.pettersson@riksdagen.se

Arbetslinjen mot bidragaslinjen

Det har ofta hävdats att Thomas Östros är en skicklig debattör. Jag kan nog tycka att det ligger en del i det. Trots att han i gårdagens Agenda hade att försvara en budgetmotion som vore en tillbakagång till bidragslinjen lyckades han med diverse debattknep blanda bort korten. Han talar vitt och brett om straffskatt på pensionärer och att låna till skattesänkningar. Men trots hans fördömande så har Socialdemokraterna med dessa förslag i sin budgetmotion. Om man går igenom Socialdemokraternas budgetmotion lite noggrannare finner man att mycket av ”satsningarna” på välfärden är rundgång på pengar. Man ökar bidragen till kommunerna men samtidigt höjer man arbetsgivaravgifterna och drar på det sättet tillbaka en betydande del av ”satsningen”. Den tydligaste skillnaden mellan regeringens och Socialdemokraternas budgetar är samma som inför valet 2006. Det är arbetslinjen mot bidragslinjen.Aftonbladet Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Reinfeldt som sångare

söndag 18 oktober 2009

Blir partikongressen vändningen?

Jag har länge hävdat åsikten att Alliansen kommer att vinna väljarstöd när regeringsalternativen och deras politik blir tydligare. De senaste månaderna har dock opinionstrenden varit till de rödgrönas favör. Visserligen så valde de rödgröna partierna att presentera varsin budgetmotion så det har ännu inte presenterats ett gemensamt ekonomiskt program. Den riktiga värdemätaren av min förutsägelse får därför anstå till "vårbudgeten".

Hur kommer då Socialdemokraternas partikongress att påverka opinionen? Den traditionella reaktionen är att ett parti går fram i opinionen när de får uppmärksamhet. Men för Socialdemokraterna under Mona Sahlin är det tveksamt om den gamla sanningen gäller. Är det måhända så att den Socialdemokratiska partikongressen utgör en möjlighet för Alliansen att vända opinionsvindarna?

SvD Aftonbladet Expressen GP Sydsvenskan Dagen

fredag 16 oktober 2009

Det är nomineringstider

Om knappt två veckor börjar Moderaterna i Stockholms läns provval inför riksdagsvalet 2010. Redan har en del andra länsförbund avhållit sina provval och resultaten har i vissa fall inneburit signaler om vaktbyte. Alla partier har inte provval utan där sätts nomineringsförslaget ihop enbart genom diskussioner inom olika typer av nomineringskommittéer. Den mer slutna processen är mer skonsam för den som inte får förnyat förtroende, det ges då bättre möjligheter för individen själv att meddela att man inte står till förfogande för omval. För egen del föredrar jag öppenheten. Därför ser jag fram emot vårt provval där medlemmarna ges tillfälle att rakt och tydligt tala om vad de anser.

onsdag 14 oktober 2009

Besök från Victor Rydberg gymnasium i Djursholm

Idag har jag tagit emot tre stycken skolklasser från Victor Rydberg gymnasium i Djursholm. Det var klasserna 1c, 1e och 1d som var på besök. Det blev tre intensiva pass med många och bra frågor. Det var många av eleverna som visade intresse för att engagera sig politiskt, måhända kommer någon av dem att höra av sig för att få praktisera i riksdagen.

tisdag 13 oktober 2009

jobbskatteavdrag.se

Socialdemokraterna har under snart tre års tid klagat på jobbskatteavdraget. Inledningsvis var de framgångsrika men nu verkar det som om vinden håller på att vända. Fler och fler förvärvsarbetande upptäcker att det har blivit lönsammare att arbeta. Jag utesluter inte att ett privat initiativ har varit en starkt bidragande orsak. På den förträffliga hemsidan jobbskatteavdrag.se kan man enkelt experimentera med vilken skatteeffekt blir för olika inkomster. SvD:s PJ Anders Linder uppmärksammar detta i dagens SvD så idag lär besökssiffrorna på jobbskatteavdrag.se bli extra höga.

söndag 11 oktober 2009

Johnny Munkhammar gästar "Den politiska talradion"


I veckan var debattören och färske riksdagskandidaten Johnny Munkhammar gäst hos om i "Den politiska talradion". Du finner programmet på radions hemsida Du kan också ladda ned programmet direkt här.

fredag 9 oktober 2009

Pris i förskott

Vanligtvis brukar Nobelpriset delas ut rejält i efterskott då man verkligen blivit säker på att insatserna var av bestående värde. När det gäller fredspriset har det väl dock tummats en del på den saken. I år tycker jag att den norska nobelkommittén tagit det hela ännu ett steg längre. Visserligen har Barack Obama många vackra ambitioner men det känns som om priset är utdelat i förskott. Är det måhända så att de stackars norrmännen har gått i kändisfällan? Utdelningen av fredspriset har mer och mer blivit ett jippo med en massa inbjudan kända artister. Har man genom dagens utnämning säkrat de allra största artisterna till utdelningen i Oslo?
SvD DN Aftonbladet Expressen

