söndag 18 augusti 2013

Vad heter "jobbskatteavdrag" på engelska?


Så här års brukar många riksdagsledamöter åka på språkkurser till England respektive Frankrike. För egen del har jag denna likt förra sommaren förkovrat mig i engelska genom att ta emot engelskspråkiga praktikanter. Men praktikantprogrammets bidrag till riksdagsledamöternas språkförkovran har inte inskränkt sig bara till min person. Jag har låtit dem genomföra två podradiointervjuer intervjuer med två riksdagskollegor. Resultatet finner du här nedan. Emellanåt framförs det kritik mot riksdagsledamöternas kunskaper i engelska. Därför är det glädjande att vi i Moderaterna har så dugliga representanter som Karl Sigfrid och Henrik von Sydow som klarar av att föra en diskussion på engelska i så pass komplicerade ämnen som konstitutionella frågor respektive skattepolitik. Rannsaka gärna dig själv! Visste du vad ”jobbskatteavdrag” heter på engelska.

 

Du kan lyssna på programmet där praktikanterna David Will och Laura Slater samtalar med Karl Sigfrid om konstitutionsutskottets arbete, genom att klicka på denna länk

 

Du kan lyssna på programmet där praktikanterna Eu Na Noh och Tanner Smith frågar ut skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow om svensk skattepolitik i allmänhet och moderat skattepolitik i synnerhet. Du startar programmet genom att klicka på denna länk

onsdag 14 augusti 2013

Försvars- och säkerhetspolitisk folkbildning


 

Som den försvarsintresserade riksdagsledamot jag är förfäras jag ofta över den brist helhetssyn sakkunskap som präglar den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Troligen i försök att vinna politiska poäng präglas debatten många gånger av drastiska överdrifter. I ett försök att bidra till en mer initierad och saklig försvars- och säkerhetspolitisk debatt har jag i sommar låtit specialstudera den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Resultatet redovisar jag nu i form av fyra podradioprogram. Intresset verkar att vara relativt stort. Redan efter en vecka på nätet har de fyra programmen haft över 600 nedladdningar. Du kan lyssna på programmen i en extern spelare genom att klicka på länkarna här nedanför. Du finner fler podradioprogram om försvars-och säkerhetspolitik på Försvarsradions hemsida

 

Avsnitt 1 (introduktion till programserien med Göran Pettersson och Laura Slater)

Avsnitt 2 ( Laura Slater intervjuar USA:s förre försvarsattaché i Stockholm, Bruce Acker om den ryska flygövningen i påskas)

Avsnitt 3 ( Laura Slater intervjuar Bruce Acker om ”enveckas” försvaret och Nato:s bevekelsegrunder för en insats i östersjöområdet)

Avsnitt 4 ( Laura Slater intervjuar Bruce Acker om det militärindustriella komplexet)


Ekot SvD

söndag 11 augusti 2013

Nytt bränsle till Nato-debatten

Jag hoppas att jag med hjälp av sommarens praktikantgranskning av den svenska försvarsdebatten bidragit till att förse Nato-debatten med nytt bränsle. Lyssna gärna på min och Lauras podcast här

DN

fredag 9 augusti 2013

Svensk försvars- och säkerhetspolitisk debatt granskad

Jag har under sommaren låtit en av mina praktikanter, Laura Slater, specialstudera den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. I sitt arbete har hon intervjuat ett antal såväl svenska som internationella experter inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. På Försvarsradion kan du lyssna på hennes tre intervjuer med den tidigare amerikanske försvarsattachén Bruce Acker.  Om du klickar på denna länk kan du lyssna till en podcast där jag och Laura introducerar intervjuerna samt att jag redovisar ett antal egna reflektioner rörande den försvars- och säkerhetspolitiska debatten.

 

torsdag 1 augusti 2013

Rysk flygövning "baktände"


En av mina fem sommarpraktikanter från Princetonuniversitetet, Laura Slater, har idag en debattartikel publicerad i Norrtelje Tidning. På måndag genomför hon tillsammans med mig en workshop i riksdagen om svensk försvars-och säkerhetspolitisk debatt. Workshopen utgör en form av examensarbete för Lauras praktiktjänstgöring hos mig. Jag räknar med att Laura Slater under augusti kommer att återkomma med ytterligare artiklar rörande svensk försvars-och säkerhetspolitisk debatt. Vid Princeton studerar Laura political science. Hon har bland annat gjort fördjupningsarbeten om beslutsprocesser och då detaljstuderat Jimmy Carters beslut att försöka frita den amerikanska gisslan på amerikanska ambassaden I Teheran, operation Eagle claw. http://sv.wikipedia.org/wiki/Operation_Eagle_Claw
Laura Slater är dessutom en undergraduate fellow av James Madison programmet vid Princeton.
Här följer texten till Lauras artikel som idag är pulicerad i Norrtelje Tidning:


Rysk flygövning”baktände”

Rysslands flygövning i Finska viken och Östersjön den 29 mars skapade en intensiv försvarsdebatt i Sverige. Som ny betraktare av den svenska försvarsdebatten har jag förvånats över den stora uppmärksamheten ytliga snabbanalyser från vissa försvarsdebattörer erhållit. Ju mer jag har studerat händelsen, desto tydligare har det blivit att debatten som följt av den ryska flygövningen har grundats på överdrifter och bristande analys av helheten.

Enligt den informationen jag har funnit gick förloppet till enligt följande: Två ryska bombplan och fyra jaktplan lyfte från baser nära Sankt Petersburg. De flög över Finska viken i internationellt luftrum; bildligt sett med ena vingspetsen i Finlands luftrum och den andra vingspetsen i Natolandet Estlands dito. Jag har inte funnit någon indikation på att Finland reagerade med att skicka upp flygplan.

Två danska Natoplan lyfte från sin bas i Litauen. De skickades inte upp för att möta de ryska planen, utan bara för att observera planen. Nato hade troligen information om de ryska flygplansrörelserna redan när hjulen lämnade asfalten. Det är talande att de trots detta valde att inte möta de ryska planen. De ryska planen flög heller aldrig in i svenskt luftrum.

Den här artikeln är baserad på information från öppna källor, samt samtal med svensk och internationell expertis med djup sakkunskap. Jag har inte funnit några uppgifter på att Försvarsmakten haft i sin instruktion att ha flygplan i ständig incidentberedskap. Det finns för övrigt anledning att anta att detta även gällde under det kalla kriget.

Vilka Rysslands intentioner med flygövningen var kan vi bara spekulera i. Den långsiktiga effekten kan dock mycket väl bli ett svenskt närmande till ett Natomedlemskap. Jag har svårt att tro att det var Rysslands strategiska idé med flygövningen.

Laura Slater
Princeton University