Uppförsbacke för Socialdemokraterna

Vi människor är av naturen skeptiska till förändring. Därför är det alltid svårare att få gehör för en förändring än ett bevarande. Tydligast blev väl det i folkomröstningen om högertrafik 1955 då runt 80 % av de röstande röstade nej. Socialdemokraterna har så här långt i mandatperioden varit opinionsmässigt framgångsrika i sina protester mot förändringarna av den ekonomiska politiken. Man har slagit vakt om bidragssamhället och kritiserat övergången till en arbetslinje. Men efter tre år är det inte längre helt klart vilken linje som är normaltillståndet. Ett par undersökningar visar snarare på att regeringens politik alltmer börjar uppfattas som det trygga alternativen emedan socialdemokraternas återställarförslag uppfattas som en riskfylld chansning. Senast i raden av dylika tecken är den av Almega beställda Demoskop-undersökningen om väljarnas inställning till hushållsnära tjänster.
Jag blir alltmer hoppfull om att dessa undersökningar är indikationer på att vi snart kommer se en ytterligare överströmning av väljare från de rödgröna till Alliansen.

GP SvD Newsdesk
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

torsdag 8 oktober 2009

Stig-Björn Ljunggren hos "Den politiska talradion"


Denna vecka gästades "Den politiska talradion" av statsvetaren och proffstyckaren Stig-Björn Ljunggren. Det blev ett lättsamt samtal om bland annat kändisarnas entré på den partipolitiska scenen. Vi ställde också frågan om Stig-Björn själv står i begrepp att kandidera till riksdagen. Som framgår av bilden var det denna gång synd att vi är ett radio- och inte tvprogram.

Du kan lyssna på programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/10/08/stig-bjorn-ljunggren-gastar-den-politiska-talradion/
För nedladdning klicka här

Statens normalskola för flickor


Igår hade jag ett för mig minnesvärt besök i riksdagen. Det var en grupp flickor från Statens normalskola för flickor som var på besök. Under nästan tre timmar trippade de runt i riksdagshusen och vid den efterföljande lunchen underhöll de med dråpliga historier om lärare och rektorer. Flickorna var av årsmodell 1925 och man undrar om de tillverkas i samma kvalitet idag.

Vad säger svaren?

DN presenterar idag en Synovate-undersökning om väljarnas syn på hur man personligen har påverkats av regeringens politik. Frågan löd: ”Om du ser till den politik regeringen Reinfeldt för och hur den påverkar dig personligen, skulle du säga att regeringens politik gynnar eller missgynnar dig personligen?” Man kan givetvis ha många synpunkter på vad svaren på den frågan mäter. Ett antal socialdemokratiska bloggare har också det. Men det som dessa bloggare missar är trenden som återfinns i svaren. 2007 och 2008 var det en mycket klar majoritet som ansågs sig missgynnas av regeringens politik 2009 är läget det omvända. En majoritet anser sig gynnas av regeringens politik. Särskilt glädjande är att många LO-medlemmar nu upptäckt att regeringens arbetslinje gynnar dem. Jag är som sagt rätt osäker på vad den här undersökningen verkligen mäter men för mig blir det tydligt att trenden ger hopp om att opinionen kommer att fortsätta att svänga i Alliansens favör även när det gäller partisympatierna.

Expressen
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

måndag 5 oktober 2009

Anders Borg i Norrtelje Tidning

Jag brukar skriva alla mina debattartiklar själv. Jag tycker att det är mitt privilegium som riksdagsledamot. Men någon tvingas man göra ett undantag som idag. Av det utkast jag skickade till finansdepartementet så överlevde på sin höjd två meningar. Det hade givetvis varit roligare om den avsevärt spetsigare artikeln hade publicerats men den får anstå till en annan gång. Vad gör man inte för att få Anders Borg att skriva i Norrtelje Tidning.

Dags att införa "motionsrätter"?

Just nu pågår den allmänna motionstiden i riksdagen. Jag har skrivit om det tidigare här på bloggen och jag kan konstatera att mitt inlägg från förra året http://dinledamot.blogspot.com/2008/10/riksdagen-motionerar.html tyvärr är lika giltigt i år, förutom delen om stegräkningstävlingen. Jag tycker det är glädjande att SvD uppmärksammar cirkusen och förhoppningsvis får en dylik granskning några av de värsta motionsmarodörerna att besinna sig. Personligen lekte jag med tanken att motionera om att riksdagen skulle införa motionsrätter på samma sätt som utsläppsrätter.

Det som stör mig mest med missbruket av motionsväsendet är att det skadar det skadar just detsamma. Jag anser det är viktigt att minoriteten presenterar förslag som kan debatteras i kammaren. Nu riskerar dessa förslag dränkas i motionsfloden.

I senaste avsnittet av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” diskuterade vi bland annat riksdagsledamöternas motionerande med riksdagskandidaten Maria Arbahamsson. Du kan lyssna på programmet på nätet om du besöker sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/10/02/maria-abrahamsson-i-den-politiska-talradion/
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Dags att införa "motionsrätter"?

Just nu pågår den allmänna motionstiden i riksdagen. Jag har skrivit om det tidigare här på bloggen och jag kan konstatera att mitt inlägg från förra året http://dinledamot.blogspot.com/2008/10/riksdagen-motionerar.html tyvärr är lika giltigt i år, förutom delen om stegräkningstävlingen. Jag tycker det är glädjande att SvD uppmärksammar cirkusen och förhoppningsvis får en dylik granskning några av de värsta motionsmarodörerna att besinna sig. Personligen lekte jag med tanken att motionera om att riksdagen skulle införa motionsrätter på samma sätt som utsläppsrätter.

Det som stör mig mest med missbruket av motionsväsendet är att det skadar det skadar just detsamma. Jag anser det är viktigt att minoriteten presenterar förslag som kan debatteras i kammaren. Nu riskerar dessa förslag dränkas i motionsfloden.

I senaste avsnittet av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” diskuterade vi bland annat riksdagsledamöternas motionerande med riksdagskandidaten Maria Arbahamsson. Du kan lyssna på programmet på nätet om du besöker sidan http://dinledamot.wordpress.com/2009/10/02/maria-abrahamsson-i-den-politiska-talradion/
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

söndag 4 oktober 2009

På utflykt i södern

Igår spenderade jag sex timmar hos Moderaterna i Salem. För egen del var det lärorikt att få ta del av hur en annan förening resonerade runt sina kommunalpolitiska framtidsfrågor. Vi drog ett antal slutsatser både för kommunen Salem och Moderaterna i Salem. Jag ser fram emot att på distans följa hur Moderaterna går vidare och tar fram sitt handlingsprogram inför valet 2010.

fredag 2 oktober 2009

Maria Abrahamsson gästar "Den politiska talradion"

Maria Abrahamsson gästar i veckan Den politiska talradion. Som ledarskribent på Svenska Dagbladet är hon van att granska och kommentera den aktuella politiska debatten, men var kommer intresset ifrån? Med ett år kvar till riksdagsvalet kandiderar hon för Moderaterna i Stockholms stad.

Vi samtalar kring skillnader och likheter som kan finnas mellan att skriva ledarsidor och vara riksdagsledamot. Vilka frågor vill hon driva i riksdagen, varför just Moderaterna och hur ser hon på att gå från granskare till granskad?

Detta och mer diskuterar vi med veckans gäst som är Maria Abrahamsson. Du kan lyssna på programmet genom att klicka på playknappen på spelaren uppe till höger eller genom att besöka hemsidan för "Den politiska talradion - dinledamot.se"

Expressen SvD

torsdag 1 oktober 2009

Fel numera rätt


Ikväll har Stockholms länsförbund av Moderaterna haft ett medlemsmöte med försvarsminister Sten Tolgfors. Det var ett välbesökt möte med många och välinitierade frågor som fick bra och fylliga svar. Mitt huvudintryck var att vi har en försvarsminister som tror på det han gör och som gillar sitt uppdrag. Det är en bra start. Sten Tolgfors kommenterade i eftersnacket att jag hade en länk på min blogg till hans blogg. Där hade han fel men jag har sett till att ministern numer har rätt, så mitt svar kan därför bli "javisst herr minister".

Besök i försvars- och säkerhetspolitiken

Ikväll ska jag lämna finanspolitiken och ägna mig åt lite försvars- och säkerhetspolitik. Försvarsminister Sten Tolgfors ska träffa moderata medlemmar från Stockholms län och gissningsvis blir det en spännande diskussion.

onsdag 30 september 2009

Vad säger Bernhard?

DN konstaterar att tidningen The Sun har övergivit Gordon Brown och Labour. Det sägs ha stor betydelse inför det kommande valet som bedöms hållas i vår. Man uppger bl.a. att var femte väljare läser The Sun. I den suveräna tv-serien "Yes primeminister" gick ministern noggrant igenom vilken kategori medborgare som läste vilken tidning. Det är dock departementsrådet Bernhard som svarar för analysen vem som läser The Sun. Måhända har både Bernhard och DN rätt om betydelsen av The Sun.PJ Anders Linder